price“De overheid dankt haar structurele tekort aan inkomsten aan haar structurele overschot aan uitgaven.”

De overheid verkent nieuwe bezuinigingen. De inkomsten vallen tegen en daarom zal mogelijk verder worden bezuinigd op arbeidsmarkt, zorg en woningmarkt. Waar niet over wordt gesproken, zijn bezuinigingen op het hele apparaat van overheidsinstanties en ambtenaren.

Wanneer een bedrijf in productie en omzet groeit, komen er veelal meer mensen in dienst en wordt een groter pand betrokken. Wanneer de productie en de omzet daalt, worden werknemers ontslagen en zoekt men een kleiner en goedkoper pand. De kosten en de personeelsbezetting dienen altijd in overeenstemming te zijn met de omzet.

Centraal hierbij staat dat bezuinigingen een interne kwestie zijn en dat de klant daar zo weinig mogelijk hinder van mag ervaren.

Wanneer echter bij de overheid de “omzet” daalt, blijft deze in haar dure pand zitten en blijven de medewerkers op de loonlijst staan. Er wordt vervolgens bezuinigd op de klantenservice en het nakomen van de eigen leveringsvoorwaarden.

Bij de overheid zijn bezuinigingen een externe kwestie waar de eigen organisatie zo weinig mogelijk hinder van mag ervaren.

Ik zal met buitengewone interesse volgen hoe de overheid de bezuinigen de komende tijd zal invullen. Vanuit de fundamenteel andere visie op bezuinigingen verwacht ik dat de organisatie van de overheid liever haar klanten benadeelt dan zichzelf. De burger is klant van de overheid. Zoals het er nu allemaal naar uit ziet, zal het pand niet kleiner worden, zullen er geen medewerkers vertrekken. Wel zullen de burgers geen leveringen meer ontvangen waarvoor wel is betaald.

Sen Huwa

13 REACTIES

 1. Bezuinigen bij de Roverheid is iets anders dan bezuinigen bij mensen.

  Als gewone mensen gaan bezuinigen, geven ze minder geld uit. Werkt meestal prima.

  Als de Roverheid gaat bezuinigen betekent dat dat ze meer inkomsten nodig hebben. Dus gaan ze de lasten weer bij de mensen droppen. De Roverheid bezuinigt dus niet, maar steelt meer van de mensen om zodoende de gaten in de begroting te sluiten.

 2. Wie het breed heeft laat het breed hangen. De parasieten vragen om in de spiegel te kijken, is natuurlijk wel erg veel gevraagd… Misschien doen zij het wanneer het Sint Juttemis is?

  Off Topic maar een paar gedachten die ik laatst had:

  1) Je hebt nu dat gedoe over de Balkenenen-norm. Als men die zo belangrijk vind, waarom wordt deze dan niet ingevoerd voor de hele samenleving? Wie het waagt om meer te verdienen dan eerste minister Zuurbekje betaalt 100% belasting. Dit is de natte droom van elke collectivist en afgunstige kleinburger. En het zal een interessante emigratie golf veroorzaken, dan kunnen de reuzen van de middelmaat lekker bij elkaar gaan navelstaren.

  2) Als al die immens integere, onmisbare en bekwame bureaucraten, welke zo veel doen en betekenen voor de samenleving, werkelijk zo uniek en onmisbaar zijn; waarom verdienen zij dan maar een schamele 2-5 ton per jaar? Even geen Bakellende norm hier. In zo’n geval moeten die bureaucraten toch minstens een paar miljoen euro per jaar ‘waard’ zijn? Of een paar miljard? Met een paar miljard per jaar kan bijvoorbeeld een Eveliene Herfkens eindelijk het Empire State Building kopen en net als die aap uit de film, met d’r dikke reedt op het dak gaan zitten. Alles heeft zijn prijs. Wie weet wordt het een toeristische attractie en komt er nog wat geld voor terug.

  De politici zijn niet consequent, behalve in Utrecht een beetje.

