donnerWerkgevers zijn vanaf half juli verplicht om discriminatie op de werkvloer te bestrijden.

De arbeidsinspectie zal net als bij seksuele intimidatie en pesten in actie komen als er signalen zijn dat in een bedrijf of sector werknemers blootstaan aan dergelijk ongewenst gedrag van collega’s en leidinggevenden.

De verplichting moet werkgevers bewuster maken dat discriminatie zich kan voordoen en dat zijn maatregelen kunnen nemen om de risico’s in te dammen.

Dat heeft een woordvoerster van minister Piet Hein Donner (sociale zaken) gezegd.

Een wijziging van de Arbo-wet is inmiddels al door de eerste kamer aangenomen, maar treedt pas inwerking als het halverwege deze maand op officiëlebekendmakingen.nl verschijnt.

Sinds een juli wordt nieuwe regelgeving via deze website gepubliceerd in plaats van in de Staatscourant.

Tot zover de media.

Hoe langer hoe meer wordt de werkgever een verlengstuk van de normen en waarden die politici en hun ambtenarenapparaat de maatschappij opleggen om toch maar “politiek correct” te zijn.

Volgens het woordenboek is discrimineren; A. Onderscheid maken. B. Verschillend behandelen.

Nu discrimineert iedereen elke dag, nee wellicht elke minuut.

Op het moment dat er beslissingen genomen moeten worden, wordt er onderscheid gemaakt.

Dit kan betrekking hebben op goederen, mensen, contracten en alle handelingen die tussen partijen gedaan worden. Met andere woorden iedereen is constant aan het discrimineren.

Deze wetgeving zal in het bedrijfsleven lijden tot een toename van spanningen tussen alle medewerkers. Bijvoorbeeld: de promotie van een persoon kan door andere personen worden aangemerkt als discriminatie. (Ongeacht huidskleur.)

De andere personen kunnen zich namelijk verschillend behandeld voelen.

De strijd van de overheid tegen discriminatie heeft er al voor gezorgd, dat niet “blanke” personen of personen met een religieuze inslag zich onderhand bij iedere opmerking zich al gediscrimineerd voelen. Laatst zag ik op tv een uitzending over een prijsuitreiking voor de beste “zwarte” zanger of zangeres. Ik heb niemand horen schreeuwen dat dit discriminatie is!

Noch vanwege het woord “zwarte” noch vanwege het feit dat “blanken” niet mee mochten doen. U ziet discriminatie schijnt afhankelijk te zijn van de situatie en door wie deze gecreëerd is.

Als een eigenaar van een club bijvoorbeeld mensen met een rode neus weigert, omdat in het verleden deze mensen zich in zijn club misdroegen ten opzichte van zijn gasten, dan wordt hij voor de rechter gesleept vanwege discriminatie. Het doet daar niet ter zake dat hij zijn eigendom en zijn gasten wilde beschermen. En dat is exact wat in het bedrijfsleven ook gaat gebeuren.

Moreel gezien is het nog erger, omdat een overheid deze wetgeving oplegt zonder dat zij zelf zich aan deze wetgeving houdt.

Door de overheid worden individuen en groepen mensen verschillend behandeld.

Denkt u maar aan discriminatie op inkomen. (Hogere belasting bij een hoger inkomen, toeslagen en andere voordelen bij een lager inkomen.)

Denkt u maar aan discriminatie op de gezinssamenstelling. (Kinderbijslag, fiscale tegemoetkoming kinderopvang en andere voordelen ten opzichte van alleenstaanden, of samenwonende zonder kinderen.)

Ik neem aan dat nu zelf nog meer punten kunt opnoemen.

Denkt u maar aan positieve discriminatie die door “uw” overheid wordt gepropageerd.

Er bestaat niet zoiets als “positieve” discriminatie. Dat is een term die door de politici is bedacht om hun discriminerende handelingen te verdoezelen.

Artikel 1 van de grondwet was in eerste instantie ook niet bedoeld voor het individu, maar voor de overheid zelf. De overheid mocht een individu niet verschillend behandelen dan een ander individu. Maar aangezien ze zoals ik heb aangegeven niets anders doet, dat het accent verlegd van de overheid naar het individu.

En dat soort mensen gaat u dwingen, als werkgever, om hun normen en waarden te aanvaarden.

