cohenHet moest er een keer van komen. Na Theo van Gogh heeft een van Cohens Marokkaanse vrienden , ditmaal een taxichauffeur opnieuw een autochtone Nederlander, Rob Sitek, vermoord. Alsof de moord op Theo van Gogh geen les had moeten zijn, gaat het Amsterdamse gemeentebestuur gewoon over tot de orde van de dag, alsof er niets aan de hand is en zonder zich om haar eerste taak, de handhaving van de openbare orde, te bekommeren.

Ik wil vooropstellen, dat ik geen jodenhater ben, geen racist en ook geen anti-semiet. Dat zijn slecht gedefinieerde etiketten om mensen te demoniseren en van het politieke debat uit te sluiten, bedacht door lieden, die  bepaalde politieke belangen op het oog hebben die strijdig zijn met het Nederlandse belang.

Maar is het toeval, dat de socialist-zionist Job Cohen de handhaving van de openbare orde sinds zijn aantreden als burgemeester van Amsterdam stelselmatig aan zijn laars lapt? Dit soort lieden is er doelbewust op uit om de Nederlandse samenleving te ondermijnen door het koste wat kost de multiculturele samenleving door de strot te drukken. Het politieke establishment probeert de autochtone Nederlanders al jarenlang stelselmatig te terroriseren en te intimideren, waarbij systematisch gebruik gemaakt wordt van criminele buitenlanders om de angst er goed in te krijgen. Er wordt al tientallen jaren lang stelselmatig gebruik gemaakt van “double standards”: buitenlanders en mensen van buitenlandse afkomst worden beschermd en geprivilegieerd en autochtonen worden geterroriseerd en gediscrimineerd.

Het zijn niet alleen de Marokkaanse jongeren, ook een ander deel van de Marokkaanse bevolking maakt zich in onevenredige mate schuldig aan criminaliteit, wat de autoriteiten verder in de kaart speelt om de politie controle nog verder op te voeren. Zo heerst op het Leidseplein al jarenlang een Marokkaans schrikbewind. Dat is de autoriteiten al lang bekend. Maar terwijl de terreur en de criminaliteit van Marokkaanse taxichauffeurs er welig tiert,  grijpt de politie ook daar nooit in.

Sterker nog de landelijke overheid, met Albayrak (PvdA) voorop, sluit gevangeniscellen, laat de criminelen vrij rondlopen en doet het voorkomen alsof de criminaliteit vermindert en Nederland veiliger zou zijn dan een paar jaar geleden.

Niets is minder waar. Er vinden steeds meer steekpartijen plaats en de veiligheid neemt steeds verder af. Volgens EenVandaag (6 juli ’09) komen er steeds meer illegale wapens in grote getale het land binnen. Maar in plaats van meer politietoezicht en handhaving wordt de wet- en regelgeving aangescherpt en krijgen locale autoriteiten en politie steeds meer bevoegdheden die ze niet effectief willen inzetten.

En waarom Cohen “boos” is? Simpelweg omdat hij dat als burgemeester moet zijn. Hij zegt, dat hij nog steeds te weinig bevoegdheden heeft, maar dat is aantoonbaar in strijd met de feiten. Er is nog nooit een Amsterdamse burgemeester geweest met zoveel bevoegdheden als hij. Bovendien laat hij nu plotseling wel toezicht houden. Laat hij dat maar eens uitleggen.

Maar is hij ook echt boos? Welnee, zolang hij kan rekenen op de steun van zijn socialistische (crypto-)zionistische partijgenoten en PvdA-stemmers, op de Marokkaanse solidariteit en op de indolentie van een grote groep Nederlanders, heeft hij niets te vrezen.

Ook nu vloeien de krokodillentranen weer net zo overvloedig als na de moord op Theo van Gogh.

Ik betuig hierbij mijn deelneming aan de weduwe en dochtertjes van Rob Sitek. Ik beklaag hen, omdat zij het slachtoffer geworden zijn van een politieke strijd, waar ze part nog deel aan hebben.

Bron:

http://www.parool.nl/parool/nl/124/VERKEER/article/detail/251699/2009/07/03/Taxigangsters-heer-en-meester-op-Leidseplein.dhtml

NASCHRIFT: Als Cohen als burgemeester/jurist maar een grijntje rechtsgevoel in zijn lijf heeft, laat hij dan beginnen uit eigen zak het gezin Sitek te steunen door een fikse kapitaalstorting, waardoor de weduwe en haar dochtertjes door het wegvallen van hun echtgenoot/vader in ieder geval financieel niet behoeftig worden.

