examenDe Weg-met-Ons club, ook wel bekend als ‘de overheid’, heeft zich weer laten kennen als een hypocriete “Doe wat ik zeg, maar vooral niet wat ik doe” organisatie, die zich schuldig maakt aan overtreding van met name voor haar bedoelde (grond)wetsartikelen. Uiteraard betreft het hier weer een gevalletje “positieve” discriminatie, waarvan de ‘begunstigden’ zich overigens mogen afvragen of dat wel echt zo gunstig voor hen is.

De Telegraaf van vandaag kopt

‘Allochtone leerling bevoordeeld’

Allochtone vmbo- en havo-leerlingen mogen bij het examen Nederlands ongestraft meer fouten maken dan autochtone leerlingen. Zo wordt bij Nederlandse vmbo’ers die twee spelfouten maken een punt van het totaal afgetrokken, terwijl dat bij allochtone leerlingen pas bij zes spelfouten gebeurt.

Wederom wordt de kwaliteit van het staatsonderwijs (selectief) naar beneden bijgesteld. En het was al zo beroerd.

Te vrezen valt dat ook deze discriminatie bedoeld is om de verhoudingen in de maatschappij verder op scherp te stellen, en de toch al aanwakkerende afkeer van allochtonen nog verder te voeden. Het bericht vermeldt niet of het hier alleen de gekende allochtonen betreft (die in het algemeen een islamitische achtergrond hebben) of dat het alle niet-autochtone schoolgangers betreft (dus ook leerlingen van bv. Britse, Duitse of Franse komaf). Ook niet of het hier de gekende derde generatie schoolafvallers betreft, die formeel geen allochtoon meer mag heten.

Duidelijk mag echter zijn dat dit weer een aantal twijfelaars in het Wilders-kamp zal drijven. Is er nog iemand die zich daarover verbaast (buiten de linkse ‘elite’ dan)?

72 REACTIES

 1. momenteel maakt de ‘overheid’ nogal wat reclame voor discriminatie.nl
  even melden dus.

 2. Mag ik mijn fantasie even laten gaan? We hebben dus lichtingen schoolverlaters waarbij de zesjes, zeventjes en achten op de eindlijsten in waarde verschillen tussen autochtonen en allochtonen. Al die schoolverlaters gaan elk jaar weer massaal werk zoeken en gezien de door de overheid opgelegde voorkeursbeleidsregels voor bedrijven om X% allochtoon, X% vrouw (liefst vrouwelijke allochtoon) en X% gehandicapten (nee nee, vrouwelijke, allochtone gehandicapten is té gemakkelijk) in dienst te nemen. Dus die krijgen bij gelijke cijfers voorrang op autochtone mensen die échte zesjes, échte zeventjes en échte achten hebben verdiend.
  Die laatste groep is dus gewoon wél slim en verstandig (want hún cijfers weerspiegelen hun echte inspanningen en kennis) en ziet dat ze niet aan het werk komt, hoe paradoxaal ook. Dus die beginnen lekker eigen bedrijfjes als zelfstandigen (let wel, dit is nog steeds mijn fantasie). En laat nu nét die groep zelfstandig ondernemers in de toekomst weer uitgescholden worden voor kapitalisten, uitbuiters, enz. *zucht*, wat een kromme wereld…

  Hub Jongen [4] reageerde op deze reactie.

 3. Het zou gaan om leerlingen die minder dan 6 jaar in NL zijn EN waarvoor de directeur heeft gevraagd voor deze regeling. Het blijft natuurlijk fout, eenzelfde diploma moet voor iedereen dezelfde waarde hebben.

 4. @Paul Martens [2]:
  “schoolverlaters waarbij de zesjes, zeventjes en achten op de eindlijsten in waarde verschillen tussen autochtonen en allochtonen.”

  Ik neem aan dat dit volkomen transparant gebeurt.
  De potentiele werkgever moet dus weten of het Nederlandse zevens en achten, etc. zijn, of allochtone zevens en achten etc.

  Dat is dan het een voudigste door het diploma of in een witte kaft of in een bruine kaft te binden. Dan hoeft er verder niet over gepraat te worden.

 5. Hartman is weer eens boos.
  Die overheid is voor hem wat de duivel is voor de christenen.

  Maar, Hartman, als je er nu eens even in zou slagen de obsessie met die islam te vergeten, kun je dan deze vraag beantwoorden:

  Een Amerikaanse leerling zit sinds een paar jaar op de middelbare school.
  Hij blijkt een getalenteerde leerling die blijk geeft van een goede opname van de leerstof, en tevens van goede inzichten.
  Echter: zijn schriftelijke antwoorden in de Nederlandse Taal vertonen erg veel fouten in de spelling en de grammatica: immers, hij is nog niet zo lang in Nederland.
  Is het dan moreel correct aan hem dezelfde eisen te stellen t.a.v. spelling en grammatica van de Nederlandse Taal, als aan zijn van-geboorte Nederlandse klasgenoten?

