NonsensNavolgend aan mijn voorgaande artikel (https://www.vrijspreker.nl/wp/2009/08/bestaat-noodzakelijk-kwaad/) welke veel onduidelijkheden bevatte, presenteer ik bij deze een nieuw- en vooral (hopelijk) duidelijker artikel om het concept nogmaals op de tafel te gooien waarin ik mede dankzij de comments een nieuwe gedachten omtrent noodzakelijk kwaad heb beschreven.

Als eerst is het belangrijk om de definitie van kwaad te weten en te begrijpen. Kwaad, volgens google is een emotie die kan optreden bij iemand als deze gedwarsboomd of tegengewerkt wordt, anders gezegd, kwaad (of slecht) is een actie tegen het moraal. Kwaad en daarmee eventueel ook noodzakelijk kwaad is persoonsgebonden. Huisvrouw A vind accijns op tabak slecht omdat zij meer moet inleveren voor haar verslaving. Fabrieksarbeider B vind roken slecht omdat zijn vrouw een fortuin aan geld verspilt aan sigaretten. Twee verschillende en overigens volkomen legitieme opvattingen over een erg dicht bij elkaar staand onderwerp.

Noodzakelijk kwaad kan in deze context gezien worden als het doen van iets waar je tegen bent wetend dat het zal leiden naar een groter doel.

Het onderwerp is zo belangrijk omdat veel concepties worden ondersteund of goed gepraat door het geloof in noodzakelijk kwaad. Neem de volgende stelling: ondanks mijn afschuw voor de tandaards ga ik toch elk half jaar naar de tandaards voor controle omdat ik een gezond gebit wil behouden. Veel mensen zullen het gaan naar de tandaards als noodzakelijk kwaad markeren omdat het iets is waar je tegen bent, toch doe je het om een groter en vooral belangrijker doel te behalen. Deze gedachtegang past individueel gebonden in zeer veel dagelijkse handelingen, bijvoorbeeld: Werken, inpakken voor de vakantie, leren, reizen naar je werk, onderhandelen waarbij je vaak wat moet inleveren enz.

Een identieke opvattingen van noodzakelijk kwaad kan je ook houden tegen complexere onderwerpen als familie en vrienden. Op werk draag ik tegen beter weten in een roze stropdas omdat iedereen daar een roze stropdas draagt en ik wil er niet buiten vallen. of ik betaal mee aan het levensonderhoud van ome Willie omdat iedereen van de familie daaraan meebetaald, ondertussen dragen mijn kinderen 2e hands kleding. of, ik vertel niets over tante Truus der mishandelingen tegen mij omdat het de familie wel eens uit elkaar zou kunnen scheuren.

Dergelijke voorbeelden zijn kleine versies van iets waar we allemaal mee te maken hebben, juist; het collectief. Veel mensen betalen belasting, gaan naar school, voeren een oorlog, sluiten de kroeg na 4 uur, laten de zaak op zondags gesloten of verklikken de buurman voor het groeien van ‘verboden’ plantjes. Dit alles tegen beter weten in. Velen zien het als iets kwaads maar praten het goed met een opmerking als: “Soms moet je wat inleveren voor het grotere goed (waarmee dus de samenleving wordt bedoeld)”.

Een ander concept wat ik graag even naar voren wil halen is religie (om gezeur tegen te gaan, ik praat hier over een selectief aantal religies en religieuze personen. Pas als je, je aangesproken of beledigd voelt spreek ik over jou ;)). Veel gelovigen zijn bekende met het ‘contradictorische’ feit dat er kwaad in de wereld bestaat ondanks een al liefhebbende god. Als jij je afvraagt waarom er zoveel kwaad in de wereld heerst, dan kan je antwoorden verwachten als: God heeft het kwaad in de wereld geroepen om ons te testen of Dat is het resultaat van mensen die niet eenmaal weeks op de knieën gaan. In welk geval dan ook, het antwoord van religie hierop komt vaak in de vorm van agressie en geweld (kruistochten, heksenjacht, onderdrukking e.d.). Veel religieuzen zien dit ‘kwaad’ als noodzakelijk.

Noodzakelijk kwaad hoeft geen probleem te zijn zolang de mensheid zich aan het non-agressie principe houdt. Hellaas leven we in een wereld waarin het wordt geaccepteerd dat de ander zijn ideeën op jou mag forceren.
Als laatste en misschien wel meest vitale voorbeeld haal een voor velen herkenbare situatie naar voren. Als ik een ander probeer te overtuigen van de immoraliteit van de overheid krijg ik vaak na veel vermoeide discussies de instemming van de ander. Toch krijg ik in maar weinig gevallen de ander ook overtuigd van de gedachte dat we geen overheid nodig hebben. Als ik deze vervolgens vraag of ze wel door hebben dat ze hun eigen kwaadaardige gedachten goed lopen te praten worden ze nijdig en sluiten ze het onderwerp af onder de noem van “noodzakelijk kwaad”.

Wat veel mensen niet doorhebben is dat noodzakelijk kwaad een fout concept is!

Ik heb de definitie van kwaad al gegeven, wat echter nog niet is gegeven, is de definitie van noodzakelijk. Noodzakelijk (zoals de naam al doet vermoeden ;)) geeft iets aan waar niet onderuit te komen valt. Het is noodzakelijk om te ademen, drinken en eten anders kan een mens niet leven. Het is belangrijk om dit niet te vermengen met de misvatting van velen met de term noodzakelijk zoals: het is noodzakelijk dat jij de wielen gaat vervangen anders kan je wel eens zeer gevaarlijke situaties creëren. waarbij de spreker zijn advies als noodzakelijk bestempelt.

Nu beginnen we weer bij het begin, kijkend naar de meest simpele opvattingen van “noodzakelijk kwaad”, namelijk: ondanks mijn afschuw voor de tandaards ga ik toch elk half jaar naar de tandaards voor controle omdat ik een gezond gebit wil behouden. Wat de ik persoon hier mist is het FEIT dat hij een keuze heeft. Hij KAN er voor kiezen om naar de tandarts maar niets is hem verplicht en daardoor ook niet noodzakelijk. Dezelfde logica kan je even makkelijk mee nemen naar de complexere situaties. Niemand verplicht mij om een roze stropdas te dragen, dus het is ook geen noodzakelijk kwaad. Merk op hoe het volledig botst om iets waarin je een keuze hebt noodzakelijk te noemen!

Een zeer belangrijke situatie om mee te nemen is de situatie waarin je geen keuze hebt. Deze situatie is ook in mijn voorgaande artikel verwerkt, namelijk de situatie van de reddingsboot. Om deze nogmaals voor te leggen: Stel je vliegtuig stort neer in de Atlantische oceaan en jij hebt op wonderbaarlijke wijze een reddingsboot weten te bemachtigen. Nu is er ruimte voor 1 persoon meer, maar er drijven er 10 in het water. Wie ga je redden?