Spy-Nose

61 REACTIES

 1. @hugo van reijen [30]:
  De Heer Cohen geeft er al jaren blijk van zijn verantwoordelijkheid als burgemeester niet serieus te nemen, waardoor de situatie in Amsterdam gierend uit de klauwen is gelopen.

  De vraag is dan ook niet, of de Heer Cohen moord- en doodslag verwelkomt of niet, de vraag is waarom hij, ondanks jarenlange kritiek, zijn wettelijke verantwoordelijkheid als burgemeester weigert te nemen.

  Hij is als burgemeester in elk geval verantwoordelijk voor de handhaving van de openbare orde en mitsdien voor de wantoestanden op het Leidseplein en waarschijnlijk ook wettelijk aansprakelijk voor de directe en indirecte schadelijke gevolgen daaruit voortvloeiende.

  Laat hij maar beginnen een stevig kapitaal aan het achtergebleven gezin uit te keren uit zijn eigen zak.

  Daarna zien we wel verder.
  hugo van reijen [32] reageerde op deze reactie.

 2. @hugo van reijen [33]:

  So what? Waar staat dat burgemeesters niet failliet mogen gaan? Dat is trouwens zijn probleem, niet van het gezin Sitek.

  Bovendien heeft hij keuzevrijheid: Hij kan namelijk zijn beleid verbeteren, of hij kan ook zijn biezen pakken.

  Het gezin Sitek daarentegen is zijn geliefde kostwinner voor altijd kwijt.

  Ik zou dit dan ook een weinig gepast argument vinden, als dit daadwerkelijk zou worden gehanteerd.
  hugo van reijen [36] reageerde op deze reactie.
  hugo van reijen [36] reageerde op deze reactie.
  hugo van reijen [36] reageerde op deze reactie.
  hugo van reijen [36] reageerde op deze reactie.

 3. nou nou poe…dit slaat dus helemaal weer nergens op

  volgens mij is het gedoe in de taxi branche er al heel errug lang en dat is gewooon met kut amsterdammmers…om de woorden van oudkerk maar even door te trekken

 4. @hugo van reijen [35]:

  OK, hugo.
  Maar ik vind, dat autoriteiten in de z.g. “rechtsstaat” Nederland veel te gemakkelijk hun verantwoordelijkheid zomaar kunnen afschuiven, terwijl dit soort zaken van openbare orde juridisch toch heel eenvoudig liggen. Het is alweer een kwestie van wel de lusten, maar niet de lasten.

  Het doet me weer denken aan het Srebrenica debakel, het Nato-bombardement op Belgrado en ook weer aan het Afghanistan schandaal.

  Spy-Nose

 5. Spynose propageert meer controle door de bugemeester, die hij zo verafschuwt.
  Hoe werkwaardig libertarisch.
  Sinds wanneer kan men het een burgemeester aanwrijven dat een Marokkaan geweld pleegt.
  Alweer: hoe merkwaardig libertarisch.
  En wat het zionisme te maken heeft met doodslag door een Marokkaan is al helemaal een raadsel.
  En waarom het zionisme een multi-culturele agenda zou hebben, dat blijft zelfs nog meer in nevelen gehuld.
  Wat een zinloos verhaaltje van deze pseudo-spionnenneus.

 6. NL claimt een democratische rechtsstaat te zijn. Welnu die claim is alleen houdbaar, indien de “rechtsorde” (in de zin van de NL wet) wordt gehandhaafd.
  Dat blijkt in Amsterdam niet te gebeuren.

  Conclusie: naar maatstaven van de Nederlandse wet handelt het gemeentebestuur van Amsterdam consequent in strijd met de Nederlandse rechtsorde. Dus is er geen sprake van één Nederlandse rechtsorde.

  “En waarom het zionisme een multi-culturele agenda zou hebben, dat blijft zelfs nog meer in nevelen gehuld.”

  (beek heeft kennelijk de draad niet helemaal gevolgd.)
  Waarom dat zo is wordt uitgelegd in het zionistisch manifest. Zie de linkjes in post #10 van deze draad.

