BasisInkomen De in opbouw zijnde “Partij voor de Gerechtigheid”stuurt ons een artikel over het BasisInkomen.
Er wordt nog niet veel gezegd over hoe dat gefinancierd wordt. Vrijwillig?? Maar dat komt misschien wel uit de discussie.

Partij Voor Gerechtigheid lanceert betaalbaar basis inkomen voor iedereen!

Een basis inkomen voor iedereen is geen nieuw begrip, echter was niet te betalen. De Partij Voor Gerechtigheid werkt aan een plan dat het wel te betalen is.
Over de hoogte wordt nog gediscuseerd. In iedergeval moet je je vaste lasten en levensonderhoud kunnen betalen.
Het basis inkomen zal voor iedereen gaan gelden, die geen betaalde baan heeft. Maar daar komen wel plichten tegen over te staan, tenminste wanneer je kunt werken.

 Men dient 20 uur per week vrijwilligerswerk te doen.
Dan kan je denken aan: “Wandelen met bejaarden, het bezoeken van de medemens, boodschappen doen, lees moeder / vader zijn, vrijwilligerswerk in de kerk, gras maaien op het voetbalveld etc.
Echter men mag zijn werk en welke tijd zelf kiezen, hoe men het wil invullen.

Wij denken dat vele subsidies overbodig zijn.
Natuurlijk zal er controle op bestaan, vergelijk het met de WMO.
Iedereen heeft het recht om zelf keuzes te maken
Met het basis inkomen worden veel voorzieningen overbodig, waarbij de verantwoordelijkheid bij de mensen wordt gelegd.
Binnen ons denken zal de ziektewet het eerste jaar 100% zijn, daarna vervalt men in het basis inkomen.
Wil men meer, dan dient men zich zelf bij te verzekeren. Voordeel is minder kosten voor de werkgever. Zij hoeven geen premie meer te betalen. Zodat de concurrentie met het buitenland sterker wordt.
De WAO zal dus worden afgeschaft.
Natuurlijk behouden oude gevallen volledig hun rechten.

Voor zelfstandigen zal het een uitkomst zijn. Door het afschaffen van de AWW komen die snel in de problemen na een jaar ziekte wet.
Ouderen zullen er sterk op vooruit gaan. De AOW zal verdwijnen. Daarvoor in de plaats het basis inkomen.
Controles of men samen woont wordt overbodig. Wat een betutteling!! Gewoon iedereen een basis inkomen wanneer men 65 wordt. Ze mogen wel of niet werken!
Wij zijn er van overtuigd dat met het basis inkomen voedselbanken overbodig worden en de schuldhulpverlening een stuk eenvoudig zal worden. Veel bureaucratie zal verdwijnen.

Samengevat:
Een basis inkomen voor iedereen, die geen betaalde baan heeft. Met de verplichting zich 20 uur per week dienstig te maken voor de gemeenschap.
Mensen die niet hoeven te werken zijn:
65 plus, mensen die via de ziektewet worden afgekeurd voor werk, echter 100% afgekeurd, is ook totaal niet kunnen en mogen werken!!
De Partij Voor Gerechtigheid zal het verder binnen de beleid adviesraden uitwerken tot het opnemen binnen het toekomstige verkiezingsprogramma.

De partij is op 9 juli opgericht en zal half september geregistreerd worden bij de kiesraad. Op 12 oktober volgt de pers presentatie in Nieuws Poort en de oprichting manifestatie staat gepland voor november, een combinatie van politiek en entertainment.

Voor de PVG moet het roer echt om!! “Gerechtigheid en geen uitbuiting plus goedkoper, beter en efficiënter”. Wilt u meer weten of meedenken. Neem contact op via: info@partijvoorgerechtigheid.nl of tel. Nr. 072-5200386    www.partijvoorgerechtigheid.nl

Ingezonden door Arjan Gelder (VZ)

48 REACTIES

 1. Op zich is het basisinkomen idee niet nieuw. Vaak echter wordt het gepromoot door linkse klaplopers die het idee wel leuk vinden niet te hoeven werken en niet lastig gevallen te worden met solicitatieplicht.

