dief_inbrekerDit is deel 6 van het voortschrijdend verhaal van een burger die zonder een
strafbaar feit begaan te hebben, zelfs zonder er van verdacht te zijn, bezoek krijgt van de overheid die zijn woning wil binnendringen.
Dit is kennelijk al bij talloze eerzame burgers gebeurd. Totdat Devidas het
niet neemt, en zijn recht verdedigt.
Verder wordt er ingegaan op enkele andere zaken waar de gemeente Devidas en andere burgers mee lastig valt.
 

 
Deze update is het vervolg van deel 5: “Antwoorden van Wethouder Norder”  Dit graag eerst lezen/beluisteren.
 
De overige eerdere delen zijn hier te vinden:
Deel 1 Wij komen de woning controleren! 
Deel 2 De dreigbrief
Deel 3 Het telefoongesprek
Deel 4 Belofte maakt schuld

Regelmatig wordt mij gevraagd hoe het staat met de zaak van de HAAGSE GESTAPO BRIGADE. Is de woning al  opengebroken? Hebben de verantwoordelijke politici  al HUN BIEZEN GEPAKT? Etc., etc.
 
Hier volgen de belangrijkste update’s / zaken die in de pipeline zitten:
 
-Zoals verwacht waren de antwoorden van wethouder NORDER (zie deel 5)
 van een BEDROEVEND NIVEAU. GroenLinks geeft echter niet op en heeft nu opnieuw SCHRIFTELIJKE vragen gesteld.
 De vragen zijn daar dus al geopenbaard, en ik moet zeggen er zitten enkele pareltjes tussen;
 
 * Is het college met GroenLinks van mening dat in brieven aan Haagse burgers waarin wordt gesteld dat zij WETTELIJK VERPLICHT zijn mee te werken aan een onderzoek naar de bouwtechnische staat, (brand)veiligheid en het feitelijk gebruik van de woning, ook vermeld zou moeten worden wat de basis vormt voor deze WETTELIJKE VERPLICHTING(???)? Zo ja, waarom is dit in eerdergenoemd geval niet gebeurd? Zo nee, waarom niet?
 
 * Worden betrokkenen in bovengenoemde gevallen geïnformeerd over de VERDENKING die aanleiding vormt voor het aanvragen en/of afgeven van de MACHTIGING OM ZONDER TOESTEMMING EN AANWEZIGHEID van de eigenaar of bewoner zijn of haar woning te kunnen betreden? Zo ja, op welke wijze? Zo nee, waarom niet?
 
 * Kan het college op basis van het bovenstaande aangeven of zij de inzet
   van een zodanig ZWAAR INSTRUMENT als huis-aan-huis-controle met de verplichting tot medewerking en mogelijk GEFORCEERDE TOETREDING gerechtvaardigd vindt?
   Zo ja, waarom? Zo nee, op welke wijze zal het gevoerde beleid worden aangepast?

-VARA gaat mogelijk een proefuitzending van “De Ombudsman” besteden aan het ondervragen van de verantwoordelijke politici van het gevoerde PvdA Gestapo beleid.
 Saillant detail is dat zowel de VARA als de ombudsman (van oorsprong) PvdA organen zijn.
 Onderhandelingen hierover worden echter nog gevoerd.
 
-Een vervolg op het eerste bezwaarschrift is onderweg naar de gemeente, aangezien er NOOIT een bevestiging gekomen is op het eerste stuk.
 
Goed. Dan nu antwoord op de vraag: waarom en hoe ben ik beroofd van de 4
 zaken die in de subtitel van deze column genoemd worden?
Dit heeft te maken met het beleid dat de PvdA voert in Den Haag (en vast ook in de rest van Nederland).
Hier volgen wat voorbeelden van zaken waar een Haags INDIVIDU(“burger”) zoal mee te maken krijgt: 

Waardigheid:
Los van het feit dat dhr. Norder het heeft over het hilarische “plantjes die de deur niet opendoen” (in de bekrompen wereld van NORDER zijn er alleen “plantjes” en geen INDIVIDUEN MET EIGENDOMSRECHTEN) bij beantwoording van de eerste reeks vragen van GroenLinks, is mijn oog een
tijdje terug gevallen op het volgende artikel:
http://www.haagsestadspartij.nl/print.php?artikel_ID=324
Collega wethouder Henk Kool die “burgers die protesteren tegen plannen van de gemeente”  CRAPUUL noemde. Wat zoveel als UITSCHOT en GESPUIS betekent.
 