  Ik geef toe, dat het verband tussen zionisme en doodslag niet voor iedereen onmiddellijk te begrijpen is, maar met een beetje goede wil, intellectuele inspanning en uitleg moet men een heel eind kunnen komen.

  Men zou kunnen beginnen met het zionistisch manifest. Daarnaast wil ik verwijzen naar het PNAC document uit 2000.
  beek [40] reageerde op deze reactie.

 7. @Spy-Nose [39]:

  Indien deze doodslager NIET wordt vervolgd, is er sprake van niet-handhaving van de rechtsorde.
  Maar de man wordt gewoon vervolgd, en dus is er sprake van handhaving van de rechtsorde.
  Geen enkele burgemeester kan elk voorval van geweld vooraf geheel verhinderen.

  En laat die neus het zelf eens uitleggen, in plaats van dat simpele verwijzen naar allerlei links.
  Overigens: ik dacht dat libertariers zo’n afkeer hadden van zo’n voorzorgbeginsel?

  Spy-Nose [41] reageerde op deze reactie.

 8. @beek [40]:

  Het valt vrij makkelijk uit te leggen.

  Er is geen sprake van handhaving op het Leidseplein, wanneer effectief toezicht van de politie aldaar ontbreekt, zodat het publiek ’s avonds en ’s nachts praktisch continu bedreigd wordt door de Marokkaanse taximafia.

  Die situatie bestaat al jaren en wordt zonder meer door de autoriteiten gedoogd. Natuurlijk kan de politie niet elke misdaad verhinderen. Dat is dan ook precies de reden, dat libertariers tegen het wapenverbod zijn, zodat zo nodig iedereen zichzelf kan verdedigen. Zo’n situatie zou preventief werken en aggressie effectiever voorkomen dan de huidige situatie.

  Maar het geweldsmonopolie van de overheid impliceert nu eenmaal, dat de verantwoordelijkheid voor de handhaving van de openbare orde bij de overheid ligt. Dat schept echter extra onveilige situaties, hetgeen blijkt uit het volgende:

  Het is duidelijk, dat de verantwoordelijke autoriteit, i.c. de Amsterdamse burgemeester, die verantwoordelijkheid niet serieus neemt en in de loop der jaren ondanks aanhoudende zware kritiek een onhoudbare situatie heeft laten ontstaan door het niet, althans volstrekt onvoldoende doen uitoefenen van toezicht.

  Is er sprake van opzet?
  Wel degelijk, omdat de bevoegdheid van burgemeester t.b.v. de handhaving van de openbare orde in de loop van de jaren steeds verder aangekleed is, terwijl hij anderzijds van die bevoegdheden, als de nood werkelijk aan de man komt, geen gebruik maakt. I.p.v. haar veiligheidstaken in het kader van de handhaving uit te oefenen, kijkt de politie stelselmatig de andere kant uit.

  Nu er een dodelijk slachtoffer gevallen is, kan de politie dat toezicht plotseling blijkbaar wel komen uitoefenen.

  Het is één van de twee, ofwel de burgervader heeft toch nog te weinig bevoegdheden, maar dan hoefde hij het toezicht deze keer niet aan te scherpen. Ofwel hij heeft voldoende bevoegdheden, maar er geen gebruik van gemaakt.

  Het eerste geval is ongerijmd, in het laatste geval is er sprake van opzet, althans van verwijtbare nalatigheid.

  Maar het feit, dat er al vele jaren sprake is van zware gefundeerde kritiek op het gebrek aan toezicht van de politie, en de burgemeester na dit dodelijk incident ineens het toezicht aanscherpt, moet al met al leiden tot de conclusie, dat er sprake is van opzettelijke nalatigheid.

  Als voorbeeld van zware gefundeerde kritiek wijs ik op een casus van enkele jaren geleden, t.w. de casus van de broodjeszaak van de Egyptenaar in de Diamantwijk, wiens winkelruit 37x (!) moest worden vervangen en die tenslotte het veld moest ruimen, waarbij zijn pand uiteindelijk door de gemeente Amsterdam werd aangekocht (sic!). Ook in deze casus bleef de politie stelselmatig -dus opzettelijk- ernstig nalatig.
  hugo van reijen [43] reageerde op deze reactie.

