[HTML1]

Het gevaar zit hem niet zozeer in het paspoort zelf, als wel in de voorgenomen centrale registratie, hoewel ook de opname van vingerafdrukken in alleen het paspoort an sich dit eerder onveiliger dan veiliger maakt.

Kwalijk is dat het kabinet het probeert te doen voorkomen alsof de aanpak voortkomt uit een Europese richtlijn. Die richtlijn betreft uitsluitend het paspoort en schrijft op geen enkele manier centrale opslag van de gegevens voor. Sterker nog, bezoeker Michel stuurde een stuk in waaruit blijkt dat het Europese Hof in december 2008 zich unaniem heeft uitgesproken tegen centrale opslag van DNA en vingerafdrukken van mensen die geen strafblad hebben.

Het Hof vonniste dat dit een grove schending van de privacy betekent, en derhalve ontoelaatbaar is in het kader van de rechten van de mens (en ik zou denken in dat van de rechtsstaat in het algemeen – RH). De veroordeelde partij – de Britse overheid – kon niet tegen het vonnis in beroep. Case closed, duidelijke zaak. Hoe kan de Staat dan toch proberen dit door te drukken?

Zelfs de MSM, met exponenten als NRC en NOS, maken gewag van de aantasting van de privacy, waarbij NRC zelfs duidelijk protest aantekent waar de NOS niet verder komt dan de melding dat er ‘bezwaar wordt gemaakt’.

Uiteraard komt de Staat weer met drogredenen als ‘service aan de burger’ en ‘bescherming tegen misbruik’ aanzetten, er volledig aan voorbijgaand dat het aanleggen van een dergelijke database zelf al als misbruik kan worden aangemerkt. Machtsmisbruik, om maar één van de vele varianten te noemen. Want de staat was wel zo slim om de EU eis van vingerafdrukken in het paspoort en de NL wens van centrale registratie in één en hetzelfde wetsontwerp te stoppen, zodat men niet kon instemmen met de EU-eis zonder in te stemmen met de registratie.

Dit werd terecht aan de orde gesteld door GroenLinks (niet dat het verder veel uitmaakte), en het is mijn overtuiging dat deze samenvoeging een zeer weloverwogen actie was. Zie wat MEP Kathalijne Buitenweg erover zei:

[HTML2]

Merk op (NOS link) dat ook onze grote ‘Vrijheidsstrijders’ Geert Wilders (PVV) en Rita Verdonk (ToN) vóór deze uiterst fascistische maatregel hebben gestemd, daarmee hun kennis van de geschiedenis verloochenend. Het zowel relatief als absoluut grote aantal Joden dat in de oorlog uit Nederland werd afgevoerd was vooral ’te danken’ aan de registratiewoede van de toenmalige regering, die nog net niet de schaamhaar-begroeiing vastlegde maar wel vrijwel alle andere zaken, in combinatie met een meer dan bereidwillige farizeeërsbrigade (politie en marechaussee) die graag met de bezetter collaboreerde; men deed immers gewoon zijn werk? De gelijkenis met de praktijken van vandaag de dag zijn treffend.

Merk ook op de dubbelhartige houding van, hoe kan het ook anders, de PvdA. Waar men hier vóór opslag van gegevens van onschuldige burgers stemt is men bij monde van Eberhard van der  Laan tegen een soortgelijke registratie van asielzoekers en zich misdragende allochtonen, vanwege “de risico’s van misbruik”. Tja.

Hopelijk dringt langzaam tot de argeloze burger door dat als er iemand voor uw deur staat die zich voorstelt als vertegenwoordiger van de staat, en dat hij/zij er is om u te helpen (de klantvriendelijkheid (sic) van de nieuwe procedure ziet het CDA als belangrijk winstpunt) het hoog tijd is de deur dicht te slaan, deze te barricaderen en een ontsnappingsroute uit te werken. Zie wat dat betreft ook de serie Woningcontrole op deze site.

Who is John Galt?

