cohenHet moest er een keer van komen. Na Theo van Gogh heeft een van Cohens Marokkaanse vrienden , ditmaal een taxichauffeur opnieuw een autochtone Nederlander, Rob Sitek, vermoord. Alsof de moord op Theo van Gogh geen les had moeten zijn, gaat het Amsterdamse gemeentebestuur gewoon over tot de orde van de dag, alsof er niets aan de hand is en zonder zich om haar eerste taak, de handhaving van de openbare orde, te bekommeren.

Ik wil vooropstellen, dat ik geen jodenhater ben, geen racist en ook geen anti-semiet. Dat zijn slecht gedefinieerde etiketten om mensen te demoniseren en van het politieke debat uit te sluiten, bedacht door lieden, die  bepaalde politieke belangen op het oog hebben die strijdig zijn met het Nederlandse belang.

Maar is het toeval, dat de socialist-zionist Job Cohen de handhaving van de openbare orde sinds zijn aantreden als burgemeester van Amsterdam stelselmatig aan zijn laars lapt? Dit soort lieden is er doelbewust op uit om de Nederlandse samenleving te ondermijnen door het koste wat kost de multiculturele samenleving door de strot te drukken. Het politieke establishment probeert de autochtone Nederlanders al jarenlang stelselmatig te terroriseren en te intimideren, waarbij systematisch gebruik gemaakt wordt van criminele buitenlanders om de angst er goed in te krijgen. Er wordt al tientallen jaren lang stelselmatig gebruik gemaakt van “double standards”: buitenlanders en mensen van buitenlandse afkomst worden beschermd en geprivilegieerd en autochtonen worden geterroriseerd en gediscrimineerd.

Het zijn niet alleen de Marokkaanse jongeren, ook een ander deel van de Marokkaanse bevolking maakt zich in onevenredige mate schuldig aan criminaliteit, wat de autoriteiten verder in de kaart speelt om de politie controle nog verder op te voeren. Zo heerst op het Leidseplein al jarenlang een Marokkaans schrikbewind. Dat is de autoriteiten al lang bekend. Maar terwijl de terreur en de criminaliteit van Marokkaanse taxichauffeurs er welig tiert,  grijpt de politie ook daar nooit in.

Sterker nog de landelijke overheid, met Albayrak (PvdA) voorop, sluit gevangeniscellen, laat de criminelen vrij rondlopen en doet het voorkomen alsof de criminaliteit vermindert en Nederland veiliger zou zijn dan een paar jaar geleden.

Niets is minder waar. Er vinden steeds meer steekpartijen plaats en de veiligheid neemt steeds verder af. Volgens EenVandaag (6 juli ’09) komen er steeds meer illegale wapens in grote getale het land binnen. Maar in plaats van meer politietoezicht en handhaving wordt de wet- en regelgeving aangescherpt en krijgen locale autoriteiten en politie steeds meer bevoegdheden die ze niet effectief willen inzetten.

En waarom Cohen “boos” is? Simpelweg omdat hij dat als burgemeester moet zijn. Hij zegt, dat hij nog steeds te weinig bevoegdheden heeft, maar dat is aantoonbaar in strijd met de feiten. Er is nog nooit een Amsterdamse burgemeester geweest met zoveel bevoegdheden als hij. Bovendien laat hij nu plotseling wel toezicht houden. Laat hij dat maar eens uitleggen.

Maar is hij ook echt boos? Welnee, zolang hij kan rekenen op de steun van zijn socialistische (crypto-)zionistische partijgenoten en PvdA-stemmers, op de Marokkaanse solidariteit en op de indolentie van een grote groep Nederlanders, heeft hij niets te vrezen.

Ook nu vloeien de krokodillentranen weer net zo overvloedig als na de moord op Theo van Gogh.

Ik betuig hierbij mijn deelneming aan de weduwe en dochtertjes van Rob Sitek. Ik beklaag hen, omdat zij het slachtoffer geworden zijn van een politieke strijd, waar ze part nog deel aan hebben.