  Naar mijn verbazing, is deze echter anders. Ik zie een werkplicht, al is het maar 20 uur in de week. Daarmee heb je mijn aandacht, echter de volgende zaken zijn nog steeds een probleem. Niet zozeer voor mij persoonlijk, maar meer om invoering mogelijk/geaccepteerd te maken:

  1) mensen die nu in de WW, WAO/WIA, VUT, 2e jaar ziektewet, etc zitten gaan er op achteruit. Dit zijn tussen de 1 en 1,5 miljoen stemgerechtigden …

  2) Hoe hoog is het basisinkomen tov het huidige bijstandsniveau en minimumloon. Dit is belangrijk om te zien of er armoedeval optreedt. Immers als iemand in het basisinkomen zit en opeens weer een baan vindt, maar slechts parttime. Hoe zorg je dat werk loont, en deze persoon dus meer verdient dan het basisinkomen? Enige oplossing: omdat dit uiteraard moet doorschalen tot 40 uur, moet het basisinkomen dus lager zijn dan het minimumloon voor een full-time baan.

  3) Aanvullend op 2: Probleem is dat bijstand met bestaande aanvulingen hoger is op korte termijn dan het minimumloon. Immers u kennen we een armoedeval. Ofwel, de 300.000 bijstandsklanten gaan er ook op achteruit, (plus uiteraard de werkplicht). Dat zijn nog eens een paar honderduizend boze stemgerechtigden …

  4) Wie bepaald en registreerd wat vrijwilligerswerk is, en hoe zorg je dat er genoeg van dat werk is én dat dit niet echte banen wegconcureert.

  Let wel, ik probeer het idee niet af te schieten, maar het idee is oud en nog nooit ingevoerd omdat er toch wel wat problemen zijn.

  R. Hartman (NI) [2] reageerde op deze reactie.
  Arjan Gelder [24] reageerde op deze reactie.

 2. @Armin [1]: Die ‘werkplicht’ stelt niks voor, want genereert geen productie; is slechts een verplichting ergens tijd aan te besteden. Waarvan de naleving dan wel weer gecontroleerd moet worden. Túúrlijk. Hoppa, weer een controle-instantie. En ‘afgekeurden’ (ziektewet!) mogen niet werken (controle!).

  Waar je ook volledig aan voorbijgaat, en wat het artikel ook al aanstipt: wie gaat dat betalen? Uiteraard, net als nu, de werkenden. Het artikel stelt: betaalbaar, maar niet voor/door wie. Ik heb al eens een pleidooi voor basisloon gelezen waar men stelde dat de centrale bank gewoon elke maand het benodigde geld drukt, zodat werkenden niet ‘gestraft’ hoefden te worden voor het feit dat ze werkten, zoals nu. Hoe absurd dat idee is (dat geld drukken) hoef ik verder niet toe te lichten.

  Voor de rest breng je zeer valide bezwaren in.

  I.t.t. jou wil ik dit idee wel degelijk afschieten, want het is gewoon het optrekken van het aantal uitkeringstrekkers van het huidige aantal tot 16 of 17 miljoen. Zoals steeds gaan de pleidooien voor basisloon voorbij aan waar het geld vandaan moet komen. Bijdrukken is geen optie, dus is afpersing van productieven het enige alternatief. Meer van hetzelfde dus, met het verschil dat het nog duurder wordt, en de incentive om te werken nog verder wordt uitgehold.

  Basisloon draait slechts om één ding: gratis geld zonder enige verantwoordelijkheid, op kosten van de productieven. Volslagen immoreel, dus. Deze ‘partij’ dient dan ook met kracht de nek omgedraaid te worden. Mij benieuwen of ‘de burger’ snugger genoeg is om dat in te zien, of dat de (loze) belofte van gratis geld hem/haar weer in katzwijm naar de stembus doet hollen. Ik vrees het ergste…
  flap [3] reageerde op deze reactie.
  Arjan Gelder [25] reageerde op deze reactie.

 3. @R. Hartman (NI) [2]: Ik zie op de werkplicht na eigenlijk niet zo heel veel verschil met nu. als je werkt heb je je eigen inkomen. werk je niet krijg je dus ww( een basisinkomen) en daarna sociale dienst( ook al een basisinkomen) En idd zoals jij terecht stelt wie gaat dat allemaal weer betalen, want het vermoeden bekruipt mij dat dat basisinkomen wel weer hoger zal zijn dan nu het geval is. Temeer daar de verwachting is dat voedselbanken zullen verdwijnen….

  Nee ik kan hier niet blij van worden.

  Armin [18] reageerde op deze reactie.

