DaklozeIk wist eigenlijk helemaal niets van daklozen. Ik dacht dat het (globaal generaliserend)  een aantal mensen is die geen zin hebben om te werken of in het gunstigste geval vanwege het minimumloon geen werk kunnen vinden.  

Ruud Donker zit op de een of andere (niet helemaal duidelijke) manier in dit circuit en stuurde onderstaand bericht te publicatie in. Dit geeft een beetje inzicht, waarbij al weer het falen van de overheid duidelijk naar voren komt.

Mogelijk zijn er onder onze bezoekers mensen die dit interesseert, of die er zelfs een heel ander licht op kunnen laten schijnen. 

In ieder geval zou de overheid er zich helemaal niet mee mogen bemoeien. 
 
Terwijl ik net deze inzending bezig was, en eens even op het internet keek, zag ik tot mijn stomme verbazing dat er ook nationale en internationale voetbalkampioenschappen zijn voor daklozen. En wie weet wat nog meer.

Leuk, maar is dat nu de weg voor een oplossing?
 

ANP: Daklozen Rotterdam winnen Dutch Homeless Cup 
zaterdag 08 augustus 2009:
Het Rotterdamse team daklozen is zaterdag winnaar geworden in de Dutch Homeless Cup. De Rotterdammers streden in de finale tegen het team uit Eindhoven.

Het Rotterdamse team doet van 6 tot en met 13 september mee aan het WK dat in Milaan wordt gehouden. In de finale werd het team uit Eindhoven met 5 – 4 verslagen. Dat heeft Stichting Meer dan Voetbal laten weten.

De Dam in Amsterdam was zaterdag het strijdtoneel voor acht finalisten die er alles aan deden om de beker in de wacht te slepen. Bekende voetballers als John de Wolf, Richard Witschge en Aron Winter trapten een balletje mee.

Behalve Amsterdam, dat drie teams had afgevaardigd, deden ook daklozen uit Utrecht, Eindhoven, Den Haag en Den Bosch mee. Rotterdam was titelverdediger.

De Dutch Homeless Cup is een middel voor maatschappelijke re-integratie en moet structuur en regelmaat in het leven van daklozen brengen en hun gevoel van eigenwaarde en zelfvertrouwen vergroten. De competitie is een initiatief van de Stichting Meer dan Voetbal. 
http://www.pzc.nl/algemeen/binnenland/5358336/Daklozen-Rotterdam-winnen-Dutch-Homeless-Cup.ece  

===================  De Mail van Ruud Donker  =========== Aan  de Vrijspreker,
Ik zend u deze e mail, die ik stuurde naar Mevr. Jetty Alberts van de landelijke vereniging voor thuislozen en waar ik mijn gal spui over de houdingen van belangenorganisaties voor dak en thuislozen en verder nog een boekje open doe over wat mij overkomt.
Vriendelijke groet de Hr. R. Donker te Zwolle 

 


From: rudon1254@hotmail.com   To: jettyalberts@home.nl
Subject: FW: stappenplan Ruud Donker aug – dec 2009
Date: Sat, 15 Aug 2009 11

Beste Jetty, 
Deze E mail heb je  ontvangen van Wouter Rozema van wat wij besproken hebben bij Wientjes.
Wat mij verbaast is dat ik al zoveel tijd en geld heb gestoken in deze acties vanaf 2001 en dat heeft  tot nu toe nog geen zichtbare resultaten opgeleverd dankzij de politiek en de instellingen die tegenwerken en waar de waarheid niet naar boven mag komen dat er miljarden verspild zijn en dat dak en thuislozen, al dan niet verslaafd, nog geen stap verder zijn gekomen.
En dat er hardnekkig vast word gehouden aan jarenlang verkeerd beleid en inzichten.

Na 10 maanden verblijf in de nachtopvang Nel Banninkhuis en heen en weer geloop tussen de dag en nachtopvang door weer en wind heb ik vanuit bepaalde medewerkers ook toezeggingen gekregen dat o.a. mij een fiets zou worden bezorgd etc. maar dit zijn allemaal loze beloftes en zoethoudertjes, maar wel volop aandacht schenken aan die daklozen die de boel staan te belazeren en de opvang terroriseren met hun grote monden en die hun problemen niet willen oplossen en werken.