  Of is het in zo’n geval moreel correcter zijn talenten in te zien, en zijn vooruitgang niet te blokkeren vanwege een logische taalachterstand?

  Kortom: geldt de verontwaardiging van Hartman alleen de moslims, of geldt zijn verontwaardiging ELKE buitenlandse student??

  In het laatste geval zien wij dan hoe een principe van Hartman een menselijker benadering in de weg staat.

  Rob [8] reageerde op deze reactie.

 6. Het lijkt mij niet meer dan logisch dat om een bepaald diploma te halen, je aan bepaalde eisen moet voldoen. Eisen die voor iedereen gelijk zijn.

  Achterstand = harder werken. Meritocratie in plaats van voortrekkerij.

  Ik doe regelmatig Engelstalige cursussen met bijbehorende examens. En krijg als “allochtoon” geen minuut extra examentijd of extra foutmarge. Gelukkig niet. Je wil toch niet het stigma krijgen van examen-prutser met voorkeursbehandeling?
  beek [7] reageerde op deze reactie.

 7. @Bon Vivant [6]:

  Geldt bij Bon Vivant ook afwijzing op grond van foute zinsconstructies of het spreken met een accent vanwege het buitenlander-zijn?

  Is spreken met een accent en het gebruiken van niet geheel correcte zinsconstructies niet te vergelijken met dergelijke fouten op schrift?

  Op grond van zo’n rigide benadering zou men grote vakmensen uit het buitenland kunnen weren?

 8. @beek [5]:

  Lees eerst het laatste deel van zijn betoog eens begrijpend voordat je commentaar levert. Of is jouw kennis van de Nederlandse taal ook nog niet wat het zijn moet ?

  Maar los daarvan slaat deze positieve discriminatie gewoon nergens op. Uit een cijferlijst behorende bij een diploma/getuigschrift moet af te lezen hoe goed de houder ervan een bepaald vak beheerst. Punt uit.

  “Zo mijnheer X u wilt hier komen werken als vertaler Koeterwaals – Nederlands ?”
  “Ja ik graach doen werken gier ! Ik agt op rapord voor die Nederlants taal op seiverleist”

  “U hoort nog van ons”

  Belachelijk gewoon. De eisen dienen voor eenieder gelijk te zijn. Waarom krijgen ze eigenlijk geen toestemming om te spieken. Valt het misschien minder op !

  beek [10] reageerde op deze reactie.
  beek [11] reageerde op deze reactie.

 9. @Rob [8]:

  Het libertarische antwoord lijkt mij: dat bepaalt die werkgever dus helemaal zelf. Die heeft geen diploma-norm nodig als hij personeel zoekt.

 10. @Rob [8]:

  Rob pleit voor uniforme objectieve maatstaven, in heel het land, voor het cijfer ‘zes’ b.v.
  Liefst wereldwijd natuurlijk, anders is het niet ‘eerlijk’ t.a.v. Belgen of Ieren bijvoorbeeld.
  Rob pleit kennelijk voor een wereldinstantie die die normen wereldwijd gaat opleggen.
  Een libertarier die niet in de gaten heeft waarvoor hij werkelijk pleit.

 11. @beek [9]:
  Nee beek, het gaat erom dat de overheid zichzelf het recht gunt om te discrimineren en daarmee nieuwe potentiële werknemers op de arbeidmarkt zet die ondanks hun intelligentie minder KENNIS hebben dan anderen (maar misschien wel een beter cijferlijst door deze discriminitatie). Nu is dit al zo krom als de neten, maar vervolgens wordt de werkgever VERBODEN te discrimineren en hiermee wordt de werkgever feitelijk geforceerd om de allochtoon aan te nemen mocht zijn cijferlijst toevallig beter uitvallen.

  beek [15] reageerde op deze reactie.

 12. @Liberty 5-3000 [12]:

  En een nog vreemder antwoord.
  Die liberty eist gewoon dat ik 10 vragen over ZIJN geloof beantwoord.
  Let wel: dat eist hij, deze zogenaamde libertarier.
  Die liberty lijkt niet verder te kunnen kijken dan dit blog.
  Ik eis verder niks hoor, liberty.
  Vind mijn opmerkingen al voldoende relevant.
  Intussen heeft liberty op deze draad niks bijgedragen natuurlijk.

  Liberty 5-3000 [17] reageerde op deze reactie.

 13. @Polity [16]:

  Maar dat zei je niet in je eerdere reactie: je suggereerde dwang t.a.v. betere lijsten.

  @Liberty 5-3000 [17]:

  Ben ik benieuwd wie dood wordt gewenst in dat christelijk geloof.

  Liberty praat als een kip zonder kop.
  Voor liberty is elke niet-medestander agressief?
  Of dient men zonder bezwaar zijn leeghoofdigheid tot zich te nemen?
  Een lichte geeuw, spot, of een klein bezwaar: dat is agressie?
  Kijk, zo vinden sommige dommige libertariers kennelijk hun ‘agressors’.
  Tegen wie vervolgens uiteraard geweld is toegestaan.
  De geschiedenis van de gewelddadige idealisten herhaalt zich, slechts de vlag is anders gekleurd.