 4. Niemand minder dan Milton Friedman heeft ooit het idee van een basisinkomen voorgesteld. Het zou dan gaan om een bedrag dat in principe te weinig is om van te leven. Dit basisinkomen zou dan de arbeidsmarkt weer los kunnen trekken. Sociale verzekeringen worden dan geprivatiseerd en het minimumloon kan afgeschaft worden.

  Volgens Friedman zou uiteindelijk iedereen netto minder betalen.

  het is niet libertarisch, want het behelst een herverdeling, maar wellicht is het stelsel dat Friedman voorstelde wel een stuk liberaler dan de huidige stelsels in de Westerse landen.

  Andre [5] reageerde op deze reactie.
  R. Hartman (NI) [6] reageerde op deze reactie.

 5. @kansloze libertarier [4]:

  “Niemand minder dan Milton Friedman” was ook vóór een centrale bank als instrument om de inflatie “te beheersen”. Hij was daarmede net als aanhangers van Keynes’ zijn idiote, communistische gedachtengoed van mening dat geld als economisch fenomeen markttechnisch gezien niet aan marktkrachten onderworpen moest worden en daarmee een uitzondering was. Te krankzinnig voor woorden.

  Het verdient daarom absoluut geen aanbeveling om wat dat betreft zijn gedachtengoed als libertarisch aan te merken, mocht dat je bedoeling zijn geweest.

 6. @kansloze libertarier [4]: “Niemand minder dan Milton Friedman” bedacht de bronheffing aangaande de inkomstenbelasting, waarbij de werkgever de belasting al inhoudt op het inkomen. Hierdoor is dit grotendeels onzichtbaar voor de werknemer, want dat geld heeft hij nooit in handen gehad.

  Mede daardoor kunnen in ‘bronheffing’-landen de belastingen zo hoog zijn, zonder dat dit tot een volksopstand leidt.

  Tussen (Milton) Friedman en ‘libertarisch’ zit nog wel een gaatje…

 7. Dit klinkt inderdaad niet Libertarisch maar aan de andere kant: dan heeft iedereen wel de vrijheid om te doen wat hij wil.

  Met een basisinkomen zou je theoretisch ook de volgende effecten kunnen krijgen:

  – bedrijven en mensen gaan echt nuttige dingen doen i.p.v. onzinnige commerciële pseudo-productiviteit;
  – de loonkosten dalen juist of blijven gelijk omdat een salaris slechts bovenop de basis komt;
  – de administratie is zo verbluffend eenvoudig dat 90% van de belastingdienst en 100% van SoZaWe en UWV naar huis kan.
  Arjan Gelder [26] reageerde op deze reactie.

 8. @Ewt [7]: “Als bovenstaande programma door Libertariërs aangemoedigd wordt geeft dat aan hoe ver we in de socialistische soep belandt zijn.”

  Inderdaad. Je hebt dan waarschijnlijk ook het rode bannertje in het artkel gemist:
  Dit is een ingezonden bijdrage bedoeld ter discussie. Vrijspreker.nl staat niet per se achter de meningen die erin verkondigd worden.

  Andre [11] reageerde op deze reactie.

 9. Denkspelletje:
  Inkomsten-loze [IKL] tekent een overeenkomst met een belastigafdragende instelling/organisatie [FIO] voor vrijwillers werk. Die geeft het BSN door aan de fiscus, meldt zo nodig einde overeenkomst met IKL.
  IFO betaalt min [uur]loon aan IKL, houdt alle heffing, premies en belastingen in. Dus voert de administratie en afdrachten als voor een normale werknemerI
  FIO brengt bruto kosten “uitkering” in mindering op af te dragen belasting.
  FIO krijgt dus vrijwillergerswerk tegen administratie kosten.
  Fiscus kan zien of er dubbel gedeclareerd wordt, dan strafheffing aan FIO
  NB: ook nu is de uitkering tlv het belastinggeld, met eventueel een sollicitatieplicht of een controle bezoek, dus bijna zonder inspanning door de IKL

  Als IKL niet op komt dagen of niets presteert, opzegging overeenkomst en melding aan de fiscus. , en tenminste een prestatie voor ons belastinggeld.Als IKL ueberhaupt niet “solliciteert”, no problem: geen inkomen

  Voordeel: 1 miljoen ambtenaren minder nodig voor beoordelen, administreren, controleren, etc

 10. Het tewerkstellings-plan van de Partij voor Gerechtigheid doet Oost-blokkig aan: “Hier zijn je bonnen voor huur, zeep en eten, je enkelbandje, doe maar wat en doei.”