Het is prachtig dat men bij de LVT het beleid wil veranderen maar voorlopig sta ik nog en de media en de politiek de juiste inzichten te verschaffen om verandering te bewerksteliigen en de LVT van informatie te voorzien en betaal dit van de 60 euro leefgeld die ik per week krijg, en de daklozen bij de nacht en dagopvang weten waar ik mee bezig ben maar die zullen ook geen kleine financiele bijdrage leveren of bewijsmateriaal op papier en/of telefoontjes plegen naar bv. de Inspectie voor de gezondheidszorg, gemeenteraadsleden of kamerleden.

Nee, men spendeert de uitkering liever aan drank en drugs of mobiele telefoontjes en veel gehoorde argument om zelf geen actie te ondernemen is “dat kan ik niet en het helpt toch niet en ik weet niet hoe ik het aan moet pakken of ik volg maar het beleid”.
Welnu,”kan ik niet” ligt op het kerkhof en “wil ik niet” ligt er naast.

Dit zijn slappe excuses waar de goedwillenden door worden benadeeld, zie maar hoe normale daklozen  met beschaafd gedrag de toegang tot de opvang word geweigerd omdat zij uit een andere regio komen en tuig dat zuipt, liegt en bedriegt en anderen bestelen wel de opvang mogen binnenkomen maar ja dat zijn leden van de zogenaamde doelgroepen die door de “hulpverlenende instanties” zijn uitgevonden om hun werkgelegenheid en inkomsten veilig te stellen.
 
Als officieel adviseur van het landelijke adviesbureau voor daklozen wil men mij een vergoeding geven, welnu die kan men in de kont steken want na jaren van acties voeren komt men daar nu pas mee aan en waar ik zelf door deze acties doelbewust sociaal pension Arcuris in Almere ben uitgezet en wat er toe leidde dat ik gedeporteerd werd naar de “geldwolf en oplichter Joop van Ommen” maar waar sociaal pension Arcuris wel april 2003 zijn deuren kon sluiten failliet verklaard en subsideverlening ingetrokken en de zogenaamde begeleiders nergens anders meer aan de bak konden komen.

En dan herhaalt de geschiedenis zich weer in Zwolle waar ik door wethouder E. Dannenberg in samenwerking met RIBW Zwolle en woningstichting Openbaar Belang de woning aan de Walstr. 9a doelbewust ben uitgewerkt in de hoop dat ik Zwolle zou ontvluchten, wel daar hebben zij zich dan lelijk in vergist, want dan blijkt gewoon dat ook in Zwolle oplichtings en fraudepraktijken plaats vinden die het daglicht niet mogen aanschouwen en zit ik weer op het goede spoor.
Maar zo bevreessd zijn zij voor  mensen die een boekje open doen en in mijn geval valt het terug te leiden tot maart 2001 toen ik bij de dienstdoende wachtkomandant van de gemeentepolitie Almere aan de Baljuwstr. mijn mond opden deed over het leger des heils en hun woonbegeleidingsproject Antennion ondergebracht in een aparte stichting en waar een pand aan de stadswerf 78 in Almere-Haven werd gehuurd van woningbouwvereniging Groene Stad en onderverhuurd aan ex-bewoners van de crisisopvang Perspectief en waar elke bewoner FL600,- moest betalen voor een enkel kamertje, zelf voor onderhoud van het pand moesten zorgen en de zogenaamde woonbegeleider de Hr. Peter Duvekot paar maal per maand langs kwam om controle uit te oefenen of alles goed ging.

