Zionisten schuld van crisisDit is het vierde stukje van een reeks over het Oude Testament (OT) als blauwdruk voor het bereiken van de wereldsuprematie. De eerste drie artikeltjes betroffen de onderwerpen “Separatisme” , “Haatzaaien”, “Het verhaal van Joseph in Egypte” , waarin enkele zeer effectieve technieken (spelregels) die systematisch door de Israëlieten en navolgende generaties werden en worden toegepast, werden behandeld. Niet alleen beroepen de Israëlieten en hun opvolgers, die zich sinds de tweede helft van de negentiende eeuw Zionisten noemen (Zion=Jeruzalem), zich met succes op de “goddelijke” rechten van de Israëlieten, zoals deze in het Oude Testament beschreven zijn, maar ook hanteren zij consequent de methoden en strategieën die daarin worden verkondigd.

Deze keer behandel ik “Schuld en Crisis”, maar ik begin met een recapitulatie van het voorafgaande.

Recapitulatie

“We zijn Separatistisch en worden gehaat”

Zionisten geloven, dat ze worden gehaat en ze worden geconditioneerd om eensgezind te reageren tegen elke nieuwe vijand, die door hun leiders als vijand wordt geidentificeerd. Zij vertellen hun leden voortdurend, dat zij door hun vijanden worden ingesloten. Zionisten zijn bang en altijd in de verdediging. Verenigd tegen deze gemeenschappelijke vijand (allemaal niet-Israëlieten of “gentiles”) steunen ze elkaar en spelen altijd de rol van onschuldige slachtoffers, zelfs wanneer een van de hunne zijn eigen moeilijkheden heeft veroorzaakt.

Door gebruik te maken van het verschrikkelijke Holocaust-verhaal hebben ze de sympathie van letterlijk miljarden niet-Israelieten gewonnen, die nu hun volk willen “beschermen”. Tegelijkertijd hebben de leiders hun volk ervan overtuigd, dat het onder de grootste bedreiging in de hele geschiedenis leeft. “We hebben Israël nodig ingeval er ooit een nieuwe Holocaust mocht plaatsvinden, zodat we ergens naar toe kunnen vluchten.”

In gewone taal betekent dit: “Niet-Israelieten kunnen op elk moment in irrationele massamoordenaars veranderen en wij moeten onszelf tegen hen beschermen.” Het volk wordt geleerd geen outsiders te vertrouwen, hetgeen natuurlijk beledigend is voor mensen om hen heen, wat vaak werkelijke vijandschap teweegbrengt.

De boodschap is, dat het Zionistische volk niet in staat is zichzelf tot dezelfde nivo’s als anderen kunnen zinken, te verlagen. Zionisten zijn simpelweg een beter soort mensen dan de rest. Vele outsiders ondersteunen dat idee, terwijl ze zich niet realiseren, dat zij zichzelf daardoor beledigen. “Ja, ik en anderen zoals ik zijn wilde bloeddorstige beesten, vol irrationele haat en oncontroleerbare boosheid. Ik moet werkelijk die heilige Israelieten beschermen tegen soortgelijke mensen als ik.”

Anderen voelen zich gekwetst, dat een kleine minderheid van zo’n 0,2% van de wereldbevolking de rest van de mensheid laag en minder dan zij achten. Het Zionistisch succes bestaat hierin, dat zij Separatistisch zijn en zichzelf al gehaat beschouwen, zelfs wanneer dit niet het geval is, en altijd klaar staat om elke als zodanig aangewezen vijand massaal aan te vallen. Ze lopen gezamenlijk te hoop in vrees en verontwaardiging.

Word de Tweede Man (net als Joseph in Egypte)

Het Zionisme heeft leden en supporters in de hoogste regeringskringen over de gehele wereld; in invloedrijke bedrijven en media in elk westers land en in kleine zaken en locale politieke bases overal.

Hun kinderen worden opgevoed om zichzelf te zien als directeur of manager van wat dan ook om hen heen en hun werk op deze gebieden is over het algemeen excellent.

