Den Uijl houdt van de armen, want daarom maakt hij er ook zoveel van

Anoniem gezegde in de jaren 70PvdA

De PvdA is voortgekomen na de tweede wereldoorlog uit de SDAP en was in de beginjaren een partij die stond voor hard werken, maar ook voor de uitbouw van het socialisme in de jaren 50 en 60. In de jaren 70 onderging deze partij een radicale wijziging, waardoor extremisten deze partij gingen leiden.

Joop den Uyl, Marcel van Dam, Ed van Thijn, Jan Pronk, alsmede tal van andere ‘nieuw-linksers’ veranderden de inhoud van het voorheen redelijk conservatieve programma in een extreem-collectivistische richting. Tijdens de eerste oliecrisis van 1973-74 werd de beheerste verzorgingstaat compleet uitgebouwd tot een systeem, waarin de overheid alle macht naar zich toetrok. Tal van uitkeringen en subsidies werden gegeven aan allerlei verenigingen en instanties.

Dit kon men gemakkelijk doen, doordat de aardgasbaten enorm in waarde toenamen en de belastingdruk werd opgeschroefd, waarmee het toptarief op 72% kwam te liggen. Partijen als  KVP en ARP deden hier ook volop aan mee in het eerste, doch tevens laatste, Den Uyl-kabinet.

De puinhopen van dit eerste kabinet zijn eigenlijk altijd gebleven, getuige de enorme overheidsschuld die is opgebouwd in die periode en nagenoeg nooit is afgelost. Wim Kok deed het nog eens stilletjes over in de periode 1994-2002, waardoor in een hausseperiode het PvdA geleide kabinet onder hem nog steeds niet in staat was de schuld af te lossen, terwijl er toch miljarden binnenstroomden.

Dit geeft te denken over dit nieuwe regime, ditmaal onder Balkenende en Bos. Nu zien we het failliet van het denken van de PvdA, hoe men gemakkelijk de kapitalen verkwanselt om maar mooi weer te blijven spelen over hun almaar krimpende achterban. De corruptie in het denken is gigantisch en men geeft graag de schuld aan het ‘domme’ volk en de ‘inhalige’ kapitalisten, terwijl zij als partij de oorzaak zijn van de meeste ellende in dit land.

We zien hoe nutteloos hun politici eigenlijk zijn, van de onwetende, zwetsende Wouter Bos, tot aan de communiste Ella Vogelaar en de odieuze alcoholica Guusje ter Horst aan toe. In hun collectieve waanzin zoeken zij aansluiting bij de aanhangers van de islam, een krijgerscultus, die het niet zo nauw neemt met de vrijheden van de mens en vindt dat de shari’a zo spoedig mogelijk moet worden ingevoerd, zodat vrouwen kunnen worden gestenigd, homo’s van het dak kunnen worden gegooid en handen en voeten kunnen worden afgehakt van veroordeelden. Dit alles wordt dan onder het mom van ‘multiculturalisme’ vervat door deze totalitaire partij. Het multiculturalisme is voor deze partij even heilig als Lourdes is voor de katholieken. Pim Fortuyn noemde het derhalve terecht de ‘linkse kerk’, omdat er veel heilige huisjes bestaan voor de PvdA.

Wat wij echter willen is een normale samenleving, waar werken wordt beloond en criminelen worden vervolgd, alsmede lage belastingen, een afbouw van de verzorgingstaat en een kleine overheid, die zich alleen met de taken van veiligheid en bescherming bemoeit.

Dit alles ontbeert de Partij van de Armoede. We zien dat het tij aan het keren is, want na de opkomst van Fortuyn in 2002, die de PvdA een enorm pak slaag opleverde, zijn nu andere partijen actief die er wellicht voor zullen zorgen dat deze vreselijke partij eens en voor altijd van het toneel verdwijnt.

28 REACTIES

 1. Niet onvermeld mag blijven dat het kabinet Van Agt/Wiegel ook een aardig steentje heeft bijgedragen aan groei van de staatsschuld en expansie van de staat (bron zou ik weer eens moeten opzoeken).

