Binnenkort ook in dit theater !!

[HTML1]

6 REACTIES

 1. @Hub Jongen [2]:
  Ik blijf een optimist. Ik zie liever een leuke en positieve toekomst (hoe slecht de vooruitzichten ook zijn) dan een sombere en negatieve. Liever hoop hebben dan opgeven.
  Negativiteit is niet zelden een “self fulfilling prophecy”. In welke mate hebben politici en media er in het laatste jaar aan bijgedragen dat de crisis erg(er) werd?

 2. De meeste mensen denken in twee waarden, goed/slecht, warm/koud, links/rechts, dit speelt de propagandamaker in de kaart, het creeërt valse dilemma’s zonder ruimte voor een alternatief.
  Het betreft de “kunst” van het zorgvuldig selecteren en presenteren van ideeën en data (correct of foutief), zodat alleen het beste of slechtste scenario wordt gepresenteerd, elke andere mogelijkheid wordt genegeerd of in diskrediet gebracht. Dit wordt gedaan om van het publiek een sterke reactie “voor” of “tegen” een idee, zaak, persoon of object te vragen.
  Het doel van de propaganda-maker is om het pak met kaarten vol te stapelen met emotioneel geladen begrippen of bijbetekenissen.
  Ad Verecundiam (drogreden/schijnreden/sofisme, een reden of redenering die niet klopt, maar wel aannemelijk lijkt): Deze behoorlijk platvloerse Latijnse bepaling verwijst naar de illusie m.b.t logica om “leidende autoriteiten” te geloven zonder enig ondersteunend wetenschappelijk bewijs. Uiterlijk, spreken we van de “mystiek” binnen waargenomen “autoriteit”. De instandhouding van “mystieke autoriteit” rust zwaar op de beperkte toegang tot informatie en beperkte toegang tot keuze-mogelijkheden welke de positie van de “autoriteit” uitdagen.

 3. Ook mooi is de opmerking over de drie werkelijkheden: die van de media, van de politiek en die van de echte wereld. Waar het momenteel verschrikkelijk aan ontbreekt is aan een gezonde uitwisseling van ideeën en ervaringen tussen de politieke/mediawerkelijkheid enerzijds en ‘real life’ anderzijds. Dat is exact de kloof tussen overheid en burger die de regenten (waar dan ook in dit geval) maar niet willen inzien. Meer gezond verstand, meer value for money, meer do-as-you-preach zou de (Westerse) wereld een betere startpositie geven om uit de evenzeer geconstrueerde en aangepraatte crisis te komen. Obama c.s. is niet meer dan een marionet die precies op het goede moment de juiste tekstjes uit de auto cue laat komen om het domme volk “hoop” te geven. Het lijken wel een soort religieuze bezweringsformules die die man uitbraakt. Mooie, prettige, zoete, lieve verzoenende preken zonder enige substantie of basis in de echte wereld. Praatjes en plannetjes die verschrikkelijk veel geld kosten maar niets op gaan leveren dat de moeite waard is. De oogst is straks maatschappelijke onrust, verpaupering, knippen en buigen naar onderdrukkers en een nog hogere staatsschuld dan agv de Irak-oorlog. Maar… hadden we al niet voorspeld voor de verkiezingen daar dat Obama het begin van het einde zou betekenen? Geen wonder dat linksdraaiend Nederland met die man wegliep. Amerika wereldmacht exit: de natte droom van elke linkse die hard.

Comments are closed.