De meesten zijn zich niet eens bewust van Zionistische plannen, omdat ze oprecht streven naar gerespecteerde plaatsen in hun gemeenschappen. Dit is van belang voor de beweging, wanneer een vijand moet worden bedwongen. De leden verenigen zich in koor tegen elke nieuwe vijand. Als gerespecteerde leden van hun gemeenschap kunnen zij niet worden genegeerd en niet-Israëlieten voegen zich bij het koor om de vijand van het Zionisme eruit te gooien.

Plan de Grote Klap

Les 5: Creëer schuld en crisis

Voedselschaarste (zoals in de tijd van Joseph in Egypte) is slechts een van de vele tactieken om crisis te veroorzaken. Een andere tactiek is het creëren van schulden, hoe groter hoe sterker de macht wordt.

Het is geen geheim, dat het Zionisme actief is in de “haute finance”. Financiele depressies kunnen worden gebruikt om miljoenen mensen in een klap bankroet te maken. Banken kunnen ook gigantische oorlogsschulden financieren, die met rente moeten worden terugbetaald door de belastingbetalers. Er is niets zo profijtelijk als het financieren van oorlogen, vooral als men beide partijen financiert, zoals Nathan Rothschild de Napoleontische oorlogen financierde. Na afloop is de winnaar bovendien schatplichtig aan de financier.

Regel 5: Financier, creeer schuld, schuld die aan jouw familie is verschuldigd. Leen aan iedereen die het nodig heeft en maak je geen zorgen of ze je kunnen terugbetalen. Bereken rente en huur , waardoor de schuld groeit. Zorg dat iedereen jouw geld schuldig is en wanneer ze niet kunnen terugbetalen pak dan hun goed (onderpand, dat ze contractueel garanderen). Maar wanneer je binnen de familie leent, bereken nooit rente. Al het familiekapitaal is het familiekapitaal en niemand mag ten koste van zijn broer verdienen.

Bereken uw broeder geen interest op al hetgeen interest zou kunnen opleveren, Je mag een vreemde interest berekenen, maar geen broeder Israëliet.” (Deut. 23:19-20)

Want de Here God zal u zegenen, zoals hij u beloofd heeft, en u zult geld uitlenen aan vele volkeren, maar u zult niet lenen; en u zult heersen over vele volkeren, maar zij zullen niet heersen over u.” (Deut. 15:6)

Hij die zich borg stelt voor een vreemdeling zal ervoor boeten, maar hij die borg haat is veilig.” (Spreuken 11:15).

De rijke is hij die heerst over de arme en de schuldenaar is de bediende van de uitlener.” (Spreuken 22:7)

Zo spreekt Yahweh over al mijn boze buren, die de erfenis*) aantasten die Ik mijn volk, het volk van Israël, heb geschonken: Ziedaar! Ik zal hen opnemen van hun land en onder hen het Huis van Judah … En zo zal het geschieden, als zij ijverig de manieren van mijn volk leren…dan zullen zij groeien te midden van mijn volk. Maar als enig volk niet wil luisteren, dan zal Ik het oppakken en totaal vernietigen, zo spreekt Yahweh.” (Jeremiah 12:14-17)

Al degenen die Armageddon overleven, zullen de manieren van de Israëlieten leren en hen volgen of worden vernietigd. Zal dat geen prachtige wereld worden?

Is het zelfs mogelijk, dat een klein volk aan de kust van de Middellandse Zee de hele wereld zou kunnen overnemen? In theorie wel. In elk land vandaag de dag kan men zien, hoe grote aantallen mensen, honderden miljoenen zelfs, worden gecontroleerd door een kleine groep mensen aan de top. Een wereldwijd controle systeem moet haalbaar zijn, maar is het waarschijnlijk?

*) Israëls “erfenis” omvat heel het land van het Midden-Oosten en -zoals we zullen zien- de controle over de hele planeet.

Volgende keer: Rechtvaardiging van het Zionisme en zijn praktijken, waarin wordt ingegaan op rabbijns onderricht en de doctrines van de Rabbijnen Kook & Zn.