  Een voormalige bekende van mij, een fanatiek socialist (die vriendschap kon ook niet lang goed gaan), vertelde dat men in die kringen tegen “kroeg, kerk en kapitaal” is. Dit maakt het des te interessanter dat de opvolger van Ella Vogelverschrikker een gereformeerde is en de partij de nationale Hoer van de Islam-kerk is geworden.

  Gelukkig zijn socialisten altijd moreel superieur aan alle andere mensen, moreel zuiver en natuurlijk 200% integer. Kijk maar in Engeland en Duitsland.
  Bon Vivant [2] reageerde op deze reactie.
  william [6] reageerde op deze reactie.

 2. @Bon Vivant [1]:

  Kort vervolg: het zou fijn zijn als deze Partij Van De Armoede/Allochtonen/Arrogantie van het toneel verdwijnt. Alleen wat er in de startblokken staat word ik ook niet blij.
  Ik deel Geert Wilders’ kritiek op de “Haagse Elite” (waar hij zelf bij hoort), maar die partij van hem vind ik een fascistenpartij, net als PVDA en CDA (en de schoenenpoetsers van CU).
  Scepticus [3] reageerde op deze reactie.

 3. @Bon Vivant [2]: Den Haag maar opdoeken dan? Want een alternatief voor Wilders is er nu eenmaal niet. Of de Libertarische Partij zou eens voor het echie mee moeten doen…

 4. als je niets hebt stem je niet op Wilders of de VVD, maar op een partij die iets voor je doet, geld,gaarkeuken,dingen gratis, als er nu een Liberatrische partij zou komen die zei:” he jij arme mensch, we gaan je geld en eten geven,moet je alleen wat voor doen, we hebben een karwei voor je”, dan is alles opgelost.
  Politiek is gewoon simpel denken,want een arm iemand wil best wat doen voor de kost als het alternatief zonder eten naar bed voor zijn koters is die dan de halve nacht klaaglijk huilen:” oooow ik heb zo’n honger “, dan gaan papa en mama heus wel wat doen, wat ik je brom !
  Bolkestein zei ooit eens :” deVVD is de partij van de arbeid”, hoe een gelijk die man had toen !

 5. @william [6]:

  Ja, mooi is dat he? Solidair zijn op kosten van de buren. De ‘gever’ strijkt met de eer en de buren krijgen de rekening op de mat.

  Het verbaast mij dat de Vlamingen het blijven accepteren. De Waalse arrogantie is bijna legendarisch te noemen. Al kan ik mij voorstellen dat ik mij als ‘separatist’ niet zou thuisvoelen bij Vlaams Belang en die andere partij (weet even niet meer de naam).

 6. Het meest ironische is wel dat na de dood van miljoenen in de 1e en 2e wereldoorlog tegen het nationaalsocialisme het westen het socialisme invoert in de jaren 50.
  Nu wordt natuurlijk de NSDAP in het rechtse spectrum gedrukt om redenen welbekend, maar vroeger in de jaren 30 wisten de mensen wel beter.
  De bruinhemden werden ook wel Beefsteaks genoemd om de reden dat ze van binnen rood waren met een bruin randje.

  dave [9] reageerde op deze reactie.

 7. @Liberty 5-3000 [8]:

  Het meest ironische is wel dat na de dood van miljoenen in de 1e en 2e wereldoorlog tegen het nationaalsocialisme het westen het socialisme invoert in de jaren 50.

  Hoe bedoel je socialisme?
  Ze hebben het keynessiaanse beleid van de nazi,s gekopieerd.
  Heertje (de grote econoom van het door spits genoemde kabinet als ik me niet vergis) laatst nog bij de wereld draait door “Ik ben nog steeds een marxist”
  NEE HEERTJE JIJ BENT EEN KEYNESSIAAN het wetenschappelijk socialisme hebben jullie 60 jaar terug al bij het grof vuil gezet, kwakzalver.
  zelfde voorbeeld: Robert Lekachman in Friedmans serie verdedigd keynes.
  google op lekachman en je ziet dat het een marxist wordt genoemd.
  Niet ndat ik een voorstander van keynes ben, maar dit is toch echt wel corporatisme allemaal.