19 REACTIES

 1. Ongelofelijk hoe dom en simpel de gemiddelde NL’er dit accepteert.

  Vreemd en heel bijzonder dat een linkse Partij als GroenLinks tegen dit paspoort is. Rita en Geert daar kunnen we dus ook totaal niks van verwachten, mits het meer controles betreft natuurlijk. Het valt mij van Rita Verdonk smerig tegen, juist omdat zei voor een vrij NL is!…Rita is dus toch een ordinaire wijf en praatjesmaker!

  Hoe komt het toch dat NL haantje de voorste is met dit paspoort? Het zal toch niet komen omdat ons schooljonkie Jan Peter…de gek… ooit iets heeft afgesproken met de Amerikanen en werkelijk is gaan geloven dat Amerika het licht is? Wat is er aan de hand in NL en door wat voor gekken worden wij hier bij de neus genomen???…Wat een smerig gereformeerd kutland is dit toch!…krijg steeds meer een aversie tegen alles wat met het geloof heeft te maken, want juist de gelovigen die volgens hun zielige verhalen honderden jaren zijn vervolgd zouden dit systeem moeten verafschuwen i.p.v. aanbidden!..

  Vooralsnog, en ik zal er met mijn reislustige vriendin nog behoorlijk ruzie over moeten maken, weiger ik dat mijn vingerafdrukken in een database worden opgeslagen en zal hoogst waarschijnlijk daardoor geen nieuw paspoort krijgen. Mocht ik er mee naar de rechter gaan en ik gelijk krijgen en gewoon recht hebben op een pas zonder toeters en bellen dan zal ik een behoorlijke claim indienen bij de overheid voor geleden schade.

  ….Ik heb niks te verbergen, dus kom maar op met die schadevergoeding! Dat Den Haag uit criminelen bestaat betekent automatisch dat heel NL crimineel is geworden??…
  pien [7] reageerde op deze reactie.

 2. Er is een manier om onder die vingerafdruk uit te komen. En dat is door elk jaar een nieuw paspoort aan te vragen. Als je daarvoor kiest (een paspoort met een geldigheid van een jaar) hoef je je vingerafdruk niet in je paspoort te laten opnemen. Kost dus wat, maar dan mag je je vrijheid nog even behouden.

  Ernest [3] reageerde op deze reactie.

 3. @Lukas [2]: Het gaat niet zo zeer om die vingerafdruk in het paspoort… Het gaat om de opname van die vingerafdruk in een database. Dat voorkom je daar niet mee! Echter heb je, denk ik, een grote kans om dit met succes aan te vechten aangezien er jurisprudentie is op dit vlak bij de Europees Hof voor de rechten van de mens. Zorg dat je minstens een rechtsbijstandsverzekering hebt want de overheid heeft een lange (en hete) adem.

 4. ik word zo moe van die oprukkende politie-heilstaat, de desinteresse van de meeste medemensen, het net dat zich steeds meer sluit… tot je er chagrijnig van wordt en voornamelijk jezelf er mee hebt.. zucht.. gelukkig kan het niet anders dat dit noord korea in aanbouw op een goede dag instort.

  het smerige is, je _moet_ een staatsausweis hebben anders mag je niet werken, stemmen, op straat lopen, ziek worden en om het te krijgen hoef je alleen maar wat biometrische gegevens, dna en ’n solidariteitsverklaring aan de monarchie af te geven.

  want je hebt niets te vrezen toch? vrees vooral de domheid van je medemens, wees doodsbang voor groepen van die mensen.

 5. “…de PvdA. Waar men hier vóór opslag van gegevens van onschuldige burgers stemt is men bij monde van Eberhard van der Laan tegen een soortgelijke registratie van asielzoekers en zich misdragende allochtonen, vanwege “de risico’s van misbruik”.

  Die levensgevaarlijke, dubbele, anti-Nederlandse moraal bij dit soort juristen als Eberhard van der Laan zou elke Nederlander onmiddellijk moeten waarschuwen tegen het gevaar van de Staat der Nederlanden en de PvdA.

  Maar aan wie hebben veel Nederlanders hun opvoeding eigenlijk te danken?