Een vraag die is gesteld is; Mag je ook niemand redden? Het treurige antwoord hierop is, ja. Kijkend naar de definitie van kwaad, dan zie je dat ieder het recht heeft deze zelf in te vullen. Ben je echter menselijk en mocht je deze optie buitensluiten, dan valt er nog niet te spreken over een noodzakelijk kwaad. In het geval van bovenstaande stelling zijn er geen keuzes die echt immoreel te noemen vallen. Het gaat hier puur om de persoonlijke voorkeur (en dat sluit niemand redden dus niet uit omdat moraliteit persoonlijk is).

Dit alles wil ik afsluiten met de uitspraak dat wanneer iemand concludeert dat de overheid een noodzakelijk kwaad is, deze persoon de overheid niet als kwaad bestempelt omdat deze kiest voor de overheid en daarmee dus feitelijk kiest voor diefstal en slavernij.

11 REACTIES

 1. Direct in het begin staat de definitie van kwaad.

  “Kwaad, volgens google is een emotie die kan optreden bij iemand als deze gedwarsboomd of tegengewerkt wordt, anders gezegd, kwaad (of slecht) is een actie tegen het moraal.”

  Dit is wel een heel zwakke definitie; niet de naam van een definitie waard.
  Er staat dat het een emotie is….
  OK, ik heb die emotie elke keer als ik met een hamer op mijn vinger sla.

  Maar dan: “kwaar is een ACTIE…
  Is het een emotie? of een actie?… Dat zijn twee heel verschillende dingen, waardoor dit artikel moeilijk is.

 2. Noodzakelijk kwaad is een concept binnen de dualiteits constructie in dienst van bewustzijnsexpansie.
  Door iedere ervaring te relativeren verschuif je naar een perceptie niveau welke groter is dan de som der delen en je uiteindelijk laat beseffen dat deze constructie je altijd heeft gediend, wat ook het moment is waarop noodzakelijk kwaad in jouw perceptie zal verdwijnen.

 3. Monetair imperialisme – het grote geldscheppingspel:

  “Follow the money creation and you will know who rules the physical world” – JFK, ex-president van de Verenigde Staten, 1963

  Voordat je met bankieren begint, is het altijd handig om de spelregels van het wereldwijde geldscheppingspel te kennen. Deze regels zijn zo oud als de weg naar Rome, omdat zij aldaar tot een ware krijgskunst (The Art of War) zijn verheven. De kunst om middels het monetaire verdeel en heersspel de wereld te veroveren en tot het eind der tijden te beheersen.

  De eerste briljante strateeg in de Romeinse tijd die de waarde van geldschepping tot in de puntjes doorhad was natuurlijk Keizer Augustus Maximus. Deze beste man kwam er al snel achter dat je een Keizerrijk dat constant uitgebreid en verdedigd moest worden, om je te beschermen tegen een gemeenschappelijke vijand, alleen maar kon financieren wanneer je de intrinsieke waarde van het wettige betaalmiddel zou loskoppelen van de nominale waarde.

  In het begin van het Romeinse Rijk bestond een munt immers voor 100% uit goud, zilver of koper. En aangezien er maar een beperkte hoeveelheid aan goud, zilver en koper voorhanden was betekende dit ook direct een beperking aan het geldscheppende vermogen van de Keizer en de actieradius van zijn leger. Om aan deze beperking wat te doen werd er besloten om het goud-, zilver- en kopergehalte in de munten steeds meer te laten verwateren. Aan het einde van het Romeinse Rijk bestonden munten dan ook uit niet meer dan 5-10% aan goud, zilver of koper.

  Dit riep echter een probleem op. Wanneer je immers een te groot verschil laat ontstaan tussen wat er op een munt staat en wat er werkelijk in zit (tegenwaarde) verliest de bevolking en het leger het vertrouwen in deze munteenheid, waardoor onrust, ongehoorzaamheid en opstanden ontstaan. De val van het Romeinse Rijk had dus helemaal niets te maken met een ondeskundige regering en legeraanvoerder maar met het simpele feit dat het keizerrijk haar soldaten niet meer kon betalen in een munteenheid waar zij vertrouwen in hadden.

  Gelukkig was er een Romeinse Keizer die het probleem van constante oorlogvoering en de kosten die dit met zich meebracht, doorhad. Keizer Constantijn verruilde het failliete Rome dan ook in voor de naar hem genoemde stad Constantinopel in het Byzantijnse Rijk. Het eerste en enige 1000-jarige Keizerrijk dat de menselijke geschiedenis ooit heeft gekend. Wat was nu het verschil tussen de West- en Oost Romeinse Keizers.

  Nee, laten we eerst eens naar de overeenkomsten kijken:

  Zowel in het West- als Oost-Romeinse Keizerrijk was de Keizer de onbetwiste leider van zowel de kerk, de staat en het volk (de drie-eenheid). Het ging zelfs zo ver dat al deze Keizers gezien en aanbeden werden als de directe vertegenwoordigers van God op aarde. En als je jezelf gepositioneerd hebt als de directe vertegenwoordiger van God dan heb je ook geen regering of wat voor volksvertegenwoordiging dan ook nodig omdat God door jou onfeilbaar is in al zijn beslissingen. Om deze post te verwerven heb je natuurlijk wel heel veel geld nodig want zonder geld valt het Keizerlijke circus natuurlijk van de ene op de andere dag in elkaar. Naast de onbetwiste leider van de kerk, de staat en het volk benoemde iedere Keizer zichzelf dan ook nog eens als de enige eigenaar van de Centrale Bank. En als enige eigenaar van de centrale bank kon iedere Keizer naar hartenlust munten slaan en als er tekorten ontstonden wat water bij de wijn (munt) doen.

  En mocht er in het Keizerrijk op enig moment wat onvrede ontstaan omdat niet iedereen in de Goddelijke wijsheid van de Keizer geloofde dan waren er altijd nog de volgende door hem zelf gefinancierde beheersing- controle- en correctiemiddelen:

  De wet (schrijver en rechtspraak) als legitimatie voor zowel de totale (goddelijke) macht als het erfrecht van deze macht voor zijn of haar nageslacht.
  Een uitermate verfijnd verdeel- en heersnetwerk van (gemeenschappelijke) vijanden waardoor er nooit rust en vrede zou bestaan in het Keizerrijk en iedereen voor alles (brood, spelen en veiligheid etc.) afhankelijk zou zijn en blijven van de alleenheerser.
  Het positioneren van familieleden op strategische “drie-eenheid” posities in het Keizerrijk om de bloedlijn duidelijk zichtbaar te maken en te houden in het hele Keizerrijk.
  Het verspreiden van beelden, schilderijen, iconen, rituelen, geschriften die de goddelijke macht van de Keizer en zijn familie overal zichtbaar maken en onderhouden.
  Een goed betaalde elite van ambtenaren (overheid) en edelen (bedrijven) die het geloof moesten verspreiden en in stand houden.
  Het leger en (geheime) politie welke op een niet mis te verstane manier de orde moesten handhaven en ‘verdwaalden’ weer op het rechte pad hielpen.
  Het financieren van opstanden en terroristische aanslagen in binnen- (tegen het eigen volk) en buitenlandse gebieden die zich niet meer aan de spelregels van de Keizer hielden.
  Het omkopen van functionarissen in zowel de organisaties van de kerk, de staat als het volk om de loyaliteit jegens de Keizer te kunnen blijven garanderen.
  Het kweken, raffineren en verspreiden van verdovende middelen in landen waar de mensen moeilijk onder de duim gehouden konden worden.
  Het drukken en verspreiden van vals geld in gebieden die probeerden een eigen munteenheid te slaan en verspreiden.
  Het opzetten van lastercampagnes voor onwillige publieke personen die je niet zo maar als martelaar de nek om kan draaien.
  Het inhuren van huurmoordenaars als alle voorgaande middelen niet meer hielpen en het ‘recht’ toch moest zegevieren in het belang van de maatschappij als geheel.
  Oorlogen, genocide, martelaren en zelfmoord als je eigen spel weer eens helemaal uit de hand liep.
  Al deze en nog veel meer zaken om de Keizer en zijn familie in het zadel te houden kosten natuurlijk geld. Heel veel geld. En dit prachtige geld kon de Keizer als enige eigenaar van de Centrale Bank zoveel aanmaken als hij zelf wilde. Nou ja tot een zeker maximum dan, want anders liep het hele verhaal uit de hand en bleef er niets van de Keizerlijke familie en vrienden over.