Privacy:
Surfen we wat verder dan komen we bij een ander PvdA lid uit Den Haag.
Mevrouw Lobke Zandstra. Ze heeft recent een van de bekende (steeds
 terugkerende) straatrazzia’s bij Den Haag Hollands Spoor bijgewoond
 en schreef hier vervolgens DOLGELUKKIG over:
 Zie ook foto onderaan.
Ook ik ben meerdere malen op deze wijze opgehouden en de hele ervaring is uitermate onplezierig. Wie niet meewerkt, moet mee naar het bureau. Hoe PRINCIPIEEL je ook bent, daar heb je niet altijd de tijd voor.
Enkele uitermate interessante gedachtekronkels uit haar verslag:
-De mensen die uit willen stappen, stuiten op een BATTERIJ AAN POLITIE op het perron. “Wat is hier aan de hand” zie je ze denken.
-“IEDEREEN KOMT AAN DE BEURT” legt een van de agenten uit. Mensen zijn verbaasd, maar gelukkig heeft vrijwel niemand problemen met de actie(???).
-VRIJWEL IEDEREEN VERLAAT OPGEWEKT HET PERRON (in welke wereld leeft u mevrouw Zandstra?) nadat ze zijn gefouilleerd.
 De mensen die ‘moeilijk’ doen zijn deze avond op één hand te tellen(???).
 
Nachtrust:
Het is oorverdovend stil aan de kant van de gemeente. Er komt geen enkele reactie vandaan. Noch een bevestiging van mijn bezwaarschrift, noch een excuusbriefke voor de manier van werken.
De DREIGING TOT INBRAAK blijft dus gewoon doodleuk staan. Ik moet ermee leven dat op elk willekeurig moment een bataljon agenten de voordeur kan komen binnenrammen.
Hoewel een enkele zieke staatsslaaf hier misschien op kickt en mijn reactie overdreven vindt, voor mij is het gewoon funest voor de nachtrust. En dan heb ik het nog niet eens over de schofterige grappenmakerij van dhr. Norder bij beantwoording van de raadsvragen.
 
60.000 euro:
(lang stuk maar het lezen waard, kan ook U  HARD in de portemonnee treffen)
Een onafhankelijke taxateur maakte een kleine 3 jaar geleden de rekening op. Mijn woning is minimaal met 60.000 EURO IN WAARDE GEDAALD. Dit heeft niks te maken met de Pand Brigade, of met de toentertijd
 non-existente huizencrisis.
De meeste vrijsprekers die de politiek een beetje volgen zullen de olijke PvdA-er Jetta Kleinsma kennen. Sinds kort de
 vervanger van Ahmed Aboutaleb, Staatssecretaris voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid(PROEST!).
Mevrouw heeft deze positie echter bemachtigd door weg te vluchten van ZEER DESTRUCTIEF beleid in haar vorige functie als collega wethouder, van Henk Kool, Marnix Norder en andere ellendelingen in Den Haag.
Los van het feit dat ze de een of andere welzijnsorganisatie failliet liet gaan (en daarna switchte naar wethouder van Cultuur en Financiën EN locoburgemeester!, het kan allemaal in PvdA-land!) is ze ook persoonlijk
 verantwoordelijk voor de zogenaamde “GEBRUIKERSRUIMTES”. Deze enigszins neutrale term is een eufemisme voor het volgende:
 HARDRUGSGEBRUIKERSRUIMTES die ze doodleuk MIDDEN IN WOONWIJKEN plempt. Er komen er een stuk of 10 van in heel Den Haag te staan (waarvan 2 of 3 al geopend), maar net als met de Haagse Pand Brigade blijft het daar niet bij.
 Ze komen in heel Nederland te staan, en in verschillende gemeenten in het land zijn er enkele al operationeel.
Binnenkort ook bij u voor deur dus!
De harddrugs wordt in de ruimte niet verstrekt, de middelen om deze te kopen moeten in de betreffende wijken GESTOLEN worden. Dankzij het STAATSVERBOD OP DRUGS zijn deze middelen zoals u weet krankzinnig DUUR.
Er bloeit dan ook een weelderige dealers cultuur op zo lekker vlak voor je raam met allerlei ongure types.