Bronnen:

Tony Malone, The Zionist Manifesto 5
Biblos

Wikipedia, De opkomst van het Zionisme

102 REACTIES

 1. Even offtopic. Top die nieuwe look van vrijspreker.nl!
  Vrijspreker en de filosofie van de vrijheid wordt steeds populairder, een jasje mag daarom wel!

 2. -edit
  Dubbelpost.
  Ik kan de [post] / verzenden knop trouwens niet zien. Voorderest puik werk!

 3. Begrijp ik het goed dat Spynose de rente die Joodse bankiers vragen aan hun klanten, verwerpelijk vindt?
  Vast en zeker beveelt hij rente vragen door niet-Joodse bankiers zeker aan.

  Spynose maakt een grote fout: hij vertaalt de beloften van JHWH als uitspraken die door Joodse seculieren zouden zijn gedaan.
  Uiteraard geschiedt zo’n invulling geheel vanuit zijn eigen persoonlijke visie dat God een menselijk verzinsel is.
  Derhalve vindt hij dat OT een sluw bedenksel.
  Maar dat is zijn subjectieve invulling van dat OT.
  Geloven in JHWH en Diens uitspraken is NET ZO geldig.

  Terzijde: bijzonder geslaagde nieuwe jas voor deze site, dat moet gezegd. Zeer fraai en helder.

 4. Spynose haalt zegenteksten aan, om daarmee ‘aan te tonen’ dat Zionisten JHWH hebben ‘bedacht’ om zo wereldmacht te zoeken.
  (Hoewel de geschiedenis van Jozef daarvoor een zeer belabberd voorbeeld was)

  Maar nu staat diezelfde bijbel ook vol met teksten die vervloekingen hebben voor diezelfde Joden. Straffen voor die Joden: de bijbel staat er vol mee.

  Kennelijk is er, in de opvatting van Spynose, dus sprake van een zeer select Joods gezelschap, dat JHWH heeft bedacht, niet alleen om de wereld te beheersen, maar om tevens ‘de’ Joden te intimideren.

  Het staat vast dat dat veronderstelde kleine selecte gezelschap dat al die bijbelse geschiedenissen bedacht schijnt te hebben, slechts ten behoeve van de eigen macht, allang is gestorven.

  Blijft over een verondersteld zeer select gezelschap, dat die teksten nog steeds zou gebruiken om zowel de wereld als de Joden, te overheersen.

  Daarbij zou dat zeer selecte gezelschap de wereld en die Joden kennelijk willen overheersen d.m.v. bijbelteksten, hoewel het grootste deel van die wereld en die Joden geen enkele boodschap meer heeft aan die bijbelteksten.

  Waarmee het verhaal van Spynose, alweer eens, begint te rammelen.

 5. Er is een groep die nog wel door die bijbelteksten geraakt wordt: christenen.
  De selecte Joodse groepering die zowel de wereld als de Joden wil overheersen door die bijbelteksten (verondersteld!) leeft allang niet meer, zoals gezegd.
  Blijft over een select gezelschap dat hedendaagse christenen kennelijk wil oveerheersen middels deze bijbelteksten.
  Aangezien geen hedendaagse bijbelteksten worden toegevoegd, rest dat kleine selecte gezelschap dat de macht zou zoeken over de wereld, de Joden en de christenen, niks anders dan…. : die christenen die oude teksten voor te houden, in de hoop dat die christenen die zullen geloven?

  Maar… die oude teksten waren allang de inspiratie voor die christenen!
  Een verondersteld select machtzoekend gezelschap kan hier helemaal niets uitrichten: immers, teksten veranderen kan zij niet, teksten toevoegen kan zij ook niet.
  Ze is geheel afhankelijk van de goede wil of onwil van die gelovigen!

  Waarmee hun macht dus een lachertje is geworden.
  En de artikelen van Spynose de prullenbak in kunnen.

 6. Het meest wrange is nog, dat die Joden die de bijbel wel zeer serieus nemen,de orthodoxe Joden, allerminst actief zich inzetten voor het zionisme van Herzl!
  Deze groep vindt de oprichting van de staat Israel te voorbarig: het zou pas mogen gebeuren na de komst van de Messias.