  Dit zijn globaal de overeenkomsten tussen het West- en Oost Romeinse Keizerrijk.

  Maar waar zit het essentiële verschil dan in. Constantijn had van zijn voorgangers de ware krijgskunst van het Keizerschap natuurlijk tot in den treuren onderwezen gekregen. Wat hem echter opviel, was dat oorlogen en paleisrevoluties, ofwel vetes in de familie onderling, het geld wel heel snel deden opraken en het verwateren van de munteenheid wel heel snel toenam als je teveel kosten in je Keizerrijk maakte.

  Daar moest wat op gevonden worden.

  Allereerst moest hij de geldverslindende en zeer verwarrende meer-Goden cultuur kwijt zien te raken uit zijn keizerrijk. Eén God en één priesterkaste is immers veel goedkoper te beheersen, controleren- en corrigeren dan vele Goden en vele priesterkasten. Constantijn werd dan ook de eerste Christelijke Keizer in het hele Oost-Romeinse Rijk (330 NChr.) en al zijn opvolgers, op een paar na, hebben zijn voorbeeld gevolgd.

  De tweede grote kostenpost van het Keizerrijk was het constante oorlogvoeren, genocide en omkopen van martelaren om het rijk te vergroten en in stand te houden. Constantijn koos ervoor om de veel minder kostbare techniek van het onderling uithuwelijken van Keizerlijke, Koninklijke en Adellijke familieleden toe te passen waadoor het geld in de kas bleef en gebruikt kon worden voor de meer aangename zaken des levens.

  Tevens zorgde hij ervoor dat er een begin werd gemaakt met het verspreiden van het hierboven genoemde Christelijke geloof en alle daarbij behorende gelden, gebouwen, iconen, verhalen, geschriften en rituelen in binnen en buitenland. Tegenwoordig zouden we dit cultureel en monetair imperialisme noemen.

  Het waren vooral deze drie zaken die het Byzantijnse Rijk 1000 jaar in stand hebben gehouden.

  Het ging pas mis in Byzantium toen een aantal Venetianen wel heel jaloers werden op al die rijkdom die daar in het Oost Romeinse Rijk opgestapeld lag. Dus wisten zij een aantal Vlaamse Kruisvaarders onder leiding van Boudewijn over te halen om eens niet naar Jeruzalem te gaan maar, in het bezit van een inventarislijst, gewoon eens naar Byzanthium te reizen om het evenwicht in rijkdom te herstellen. Tussen 1204-1261 werd Byzantium voor het grootste deel leeggeroofd door Venetië en het toenmalige Vlaanderen. Wanneer u vandaag dan ook een bezoekje brengt aan Venetië, Brugge, Gent en Antwerpen dan loopt u eigenlijk rond in het marmer, de beelden en religiën van Byzantium. De hele Renaissance (herontdekking van de geschriften van Socrates, Aristoteles etc.) en opkomst van de bankiers familie der Medici is gebaseerd geweest op de rijkdommen en geschriften welke meegenomen werden uit Byzantium. Na het leeghalen van Byzantium stortte het verzwakte 1000-jarige Oost Romeinse Rijk voorgoed in en werd in 1453 (voorlopig) definitief veroverd door de Ottomanen.

  Het Romeinse Rijk had zich nu verplaatst van Rome en Constantinopel naar Venetië, Vlaanderen en Kiev. Kiev klinkt misschien een beetje raar in dit rijtje maar men moet hierbij goed beseffen dat het culturele imperialisme vanuit Byzanthium vooral in Rusland (The Silent Empire) voeten in aarde heeft gekregen. Kijk maar eens naar het wapen van de latere Russische Tsaren. Zij gebruiken dezelfde tweekoppige adelaar als in Byzanthium. De tweekoppige adelaar die je interessant genoeg ook veel in de stad Groningen in Nederland tegenkomt. Amerika heeft vandaag net zoals Duitsland de eenkoppige adelaar zoals deze in het West-Romeinse Rijk onder Augustus gebruikt werd.

  Hmmmm. Dat zet de gemiddelde mens aan het denken.

  Zouden Amerika, Nederland, Duitsland, Rusland dezelfde technieken gebruiken als hun West- en Oost Romeinse voorouders om hun macht te consolideren en doorgeven?

  In de West Europese geschiedenis krijgen we hierna een (financiële) rustperiode.

  De pest doet immers haar intrede in 1347 en zorgt er tot ongeveer 1602 voor dat meer dan 1/3 van de hele West Europese bevolking uitsterft. Volgens de oude geschriften werd de pest veroorzaakt door de verzwakking van de gezondheid van de mens door het vele oorlogvoeren en suïcidale gedrag van de bevolking als geheel. In deze periode kregen rijkdom, geldschepping en bankieren natuurlijk een geheel andere betekenis. De pest maakte namelijk geen onderscheid tussen arm en rijk. Geldschepping wordt in deze periode vervangen door bewustzijn, geweten en overleven. Zodra de rust echter weer was teruggekeerd in de samenleving werden de oude normen en waarden weer opgepakt door het zelfbenoemde Romeinse gezag. Philips in Spanje (Katholiek), Lodewijk de XIV in Frankrijk en Willem van Oranje (Protestant) laten van zich horen in de gouden eeuw van West Europa. Philips haalt Zuid Amerika leeg qua goud.

  Lodewijk stort zich op de rijkdommen van Vlaanderen (Byzantium).

  Willem van Oranje wordt de eerste moderne bankier van de westerse wereld.

  En hoewel de drie heren natuurlijk de aspiratie hebben om weer de Keizerlijke Augustus en Constantijn van het West- en Oost Romeinse Rijk te worden, zit het dit keer niet mee.

  Na de pest denken de mensen iets anders over een Keizer of Koning als Goddelijke vertegenwoordiger op aarde. Dus de macht van Kerk, Staat en Volk moet gedeeld worden. En daar zit je dan met je goede bedoelingen om alleenheerser te worden over de hele wereld. Zowel Willem van Oranje II als III krijgen te maken met geloof, politiek en volk op een manier die niet past bij een welgeaarde Keizer.