Op 2 april 2001 moest ik onverwachts de opvang verlaten zonder een vervolgplek en paar dagen later vond er een inval plaats van de politie en OM en/of FIOD-ECD en werden er belastende dossiers in beslag genomen en tegen een aantal medewerkers strafvervolging ingezet.
Later kreeg ik in Lelystad te horen bij een klachtencommissie van de politie Flevoland te horen dat zij blij waren met mijn tip
En dat zij zoveel strafbare feiten hadden ontdekt, meer kreeg ik niet te horen en voor de rest is alles in de gebruikelijke doofpot verdwenen, maar de wethouder Zorg en Welzijn, de Hr. W.g. Faber kreeg een flinke deuk in zijn imago en moest april 2003 aftreden na een motie van wantrouwen van Leefbaar Almere.
Wel ik heb mijn grieven geuit en wens je prettig weekend,Groetjes  Ruud


To: rudon1254@hotmail.com; jettyalberts@home.nl
Subject: stappenplan Ruud Donker aug – dec 2009
From: Wouter.Rozema@legerdesheils.nl
Date: Fri, 14 Aug 2009 16:22:21 +0200

Beste Ruud en Jetty,

Kunnen jullie je vinden in onderstaande weergave van onze afspraak?
Graag jullie reactie

Afspraak:
Stap 1. Wouter gaat op dinsdag 18 augustus 2009 verkennend gesprek voeren met Dianne Boschloo van Openbaar Belang. Insteek: mogelijkheden onderzoeken om tot 30-12-2009 woonpunten te verzamelen en dan in aanmerking te komen voor 55+ woning, optie: Wouter als ambulante woonbegeleider namens LdH
Stap 2. Ruud blijft politiek en media informeren over structurele misstanden in het systeem; ondertussen probeert hij te overleven in Nel Bannink, voert hij regelmatig gesprekken met Wouter, doet zoekopdrachten voor LVT; Ruud probeert zich niet teveel op te winden en probeert in goede conditie te komen
Stap 3. Wanneer er een zwarte lijst bestaat van mensen die niet meer een woning kunnen krijgen in Zwolle gaan we advocaat Damminga inschakelen.
Stap 4. Wanneer Ruud eenmaal weer de rust en veiligheid heeft van een eigen woning en een huurcontract kan hij, wanneer het systeem door landelijke druk steeds meer onder druk komt te staan, rechtszaken aanspannen om gerehabiliteerd te worden omdat hij 1. onterecht uit huis gezet is aan de Walstraat en 2. omdat hem een eerlijke rechtsgang is ontnomen in Almere.
Stap 5. Wanneer Ruud eenmaal weer een rustige plek heeft om vanuit te werken kan hij officieel adviseur worden van het landelijke adviesbureua voor daklozen; in die hoedanigheid kan hij ook een vrijwilligersvergoeding krijgen en verder meewerken aan het signaleren van structurele misstanden en het bijdragen aan belangenbehartiging van de dak- en thuislozen 
Groet,  Wouter
—————————————————
Ingezonden door Ruud Donkers

================================================================
RED: Ik heb de mail van Ruud gepubliceerd alleen maar om een tipje van de sluier op te lichten die zo veel voor ons verbergt. Dit is dan ook maar één van de vele verschijnselen die zich aan onze ogen onttrekken, maar wel over het hele land subsidies (belastinggeld)  kosten.
Ik ben zeer benieuwd of u reacties en/of ideeën over deze kwestie hebt.

27 REACTIES

 1. @Hugo J. van Reijen [1]:

  “acht ik het waarschijnlijk dat het merendeel van de daklozen gestoord en/of zwakbegaafd is.”

  Waarom denk je dat?

  Weet je dat velen van deze mensen hier niet voor gekozen hebben, maar door e.o. pech in hun leven op straat terecht zijn gekomen.

  Van daklozen kunnen we dadelijk nog heel veel leren om te overleven, in de tijd die zal komen, ook jij !!
  Dit moet duidelijk zijn.

  Ik persoonlijk vind dat we die mensen niet uit de samenleving moeten verdrukken.

  Ik zeg maar zo:

  Eerlijke mensen hebben er NIET voor gezorgd dat deze groep op straat kwam/komen te staan.

  Daarom: Let AUB op met sommige uitspraken naar de MEDEMENS toe en probeer je eigen in te leven in de situatie van die mensen.
  Hub Jongen [3] reageerde op deze reactie.
  Hugo J. van Reijen [7] reageerde op deze reactie.

 2. @M. van den Heuvel [2]:
  Ja, daarom is het misschien interessant om er iets meer over te weten.

  Wat gebeurt er in de libertarische samenleving als daar zich iets dergelijks voordoet?

