Voedsel_ganzen-voerenOndernemers, opgelet! Uw overheid is nu ook software-leverancier geworden. Nee, de ambtenaren gaan geen nieuw office-pakket maken. Ze gaan een nalevings-systeem maken zodat u makkelijker kunt vernemen wat de nieuwste regels zijn, vergunningen kunt aanvragen en rapporten kunt lezen waar u te kort bent geschoten.

Dit gaat u ondernemers enorme besparingen opleveren op uw administratieve lasten! 
 
Waar Microsoft en andere software-leveranciers reclame moeten maken voor nieuwe producten, regelt de overheid dat uiteraard anders.

U bent verplicht het te gebruiken want een vergunning kunt u alleen aanvragen via het systeem en de kosten van het systeem zijn uiteraard voor U! Indien u dacht dat dit zou worden betaald uit de miljarden aan belastinggeld die u reeds afdraagt, hebt u het mooi mis. Hier komt keihard een extra factuur voor.

 De controlerende overheid maakt het zichzelf bovendien erg makkelijk. U wordt gewoon verplicht uw hele hebben en houwen in te kloppen in haar systeem. De controlerende ambtenaar leunt rustig achterover terwijl u uw tijd verdoet met het voeren van de overheidsdatabase.

 Het gaat nu zogenaamd om de bedrijven en toezichthouders in de rubber- en kunstofindustrie en de recreatiebranche. Maar er wordt met interesse gekeken naar andere branches die op naleving van de wet gecontroleerd moeten worden.

Probeert u eens een branche te bedenken waar dat niet voor geldt.

Heb jij Windows 9 al? Nee, ik heb even geen geld.
Er kwamen een paar nieuwe versies uit van Overheidsoft N.V.

 Ingezonden door Sen Huwa

19 REACTIES

 1. De meeste ondernemers die ik ken stemmen op CDA, PVDA, VVD, Groenlinks. Het soort partijen (er is niet een hogere ambtenaar die niet lid is van het banen-kartel) dat dit soort Stasi methodes bedenkt. Eigen schuld dikke bult. Het is alleen irritant voor de ondernemers die niet stemmen op deze partijen.

  P.S. heb je een link naar meer info?
  Sen Huwa [3] reageerde op deze reactie.

 2. @Sen Huwa [3]: Zou dit gaan betekenen dat als je betaald voor de licentie je ook de garantie krijgt dat de afdracht lager is dan als je het allemaal op papier aflevert? en zouden er dan ook ambtenaren overtollig verklaard worden? en ook daadwerkellijk ontslagen? Of is dit de zoveelste poging om iets extra te stelen. Net als de 6 euro administratiekosten die 5 km te snel rijden tegenwoordig ook al extra kost.?

  Sen Huwa [5] reageerde op deze reactie.
  Sen Huwa [6] reageerde op deze reactie.

 3. @flap [4]:

  Dit zijn gewoon nieuwe belastingen. Ik chargeer even:

  Wilt u een uitkering aanvragen? Koop WW-plus 2.0 voor Windows en Apple.

  Wilt u aangifte doen van uw inkomstenbelasting? Neem nu een extra voordelige licentie op Super-Tax 3.1.

  OverheidSoft heeft spetterende software-aanbiedingen voor ouderen die een beroep moeten doen op de AWBZ.

 4. @flap [4]:

  Sorry, jouw eerste vraag, of er dan ook voordelen zijn de burger. Op administratief vlak kunnen er voordelen zijn maar op financieel vlak niet. Je zult er geen lagere belastingen door krijgen en het ambtenaren-apparaat zal niet slinken.

  flap [7] reageerde op deze reactie.

 5. @Sen Huwa [6]: Daar was ik al bang voor. Dus onze wijze regenten hebben besloten dat de belastingdruk een kritiek punt bereikt en hebben daarom maar geopteerd voor keuze nummer twee: Administratiekosten en Licenties.

  Wel heel appart dat zodra er iets gemoderniseerd wordt in het bedrijfsleven er gelijk halve afdelingen overtallig worden verklaard en ontslagen en zodra de overheid iets moderniseert er hele afdelingen worden opgetuigd en aangenomen.

  Sen Huwa [8] reageerde op deze reactie.

 6. Betalen voor software? Een echte vrijspreker had al jaren geleden een open besturingssysteem geïnstalleerd, maar ach. Even googelen jongens en alles is weer puik in orde. Betalen voor software? Whooeehahahaha!!!!

  P.S.: Wie bewijst dat Windows geen spionage-software bevat? Stel je niet zo kwetsbaar op, gooi Windows eraf en begin met een echt systeem!

  flap [10] reageerde op deze reactie.

 7. @Antares [9]: Voor zover dat niet overheidsgerelateerd is heeft u gelijk, echter…. het zijn programma’s van de overheid en die houdt er niet zo van als iemand anders met hun speeltjes aan de haal gaat. Ik voorzie nu al enorme stapels blauwe enveloppen voor de arme ziel die het programma van zijn buurman heeft gecopieer. En aangezien onze belastingdienst een nieuw boetesysteem heeft ingesteld, zal dat meer gaan kosten dan de “legale” versie van de belastingdienst.

  Antares [11] reageerde op deze reactie.

 8. @flap [10]: Het is inderdaad een ernstig probleem en ik meen dat iets soortgelijks in Duitsland al eerder was ingevoerd. Ik vroeg me even hardop af of een illegale kopie probleemloos onder wine zou kunnen draaien. Het moet wel tot hilarische toestanden leiden als OverheidsSoft N.V. wordt bestookt met claims omdat ze zich niet hebben gehouden aan de door Microsoft opgestelde standaarden waardoor de Linux emulator het programma niet correct kan verwerken.

