myths

2. Libertarïers geven niets om de armen.

Wij willen af van de verzorgingsstaat. Wij willen af van de sociale projecten. Wij willen af van het minimumloon.

Wij willen dat alle armen eindigen in sweatshops zodat kapitalisten ze kunnen uitbuiten. Wij geven gewoon niets om de armen.

Dat is compleet onwaar. Wij geven juist enorm veel om de minder bedeelden.

Libertarïers geven zoveel om de minder bedeelden dat wij willen dat ze alle kansen krijgen die menselijkerwijze beschikbaar gesteld kunnen worden zodat ze hun positie kunnen verbeteren en niet meer arm hoeven te zijn indien ze dat wensen.Libertarïers geven zoveel de minder bedeelden dat we er juist voor willen zorgen dat liefdadigheid zo effectief en humaan als mogelijk gaat werken.

Wij denken dat het niet goed is voor de armen dat er zogenaamde sociale programma’s worden bedacht waarbij ze vast zitten in deze eindeloze spiralen van armoede waardoor generaties van minder bedeelden arm blijven zonder dat ze kunnen ontsnappen.

De reden dat wij tegen minimumloon zijn is niet dat wij mensen niet het maximale salaris gunnen.

Net zoals ieder ander willen wij dat mensen goed betaald worden, maar wij herkennen een economisch basisfeit.

Minimumloon verwijdert grote groepen armen van de arbeidsmarkt.

Als bijvoorbeeld het minimumloon op 100 euro per uur werd gesteld zouden u en ik waarschijnlijk geen werk meer kunnen krijgen.

Dus is het een simpel feit dat er mensen zijn die, door bijvoorbeeld educatie en taalbarrières, niet het minimumloon waard zijn en dus geen werk kunnen krijgen.

Minimumloon is van origine ingevoerd om veel arme buitenlanders juist van de arbeidsmarkt af te krijgen. Deze mensen waren bereid om voor minder geld te werken waardoor bestaande werkers zich bedreigd voelden.

Vooral in de bouw was het zeer duidelijk waar het voor diende.

Hetzelfde gebeurt tegenwoordig.

Veel mensen kunnen niet de arbeidsmarkt op.

Deze mensen hebben geen andere keuze dan zwart te gaan werken, crimineel te gaan worden, in de WW te gaan zitten of afhankelijk te gaan worden van liefdadigheid.

Deze mensen kunnen anders gewoon geen werk krijgen.

Wij zijn zeer sensitief naar deze minder bedeelden.

Wij herkennen dat het oplossen van armoedeprobleem meer complex is dan het herdistribueren van salarissen.

Het geld afhandig maken van de ene groep mensen en een cheque uit te schrijven voor de andere groep mensen is niet de oplossing.

Dit herdistribueren houdt de armoede gewoon in stand.

De statistieken laten ook zien dat wij het bij het rechte eind hebben. Wij komen echt niet met deze theorieën zonder dat wij de feiten niet checken.

Je kunt bijvoorbeeld zien aan de statistieken in de U.S.A. dat van 1945 tot midden jaren 60 armoede slonk met zo’n 1% per jaar.

Dit kwam omdat de vrije markt banen aan het creëren was waardoor inkomen en winsten werden behaald. Iedereen was zich aan het verplaatsen op de economische ladder.

Totdat midden jaren 60, toen al deze grote overheidsplannen in werking traden, de aantallen mensen die armoede ontvluchtten stagneerde.

voorbeeld bron. http://en.wikipedia.org/wiki/File:Poverty_59_to_05.png

Eerst dus jaren van daling, totdat de overheidsprojecten zijn intrede deden en daarna was er een vlakke lijn te zien.

note:  Er zijn meerdere factoren die hiervoor zorgen waar we nu niet op in zullen gaan.

MAAR, als mensen zeggen dat wij niet om de armen geven omdat wij naar liefdadigheidsinstellingen kijken als alternatief voor de geforceerde verzorgingsstaat, kunnen wij oprecht antwoorden dat deze geforceerde verzorgingsstaat de minder bedeelden niet helpt.