  -Wie moet er zijn vaste lasten en levensonderhoud van kunnen betalen? Een Amsterdammer of een Groninger? Ofwel: wat schuift die twintig uur, is dat overal gelijk? En wat zijn daar dan de consequenties van?

  -Wie betaalt dat inkomen? Trakteert Arjan Gelder?

  -Hoezo vrijwilligerswerk? Dwang uitoefenen om mensen arbeid te laten verrichten die niemand wil doen, in ruil voor een vaste vergoeding die niet strookt met de vraag naar/noodzaak en hoeveelheid van dat werk: dat is uitbuiting. Een mooi eufemisme, dat ‘vrijwilligerswerk’.

  -Is dit een netto-inkomen? Zo ja, ontstaat er dan niet een aanzienlijke groep mensen voor wie full-time werken niet meer rendabel is? (En moet het gat dat zij achterlaten dan ook weer door ‘vrijwilligers’ worden opgevuld?)
  Als er wel geld van dat basis inkomen naar ‘het systeem’ moet, blijft er dan genoeg over om van te leven? Of houdt gerechtigheid hier toch in dat werklozen door de fiscus (positief) worden gediscrimineerd?

  -Hoe wil je zo’n plan uitvoeren (bepalen wie wel of niet ‘vrijwillig’ kan werken, erop toezien dat er wordt gewerkt en ook nog zoveel mogelijk op plekken waar dat nodig is, ingrijpen waar dat allemaal niet gebeurt, etc.) zonder het opkweken van een nieuwe bureaucratie? Ook door middel van (part-time) ‘vrijwilligers’?

  -Het werk en de tijden zelf kiezen is dus “gerechtigheid en geen uitbuiting plus goedkoper, beter en efficiënter”. Zodat in de zomer oma twee maanden niet wordt uitlaten, omdat iedereen is gaan schoffelen in het park waar meisjes in bikini liggen te zonnen.

  De G in PVG is een even grote wassen neus als de laatste V in PVV.

  Andre [14] reageerde op deze reactie.
  Arjan Gelder [29] reageerde op deze reactie.

 11. @Andre [11]: Goed artikel; goede discussie er onder, ook. Wel grappig daarin te zien hoe iemand op twee gedachten kan hinken (afpersing voor belasting is fout, maar voor basisinkomen is goed, maar kan dat niet uitleggen) en dat verdedigt met objectief misschien fout te zijn (na opmerking Hub) maar subjectief toch gelijk te kunnen hebben.

  Juist vanwege dit soort contradicties (volgens welke je altijd je gelijk kunt halen, hoe krom ook) is libertarisme verwant aan het objectivisme, waar rationaliteit nou net een grote rol speelt.

  Subjectivisme is net als statistiek: zolang niemand aangeeft waarom je verhaal niet klopt kun je er alles mee bewijzen. Socialisten hebben zich er in gespecialiseerd. Maar de gaten in het verhaal zijn voor de aandachtige lezer vaak vrij eenvoudig waar te nemen.

  Voorbeeldje is Obamaramacare. Nu steeds meer verzet tegen dit wetsvoorstel ontstaat wordt de burger op het Whitehouse blog opgeroepen iedereen aan te geven die openlijk kritiek op dit onzalige plan heeft. De socialisten (Pelosi c.s.) hebben critici op Obamaramacare inmiddels openlijk weggezet als racistische Nazi’s. Dat is dus het moment dat voor iedereen duidelijk wordt dat het socialistische verhaal rammelde en nu niet meer te handhaven is.

  Mark Stein schreef er weer een geweldig artikel over, dat helaas te lang is om te vertalen. Ook op American Thinker staat e.e.a. Ik zal eens kijken of ik er een artikel over kan brouwen.

  Armin [19] reageerde op deze reactie.

 12. @flap [3]: Ik ben dan ook wellicht beinvloed door teveel kennis over basisinkomen. Ook de liberaal Friendman heeft bijvoorbeeld geschreven over basisinkomens. In mijn achterhoofd nam ik die zaken mee. Wellicht ten onrechte.