  Aangezien Spynose beweert dat ‘het’ zionisme al zo’n 3000 jaar een kwaad is, bedoelt hij niet het zionisme van Herzl.
  Maar verstaat hij onder ‘zionisme’ gewoon het Joodse geloof, zoals dat is vastgelegd in de bijbel.
  Daarover heb ik hierboven e.e.a. helder uitgelegd.

  De bijbel gebruiken om de macht van het zionisme aan te tonen, gaat dus alweer niet op: want die Joden die de bijbel nog heel serieus nemen, zijn veelal zeker GEEN Joden die de staat Israel hebben willen stichten. Hoewel zeer orthodox Joods.

 7. @Spy-Nose [6]:

  Rest niks anders voor Spynose meer, dan een trolalarm af te roepen.
  Hoewel ik hier dus inhoudelijk en rationeel reageer.

 8. Ik vind dit soort verhalen met toch een niet echt onzichtbaar anti-semitisch sausje vrijspreker onwaardig. Ook al weet ik dat Hub niet aan cencuur doet, zou hem willen aanraden, enkel artikelen die het libertarisch gedachtengoed omvatten te willen posten. Dit schrikt mensen af, en geeft tegenstanders – terrecht – ammunitie om libertariers als rechts en zelfs ‘fout rechts’ af te spiegelen …

  Nico [15] reageerde op deze reactie.
  Spy-Nose [17] reageerde op deze reactie.
  Andre [18] reageerde op deze reactie.

 9. Altijd puik om weer eens een ander licht te laten schijnen over de joden.

  Wee je gebeente als één of ander ongehoorzaam Talmoed varken er op wat voor manier dan ook zijn mening (feiten) over wil geven. Gedwee krijgen we voorgekauwd hoe men heeft te denken over Israëliërs.

  Mijn mening (nog geen feit) is dat Israël een zware beproeving zal ondergaan en dan druk ik me nog maar zwak uit. Pas als de rook is opgetrokken zal blijken wie gelijk of ongelijk heeft gehad. Leugens, haat en het bespugen van 99 procent van de wereldbevolking zal m.i. geen zegen geven en die ene procent kan zich verheven voelen, maar leugens en bedrog zullen, nogmaals, geen zegen geven!

  beek [13] reageerde op deze reactie.
  Spy-Nose [29] reageerde op deze reactie.

 10. @IIS [12]:

  Is U profeet?
  Namens wie dan wel?
  Namens uzelve?
  Dan kan iedereen profeet zijn namens zichzelf?
  Is de wereld slechts vervuld van de miljarden profeten namens zichzelf?
  WAAR blijft dan DE moraal, namens wie IIS schijnt te spreken?
  Die bestaat dus niet!
  Is IIS dus een zandkorrel in de woestijn.

  IIS [14] reageerde op deze reactie.

 11. @beek [13]:

  Ach Beek, je bent uit de tijd en loopt te jengelen en te leuren met wat oud literatuur. Ook jij zult worden bespuugt, omdat je in hun ogen maar een simpele grist bent. Je bent niet meer dan een deurmat, net als al die andere debielen die naar de kerk gaan en geloven in een beloofd land wat uiteindelijk ook alleen maar bestaat uit vele simpele ‘zandkorrels’ in de woestijn…

 12. @Armin [9]:

  ‘Ik vind dit soort verhalen met toch een niet echt onzichtbaar anti-semitisch sausje vrijspreker onwaardig. Ook al weet ik dat Hub niet aan cencuur doet, zou hem willen aanraden, enkel artikelen die het libertarisch gedachtengoed omvatten te willen posten. Dit schrikt mensen af, en geeft tegenstanders – terrecht – ammunitie om libertariers als rechts en zelfs ‘fout rechts’ af te spiegelen …’

  Typisch een reactie van een bang mens, een mens die bang is voor verlies. In ieder geval geen reactie van een mens die op zoek is naar de waarheid voor zover deze bestaat.

  Deze stof is te belangrijk om te laten liggen omdat het ons allemaal intens raakt – velen zijn zich hiervan niet bewust. Ik laat anderen met rust zolang ze mij met rust laten. De juiste balans moet gevonden worden.