  Spy-Nose [10] reageerde op deze reactie.
  Andre NI [11] reageerde op deze reactie.

 8. @dave [9]:

  “Ik ben nog steeds een marxist”
  NEE HEERTJE JIJ BENT EEN KEYNESSIAAN

  Je bent blijkbaar nog niet geheel op de hoogte van de feiten. Feit is namelijk dat Keynes z’n ideeën afkeek van – een marxist..

  Ik hoop daar binnenkort een verhelderend artikeltje over te publiceren. Stay tuned.. 😉
  dave [15] reageerde op deze reactie.

 9. @Buy a gun and make justice for yourself [12]: Tuurlijk. Elk kabinet begint met een schone lei, bedoel je? Hah!

  Je kunt het ook lezen dat die Uyl een leuke erfenis achterliet, die door Von Agt nog wat werd opgeschroefd en bij Lubbers weer wat beteugeld werd, waarna Kok een keurig geregeld huishoudboekje in de schoot geworpen kreeg en er weer op los spendeerde, met als klapper de klojo’s van nu. En ja, dat heet een CDA kabinet, maar Financiën is toch echt van de PvdA, klaploper Bos. En hoezeer die voor Sinterklaas speelt is nog niet eerder vertoond.

  Ik zeg niet dat het verloop zo is geweest als ik beschrijf, maar heel onwaarschijnlijk is het niet. Hoe dan ook: met statistieken kun je altijd je gelijk halen; kwestie van interpretatie.

 10. @Frenkelfrank [4]:
  P: Partij, Portemonnee, Pikken, Profiteren, Propaganda
  A: Arbeid, Afgunst, Ander, Allochtonen, Allahtonen, Armoede, A-socialen, Asielzoekers, Achterstandswijken

  Zomaar een paar toepasselijke invullingen. Combinaties naar keuze.

 11. Wat is de maker van dit artikeltje een sukkel. Als je ook maar een beetje in de materie had verdiept dan had je gezien dat tijdens het Den Uyl kabinet ondanks het begin van een grote economische crisis en olie crisis het begroting tekort en de staatsschuld nauwelijks fors oplopen dit integenstelling tot de volgende 12 jaar met rechtse kabinetten toen het begrotingstekort en staatsschuld tot forse hoogte opliepen.

  Al het geld voor de banken nu moeten de banken met 8% rente terugbetalen. We verdienen er als staat zelfs aan. Nee Fortis doet zeker voor haar plezier vervroegd 35 miljard euro terugbetalen dat scheelt de bank heel wat miljoenen aan minder rente te hoeven betalen en die 35 miljard euro gaat gewoon van de staatsschuld af.

  GB [18] reageerde op deze reactie.
  Andre NI [19] reageerde op deze reactie.
  Polity [20] reageerde op deze reactie.
  Liberty 5-3000 [21] reageerde op deze reactie.
  Overheidsslaaf [22] reageerde op deze reactie.

 12. @dave [15]:

  Van een zekere Silvio Gesell die gedurende de week dat de Beierse Sovjet Republiek bestond (in 1919) de functie van Volksvertegenwoordiger voor de Financiën had. De andere mafkees waar hij zijn ideeën van afkeek was een zekere C.H. Douglas.

  In feite zijn er vier monetaire mafkezen: Keynes, Irving Fisher (leraar van Milton Friedman), Gesell EN: Milton Friedman..

  Alle vier waren voorstander van een andere behandeling van geld dan die van andere marktfenomenen, en dat terwijl geld in feite niets anders is dan het best verhandelbare goed.

  Geld is niet wat de overheid zegt dat het is, geld is ieder goed waarvoor er een hoge verwachting is dat indien men dit verkrijgt, men het ook zelf als ruilmiddel voor andere transacties kan gebruiken.