 9. @Spy-Nose [41]:

  Leuk verhaal, maar slecht van toepassing op deze situatie.
  En met zionisme heeft het al helemaal niets van doen.

  Die taxichauffeur heeft zijn vuisten gebruikt: geen enkele wetgeving of burgemeester kan zoiets helemaal voorkomen.
  Politie kan niet overal ter plaatse zijn om toezicht te houden.
  En van camara’s en totaaltoezicht gruwen libertariers toch ook?

  Handhaving van de strafvervolging blijft echter gewoon gelden.
  Deze dingen gebeuren ook tussen autochtonen: zeker nu het gebruik van alcohol en drugs tesamen vrij wordt toegestaan.

  Als die neus hier werkelijk een libertarisch verhaaltje had willen vertellen, had hij ervoor kunnen pleiten dat het slachtoffer het vuur had mogen openen op zijn belager.
  Maar ook dan is de zaak niet afgerond: een justitieel apparaat zal de rechtmatigheid van die daad moeten vaststellen: achteraf natuurlijk.
  Maar waarbij een dader, net als die Marokkaan, vooraf kon weten wat hem eventueel te wachten zou kunnen staan.

  Hier wordt getracht een plaatselijk incident een grotere betekenis te geven, wat ten gunste van het libertarisme zou moeten bijdragen.
  Of ten gunste van het anti-zionisme van Spynose.
  In beide gevallen jammerlijk mislukt.

 10. @hugo van reijen [43]:

  “Of afschaffing van het wapenverbod de situatie op het Leidseplein zou verbeteren, betwijfel ik.”

  Als men dat zou doen zonder enig flankerend beleid, heb je natuurlijk groot gelijk. Maar dat bedoel ik niet, als ik zeg, “dat libertariers tegen het wapenverbod zijn”.

  “Overigens heeft de vrijheid in de taxibranche zonder politietoezicht aldaar en op andere plaatsen tot een verslechtering van de positie van de taxigebruiker geleid.”

  Is dat zo? Ik begreep, dat de autochtone taxichauffeurs in Amsterdam er door regelgeving uit gewerkt waren. Als dat juist is, hebben de autoriteiten de chaos praktisch helemaal zelf veroorzaakt.

  “andere plaatsen”?
  Waar dan? En is daar helemaal geen toezicht? Ik bedoel: in de Nederlandse situatie zal er toch wel gesurveilleerd worden, neem ik aan. Of lopen die smerissen alleen maar bonnen uit te delen?

 11. meer toezicht door de overheid
  harder ingrijpen van de overheid
  ‘sterkere’ burgemeester(s)
  Anti zionisme
  Stigmatisering van bevolkingsgroepen

  Ja hoor, het wordt hier steeds ‘ libertarischer’ 🙂

  newsflash!:
  Man slaat man dood na ruzie.
  dat gebeurt al sinds kain en abel, het is erg goedkoop daar weer een politieke issue van te maken.

  Spy-Nose NI [46] reageerde op deze reactie.

 12. @VmaX [45]:
  Het PvdA-beleid is zionistisch (cultuurrelativistisch) an sich, of Cohen nou wel of geen zionist ‘pur sang’ is.
  Vmax belijdt als projectmanager het cultuurrelativisme van zijn opdrachtgever en strooit hier wat losse kreten rond om de consequenties ervan te bagatelliseren.

  VmaX [47] reageerde op deze reactie.

 13. @VmaX [47]:

  Wat nou “b……s”?
  Cultuurrelativisten als Cohen en Vmax weigeren de verantwoording te nemen voor de kwalijke consequenties van hun “social engineering”-hobbies.
  Zoals voor het ontstaan van het Marokkaanse schrikbewind op het Leidseplein, waar dit soort moordpartijen a.h.w. op stapel staan, maar die door hen worden weggehoond.

  Maar ja, er zijn altijd lieden die munt slaan uit dat soort cynische hobbies.

  Of neem het rampzalige N.-Zuidlijnproject dat in grote meerderheid door de Amsterdammers naar de prullemand werd verwezen, maar door de megalomane gemeenteraad erdoor werd gedrukt.

  De show must go on ten gerieve van een stel cultuurrelativistische profiteurs ten koste van de belastingbetaler en de directe slachtoffers die voor de kosten en de schade opdraaien.

  “en wat heeft mijn functie met deze discussie te maken?”