  De volksvertegenwoordigers (Staten Van Holland) van Het Nederlandse Volk besluiten na de eerste Engels-Nederlandse oorlog (1652-1654), die veroorzaakt werd door de verdeel- en heersspelletjes van de wederzijdse koninklijke families, dat ze de Prins van Oranje (Willem III) nooit meer zouden erkennen als stadhouder of admiraal van Holland. Ook wilden ze voorkomen dat Willem III door de generaliteit benoemd zou worden tot kapitein-generaal. Je land en volk opofferen voor een familietwist is natuurlijk een zeer kwalijke zaak vonden de Staten van Holland en haar volksvertegenwoordigers. In de vaderlandse geschiedenis is dit ook wel bekend als de “Akte van Seclusie”. In 1667 wordt dit nogmaals bevestigd in het “Eeuwig Edict” waarin omschreven staat dat functies in de politiek en militair gezag gescheiden zouden moeten worden voor eeuwig en altijd. Een akte en edict welke een paar jaar later alweer in de prullenmand verdwijnen wanneer de Fransen net als de Romeinen 1600-1700 jaar daarvoor, onder leiding van Lodewijk de XIV, voor de Rijn staan. In de gouden eeuw begint Lodewijk de XIV toch wel heel sterke trekjes van Keizer Augustus Maximus te krijgen en Willem van Oranje lijkt wel het evenbeeld van Keizer Constantijn.

  Na de oorlog en overwinning op de Fransen, welke, ja hoe kan het ook anders, ook weer veroorzaakt was door een strategische familieruzie, ontvangt Prins Willem III van Oranje voor zijn verdiensten in 1674 de titel van Stadhouder, admiraal en kapitein-generaal voor het leven. Dit keer niet alleen voor zichzelf maar ook middels erfrecht voor al zijn nakomelingen. De functie van hoofd van de kerk kwam er later ook nog eens bij als gift van eeuwige dankbaarheid van de regering en het volk. De “drie-eenheid” van kerk, staat en volk was hiermee herstelt en de weg lag open om weer Keizer te worden naar Romeins model.

  Wat nog ontbrak was de productiviteit, mankracht en kas om dit alles mogelijk te maken c.q. financieren. Net als zijn vader Willem II moest Willem III voor iedere oorlog tegen Spanje en Frankrijk letterlijk het onderste uit de kan schrapen en vele voorrechten delen met andere ambtenaren en edelen. Iets wat een normale Keizer natuurlijk nooit zou doen. Dus moest Willem III hier iets op vinden. Gelukkig was Willem III geboren onder een bijzonder gesternte.

  Hij was geboren uit het huwelijk tussen Willen II van Oranje en Mary Stuart I van Engeland. Hij werd opgevoed door Mary Stuart, Amalia van Solms/Nassau (zo heet tegenwoordig ook de dochter van Willem Alexander en Maxima) en “De Grote Keurvorst van Pruisen”. Een wel zeer interessante combinatie (Nederland, Engeland en Duitsland) als tegenwicht voor de Keizerlijke aspiraties van hun andere familieleden in Spanje (Filips) en Frankrijk (Lodewijk) .

  Nadat Willem III getrouwd was met Mary Stuart II kwam de Oranje-Stuart-Nassau familie in 1686 op het idee dat het maar eens tijd was geworden om Engeland over te nemen. Engeland kon immers de Keizerlijke aspiraties van Willem III uitstekend aanvullen in de vorm van productiviteit, soldaten en schepen. Wel zo handig als je de enige Keizer van de wereld wilt worden.

  Wat nog ontbrak was geld, veel geld. Jacob II, de koning van Engeland, Filips, de koning van Spanje en Lodewijk, de koning van Frankrijk zouden immers niet zonder slag of stoot het veld ruimen. Dus moest hier iets op gevonden worden. De opvoeders van Willem III en Stuarts suggereerden het volgende. Sluit een 50/50 monsterverbond met de toonaangevende bankiers en goudsmeden in Engeland. Een monsterverband waar Willem III zijn naam, zegel en zegen aan zou verbinden en de bankiers de rest zouden verzorgen van deze nieuwe valuta in rente dragende munten en papiergeld.

  En zo werd Willem III en zijn familie der Oranjes, Stuarts en Nassaus de eerste familie in de wereld die na de pest de oude normen en waarden van het Romeinse Rijk weer probeerden op te pakken.

  Willem III kreeg van de in Engeland heersende bankiers (gesteund door De Staat Der Nederlanden en Pruisische bankiers) het recht om tegen 8% rente zoveel geld te scheppen als hij maar wilde om oorlog te voeren tegen Jacob II van Engeland, Lodwijk de XIV van Frankrijk en Filips van Spanje.

  Dit monsterdeal dat de wereld totaal zou veranderen vanaf 1688 werd het begin van de moderne geldschepping op basis van rente. Willem III kon immers op basis van zijn naam, zegel en zegen zoveel geld uit het niets scheppen om oorlog te voeren als hij maar wilde, zolang hij er maar 8% rente over betaalde aan de bankiers en goudsmeden waarmee hij deze deal had gesloten. De rente betaalde Willem III natuurlijk niet zelf. Nee, dat moest betaald worden door de burgers en het bedrijfsleven in Nederland, Engeland en Duitsland.

  Het resultaat van dit Keizerlijke plan was natuurlijk dat de bevolking tijdens de gouden eeuw de rekening, in de vorm van armoede, ziekte en oorlogsweduwen, gepresenteerd kreeg. Waar de pest in Europa een paar honderd jaar voor nodig had, deden de drie heren in een paar jaar. Het was dan ook niet verwonderlijk dat Willem III door zijn familieleden uit Spanje en Frankrijk vermoord werd.

  We hebben echter wel een mooie erfenis dank zij Willen III in de vorm van de “Bank of England”‘ welke in 1694 werd opgericht. De eerste rente-vragende, geldscheppende centrale bank van de moderne wereld. Een bank die trouwens volledig werd opgezet op basis van het bewezen geldscheppingsmodel van aandelen, staatsobligaties en papiergeld van de V.O.C. ofwel de Verenigde Oost-Indische Compagnie. De eerste en grootste Multinational in de 17e en 18e eeuw in de wereld. Een multinational die eens fysiek eigenaar was van Amerika (Nieuw Amsterdam – New York) en Japan en tegenwoordig nog steeds monetair eigenaar is van deze landen.

  De bankiers van de V.O.C. (Heren 17) zouden zich later samen met de Oranjes en Nassaus verenigen in De Nederlandse Bank welke tot de dag van vandaag de grootse aandeelhouders zijn van de Bank of England, ECB en Federal Reserve Bank (FED) in Amerika. Alle westerse centrale banken zijn immers privé eigendom van een beperkt aantal families waarover de nationale overheden, bedrijven en burgers niets te vertellen hebben.

  Maar hoe kan het dat een familie die sinds Wilhelmina (na de WW II) schijnbaar niets meer te vertellen heeft in de kerk, staat en volk toch nog de macht heeft over het geld en daarmee de wereld? Dat is heel simpel te verklaren.