 14. Zozo, 2 maten en 2 gewichten.

  En ondertussen maar kankeren op de rating agencies die aan rommelleningen AAA ratings gaven en daar mee investeerders op het verkeerdde been zetten, maar zelf wel mensen die slechts een 1 waard zijn een 7 geven (als alle fouten maar voor een derde worden aangerekend) en daarmee de werkgevers (m.a.w. investeerders in human capital) op het verkeerde been zetten. Misschien moeten werkgevers daar eens een rechtzaak tegen beginnen: bewuste misleiding die hen tot verkeerde beslissingen aanzet, wat hen bakken met geld kan kosten.

 15. @beek [21]: Ach, IIS kan tenminste begrijpend lezen, en dat schelden valt wel mee, tenzij hij wordt uitgedaagd, om het maar eens eufemistisch te zeggen. Volgens mij zijn er hier maar weinig waar IIS zijn geduld bij verliest, misschien is het er maar ééntje.

  Het aardige is dat het zelfs nieuwe bezoekers opvalt dat we hier een uiterst storende en vervelende huistrol hebben; je bent dus vrij doorzichtig.

  Ook bij Stan liet je blijken je niet tot de inhoud maar slechts tot je eigen off-topic interpretatie te kunnen beperken. Off-topic, dus. Zoals we dat hier van je gewend zijn.

  Misschien moeten we, net als Stan, maar eens officiële waarschuwingen uit gaan delen. Waarom begin je niet je eigen blog, waarbij je alles kunt baseren op wat je ‘aanvaardt’ in plaats van op wat je begrijpt? Moet een verademing voor je zijn…
  beek [24] reageerde op deze reactie.
  Ratio [26] reageerde op deze reactie.

 16. Libertariers blijken hun oordelen af te stemmen op hun voorkeuren.
  Hoezo: objectivisme?

 17. @R. Hartman (NI) [22]:

  Niet zolang libertariers ook mijn samenleving bespreken.
  En verder zijn begrippen als ‘storend’ en ‘vervelend’ uiteraard wel heel erg subjectief.
  Niet geldig voor hen die menen dat objectieve begrippen de grondslag vormen voor het menselijk handelen.
  De arrogantie van vele libertariers maakt dat zij lastig gevallen dienen te worden.

 18. Men kan er zelfs een formule van maken, van die dromerds die niet in hun dromen gestoord willen worden.

  De droom= mooi en goed.
  IK wens de droom: IK daarmee dus ook mooi en goed.
  Ieder met bezwaren= niet mooi, en niet goed.

 19. @R. Hartman (NI) [22]:
  Ook jij Hartman -net als mij en vele anderen op dit forum- trapt nu in de trollenval van beek. Dat wil toch wel iets zeggen. Het wordt inderdaad tijd voor officiële waarschuwingen, en als dat geen zin heeft, een tijdelijke IP ban, en als ook dat geen zin heeft, een permanente IP ban. Laat de beheerder van deze site maar eens lekker beginnen met de trol reactie van beek die weldra zal volgen.

  beek [28] reageerde op deze reactie.
  Spy-Nose [34] reageerde op deze reactie.
  R. Hartman (NI) [36] reageerde op deze reactie.

 20. Ja, wij moeten begrip hebben voor buitenlandse broeders. Niet alleen een subjectieve beoordeling voor Nederlands 9Of andere talen).
  Maar ook voor vakken als rekenen.
  Van Nederlandse studenten verwachten we ala antwoord bvb 8+8= 16
  Elk ander antwoord is fout
  Maar als buitenlanders antwoorden, wordt alles tussen 14 en 18 voor goed geteld.

  We maken toch geen onderscheid in de objectieve beoordeling van het ene vak tov het andere?

  beek [30] reageerde op deze reactie.

 21. @Ratio [26]:

  Nu, dat is nog eens rationeel van Ratio: bij voorbaat dient een reactie verwijderd te worden, ongelezen.
  Idealisten als ‘ratio’ vormden de harde kern van allerlei idealistische dictaturen: onwelgevallige geluiden dienden te worden verwijderd.
  Dit i.t.t. de huidige democratie als in Nederland en Amerika.

 22. @Hub Jongen [27]:

  Vele vaardigheden zijn internationaal geldig.
  Maar niet de kennis van een taal.
  Wiskunde (internationaal) en een regionale spreektaal: bijna per definitie ongelijk.
  Een chirurg die moeizaam Nederlands spreekt: kan een zeer bekwaam chrirug zijn.
  Taal is een medium, niet een doel op zich.
  Vaardigheden zijn wel een doel op zich.
  Taal is het medium tot vaardigheden, maar dat medium is niet beperkt tot 1 land als het om internationale vaardigheden gaat.

Comments are closed.