dief_inbrekerDit is deel 6 van het voortschrijdend verhaal van een burger die zonder een
strafbaar feit begaan te hebben, zelfs zonder er van verdacht te zijn, bezoek krijgt van de overheid die zijn woning wil binnendringen.
Dit is kennelijk al bij talloze eerzame burgers gebeurd. Totdat Devidas het
niet neemt, en zijn recht verdedigt.
Verder wordt er ingegaan op enkele andere zaken waar de gemeente Devidas en andere burgers mee lastig valt.
 

 
Deze update is het vervolg van deel 5: “Antwoorden van Wethouder Norder”  Dit graag eerst lezen/beluisteren.
 
De overige eerdere delen zijn hier te vinden:
Deel 1 Wij komen de woning controleren! 
Deel 2 De dreigbrief
Deel 3 Het telefoongesprek
Deel 4 Belofte maakt schuld

Regelmatig wordt mij gevraagd hoe het staat met de zaak van de HAAGSE GESTAPO BRIGADE. Is de woning al  opengebroken? Hebben de verantwoordelijke politici  al HUN BIEZEN GEPAKT? Etc., etc.
 
Hier volgen de belangrijkste update’s / zaken die in de pipeline zitten:
 
-Zoals verwacht waren de antwoorden van wethouder NORDER (zie deel 5)
 van een BEDROEVEND NIVEAU. GroenLinks geeft echter niet op en heeft nu opnieuw SCHRIFTELIJKE vragen gesteld.
 De vragen zijn daar dus al geopenbaard, en ik moet zeggen er zitten enkele pareltjes tussen;
 
 * Is het college met GroenLinks van mening dat in brieven aan Haagse burgers waarin wordt gesteld dat zij WETTELIJK VERPLICHT zijn mee te werken aan een onderzoek naar de bouwtechnische staat, (brand)veiligheid en het feitelijk gebruik van de woning, ook vermeld zou moeten worden wat de basis vormt voor deze WETTELIJKE VERPLICHTING(???)? Zo ja, waarom is dit in eerdergenoemd geval niet gebeurd? Zo nee, waarom niet?
 
 * Worden betrokkenen in bovengenoemde gevallen geïnformeerd over de VERDENKING die aanleiding vormt voor het aanvragen en/of afgeven van de MACHTIGING OM ZONDER TOESTEMMING EN AANWEZIGHEID van de eigenaar of bewoner zijn of haar woning te kunnen betreden? Zo ja, op welke wijze? Zo nee, waarom niet?
 
 * Kan het college op basis van het bovenstaande aangeven of zij de inzet
   van een zodanig ZWAAR INSTRUMENT als huis-aan-huis-controle met de verplichting tot medewerking en mogelijk GEFORCEERDE TOETREDING gerechtvaardigd vindt?
   Zo ja, waarom? Zo nee, op welke wijze zal het gevoerde beleid worden aangepast?

-VARA gaat mogelijk een proefuitzending van “De Ombudsman” besteden aan het ondervragen van de verantwoordelijke politici van het gevoerde PvdA Gestapo beleid.
 Saillant detail is dat zowel de VARA als de ombudsman (van oorsprong) PvdA organen zijn.
 Onderhandelingen hierover worden echter nog gevoerd.
 
-Een vervolg op het eerste bezwaarschrift is onderweg naar de gemeente, aangezien er NOOIT een bevestiging gekomen is op het eerste stuk.
 
Goed. Dan nu antwoord op de vraag: waarom en hoe ben ik beroofd van de 4
 zaken die in de subtitel van deze column genoemd worden?
Dit heeft te maken met het beleid dat de PvdA voert in Den Haag (en vast ook in de rest van Nederland).
Hier volgen wat voorbeelden van zaken waar een Haags INDIVIDU(“burger”) zoal mee te maken krijgt: 

Waardigheid:
Los van het feit dat dhr. Norder het heeft over het hilarische “plantjes die de deur niet opendoen” (in de bekrompen wereld van NORDER zijn er alleen “plantjes” en geen INDIVIDUEN MET EIGENDOMSRECHTEN) bij beantwoording van de eerste reeks vragen van GroenLinks, is mijn oog een
tijdje terug gevallen op het volgende artikel:
http://www.haagsestadspartij.nl/print.php?artikel_ID=324
Collega wethouder Henk Kool die “burgers die protesteren tegen plannen van de gemeente”  CRAPUUL noemde. Wat zoveel als UITSCHOT en GESPUIS betekent.
 
