vrijheidmeningsuitRED
: Deze vraag zien we als een retorische vraag van Sen Huwa. Voor libertariërs is het rationele antwoord immers simpel en duidelijk: “Voor iedereen!”
Het artikel zien we dan ook als van een verbaasd toeschouwer die naar de situatie in onze maatschappij, politiek en pers kijkt.
 
Voor wie geldt de vrijheid van meningsuiting?

SP-Kamerlid Gerkens heeft een rapport opgesteld over auteursrechten waarin de torrentsite Mininova ongefundeerd in een kwaad daglicht wordt gesteld. Nu schijnen parlementariërs in het parlement onschendbaar te zijn en mogen zij dus bedrijven en organisaties vrolijk schade berokkenen indien zij dat willen.

 Indien parlementariërs uitspraken doen buiten het parlement, in een praatprogramma bijvoorbeeld, dan geldt deze onschendbaarheid niet. Nu heeft Kamerlid Gerkens deze ongefundeerde zwartsprekerij ook buiten het parlement gedaan en is zij derhalve aansprakelijk voor de eventuele schade die Mininova lijdt aan deze uitspraken. Mininova heeft mevrouw Gerkens derhalve aansprakelijk gesteld.

 Mevrouw Gerkens heeft daar een verbluffend antwoord op: zij beroept zich op de vrijheid van meningsuiting!

 Nu moet ik opeens denken aan diegenen die hun mening uiten over de schadelijkheid van medicijnen en aansprakelijk worden gesteld door de grote farmaceutische bedrijven.

 Ik moet opeens denken aan Wilders.

 Ik moet opeens denken aan bisschop Williamson.

 Ik moet opeens denken aan al die andere mensen die de afgelopen tijd mond zijn gesnoerd omdat het uiten van hun mening schadelijk zou zijn of ongepast.

 Daarom vraag ik mij af: voor wie geldt die vrijheid van meningsuiting?

 Ingezonden door Sen Huwa

6 REACTIES

  1. @Johnny [2]:
    Nee, dat is wanneer een minister een wet maakt die -omdat de wet door de bevolking, die deze minister zegt te vertegenwoordigen, niet geaccepteerd wordt- qua werking anders uitvalt dan verwacht. In plaats van naar de mensen die hij zegt te vertegenwoordigen te luisteren, drukt hij gewoon zijn eigen zin door.
    K(l)inky is daar overigens niet alleen in. Ons aller Maria van der Hoeven deed zoiets ook al met de splitsing van de energiebedrijven. Zij dreigde letterlijk op te stappen als de splistingswet niet direct werd goedgekeurd (over gemiste kansen gesproken).

  2. Zij die de wet op vrije meningsuiting controleren.

    We zijn zo vrij als dat de bestuurders ons laten zijn. Oftewel, we leven vrij bij de gratie van de overheid. Het scharrelkippenbestaan.

  3. En zo blijft de illusie van de vrijheid van meningsuiting… vrijheid tot iemand zich beledigd voelt of tot het iemand even niet zo goed uitkomt… Weer een illusie armer.

Comments are closed.