eed_inhuldiging-beatrixKan ik me bijna niet voorstellen. Maar door de VS Independence Day op 4 juli kwamen de gedachten op de “Onafhankelijkheid” en de eed die Beatrix aflegde bij haar inhuldiging in 1980 als koningin:

“Ik zweer aan de volkeren van het Koninkrijk dat Ik het Statuut voor het Koninkrijk en de Grondwet steeds zal onderhouden en handhaven.
Ik zweer dat Ik de onafhankelijkheid en het grondgebied van het Koninkrijk met al Mijn vermogen zal verdedigen en bewaren; dat Ik de vrijheid en de rechten van alle Nederlanders en alle ingezetenen zal beschermen, en tot instandhouding en bevordering van de welvaart alle middelen zal aanwenden welke de wetten Mij ter beschikking stellen, zoals een goed en getrouw Koning schuldig is te doen.

Zo waarlijk helpe Mij God almachtig!” (nadruk toegevoegd)

En zie wat er nu gebeurt:
 
Nederland heeft het Verdrag van Lissabon geratificeerd.*)
Dit verdrag is een opnieuw verpakte EU-Grondwet die door het Nederlandse (en Franse) volk in een referendum is verworpen. **)

We hebben nog niet de bevestiging gevonden dat Beatrix inderdaad daadwerkelijk getekend HEEFT. Maar ook hebben we nergens gevonden dat er ook maar de geringste twijfel aan die ondertekening bestaat.

Dit in tegenstelling tot de Staatshoofden van Tsjechië, Polen en nu Duitsland.
In Duitsland heeft deze week het Constitutionele Hof zelfs verboden om het Verdrag van Lissabon te ratificeren omdat de Duitse soevereiniteit / de Duitse onafhankelijkheid daardoor wordt aangetast.

Het geldt ook voor Nederland dat het geen onafhankelijke staat meer is na een ratificatie van dit Verdrag van Lissabon. De Tweede en Eerste Kamer hebben al getekend. En het lijkt er op dat Beatrix gaat tekenen of al getekend heeft. Nederland, het Nederlandse volk, is dan bijna volledig ondergeschikt aan de EU.

Dit lijkt me duidelijk strijdig met ” de onafhankelijkheid en het grondgebied van het Koninkrijk met al Mijn vermogen verdedigen en bewaren; dat Ik de vrijheid en de rechten van alle Nederlanders en alle ingezetenen zal beschermen,…..”

In tegendeel, dus eedbreuk! = verraad!!
En Toen.. ??

————————————————-

*) 8 juli 2008: DEN HAAG –
De Eerste Kamer heeft dinsdag ingestemd met de goedkeuringswet voor het Verdrag van Lissabon. Daarmee heeft Nederland het hervormingsverdrag officieel bekrachtigd. De wet zal in werking treden na de ondertekening door koningin Beatrix en plaatsing in het Staatsblad.

**) Het Ierse Volk heeft zelfs die nieuw verpakte grondwet verworpen.

http://www.st-ab.nl/wetten/0429_Wet_beediging_en_inhuldiging_van_de_Koning.htm 

http://www.businesscompleet.nl/wettenbank/BWBR0005431-Wet-beediging-en-inhuldiging-van-de-koning.html

http://www.nos.nl/nosjournaal/dossiers/25jaarbeatrix/historie/inhuldiging.html

52 REACTIES

 1. Het is ook een grove schande dat in Ierland dat referendum net zo vaak moet worden overgedaan tot er 1x een meerderheid (helft + 1) ‘Ja’ heeft gestemd.

  Ik hoop dat de Ierse bevolking de rug recht houdt en dat het ‘Ja’ er alleen kan komen door Iraanse praktijken (fraude) toe te passen.

  Ik heb niet de indruk dat de Familie van Buren ook maar enige achting of eerbied voor het NL volk en souvereiniteit heeft. Het oubollige gedoe op 30 april moet dat een beetje maskeren.
  Spy-Nose [4] reageerde op deze reactie.