Bron:

http://www.parool.nl/parool/nl/124/VERKEER/article/detail/251699/2009/07/03/Taxigangsters-heer-en-meester-op-Leidseplein.dhtml

NASCHRIFT: Als Cohen als burgemeester/jurist maar een grijntje rechtsgevoel in zijn lijf heeft, laat hij dan beginnen uit eigen zak het gezin Sitek te steunen door een fikse kapitaalstorting, waardoor de weduwe en haar dochtertjes door het wegvallen van hun echtgenoot/vader in ieder geval financieel niet behoeftig worden.

Spy-Nose

61 REACTIES

 1. Ik vind het erg dat de schrijver dezes Cohen afrekent op zijn Joods politieke achtergrond ,als het al zo is dat Cohen dat is wat de schrijver hier beweert.
  Over de veiligheid en de criminaliteit in Amsterdam kan ik niets zeggen omdat ik er totaal geen *kijk op heb,anders dat ik deze moord verafschuw natuurlijk.
  Kan iemand met een criminele achtergrond (strafblad) taxi chauffeur worden in Amsterdam ?

  *hoe is de veiligheid situatie in Amsterdam in vergelijk met andere EU hoofdsteden , wie weet dat ?

  Peter de 1e [14] reageerde op deze reactie.

 2. Zionist wordt men uit eigen keuze.
  De kritiek op Cohen is ook niet van vandaag of gisteren.
  Als het om een oordeel gaat over de vraag, wat een burgemeester over zijn kant kan laten gaan, behoort men verder te kijken dan zijn neus lang is, en behoort men zich bijvoorbeeld af te vragen, welke agenda’s hij heeft.

 3. Persoonlijk zou ik erg graag verlost willen zijn van de “beveiliging” van de bende van Job Cohen. Deze heeft meer bevoedheden dan ik gezond vind. Ik zou liever mijn beveiliging laten regelen door bijvoorbeeld een organisatie als de Hells Angels. Job en zijn bonnensmurfen zijn erg bang voor hen dus het lijkt mij een goede oplossing. Helaas kan ik mijn niet bestaande contract met deze niet-gekozen windbuil niet opzeggen.

  Ik denk dat je de angst voor criminele buitenlanders maar gedeeltelijk goed inschat. In het voornamelijks linkse kringetje om mij heen zie ik eerder haat dan angst ontstaan. Als dat in bredere kring geldt kon het over een paar jaar nog wel eens een Bosnie nummer 2 worden.

  Spy-Nose [5] reageerde op deze reactie.
  hugo uit Utrecht [27] reageerde op deze reactie.

 4. Wat een walgelijk stukje proza. Vrijspreker onwaardig.
  Waar slaat dat “zionisme” op, anders dan problemen volledig onterecht relateren aan iets Joods. Hebben Rotterdam, Den Haag, Utrecht, Nijmegen en vele steden in Nederland en Europa dan niet dezelfde problemen? Zonder een Joodse burgermeester.
  De schrijver heeft een dubbele agenda. Luid en duidelijk!

  Spy-Nose [8] reageerde op deze reactie.
  Liberty 5-3000 [9] reageerde op deze reactie.
  menno de Vries [57] reageerde op deze reactie.

 5. @Spy-Nose [5]:

  Misschien gedeeltelijk. Feit is dat niet een van de linksen (en rechtsen net zo goed) duidelijk kan uitleggen waarom wij die multi-culti samenleving in zijn huidige vorm zo hard nodig zouden hebben. Welke behoefte het in voorziet. Een vraag die ik ook fijn blijf stellen want het brengt ze in verlegenheid.

  Ik heb niets tegen beheerste immigratie van positieve en gemotiveerde mensen, maar massa-immigratie van kanslozen, asocialen en profiteurs is een fout-bestendige procedure naar oproer en burgeroorlog. Misschien zijn die oproer en burgeroorlog de dubbele agenda. Wie zouden daar het meeste van profiteren, vooral financieel gezien?

  Het probleem met de taxi’s is op te lossen door de telefoonnummers van goede chauffeurs en snorders bij je te hebben. Dan gaat het tuig vanzelf failliet.

  De relevantie van de joodse komaf van Cohen zie ik niet. Hij is eerder een ‘nuttige idioot’ van de islam.