  De ware materiële macht ligt immers niet in de “drie-eenheid” van kerk, staat en volk maar in het geld dat deze drie-eenheid beheerst, controleert en corrigeert. Baron von Rothschild zei hierover het volgende: “Permit me to control the currency of a nation and I care not who makes its laws.”

  En iedere beginnende bankier weet natuurlijk dat de Bank of England samen met de Rothschilds en later J.P.Morgan (US Steel & Energy), Schröder (Belgium Relief Commission), Lehman Brothers, Warburg, Solomon Kuhn Loeb, Rockefeller (Chase Manhatten) , Goldman Sachs, Israel Moses Sieff, Lazard Brothers, Herbert Hoover, Carnegie en Maurics F. Grandville, de Federal Reserve Bank (FED) als private onderneming hebben opgezet in Amerika. En deze private onderneming beheerst, controleert en corrigeert niet alleen de geldschepping in de wereld maar ook alle olie. Rentedragende geldschepping en olie, een mooie combinatie.

  Oliewinning is natuurlijk veel minder winstgevend dan op rente gebaseerde geldschepping. Voor oliewinning moet je immers een inspanning plegen. Geld in bits en bytes scheppen kost helemaal niets. En met al dit prachtige rentedragende geld kan je natuurlijk alle olie en oliemaatschappijen in de wereld kopen. Tenminste, zolang de Arabieren, Russen en Zuid-Amerikanen nog geloven dat de dollar nog wat waard is. En dat is een kwestie van vertrouwen! Maar waarom wordt er op dit moment zoveel geld door de FED, ECB en Bank of England in Afghanistan en Irak gestoken? Nou dat is heel simpel. Zoals goud de enige tegenwaarde van de euro is (hoeveel dit precies is weet niemand, behalve de geldscheppende privé personen), is olie de enige tegenwaarde van de Amerikaanse dollar. De Amerikanen hebben na Nixon (Einde Goudstandaard, Vietnam en Watergate), Reagan (Star Wars), Bush Senior (Eerste Golfoorlog), Clinton (Joegoslavië), Bush Junior (Tweede Golfoorlog) immers nagenoeg al hun goudvoorraden verkocht om de diverse (koude) oorlogen te financieren. Amerika is dus in wezen failliet en heeft alleen nog maar haar oliebelangen om de dollar qua (intrinsieke) waarde nog enigszins op peil en geloofwaardig te houden. Maar omdat de oliereserves van Amerika zelf bijna op zijn, is het de hoogste tijd voor Amerika geworden om de belangen links (Venezuela en Canada)en rechts (Midden-Oosten) wat uit te breiden. De regering, olievelden en oliemaatschappijen in Canada werden dan ook overgenomen om de gigantische voorraden aan oliehoudend teerzand in bezit te krijgen. De regering en oliebelangen van Venezuela zouden allang overgenomen moeten zijn, ware het niet dat de ‘coup’ tegen de lokale president mislukt is. Afghanistan werd ingenomen om een fatsoenlijk, rentedragend, geldscheppend systeem in te voeren en een pijplijn aan te leggen om olie te kunnen transporteren vanuit Rusland. Irak werd ingenomen om een fatsoenlijk rentedragend geldscheppend systeem in te voeren en verzekerd te zijn van oliereserves tot ver in de toekomst. En voor wie knapt meneer Bush Junior, Bush Senior en collega’s het vieze werk op? Voor de privé eigenaren van de centrale banken natuurlijk. Want stel je eens voor dat Amerika failliet zou gaan. Dan verdwijnen alle met bloed, zweet en tranen geïnvesteerde triljarden als sneeuw voor de zon. En dat is toch zonde.

  Dat het op dit moment wederom niet allemaal precies volgens plan loopt is bijzaak. Waar gewerkt wordt vallen immers spaanders. Wat zou de daadwerkelijke tegenwaarde van de dollar, euro, yen etc. moeten zijn? De arbeidsproductiviteit van de mens natuurlijk. Goud, olie etc. zijn immers maar een illusie waar we het volk mee voor de gek houden in de vorm van brood en spelen.

  Nog even voor de duidelijkheid:

  De Nederlandse Bank, tegenwoordig ECB geheten, is eigenaar van de Bank of England. De Bank of England is eigenaar van de Amerikaanse Federal Reserve Bank. Een private onderneming waar de Oranjes, Nassaus, Stuarts en Rothschilds nog tot de dag van vandaag grootaandeelhouder van zijn en de rest van de koninklijke families in Europa mede aandeelhouders.

  Wie is er voorzitter van de ECB? Wim Duisenberg, de oud voorzitter van De Nederlandse Bank. Wie is de minister van Economische Zaken in Nederland? Laurens Jan Brinkhorst, de dochter van Laurens is getrouwd met een familielid der Oranje-Nassaus. Wie is er voorzitter van de Economische Unie (EU)? Jan Peter Balkenende, Minister president van Nederland. Wie is er secretaris-generaal van de NATO? Jaap de Hoop Scheffer, de oud Minister van Buitenlandse Zaken in Nederland. Wie financiert de oorlog in Afghanistan en Irak? De Federal Reserve Bank, i.s.m. de Bank of England en ECB. Wie bouwt het nieuwe bancaire geldscheppingsysteem op in Afghanistan? De ING Bank uit Nederland. Wie bouwt het nieuwe bancaire geldscheppingsysteem op in Irak? De ABN-AMRO Bank uit Nederland. Wie is de bewindvoerder van Amerika in Irak? Paul Bremer, de oud Amerikaanse ambassadeur in Nederland. Wie is de eigenaar van de Wereldbank en IMF? De Federal Reserve Bank onder leiding van de Bank of England en De Nederlandse Bank/ECB.

  Wat doen die geldscheppende centrale banken nu precies?

  De privé eigenaren van De Nederlandse Bank/ECB, Bank of England en Federal Reserve Bank scheppen ieder jaar voor honderden miljarden dollars en euro’s uit het niets waarmee ze letterlijk de wereld opkopen en het resterende geld ook nog eens uitlenen tegen aantrekkelijke rentepercentages aan de normale banken, bedrijfsleven en particulieren. Dat is dus dubbelop verdienen en lekker goedkoop als je weet dat met de komst van het girale geld, geldschepping voor 95% plaatsvindt in de vorm van bits en bytes.

  Natuurlijk besteden de privé eigenaren van de centrale banken een paar miljard per jaar aan goede doelen. Dat is wel zo netjes en houdt het volk rustig en onwetend. Tegelijkertijd belasten zij ieder jaar de nationale overheden, bedrijfsleven en burgers voor honderden miljarden aan leningen en rente die henzelf geen cent heeft gekost.

  Maar wat gebeurt er wanneer de nationale overheden, bedrijfsleven en burgers deze leningen en rente niet meer terug kunnen terugbetalen?

  Dan gebeurt er iets heel moois voor deze geldscheppende privé personen.

  Dan is immers de tijd aangebroken van de wereldwijde uitverkoop van onroerende en roerende goederen. Want hoe slechter het met de wereldeconomie gaat, des te goedkoper het is om voor de privé geldscheppers grond, grondstoffen, huizen, fabrieken, arbeidskracht etc. in te kopen. In een depressie maakt iedere geldscheppende familie immers geen honderden miljarden maar triljarden winst per jaar. En dat is mooi meegenomen in barre tijden.