 2. Het zijn maar woorden die gezegd zijn, zonder dat ze er zelf achter staat.
  Je moet toch wat kunnen zeggen om geloofwaardig over te komen bij het volk.

  Ik vraag me ook werkelijk af, wanneer de mensen eens wakker gaan worden.

  Dat ze op het punt staat om te vertrekken naar een ander land, is allang bekend.
  Dit zal niet lang meer gaan duren.

  Zou ze ons dan toch nog gaan Bedanken, voor hetgeen wat ze van ons heeft Gekregen !!
  Spy-Nose [5] reageerde op deze reactie.

 3. @Bon Vivant [1]:
  Op de keeper beschouwd zou elk land natuurlijk elke 4 jaar opnieuw een referendum moeten organiseren.

  Enfin, de koeien op de boerderij kunnen ook niet bepalen hoe laat ze gemolken worden, laat staan waar de hekken staan.

 4. @M. van den Heuvel [2]:
  Laat ik nou steeds gedacht hebben, dat Bea c.s. niet al te beroerd woonde. Desalnietteplus schijnt het voor dat soort lieden steeds ongezelliger te worden hiero. (Hoe ontevreden kan die zus zijn?)

  Of dat een goed teken is, is weer een heel andere vraag, maar toch…

 5. Het ergste is dat zij er vermoedelijk zelf in gelooft.
  hugo van reijen

 6. De elite heeft het toch allang bedacht. Europa moet Eurabië worden. Dan breekt er burgeroorlog uit en onze Bé zit lekker op een ander continent. Lekker dicht bij de gestoorde George. Die schijnt al heel veel land in Peru (dacht ik) gekocht te hebben. Die weten meer dan wij hoor. Let maar op. Maar waarom pikt de Nederlandse bevolking dit allemaal. De regering is gekozen en dient het volk te vertegenwoordigen. Helaas is dit niet meer. Hitler zou jaloers zijn op de manier waarop ze het aanpakken. Sneaky, achterbaks en dictatoriaal gedrag van onze regerings”leiders”. En ik moet bijna kotsen van het arrogante gedrag en houding van elk van onze ministers. Maar zou er weer een charismatische man/vrouw opstaan… dan wordt die ook, wanneer het echt allemaal te bedreigend zou worden voor de zittende mennekes/vrouwtjes, vakkundig omzeep geholpen. En Balkenende is ook alleen maar op die positie neergezet door de elite omdat het zo’n fijn trekpoppetje is. En wij Nederlanders protesteren niet meer aangezien wij behandeld worden d.m.v. het gekookte-kikker-principe. Maar geef het volk hun spelen (domme tv-programma’s en alle E-nummers) en ze vinden het wel best. Afgezien van de wakkere Nl’ers, die verder kijken dan hun neus lang is.

 7. Inderdaad Beatrix is een landverraadster van het kwaadaardigste soort en zou dus afgezet dienen te worden.

  Doch, daar hoor je niemand over. Alsof er maar een thema is in de politiek: WILDERS!

 8. Als ik bovenstaande goed lees moet de conclusie de volgende zijn:

  1. De koningin pleegt dus, door eedbreuk, landverraad.
  2. Dan hebben we dus feitelijk geen koningin meer?! (want landverraad = straf = terug naar af en u ontvangt geen bonus meer)
  3. Het koningshuis heeft zich daarmee dan opgeheven en elk recht op toelage (lees: staatsbijdrage namens en op kosten van de burger) verspeeld.
  4. Dan zijn we dus een republiek!
  5. Nieuwe verkiezingen of een volksopstand?

  Roept u maar…

  Spy-Nose [12] reageerde op deze reactie.

 9. Inderdaad, ergens één of andere God er bijhalen dat bekt ook zo lekker (In de toekomst zal het toch echt Allah moeten worden)….Daarmee trek je een behoorlijk deel van de slaven over de streep. Hoe meer het woord God er bij wordt gehaald hoe meer je moet oppassen…De duivel en zijn ouwe rot moer is meer op zijn plaats en zal ik eerder instemmend knikken.