  De vraag stellen is hem beantwoorden. 🙂

 14. Cohen is een meester in het afschuiven van verantwoordelijkheden en heeft de vooruitziende blik van een kind van 3. Als verantwoordelijke voor de openbare orde had hij al lang maatregelen moeten nemen omdat er genoeg signalen zijn geweest dat het eens goed mis moest gaan. Nou gaat die theedrinken bij de familie Sitek. Staat weer mooi op de voorpagina’s van de kranten. Ik zou hem de toegang weigeren! Bij de familie van de dader is die vast al geweest want daders gaan voor slachtoffers bij Job!

  Spy-Nose [50] reageerde op deze reactie.

 15. @Gert Zalverda [49]:
  “Nou gaat die theedrinken bij de familie Sitek. Staat weer mooi op de voorpagina’s van de kranten.”

  Bah, bah. De smeerlap.

  “Ik zou hem de toegang weigeren!”

  Het juiste antwoord!
  Maar de meeste mensen kijken tegen zo’n ambtenaar op, terwijl die ’s ochtends ook gewoon zijn menselijke behoefte moet doen.

  Destijds bij de begrafenis van Theo van Gogh heeft hij zich tegen de wens van de familie in ook opgedrongen. De schavuit.

 16. hahaha
  Het lijkt hier nujij.nl wel 🙂
  Boe roepen en eieren gooien naar publieke figuren.
  Groepsmasturbatie en gezellig samen kankeren op die vermalijde linkschmenschen en ingeburgerde joden die maar niet willen inzien dat de knoet er overheen moet.
  gezellie 🙂

  Overigens SpyNose,
  ““en wat heeft mijn functie met deze discussie te maken?”

  De vraag stellen is hem beantwoorden. ”

  Begrijp ik nog steeds niet, enlighten me please

 17. Meneer Cohen wil dingen integreren die niet te integreren zijn, hij noemt dat “een beetje de boel bij elkaar houden”. Bij scheikunde leerde je vroeger al dat bepaalde elementen helemaal niet met elkaar vermengd kúnnen worden zonder dat ze boem doen. Helaas, zo is het mensengroepen ook, maar dat kan en/of wil het cultuurrelativistische PvdA-brein niet bevatten.

  De links naar zionisme vind ik persoonlijk nogal bedenkelijk en verwacht ik niet op Vrijspreker, maar goed, vrijheid van meningsuiting, nietwaar?

  Tenslotte verwart meneer Cohen de situatie van de joden in de jaren 30 met die van de allochtonen van nu. Jammer. Probleem is en blijft namelijk dat ongenode gasten in huis of land zelden welkom zijn en daar veranderen noch ervaringen uit de geschiedenis noch meneer Cohen persoonlijk iets aan.

  VmaX [53] reageerde op deze reactie.
  Spy-Nose [54] reageerde op deze reactie.

 18. @Arend de Wit [52]:

  Merkwaardig dat je verwijzingen naar zionisme bedenkelijk vind maar in dezelfde adem doorgaat om een andere semitische groep generaliserend weg te zetten als ‘ongenode gasten’ .
  Terwijl die groep oorspronkelijk nota bene door ons zelf zijn geimporteerd.

  De stelling dat bepaalde elementen/bevolkingsgroepen niet met elkaar vermengd kunnen worden omdat dat anders ‘ boem’ doet, doet mij erg sterk denken aan de theorieen die ten grondslag lagen aan de rassenscheiding in de vroege USA en de apartheid in S Afrika.
  Vertel me aub dat ik dat verkeerd zie.

  Spy-Nose [54] reageerde op deze reactie.

 19. @Arend de Wit [52]:
  Misschien, dat deze link over het zionisme je achter je oor laat krabben en verder aan het denken zet:
  http://video.google.com/videoplay?docid=7086137187057510562

  @VmaX [53]:
  “(…) nota bene door ons zelf zijn geimporteerd.”

  Weer zo’n collectivistische loze leugen van een cultuurrelativist. Ik heb daar niet aan mee gedaan en er is mij evenmin iets gevraagd. Het is en wordt “ons” domweg opgedrongen door een collectivistische kliek, de (crypto)zionisten van de PvdA i.s.m. de christenzionisten.

  “Vertel me aub dat ik dat verkeerd zie.”