In de ruimtes wordt er overigens 0% aandacht besteed aan het afkicken. De bedoeling is de patiënten verslaafd te houden zodat instellingen als PARNASSIA, die de ruimtes beheren, hier enorm veel geld aan kunnen verdienen (stelen).
Ik woon redelijk dicht in de buurt van een van deze drugsholen en de prijs van mijn woning is dus in elkaar GEDONDERD. Alle kopers kiezen het HAZENPAD zodra ze dat ding zien. De strijd tegen deze gebruikersruimtes is door verschillende wijken hard en langdurig gevochten, indien er interesse voor bestaat, ga ik hier binnenkort wat dieper op in.

Ondertussen hemelt wethouder Norder dezelfde JETTA KLEINSMA recentelijk op deze video :
“We hebben elkaar HEEL DIEP in de ogen gekeken, en we hebben gezien dat HET GOED ZAT”, spreekt meneer Norder dan ook luid en duidelijk.

Ik hoop op een MOTIE VAN WANTROUWEN voor dhr. Norder, ik hoop dat niet nog een PvdA wethouder de dans ontspringt zoals Jetta Kleinsma dat gedaan heeft.

JE GAAT JE ALS INDIVIDU BIJNA SCHULDIG VOELEN door te klagen over twee verschillende zaken. Vooral als je dan als kers op de taart de verwensing CRAPUUL naar je hoofd geslingerd krijgt.
Uitschot en gespuis vond ik eigenlijk nog wat te grof vertaald voor deze ambtelijke sneer. Na wat speurwerk op Google kwam ik bij de volgende synoniemen uit: GEPEUPEL, GRAUW, JANHAGEL, SCHORRIEMORRIE.
(http://synoniemen.net/index.php?zoekterm=plebs)

In HENK KOOL’s stoutste droom stelt hij voor dat alle freedomfighters, eigendombewakers, anarcho-kapitalisten, libertariërs, maar ook alle andere burgers en staatssceptici van Nederland, één van deze geuzennamen kiezen, hun strijdbijl begraven en vervolgens heel diep bukken, zodat zijn collega wethouders & vrinden via hoogwaardig “sociaal” beleid de penetratie kunnen beginnen. Zoals altijd is het PvdA-credo (maar de andere partijen doen net zo hard mee), eerst lokaal, dan nationaal. De franchises die hiervoor gebruikt worden zijn de PAND BRIGADE en de DRUGSHOLEN.
Wees op uw hoede! 

Wordt vervolgd.    Devidas

PS: Om te illustreren dat de politiestaat (in mijn belevenis)
    nu toch echt een feit is, het volgende beeldmateriaal met
    begeleidende onderschriften:
 
test_fotob-devidas-naar-siteFoto 1 Straatrazzia’s via de Auschwitz methode (pas op welke trein/tram u instapt) bij Den Haag Hollands Spoor.
test_foto-haagse-pandFoto 2 Crapuulesk klootjesvolk loopt in de weg van de Haagse Gesta…eh Pand Brigade. (Hulde voor de maker)
Foto 3 Operationele staats-gebruikersruimte fungeert als soort moderne Sjakie’s Chocoladefabriek voor de jeugd.
test_foto-4-me-wordt-ingezet-tegen-wijkbewonersFoto 4 Protest bijeenkomst van wijkbewoners tegen staats-drugshol wordt schoongeveegd door M.E.
test_foto-5-crapule-nimby-wordt-afgevoerdFoto 5 Een crapule belastingslaaf wordt afgevoerd bij dezelfde protest bijeenkomst.

34 REACTIES

 1. De PvdA is even ‘progressief’ en weldadig voor de samenleving als destijds de NSDAP in Duitsland of diens opvolger de SED in Oost Duitsland.

  De mensen zijn te slaafs. Als een complete trein zou weigeren om mee te werken aan die razzia’s dan zou politie de capaciteit niet hebben om die allemaal op te sluiten. Tenzij je net als destijd in Zuid Amerika de ‘dwarsliggers’ in het voetbalstadion opsluit.

  Het enige dat je misschien te vrezen hebt is een inval op basis van een anonieme melding bij de kliklijn, gedaan door een rancuneuze ambtenaar. Zie het artikel op Geenstijl van gisteren.

  http://www.geenstijl.nl/mt/archieven/2009/07/last_van_je_buren_meld_misdaad.html

 2. toevallig was er zondag morgen op radio 1 om 7:00 am een radio uitzending die het hier ook over had….

  Een tip om die nog eens af te luisteren.