  Het basisinkomen is oorspronkelijk bedoeld als een variant voor allerlei uitkeringstelsels, door ze te vervangen door één simpel systeem. Dat systeem is bovendien minder riant dan veel van de niet-minimum regelingen zoals de WW, WAO/WIA, etc

  Het wordt dus goedkoper voor de werkenden en bedrijven tov nu, en het wordt simpeler voor de behoefdigden. Tevens is er minder mogelijkheid het stelsel als hangmat te gebruiken, of als welvaarts-behoud-stelsel.

  Vanuit die visie is het een verbetering tov wat we nu hebben.

  Vanuit die visie echter kan het ook niet ingevoerd worden omdat teveel stemgerechtigden erop achteruit zullen gaan.

  Maar misschien wordt er inderdaad wel wat anders bedoeld, dan ik automatisch aannam?

  flap [21] reageerde op deze reactie.

 13. @R. Hartman (NI) [17]: Dat van die Obama care is inderdaad een goede. Naar mijn visie moet Obama scoren, omdat hij anders 0 uit 4 scoort.

  Hij had immers 4 grote plannen. Terugtrekken uit Irak, het tekort terugdringen, milieu-wetgeving en gezondheidzorghervorming.

  Zijn terugtrekking uit Irak loopt op zich aardig, maar gaat uiteraard net zo snel als het onder Bush of McCain was gegaan. Leuke plaatjes op TV gisteren toen hier een squadron F16’s na een paar jaar terugkwam en de familie weer in de armen mocht sluiten, vaders die voor het eerst hun bijna 3 jarige kinderen zagen, etc. Wat Amerikaanse vlaggen erbij en het patriotische hart is toch wel weer blij. Goed voor de stemmen, ware het niet dat … het wordt overschaduwd door de extra troepen in Afghanistan. In Afghanistan was juli de grootste body-bag maand ooit. Plus uiteraard dat het leger een chronisch wantrouwen heeft tegen elke non-republikein als commander in chief. De recente bezuinigingen op hun, versterken dat ook weer.

  Het tekort terugdringen kan niet zonder zeer grof te bezuinigen of door de belastingen op middeninkomens te verhogen. Datr laatste had bij beloofd te doen en hij was ook nog eens zo dom, middeninkomens bij bedrag te noemen. En wel iedereen met een inkomen van 250.000 dollar (Ja, de gemiddelde Amerikaan is aanzienlijk rijker dan de gemiddelde Europeaan 🙂 ) zou er niet op achteruit gaan. Resultaat, zijn eerste begroting deed niet eens een poging het tekort terug te dringen en het lopende tekort is het grootste ooit. En nee, dat is niet enkel erfenis van Bush.

  Cap-and-trade, lijkt nu op een dood paard. Komt er vrijwel niet doorheen, en wat er doorheen komt is wetgeving waar zowel links als rechts niet blij mee is. De ene vindt het te slap, de ander te vergaand en het middeninkomen vreest voor hogere kosten. Anders dan in Nederland, laten de burgers zich hier niet als makke schapen CO2-belastingen opdringen en worden politici daadwerkelijk weggestemd als ze dit soort onzin promoten.
  Voorbeeld: Hier in Washingston State wilde men bijvoorbeeld in een gemeente bij Seattle een belasting op plastic tasjes invoeren. De wet staat hier toe om zo’n beslissing ongdaan te maken, door hem te verwijzen naar een referendum. Dat duurde dus niet lang alvorens de wet inderdaad naar een referendum verwezen werd. Nu een jaar later is het referendum nog steeds niet gehouden, omdat men de uitslag héél goed kon voorspellen. 😉 Dus nog steeds geen CO2-tax op zakjes.

  Blijft over … gezondheidzorg. Obama moet scoren, want zijn populriteit daalt. Ook door zijn onhandige omtreden in het Gates-schandaal en nog wat media blunders. In 2010 zijn verder verkiezingen voor het parlement en dan raken de democraten mogelijk hun meerderheid kwijt. Ze willen het er dus nu doorpersen. Ook al omdat veel plannen jaren kosten om in te voeren en dus mogelijk pas na de Obama-termijn vallen en hij dus bij de herverkiezing er niet mee kan scoren.