18 REACTIES

 1. Lijden/leiden met de korte of de lange ij/ei… that is the question. Verder een prima stuk.

 2. Dit zal in de toekomst alleen nog maar erger worden als het zelfde slag mensen Nederland/Europa blijft besturen.

 3. Een paar kleine opmerkingen:
  Omdat “positieve discriminatie” verwijst naar discriminatie, heeft de politiek heel handig het anders genoemd: “postitieve actie”…..

  Verder is de grondwet een beschrijving van de regels waaraan de overheid zich moet houden. Of beter gezegd: een suggestie. Want als de tweede kamer vindt dat er een wet moet komen die een grondwet overruled, dan komt die er gewoon. En de rechter zal zeggen “het volk (de tweede kamer) wilde deze wet dus kan ik het niet toetsen aan de grondwet”.
  Maar de grondwet heeft dus echt helemaal niets te maken met hoe burgers zich onderling moeten gedragen, maar alleen hoe de overheid zich zou moeten gedragen.

  J.Grimbos [16] reageerde op deze reactie.

 4. Welke praktijkvoorbeelden zijn de uitgangspositie van deze wetgeving vraag ik me dan altijd af?

  Naar aanleiding van wat…

 5. Dit lijkt mij een direct uitvloeisel van het onzalige idee om niet meer de beste man of vrouw op een functie te benoemen maar de leukste neger, moslim of vrouw.

  Hiermee roep je natuurlijk over je af dat de rest van de collega’s zonder enige vorm van respect over betreffende persoon zal gaan praten. En dit moet natuurlijk de kop worden ingedrukt voor echt duidellijk is dat er nog maar weinig mensen worden benoemd op hun capaciteiten en veel meer op de niet zo blauwe ogen!!

 6. Prachtig dit soort stomme wetgeving. Ben benieuwd hoe de overheid deze onzinregels gaat controleren (kunnen ze nl. niet zoals hierboven al door sommigen uiteengezet). Zoals het rookverbod een flop geworden is, zal het hiermee ook zo gaan. Zonde van de vele bakken belastinggeld die er ondertussen weer tegenaan gegooid zijn, maar het schijnt niet anders te kunnen. Voor ons moet gelden: hoe meer de politici dit soort ideologisch gemotiveerde maar totaal heilloze en oncontroleerbare wetgeving erdoor drukken, hoe eerder de mensen het zat zijn en een ander bestuur eisen. Het moet eerst veel erger worden, voor het beter kan worden. Helaas, maar waar!

 7. Dat is geweldig nieuws:
  Geen discriminatie meer betekent o.a.
  geen discriminatie op:
  – leeftijd
  – werkervaring
  – diploma
  – taalkennis
  – uiterlijk
  Kortom, ik kan voortaan mijn kleutertje laten solliciteren op gelijk welke vetbetaalde baan die ik op Michael Page vind en als ze haar niet aannemen dan dreig ik met een proces wegens discriminatie.
  Als ze weigeren een minderjarige, ongeletterde, ongediplomeerde, zonder werkervaring in dienst te nemen, discrimineren ze nl. gewoon.
  Dus of ze krijgt die baan (zal papa blij mee zijn), of we winnen een rechtzaak en de kassa rinkelt hopelijk ook.
  Dit is verdomme veel lucratiever dan kinderbijslag.

 8. Discriminatie in dit land is ontstaan in Den Haag.

  Daar is alles mee gezegd.
  En nu hoef je alleen nog maar te denken, ze hebben hun werk goed gedaan daar in Den Haag.

  Wat laten velen van ons zich toch misleiden.

 9. Het is begin jaren 80 toen onze grondwet gewijzigd werd fout gegaan. Daarvoor was de nadruk op discriminatie dat de staat niet mocht discrimineren. En daarmee de meerderheid de minderheid niet kon benadelen via een democratisch process.

  Kennelijk waren er een aantal politici die dit fundament van élke democratie niet begrepen en dit artikel wijzigden in dat burgers onderling niet mogen discrimineren.

  Begrijp me niet verkeerd, ik vind discriminatie op basis van zaken als huidskleur etc abject, maar we moeten wel beseffen dat het iets is dat in mensen zit. Zie het artikel. Het wordt pas een probleeem, als verschillen geinstitutionaliseerd worden. Ofwel als de staat onderscheid maakt. Denk aan verschil in behandeling door politie en justitie, verschil in rechtspraak, etc.