  Mijn overtuiging is dat er daar veel minder van dergelijke gevallen zullen zijn.
  Iedereen die daar wil werken en verdienen kan dat omdat hij o.a. niet gehinderd wordt door minimumloon wetten of vakbondsvoorschriften.

  M. van den Heuvel [4] reageerde op deze reactie.
  Antares [10] reageerde op deze reactie.

 3. @Hub Jongen [3]:

  “Ja, daarom is het misschien interessant om er iets meer over te weten.”

  Ga eens proberen contact te zoeken met mensen uit die groep, dat zijn de mensen die weten wat het leven werkelijk inhoud.

  “Wat gebeurt er in de libertarische samenleving als daar zich iets dergelijks voordoet?”

  Wat denk je als je zelf op straat zou komen staan en er niemand meer voor je is of zou zijn.

  Je wereld word dan wel heel erg klein.
  Ik weet wel, velen onder ons zijn behoorlijk afgedwaald van de ware intentie van het leven.

  Diep van binnen weten we allemaal dat het anders zou moeten zijn/gaan.

  Daarom mogen we ook nooit een (negatief) oordeel over ze vellen, want het kan iedereen overkomen rijk en arm.
  Hub Jongen [6] reageerde op deze reactie.

 4. Gaat het nu over daklozen of bestuurders , dat is mij niet duidelijk.l

 5. @M. van den Heuvel [4]:
  Je mag/ moetgerust oordelen.
  Je moet daar alleen heel voorzichtig mee zijn en ALLE facetten meetellen. Dat is moeilijk.
  Bovendien moet je bereid zijn om zelf beoordeeld te worden!

  Contact insiders?
  Is Ruud Donker (de inzender) een goed voorbeeld daarvoor?

 6. @M. van den Heuvel [2]:

  “Gestoord of zwakbegaafd” is een diagnose, niet een negatief oordeel.

  Wat kan iemand er immers aan doen, als hij gestoord of zwakbegaafd is? Vermoedelijk niet veel.

  Aan de andere kant zijn er zoveel instanties die op kosten van de belastingbetaler voor dergelijke personen willen zorgen, dat het natuurlijk wel vreemd is als zij nergens onderdak vinden.

  Ik herinner mij uit de pers advertenties die straathoekwerkers zoeken, die contact moeten leggen met personen die leven op de hoeken van straten, teneinde te trachten deze personen te integreren in de samenleving.

  Zijn deze daklozen dan nog niet benaderd door een dergelijke straathoekwerker?

  Hugo van Reijen

  Antares [10] reageerde op deze reactie.
  M. van den Heuvel [13] reageerde op deze reactie.

 7. @Hugo J. van Reijen [1]:
  “In aanmerking nemende alle instanties waar men hulp kan krijgen om een woning te huren”

  Zo werkt dat niet. Er zijn alleen moraliserende en bedisselende clubs die voor veel geld ‘begeleid wonen’ bieden wat betekent dat de bewoners worden gecontroleerd, onder financiële curatele komen te staan en zich moeten behelpen met een zakgeldregeling. Uitgerekend daklozen kunnen dit soort volk niet verdragen en geef ze eens ongelijk…

  M. van den Heuvel [9] reageerde op deze reactie.
  HJ [11] reageerde op deze reactie.

 8. @Hub Jongen [3]:
  Niet iedereen wil werken en geld verdienen.

  @Hugo J. van Reijen [7]:
  U zegt het zelf al: “trachten deze personen te integreren in de samenleving.”

  Volgens mij zwerven deze mensen omdat ze niet willen integreren. Het libertarisme (hoe goed ik het verder ook vind) is voor deze mensen de doodsteek. Gerald Celente kwam onlangs met de term ‘progressief libertarisme’, misschien iets om over na te denken.

 9. @Antares [8]:

  **Er zijn alleen moraliserende en bedisselende clubs die voor veel geld ‘begeleid wonen’ bieden wat betekent dat de bewoners worden gecontroleerd, onder financiële curatele komen te staan en zich moeten behelpen met een zakgeldregeling**

  En daarom zou het juist in een libertarische gemeenschap wellicht beter gaan. De woningmarkt is thans verziekt door meer dan 60 jaar overheidsbemoeienis. De beperking van de marktwerking zogenaamd ter bescherming van de zwaksten heeft juist als resultaat dat de goedkope en direct beschikbare huisvestingsmogelijkheden aan de onderkant van de woningmarkt vrijwel verdwenen zijn. De dakloze moet daardoor ofwel een begeleid wonen traject volgen ofwel komt in de handen van de huisjesmelkers. Deze laatste groep zorgt voor de nodige oplossingen, maar wordt door de gesubsidieerde concurrenten te vuur en te zwaard bestreden.