  Maar soms kan deze hebzucht ietwat uit de hand lopen en begint de voorspoed zich tegen je te keren.

  Zo investeerde de familie Schröder en geldscheppende collega’s miljoenen guldens in de Duitse Keizer Wilhelm II om de 1ste Wereldoorlog te financieren. En toen dit helemaal uit de hand liep, kreeg Wilhelm II vanaf 1918 asiel in het Nederlandse Doorn onder protectie van Koningin Wilhelmina.

  Zo investeerde de familie Schröder en geldscheppende collega’s miljoenen guldens in de heer Adolf Hitler om de 2e Wereldoorlog te financieren. En toen dit wederom helemaal uit de hand liep, waren er geen joodse bankiers meer in Europa te bekennen en was zelf Koningin Wilhelmina genoodzaakt te vluchten naar haar moederland Engeland. Natuurlijk bood Argentinië in opvolging van Wilhelmina onderdak aan deze Nazi’s.

  Zo investeerde de familie Schröder en geldscheppende collega’s miljoenen guldens in de heer Lenin, Trotsky en Stalin om de Russische Revolutie en 2e Wereldoorlog te financieren. En toen dit helemaal uit de hand liep, waren er bijna geen Pruisen meer in Duitsland te bekennen.

  Zo investeerde de familie Rothschilds en geldscheppende collega’s miljoenen guldens in de Keizer van Japan om China en Pearl- Harbour ofwel Amerika aan te vallen. President Roosevelt wilde namelijk helemaal niet deelnemen aan de Tweede Wereldoorlog. Na de aanval op Pearl-Harbour was dit wel het geval, hetgeen de geldscheppende privé personen heel wat geld bespaarde in het terugwinnen van Europa als privé bezit.

  En tijdens de finale akte van de tweede wereldoorlog wisten de geldscheppende privé personen de westerse wereld en Rusland ook nog zo gek te krijgen om te investeren in D-Day en het Marshall plan. Investeren in een wereld die de geldscheppende privé personen door enige miscalculatie zelf vernietigd hadden.

  Wat bijna niemand weet, is dat de meeste financiële hulp voor de wederopbouw van de wereld na de 2e wereldoorlog ging naar Duitsland en Japan. Terwijl de geallieerden, middels de Marshall hulp, miljarden kregen om hun landen weer op te bouwen, kregen Duitsland en Japan honderden miljarden om hun economieën weer op te bouwen. Het “Wirtschaftswunder” (1955-1963) van Duitsland en Japan is dus volledig gefinancierd door de geldscheppende privé personen. Want ja, belofte aan Bismarck en de Keizer van Japan, die de hete kolen uit het vuur gehaald hadden, maken natuurlijk een ereschuld die vroeg of laat ingelost moet worden.

  Kijk ook eens welke koningshuizen en regeringen de Duisters en Japanners als eerste weer erkenden na de 2e wereldoorlog. Het blijft een interessant maar o zo doorzichtig spel als je de regels en deelnemers van het spel kent.

  Geldscheppen met rente is dus daadwerkelijk spelen met vuur.

  In de afgelopen 2000 jaar geschiedenis is er nog nooit iemand geweest die het geldscheppende vermogen aankon zonder zichzelf, familie, vrienden, overheid, bedrijfsleven, burgers keer op keer te vernietigen. Natuurlijk zijn er in de loop van de geschiedenis altijd mensen geweest die voor het misbruik van geldschepping gewaarschuwd hebben.

  Zo was er eens een man genaamd Bejamin Franklin die in de Amerikaanse koloniën rentevrije geldschepping “Colonial Script” voorstelde. Dit waren de meest voorspoedige schuldvrije jaren in het Amerikaanse koloniale tijdperk. Maar natuurlijk stak Engeland in de vorm van de Bank of England hier een stokje voor. Want aan rentevrije zaken valt immers niets te verdienen.

  Citaat Benjamin Franklin, 1763: “The colonies are so prosperous because in the colonies we issue our own money called interest free “Colonial Script”.

  Zo was er President Thomas Jefferson, die in Noord Amerika rentevrije geldschepping invoerde. Dit waren de meest voorspoedige schuldvrije jaren na het koloniale tijdperk van Noord Amerika. Maar natuurlijk stak Engeland in de vorm van de Bank of England hier een stokje voor. Want aan rentevrije zaken valt immers niets te verdienen.

  Citaat Lincoln (1867): “We have given the People of the Republic the greatest blessing they have ever had. Their own currency to pay their own debts. No privately owned Federal Reserve Bank or other central bank.”

  Citaat Bismark net voor zijn dood (een spijtbetuiging van de Pruisische Kanselier die de macht overdroeg aan Adolf Hitler): “The death of Lincoln was a disaster for Christendom. There was no man in the United States great enough to wear his boots and the bankers went anew to grab the riches. I fear that foreign bankers with their craftiness and tortuous tricks will entirely control the exuberant riches of America and use it systematically to control modern civilisation.”

  Zo was er Koningin Moeder Juliana der Nederlanden ( De Koningin Der Koninginnen en ware moeder van het volk voor wie men nog steeds op 30 april haar nagedachtenis herdenkt).

  Citaat Koningin Moeder Juliana (1952): “Ik zal niet rusten voordat de wereld de waarheid kent. Zo helpe mij God.”

  Zo was er President John F. Kennedy die in de U.S.A. rentevrije geldschepping “United States Notes” wilde invoeren. Voordat hij de kans kreeg om zijn plan uit te voeren werd hij in 1963 in Dallas vermoord.

  Citaat JFK (10 dagen voor Dallas): “The high office of the President has been used to foment a plot to destroy the Americans freedom and before I leave office I must inform the Citizen of this plight.”

  Zo was er Prins Claus der Nederlanden (een vriend van de derde wereld) die wilde openbaren wat al honderden jaren verborgen lag in de wereld geschiedenis.

  Citaat Prins Claus (1978 NCO-Afrika-IMF): “Nu ik met eigen ogen gezien heb wat het monetair imperialisme in Afrika veroorzaakt heeft zal ik haar juk afleggen.”

  Al deze mensen, en er zijn er honderden geweest in de afgelopen 2000 jaar, wilden de rentevrije geldschepping weer teruggeven aan de burgers. Geld zonder rente. Vrij geld.

  Wilt u nog meer horen?

  Citaat John Adams (3 juli 1776, een dag voor de Declaration of Indpendence): “I am apt to believe,” he said describing the ‘grand event,’ the signing of the Declaration of Independence from Great Britain, “that it will be celebrated by succeeding generations as the great anniversary festival…”It ought to be solemnized with pomp and parade, with shows, games, sports, guns, bells, bonfires, and illuminations, from one end of this continent to the other, from this time forward. for evermore.”