  Bij deze dus.
  Zie ook de video.
  VmaX [55] reageerde op deze reactie.

 20. @Spy-Nose [54]:

  ‘ Ik heb daar niet aan mee gedaan en er is mij evenmin iets gevraagd. Het is en wordt “ons” domweg opgedrongen door een collectivistische kliek, de (crypto)zionisten van de PvdA i.s.m. de christenzionisten. ‘

  Net zoals de afsluitdijk zeker.. die is je toch ook opgedrongen omdat je daar niets over gevraagd is?..

 21. @VmaX. De afsluitdijk ligt mij niet in de weg, maar mijn dochter (22) kan ’s avonds niet veilig de deur meer uit, dank zij de massa criminele immigranten / allochtonen in dit land, waar jaarlijks tientallen miljarden belastinggeld aan weggesmeten worden.

  Maar misschien heb jij geen dochters van die leeftijd en/of misschien heb je het wel te druk met je projecten om je zorgen te maken over de openbare veiligheid.

  Maar laat de cultuurrelativisten al die andere Nederlanders dan niet lastig vallen met hun voortdurende multikul gesodemieter.

  Het zou bovendien wel prettig zijn als je die video eerst bekeek en daarop reageeert voor je een reactie hierop post. Anders wordt het zo’n gehakketak.

 22. @Robbert L [4]:

  Klopt.
  Grootneus is een facist. dat lees je in zowat elk stukkie wat hij neerpleurt.
  In elk onderwerp gaat zijn vizier of naar de Joden of naar de Amerikanen. Al gaat het over bloemkolen, de Amerikanen hebben het gedaan.
  Scroll maar naar beneden (of naar boven…), hij wil de discussie winnen en/of zijn punt duidelijk maken om herhaaldelijk een of achterlijke link naar een manifest over het Zionisme als referentie te gebruiken, alsof dan alles duidelijk wordt???
  Blijkbaar kan hij zelf geen goede argumenten vinden om in zijn eigen woorden uit te leggen waar hij het in godsnaam over heeft.
  Slaat letterlijk de plank mis en laat zich goed kennen hierdoor.
  Gewoon negeren. Die dwaas is zo gefrustreerd als een konijn.
  Het wordt tijd dat Vrijspreker deze fascistische propaganda een halt toeroept.

  “Ik wil vooropstellen, dat ik geen jodenhater ben, geen racist en ook geen anti-semiet.”
  Grapjas.

  Spy-Nose [58] reageerde op deze reactie.
  Rollo [59] reageerde op deze reactie.
  Tony [61] reageerde op deze reactie.

 23. @menno de Vries [57]:

  “Grootneus is een facist. dat lees je in zowat elk stukkie wat hij neerpleurt.”

  Een loze kreet van de eerste orde, waar je geen enkel geldig argument voor hebt. En dat kan ook niet, want het is niet waar.
  (Zie bijvoorbeeld het begrip fascist, als gedefinieerd in de Woordenlijst)

  “Het wordt tijd dat Vrijspreker deze fascistische propaganda een halt toeroept.”

  Bovendien, een spreker zomaar de mond snoeren ligt niet bepaald voor de hand bij een libertarische site als de Vrijspreker.

  Als je wilt dicussieren, moet je relevante argumenten hebben. Jammer van de gemiste kans, menno.

  Theo van Gogh zei eens: ’Van alle oplichters die ons de vijfde colonne van de geitenneukers proberen te verkopen als een verrijking van onze ’geweldige’ multiculturele samenleving, is Job Cohen de meest doortrapte. Hij is bezig een begrip te worden onder Allah’s slagers…’

  Dinsdagmorgen 2 november 2004 lag de schrijver van deze woorden, Theo van Gogh, te Amsterdam, de stad van Job Cohen, in een grote plas bloed postuum alsnog zijn afschuwelijke gelijk te bewijzen.

  Was Theo van Gogh ook een fascist?
  Omdat hij voor het cultuurrelativisme waarschuwde?

 24. @ AnnoZijlstra. de vraag, kan een crimineel in Asterdam taxichauffeur worden. Zveel onnozelheid, dat valt niet te verkopen. stemt U PvdA of zo?
  Het antwoord op Uw vraag is: Er zijn in Asterdam geen andere dan criminele Marrokaanse taxichauffeurs op het Leidse plein.

Comments are closed.