Bedelaar1Vanaf de eerste ademtocht wordt de mens in Nederland overladen met subsidies,

Allemaal cadeautjes van de overheid die zo goed voor ons is.

Gewoonlijk besteed je er al niet eens meer veel aandacht aan. Op bepaalde momenten slaat de totale verbijstering echter weer toe.

Dat gebeurde weer een keer deze week. Het begon met mijn kleinzoon die me uitgebreid vertelde hoeveel belastinggeld hij van de overheid kreeg om te studeren plus nog eens een aantal gratis of zwaar gesubsidieerde feestjes die er mee gepaard gingen.

 In dat gesprek kwam ook nog naar voren dat politici die het gebracht hebben tot volksvertegenwoordiger, zichzelf ook goed betalen uit de opbrengsten van productieve mensen. Niet alleen voor zichzelf, maar ook nog eens extra voor hun club, de partij.

 De volgende dag gaat het door. In het plaatselijke krantje lees ik dat de gemeente enkele bouwprojecten wil ontwikkelen, en daar subsidie voor heeft aangevraagd bij het Rijk, En dat ze in het najaar nog meer, en het volgend voorjaar nog meer subsidie zullen trachten te verwerven.

 Bij het verlaten van onze flat kom ik iemand tegen, die me trots vertelt dat ze bezig zijn om subsidie aan te vragen voor een paar bankjes om op het plein voor de flat neer te zetten. En dan ook is men bezig voor de verfraaiing van de omgeving subsidie aan te vragen.

Het lijkt wel of we in een land leven waar iedereen afhankelijk is van subsidies en niemand weet, of er over nadenkt, waar dat geld uiteindelijk vandaan komt.

 Heeft Frederic Bastiat al niet 200 jaar geleden gezegd dat: “The state is the great fictitious entity by which everybody seeks to live at the expense of everybody else.” (maar dan in het Frans!!)

Toen ik echter ’s avonds thuis kwam, en hoorde dat de bewoners een barbecue gaan organiseren, en dat we daar een subsidie van 3 euro per persoon voor krijgen (vanwege bevorderen gemeenschapszin!) had ik het gehad, en ik zocht maar steun bij een borrel.
 ——————————————————————–

Aanvullend kunt u nog genieten van de bekende parabel van Pamela Hemelrijk
“Flatgebouw Nederland  (of de verkorte versie er van. ) 

Een goed inzicht krijgen in het Nederlandse subsidie-walhalla is moeilijk. Als je echter via Google zoekt, vind je duizenden artikels en pagina’s . Het totaal aantal mogelijkheden heb ik nog niet kunnen ontdekken. Een indruk geeft een boek van ongeveer 500 pagina’s. Wel kun je zeggen dat je het niet zo gek kunt bedenken of er is wel de een of andere subsidie voor.

Voorbeelden ook op: cultuursubsidie

of een boek van 500 pagina’s

11 REACTIES

 1. In Amsterdam- Zuid op het Roelofhartplein is een restaurant waar oudere personen zwaar gesubsidieerd kunnen eten: iedere avond.

  Naburige restaurants klagen uiteraard over concurrentievervalsing.
  Zij hebben gelijk.

  hugo van reijen

 2. Het kan nog vol bonter! De meeste van jullie zullen het gesteun en gekreun wel hebben vernomen van de politiek correcte overheid over de uitvoer van afval naar de derde wereld, van de week weer in het nieuws. En oh oh, wat vinden ze het allemaal erg. Nu werk ik toevallig met Afrikaanse particulieren die luxe artikelen maar ook noodzakelijk goederen naar hun geboorte dorpen sturen. En jullie raden het al he? ze krijgen er subsidie voor!
  overigens, off topic weliswaar, de uitvoer van afval zou de overheid gewoon op een makkelijke manier kunnen stoppen: afschaffen landbouw subsidies, openen van onze markten.

  Hub Jongen [3] reageerde op deze reactie.