 13. …En maar geloven en ons wijs maken dat de crisis over is en simpel door interventie van de zogenaamde wereldleiders kan worden bedwongen….Wie o wie trekt aan het touwtje? They, natuurlijk! Zeer zeker niet de simpele zielen die ons door duistere dalen willen loodsen en geld kapot gooien!

  Degene die het weten, weten het, en delen kostbare informatie zelfs niet met onze queen, al denkt en hoopt en gelooft ze van wel….Ook zij is niet meer dan het haasje als de dag komt dat het er werkelijk op aan komt. Vooralsnog is het niet zover en mogen de schaapjes die over de toekomstige kling zullen worden gehaald nog even zoetjes verder dromen.

  Eerst nog even de beurzen kunstmatig oppompen en dan…??

 14. @Armin [9]:
  Ik had graag een inhoudelijke reactie van je gezien, Armin. Jij schijnt een van de velen te zijn, die zich door mediapropaganda in slaap laten sussen. Valt me van je tegen.

  Wat meer interesse voor de wereld om je heen zou je ogen kunnen openen.

  “For behold, Yahweh will come in fire, and his chariots like the stormwind, to render his anger in fury, and his rebuke with flames of fire. For by fire will Yahweh execute judgment, and by his sword, upon all flesh; and those slain by Yahweh shall be many. Those who sanctify and purify themselves to go into the gardens, following one in the midst, eating swine’s flesh and the abomination and mice, shall come to an end together, says Yahweh. For I know their works and their thoughts, and I am coming to gather all nations and tongues; and they shall come and shall see my glory, and I will set a sign among them …and they shall declare my glory among the nations … And they shall bring all your brethren from all the nations as an offering to Yahweh, upon horses, and in chariots, and in litters, and upon mules, and upon dromedaries, to my holy mountain Jerusalem, says Yahweh, just as the Israelites bring their cereal offering in a clean vessel to the house of Yahweh … From new moon to new moon, and from sabbath to sabbath, all flesh shall come to worship before me, says Yahweh. And they shall go forth and look on the dead bodies of the men that have rebelled against me; for their worm shall not die, their fire shall not be quenched, and they shall be an abhorrence to all flesh.” Isaiah 66:14-19, 20, 23-24.
  Andre [19] reageerde op deze reactie.
  beek [21] reageerde op deze reactie.

 15. @Andre [19]:

  Dat kan Andre uiteraard vinden.
  De vraag hier is echter: is die bijbel dan werkelijk zo invloedrijk over de gehele wereld, dankzij een klein groepje Zionisten??
  Die geen enkele invloed meer op die teksten kunnen hebben?

  Of is de invloed vooral te danken aan de vele christenen voor wie die bijbel inderdaad de openbaring is van Gods’ plannen ?
  Aangezien voor hen de Christus (NT) het laatste woord heeft?
  Die Christus die nergens, maar dan ook nergens, dat OT heeft betwijfeld?
  Die Christus die nota bene door de orthodoxe Joden niet als Messias wordt beschouwd?

  Spynose tracht zijn eigen mening als ‘objectieve’ waarheid te poneren.
  Maar dat is uiteraard evenzogoed een geloof.
  Want ook Spynose was er niet bij, toen b.v. Elia een demonstratie van het werkelijke bestaan van JHWH gaf, in het bijzijn van vele getuigen.
  Waar bij het NT eveneens getuigen hebben gesproken van het optreden van Christus.

  Waarom het Neder-libertarisme zich geroepen voelt deze getuigenissen aan te vallen?

  Zijn ze bang of zo?

 16. @Andre [19]:
  Je houdt het niet voor mogelijk. Al zolang “de mens” bestaat, laten velen zich amuseren door roepende en schreeuwende politieke en geestelijke leiders, die allerlei gruwelverhalen als witte broodjes aan hun consumenten weten te slijten, tegenwoordig aangevuld met andere horrorlectuur en griezelfilms.