  Liberty 5-3000 [7] reageerde op deze reactie.
  Spy-Nose [10] reageerde op deze reactie.

 6. @Bon Vivant [6]:
  “massa-immigratie van kanslozen, asocialen en profiteurs is een fout-bestendige procedure naar oproer en burgeroorlog.”

  Zie daar het nieuwe electoraat wat de overheid nodig heeft.
  Divide and conquer was het toch?
  creëer een probleem en bied de oplossing in de vorm van meer overheidsgeweld.

 7. @Bon Vivant [6]:
  Die angst wordt wel degelijk opzettelijk door de staat gevoed.
  En daar lopen heel enge lieden tussen. Lees verder.

  “…Een vraag die ik ook fijn blijf stellen want het brengt ze in verlegenheid.”

  Heel mooi.

  “…maar massa-immigratie van kanslozen, asocialen en profiteurs is een fout-bestendige procedure naar oproer en burgeroorlog. Misschien zijn die oproer en burgeroorlog de dubbele agenda. Wie zouden daar het meeste van profiteren, vooral financieel gezien?”

  Exact. Dat hebben we in Europa al een keer gehad. En weet je wie daarvan profiteerden?

  En weet je wie er nu van zouden profiteren?

  Jouw oplossing voor het taxiprobleem klinkt prachtig, maar zal hij in de praktijk werken?

  “De relevantie van de joodse komaf van Cohen zie ik niet.

  Het gaat niet om zijn komaf, het gaat om zijn zionistische ideologie. Lees de link:
  http://saintoxenbooks.com/zionistmanifesto1.html

  en meer uitgebreid:
  http://just-another-inside-job.blogspot.com/2007/11/zionist-manifesto.html

 8. In die Abel Herzberglezing van Cohen lees ik trouwens niets anders dan dat hij sympathie probeert op te wekken van zijn joodse toehoorders voor de mohammedanen in NL door te wijzen op het verleden van de joden en het feit dat hun zij (als minderheid) steeds ondergeschikt waren aan de (goede)wil van de meerderheid (een thema wat vrijsprekers toch zou moeten aanspreken!)

  (overigens is de situatie van joden toen en mohammedanen nu compleet anders: mohammedanen zijn niet geintegreerd, crimineel en niet productief itt de joden destijds natuurlijk

  ps: waren joden als von Mises, Einstein, Rand en Rothbard ook onderdeel van het zionistische complot?)

  Albert S. [15] reageerde op deze reactie.

 9. @Anno Zijlstra [1]:

  Ik sluit me hierbij aan, en Rob Sitek en zijn familie zijn slachtoffer geworden van een schofterig stuk vreten van welke afkomst dan ook.

 10. @ffi [13]: Mee eens, veel joden hebben juist heel veel voor onze beschaving betekend. Zie bijvoorbeeld Baruch Spinoza, een van de grootste liberale denkers ooit. Ludwig von Mises is in mijn ogen de grootste econoom geweest. Dit waren echter geen Zionisten, maar liberalen. Het Zionisme is een beweging uit de 19e eeuw om een joodse staat te scheppen op grond van socialistische beginselen. De Kibutzim zijn daarvan een uitvloeisel, derhalve was Ben Gurion heel populair bij veel socialisten in Europa. Let wel het meeste land in Israel is gewoon gekocht van de Arabieren, die het zelf vroeger veroverd hadden met geweld overigens. De meeste Israeliërs zijn tegenwoordig geen Zionisten meer, maar willen gewoon een normaal leven leiden, liefst in vrede met de buurlanden. Echter dit is hen vrijwel voor de laatste 50 jaar onmogelijk gemaakt.

  Liberty 5-3000 [16] reageerde op deze reactie.
  Spy-Nose [19] reageerde op deze reactie.

 11. @Albert S. [15]:
  “liefst in vrede met de buurlanden. Echter dit is hen vrijwel voor de laatste 50 jaar onmogelijk gemaakt.”

  Dit is toch wel een geestig iets.
  Deze haat gaat al duizenden jaren terug.
  Dan ga je midden in die gewelddadige omgeving een eigen maffiaclubje oprichten omringd door de maffiaclubjes van de andere partij.
  gek dat dat niet botert. 😐

  Spy-Nose [18] reageerde op deze reactie.

