onderhuidse_chip1Met de nieuwe generatie chips bent u overal ter wereld te volgen
De ontwikkeling in de implanteerbare chiptechnologie heeft een gigantische vlucht genomen sinds de negentiger jaren. De huidige nanochips zijn zo groot als een stofdeeltje zodat een arts ze met een injectiespuit tegelijkertijd met een inenting kan inspuiten: ‘handig’ vinden de autoriteiten in Indonesië die implantatie willen verplichten bij de uitbraak van een besmettelijke ziekte als AIDS of een pandemie. In zo’n geval wint het algemeen belang het van het belang van het individu (tweakers.net 25-11-08).

Hirsch Ballin laat het tijdens de bespreking van de rijksbegroting in 2008 voorkomen alsof dragers van een uitleesbare RFID-chip alleen in een beperkte omgeving kunnen worden gevolgd. Tegenwoordig is de afstand die de radiogolven in chips kunnen overbruggen echter vele malen groter dan een tijd geleden. Trouw maakt op 22 augustus 2008 melding van bange, rijke Mexicanen die RFID-chips laten implanteren om voor de politie optimaal traceerbaar te zijn, mocht hen iets overkomen. De signalen van deze $ 4,000 per stuk en $ 2,200 per jaar aan onderhoud kostende chips, zijn zó sterk dat een continue verbinding met satellieten rond de aarde wordt gemaakt die de persoon in kwestie moeiteloos vanuit de ruimte traceren. Ook andere kranten als de Daily Mail op 23 augustus 2008 en persbureaus als Reuters op 21 augustus 2008, rapporteren over deze Mexicaanse satelliet-verbonden chips en vooral over de ‘afschuwelijke’ ontvoeringen waardoor, aldus Reuters, wel 40% van de welvarende bevolking in Mexico zou zijn gekidnapped. De chip-implantatie industrie is ondertussen groeiende, rapporteert het persbureau. Angst is de meest voorkomende aanleiding tot implantatie.

Fox News bericht op 18 mei dit jaar dat er patent is aangevraagd op een onderhuidse chip speciaal voor ‘terroristen’, illegalen, politiek activisten en vluchtelingen. Deze chip is behalve uitgerust met een GPS-zender (Global Positioning Systeem) waarmee autoriteiten de dragers overal op aarde kunnen traceren, ook voorzien van een dosis cyanide. Indien een illegaal zijn vergunning tot verblijf overschrijdt kan de dosis op afstand worden vrijgelaten. Zo kunnen mensen die de overheid als publieke bedreiging beschouwt, ‘veilig’ en zonder ‘rommel’ worden geruimd, meldt Fox.

De chip is onderdeel van een veel groter project waarin mens en technologie fuseren tot een nieuw ras
De onderhuidse chip is onderdeel van een veel omvangrijkere ontwikkeling. Neuroloog Professor José Manuel Rodriquez Delgado verbonden aan Harvard en auteur van ‘Physical control of the mind’ ontdekt hoe hij in 1964 tijdens stierengevechten in Cordoba het gedrag van een stier met radiogolven zó kan beïnvloeden dat het dier voor de toreador verandert van een briesend brok agressie in een gedwee troetelrund (excerpt Physical Control of the Mind: een, twee, drie).

De ontwikkeling in de informatietechnologie gaan steeds sneller en combineert zich met andere disciplines, waaronder de neurologie. Hersenen vertonen gelijkenis met de werking van computers. Gordon Moore, oprichter van de chipfabrikant Intel, is de vader van de ‘Wet van Moore’ die stelt dat het aantal transitoren op een chip elke twee jaar verdubbelt.30 Kurtzweils ‘Wet van de versnellende opbrengsten’ veralgemeniseert dit principe van exponentiele groei, maakt het geldig voor alle technologie en stelt dat technische oplossingen vanzelf ontstaan, zodra zich een barrière voordoet.