 3. @Nico [2]:
  “…afschaffen landbouw subsidies, openen van onze markten….”

  Dat is de meest logische, efficientste en morele oplossing.
  Maar realiseer je je dat dit betekent:
  –Landbouw en ontwikkelingshulp e.d ambtenaren en politici worden overbodig: werkloos
  –belasting ambtenaren hoeven minder belasting te innen, verwerken en worden werkloos.

  En dat gaat heel wat kosten aan WW uitkeringen.
  Omdat die toch al zo stijgen zijn er net 2500 nieuwe ambtenaren aangenomen. Dat zijn DUS 2500 minder werklozen!!

  De voorgestelde maatregelen helpen natuurlijk. Maar wat nog meer nodig is, is een totale mentaliteitsverandering waarbij de mens weer trots wordt op zijn vrijheid.

  Saartje [4] reageerde op deze reactie.
  Sjors Boesj [5] reageerde op deze reactie.

 4. @Hub Jongen [3]:

  ” En dat gaat heel wat kosten aan WW uitkeringen.
  Omdat die toch al zo stijgen zijn er net 2500 nieuwe ambtenaren aangenomen. Dat zijn DUS 2500 minder werklozen!!”

  Daar ik aanneem dat een WW-uitkering de belastingbetaler minder geld kost dan een volwaardig ambtenarensalaris, heb ik liever dat 2500 ambtenaren voor niks doen geld krijgen, dan dat ze (zelfs meer) geld krijgen om de burgers, die hen N.B. betalen, dwars zitten.

  Sjors Boesj [5] reageerde op deze reactie.

 5. @Hub Jongen [3]:

  Vrijheid is iets dat de meesten niet wensen. Ze hebben liever dat er een papa is bij wie ze kunnen gaan zeuren om geld en waarbij ze een soort van misplaatst geborgenheidsgevoel kunnen hebben.

  @Saartje [4]:

  Werkloze of ambtenaar, het maakt geen fluit uit. Het zijn puur consumerende elementen die onderhouden moeten worden door producerende elementen.

 6. Beste Huub,

  ik hoor maar niks ondanks vele verzoeken en het is nota bene een reactie op JOUW vragen Huub! Wat is dat nou? De liberaire zwijgende meerderheid?
  Valt me echt tegen dit debat ontwijken!
  NEDERLAND is vooral…. demografisch ziek beste Huub en “over de knol getild…. Want denkt nog steeds het centrum van de wereld te zijn.
  Huub zet je in voor de ECHTE problemen alleen dan kun je nog libertair kwekken over 20 jaar!
  Ik heb het nu WEER geprobeerd!

  Leon (die van Le Provencal, waarmee je het zo oneens was en die na ZIJN reactie nooit meer iets hoorde)
  Waarschijnlijk dus een ERG GOEDE reactie die moeilijk te weerleggen is… zelfs niet door een opper libertariër?
  Allez huub!

 7. Misschien kun je dan zelf eens koken voor die arme donders Hugo? Of nog beter ga niet meer eten bij die “beconcureerde resto’s” als ze ook niet hun “afval” GRATIS vertstrekken aan die slampampers. Schande die ontslagen mensen, die drugsverslaafden en die bijstandmoeders met kids; ZE DOEN ALLEMAAL GEEN FLIKKER!
  En Hugo heeft vast WEL werk voor ze! Dus erger je niet maar DOE wat in alle persoonmlijke vrijheid en geef het voorbeeld.
  Of moet nu de overheid er toch weer voor zorgen omdat Hugo, geen tijd/zin heeft? Terug dus naar de aloude charitas toen gaven burgers ZELF mensen te eten… die hadden toen nog fatsoen en menselijkheid. En die arme drommels hadden ECHT de vrijheid om het aangeboden voer te WEIGEREN. Dat waren nog eens tijden…
  Ik ben weer trots op Nederland en ga mee, RECHT door zee!
  Hoezee,

  leon Speetjens de echte vrijheidsstrijder maar dan zelfs voor patjepeeërs.

  hugo van reijen [8] reageerde op deze reactie.