  Door de beperkte uitstroom mogelijkheden voor de daklozen, welke een gevolg zijn van grootschalig socialistisch ingrijpen in de woningmarkt, is het daklozen probleem veel groter geworden dan nodig is.

  En alsof dat nog niet genoeg problemen geeft. Daardoor kan de volgende socialistische hobby ontplooid worden, begeleid wonen, waarin men nog meer vrijheden afneemt van de burger. Hierdoor wordt de deur geopend naar verdere uitrol van dit concept. Bij gebleken succes kan het begeleid wonen voor risicogroepen, nog niet behorende tot de daklozen populatie, vervolgens verplicht gesteld worden. Dit preventieve beleid kan nog heel groot gaan worden, ook bijvoorbeeld op gezondheidszorg gebied. En betekent dat we straks mogelijk in een maatschappij leven waar iedere Nederlander voor zijn eigen geluk verplicht te maken heeft met casemanagers op diverse gebieden. En niet alleen de daklozen.

  Antares [16] reageerde op deze reactie.

 10. Daklozen zijn vrijwel zonder uitzondering of gek, of van lotje getikt, malloot, gestoord, zwakbegaafd, idioot, verslaafd, onaangepast, asociaal, crimineel, lui, ziek, of een combinatie van meerdere factoren.

  Sommige van deze factoren kunnen verholpen worden, anderen niet. Wat zeker niet helpt is een hele beroepsgroep in het leven roepen die betaald wordt om daklozen problematiek in stand te houden, zoals nu het geval is.

  Overigens zie ik het nauwelijks als een probleem. Als sommige mensen graag op straat leven en niemand tot last zijn, prima.

  reiny [14] reageerde op deze reactie.

 11. @Hugo J. van Reijen [7]:

  “Gestoord of zwakbegaafd” is een diagnose, niet een negatief oordeel.”

  En wie beslist/bepaald dan die diagnose?

  Dat zijn het soort dat nog altijd van andere mensen geld heeft gestudeerd/geprofiteerd en nog nooit geen seconde/meter echt werk heeft verzet.

  Een belachelijke beoordeling!

 12. @Marnix [12]:
  Deze mensen moeten leven van en uitkering of straathandel en daarom zullen er altijd zwervers blijven. Ook accepteren ze geen gezag , ze willen in vrijheid leven , net als alle mensen hier op vrijspreker.

 13. Een reden waarom dakloos zijn een probleem is, is dat je in Nederland tegenwoordig overal buiten valt als je je niet geheel conform de socialistische standaard gedraagt.

  Probeer maar eens een baan te krijgen zonder dat je een vast adres hebt. Om ergens de vloer aan te vegen moet je al een SoFi nummer hebben en drie formulieren invullen. En ik denk niet dat het de ondernemers zijn die daar moeilijk over doen.

  Probeer maar ergens een krot te bouwen of een handeltje te starten. Zonder vergunningen kun je het vergeten.

  Je bent dus geheel aangewezen op “de instanties”, die je genoeg zullen pamperen zodat je nooit en te nimmer op een hogere levensstandaard zult komen.

  Kan iedereen wel zeuren op de USA, maar daar heb je tenminste nog de mogelijkheid om op eigen kracht jezelf omhoog te werken.

  hugo van reijen [17] reageerde op deze reactie.

 14. @HJ [11]:
  Je gaat er nog steeds van uit dat daklozen geholpen (= economisch/maatschappelijk bekeerd) moeten worden.

  Het enige wat men volgens mij kan doen om daklozen te helpen (afgezien van degenen die er ‘per ongeluk’ in verzeild zijn geraakt) is het bieden van eenvoudige basisvoorzieningen zoals gratis maaltijden, een douche en een bed maar zonder drempel en en zonder moraliserende hulpverleners want dan haken ze af.