Was het instrumentarium van Delgado nogal robuust en primitief voor huidige begrippen, tegenwoordig doen wetenschappers, na uitgebreide testen op met radiogolven ‘bestuurde’ ratten en apen, reeds proeven op vrijwilligers met een hersenimplantaat die moeten leiden tot een zelfvoorzienende onderhuidse chip in het brein.31 Matt Nagle is de eerste mens die in 2004 door de Cyberkinetics Company een hersenimplantaat krijgt ingebracht voor medische doeleinden, de voorloper van de hersenchip. Gefinancierd door ondermeer het Amerikaanse Nationaal Gezondheids Instituut begint de Universiteit van Florida in 2007 met de ontwikkeling van een hersenchip voor medische doeleinden, schrijft Science Daily op 25 juli 2007. De Universiteit van Washington is daar al in 2006 mee begonnen, schrijft hetzelfde wetenschappelijke nieuwsbulletin op 24 oktober dat jaar.

De wereldberoemde transhumanist, futurist en uitvinder Raymond Kurtzweil, oprichter van Kurzweil Technologies, noemt 2029 als de datum waarop er een definitief omslagpunt zal zijn en de computer het menselijk brein zal evenaren, aanvullen, verbeteren en vervolgens voorbijstreven. Vanaf 2030 zal het onderscheid tussen virtuele en fysieke werkelijkheid weggevallen zijn omdat de hersenen kunstmatig tot een realiteitsbeleving zullen worden gestimuleerd, zegt Kurzweil in een interview voor VBS-televisie. Elk lichaam zal ‘geoptimaliseerd’ zijn met neurologische chips. In 2045 zal er een nieuw ‘verbetert’ mensenras opstaan, de kroon op de eugenetica, als mens en machine zullen samensmelten tot een hybride. Kurzweil noemt deze fusie ‘De Singulariteit.’32 Voor een uitstekende BBC-documentaire over deze materie verwijs ik verder naar Human Version 2.0. (Klik hier voor deze documentaire. Voor het interview met Kurzweil voor VBC-tv, klik hier. Voor zijn lezing over De Singulariteit te Stanford University in 2006, klik hier).

De achtergronden en motieven van de belangrijkste financiers
Sommigen zijn minder enthousiast over Kurzweil en noemen zijn promotie van de gechipte, hybride en reguleerbare Übermensch fascistisch. Anderen vinden het blinde geloof van de van oorsprong Oostenrijkse Kurtzweil in de vooruitgang en goede menselijke intenties, naïef en wijzen op de oorsprong van de behoefte om de mens te beheersen en via eugenetica te verbeteren. Voorstanders werpen tegen dat met hoge ontwikkeling automatisch hoge morele waarden samengaan. Tegenstanders ontkennen dit. De laatsten wijzen op de Nazi’s die zich bij het praktiseren van hun racistische en totalitaire ideologie, ook in de wetenschap, niet lieten leiden door morele principes. Vele hoogontwikkelde mensen als ingenieurs, ontwerpers en artsen, verleenden vrijwillig hun medewerking, ook in Nederland. Een bekend voorbeeld hier te lande is Jacobus Lentz die het ontwerp leverde voor het Nazi-persoonsbewijs, de directe voorloper van het huidige biometrische persoonsbewijs. Het is niet aan wetenschappers om te bepalen waarvoor de technologische ontwikkelingen gebruikt dienen te worden maar aan de financier. Wie betaalt, bepaalt.

In IBM en de Holocaust 33, bewijst Edwin Black de collaboratie van International Business Machines – thans een van de grootste corporaties ter wereld – met Nazi-Duitsland, zoals zovele andere Amerikaanse bedrijven en banken dat deden, aldus de Britse onderzoeksjournalist Anthony Sutton.34 De IBM-Hollerith ponskaart is als het ware de voorloper van het biometrisch persoonsbewijs en de onderhuidse ID-chip. IBM gebruikt hem voor het identificeren en beheersen van concentratiekampslaven. Kurzweil – vol lof over IBM – ziet de elektromagnetische ponskaartmachines als het startpunt van de exponentiele groei van computervermogen in zijn boek The Singularity is Near.35 IBM-voorzitter Thomas J. Watson, lid van de sinistere Bohemian Grove, was een persoonlijk vriend van Adolf Hitler. Joodse concentratiekampslaven krijgen op hun arm een persoonsnummer getatoeëerd corresponderend met het persoonsnummer in de semi-geautomatiseerde Hollerith database, zo kan de gevangene geïdentificeerd en gevolgd worden.36 Evenzo maar op meer ontwikkelde wijze zenden het biometrische persoonsbewijs en de onderhuidse chip een radiosignaal uit dat correspondeert met het persoonsnummer in een centraal biometrisch-verankerd databestand. IBM is de belangrijkste sponsor en grote promotor achter het moederbedrijf van de verichip: Applied Digital Solutions. In Nederland is IBM een van de belangrijkste financiers van het Electronic Commerce Platform. Het internationale ECP werkt samen met de overheid aan ondermeer de totale digitalisering van de economie en organiseert massabeïnvloeding via projecten als ‘digivaardig/digibewust’ (Zie voor verdere toelichting over de IBM-Nazi-Verichip connecties dit korte filmpje. Voor meer connecties met fascistisch Duitsland tijdens WOII, zie anarchiel.com, ‘ De wederopstanding van het Nazi-persoonsbewijs’).