 3. De overheid bestaat uit teveel bestuurslagen en ze hebben geen enkel begrip meer over wat geld betekend. Ze leven in een wereld waar ze het verschil tussen een miljoen en miljard niet meer zien of willen weten .De nullen zijn niets , dat is waar , maar wat er voor deze nullen staat , en hoeveel nullen het zijn daar denken ze niet over na. Laten ze zich maar eens afvragen hoe een gezin met minimum inkomen daar tegen aan kijkt. Ze willen een sociaal beleid en vragen alles van de burger ,maar als je ze vraagt om zelf ook in te leveren dan zijn ze niet thuis. Gelijk milieumensen geld voor het milieu willen ,maar ook dat willen ze niet prive bijdragen. Het is zo gemakkelijk om met andermans geld om te gaan ,en uit te geven !

  Sen Huwa [4] reageerde op deze reactie.
  Armin [9] reageerde op deze reactie.

 4. @reiny [3]:

  Wanneer je met het OM, de politie en de belastingdienst achter je, jouw inkomsten veilig kunt stellen en kunt afdwingen, hoef je niet zo hard na te denken over je eigen kosten.

 5. Ondertussen trekt het Mysterie van Economische Onzaken het land in om bij ondernemersclubs Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen onder de aandacht te brengen.

  Alle klojo’s en hun handlangers inpakken in rubberboten en de oceaan opsturen zonder voedsel.

  Every normal man must be tempted at times to spit on his hands, hoist the black flag, and begin to slit throats.

  – H. L. Mencken

  Sen Huwa [6] reageerde op deze reactie.

 6. @Sen Huwa [6]:

  Ja. Ik, als ik de kans krijg.

  Het antwoord is ook voorgeprogrammeerd: “daar ga ik niet over”. Verwacht vervolgens op de vraag wie daar dan wél over gaat, een diepe stilte.

  De verantwoordelijken zijn zogenaamd “democratisch gekozen”, terwijl iedereen weet dat die mensen a) voor het overgrote deel hun verantwoordelijkheden ontlopen en b) de ambtenaren als beleidsadviseurs het in feite voor het zeggen hebben (“the second man”).

  Zolang er onvoldoende mensen zijn die dit spel doorzien én ook nog eens een keer bereid zijn om zich voor radicale verandering in te zetten, zal dit zo blijven, totdat het schip stil komt te vallen.

  Triest is natuurlijk ook dat het deel van de bevolking dat consumeert (= iedereen die niet productief werkt, dus inclusief ambtenaren) moeilijk in zal stemmen met maatregelen die hen geld zullen gaan kosten.

  Ziehier in een notendop hoe de Titanic ten onder zal gaan. Zorg vooral dat je in een reddingsboot komt..

  Andre [8] reageerde op deze reactie.

 7. @reiny [3]: De overheid bestaat uit teveel bestuurslagen en ze hebben geen enkel begrip meer over wat geld betekend.

  Philips was begin jaren 90 bijna failliet. Hij heeft het bedriijf toen bijna letterlijk gered door een enorme bezuinigingsronde. Philips werd toen – intern – ook wel het ministerie voor electronica genoemd.

  Timmer heeft het bedrijf toen gered door 3 zaken:

  1) Afstoten en outsourcen van veel niet kern-activiteiten. Oorspronkelijk kende Philips honderduizenden werknemers in Nederland. Simpelweg omdat Philips alels zelf deed en ook wilde doen. (Inmiddels hebben ze minder dan 10.000 !!! Philips is helemaal niet zo groot meer in ons land als ze zich voordoen en wij vaak denken.) Dat was al jaren in de gang, maar is toen versneld.

  2) Schrappen in bestuurders. Mooi is de annekdote waarbij bij de eerste bestuursvergadering, er te weinig stoelen waren. Toen een van de bestuurders dat opmerkte, antwoorde Timmer dat er juist teveel bestuurders waren. En dus verdwenen er ook veel.

