ontslagZoals afgelopen woensdag te lezen was op onderstaande website, schijnt het met de verantwoordelijkheid van ambtenaren op het werk anders te liggen dan in het echte leven… eeeh, ik bedoel het bedrijfsleven. Het volgende was te lezen op de site van De Stentor.

HARDERWIJK – Het mag werknemers in dienst van de gemeente niet gebeuren dat hun functioneren met een onvoldoende wordt beoordeeld. Die voorwaarde stelt de Ondernemersraad voor invoering van het nieuwe beoordelingssysteem.

De nieuwe zogeheten ‘resultaat en ontwikkelingsgesprekken’ zorgen voor onrust onder de ambtenaren. De Ondernemersraad vindt dat medewerkers ruim van te voren op de hoogte moeten zijn van de mening van diens leidinggevende. Dan kan de werknemer zijn functioneren nog aanpassen. Ook is afgesproken dat een beoordelingsgesprek later voortgezet kan worden als leidinggevende en ondergeschikte er niet uit komen.

?http://www.destentor.nl/regio/veluwewest/5345406/Ambtenaar-kan-geen-onvoldoende-krijgen.ece

Nu is dat niet helemaal vreemd nieuws, natuurlijk. Sterker, het is eigenlijk niet eens ?nieuws? maar een joekel van een open deur. Van zeer dichtbij (met een ambtenaar als partner) hoor ik zeer regelmatig verhalen van de provinciale overheid, waar ambtenaren op en top beschermd worden.

Een voorbeeldje: op een groot kantoor van 250 mensen (sorry, ambtenaren) is er een secretaresse die zo ongeveer alle afdelingen doorlopen heeft. Omdat ze nergens te handhanven is en met iedereen ruzie krijgt. Totaal a-collegiaal, kan met niemand overweg, een echte bitch, als ik de verhalen geloven mag. Normaal zou een bedrijf afscheid nemen van zo iemand. Maar nee, bij de overheid hebben ze een term voor dit soort mensen: deze zijn namelijk ?bovenformatief?. Ofwel: ontslaan doen we niet, ergens vast plaatsen wil ook niet lukken, dus maken we haar maar vervangsecretaresse.
Bij niet functionerende ambtenaren in de hogere salarisschalen doet men het weer helemaal anders. Die worden naar een of ander vaag projectje weggepromoveerd (jawel, ?gepromoveerd?, met de daarbij behorende voordelen en salarisverhogingen) en mogen tot het eind van hun dienstverband totaal nutteloos werk verrichten. Fors betaald uit uw en mijn zakken.

Ander voorbeeldje: Wanneer iemand faalt of zijn zaakjes niet tijdig gereed heeft (zowel incidenteel als bij herhaling), wordt daar absoluut geen vermelding van gemaakt in vergadernotulen of waar dan ook. Wordt zoiets toch genoteerd, dan is er altijd een leidinggevende, die dat soort verwijzingen uit de notulen schrapt, alvorens deze rondgestuurd worden. Zo komen knelpunten in de organisatie dus nooit officieel in de bekendheid en worden ze derhalve ook nooit opgelost.

Heeft u nu nog vragen waarom alles zo traag en ineffici?nt gaat bij de overheid? Voor mij is het wel duidelijk.

21 REACTIES

 1. Een van de competenties die ambtenaren moeten hebben , is het klakkeloos
  overnemen van termen als competenties,

 2. @flap [1]: Ha, ik denk dat je de vooroordelen zelf ook wel kent. Waarbij het schrijnend pijnlijk is om te zien dat die vooroordelen niet voor niets bekend geworden zijn.

  Hoewel er ook bij een deel van de ambtenaren veel kennis aanwezig is op diverse gebieden en er ook best ambtenaren zijn die hard werken (*), is het merendeel van de vooroordelen helaas maar al te waar.

  (*) Waarbij nog 1 opmerking. Hoewel een deel hard werkt, is het nog maar de vraag of dat werk nuttig is en/of dit door overheden uitgevoerd zou moeten worden. De kennis en inzet kan veel beter geprivatiseerd renderen, lijkt me.