Zoals de onderzoekers van A Report on the Surveillance Society schrijven, heeft de ‘War on Terror’ een enorme toename van onderzoeksfinanciering en toepassingsmogelijkheden van technieken teweeggebracht die ingezet kunnen worden tegen ‘terrorisme.’ Veel van de financiële ondersteuning van mind-control experimenten komt van een onbekende tak van de Amerikaanse overheid, het militair agentschap voor geavanceerde onderzoeksprojecten: DARPA (Defence Advance Research Projects Agency), stelt bovengenoemde BBC-documentaire Human Version 2.0. Zo investeert DARPA in de ontwikkeling van technieken voor hersensignaalbeïnvloeding, schrijft Science Daily al op 21 augustus 2002,37 zoals de hoogontwikkelde implanteerbare chip genaamd MEA (Multiple Electrode Array), een chip die direct wordt geïmplanteerd in het brein en kan worden aangesloten op een computer.

Onder de codenaam MK ULTRA investeert de Central Intelligence Agency al sinds de vijftiger jaren in technieken voor controle van de menselijke geest, de mind control onderzoeksprogramma’s gebruikmakend van drugs als LSD en PCP, mescaline, amfetamine, insuline inspuitingen, geluidstechnieken en elektroshocks op militairen of psychiatrische patiënten, zonder hun toestemming (klik hier voor een minidocumentaire). De geheime inlichtingendienst laat de experimenten deels uitvoeren door vooraanstaande wetenschappers die met 1500 man sterk onder de naam ‘Operatie Paperclip’ uit nazi-Duitsland zijn ingevoerd en na een identiteitswisseling te werk zijn gesteld bij ondermeer NASA en de CIA. Amerika heeft in de veertiger en vijftiger jaren voor de ‘Koude Oorlog’ experts nodig. Zo worden Werner von Braun, eugenetica arts Joseph Mengele, Klaus Barbie, Hubertus Strughold en Adolf Eichmann met behulp van de CIA, het Rode Kruis en de Katholieke Kerk naar de Verenigde Staten en Argentinië getransporteerd, schrijft het Algemeen Dagblad op 22 september 2008. Prins Bernhard speelt eveneens een belangrijke rol bij de vlucht van Nazi’s naar de Nieuwe Wereld.38

Ook de Rockefellers financieren projecten om de mens te perfectioneren, aldus Dr. Len Horrowitz die verwijst naar John D. Rockefellers Occasional Letter No. 1 waarin hij een gedetailleerd plan beschrijft om de Amerikaanse staatsburger te ‘verbeteren.’ Al in 1901 richt de familie het Rockefeller Institute of Medical Research op.39 Aaron Rosso, een bekende Amerikaan uit de amusementsindustrie met films op zijn naam als ‘The Rose’ met Bette Midler en ‘Trading Places’, vertelt over zijn vriendschap met Nicolas Rockefeller en de verwijdering tussen hen nadat hij meer te weet komt over de intenties van deze ultramachtige bankiersfamilie. Rosso zegt dat hij direct van hem heeft vernomen dat men streeft naar een samenleving zonder contant geld waarin ieder betaalt met behulp van RFID-techniek in een onderhuids aangebrachte chip (klik hier voor videofragment van interview).