  Ik ving een paar weken geleden de volgende opmerking op van een dakloze voor de Albert Heijn: “Ik ben simpel maar intelligent.” Ik geloof deze man.

  Ik kan me wel iets voorstellen bij daklozen want zij willen geen masker dragen. Om te solliciteren moet men zich goed (beter!) voordoen. Om een uitkering te bemachtigen moet men doen alsof men heel ‘gemotiveerd’ is, een lastige opgave tegenover CWI-medewerkers die persoonlijke problemen als smoezen opvatten om onder het verplicht gestelde vrijwilligerswerk uit te komen. Let er maar eens op hoe vaak je je aanpast, woorden inslikt, een positieve houding aanneemt. In de ogen van een dakloze zijn dit ‘leugens’ en ben je niet ‘echt’. Het laatste wat zij willen is met deze ‘nep’ mee te doen.

  Misschien is dit een tic of een persoonlijkheidsstoornis maar daarop staat geen straf in de vorm van uitsluiting en hongersdood.
  HJ [19] reageerde op deze reactie.

 15. @Antares [16]:

  “In de ogen van een dakloze zijn dit ‘leugens’ en ben je niet ‘echt’. Het laatste wat zij willen is met deze ‘nep’ mee te doen.”

  Dat is juist, eigenlijk behoort iedereen zo te denken.
  10 punten.

 16. @Antares [16]:

  Ik wil geen daklozen bekeren en ik geloof ook niet in georganiseerde overheidshulp. Wat ik signaleer is dat de daklozen de vrijheid is ontnomen om zich op eenvoudige wijze uit het daklozen bestaan te ontworstelen (mochten ze dat willen). Dit is een gevolg van volgens mij foutief overheidsingrijpen. Daar wind ik me over op, en ik geef aan dat dit overheidsingrijpen verder overheidsingrijpen uitlokt. Dat signaleer jij volgens mij ook in je post met de nieuwe begeleid woning industrie. Ik ben dus niet degene die stelt dat daklozen geholpen moeten worden, ze moeten zichzelf kunnen helpen. Jouw mening is dat ze juist geholpen moeten worden door overheidsprogramma’s van gratis voedsel en al dan niet gesubsidieerde slaapplaatsen. En daar verschillen we dus volgens mij van mening. Het soevereine individu met keuzevrijheid versus een groep die door de overheid moet worden geholpen door welvaartsoverdrachten.

  We moeten overigens oppassen met waardeoordelen. Door daklozen al naar onze opvatting over hen ofwel te betitelen als “zwakzinnig / gestoord / lui” ofwel als “vrije burgers / echte mensen”. Dit komt de discussie volgens mij niet ten goede. Er zijn daklozen die op straat komen na vermorzeld te zijn door de staat, die ze alles heeft afgenomen. Daarnaast is er een groep daklozen die niet als “echte” mensen te werk gaat en precies dat roept wat ze moeten roepen om aan geld te komen als ze bedelen. Dus laten we deze groep niet demoniseren of verheerlijken.

  Ik ben het overigens deels eens met Geert. In de VS / Canada is soms meer keuzevrijheid. Niet iedereen moet gedwongen worden voor zijn bestaan 40 uur per week te werken. Zou het niet heel mooi zijn als je in staat bent met 6 weken werken een heel jaar (eenvoudig) te leven? Dat is daar mogelijk, die mensen heb ik ontmoet. Ze werkten 6 keer een week keihard in bijvoorbeeld Yukon of Alaska in de wildernis en konden daarvan als ze het rustig aan deden de rest van het jaar leven in tamelijk primitieve omstandigheden.

  Antares [20] reageerde op deze reactie.

 17. Fantastisch al die begripvolle reacties op mijn inbreng via de Vrijspreker als dakloze en natuurlijk de vooroordelen van hersenloze personen die blind consumeren tot zij erbij neevallen en dan tot de ontdekking komen dat geld niet te vreten is als zij dakloos over straat rondzwerven,want die tijd komt er voor hun ook aan.
  Maar nee dat zal hun niet overkomen met hun zekerheden die op drijfzand berusten.
  Nee,gestoord ben ik niet maar ik word wel gek van vreugde als er weer een pure beschaving zich aandient als het oude Sodom en Gomorra in Nederland is opgeruimd met de egoisten erbij.