  Andre [4] reageerde op deze reactie.

 3. @Paul Martens [3]:

  “lijkt me.”

  You betcha !!

  De overheid tapt resources (kapitaal, mensen) af van de economie. Die resources worden vanaf dat moment niet meer optimaal ingezet, om het simpele feit dat er geen alternatief is voor de (vaak niet gewensde) producten van de overheid én die overheid zélf geen concurrent heeft.

  Volgens de overheid zélf is concurrentie noodzakelijk en kartelvorming strafbaar. Het wrange is natuurlijk dat er voor de overheid geen concurrentie bestaat. Die dulden ze niet. Er is daarom ook veelal sprake van gedwongen winkelnering. Ze vormen daarmee de uitzondering op hun eigen regel !

  De overheid wordt als apart instituut gezien die naar willekeur in kan grijpen in de markt, gesteund door hun machtsmonopolie en de daaraan gekoppelde mogelijkheid om iedereen letterlijk de wet voor te schrijven.

  Wij leven dus in een wereld waarin iedereen voor het lapje wordt gehouden !. Deze wereld heeft niets maar dan ook helemaal NIETS te maken met een vrije wereld.

  Het wordt de hoogste tijd dat iedereen zich gaat beseffen dat we op een doodlopende weg zitten.
  Paul Martens [5] reageerde op deze reactie.

 4. @Andre [4]: Klopt als een zwerende vinger, maar we treffen het niet erg met een (wereld)bevolking die al zo lang in de watten is gelegd door overheden, dat “men” niet meer weet wat zelfredzaamheid, verantwoordelijkheid, “je eigen broek ophouden”, enz. betekent.

  “Men” vindt het schijnbaar heerlijk comfortabel en veilig (of men gelooft dit tenminste) in die handen van de overheid… voor 50-70% van het inkomen. En de ambtenarij tiert daar welig op.

  Die omslag in de mindset… dat is de zwaarste taak die volbracht moet worden.

  Andre [6] reageerde op deze reactie.

 5. @Paul Martens [5]:

  Klopt. Dat gaat veel energie kosten. Men moet daarvoor bereid zijn om verder te kijken dan de neus lang is, ofwel out of the box denken. Dat wil men i.h.a. niet, en ik zie het als mijn taak om degenen die dat wél willen, te helpen.

  Dus op een gegeven moment moet je het kaf van het koren scheiden. Liberty (naar ik meen) had er laatst een video van Molyneux over gepost.

  Paul Martens [7] reageerde op deze reactie.

 6. @Andre [6]: Precies, je schaarse tijd nuttig besteden. Dus in mijn geval uitsluitend aan mensen die open staan voor andere denkbeelden, of beter gezegd: die opeens door hebben dat ze al die jaren geconditioneerd zijn tot overheidslievend persoon.

  Molyneux is daar ook best sterk in. Hij heeft een “voorbeeld-dialoogje” op papier, wat ik vertaald heb naar het Nederlands. Een soort model-gesprekje tussen een libertariër en een statist over moraal. En hoe dat gesprekje kan verlopen, met als einde “dat ik blij ben ze dit te lezen heb aangeboden, in plaats van in discussie gegaan te zijn, want het leven is daarvoor te kort”.
  Ik heb altijd 1 of 2 van die papiertjes bij me. Al 1 keer uitgereikt. Werd niet in dank afgenomen. Jammer dan, maakt meteen de houding van die ander duidelijk voor mij: niet open staan.

  Dat out-of-the-box denken heb ik in mijn werk geleerd. Weinig mensen die daar gebruik van maken, inderdaad.
  Terug on-topic: vooral ambtenaren en mensen die bij grote bedrijven werken hebben daar moeite mee. Alles ligt namelijk al vast in werkprocessen, instructies, procedures, enz. Dus ze hoeven niet meer na te denken om hun werk zodanig te doen dat ze hun “ass gecovered” hebben en niet buiten het boekje zijn gegaan. Eigen invulling? Forget it.