 3. Net gehoord op de radio. Menig bedrijf maakt misbruik van de WW-regeling. Laat mensen gewoon 100% doorwerken, danwel ontslaat mensen, en neemt goedkope illegale buitenlanders in dienst.

  Beide een pot nat…

 4. Update:
  Heb zojuist een brief gevonden van de directeur van de betreffende gemeente afdeling. Twee pagina’s tekst, dus eerst even goed lezen. Analyse volgt op vrijspreker.

 5. @Rudy [6]: Ja, maar ook dat is niets nieuws, dat gebeurd al tijden. Verbaas me al tijden niet meer over zulke nieuwsberichten. Vind het alleen wel raar dat bijna niemand het ziet voor wat het zijn.. razzia’s. (of is dat niet politiek correct?)

 6. De fotos van politiestaat Den Haag zijn niet goed geupload, hier volgen ze nog een keer in groot (en leesbaar) formaat:

 7. Hierbij de fotos nogmaals. Opklikken voor leesbare tekst.

  Foto 1 Straatrazzia’s via de Auschwitz methode (pas op welke trein/tram u instapt) bij Den Haag Hollands Spoor.
  http://i26.tinypic.com/o7lu0w.jpg

  Foto 2 Crapuulesk klootjesvolk loopt in de weg van de Haagse Gesta…eh Pand Brigade. (Hulde voor de maker)
  http://i26.tinypic.com/11l63q0.jpg

  Foto 3 Operationele staats-harddrugsgebruikersruimte fungeert als soort moderne Sjakie’s Chocoladefabriek voor de jeugd.
  http://i25.tinypic.com/23m4x2a.jpg

  Foto 4 Protest bijeenkomst van wijkbewoners tegen staats-drugshol wordt schoongeveegd door M.E.
  http://i30.tinypic.com/4zukhi.jpg

  Foto 5 Een crapule belastingslaaf wordt afgevoerd bij dezelfde protest bijeenkomst.
  http://i27.tinypic.com/2lvwao.jpg

 8. Ik deel de mening van Devidas omtrent de PvdA wethouders in Den Haag.
  Ongewenste zaken en handelswijze door de strot van burgers persen, dáár is de Haagse PvdA goed in.

  14 personen zonder een strafblad waren op die protestbijeenkomst van de opening van de gebruikersruimte opgepakt door de MEers.
  Moeders, vaders, die op de barricade stonden.
  24 uur in de cel.

  Naderhand werd geëist dat deze 14 opgepakte personen hun DNA moesten inleveren, verplicht. Omdat sommige van de moeders van pure wanhoop eerst met hun handen, toen met hun schoenhakken de ramen van de te openen gebruikersruimte kapotsloegen. En enkele vaders met eieren gegooid hadden en in verzet kwamen toen de vrouwen opgepakt werden. Eerst liet de politie die er met 30 man vooraf stond het gelaten toe, dat zowat alle lage ramen met de hakken kapotgeslagen werden, maar plots stonden daar 3 ME bussen, paarden en de hele rattaplan.
  Al hun eerdere 4000 handtekeningen, hun eerdere protestmarsen, hun eerdere inspraakmomenten in de gemeenteraadszaal, bezwarencommissies, beloften van raadsleden om beslist tegen te stemmen, niks hielp!

  Dat drugshol zou en moest pal tegenover het speelplein geopend worden, al stonden de bewoners op hun kop, en l had deze zaak al tig keer de tv en de landelijke en plaatselijke kranten gehaald.

  Typisch de PvdA, eerst de “crapuulkiezers” [PvdA wethouder Henk Kool, de man die de gemeenteraadsverkiezing van 3 maart 2010 gaat leiden]
  misbruiken om stemmen te trekken, daarna als afvoerputje van de PvdA te gebruiken.

  O ja, het was wethouder Jetta Klijnsma, thans staatssecretaris van Sociale Zaken die dat gewraakte drugshol door de strot van de spelende kinderen doorboorde. Die sociale PvdA dame!

  Devidas, die foto van die jongens inkijkend in het drugshol spreekt boekdelen. Als Wouter Bos, Piet Hein Donner of Balkenende die foto en het vies politiek spelletje erachter doorhadden, hadden zij Jetta Klijnsma ontslagen.

  Devidas [13] reageerde op deze reactie.

 9. @Nordin [12]:
  Nou, gelukkig vergeet het internet niets. Dat totaal verkeerd uitgepakte beleid van de PvdA dat uit die ijspaleizen met een vingerknip verzonnen wordt, was voorheen ZO ontzettend moeilijk om als burger terug te draaien.