Niets staat nog in de weg: Nederland is klaar voor de onderhuidse chip
Na 21 september moet u ter verkrijging van uw persoonsbewijs uw vingerafdrukken achterlaten die de overheid tezamen met uw gezichtsscan en in de toekomst mogelijk ook uw irisscan en DNA, in een centrale database bewaart, voorzien van uw persoonsnummer waaraan steeds meer andere gegevensbestand gekoppeld zullen worden. Deze centraal opgeslagen biometrische gegevens vormen – aldus de onderzoekers van A Report on the Surveillance Society – het cruciale anker waaraan de autoriteiten alle overige informatie over uw persoon zullen bevestigen. De onderhuidse chip in plaats van een lastig persoonsbewijs dat je steeds maar mee moet dragen en gemakkelijk verliest, is slechts de vervolmaking van deze techniek.

Overal ter wereld zijn er inmiddels mensen die zijn gechipped en op televisie enthousiast verkondigen hoe bijzonder handig zo’n implantaat is voor betaling in een hippe club, het beschermen van hun gezondheid, van kinderen, van de burger tegen ‘levensgevaarlijke’ TBS-ers of ‘terroristen’ en voor het garanderen van de algemene ‘veiligheid.’ De techniek is inmiddels ongemerkt vergevorderd. De reguliere media doen er lacherig over of besteden er geen aandacht aan. Niet alleen kan men injecteerbare nanochips produceren ter grootte van een stofdeeltje, ook is men in staat om u te volgen vanuit de ruimte. Chips kunnen een radiosignaal uitzenden ter vaststelling van bijvoorbeeld uw identiteit maar kunnen ook signalen ontvangen waardoor u manipuleerbaar bent buiten uw eigen wil om. Maximale controle en onderdrukking zijn mogelijk. Wellicht zijn het nog meer de signalen die u ontvangt dan de boodschappen die uw onderhuidse chip verzendt, die het meest uw zelfbeschikking en vrijheid afnemen. Rosso zegt dat de gecentraliseerde bank uiteindelijk voor u gaat bepalen, bijvoorbeeld of u nog kredietwaardig bent. Zij kunnen uw chip letterlijk uitzetten. Feitelijk bent u dan veranderd in een mens op afstandsbesturing, aldus Rosso.

De Nederlandse overheid heeft sinds de roep om beleid op chipimplantaten bij mensen in 2004, niets ondernomen en lijkt dat ook niet te willen. Ministers verwijzen simpelweg naar de grondwet die door alle uitzonderingen inmiddels verworden is tot een gatenkaas en waaraan de burger bovendien geen wetten kan toetsen op deugdelijkheid. Behalve dat is de Nederlandse overheid haantje de voorste als het gaat om de invoer van nieuwe controle- en repressiemaatregelen, alsmede de introductie van een centrale database met persoonsgegevens en respecteert zij de lichamelijke integriteit van haar burgers niet. De overheid geeft politie, AIVD en burgerwachten verregaande bevoegdheden, organiseert burgerkliklijnen en meldt zich heimelijk aan bij een Europese paramilitaire politiemacht tegen burgeroproer. Intussen worden de spanningen in de maatschappij kunstmatig tot een kookpunt gebracht door dreigende griepepidemieën, oorlogen, klimaatcrises, kredietcrises, massaontslagen, stijgende voedselprijzen, het afbreken van burgerrechten en het uitspelen van bevolkingsgroepen tegen elkaar.

Misschien duurt het nog enkele jaren of staan we ineens voor een voldongen feit met het afkondigen van een noodsituatie; niets staat nog in de weg: Nederland is klaar voor de onderhuidse chip.

1 Philadephia City Paper, 24 juni 2009.

2RFID-tags, kans of gevaar?’, notitie CU, mei 2005.