  En inderdaad, steeds meer middenklasse democraat stemmers zijn hier woedend op de reactie van de democratische leiders en congressleden, alsof alle protesten hier opgezet zijn door de republikeinen. Dat wordt letterlijk zo gezegd. Terwijl veel democratische middenklasse stemmers enkel willen dat het wetsvorostel rustig wordt behandeld. Het gaat immers om ruim 1000 pagina’s aan wetsvoorstellen! En deze zullen letterlijk iederere Amerikaan, legale en illiegale immigrant treffen. Plus het gaaat om gezondheidzorg, zo ongeveer het belangrijkste onderwerp dat er is. Het is dus in feite de belangrijkste wet die sinds 1965 (plus minus een paar jaar; toen werd Medicare ingevoerd) aangenomen is.

  Je ziet dus ook dat democratische congressleden door hun eigen achterban uitgejouwd worden op bijeenkomsten. En nogmaals, sommigen van hen moeten in 2010 herverkozen worden, en beginnen dus héél zenuwachtig te worden. Als er dus al een zorgwet komt zal die waarschijnlijk aanzienlijk minder ingrijpend zijn dan Obama wil.

  R. Hartman (NI) [20] reageerde op deze reactie.

 14. @Armin [19]: Hier nog even de link naar het Mark Stein artikel.

  Ik denk dat je behoorlijk goed zit met je inschatting. Een andere verklaring voor de blinde paniek die nu bij de Obama aanbidders is uitgebroken kan ik zo snel niet bedenken. Of het moet zijn dat de olievlek aangaande de twijfels over zijn afkomst (en dus legitimiteit) ook steeds groter wordt, in plaats van stilletjes op te lossen.

  Ik kan alleen maar hopen dat die wet er helemaal niet doorkomt. Het simpele feit dat de promotors benadrukken dat je vooral niet alles moet willen lezen en/of begrijpen, maar vooral vertrouwen moet hebben dat de staat het goed met je voor heeft zegt wat mij genoeg.

  Recent heb ik ergens wat citaten gelezen (met pagina-verwijzingen, dus lijkt redelijk authentiek, hoewel voor mij tot nog toe niet verifieerbaar), en in die 1000 pagina’s staat dus met zoveel worden dat de staat gaat beslissen over jouw leven en dood, en dus kan besluiten dat je niet behandeld wordt als je niet productief meer bent. En nog zo wat citaten die je niet vrolijk maken. Helaas kan ik de site even niet terugvinden.

  Nogmaals, dit is onder voorbehoud, maar als dit klopt is het gewoon vastleggen van beleid dat nu al stilletjes wordt uitgevoerd. Ik heb in ieder geval één geval ‘mogen’ meemaken, van niet al te grote afstand (in NL dus).

 15. @Armin [18]: Ik hoop dat ik het verkeerd lees, maar ik lees er vooral een enorme herverdeling van geld in, en als goed politici betaamd geen verantwoording van waar dat geld dan vandaan moet komen, En ze willen dan de controle misschien wel afschaffen van 65 plussers die alleen wonen maar ze verbieden tegelijkertijd wel dat mensen die “afgekeurd” worden toch gaan werken. Iets wat m.i. toch weer gecontroleerd moet worden. Dus geen ambtenaar minder op de loonlijst. En ik blijf toch struikelen over termen als ‘geen voedselbanken meer’ dankzij het basisinkomen en ‘schuldhulpverlening wordt gemakkellijker.’ En er is natuurlijk nog het populaire tussenzinnetje ‘het eerste jaar 100%ziektewet’ En in het hele stuk geen komma over waar dat dan vandaan dient te komen.

  Het hele artikel nogmaals gelezen te hebben kan ik niet anders dan concluderen dat er afvalligen van de SP aan de basis van deze partij staan.

  Arjan Gelder [34] reageerde op deze reactie.

 16. Of het basisinkomen iets oplost daar zijn de meningen over verdeeld. Zelf geloof ik er niet in, inkomens zijn voor velen op andere manieren ook hoger te maken, voorbeelden te over.

  De discussie moet volgens mij een andere zijn. In iedere samenlevingsvorm zou tenminste 1 inkomen uit arbeid moeten komen. Dan los je eindelijk eens wat op.

  Het is te gek voor woorden dat er gezinnen zijn waarin alleen uitkeringen binnenkomen. Dat kan gemakelijk anders lijkt mij. En kom je onder een grens dan kun je via allerlei toeslagen, kwijtscheldingen enz. enz dat wel weer rechtbreien.
  Arjan Gelder [37] reageerde op deze reactie.