 12. Cohen maakt heel ander beleid dan wat hij met de mond belijdt:

  Nemen we zijn Abel Herzberglezing uit 2001:

  “…Dat is de ene helft van het verhaal over onze normen en waarden. De andere helft is dat onze vrije en gelijkwaardige samenleving gaat rammelen, zodra we met de mond vrijheid en gelijkheid belijden, maar die principes zelf niet ten aanzien van iedereen toepassen. Want op dat moment worden wij inconsistent. En als dat al niet gebeurt in onze eigen ogen, dan in ieder geval wel in de ogen van anderen. Zeker wanneer die anderen niet in onze welvaart delen. Wanneer wij en andere Westerse landen op deze wijze inconsistent zijn, dan lijdt dat tot verlies van geloofwaardigheid, zowel in eigen land als in de buitenlandse politiek.”

  (p. 4 en 5). Zo is dat. En dat is precies Job Cohen’s probleem, want hij heeft zichzelf totaal ongeloofwaardig gemaakt.

  Want op p. 6 lees ik:

  “…Als er geen afgebakende grenzen zijn, geen wetten en regels waaraan wij ons gebonden weten en waaraan wij dus ook anderen kunnen binden, vervalt een samenleving op den duur tot anarchie, waar willekeur en het recht van de sterkste regeren. Dan sta je met lege handen als je wordt geconfronteerd met mensen uit binnen- en buitenland die jouw eigen normen en waarden niet op voorhand delen. Bovendien weten nieuwkomers in onze samenleving dan niet waar ze aan toe zijn en waar zij zich aan te houden hebben. Dus ook hier: grenzen stellen.
  Duidelijke grenzen, voor autochtonen en voor allochtonen, zijn de wetten en regels van onze rechtsstaat. Dat klinkt als een open deur, maar zo is het wel.”

  Dat klinkt immers totaal anders dan wat we van hem zien. Hij doet iets heel anders. En dat niet alleen, zijn beleid is olie op het vuur, al vele jaren lang. Het is een complete ramp, dat ziet een kind. Wat moet je daarvan denken, anders dan dat dit opzettelijk gebeurt?

  “waren joden als von Mises, Einstein, Rand en Rothbard ook onderdeel van het zionistische complot?”

  Op een dergelijke irrelevante en insinuerende vraag, ga ik natuurlijk niet in.
  Jood is iets anders dan zionist.

 13. @Albert S. [15]:

  “…veel joden hebben juist heel veel voor onze beschaving betekend. Zie bijvoorbeeld Baruch Spinoza, een van de grootste liberale denkers ooit. Ludwig von Mises is in mijn ogen de grootste econoom geweest. Dit waren echter geen Zionisten, maar liberalen….”

  Precies. Hoe kan Spy-Nose dan anti-semiet zijn, wat sommigen hier lijken te suggereren? 8)

  Ratio [20] reageerde op deze reactie.

 14. @Spy-Nose [19]:
  Omdat men gewoon zit te wachten om dat te insinueren. Politiek correct heeft echter -in tegenstelling tot zo’n waardeloos kamerdebat- op een libertarische site absoluut geen gewicht. Maarja, sommigen zijn die belachelijke kamerdebatten -met bijbehorende politieke correctheid en slecht luisteren en bullshit argumenten etc. etc. etc- nou eenmaal gewend. Jammer om te zien hoe intellect op die manier verkracht wordt.

  Spy-Nose [21] reageerde op deze reactie.