  God is een hoer die door iedereen wordt gebruikt zodra het ze uitkomt….Daarom zou je God ook voor Hoer kunnen omruilen.

 10. @Ernest [10]:
  Ik begrijp, dat jij de kwien wilt impietsjen. Begrijp ik dat goed?

  Maar dat kan niet zomaar, want de kwien is onschendbaar en de ministers zijn verantwoordelijk. Dat zou dus alleen via een grondwetswijziging kunnen. En daarvoor ontbreekt draagvlak in het parlement (2/3 meerderheid).

  Leuk geprobeerd hoor, maar ganielukke.

  Ernest [13] reageerde op deze reactie.

 11. @Spy-Nose [12]: Had ik even niet aan gedacht… Dus de koningin kan gewoon even landverraden zonder de quenseconties te hoeven dragen? Balkie heeft ministeriële verantwoordelijkheid toch? Dan kunnen we Balkie toch het gevang in pleuremieteren? Krijgt er toch nog íemand de straf voor het verkwanselen van ons kikkerlandje.

  En dan toch maar nieuwe verkiezingen meteen…

  Spy-Nose [15] reageerde op deze reactie.

 12. @Ernest [13]:
  “Dus de koningin kan gewoon even landverraden zonder de quenseconties te hoeven dragen?”

  Denk van niet, want “landverraad” in de zin van art 97 Wetb. v. Strafrecht houdt in: “het in verbinding treden met een buitenlandse mogendheid met het oogmerk om haar tot het plegen van vijandelijkheden of het voeren van oorlog tegen de staat te bewegen, haar in het daartoe opgevatte voornemen te versterken, haar daarbij hulp toe te zeggen of bij de voorbereiding hulp te verlenen.”

  En daar hoort het vrijwillig sluiten van een verdrag volgens de grondwettelijke bepalingen m.i. niet bij, maar wie ben ik.

  Want men zou kunnen betogen, dat de grondwettelijke bepalingen zijn geschonden, omdat de wetgever bij het goedkeuringsverdrag niet de “verzwaarde procedure”, art. 91 lid 3 Gw. heeft gevolgd. Men heeft daarbij de grondwetgever gepasseerd.

  Maar die grondwetgever omvat 2/3 van het aantal uitgebrachte stemmen van de beide kamers.

  En hoe het ook gegaan is, NL heeft het Verdrag geratificeerd en is daarom in beginsel jegens andere landen daaraan gebonden, zodra het van kracht wordt, ongeacht de wijze waarop het verdrag door NL was aanvaard. Dat is een interne NL aangelegenheid.

  @Johnny [14]:
  Het parlement heeft de goedkeuringswet goedgekeurd en that’s it.
  Als de kwien zou weigeren een wet te tekenen, zou ze moeten aftreden!
  R. Hartman (NI) [17] reageerde op deze reactie.

 13. Het venijn zit ‘m uiteraard in de staat. Die hulp hè, die ontbreekt.

  @Spy-Nose [15]: “NL heeft het Verdrag geratificeerd en is daarom in beginsel jegens andere landen daaraan gebonden”

  Tja, helaas waar, maar… Nu is het verdrag weer gewijzigd (uitzonderingsbepalingen Ierland en zo) en daarmee is de ratificatie ongeldig; immers, de ratificatie betreft een verdrag dat juridisch gezien niet meer bestaat.

  En men kan zich er moeilijk op beroepen dat kleine wijzigingen het Nederlandse ‘ja’ niet beïnvloeden, immers, eerder riep men dat een kleine wijziging het Nederlandse ‘nee’ wel beïnvloedde, en wel zodanig dat dit nu als een ‘ja’ gezien kon worden…

  Hypocriete klojo’s. Touw en lantaarnpalen…
  Spy-Nose [19] reageerde op deze reactie.

 14. “Hypocriete klojo’s. Touw en lantaarnpalen…”

  Precies.