  De burger is helaas vergeten, dat dat het belangrijkste is. Het is juist de staat waartegen je beschermt moet worden, niet de staat die de burgers uit elkaar moet houden.

 10. @Liberty 5-3000 [10]:

  Als men de verzorgingsstaat afschaft is het eender wie hier binnen komt.

  JUIST! , de immigratie /emigratie is dan zelfvoorzienend , en ieder neemt zn (eigen) verantwoording zonder mekaar dan te belasten ..

  DISCRIMINATIE IS N GRONDRECHT VAN / VOOR IEDERE BURGER

  je zou op zn hoogst de overheid beperkingen moeten opleggen , dat deze niet discrimineert op louter (alleen) ras, huidskleur , overtuiging ,etc maar
  zich beperkt tot bv. geschiktheid ..

  OOK Scrutinizer noemt voorbeelden dat je niet zonder discriminatie kan..

  ER is n peperdure (nutteloze) anti-discriminatie overheidscampagne aan de gang , waar die betekenis subjectief door linkse politiek is opgeeist .

  Roland [18] reageerde op deze reactie.

 11. Een overheid die allochtonen, vrouwen en moslims voorrang wil geven in hogere functies bij de overheid.
  Een overheid die toelaat dat allochtone leerlingen meer spelfouten mogen maken bij examens dan autochtonen.
  Een overheid die overgaat op 100% halal maaltijden in gevangenissen.
  Een overheid die vooral gelovigen ruim baan geeft als het gaat om beledigen en zelfs bedreigen van andersdenkenden.
  Een overheid die corrupte bankiers wel bailout en Jan met de Pet het ontstane financiële gat met dwang laat dichten.

  Etc etc…punten genoeg inderdaad als het om discriminatie vanuit de overheid gaat.

  Wie geeft hier dus nou eigenlijk het goede voorbeeld?

  Niet dat ik trouwens tegen discriminatie ben. Onderscheid maak ik elke dag maar dan vaak (niet altijd 😉 )wel op rationele gronden.

  Als een AH To Go geen marrokanen wil aannemen is dat dan discriminatie??
  Als je puur op individueel niveau kijkt wel maar ik kan me voorstellen dat deze beslissing op rationele gronden is genomen.

  Iets met minder arbeidsethos, meer ziekteverzuim, meer criminaliteit vanuit deze groepen misschien?? Statistiekjes en individuele ervaringsgegevens liegen niet en daar ga je als ondernemer op sturen. Onderscheid maken op rationele gronden noem ik het dan.
  Je hebt tenslotte een tent te runnen en je wil het beste personeel en vermijdt dan liever vermijdbare risico’s.
  En de overheid heeft nog steeds niet door dat hoe meer men tegen deze rationele beslissingen probeert op te treden via onnatuurlijke dwingende wetgeving hoe meer men die discriminatie laat toenemen.

 12. De een-na-laatste alinea over de reikwijdte van artikel 1 GW is bepalend: iedereen is voor de wet (lees: voor de rechter, de wetegever, de overheid) gelijk.

  Discriminatie door particulieren of bedrijven kan soms moreel verwerpelijk zijn, maar met strafbaar stellen is het eind zoek, zoals hier boven aangegeven.

 13. @nachtwaker [14]:

  DISCRIMINATIE IS N GRONDRECHT VAN / VOOR IEDERE BURGER

  Inderdaad. Doet me denken aan aan anekdote / theoretisch verhaal dat ik een keer hoorde:

  “Je loopt door een stad en gaat een hoek om. Aan een kant van de straat komt langzaam een bejaard vrouwtje (of senior) met een rollator je kant op. Aan de andere kant van de straat komen lachend en elkaar stompend vier negers (of zwarten, of donker getinten) met een radio en een paar skateboards aan. Aan welke kant van de straat loop je liever?”

  Veel discriminatie tussen burgers is gebaseerd op vooroordelen. Veel vooroordelen berusten op het generaliseren van ervaringen, op statistiek of op angst.

  En ja, ik weet dat het de norm is dat er niets gebeurt, en als er wel iets gebeurt is het een incident. Als je iets wordt aangedaan door het vrouwtje met de rollator is het eigenlijk een veel raarder incident…

Comments are closed.