  Andre [8] reageerde op deze reactie.

 7. @Paul Martens [7]:

  Precies ! Tijd is zo’n beetje het enige dat een mens niet kan vervangen.

  “Eigen invulling? Forget it.”
  Dat is ook één van de grote problemen die wij bij ons op de zaak hebben met het kwaliteitssysteem ISO9000 (en verder overigens). Het is een uitdaging om dat dusdanig in te richten dat creativiteit en inventiviteit niet gesmoord worden door regeltjes.

  Doel en middel wordt vaak omgedraaid. Dat zie je ook bij de overheid (alleen de naam al !). Een overheid zou ten dienste moeten staan van de bevolking. Het zou een middel moeten zijn om de bevolking bepaalde gemeenschappelijke zaken uit handen te nemen.

  Ondertussen weten we, dat het middel (de overheid) een doel op zich is geworden, waarvan de leden privileges boven de niet-leden (de “burgers”) hebben. Te gek voor woorden, but there you go..

  Paul Martens [9] reageerde op deze reactie.

 8. @Andre [8]: Ha ha, overheid. Dat is mensheid die over is, waar we eigenlijk niets mee kunnen.

  Ze praten inderdaad altijd over “burgers”. Alsof die van ander materiaal gemaakt zijn, of zo.

  En wat die organisaties betreft: systeembevrediging (lijstje invullen omdat het er is, niet omdat het nut heeft), “cover your ass”-politiek en alles hufter-proof maken zodat niemand buiten het paadje kan wandelen.

 9. De meeste ambtenaren maken geen fouten omdat ze weinig tot niets uitvoeren.
  Als alleen maar belangrijk overkomen en regels maken voor de gewone burger, waar hun salaris nb. vanaf komt.

  Een eerlijk persoon zul je daar zelden of niet treffen.

  “De Ondernemersraad vindt dat medewerkers ruim van te voren op de hoogte moeten zijn van de mening van diens leidinggevende”.
  Dan kan de werknemer zijn functioneren nog aanpassen.

  Persoonlijk zou ik zeggen: Onaangekondigd het functioneren controleren, en bij onvoldoende zgn. ervaring de laan uit!! ( er blijven er dan gegarandeerd weinig van over ).

  Ik zeg maar zo:
  GRATIS EN VOOR NIETS, DAN HEBBEN WE ZE NOG TE DUUR !!

 10. Een vriend van mij werkte eens als ambtenaar op een PZ-afdeling.

  Hij moest de formatie van een aantal afdelingen in kaart brengen.

  Er stonden ca. 400 mensen op de loonlijst maar hij kon er maar ca. 350 tellen die daadwerkelijk werkten.

  Zonder enige omhaal of schroom werd hem uitgelegd dat deze mensen met permissie thuis zaten. De redenen waren divers:

  – conflict;
  – langdurige ziekte;
  – als gevolg van reorganisatie.

  Sommigen zaten al enkele jaren thuis.

  Dit speelde enkele jaren geleden. Ik weet niet of dat nu nog steeds zo is.

 11. Toch wel een beetje gemakkkelijkd at gescheld op ambtenaren. Goed de besherming zou omlaag moeten naar het ‘gewone’ niveau van de private sector. (En dan kun je een discussie voeren of dat niet te riant beschermd is.) Maar uiteindelijk zijn de ambtenaren er omdat de politici – lees: wij d eburger – allemaal zo graag willen dat de staat alle sregelt via ons.

  Goed, wellicht niet de lezers van deze site, maar liberaal gezinden zijn een minderheid. De overgrote meerderheid wil of actief meer staat, of pasief in de zin dat ze alles geregeld willen zien. Veel mensen vinden het maar wat makkelijk dat alles automatsich geregeld is. Dat het dan duur en niet optimaal is, zal ze een zorg zijn.

  Al die ambtenaren zijn dan een gevolg.