  De eerder voornoemde mafkezen, waaronder de ook in libertaire kringen bewierookte Milton Friedman, hadden dus een andere mening.

 13. Goed samengevat waar het misging met deze partij.
  Want laten we niet vergeten dat de partij in zijn allereerste begin ook wel een aantal goede dingen heeft gedaan voor de gewone burger.
  Doordat arbeiders zich zijn gaan verenigen hebben ze bv de machtige twee-eenheid kerk/industrieële elite toch enigszins af kunnen breken.
  Ontkerkelijking en meer vrijheden van die burger waren toen voor een deel verdiensten van de PvdA en zeker niet van partijen als de KVP of hoe die andere gristenen vroeger mochten heten.
  Er is niks mis met een vereniging van individuele krachten om onrechtvaardige situaties goedschiks of desnoods kwaadschiks “recht” te zetten.
  Dat zou in het huidige tijdsgewricht ook moeten gebeuren. Vereniging van alle mensen die dit land écht overeind houden tegen financiële zwendelaars, profiteurs, corporatisten en corrupte machtspolitici zoals ze vooral zitten bij de …………PvdA.

  Juist ja; de PvdA heeft alle haar vroegere idealen bij het grof vuil gezet en is verworden tot een door en door walgelijk zooitje machtsopportunisten die er zitten voor zichzelf, zichzelf en alleen maar zichzelf!

  Hoereren met geloofsfundi’s, corporatisten en corrupte bankzwendelaars. Ze zijn 100% het tegenovergestelde van de mensen die aan de bakermat van deze partij hebben gestaan en die zich zouden omdraaien in hun graf als ze dit wisten.

  @Buy a gun and make justice for yourself [16]:

  *We verdienen er als staat zelfs aan.*

  Laat ik het zo zeggen; slaap zacht! Jij denkt werkelijk dat we hieraan gaan verdienen?
  Ik hoop je hier over 1 of 2 jaar nog eens te spreken van hoeveel jij en ik (je spreekt namelijk van “we”) aan deze “deal” hebben overgehouden.
  De artikelschrijver (die een andere mening heeft) uitmaken voor sukkel getuigt sowieso al van weinig fatsoen maar dat terzijde….

 14. @Buy a gun and make justice for yourself [16]:

  “Als je ook maar een beetje in de materie had verdiept”

  Doe jij dat zélf maar eens als je durft. Niet schrikken, hoor !

  Verder zou ik je willen verzoeken om je een beetje in te houden. Wij schelden elkaar hier onderling niet voor sukkel uit, en al helemaal niet op basis van ongefundeerde, niet onderbouwde uitspraken zoals die van jou.

  Alvast dank voor je begrip en medewerking.

 15. @Buy a gun and make justice for yourself [16]:
  “Als je ook maar een beetje in de materie had verdiept dan had je gezien dat tijdens het Den Uyl kabinet ondanks het begin van een grote economische crisis en olie crisis het begroting tekort en de staatsschuld nauwelijks fors oplopen dit integenstelling tot de volgende 12 jaar met rechtse kabinetten toen het begrotingstekort en staatsschuld tot forse hoogte opliepen.”

  Zoiets heet het probleem verschuiven naar de toekomstige generaties.
  Dat zie je nu ook gebeuren. Let maar eens op wat voor een puinhopen de komende generaties moeten opruimen door acties van dit kabinet.
  shame on you!
  Armin [28] reageerde op deze reactie.

 16. @Buy a gun and make justice for yourself [16]:

  Geachte Koop een pistool en maak rechtvaardigheid voor jezelf,

  Het begrotingstekort an sich is niet het probleem. Het is de wet- en regelgeving die financiele chaos veroorzaakt na Sinterklaas Den Uyl. Daarom noemen we dat hier ook wel een erfenis.