 15. quote:
  Gemeenteraad in spoed bijeen over taxiruzie
  Uitgegeven: 8 juli 2009 11:08
  Laatst gewijzigd: 8 juli 2009 11:07
  AMSTERDAM – De gemeenteraad van Amsterdam houdt donderdagavond een spoedvergadering over de dodelijke vechtpartij zondag bij de taxistandplaats op het Leidseplein. VVD en CDA hebben de raad teruggeroepen van reces.
  Dat heeft een voorlichter van de raad woensdag bekendgemaakt.
  De 44-jarige Rob Sitek kreeg zondagochtend ruzie met een taxichauffeur. Die sloeg hem neer, waarna de man met zijn hoofd op de stoep viel.
  Hij overleed later op de dag in het ziekenhuis.
  einde citaat
  ————–

  is dit moord?
  vreselijk dat die man dood is natuurlijk en vooral voor zijn naasten , maar ik vind de vergelijking met de moord op van Gogh niet correct, dat was een andere gang van zaken.
  Er was ruzie en toen viel het slachtoffer,er moet eerst blijken of dat opzet was of een gevolg van een vechtpartij als zodanig.
  Voor geweld en afpersing krijg men blijkbaar 9 jaar en voor moord veel meer of levenslang, en dat is in NL ook echt levenslang.(en dat is geen geringe straf)

  Liberty 5-3000 [23] reageerde op deze reactie.

 16. Wat een geneuzel hier, kijk nou eens naar het grote plaatje (“the big picture”) zoals de 75% allochtonen in de gevangenis en hun misschien wel 90% aandeel in programma’s als “ter-plaatse” en opsporing verzocht. Je wordt onderdehand doodziek van dader signalementen als “licht getinte huidskleur”, “noord-afrikaans type” of “negroide man”, dit zijn dan alleen nog de zware misdaden, daar komen de gewone verloedering van wijken, kleine misdaad en extreem hoog percentage misbruik van sociale voorzieningen en kinderbijslag nog bij!!
  Wanneer zullen de aanstichters van de multiculturele nachtmerrie nou eens eerlijk toegeven dat er geen sprake is van verrijking van de samenleving maar van verloedering en degeneratie. Het wordt tijd dat er iemand opstaat die deze misstanden inventariseert en zegt “zo kan het niet langer” ipv alles maar onder het tapijt te vegen.

  En ondertussen maar bleren over “discriminatie” behalve als het gaat om autochtonen en justitie die zich hoofdzakelijk bezig houdt met het plukken van de bevolking middels miljoenen bekeuringen per jaar onder valse voorwendselen!!
  Ik heb maar een woord voor deze walgelijke overheid waar cohen een stereotiep vertegenwoordiger van is: BAH !!

  Liberty 5-3000 [25] reageerde op deze reactie.

 17. @Eric [24]:
  “Het wordt tijd dat er iemand opstaat die deze misstanden inventariseert en zegt “zo kan het niet langer” ipv alles maar onder het tapijt te vegen.”

  Ik begrijp hieruit dat u die mensen zelfstandig tot de orde gaat roepen?

 18. . @Bon Vivant [3]:

  *Snapt niet dat er hier nog in links / rechtse dogma’s wordt gedacht*. PVDA of VVD, het is 1 pot nat. Het gaat, in mijn optiek, over of er nog geloof/vertrouwen is in de politiek of niet. Gezien het feit dat de burgers autoverkopers geloofwaardiger vinden dan politici lijkt de race gelopen (http://www.binnenlandsbestuur.nl/nieuws/2009/05/vertrouwen-in-politici-naar-dieptepunt.115703.lynkx).

  Mensen van allerlei pluimage willen van dit waardeloze en corrupte systeem af. Links / rechts tegenstellingen worden pas weer relevant als we van deze treurnis af zijn.

  Moest ik even kwijt 😉

  Liberty 5-3000 [28] reageerde op deze reactie.

 19. @hugo uit Utrecht [27]:
  U heeft helemaal gelijk.
  In concepten denken is helemaal in de lijn van overheidsdenken.
  Welk individu doet wat?
  Dat is een veel belangrijker vraag.
  Het is niet links of rechts wat het probleem is, maar de gecombineerde boel van individuen die zich overheid noemen en zich moreel superieur wanen aan de rest.
  Zij bezitten de macht van het politie- en legerapparaat en initiëren geweld.

 20. Job Cohen is helemaal niet boos, die werkende autochtone man kan hem en het gehele gemeentebestuur geen lor schelen, als er maar geen allatoon wordt gekrenkt.

  Job Cohen speelt alleen maar Komedie!

Comments are closed.