Ze houden de minder bedeelden juist gevangen in armoede. Het is net dat hotel waar je wel kunt inchecken, maar nooit meer kunt vertrekken.

Dus wij geven echt wel om de minder bedeelden.

Wij willen af van de inkomstenbelasting.

Wij willen af van het socialezekerheidsbeleid.

Wij willen af van al die reguleringen.

Zodat mensen weer deel kunnen gaan uitmaken van de arbeidsmarkt.

Als je realistisch en niet idealistisch kijkt naar overheidsregulering zul je zien dat deze regulering gewoon niet bereikt dat het beloofd heeft om te bereiken.

Het geeft zeer veel overhead voor bedrijven waardoor ze minder efficiënt kunnen zijn en dus minder banen kunnen scheppen.

Je zult zien dat de vragen die Libertarïers opwerpen gewoon valide zijn als je onderzoek doet naar deze reguleringen.

Door juist al die reguleringen van bedrijven af te halen zul je zien dat er een enorme vraag naar arbeid gaat ontstaan voor de minder bedeelden.

Je zult ook zien dat er een gladde stijgende lijn zal ontstaan van de superarmen naar de superrijken aangezien ze zich op natuurlijke wijze zullen kunnen verbeteren op de economische ladder.

Men moet de kans krijgen om die cruciale eerste baantjes te krijgen die er voor zorgt dat men arbeidservaring op kan doen.

Wij zijn dus zeer bezorgd om de minder bedeelden.

Je kunt zelfs zeggen dat we een stuk meer praktisch denken dan de overheid, die willekeurig grote bakken geld naar armen kiepert in de hoop dat het probleem oplost.

vrij vertaald uit: Top Ten Myths About Libertarism by Stefan Molyneux

1. Libertarïers zijn rare einzelgangers en houden niet van gemeenschappen.

13 REACTIES

 1. Ik kan me aardig vinden in de stelling dat Libertariërs wel geven om de armen, maar ik vind de argumentatie magertjes. Ik weet dat het om een vertaald stuk gaat, maar het is van een beperkt niveau. Was het nu echt nodig om elke zin op een aparte alinea te zetten en konden die d/t-fouten echt niet worden voorkomen?

  Voorbeelden:

  Libertarïers geven zoveel de minder bedeelden dat we er juist voor willen zorgen dat liefdadigheid zo effectief en humaan als mogelijk gaat werken.” Hoe gaat die effectief en humaan werken?

  Minimumloon verwijderdt grote groepen armen van de arbeidsmarkt.

  Je kunt bijvoorbeeld zien aan de statistieken in de USA dat van 1945 tot midden jaren 60 armoede slonk met zo’n 1% per jaar.” Ik mis achtergrondinformatie. Hoe was het toen gesteld met het gebrek aan inkomstenbelasting, socialezekerheidsbeleid, reguleringen? Hoe goed is 1%? Hoe deden andere landen het in diezelfde periode die socialistischer waren ingesteld? Etc.

  Eerst dus jaren van daling, totdat de projecten zijn intrede deden en daarna was er een vlakke lijn te zien.” Welke projecten? Waren deze projecten de enige oorzaak of waren er ook andere factoren, m.a.w. wat is de correlatie?

  Al met al zie ik graag meer en betere onderbouwing. Op deze manier kan ik ook wel een betoog houden die voor het socialisme pleit (niet dat ik dat zou willen). Bij deze ook een oproep aan de websitebeheerder om toe te zien op dit soort zaken.

  Boer op Klompen [2] reageerde op deze reactie.
  Liberty 5-3000 [3] reageerde op deze reactie.

 2. @De Verlichter [1]:
  “Al met al zie ik graag meer en betere onderbouwing. Op deze manier kan ik ook wel een betoog houden die voor het socialisme pleit (niet dat ik dat zou willen). Bij deze ook een oproep aan de websitebeheerder om toe te zien op dit soort zaken.”

  Er is behoefte aan simpele argumenten.
  Voor verdere detaillering is er genoeg te vinden op de Vrijspreker.