  Zo bezien is die naiveteit in dit land wel begrijpelijk. De bevrijding van NL door de geallieerden in ’45 lijkt althans voor die naïevelingen voor niets geweest. En de “historische canon” zal ook wel boter aan de galg zijn, wat hen betreft.

 6. @IIS [1]:

  het wordt tijd om gemeenschappelijk op te trekken. Grote acties op tv via handtekeningen en rechtszaken. Waar blijft nu die Spong?

  Dus ik vind het leuk hoor dat we hier met hezelfde groepje over blijven leuterkoeken, maar er moet actie komen. Wie gaat wat opzetten?

  IIS [8] reageerde op deze reactie.

 7. @pien [7]:

  Inderdaad, wie gaat wat opzetten? Ik vraag me af waarom er geen ‘heren’ zijn die in grote huizen wonen en flinke bolides rijden en beschikken over voldoende middelen collectief de beurs trekken en met hun advocaat vriendjes eens flink de kont tegen de krib gooien. Hoe kan het dat de bovenklasse zich niet roert???…Hoe kan het dat de zogenaamde onderklasse die niet worden gesteund door advocaat vriendjes en niet over voldoende middelen beschikt, maar wel graag, zelfs heel graag actie willen ondernemen???…Waar blijven de jongens en meiden met een goed stel hersens en met de juiste opleiding en papieren? En waar blijven de populaire advocaten met hun protesten? Waar zijn ze? Willen deze mensen dan zonder meer simpelweg hun vingerafdruk in een database laten opslaan?…Of krijgen deze mensen een voorkeursbehandeling en worden hun vingertjes niet opgeslagen in een database?

  Je zou een grote groep mensen kunnen vragen geld te storten in een soort van fonds en met dit geld de proceskosten financieren. Maar het is toch van de gekke dat de grote jongens zich niet roeren. Voor mij is dat onbegrijpelijk…Of liggen de vetkleppen liever een beetje poenig te doen in het zuiden van Europa, maar zijn ze nog te schraperig een paar grijpstuiver voor een goed doel uit te geven. Waar blijven de vrije jongens???…..Flapdrollen!

  Maar goed, NL’ers zijn net konijnen, die gillen pas als het mes over de strot gaat…..

 8. Vragen mensen zich niet af wat de overheid in de toekomst gaat doen met onze vingerafdrukken? (wie is eigenlijk de overheid die zich het recht toegeëigend ons op deze manier te dwingen iets te doen tegen onze wil). En zullen onze vingerafdrukken in de toekomst toch niet ergens anders voor worden gebruikt? Waarom en met welk doel worden vingerafdrukken nu in een database opgeslagen? De overheid kennende zullen er geen harde garanties worden afgegeven voor de toekomst, reeds nu geeft men geen garantie! Wat wil men van ons? Zullen in de toekomst onze vingerafdrukken samen worden gevoegd met afdrukken van criminelen? Kan het gebeuren dat in de toekomst onze afdrukken misschien ‘per ongeluk” in een justitiële database worden opgenomen? Mocht zoiets gebeuren zullen mensen dan opeens wel protesteren, ik denk van niet. En als de burger heeft geaccepteerd dat een vingerafdruk is geregistreerd men er ook geen moeite mee heeft dat ons DNA in een databank wordt opgeslagen of zelfs wordt samengevoegd met die van criminelen in een justitiële database. Beseft de burger wel dat met deze maatregel het hek van de dam is en de burger niet meer of zelfs minder is dan een crimineel en niet meer is dan loslopend wild en de overheid zelfs mensen vals kan beschuldigen en aan de hand van vingerafdrukken iemand kan veroordelen die onschuldig is….Ach natuurlijk, men kan toch gewoon even zijn onschuld bewijzen en alles is weer zoals het was….Mensen moeten zich ervan bewust zijn dat na invoering van een verplichte registratie van onze vingerafdrukken de vrije mens verleden tijd is en men niet meer is dan een pion/ding….en een gecontroleerd en geregistreerd nummer!