Privacy:
Surfen we wat verder dan komen we bij een ander PvdA lid uit Den Haag.
Mevrouw Lobke Zandstra. Ze heeft recent een van de bekende (steeds
 terugkerende) straatrazzia’s bij Den Haag Hollands Spoor bijgewoond
 en schreef hier vervolgens DOLGELUKKIG over:
 Zie ook foto onderaan.
Ook ik ben meerdere malen op deze wijze opgehouden en de hele ervaring is uitermate onplezierig. Wie niet meewerkt, moet mee naar het bureau. Hoe PRINCIPIEEL je ook bent, daar heb je niet altijd de tijd voor.
Enkele uitermate interessante gedachtekronkels uit haar verslag:
-De mensen die uit willen stappen, stuiten op een BATTERIJ AAN POLITIE op het perron. “Wat is hier aan de hand” zie je ze denken.
-“IEDEREEN KOMT AAN DE BEURT” legt een van de agenten uit. Mensen zijn verbaasd, maar gelukkig heeft vrijwel niemand problemen met de actie(???).
-VRIJWEL IEDEREEN VERLAAT OPGEWEKT HET PERRON (in welke wereld leeft u mevrouw Zandstra?) nadat ze zijn gefouilleerd.
 De mensen die ‘moeilijk’ doen zijn deze avond op één hand te tellen(???).
 
Nachtrust:
Het is oorverdovend stil aan de kant van de gemeente. Er komt geen enkele reactie vandaan. Noch een bevestiging van mijn bezwaarschrift, noch een excuusbriefke voor de manier van werken.
De DREIGING TOT INBRAAK blijft dus gewoon doodleuk staan. Ik moet ermee leven dat op elk willekeurig moment een bataljon agenten de voordeur kan komen binnenrammen.
Hoewel een enkele zieke staatsslaaf hier misschien op kickt en mijn reactie overdreven vindt, voor mij is het gewoon funest voor de nachtrust. En dan heb ik het nog niet eens over de schofterige grappenmakerij van dhr. Norder bij beantwoording van de raadsvragen.
 
60.000 euro:
(lang stuk maar het lezen waard, kan ook U  HARD in de portemonnee treffen)
Een onafhankelijke taxateur maakte een kleine 3 jaar geleden de rekening op. Mijn woning is minimaal met 60.000 EURO IN WAARDE GEDAALD. Dit heeft niks te maken met de Pand Brigade, of met de toentertijd
 non-existente huizencrisis.
De meeste vrijsprekers die de politiek een beetje volgen zullen de olijke PvdA-er Jetta Kleinsma kennen. Sinds kort de
 vervanger van Ahmed Aboutaleb, Staatssecretaris voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid(PROEST!).
Mevrouw heeft deze positie echter bemachtigd door weg te vluchten van ZEER DESTRUCTIEF beleid in haar vorige functie als collega wethouder, van Henk Kool, Marnix Norder en andere ellendelingen in Den Haag.
Los van het feit dat ze de een of andere welzijnsorganisatie failliet liet gaan (en daarna switchte naar wethouder van Cultuur en Financiën EN locoburgemeester!, het kan allemaal in PvdA-land!) is ze ook persoonlijk
 verantwoordelijk voor de zogenaamde “GEBRUIKERSRUIMTES”. Deze enigszins neutrale term is een eufemisme voor het volgende:
 HARDRUGSGEBRUIKERSRUIMTES die ze doodleuk MIDDEN IN WOONWIJKEN plempt. Er komen er een stuk of 10 van in heel Den Haag te staan (waarvan 2 of 3 al geopend), maar net als met de Haagse Pand Brigade blijft het daar niet bij.
 Ze komen in heel Nederland te staan, en in verschillende gemeenten in het land zijn er enkele al operationeel.
Binnenkort ook bij u voor deur dus!
De harddrugs wordt in de ruimte niet verstrekt, de middelen om deze te kopen moeten in de betreffende wijken GESTOLEN worden. Dankzij het STAATSVERBOD OP DRUGS zijn deze middelen zoals u weet krankzinnig DUUR.
Er bloeit dan ook een weelderige dealers cultuur op zo lekker vlak voor je raam met allerlei ongure types.

In de ruimtes wordt er overigens 0% aandacht besteed aan het afkicken. De bedoeling is de patiënten verslaafd te houden zodat instellingen als PARNASSIA, die de ruimtes beheren, hier enorm veel geld aan kunnen verdienen (stelen).
Ik woon redelijk dicht in de buurt van een van deze drugsholen en de prijs van mijn woning is dus in elkaar GEDONDERD. Alle kopers kiezen het HAZENPAD zodra ze dat ding zien. De strijd tegen deze gebruikersruimtes is door verschillende wijken hard en langdurig gevochten, indien er interesse voor bestaat, ga ik hier binnenkort wat dieper op in.

Ondertussen hemelt wethouder Norder dezelfde JETTA KLEINSMA recentelijk op deze video :
“We hebben elkaar HEEL DIEP in de ogen gekeken, en we hebben gezien dat HET GOED ZAT”, spreekt meneer Norder dan ook luid en duidelijk.

Ik hoop op een MOTIE VAN WANTROUWEN voor dhr. Norder, ik hoop dat niet nog een PvdA wethouder de dans ontspringt zoals Jetta Kleinsma dat gedaan heeft.