 17. @Sen Huwa [9]: @Sen Huwa [9]:

  Verplichte indienststelling is slavernij. De nuance is dat je alleen taken moet uitvoeren als je aanspraak maakt op het basisinkomen.
  Zoiets zouden ze nu ook simpel kunnen toepassen. Als je een uitkering wilt dan moet je een (maatschappelijke) taak uitvoeren tegen 70% van het minimumloon. Schaf dan ook alle subsidies af en ik denk dat veel werkelozen ineens een baan vinden. Bovendien heb je dan met een uitkering geen tijd om zwart te werken.

  Overigens is het idee wat W.Bos nu weer geopperd heeft om tot 67 jaar door te blijven werken meer een verplichte tewerkstelling omdat je bij ontslagname geen uitkering kan aanvragen. Zeer asociaal dus.

 18. @Armin [1]:

  Graag wil ik antwoord geven op je vragen er wel van uitgaande, dat het grootste deel nog bediscuseerd wordt binnen de op te richten beleid adviesraden. Ik nodig je dan ook daar kennis van te gaan nemen.
  1.
  Belangrijk is te weten dat er niemand er op achteruit zal gaan. Dus bestaande situaties worden gerespecteerd. Wij willen niets anders dan uit gaan van een betrouwbare overheid. Dit is wel eens anders geweest. Denk maar aan het plotseling afschaffen van de aftrek consumptatief krediet. Daardoor zijn veel mensen in de problemen gekomen.
  2
  Over de hoogte wordt nog gediscuseerd. Wanneer je er vanuit gaat, dat je huur en levensonderhoud moet kunnen betalen, kan dit wel eens rond de 1000 euro komen te liggen. Voor een echtpaar praten wij dan over 2000 euro. Verdere discussie staat nog open.
  3. Met een basis inkomen gaan echtparen er zo wie zo op vooruit.
  De huidige trent is dat bijstandgerechtigden verplicht worden te werken en dan zijn er geen keuzes. Zo kennen wij inmiddels de werk first trajecten, waar je b.v. ping pong ballen mag schoonmaken. Ons vrijwilligerswerk staat voor vrije keuzes, als je maar wat doet.
  4.
  Dit zal nog uitgewerkt worden. Wellicht kunnen werknemers en werkgevers organisaties dit bepalen.
  In iedergeval kunnen veel subsidies vervallen.
  Een verdere uitwerking volgt.
  Volg daarvoor de informatie op: http://www.partijvoorgerechtigheid.nl

  flap [28] reageerde op deze reactie.

 19. @R. Hartman (NI) [2]:

  @R. Hartman (NI) [2]:

  Het is gemakkelijk het af te schieten zonder dat u de in en outs kent. Er wordt gewerkt aan voorstellen die zullen leiden tot een een compleet nieuw stellel, die zullen leiden tot het afschaffen van b.v. WW en WAO. Particuliere verzekeringsmaatschappijen zullen een belangrijke rol gaan spelen.
  En zoals u stelt dat er geen eigen verantwoordelijkheid zal bestaan is natuurlijk niet waar. Juist met een verplichting tot vrijwilligerswerk bij geen betaalde baan zal er meer verantwoordelijkheid komen te liggen.
  Het moet over zijn met eenvoudig het handje ophouden.
  Alleen mensen die niet kunnen werken worden vrijgesteld. Dus voor 100% afgekeurden, 65 plussers.
  En b.v. drugverslaafden krijgen hooguit onderdak en een pot eten. Maar geen geld. En bij aanraking met justitie verplicht afkikken
  Voor bedrijven wordt het ook interessant, die hoeven straks geen wao en ww premie te betalen. Mensen kunnen zich straks particulier bij verzekeren. Dus eigen verantwoordelijkheid. Dat kan betaald worden vanuit de afgeschafte werknemers premies.
  Ik hoop dat u mee denkt en het niet zo maar afschiet.

 20. @Sen Huwa [9]:

  Het betreft geen in diensttreding. Waarschijnlijk zullen mensen die geen betaalde baan hebben, maar wel kunnen werken eenvoudig met een werkbriefje zich kunnen melden om vrijwilligerswerk te doen. Het is toch niet sociaal een inkomen te ontvangen van de staat, waar u en ik voor betaal, zonder enige verplichting.
  Alleen geen verplichting om werk te doen wat men niet wil.
  Nu bestaan er reeds de werk first projecten, waar mensen b.v. verplicht wprden pingpong ballen schoon te maken
  Men kan het dan b.v. in leveren bij de huidige cwi’s. Veel controle van bijstand, wao, ww kan straks vervallen. Veel minder bureaucratie!