 9. Waarom ook niet gelijk in ieder paspoort een letter? J voor Jood was reeds ooit een bekende. Maar we kunnen ook de A voor arbeidsloos, de B voor burgerlijk ongehoorzaam, de G voor gehandicapt, de H voor Homo, O voor ongehuwd samenwonend gebruiken. Waarom de vingerafdrukken in een database niet gelijk onderverdelen in klasse, kleur, geaardheid, politieke of om een streepje voor te hebben in een geloofsvoorkeur?….Of gebeurd dit reeds?

 10. Eén ding vind ik dan wel weer grappig….Al die stoere en rauwe bikkels en spijkerharde wijven die vol zijn getatoeëerd met ‘symbolische’ plakplaatjes en doorboord zijn met stukken staal en zilver…die mensen die zo vreselijk apart willen lijken en zichzelf bijzonder vinden….zo uniek en zo rebels en tegendraads….en ook al die grote dure kakstralen, de dure en stijlvolle heren en dames…en de zwartekousenkerkgangers en linkse PvdA ratten….die staan straks als brave en makke schaapjes gebroederlijk in de rij te wachten op hun infantiele paspoortjes met daarin hun geregistreerde vingerafdrukken…Jandoedels!…Viva Hollandaise!!!

 11. @IIS [14]:

  Dank je weer voor alle linkjes etc. erg interssant, maar ik geloof actie vrij pragmatisch gedaan kan worden.

  We hebben bijv een fenomeen Hyves genaamd. daar kun je zo een pagina openenen en mensne benaderen. Zoveel mogelijk leden proberen te scoren en mensen tot actir oproepen. Dat kan schriftelijk en zelfs via hyves aan politici gericht want ook die zitten erop.

  Zelf heb ik daar gen tijd voor aangesien ik nu een jaar op reis ben…maar wellicht wat voor iemand van de vrijspreker.

  Vervolgesn iedereen oproepen ook alle advocaten aan te schrijven. journalisten aan te spreken etc etc.

 12. @flap [16]: Jee, flap, de reacties eronder gezien? De ongelooflijke naïviteit die kennelijk bij de meerderheid aanwezig is? Zelfs lieden die de potentiële (?) risico’s zien roepen nog “Als er maar goede bescherming en controle komt op deze gegevens is er vooralsnog niks aan de hand” (controle door wie dan?) en “Dat het ooit door iemand misbruikt zou kunnen worden vind ik geen argument, dat kan met zoveel dingen“. Onvoorstelbaar.

  Gelukkig zijn er ook die de kwalijkheid wel inzien, maar: “Artikel 35 ECHR is vrij duidelijk: exhaustion of local remedies. Dat wil zeggen dat ze (in principe, er zijn uitzonderingen) éérst alle rechters (rechtbank, hof, Hoge Raad) in Nederland mogen aflopen voordat ze een klacht bij het Europees Hof van de Rechten van de Mens kunnen indienden. En vanwege het feit dat het Hof met zo’n 100 000 (!) zaken achterloopt duurt het dan nóg jaren…

  En op korte termijn (belangrijk!) is vaagheid troef:

  Minister van Justitie Hirsch Ballin zal dinsdag in Genève gehoord worden door het VN-mensenrechtencomité. Quirine Eijkman, voorzitter van de NJCM, laat aan Tweakers.net weten dat een berisping van het comité aan het adres van de Nederlandse Staat, ernstig internationaal gezichtsverlies voor Nederland kan betekenen. Ook is het niet ondenkbaar dat de wetgeving dan nog eens tegen het licht wordt gehouden.

  Nee, voorlopig houd ik mijn adem nog maar even niet in…
  flap [18] reageerde op deze reactie.

 13. @flap [18]: “ben wel blij dat het in ieder geval ergens wordt opgepakt.”

  Dat ben ik helemaal met je eens. Het heeft in ieder geval ook aandacht buiten de blogosfeer, die al te gemakkelijk als onderbuik terzijde geschoven wordt.

Comments are closed.