  ‘We verdienen er als staat zelfs aan.’ Ik ben de staat niet, dus ik verdien op dit moment niks. Ik word dubbel genaaid. Want ik kan minder kopen voor mijn geld, vervolgens zal de staat het gegeven geld ook nog eens bij mij terughalen dmv belastingen. Dubbel. Genaaid.

  ‘Al het geld voor de banken nu moeten de banken met 8% rente terugbetalen.’ Ik neem aan dat jij gelooft dat Wouter dat geld en die rente na terugbetaling door de papierversnipperaar gooit? Het geld is namelijk gecreerd uit niks, dus zou niet meer uitgegeven mogen worden. Als ‘we’ hier zoveel aan verdienen, waarom hebben ‘we’ het dan niet eerder gedaan?

  Maar dat jij profiteert, dat hadden we hier al na je eerste post begrepen.

  Vriendelijke groet,

  Overheidsslaaf

  P.s. ‘We’ mogen van de overheid geen pistool om rechtvaardigheid voor onszelf te maken

 17. Door de P.v.d. A heb ik in het verleden wel een nieuwbouw premie A woning kunnen kopen in een mooie buurt voor een prikkie.
  Moet een arbeider dan altijd maar arm blijven zoals in de jaren 30 van
  de vorige eeuw ? Het is ook voor de liberalen goed dat de meeste mensen
  nu een goed inkomen hebben, waar zou anders de koopkracht vandaan
  moeten komen ? Ook voor de veiligheid van rijke mensen is het beter
  dat er socialisten zijn ( geweest ). Als mensen echt honger lijden en arm
  zijn dan help een hek om het huis niet meer !
  IK BLIJF SOCIALISTISCH STEMMEN TOT DAT IK GENOEG VERDIEN OM
  OP DE V.V.D. TE KUNNEN STEMMEN.

  flap [24] reageerde op deze reactie.

 18. @flap [24]:
  Als het aan de kapitalisten had gelegen woonde ik nu in een plaggenhut, en zouden mijn kinderen niet willen bidden voor brune bonen.
  Met mijn inkomen gaat het overigens al beter, dus wie weet ?

 19. Het kapitalisme is niet gericht op armen of rijken omdat het systeem alleen gericht is op het vergaren van kapitaal niet om het verdelen van het kapitaal.

 20. @Buy a gun and make justice for yourself [12]:Volgens jouw redenatie is Obama dus een grotere verbrasser dan Bush?

  In realiteit is dat ‘links’/PvdA-CDA vs ‘rechts’/CDA-VVD uiteraard jezelf voor de gek houden. Bij beiden zit het CDA en ook de VVD is in realiteit een socialistische partij. De VVD – en ook veel mensen aan de linkerkant – zullen ageren tegen deze stelling, maar in realiteit is er zeer, zeer weinig verschil tussen de VVD en PvdA.

  Immers, stel dat de VVD morgen 77 zetels zou hebben in de Tweede Kamer en ook een meerderheid in de senaat. Dat kunnen ze alle wetten veranderen en zelfs de grondwet. maar, als je in het verkiezingsprogramma kijkt, zie je dat de VVD ook enkel wat wil bijschaven aan de systemen. Ze willen niets radicaals doen. De WW wordt niet afgeschaft, de huursubsidie verdwijnt niet, de huurbescherming verdwijnt niet, de WAO/WIA verdwijnt niet, pensioenen blijven aftrekbaar, de AOW niet verlaagd, de hypotheekrenteaftrek wordt niet weer uitgebreid en ook gaan de belastingen voor welke inkomensgroep dan ook niet omlaag dan wellicht 3% of zo. Andersom, als de PvdA aan de absolute macht komt, willen ook zij geen radicale dingen. De ene wil wat meer dit en de ander wat meer de andere kant op.

  Dat beide partijen doen alsof de verschillen radicaal zijn, is logisch. Immers, fabrikanten van wasmiddelen, cola, wc-papier, etc doen ook alsof hun product veel beter is en radicaal anders. En het stemvee trapt er doorgaans gewoon in.