  Op deze 4e juli is het daarom wel handig om nog even het volgende door te nemen:

  “We hold these truths to be self-evident, that all men are created equal, that they are endowed by their Creator with certain unalienable Rights, that among these are Life, Liberty and the pursuit of Happiness. That to secure these rights, Governments are instituted among Men, deriving their just powers from the consent of the governed. That whenever any Form of Government becomes destructive of these ends, it is the Right of the People to alter or to abolish it, and to institute new Government, laying its foundation on such principles and organizing its powers in such form, as to them shall seem most likely to effect their Safety and Happiness.

  But when a long train of abuses and usurpations, pursuing invariably the same Object evinces a design to reduce them under absolute Despotism, it is their right, it is their duty, to throw off such Government, and to provide new Guards for their future security.”

  We zien wat er in de VS van geworden is: Obama. Nederland was al wat eerder het haasje.

  Er is maar één oplossing: weg met de Staat.

  Hub Jongen [21] reageerde op deze reactie.

 15. “Zijn alle Europeanen collectief gek geworden?”
  http://www.vrijspreker.nl/wp/2009/07/zijn-alle-europeanen-collectief-gek-geworden/

  “Europees hof verbiedt paspoortdatabase?”
  http://www.anarchiel.com/display/europees_hof_verbiedt_paspoortdatabase

  “Nederland is inmiddels tot een fascistische schurkenstaat afgegleden”
  http://www.hetvrijevolk.com/?pagina=8697

  Pleegt Koningin Beatrix eedbreuk?
  (Mijn antwoord overigens: een volmondig “Ja!”. Maar overigens, wat kan zij anders doen in haar ja-knik-functie?)

  De grote massa van mensen weet niet eens dat al deze belangrijke zaken spelen en dat hun vrijheden langzaam worden uitgehold, en dat hun land verkwanseld wordt. Dat geldt ook op het gebied van immigratie. De EUSSR schijnt de komende jaren zo’n 50 miljoen Afrikanen toe te laten. Mensen met dubbel paspoort roeien hun huwelijkspartners van ver over de grens ons land in. Elk jaar stromen tienduizenden ‘asiel’-zoeker en illegalen ons land binnen. Roemenen, Polen en Bulgaren mogen zich hier vestigen. Er zijn geen banen en geen voorzieningen voor ze. We zitten al met 16,5 miljoen mensen; dit toch al zo volle land wordt op den duur onleefbaar, en de ‘nieuwe Nederlanders’ en de niet-Nederlandse EU-burgers slokken steeds meer van onze voorzieningen en ons geld op. Nederland wordt volgeplempt met volk, wegen en gebouwen. Nederland wordt Nederstad, waarschijnlijk met aan elkaar grenzende paralle samenlevingen die elkaar niet verdragen, en met plukken door Turkije en Marokko gekoloniseerd land.
  Willen wij dat? Willen we dat onze (klein)kinderen aandoen? Hebben we nog iets te zeggen? Mij is in elk geval niets gevraagd.

  Onze huidige democratie is één grote sof, vooral door de manier waarop regeringen, politieke partijen, prominenten en maatschappelijke organisaties er (geen) invulling aan geven. Naar burgers wordt nauwelijke geluisterd. Burgers of hun vertegenwoordigers die hun mond open doen en de onvrede openlijk en publiekelijk uiten, worden weggezet als xenofoob, racist of populist, of allerlei andere soorten foobs en isten. Of de geluiden worden domweg genegeerd. Wilders de mond snoeren is als doel op zichzelf belangrijker geworden dan de problemen oplossen en voorkomen.

  De overheid/regering en de EU-regenten lijken onze grootste vijanden te worden. Hun passiviteit, en aan de andere kant hun “erdoorheenjas”-gedrag, nekken ons. En dat geldt ook voor de onmenselijke formaliteit van diverse Europese en internationale instituten. Een formalisme van rechtsfeitjesneukers die geen rekening houden met de gevolgen voor een land.