JE GAAT JE ALS INDIVIDU BIJNA SCHULDIG VOELEN door te klagen over twee verschillende zaken. Vooral als je dan als kers op de taart de verwensing CRAPUUL naar je hoofd geslingerd krijgt.
Uitschot en gespuis vond ik eigenlijk nog wat te grof vertaald voor deze ambtelijke sneer. Na wat speurwerk op Google kwam ik bij de volgende synoniemen uit: GEPEUPEL, GRAUW, JANHAGEL, SCHORRIEMORRIE.
(http://synoniemen.net/index.php?zoekterm=plebs)

In HENK KOOL’s stoutste droom stelt hij voor dat alle freedomfighters, eigendombewakers, anarcho-kapitalisten, libertariërs, maar ook alle andere burgers en staatssceptici van Nederland, één van deze geuzennamen kiezen, hun strijdbijl begraven en vervolgens heel diep bukken, zodat zijn collega wethouders & vrinden via hoogwaardig “sociaal” beleid de penetratie kunnen beginnen. Zoals altijd is het PvdA-credo (maar de andere partijen doen net zo hard mee), eerst lokaal, dan nationaal. De franchises die hiervoor gebruikt worden zijn de PAND BRIGADE en de DRUGSHOLEN.
Wees op uw hoede! 

Wordt vervolgd.    Devidas

PS: Om te illustreren dat de politiestaat (in mijn belevenis)
    nu toch echt een feit is, het volgende beeldmateriaal met
    begeleidende onderschriften:
 
test_fotob-devidas-naar-siteFoto 1 Straatrazzia’s via de Auschwitz methode (pas op welke trein/tram u instapt) bij Den Haag Hollands Spoor.
test_foto-haagse-pandFoto 2 Crapuulesk klootjesvolk loopt in de weg van de Haagse Gesta…eh Pand Brigade. (Hulde voor de maker)
Foto 3 Operationele staats-gebruikersruimte fungeert als soort moderne Sjakie’s Chocoladefabriek voor de jeugd.
test_foto-4-me-wordt-ingezet-tegen-wijkbewonersFoto 4 Protest bijeenkomst van wijkbewoners tegen staats-drugshol wordt schoongeveegd door M.E.
test_foto-5-crapule-nimby-wordt-afgevoerdFoto 5 Een crapule belastingslaaf wordt afgevoerd bij dezelfde protest bijeenkomst.

34 REACTIES

 1. @Nico [27]:

  Het is toch gvd van de gekke dat je iemand voorstelt om ergens anders te gaan wonen, laat staan dat iemand dat daadwerkelijk zou overwegen te doen ?!?

  Dat is gewoon de omgekeerde wereld, laat de overheid die de problemen maakt maar opsodemieteren !!

 2. Heb ik dus op ut blog van Lobke Zandstra gereageerd. Met mij in ieder geval 5 meer reaguurders dan nu nog op haar blog staan.
  Ze heeft iedere kritiek verwijderd.

  Ik heb het haar nog verweten. Dat ze de discussie niet aangaat. Ene Willem Minderhout was ook erg pro ‘visitatierecht’ ofzo.. Ging ook de discussie niet aan tav privacy en autonomiteit.
  http://www.denhaag.pvda.nl/fractieblog_reacties/867

  Men vroeg d’r om, zei die.

  Ook heb ik de HaagsePandjesBrigade genoemd. En hier naar toe gelinkt.
  Maar het is slecht kersen eten met deze mensen. De PvdA is fundamentalistishj.

  Ballin wil het vrije internetverkeer voor 100% ‘preventief’ controleren. Ik vroeg nog aan Minderhout of hij ook enthousiast/blij wordt van Ballin’s voorstel. *?*
  Minderhout heeft niet inhoudelijk gereageerd. Wel zei hij, dat de PvdA “schoorvoetend” had toegestemd. In die razzia’s, ed.. Die je niet zo mag noemen.
  Waarom, vroeg ik hem. Waarom schoorvoetend?
  Maar hij heeft niet geantwoord.

  Maar, aangezien hij akkoord gaat met de verwijdering, door zijn politieke kameradin, denk ik dat hun interpretatie van vrij internet anders is dan die van mij. 🙁

  In ieder geval. Ik stoor me erg aan deze mensen hun gedrag. Schijnt dat we voor ze gekozen hebben. Gadverdamme.

 3. Haagse Pandjes Brigade is legaal bezig volgens opperschender van de privacy in Nederland, CDA’er Donner

  Den Haag mag huizen controleren
  http://www.ad.nl/denhaag/3389706/Den_Haag_mag_huizen_controleren.html

  De gemeente Den Haag mag gewoon doorgaan op de ingeslagen weg bij de bestrijding van huisjesmelkers, fraude, overbewoning en hennepkwekerijen.

  Die aanpak is ‘nuttig’, aldus minister Piet Hein Donner van Justitie, omdat zo de verloedering van bepaalde wijken wordt tegengegaan en de veiligheid verbetert.

  Dat stelt de CDA-minister in antwoorden op schriftelijke vragen van het Kamerlid Rita Verdonk. Die maakte zich zorgen om ‘huiszoekingen’ door de gemeente in wijken als Transvaal, de Schilders-, Stations en Rivierenbuurt. Eén bewoner weigerde mee te werken aan een bezoek van ambtenaren en kreeg een bericht dat hij verplicht was mee te werken. Verdonk stelt dat sprake is van ‘huisvredebreuk’ en eiste dat dit zou stoppen. De minister is het totaal niet met haar eens

Comments are closed.