  Citaat House Banking and Currency Committee (1964):

  The privately owned Federal Banks create Federal Reserve Notes out of thin air to buy government bonds from the United States Treasury by lending into circulation at interest and by bookkeeping entries of checkbook credit to the United States Treasury. The Treasury writes up an interest bearing bond for one billion dollars. The privately owned Federal Reserve gives the Treasury a one billion dollar credit for the bond, it has created from nothing. This is one billion dollar debt which the American people are obligated to pay full, with interest.

  Ofwel citaat Boston Reserve Bank: “When you or I write a check there must be sufficient funds in our account to cover that check, but when the privately owned Federal Reserve writes a check, it is CREATING money based on nothing.”

  Wat kunnen we aan deze tegenstelling doen?

  Aan de ene kant hebben we een tiental families die 80-85% van al het geld en (on)roerende goederen op de wereld bezitten. En aan de andere kant hebben we miljarden mensen die omkomen van de oorlog, honger en dorst of moeten zien rond te komen van een salaris waar ze ook nog eens direct en indirect rente op rente en belasting op belasting over moeten betalen waardoor ze niet meer dan 15-25% van hun salaris netto per maand te besteden hebben.

  Wanneer we gewoon doorgaan zoals het nu gaat is de kans natuurlijk groot dat we in de volgende uitverkoop van onroerende en roerende goederen terecht komen. Waarbij we natuurlijk hopen dat het niet net zoals de vorige twee keer in de 20e eeuw weer volledig uit de hand loopt. We kunnen natuurlijk ook eens luisteren naar Benjamin Franklin, Abraham Lincoln, Thomas Jefferson en JFK. Ofwel het recht om geld te scheppen (geld drukken op papier en bits en bytes en de uitgifte van staatsobligaties die met dit waardeloze geld betaald worden) weer grondrechtelijk terug te brengen bij hen waarvoor dit geld bedoeld is. En dat zijn niet een handjevol privé personen en families maar de directe democratieën van het daarna VRIJE westen.

  Directe democratieën die hun eigen geld weer zonder rente scheppen. Vrij geld waardoor het levensonderhoud gemiddeld tussen de 50-75% goedkoper wordt voor iedere wereldburger. Want zolang de overheden over hun staatsschulden en burgers over hun particuliere leningen nog rente op rente moeten betalen stijgt het netto inkomen van ieder bedrijf en burger niet boven de 15-25%. En van 15-25% kan je niet leven maar alleen overleven.

  Met dit verhaal willen we natuurlijk geen oordeel uitspreken over de paar geldscheppende families in de wereld.

  Iedere verkiezingen stemmen we immers allemaal op deze mensen of de vertegenwoordigers van hen. We krijgen gewoon terug wat we zelf veroorzaakt c.q. verkozen hebben.

  En dit zal doorgaan totdat U voor wat anders kiest.

  Of zoals een oud president van de Verenigde Staten genaamd Thomas Jefferson eens zij: “”Een democratie kan niet tegelijkertijd onwetend en vrij zijn.”

  Wat zijn trouwens de korte termijn doelen van de geldscheppende privé personen?

  Ze willen Pruisen (het huidige West Polen) terug. Het is dan ook niet toevallig dat meneer de Hoop Scheffer de opdracht heeft gekregen om het NATO kantoor van Brussel naar Polen te verplaatsen.
  Maar dit is alleen maar een eerste stap naar een veel groter doel. Het integreren van Turkije (Oost Romeinse Rijk) in het West Romeinse Rijk. Het is dan ook niet toevallig dat de heer Balkenende de opdracht heeft gekregen om Turkije zo spoedig mogelijk in te lijven bij de EEG.
  En als we hier mee klaar zijn, maken we natuurlijk met z’n allen de grote stap naar Rusland (Het vergeten Oost Romeinse Rijk). Het prachtige Rusland met zijn vele grondstoffen die Amerika nog wat langer op de been kan houden.
  En voor al deze zaken zijn beheers-, controle- en corrigeermethoden en technieken nodig die dit hele proces van krijgskunst en verdeel en heers vereenvoudigen. Sinds 1999 zijn daar de implantaten en sensor technologieën ter grootte van een graankorrel. Deze zaken geven ieder privé geldschepper de mogelijkheid om het volgende te doen:
  · Allereerst is er de mogelijkheid om in deze implantaten en sensors alle identiteits, privé, zakelijke, financiële etc. informatie op te slaan die door ieder privéscanner af te lezen zijn. En dat is wel zo gemakkelijk.

  · Ten tweede kunnen deze implantaten en sensors verbonden worden met het fysieke zenuwstelsel waardoor het beheersende, controlerende maar vooral corrigerende orgaan in staat is iedereen persoonlijk, op postcode, per provincie, per land etc. aan of uit te schakelen. En dat is wel zo gemakkelijk wanneer iets of iemand je niet bevalt.

  · Ten derde kunnen deze implantaten bepalen wie wel en niet te drinken, eten en spelen krijgen. Want zij die niet aangesloten zijn op dit gezegende netwerk zullen uitgesloten worden van alle door deze privé geldscheppers beheerste (on)natuurlijke bronnen.

  · Ten vierde is men bezig om middels deze implantaten en sensors de hersenen van de aangesloten persoon te beheersen, controleren en corrigeren. Deze “Mind Control” maakt alles en iedereen afhankelijk voor gedachten, daden en woorden van een computer. Een computer die alleen bediend kan woorden door de Keizer en niemand anders. De vraag is alleen wie deze ENE Keizer zal worden in de komende jaren. Hiervoor zal deze ENE Keizer wel alle concurrerende Koningen moeten uitschakelen in Europa, Amerika en Azië.

  En al deze implantaten en sensors worden op dit moment al sinds 1999 uitgetest op miljoenen koeien, schapen, paarden en apen. Want we willen natuurlijk eerst weten of deze beheers-, controle- en corrigeer hulpmiddelen werken op dieren voordat we ze massaal gaan gebruiken op mensen. Om de acceptatie voor de mensen te vergroten, zullen in de tussentijd de identificatieplicht, creditcard, pinpas, chipknip, GSM-oortelefoon etc. ingevoerd worden. Hierna is het nog maar een kleine stap naar de implantaten en sensors. Wel zo gemakkelijk voor iedereen. Voor de massale invoer moet natuurlijk wel een gemeenschappelijke vijand gecreëerd worden. Een vijand die de gemiddelde mens zo bang maakt dat hij of zij de volledige controle van zijn of haar leven wil overdragen aan iets of iemand die hem of haar wil beschermen tegen deze gemeenschappelijke vijand die eigenlijk helemaal niet bestaat.

  Deze gemeenschappelijke vijand kan de vorm krijgen van het wereldwijde terrorisme. Maar dat is nog maar het voorspel. Veel angstiger is een vijand die niet van deze planeet komt. Wanneer we naar deze buitenaardse vijanden kijken blijken deze gewoon door de privé geldscheppers gecreëerd te zijn met geheel nieuwe technologieën op basis van heel veel aards geld.

