cohenHet moest er een keer van komen. Na Theo van Gogh heeft een van Cohens Marokkaanse vrienden , ditmaal een taxichauffeur opnieuw een autochtone Nederlander, Rob Sitek, vermoord. Alsof de moord op Theo van Gogh geen les had moeten zijn, gaat het Amsterdamse gemeentebestuur gewoon over tot de orde van de dag, alsof er niets aan de hand is en zonder zich om haar eerste taak, de handhaving van de openbare orde, te bekommeren.

Ik wil vooropstellen, dat ik geen jodenhater ben, geen racist en ook geen anti-semiet. Dat zijn slecht gedefinieerde etiketten om mensen te demoniseren en van het politieke debat uit te sluiten, bedacht door lieden, die  bepaalde politieke belangen op het oog hebben die strijdig zijn met het Nederlandse belang.

Maar is het toeval, dat de socialist-zionist Job Cohen de handhaving van de openbare orde sinds zijn aantreden als burgemeester van Amsterdam stelselmatig aan zijn laars lapt? Dit soort lieden is er doelbewust op uit om de Nederlandse samenleving te ondermijnen door het koste wat kost de multiculturele samenleving door de strot te drukken. Het politieke establishment probeert de autochtone Nederlanders al jarenlang stelselmatig te terroriseren en te intimideren, waarbij systematisch gebruik gemaakt wordt van criminele buitenlanders om de angst er goed in te krijgen. Er wordt al tientallen jaren lang stelselmatig gebruik gemaakt van “double standards”: buitenlanders en mensen van buitenlandse afkomst worden beschermd en geprivilegieerd en autochtonen worden geterroriseerd en gediscrimineerd.

Het zijn niet alleen de Marokkaanse jongeren, ook een ander deel van de Marokkaanse bevolking maakt zich in onevenredige mate schuldig aan criminaliteit, wat de autoriteiten verder in de kaart speelt om de politie controle nog verder op te voeren. Zo heerst op het Leidseplein al jarenlang een Marokkaans schrikbewind. Dat is de autoriteiten al lang bekend. Maar terwijl de terreur en de criminaliteit van Marokkaanse taxichauffeurs er welig tiert,  grijpt de politie ook daar nooit in.

Sterker nog de landelijke overheid, met Albayrak (PvdA) voorop, sluit gevangeniscellen, laat de criminelen vrij rondlopen en doet het voorkomen alsof de criminaliteit vermindert en Nederland veiliger zou zijn dan een paar jaar geleden.

Niets is minder waar. Er vinden steeds meer steekpartijen plaats en de veiligheid neemt steeds verder af. Volgens EenVandaag (6 juli ’09) komen er steeds meer illegale wapens in grote getale het land binnen. Maar in plaats van meer politietoezicht en handhaving wordt de wet- en regelgeving aangescherpt en krijgen locale autoriteiten en politie steeds meer bevoegdheden die ze niet effectief willen inzetten.

En waarom Cohen “boos” is? Simpelweg omdat hij dat als burgemeester moet zijn. Hij zegt, dat hij nog steeds te weinig bevoegdheden heeft, maar dat is aantoonbaar in strijd met de feiten. Er is nog nooit een Amsterdamse burgemeester geweest met zoveel bevoegdheden als hij. Bovendien laat hij nu plotseling wel toezicht houden. Laat hij dat maar eens uitleggen.

Maar is hij ook echt boos? Welnee, zolang hij kan rekenen op de steun van zijn socialistische (crypto-)zionistische partijgenoten en PvdA-stemmers, op de Marokkaanse solidariteit en op de indolentie van een grote groep Nederlanders, heeft hij niets te vrezen.

Ook nu vloeien de krokodillentranen weer net zo overvloedig als na de moord op Theo van Gogh.

Ik betuig hierbij mijn deelneming aan de weduwe en dochtertjes van Rob Sitek. Ik beklaag hen, omdat zij het slachtoffer geworden zijn van een politieke strijd, waar ze part nog deel aan hebben.

Bron:

http://www.parool.nl/parool/nl/124/VERKEER/article/detail/251699/2009/07/03/Taxigangsters-heer-en-meester-op-Leidseplein.dhtml

NASCHRIFT: Als Cohen als burgemeester/jurist maar een grijntje rechtsgevoel in zijn lijf heeft, laat hij dan beginnen uit eigen zak het gezin Sitek te steunen door een fikse kapitaalstorting, waardoor de weduwe en haar dochtertjes door het wegvallen van hun echtgenoot/vader in ieder geval financieel niet behoeftig worden.

Spy-Nose

61 REACTIES

  1. @menno de Vries [57]:

    Het wordt tijd dat Vrijspreker deze fascistische propaganda een halt toeroept.

    Misschien wordt het wel tijd dat vrijspreker een halt toeroept aan zij die denken te kunnen bepalen over welke onderwerpen er hier wel of niet kan worden geschreven.

    Laten we het er vooralsnog op houden dat je de term “vrijspreker” niet zo goed hebt begrepen.

Comments are closed.