  De controleurs doen hun werk op belangrijke punten niet (Raad van State, adviesorganen, Tweede Kamer, Eerste Kamer); kennelijk, als bovengenoemde vragen nu nog gesteld en beantwoord moeten worden. Het reces is belangrijker dan degelijk parlementair werk. Vrijwel alles laten ze zich welgevallen. De coalitie en.of de partij is belangrijker dan het volk; belangrijker dan het landsbelang; belangrijker dan de leefbaarheid van dit land. E-mails van burgers krijgen een registratienummer, wat men de burger met een standaard beleefd afpoeier-reply E-mailtje mededeelt, en klaar is Kees.

  Er zijn geen prominente Nederlanders of organisaties met gezag die in de publiciteit een appèl doen. Bij mijn weten is er geen enkele rechtsgeleerde, staatsman of staatsvrouw die zich uitspreekt. Het overgrote deel van het journaille suft verder en zoekt niets uit. Ook al die subsidiesponzen en de aan politieke partijen verbonden organen doen geen moer.
  We zitten opgescheept met een bende passievelingen, klunzen en graaiers, die zaken laten passeren die, indien aan de kaak gesteld via de rechters, zouden kunnen worden gecorrigeerd of gestopt.

  Er worden hier goede vragen gesteld. Terechte twijfel. Intussen doen we met z’n allen geen ene moer. Er worden zaken in gang gezet door de Haagse en Brusselse klieks, en we laten het ons met z’n allen overkomen.
  Wij klagen wel. We stellen vragen. We schrijven stukjes. En reageren op blogs in de reactiekolommen. Maar er verandert daardoor weinig tot niets. En de klok tikt verder totdat het te laat is.

  Als er dan al deze terechte twijfel is, en we denken dat het niet deugt, waarom duiken daar dan geen advocaten op, namens ons? Waarom gebeurt dat wel als het om geld gaat:
  http://www.bankrenteterug.nl/
  http://www.wisselverlies.nl/
  https://www.woekerpolisclaim.nl/
  Maar niet om andere zaken?

 16. @Spy-Nose [19]:
  Spy-Nose, je hebt meer dan gelijk als je kijkt naar datgene wat de veraders en hun politieke discipelen ZELF hebben opgeschreven, en waardoor ze zelf gezorgd hebben zich op papier onkwetsbaar te maken.

  Maar waarom zou een willekeurige burger zich daar aan houden?
  Als Jan Peter en Piet Hein op een papier schrijven bvb dat ik geen vla (of drugs) mag eten, dan heeft dat geen enkele morele waarde. En dus is het moreel volledig verantwoord om die zgn, wet te overtreden. Ik moet alleen zorgen sterk genoeg te zijn om het geweld van JP en PH neer te kunnen slaan, of minstens te kunnen weerstaan.

  Zie ook uit reactie 18 @Andre [18]:
  “…it is their right, it is their duty, to throw off such Government, and to provide new Guards for their future security.” …

  Spy-Nose [22] reageerde op deze reactie.

 17. @Spy-Nose [22]: Het knullige is echter dat ‘het volk’ het wel best vindt.

  Las onlangs ergens dat Bos heel blij was met de 150 jaar gevangenisstraf voor Madof, maar zelf is hij een veel grotere fraudeur en tegen streng straffen…

  Over Holleeder meldde iemand dat hij dan wel 9 jaar kreeg maar klein bier was vegeleken met de staat. Waarop een ander postte:

  “Ja, maar afpersing door de staat is legaal, en wat Holleeder deed is illegaal. En illegale afpersing moet stevig worden aangepakt.”

  Lobotomie, iemand?

  Spy-Nose [25] reageerde op deze reactie.

 18. Zou er nu geen’echte’ journalist zijn die dit verhaal oppikt en De Maffia van Oranje eens stevig in verlegenheid brengt?