3 College Bescherming Persoonsgegevens, okt. 2006, ‘RFID, veelbelovend of onverantwoord?’

4 Nederlands Dagblad, 13 februari 2008.

5 Rijksbegroting 2008, 31 200 XIII, nr 49.

6 Zie de reeks ‘Vier en een halve eeuw calvinstische normen- en waardenloosheid’ onder anarchiel.com ‘geschiedenis.’

7 Ter Horst overweegt DNA-databank voor agenten, nieuws.nl, 16 juni 2008.

8 Rijksbegroting 2008, 31 200 XIII, nr 49.

9 Terrorist watch list hits 1 million, Peter Eisler, USA Today.

10 Lees Anarchiel.com: ‘Guusjes elite-opstand en het verlies van de autoriteit’.

11 Algemeen Dagblad, 9 oktober 2006.

12 Kabinet wil verplichte AIDS-test voor verdachten, Elsevier, 16 februari 2007.

13 Eerste Kamer, 7 juli 2009: Eerste Kamer stemt in met vingerscan verdachten.

14 De term ‘biometrisch paspoort’ is onjuist en verhullend. De juiste aanduiding is: biometrisch persoonsbewijs. Het gaat hier namelijk om een document dat primair wordt gebruikt als persoonsbewijs met als bijkomstigheid een paspoortfunctie.

15 Wikipedia, toetsingsrecht geraadpleegd, 6 juli 2009, zie ook Wikip. Nederlandse grondwet!

16Reacties politieke partijen op brief vingerafdrukken in paspoort’ 6 maar 2009, Volksopstand.net.

17Eerste kamer in meerderheid akkoord met het centraal beheer van paspoortgegevens’, eerstekamer.nl, 10 juni 2009.

18BiZa bouwt database met gelaatsscans Nederlanders’, tweakers. Net, 24 februari 2006, zie ook ‘Pechtold positief tegenover biometrische database’, security.nl 25-09-2008.

19 Voor beargumentatie zie anarchiel.com ‘De wederopstanding van het Nazi-persoonsbewijs.’

20 A Report onthe Surveillance Society, for the Information Commisioner by the Surveillance Studies Network, september 2006 (Voor het rapport in PDF. Klik hier).

21Pinnen steeds aantrekkelijker’, NU.nl, 13 december 2007.

22 ‘Onderhuidse chip goedgekeurd door FDA’, Tweakers.net, 28-10-2002.

23 RTL-nieuws, Zaterdag week 34, 2007, video.

24 ‘Amerikanen willen kinderen van tracking chips voorzien,’ Security.nl 02-08-04.

25 ‘Hospitals tagging babies with electronic chips, worldnetdaily,’ 15 januari 2008.

26 ‘Noorse baby’s met chip beveiligd tegen diefstal’ HLN.BE, 17-03-08.

27Chip bij mensen’, spreekbeurt Nederlands, Scholieren.com

28 IBM calls for global dentist management soutien, 10-11-05, ZdNet UK.

29 Head visitor tracking program wants global ID-system, 25-04-06, government executive.com.

30Wet van Moore mogelijk weer verlengd’, 27 oktober 2008, sync.nl

31 ‘US brain-plug interface gets live human trials.’ Theregister.co.uk, 11 juni 2009.

32 VBS-tv, Raymond Kurzweil, video ‘The Singularity of Ray Kurzweil’.

33 Edwin Black, IBM and de Holocaust (korte omschrijving), zie tevens dit korte filmpje.

34 Anthony Sutton, ondermeer: ‘Wallstreet and the Rise of Hitler’, klik hier voor compleet boek.

35 Pondering the Infinite, Frank Monaldo, 05-07-02 (suite101.com).

36 Edwin Black, ‘At Death’s Door, Archivist Finds IBM Site Near Auschwitz’.

37 ‘DARPA to Support Development of Human Brain Machine Devices’, Science Daily, 21 augustus 2002.

38 Zie anarchiel.com, ‘Vier en een halve eeuw calvinistische normen- en waardenloosheid: Het koningshuis.’

39 Dr. Len Horrowitz, The American Red Double Cross, www.tetrahedron.org.

9 REACTIES

 1. als je mobieltje bij je hebt ook al staat deze uit weten ze waar je zit,debaterij er uit dus, idem als je een laptop aanraakt en je e-mail opent, bingo.
  Het wordt dus erger lees ik hier,dadelijk doen ze iets in je drankje,nou denk ik wel dat wat 97% van de mensen doen zo regulair is dat het slaapverwekkend zou zijn om dat te volgen.
  (ik luister nu al te veel naar oersaaie mensen,gisterenavond nog, ik was ook nog gewoon moe, dat is best pittig dat dat gel*l te moeten aanhoren over niets, het was o.a. met iemand van Heineken die in de VUT moest,GVD wat saai………)