 8. @speetjens L. [7]:

  Zelf ben ik er nooit geweest, maar ik hoor dat er allemaal nette dames en heren uit Amsterdam- Zuid komen.

  Hoe arm of rijk ze zijn, weet ik niet,

  Hugi van reijen,

 9. Waar gaan we heen met onze vrijheid.

  Jan Modaal heeft niets meer in te brengen, en dat is frustrerend en een door de achterdeur binnengeslopen groep uit de samenleving heeft ongemerkt de macht in handen gekregen . Hoe zit dat en wie zijn dat zult u wel vragen. Om bij het begin te beginnen zal ik proberen dat uit te leggen. Het begon met de macht van de kerken en deze waren ruim vertegenwoordigd en hadden een grote invloed op de Politiek gekregen. Daarbij bezorgden ze voor de kerken dat ze diverse belasting voordelen en vrijstellingen kregen. Dat bestaat er nu nog steeds . De arbeiders partijen konden dat niet, want ze hadden geen instelling waar voorrechten in te behalen waren.

  Inmiddels zijn deze partijen ook slimmer geworden en hebben banden aangelegd met verenigingen en stichtingen die wel subsidie en belasting voordelen hebben gekregen.
  Dit waren dan linkse groepen , met daar onder niet overheid gebonden organisaties zoals IKV, NOVIB, Greenpeace, Stichtingen en verenigen voor Milieu en Natuur, Milieudefensie, Wakker dier, Bont voor dieren, Groen front enz. Deze kunnen wel van de belasting voordelen en subsidies gebruik maken. Het is een onoverzichtelijk geheel doordat zowel Den Haag als Provincie en Gemeente en ook nog andere subsidies aan deze groepen verstrekken. Er is nog niks aan de hand en het geld stoomt binnen.

  Nu komt er een ander probleem om de hoek kijken. Deze stichtingen en verenigingen bestaan in het begin voornamelijk uit vrijwilliger met behoud van hun uitkering.
  Dan worden er vaste werknemers aangesteld en dat wordt vaak mede betaald door de overheid. Deze groepen worden “super” groot en gaan samenwerken en zien hun kans om zelfs actief mensen in de regering te krijgen. Voorbeelden zijn er genoeg zoals Minister Cramer en Marianne Thieme aan de top, maar in iedere partij zijn ze wel geïnfiltreerd. Daardoor kunnen ze de belangen van hun bewegingen goed behartigen. Door hun massale steun voor aanvragen die voordelen opleveren aan hun groepen nemen ze in feite de macht over, dat zie je nu al wel waar het om milieu en natuur gaat.

  Daardoor kunnen te financieren milieu projecten hier en in het buitenlanden gemakkelijk de goedkeuring van de regering krijgen. De burger wordt zwaar belast met datgene wat voor andere mensen belangrijk is, en jan modaal zijn inbreng, waar die hard voor moet werken ,wordt onder geschoffeld aan die belangen, en moet het gelag betalen. De macht van onze bestuurders wordt ondermijnt door het grote aantal wat leeft van subsidie en door vrijwilligers werk met behoud van uitkering.
  De overheid moet haar subsidie beleid herzien en vrijwilligers werk niet altijd met behoud van uitkering mogelijk maken als het de maatschappij schade toebrengt en via de achterdeur de macht overneemt. Zo financier je dat de democratie en landsbelang ondergeschikt gemaakt wordt aan de belangen van de samenleving, en gesubsidieerde groepen bepalen wat hier wel en niet mag en kan.

 10. Geef alle ambtenaren iedere dag een nieuwe krant en leesportefuille,
  dan hebben ze het te druk om ons nog lastig te vallen en subsidies
  uit te delen.
  P.s.: Bestaat er ook een subsidie voor de aanschaf van de kranten etc. ?

  flap [11] reageerde op deze reactie.

Comments are closed.