  Maar er is hoop, in deze tijds van weblogs en internetmedia staan de mensen die van vrijheid houden enorm sterk(ze realiseren het zich alleen nog niet). Deze ongelimiteerde potentie begint mij langzaam door te dringen.

  In elke stad heb je wel figuren als Jetta Kleinsma(drugsholen, kom ik nog op terug op vrijspreker), Marnix Norder (pandbrigade) dat is het trieste.
  Ik raad iedereen aan om goed naar de lokale politiek in zijn of haar stad te kijken, wat je daar dan aantreft is meestal om te huilen.
  Ze hebben vaak ook een veel directere invloed op je persoonlijke levensfeer dan de landelijke politiek.

 10. Goed verhaal devidas.
  De gemeente is verplicht jou een ontvangstbewijs te sturen, al was het alleen al vanwege de bezwaarprocedure zelf.
  Ook tegen het uitblijven van een ontvangstbevestiging kun je dan ook zonder meer bezwaar maken.

  Bovendien kun je overwegen een deadline te stellen voor ontvangst van het antwoord, omdat jouw woongenot door de voortdurende bestuurlijke onzekerheid wordt aangetast.

  Bij overschrijding ervan kun je sancties treffen (krante-artikel, ombudsman, kort geding met dwangsom, etc.).

  Ik verneem ook graag, hoe de strijd tegen de gebruikersruimtes is verlopen en verloopt. Ik zag al enkele moeders, die ten einde raad waren.

  Veel succes!

 11. Crapule: syn.: canaille, crap, gajes, geboefte, gebroed, gemeen, getriffelte, geteisem, gespuis, heffe, janhagel, merde, merdasse, ongeregeld, ongevoeg, racaille, ramsj, rapalje, rebuut, schorem, schorriemorrie, schrot, schuimsel, tuig van de richel, tinnef, uitvaagsel, uitschot.

  Devidas [24] reageerde op deze reactie.

 12. Over dat de waarde van uw huis nu 60.000 euro is gezakt. Is dat erg? Ik bedoel als je een koopwoning hebt dan hoef je minder belasting over je huis te betalen. Dat de bank ineens vraagt 60.000 euro wat sneller op tafel te leggen is wel pijnlijk.

  Devidas [23] reageerde op deze reactie.

 13. Dat een woning daalt in prijs met 60.00 euro, is een voordeel. Ik wou dat hetzelfde gebeurde met mijn woning.
  Wanneer de prijzen op de woningmarkt dalen, kun je namelijk een grotere woning kopen.
  Stijging van de woningprijs is alleen in het belang van de overheid, van notarissen en van banken en makelaars.
  hugo van reijen

  Devidas [23] reageerde op deze reactie.

 14. @Rupsie [21]:
  @hugo van reijen [22]:
  Het is erg in die zin, dat als je je huis verkoopt, je er 60.000 minder voor vangt!
  De waardedaling komt de gebruikersruimte, en die gaat voorlopig nergens heen. Als ze opdonderen heeft me huisje weer een normale waarde en kan ik ook heel snel wegwezen uit deze hele mooie stad met een verschrikkelijk bestuur.
  @hugo van reijen, dit staat los van de huizenbubbel.

 15. @Nico [27]:
  Zoals altijd creëert de overheid haar eigen problemen, en probeert deze dan op te lossen door nog meer problemen te creëren.
  Je noemt de Randstad een jungle. De oorzaak hiervan ligt naar mijn inziens in de veranderende (klassieke) functie van de staat. Het enige wat de staat/gemeente zou moeten doen is het beschermen van individuele eigendomsrechten, de focus ligt nu op reguleren/verbieden/herverdelen van afgeperste belastinggelden.

  Deze Grote Broer/Smurf maakt van de Randstad een “verdachte plaats”. Dat is het leuke de Staat maakt je altijd tot OF zielig OF verdacht. Wie is er nou ECHT zielig en verdacht?

 16. @Nordin [19]:
  Nou, ik hoop echt dat dit alle media haalt en dat we volgend jaar voorgoed van die bende van de PvdA verlost zijn in onze mooie stad! Wat een ellende die regentenpartij.

  @Nico [27]:
  Er is er maar een verantwoordelijk voor het ontstaan van die jungle en dat is de overheid zelf.

Comments are closed.