 21. @Arjan Gelder [24]: A dus u gaat meer geld uitgeven… Maar wie gaat dat allemaal betalen? En vervolgens maakt het u ook nog een keer geen spat uit waar die 20 uur mee volgedreuteld worden zolang maar de schijn van activiteit wordt gewekt. Wat gaat u doen? iedereen ambtenaar?

  t.a.v. uw kleine puntje van aftrekbaarheid van consumptief crediet.. Waarom moeten schulden in hemelsnaam gestimuleerd worden? Van mij mag zelfs de aftrekbaarheid van de hypotheekrente vandaag nog beperkt c.q. afgeschaft worden. Op voorwaarde uiteraard dat het eigen woning forfait en de ozb ook direct worden afgeschaft…

  Nee ik ben nog steeds mordicus tegen iedere vorm van basisinkomen, welke sticker je er ook op plakt het blijft het verdelen van een ander zijn geld.

  Sen Huwa [30] reageerde op deze reactie.

 22. @Lotta Fuzz [13]:

  Het is o zo gemakkelijk het af te schieten, zonder de in en outs te kennen.
  Mensen in de bijstand worden nu in veel gemeenten verplicht te werken, zonder eigen keuzes te mogen maken. Desnoods pingpongballen schoonmaken zonder enig perspectief. Wij bieden mensen eigen keuzes. Dat is wel zo sociaal. Maar het is ook niet goed, dat mensen niets hoeven. Dus dat u en ik werken voor mensen, die niets willen.
  U mag zelf uw tijd in delen, als er maar 20 uur wat wordt gedaan. Eenvoudig een afgetekend briefje inleveren bij b.v. het cwi. Andere controles vervallen. Ww, wao, bijstand vervallen. Je kunt je straks eenvoudig bijverzekeren. De huidige gavallen blijven gerespecteerd, maar kunnen dan worden overgeheveld naar de verzekeringsmaatschappijen, die er miljoenen polissen bij krijgen. Instanties als het uwv kunnen worden afgeschaft.
  U vraagt ook waar het van betaald wordt. Eenvoudig minder bureaucratie, scherpe controle op overheidsfinanciën. Weet u dat er voor miljarden boekhoud fraude plaatsvindt binnen gemeenten en provincies. Kijk maar eens op: http://www.leoverhoef.nl
  Geld moet op een veel efficiëntere en juiste wijze besteed worden. Er is voor miljarden euro’s te verdienen.
  Uiteindelijk wordt er werk gedaan wat anders blijft liggen of wat wordt gesubsidiëerd.
  Kijkt u maar eens op onze website: http://www.partijvoorgerechtigheid.nl en geef dan uw commentaar. Wij willen graag luisteren en dat kan je van andere partijen niet zeggen. Die nemen mensen niet serieus.

 23. @flap [28]:

  Ik probeer met Arjan mee te denken omdat dit een effectieve manier is om iemand te begrijpen.

  Wij betalen als Nederlanders thans 60 tot 80% belasting over alles wat we verdienen. Dat geld gaat naar de staat die daar allerminst effectief mee omgaat. Sterker nog: dat geld wordt in toenemende mate gebruikt voor het in stand houden van de overheid i.p.v. maatschappelijke doelen.

  Een herziening van het sociale stelsel, zou tevens een herziening van het gehele fiscale stelsel moeten inhouden. Er is enorm veel geld en er komt enorm veel geld vrij voor de burger en de samenleving zodra deze niet zo absurd meer wordt belast en bestolen.

  Ik heb geen getallen maar ik denk aan een nieuw financieel equilibrium waarbij de kosten van een basisinkomen weleens zeer goed draagbaar kunnen zijn omdat er nog veel meer onnodige kosten komen te vervallen.

  Ik zeg hiermee niet dat het basisinkomen de enige juiste oplossing is, maar de betaalbaarheid bij een geheel nieuw systeem lijkt mij wel haalbaar.
  flap [31] reageerde op deze reactie.
  Arjan Gelder [39] reageerde op deze reactie.
  Adria de Wilde [47] reageerde op deze reactie.

Comments are closed.