 18. Het zijn mensen die gewoon zich niet meer kunnen handhaven in onze burocratische egoistische wereld. Ze worden vaak vernederd en vertrapt als ze bij een instelling aankloppen die van maandag tot vrijdag van 9 tot 4 toegankelijk is. Niet iedere dakloze of zwerver is gestoord , meestal zijn ze afgestomp geworden door de maatschappij. Daarom willen ze geen medelijden ,maar gewoon hun gang kunnen gaan en daar waar het nodig is geholpen worden op een wijze die passend is bij een menswaardige bestaan. Inderdaad het beperkte onderdak bieden ,zorgen voor voedsel zal hun leven in iedergeval verbeteren. En wat nog belangrijker is ; een goed gesprek aangaan. Daarom geef ik altijd nog aan het leger des heils, gewoon omdat het mij ooit lang geleden heeft geholpen in moeilijke tijden

 19. Mijn beste reiny,je kan beter je giften aan het leger des heils staken en beter eens Internet gaan afspeuren naar de praktijken die het Leger des heils en andere stichtingen uitvoeren over de ruggen van dak en thuislozen met steun van onze Rijksoverheid.
  Kijk maar op de googledirectory naar donkeredagen indicatiefraudes.

  reiny [24] reageerde op deze reactie.

 20. @R.Donker [23]:
  Zoals gezegd geeft ik ( iets ) uit nostalgise gedachten , en heb wel eens gehoord en gelezen dat het er heden tendage niet zo goed meer is als vroeger. Ook daar slaat de hebzucht en graaicultuur toe. Vandaag aan de dag moet ik er niet aan denken afhankelijk te zijn van een of andere instelling . Maar ja je weet het maar nooit in deze maatschappij !!!! Niets is meer heilig of zeker in het leven.

 21. Reiny,

  Een goeie reactie van je maar ik verwijs dan ook nog naar de google directory met de webtitel “Dagboek van een raadslid 2 ” en dan vind je een duidelijkere uitleg van mij in mijn reactie hoe het zover had kunnen komen.Neem van mij maar aan dat ik na 9 aanschrijven van de politiek in Den Haag en eigen onderzoek dingen ontdekt heb dat wil je niet weten.
  Ook op de google een “Bouwkeet met lauwe koffie” vermeld op de website van de landelijke vereniging voor thuislozen LVT en het dagblad Trouw en trefwoorden “sociale zekerheid, daklozen en papier prikken,leger des heils.
  Mijn precieze verhaal van het ontstaan van mijn dak en thuisloosheid staat als reactie onder SP Krista van Velzens weblog “Iedereen onder dak.

  reiny [26] reageerde op deze reactie.

 22. @R.Donker [25]:
  Bedankt voor de informatie ,zo erg had ik het nimmer verwacht. Ik zal mijn mening inderdaad wel moeten herzien !!
  Groet Reiny.

 23. Reiny,
  Aanvullend is er meer als je op de googlefunctie intoetst “nieuwsportal zwolle”en daarachter de titels:
  Politiekorpsen dumpen daklozen
  Extra opvang Daklozen Zwolle
  tekort opvang daklozen zwolle
  RIBW waarderingsonderzoek
  Hostel voor verslaafden
  Zwolle pakt 25 overlastgevers aan,streetcare 25
  Dannenberg,GGD en nevenfuncties raadsleden
  Beheersplan de herberg
  Leo verhoef boekhoudkundige fraudes
  Groenlinks amoedebeleid en zwolle prettig om te leven
  Solidara presenteerd zich op bevrijdingsfestival

  Veel leesplezier en rechtopstaande haren gauw neerkammen!
  Want door mijn acties om de misstanden en fraudes aan te kaarten ben ik op 10 september 2008 doelbewust mijn woning aan de Walstr. 9a in zwolle uitgewerkt met “bestuurlijke dwang”door kwaadwillenden die hoopte dat ik snel zwolle zou uitvluchten,maar daar hebben zij zich in vergist want ik sla nu terug.

Comments are closed.