  Natuurlijk zal het ook dit keer niet zover komen. Het moderne Romeinse Rijk heeft zich ook dit keer alweer teveel uitgehold en misbruik gemaakt van haar grondstoffen en arbeidskrachten en geld om het nog lang vol te houden. De hierboven genoemde implantaten, sensors en de doorbij behorende fysieke en “Mind Control” zijn natuurlijk vrij eenvoudig te neutraliseren door M-EMP omdat meer dan 144.000 mensen op deze aarde allang bekend zijn met deze zaken. Dus die centrale computer zal wel niet zo’n lang leven beschoren zijn. Dit hele spel is voor hen die geïnformeerd zijn niet meer dan een herhaling van het Orion Keizerrijk. Maar ja, wie kan zich dat nog herinneren op deze aarde.

  Dus we gaan een interessante tijd tegemoet in de komende jaren. Waarschijnlijk de meest dynamische tijd van de afgelopen 2000 jaar. Misschien zelfs sinds het Orion Keizerrijk. Wie zal het weten. Iedereen die om de waarheid achter dit spel zal vragen!

  Kunnen we hier over een samenzwering praten?

  Een veel gehoorde vraag is of de geldscheppende privé personen samenzweren tegen de rest van de wereld. Dat is natuurlijk volstrekte onzin. Hoewel het aan de buitenkant lijkt dat ze de wereld met hun geld beheersen, controleren en corrigeren is dit in de praktijk helemaal niet het geval. Al meer dan 2000 jaar lopen al hun plannen in het honderd door familie vetes, onderlinge concurrentie, hoogmoed, hebzucht, haat en nijd. Het resultaat is dat de leden van deze families tot de meest onwetende, ongelukkige en ongezonde mensen op deze wereld behoren. Het verbaast ons dan ook iedere keer weer dat deze mensen nooit eens vragen waar al deze ellende vandaan komt die ze iedere keer weer over zichzelf afroepen.

  Vroeg of laat zullen echter alle geldscheppende privé personen zich deze levensvraag gaan stellen. Niet omdat het van iets of iemand moet maar gewoon omdat ze het (over)leven niet meer aankunnen. En zodra zij de eerste keer deze levensvraag stellen, zullen zij te horen krijgen dat het op aarde beter is om met een schoon geweten 75-85% aan rente en belasting te betalen dan de hele dag in doodsangst rond te lopen. Want het is vooral deze doodsangst die de geldscheppende privé personen onwetend, ongelukkig en ongezond maken en houden. De doodsangst van de wetenschap dat ze vroeg of laat de rekening voor al hun gedrag gepresenteerd krijgen.

  Alles wat je immers veroorzaakt krijg je omgekeerd evenredig in dit of een volgend leven als gevolg terug. Een geldscheppende privé persoon zal dus vroeg of laat alle ellende die hij of zij bij andere personen veroorzaakt heeft een voor een zelf moeten ervaren, uitwerken en loslaten voordat hij of zij zich weer bevrijd heeft van zijn of haar eigen illusie. De illusie dat er nooit anderen zijn geweest maar dat je het uiteindelijk alleen maar jezelf aangedaan hebt.

  En wanneer u eens de miljardenkoppige angstmonsters van de gemiddelde geldscheppende privé persoon heeft gezien dan wordt u opeens een stuk bewuster, gelukkiger en gezonder met en in uw eigen leven en zult u nooit meer jaloers zijn op hen die over meer geld maar ook onwetendheid, ongeluk en ongezondheid beschikken op deze aarde en daarna.

  HJ [5] reageerde op deze reactie.

 4. @Jerry [4]:

  Jerry

  Je hebt zo te zien veel tijd besteed aan je comment. Een van de langste comments ooit op deze site (meer dan 6500 woorden) mag niet genegeerd worden.

  Op een aantal punten denk je verder dan de meesten van ons. Als je geld en geldschepping controleert controleer je inderdaad meestal de maatschappij. Dus geschiedschrijving op basis van dit principe kan nieuwe inzichten geven. Maar probeer een reality check te doen bij feiten. Een paar voorbeelden. DNB is dan weliswaar opgericht door ons koninklijke huis, maar de aandelen zijn al meer dan een halve eeuw volledig in handen van de staat. Duisenberg is inmiddels dood en opgevolgd door Trichet. De ECB is net als de Fed en de Bank of England niet in handen van DNB. Zo staan er een heleboel andere objectief controleerbare zaken in je comment die niet helemaal juist zijn.

  Wat in de MSM staat is niet per definitie correct, maar wat je zelf bedenkt zal je toch zeker ook moeten toetsen op realiteitsgehalte, en dat is niet altijd gebeurd. Dat je deze monetaire invalshoek kiest pleit overigens wel voor je, teveel mensen zijn blind voor het monetaire beleid en de gevolgen daarvan. Dat je eindigt met een “boontje komt om zijn loontje” stelling en dat geldscheppende individuen verdoemd zijn is vervolgens naar mijn mening weer een wat zwakker slotaccoord. Als je dat soort zaken inderdaad echt meent voel je je wellicht beter thuis op religieuze sites.

  Jerry [6] reageerde op deze reactie.

 5. @HJ [5]:

  HJ, deze text heb ik geknip/plakt van Unity.net, een ingestuurt bericht door een anonieme bron geruime tijd geleden. Het geeft de structuur van organisatie vrij nauwkeurig weer binnen het monetair systeem en het laat meteen zien hoe geld als een noodzakelijk kwaad bewustzijnsexpansie dient, het onderwerp van dit artikel.
  Een reëel beeld vormen van de werkelijkheid kan alleen vanuit een overzicht op al de aspecten die het vormt.
  Niet dat ik ze allemaal zie, maar ik kan er zo wel een paar noemen die in dit artikel t.o.v het onderwerp worden genegeert.

  Vandaar:)

  Groetjes

  Polity [7] reageerde op deze reactie.

 6. @Jerry [6]:
  Beste Jerry,

  Bedankt voor het zeer interessante stuk, toch kan je geld niet als noodzakelijk kwaad beschrijven. (en dat gaat verder dan een simpel woordenspel ;))

  Ook voor valuta, staat het volgende: Het implementeren van elk geld systeem is een bewuste keus geweest, en daarmee dus niet noodzakelijk want noodzakelijkheid en keuzes gaan niet samen.

  Dit geld ook voor je eigen gedachten over valuta. Als ik zou zeggen dat geld tegen mijn moreel in gaat, maar dat het wel noodzakelijk is, dan kies ik dus direct voor geld en dan kan je het dus ook niet als noodzakelijk markeren, laat staan kwaadaardig!

 7. @Polity

  Misschien zou je het ook zo kunnen bekijken.
  Als mensen niet kunnen delen omdat ze die kunst niet op waarde kunnen inschatten, ontstaat er een dilemma en een noodzaak.
  Geld kan je dan invoeren als correctiemiddel.

  Polity [10] reageerde op deze reactie.

 8. Het ego is verantwoordelijk voor alle structurele dilemma’s

  Groetjes

 9. @Polity [10]:

  Ik ben het met je eens, geld hoeft niet een kwaad te zijn maar dat is het geworden, en in de huidige situatie noodzakelijk omdat mensen slecht kunnen delen.
  Bewust voor geld kiezen is alleen een optie als je een hutje bezit in de rimboe, hier in het (wilde)Westen heb je die keuze niet echt.

  Groetjes

Comments are closed.