  3) Belangrijkste: Timmers liet onderzoek doen wat afdelingen nu exact deden. Men ‘ontdekte’ dat veel afdelingen enkel werkten voor andere afdelingen. Die werden dus geschrapt.

  Verschil is uiteraard, dat het “ministerie voor electronica” uiteindelijk een commercieel bedrijf was, dat ook daadwerkelijk failliet gegaan zou zijn. De andere ministeries gaan niet failliet, en dus zal men zich (1) niet beperken tot de kerntaken maar alles zelf willen blijven doen (2) niet schrappen in bestuurders en bestuurslagen en al helemaal niet (3) afdelingen die enkel elkaar zaken toeschuiven en daarmee geld rondpompen gaan aanpakken.

 8. @Ewt [10]: Kun je die uitleggen?

  Ik denk best dat er bezuinigd gaat worden op de AWBZ, en dat is ook broodnodig als je kijkt hoe ontzetten opgeblazen die moloch is. Immers we betaen inmiddels meer premie aan onverzekerbare zorg, dan aan gewone zorg. Dat is uiteraard onzin.

  En ik denk ook dat zoals altijd de grote schreeuwers binnen de AWBZ ervoor zullen zorgen dat zij niet te hard getroffen zullen worden. Resultaat zal mogelijk dan zijn dat onnodig de echt onverzekerbare zorg getroffen worden. Immers bejaarden en gehandicapten schreeuwen niet hard …

  Maar waarom zou mij dat leren waarom ik belasting betaal? Dat weet ik al.

  Ik betaal vooral belasting en premies voro twee dingen. Eén, om de niet-zielige middenklassers goedkoop aan welvaartsbehoud systemen te helpen en allerlei leuke inkomencadeautjes. Twee om allerlei ambtenaar en semi-publieke clubs in de lucht te houden. Tientallze miljarden euro’s worden jaarlijks rondgepompt tussen verschillende overheidsinstanties onderling in. Al dat rondpompen geeft enorme overhead. Veel zaken zouden enorm veel goedkoper kunnen door eens flink te schrappen in bestuurslagen en organisaties.

  De echte vangnetzorg (bijstand, gehandicaptenzorg, etc) en de kerntaken van een samenleving (wegen, justitie, leger, dijken, etc) kosten relatief niet zo veel.

  Onze verzorgingstaat bemoeit zich echter met allerlei groepen die helemaal niet zo zielig zijn. Kijk, natuurlijk is het niet leuk als je je baan kwijtraakt, maar iemand die een goed inkomen heeft van zeer significant boven de minima, hoef je toch niet met alles de hand boven het hoofd te houden? En die hoef je toch ook niet bij elke tegenslag meteen een toeslag of subsidie te geven? Toch geven wij huurtoeslag aan mensen die helemnaal niet zo laag inkomen hebben, zorgtoeslag aan mensen die boven de oude ziekenfondsgrens verdienen en kinderbijslag aan mensen met dikke inkomens. En allerlei organisaties krijgen subsidies: bijna 20 miljard per jaar!

  En ja, met zo’n systeem dat alsmaar blijft groeien is het logisch dat er bezuinig moet worden. En ja, wie zijn dan d edupe? De echt zwakke, want die klagen niet.

  R. Hartman (NI) [13] reageerde op deze reactie.

 9. De vriendjespolitiek nekt ons hele systeem,wat gedoemd is om te verdwijnen,anders zie ik het zwart in. Nederland is tot het bot corrupt van hoog tot laag!

 10. @Armin [11]: “Eén, om de niet-zielige middenklassers goedkoop aan welvaartsbehoud systemen te helpen”

  Kun je die uitleggen? Hoezo goedkoop? Diezelfde middenklassers betalen zich toch eveneens scheel aan de blauwe enveloppen maffia?

  Het is de middenklasse die de economie (en de staat) in leven houdt; er zijn te weinig ‘rijken’ om de spilzucht van de Staat in stand te kunnen houden…

Comments are closed.