  Sen Huwa [12] reageerde op deze reactie.
  Overheidsslaaf [17] reageerde op deze reactie.

 9. @Antares [11]:

  De overheid doet dat zo:

  Er zijn tientallen ambtenaren bezig met het toepassen van open source technologie: Nederland Open in Verbinding.

  Vervolgens zijn er duizenden ambtenaren die steevast voor Microsoft kiezen. Is vertrouwd en bekend en de belastingbetaler betaalt toch wel.

  Dus worden er nieuwe commissies ingesteld die deze tegenstrijdigheid moeten onderzoeken en allerlei aanbestedingsprocedures uitwerken.

  Over wine: ik denk dat de overheid eerder zal kiezen voor een weboplossing gebaseerd op .NET. Dan weet je zeker dat je veel ambtenaren nodig hebt om het in de lucht te houden. Uiteraard draait zoiets alleen onder Internet Explorer…

 10. Een paar vragen van iemand die het dus helemaal niet meer snapt:
  Al onze gedwongen betalingen (belastingen, accijnsen, legeskosten) dragen toch al bij om dat verdomde overheidsapparaat “in werking” te houden?
  Waarom dan nog apart kosten berekenen?
  Gaan andere belastingen/kosten dan omlaag?
  Moet ik nu apart gaan betalen voor een systeem dat mij ongewenst controleert en waarvan ik de gevolgen niet eens ken?
  Overheid en ICT gaan niet echt vlekkeloos samen, dus ik verwacht storingen en veel extra kosten. Dus alle volgende versies en updates, betaal ik daar ook apart kosten voor?
  Zijn de kosten gebaseerd op de voor de overheid zo typische toeleveranciers, die vaak 2 tot 5 keer zo duur zijn als de reguliere markt?
  Betaal ik dan ook extra voor alle commissies, buitenlandse reisjes en team-building activiteiten of zit dat nog in mijn gewone geroofde belastinggeld?
  Wat gebeurt er met al die gegevens, hoe zijn deze beveiligd?

  Ach, vragen, vragen. Heb er geen vertrouwen in.

  Sen Huwa [14] reageerde op deze reactie.
  flap [16] reageerde op deze reactie.

 11. @Paul Martens [13]:

  Ik weet het natuurlijk ook niet zeker maar je hoeft geen helderziende te zijn om te weten hoe de overheid daarmee om zal gaan:

  nl. zoals zij dat altijd doet!

  In dat geval kun je er van uitgaan dat dit simpelweg nieuwe belastingen zijn. En dat het zeker niet vlekkeloos zal lopen. Dat het veel geld gaat kosten en dat de voordelen nooit maar dan ook nooit ten gunste zullen zijn van de burger.

  Deze quote illustreert de houding van de overheid:

  ‘We willen niet de indruk wekken dat deze toepassing gratis gaat zijn. Het is uiteindelijk een innovatieve toepassing, waarmee bedrijven financieel voordeel kunnen behalen, en waarvoor ze dus ook best een bescheiden bijdrage kunnen betalen.’

  Je ziet het: het feit dat je belasting betaalt, wil niet zeggen dat de overheid dat in jouw voordeel hoeft te gebruiken. Sterker nog: als je er wel voordeel van hebt, is het logisch dat je daar een extra rekening voor krijgt.

  Wilt u een paspoort aanvragen? Koop een 12 maanden licentie op PassportManager 4.2 van OverheidSoft voor slechts 19,95 per maand. Dan mag u in die twaalf maanden zoveel paspoorten voor uzelf aanvragen als u wilt! Is dat geen goeie deal?

 12. Ze zijn volledig maar dan ook vol-le-dig van de pot afgerukt. Binnenkort moet je je aan de grens op Schiphol ook al laten profilen (“wij bepalen wel of je onschuldig bent”). Ik word zo langzamerhand behoorlijk giftig.

 13. @Paul Martens [13]: Omdat u als burger/ondernemer defacto niet te vertrouwen bent zijn wij als overheid helaas gedwongen ambtenaren aan te stellen om al wat u doet te controleren, zodat wij dit kunnen belasten. Om nou die controle’s betaalbaar te houden zien wij het als niet meer dan logisch dat we de kosten welke deze met zich meebrengen direct door te berekenen aan u als burger/ondernemer.

 14. @Antares [11]:

  Ja, de overheid zou wel eens heel erg fout kunnen zitten.

  De overheid stelt je verplicht het via de computer te doen. Maar de overheid kan jou niet verplichten een bepaald besturings-systeem te hebben.

  Dus zeg dat het programma niet opent op Linux. Of ze hebben inderdaad, zoals jij stelt, zich niet gehouden aan opgestelde standaarden.

  Dan zijn ze er klaar mee. Zou iemand, die er verstand van heeft, dit kunnen controleren?

  Als blijkt dat ze ergens fout zitten, kunnen we een standaard mail rondsturen naar alle betrokkenen in de rubber- en kunstofindustrie en de recreatiebranche, waarin we iedereen oproepen niet mee te werken omdat de overheid fout zit op punt x, x en x.

  Sen Huwa heeft misschien wel een idee welke bedrijven in die mailing moeten komen… We zouden dan een uitleg over het precieze waarom, en eventueel een standaard prostestbrief hier op de website kunnen zetten. Dan trekken we meteen weer wat aandacht!
  Sen Huwa [18] reageerde op deze reactie.

Comments are closed.