  Israëlieten en Zionisten hebben van de bijbel en andere lectuur, aangestuurd door hun rabbi’s en met steun van allerlei geheime organisaties, (zoals o.a. de vrijmetselarij, de Illuminati en de Satanskerk) een religieus-ideologisch mengsel laten brouwen, dat hen een aardig eind op de weg naar de wereldhegemonie heeft gebracht.

  Hoe “gelovige” Israëlieten/Zionisten met niet-Israëlieten om denken te moeten gaan, blijkt uit talloze teksten in het OT. Neem deze hier toepasselijke tekst:

  “Your male and female slaves are to come from the nations around you; from them you may buy slaves. You may also buy some of the temporary residents living among you and members of their clans born in your country, and they will become your property. You can will them to your children as inherited property and can make them slaves for life, but you must not rule over your fellow Israelites ruthlessly.” (Leviticus 25:44-46)

  En let wel, dit ging een groot aantal eeuwen zo door. Tegenwoordig lijken de Palestijnen het het zwaarst te moeten ontgelden.
  Maar het is natuurlijk inmiddels een wereldwijd probleem, waar vele volken (neem Irak en vele Z.-Amerikaanse landen) het slachtoffer van zijn en waarbij het Amerikaanse corporatisme (banken, politiek & big business) een zware verantwoordelijkheid draagt.

  Zo dient men zich ook af te vragen, hoe lang de Amerikaanse burger de financiële uitbuiting door de Zionistische bankiers nog pikken.
  beek [27] reageerde op deze reactie.
  Andre [28] reageerde op deze reactie.

 17. @Andre [18]:

  Mechanismen???
  Die maken dat Joden zelf voortdurend het mikpunt zijn geweest?

  Sinds wanneer zijn de getuigenissen van mensen mechanismen?
  Dat kan Andre alleen maar volhouden, als hij gelooft dat al die getuigenissen (door de eeuwen!) verzonnen zijn.
  Ten behoeve van de macht.

  Maar het opvallende is nu juist dat de gelovigen in die getuigenissen voortdurend vervolgd werden, en bijna altijd een onderdrukte minderheid vormden.

  Zoals ook nu weer op de Vrijspreker.

  Waarom vrijsprekers zich dan toch geroepen voelen voortdurend te katten op een geloof dat slechts door een kleine groep wordt aangehangen?

  Zouden ze vrezen dat die kleine groep inderdaad toch gelijk kan hebben?

  Armin [34] reageerde op deze reactie.

 18. @Spy-Nose [22]:

  Toon dat dan eens aan: anno 2009?!
  Je bedient je van een leugenachtige invulling van deze teksten.
  Die een belofte inhielden, onder omstandigheden waarin die Joden door overheden werden bedreigd.
  NB!

 19. Tevens valt het op dat zowel Andre als Spynose niet ingaan op mijn reacties 3,4, 5 en 7.
  Die bijzonder relevant zijn.
  Nee, ze gaan liever gewoon blind maar door met hun demoniseringen.

 20. Kortom: je reageert rationeel, doch de ‘rationalisten’ blijven gewoon ’trol’ roepen.
  Wat een failliet van dit soort rationalisten.

 21. @Spy-Nose [22]:

  ‘finaciele uitbuiting door de Zionistische bankiers’

  Spynose roept maar wat.
  Zijn ‘gewone’ bankiers wel te vertrouwen, maar de ‘zionistische’ niet??
  Wat een treurnis.
  Die Spynose dient verbannen te worden van de promotie van het libertarisme.

 22. @Spy-Nose [22]:

  “Zo dient men zich ook af te vragen, hoe lang de Amerikanen de financiële uitbuiting door de Zionistische bankiers nog pikken.”

  Gezien de deplorabele onderscheidingscapaciteiten van de meeste mensen, gelovig of niet, zie ik dit voorlopig nog niet opgelost, zeker ook niet omdat men steeds meer graait uit de virtuele kas. Men staat er bij en kijkt er naar. Laatste nieuws (gaap): de TARP fondsen zijn ‘zoek’, de toxic assets zijn er niet mee opgekocht.. 700 miljard, howdoe en bedankt.