 12. Kennelijk een, door betrokkenen overeengekomen, verwoorde eigenschap van het ‘nieuwe beoordelingssysteem’.

  Tenslotte is het verwoorden zaak van de betrokken partijen.

  Overingens ook in het ‘bedrijfsleven’ komt het voor. Hierbij is aangetekend dat het ondertekenen van een ‘beoordeling’, geen noodzaak is.

  Ook niet indien er gesteld wordt, dat de ondertekening is ‘voor gezien’.

  Dwang, dwaling en bedrog dienen nu eenmaal ‘juridisch’ voor een, vermeden te worden.

 13. Ik weet zelf van twee heren uit een van de grootste gemeenten uit Nederland die misschien al 20 jaar redelijk “hoog” ambtenaar zijn. Zij verzorgen onder andere de projecten portefeuille van jongeren. Nu worden deze twee heren ook wel de mannen van de mislukte projecten genoemd door hun collega’s. Er is nog nooit iets nuttigs bij ze vandaan gekomen….

 14. Van de ambtenaren kan zeker 70% naar huis om de vergrijzing op te vangen omdat er handen te zijn volgens dit kabinet, maar we weten namelijk nog niet hoeveel ambtenaren wij hier hebben,maar deze lui houden alleen de mensen maar bezig en doen niets productiefs!

 15. Van de ambtenaren kan zeker 70% naar huis om de vergrijzing op te vangen, omdat er handen te kort zijn volgens dit kabinet, maar we weten namelijk nog niet hoeveel ambtenaren wij hier hebben,maar deze lui houden alleen de mensen maar bezig en doen niets productiefs!

 16. @Civil Servant [17]: Helaas, vooral de belastingambtenaren doen hun werk goed.
  Bonnetjes schrijven, naheffingsaanslagen opleggen, dat soort zaken lijkt goed te gaan.
  Ook het afwijzen van bezwaarschriften gaat ze vrij aardig af, het lezen van die bezwaarschriften daarentegen kost wat meer moeite.

  Daar houdt het dan ook wel bij op, qua prestaties van ambtenaren. Vooral diegenen met kantoorfuncties doen niet tot nauwelijks iets fatsoenlijks.

  Maar och, ze krijgen hun centen toch wel, en niemand kan ze wat maken, dus wie doet ze wat?

  Civil Servant [20] reageerde op deze reactie.
  flap [21] reageerde op deze reactie.

 17. @Kim Winkelaar [19]:

  “Helaas, vooral de belastingambtenaren doen hun werk goed.” Hoezo dat? Belastingen zijn toch een conditio sinus qua non? Goed dat die efficient geind worden.

  “Bonnetjes schrijven, naheffingsaanslagen opleggen, dat soort zaken lijkt goed te gaan.”

  Niks mis mee, als men niet op tijd of niet volledig betaalt.

  “Ook het afwijzen van bezwaarschriften gaat ze vrij aardig af, het lezen van die bezwaarschriften daarentegen kost wat meer moeite.”

  Losse flodder!

  “Daar houdt het dan ook wel bij op, qua prestaties van ambtenaren.”

  Eens. Op scholen, in ziekenhuizen, bij ministeries wordt niets gedaan.

  “Vooral diegenen met kantoorfuncties doen niet tot nauwelijks iets fatsoenlijks.”

  Losse flodder 2

  “Maar och, ze krijgen hun centen toch wel, en niemand kan ze wat maken, dus wie doet ze wat?”

  Natuurlijk, als je een vaste baan hebt krijg je maandelijks je centen. En wie ze wat doet? Hun baas, als ze niet functioneren.

 18. @Kim Winkelaar [19]: Deden ze dat nou maar goed. Maar zelfs geld innen kunnen dat stelletje overbetaalde clown’s in overheidsdienst niet. Zelfs als je alles invult via die website wat ze graag willen krijgen ze het nog voor elkaar om of de gegevens te wissen of gewoon doodleuk een verkeerde aanslag op te maken.

  Ze kunnen ook maar beter niets doen.. Dan gaat er in ieder geval ook niets verkeerd.

Comments are closed.