  @Vlegel
  Beatrix heeft zeker geen trekpop-functie. Zij heeft veel meer macht dan ze ons wil doen geloven. Daarom zegt de politiek ook dat haar functie slechts symbolisch is. Als ze echt symbolisch was dan zou ze zeggen dat ze heel belangrijk was voor dit land, om zich maar van betekenis te voelen. Zo gaat dat, als je van adel bent. Dan is je bloed blauw, en ja betekent nee…

  Je gelooft toch niet dat een vrouw, die iedere week een uurtje prive heeft met een slapjanus als JP, haar invloed niet gebruikt? Ik zou hem voor me laten dansen, die slampamper. Dat manneke bij Trix is als een kleuter in de slaapkamer van Michael Jackson 😉

  Een jong als JP dat uit zo’n gelovig konignsgezind nest komt had als kind al de natte droom misschien ooit de hand van Trix te kunnen beroeren. Haar kont kussen is voor hem een spontaan orgasme!

 19. @R. Hartman [23]:
  Inderdaad. De schade van de pyramide van Madoff was “maar” 80 miljard USD; van de pyramide van Bos loopt hij in de honderden miljarden €uros.

  Madoff kreeg 150 jaar, hoorde ik.
  Bos zou vlgs. die strafmaat 4 á 5×150 = tenminste 600 jaar moeten krijgen voor we over rechtvaardigheid zouden kunnen spreken.

  Ik ga Holleeder niet verdedigen, maar het steunbewijs kwam uit dezelfde koker als de tapes van Endstra. Wat nou “steunbewijs”?

  En dan Teeven (VVD-Kamerlid x OvJ) maar roepen, dat het OM zulk goed werk gedaan heeft.

  Supercriminele verkrachters van de rechtsstaat zijn het, politiek + verkankerde rechtspraak.

  En het volk? Psychologisch lamgelegd door mindframing en intimidatie.

 20. Het Lissabon-oordeel van Karlsruhe: “Als de EU een staat wordt, moet Duitsland eruit stappen”
  Op 30 juni 2009 maakte het Duitse Grondwettelijk Hof zijn lang verwachte oordeel over het Lissabon-verdrag bekend. Om de gapende leegte in de Vlaamse mediaberichtgeving wat op te vullen (*) volgt hier in vertaling een stuk waarin Prof. Dr. Paul Kirchhof het oordeel toelicht en duidt.
  …..
  Maar het oordeel is ingrijpender dan de eerste euforische reacties konden doen vermoeden en betekent meer dan gewoon een paar maanden uitstel van ratificatie. Met het Lissabon-oordeel (1) herdefinieert het Duitse Grondwettelijk Hof de machtsverhoudingen tussen de soevereine staat Duitsland en de EU, (2) zet het een rem op de toekomstige overdracht van bevoegdheden naar de EU, (3) kent het zichzelf een actieve rol bij dat proces toe. Maar vooral (4) legt het oordeel – naar mijn weten voor het eerst – formeel het eindpunt van de Europese eenmaking vast: de EU is (slechts) een gemeenschap van soevereine staten. Als de kerncompetenties en de identiteit van de Duitse staat door nieuwe bevoegdheidstransfers uitgehold worden (lees: als de EU de kernbevoegdheden van een staat krijgt), moet Duitsland uit de EU stappen.
  ….
  http://www.nujij.nl/duitse-rechters-als-de-eu-een-staat-wordt-moet.6082806.lynkx
  http://berlijnsereflecties.blogspot.com/2009/07/het-lissabon-oordeel-van-karlsruhe-als.html

  Zoals ik al schreef:
  We worden beheerst door passievelingen, klunzen en graaiers. Hopelijk voorkomen de Duitsers dat we nog verder afglijden naar de EUSSR.

  R. Hartman (NI) [28] reageerde op deze reactie.
  Hub Jongen [29] reageerde op deze reactie.

 21. De dam op,liggen op de guillotine,kop in de mand en zand erover.Zo gaan vorsten die hun land verraden naar een betere wereld.

 22. @Vlegel [26]:
  Beste Vlegel,
  Deze informatie is zo belangrijk dat er veel meer bekendheid aan gegeven moet worden.
  Minimaal een echt frontpagina artikel voor de Vrijspreker,
  Ik vemoed dat je die reactie eenvoudig daarvoor zou kunnen aanpassen.
  Wil je dat?
  Laat het in ieder geval even snel weten, Hub

Comments are closed.