 2. Goed, compleet artikel. Enige punt van kritiek is dit stuk

  “Sommigen zijn minder enthousiast over Kurzweil en noemen zijn promotie van de gechipte, hybride en reguleerbare Übermensch fascistisch. Anderen vinden het blinde geloof van de van oorsprong Oostenrijkse Kurtzweil in de vooruitgang en goede menselijke intenties, naïef en wijzen op de oorsprong van de behoefte om de mens te beheersen en via eugenetica te verbeteren.”

  Transhumanisme wordt wel vaker aan een soort van staats-eugenetica gekoppeld (oa door Alex Jones), maar ik denk dat het belangrijk is deze twee zaken los van elkaar te zien. Transhumanisme, als in de zin van: het verbeteren van de mens (mits privaat gefinancieerd) vindt ik zelf een goede zaak die niets te maken heeft met de groeiende politiestaat.
  Veel libertariers zijn ook transhumanisten (zoals ik) en ik kan dan ook met een behoorlijke zekerheid zeggen dat het gevaar niet komt van lieden zoals Kurtzweil.

 3. Devidas,

  Er wordt in het artikel alleen gezegd dat Kurzweil een transhumanist is, niet meer dan dat. Daarnaast legt hier niet Alex Jones een verband tussen verbetering van de mens met behulp van computertechnologie/ neurochips om de mens meer beheersbaar te maken (onder andere gefinancierd door de CIA): Niet Alex Jones maar de BBC en de andere geciteerde bronnen! Er is een direct verband tussen de chipimplantaten in de hersenen en de ontwikkeling tot de singulariteit. Dat valt niet te ontkennen. In dit soort ontwikkelingen hebben defensieafdelingen van overheden grote belangen, zoals uit de bronvermelding blijkt. Ook dat staat als een paal boven water.

 4. [quote]Ministers verwijzen simpelweg naar de grondwet die door alle uitzonderingen inmiddels verworden is tot een gatenkaas en waaraan de burger bovendien geen wetten kan toetsen op deugdelijkheid.[/quote]

  Dat is niet geheel waar overigens. Wat de schrijver hier waarschijnlijk bedoeld is dat een rechter de grondwet niet kan/mag beoordelen. Waar hij vandaan haalt dat burgers niets aan de grondwet hebben begrijp ik niet, hij is ondanks dat het een “KNMI-weerbericht” is erg bruikbaar. Die hele identificatieplicht zooi is hardstikke strijdig met de grondwet en ook de reden dat er nog geen enkele zaak omtrend het niet kunnen/willen tonen van een ID is voorgekomen. Het OM trekt de aanklacht (die voorkomt wanneer je de boete niet betaald) in zodra de gang naar de rechter normaal ingezet zou worden. Simpelweg omdat 99% zeker is dat ze de zaak verliezen en zo die hele “ID-plicht-intimidatie”-kermis verliezen wegens de jurisprudentie.

  Ofwel, boetes omtrend ID plicht nooit betalen! Never! De zaak komt toch niet voor en alle aanklachten worden ingetrokken nadat je die twee boeteverhogingen heb gehad. Lang leve de grondwet!

 5. Inderdaad verontrustend.

  Een vraagje echter:

  Wat heeft een “gechipte, hybride en reguleerbare Übermensch” met fascisme te maken? Wordt fascisme hier gewoon als scheldwoord gebruikt zoals links-extremisten nogal eens doen? Of heeft fascisme inderdaad iets van doen met een “gechipte, hybride en reguleerbare Übermensch”?

  R. Hartman (NI) [9] reageerde op deze reactie.

 6. @Ratio [8]: Lijkt me wel. Het meest basale recht waarover een mens beschikt is het eigendomsrecht aangaande het eigen lichaam. Du moment de eigenaar van dat lichaam alle zeggenschap erover verliest, doordat die zeggenschap middels deze technologie volledig wordt overgenomen door derden, is volgens mij voldaan aan de definitie van fascisme. Eigendom zonder de daaraan verbonden (grond-)rechten.

Comments are closed.