 21. @Liberty 5-3000 [21]: Op zich heeft hij wel een punt dat de periode daarna, met Wiegel, niet echt een verademing was. Wiegel is het schoolvoorbeeld, dat onder een mooie rechtse PR een dieprode socialist schuil kan gaan. Het kabinet waar hij vice-premier was, was het kabinet waar die verderfijke gezinsherreniging godgekeurd is en de overheid het grootste begrotingstekort ooit behaalde. Google maar eens op Soepele Fons. (Overigens liep onder Agt 1 het teklort ook al op. En dat was echt met Den Uyl en bovendien een van de breukredenen van dat kabinet…)

  Waar hij de fout in gaat is zaken buiten de historie te zien. Als ik op basis van allerlei bonussen een huis ga kopen en de bonussen vallen weg, kan ik de vaste lasten niet betalen. Zoiets heeft Den Uyl ook gedaan. Hij zette een systeem op dat niet houdbaar was. Dat is hem kwalijkte nemen. De kabinetten daarna is kwalijk te nemen dat ze het niet teruggedraaid hadden. Maar goed, dat wilde de Nederlandse bevolking dan ook helemaal niet. Immers, we hadden net een verzorgingstaat opgezet, en een hele nieuwe generaties arbeiders kwam de arbeidsmarkt op – de befaamde babyboom – die met volle teugen ging genieten van al die mooie stelsels.

  Zelfde is bijvoorbeeld ook met Clinton, Bush en Obama. Clinton wordt op de een of andere manier geroemd dat hij de Amerikaaanse begroting op orde gekregen zou hebben. Dat is vreemd, want hij had ondanks dat de economische groei hoger was dan ooit in de geschiedenis, hij de eerste president was in ruwweg 50 jaar geen (koude) oorlog had te bekostigen, had hij een gapend gat in zijn begroting.
  De Amerikaanse systematiek staat echter toe om geld van sociale premies te storeten in de schatkist. Dat is zeg maar het equivalent van als Wouter Bos de WIA/WAO, WW en ziektekostenpremies gaat afromen. Clinton kon dat omdat er op dat moment een overschot was. O.a. omdat de economie zo goed ging waren de werkloosheidsuitkeringen laag en de vergrijzing in de VS loopt iets achter op die van Europa. Iedereen wist – en dat was ook door het Amerikaanse CPB herhaaldelijk doorgerekend – dat dat binnen een paar jaar voorbij zou zijn. Clinton legde dus een bom onder de begroting van zijn opvolgers.

  Dat onder Bush een begrotingstekort ontstond is dus logisch. Nu was Bush geen haar beter, want die werd enerzijds aangevallen en moest dus weer een oorlog beginnen in Afghanisatn, maar Irak was toch echt zijn idee. Plus dat hij verzuimde de sociale zekerheid tekorten aan te pakken door te korten op de Medicare en Medicaid. Op de Amerikaanse AOW is wel gekort door Bush en dat is natuurlijk wel een goede zaak, want die was veel te ruim gezien de demografie van de VS. Maar het was verre van genoeg. Bush had meer moeten schrappen, maar deed dit om electorale redenen niet.
  Vervolgens kwam er een bank-systeem-crash en het was helemaal afgelopen met de begroting. En nu erft Obama dit. Net zoals je de ‘rechtse’ kabinetten de schuld niet kunt geven van Den Uyls acties, kun je dat Obama ook niet geven van dit tekort.

  Wél kun je Obama verwijten er niets aan te willen doen. In zijn meerjarenbegroting heeft als als streven aangegeven dat het tekort enkel zal stigen tot het grootste tekort ooit. Eh!? Ja, hij is dus niet van plan iets aan de tekorten te doen aldus zijn eigen plannen. EN ja, dan komen daar zijn Cap-And-Trade en Obamacare plannen bij. Dat kun je Obama wel weer aanrekenen.

  Zo zie je maar, ook hier is het dus geen verschil tussen rechts en links. Ze geven enkel het geld aan andere zaken uit.

Comments are closed.