 3. @De Verlichter [5]:
  Er zijn een hoop mensen die nog niet veel met het libertarische gedachtegoed in aanraking zijn geweest die zich niet willen worstelen door een boel lange stukken op de site omdat ze te langdradig en gedetailleerd worden.
  Ik snap heel goed uw kritiek, maar dit was de opzet van het verhaal.
  Het stuk is dan ook niet voor u geschreven.
  Misschien was het wel handiger om een bron te zetten bij het statistiekenverhaal en sommige woorden zouden bij nader inzien wat beter gekozen kunnen worden om wat meer duidelijkheid te scheppen.
  Het is voor ons allen liefdadigheidswerk en sommige stukken zijn daardoor wat minder dan andere.
  Een leermoment.
  Bedankt voor de kritieken in ieder geval!

  Update:
  bron erbij gezet en toevoeging dat meerdere factoren meewegen.

  De Verlichter [8] reageerde op deze reactie.

 4. Sja bij voorbaat mijn excuses, maar dit is niet een stukje dat lekker doorleest, meer een tekst die iemand typt terwijl hij nadenkt. Kort en simpel houden, of gedetailleert en langdradig. Maar niet simpel en langdradig. Daar wordt men een beetje simpel van 🙂

  Natuurlijk is het onderverdelen in kopjes ook een oplossing om langere stukken makkelijk leesbaar te maken.

  En dat “Wij willen dit, Wij willen dat” wordt ik ook een beetje simpel van. Ik wil een ideale wereld waarin iedereen zakken met geld verdient, waar geen misdrijf is, waar iedereen gelukkig is. Ik als libertariër ben alleen van mening dat – zonder overheidsbemoeienis – dit ideaal automatisch het dichtste benaderd zal worden. Zoals de natuur uit zichzelf bepaalt waar welk plantje moet komen te staan, zo zorgt “kapitalisme”, of beter “vrijheid” (ook economisch), er automatisch voor dat iedereen zijn plekje vindt; als leider van een groot bedrijf of als straatveger die na 5 uur nergens meer aan hoeft te denken.
  Misschien willen andere libertariërs iets anders, of willen ze helemaal niets behalve met rust gelaten te worden, maar uiteindelijk draait het om vrijheid en logica, tegenover dwang en blinde ideologie.

 5. @Frenkelfrank [11]:

  Het probleem van het noteren van ‘alle’ vraagstukken met daarbij de oplossing volgens libertariers over het algemeen, is dat je dat nooit alles kan noteren omdat de hardnekkige voorstanders van ons huidige stelsel net zolang identieke vragen blijven stellen tot je er bij neer valt.

  Mensen moeten goede duidelijke en korte introducties krijgen tot het libertarisme. Al hoewel de stukken op meervrijheid.nl en libertarian.nl duidelijk zijn en veel bekende vraagstukken beantwoorden, zijn deze vaak niet geschikt voor nieuwe kijkers binnen het libertarisme omdat deze vaak juist te feitelijk zijn en het kost enige vorm van kijken die veel geïnteresseerden nog niet bezitten, namelijk een ‘samenleving’ zonder overheid.

  Stukjes als betreffende zijn uitermate geschikt om mensen een introductie te geven binnen het libertarisme. Het zijn stukjes met de bedoeling om mensen te overtuigen dat het libertarisme eventueel kan werken. Daarna kunnen ze prima op sites als hierboven genoemde terecht voor antwoorden op overige vragen maar de eerste stap is dankzij bijv. dit artikeltje gezet.

 6. Er staat wel een heleboel “wij” in en andere vormen van generalisatie. Libertarisme in een individualistische filosofie. Iedere libertariër verschilt van mening en motivatie. Libertariërs geven helemaal niet noodzakelijk om de armen.

  Het ENIGE wat alle libertariërs in gemeen hebben een consistente toepassing van de afkeur van de initiatie van geweld.

  En inderdaad, Molyneux lult heel veel in verhouding met de geleverde informatie. Zijn boek “On Truth: TTOI” had een kwart van zijn lengte kunnen zijn, net als de meeste van zijn podcasts. De informatie die hij geeft is wel zeer interessant en verlichtend.

Comments are closed.