  Maar goed. Ik ben van mening dat men er beter aan zou doen om zijn geloof voor zichzelf te houden en niet te betrekken op anderen. Het soort mensen dat dat doet bestaat daadwerkelijk (alhoewel niet zeer talrijk to say the least), en ofschoon ik ook hún mening niet deel, wens ik ze het allerbeste toe in hun geloofsbelevenis. Groepsvorming op vrijwillige basis lijkt me geen probleem zolang ze elkaar leuk bezighouden. De praktijk wijst echter uit dat dat meestal niet zo is, helaas. Men bemoeit zich o.a. tegenwoordig via de politiek met mijn leven, die gristenen. Ik vraag me dan altijd af welke interpretatie van het heilige boekje daaraan ten grondslag ligt, want daar kun je alle kanten mee op, en meestal de verkeerde. Zal wel iets met geef de keizer wat de keizer toebehoort zijn. Of is dat dan op vrijwillige basis ? Tis maar hoe je het interpreteert, nog slechter dan een damesroman waarin de gelukkig getrouwde hoofdrolspeelster een leuk intermezzo heeft met de tennisleraar.

  Eenieder echter die zijn moralistische gelovige humbug over mij uit wenst te storten staat bij mij voor een dichte deur (letterlijk soms… lol). Jaja ik weet het, hel en verdoemenis zal mijn deel zijn. Tsja. Life is hard, then you die..

  @Spy-Nose [30] reageerde op deze reactie.

 23. @IIS [12]:
  “Pas als de rook is opgetrokken zal blijken wie gelijk of ongelijk heeft gehad.”

  Probleem is wel, dat de Zionistische doctrine voorschrijft te zorgen, dat er waar mogelijk brand gesticht wordt en dat Zionisten inmiddels wereldwijd cruciale posities bekleden en overwegende invloed op de globale machtspolitiek uitoefenen.

  Zij worden daarbij geholpen door allerlei politieke en andere organisaties, maar ook door goedwillende maar onwetende mensen.

 24. @Andre [28]:
  “Ik ben van mening dat men er beter aan zou doen om zijn geloof voor zichzelf te houden en niet te betrekken op anderen.”

  Het Zionisme beschikt na een push up door de Holocaust story over een wereldwijd netwerk op cruciale terreinen, zoals in de financiele wereld, de informatica, de media, de wapenindustrie, de intelligence, de politiek en op militair gebied.

  Het controleert de facto het hele Amerikaanse veiligheidsbeleid, terwijl de territoriale expansie in het M.-Oosten nog een kwestie van tijd is.

  Immers gezien de Bijbelse opdracht en de voortdurende geestelijke indoctrinatie behoort het gehele M.-Oosten tot het Beloofde Land en staat dus op de nominatie militair te worden bezet. Er zijn op dit moment echter wat praktische obstakels.

  Aan te nemen valt, dat enkele van de gebieden, die op de prioriteitenlijst staan vermoedelijk de Westbank en Libanon zijn.

  “Your territory will extend from the (Sinai) desert to Lebanon, and from the great river, the Euphrates – all the Hittite country – to the Great Sea (Mediterranean) on the west.”
  (Joshua 1:4)

  “I will establish your borders from the Red Sea to the sea of the Philistines, and from the desert to the river. I will hand over to you the people who live in the land, and you will drive them out before you. Do not make a covenant with them or with their gods. Do not let them live in your land, or they will cause you to sin against me…” (Exodus 23:31-33)

  “Hear, O Israel; you are to pass over the Jordan this day, to go in to dispossess nations greater and mightier than yourselves, cities great and fortified up to heaven…” (Deuteronomy 9:1)

  “…then Yahweh will drive out all these nations before you, and you will dispossess nations greater and mightier than yourselves.” (Deuteronomy 11:23)

  “When you draw near to a city to fight against it…and when Yahweh your God gives it into your hand, you shall put all its males to the sword, but the women and the little ones, the cattle, and everything else in the city, all its spoil, you shall take as booty for yourselves; and you shall enjoy the spoil of your enemies …” (Deuteronomy 20:10-14)

Comments are closed.