Joseph_is_made_ruler_1414-7aDit is het derde stukje van een reeks over het Oude Testament (OT) als blauwdruk voor het bereiken van de wereldsuprematie. De eerste twee artikeltjes betroffen de onderwerpen “Separatisme” en  “Haatzaaien”, enkele zeer effectieve technieken (spelregels) die destijds systematisch door de Israëlieten werden en -zeg maar sinds de 18e eeuw- door hun opvolgers, de (voorlopers van de) Zionisten, worden beoefend. Later zullen we zien, hoe een Oost-Europees volk, de Khazaren, zich met succes op de “goddelijke” rechten van de Israëlieten beroepen. Deze keer behandel ik het verhaal van Joseph in Egypte, en hoe hij zijn positie in de praktijk voor zijn eigen doeleinden en die van zijn familie benutte.

De gewenste positie – Het verhaal van Joseph in Egypte

Het verhaal van Joseph, de elfde en favoriete zoon van Jacob (alias Israël), is cruciaal voor het machtsspel. Daarom volgt hier voor een goed begrip een korte samenvatting daarvan.

Joseph werd door zijn broers gehaat, want hij was de eerste zoon van de echte vrouw van zijn vader (Gen. 30:22-24). Zijn tien oudere broers hadden hun hele leven op de boerderij van hun vader gewerkt, maar nu zou Joseph de hele erfenis opstrijken en boven hen gesteld worden. Bovendien was hij er behoorlijk arrogant over (Gen. 37:1-11). Toen hij 17 jaar oud was, gooiden zijn broers hem daarom in een groot gat en verkochten hem aan een Arabische Karavaan, die naar Egypte trok. Daar werd hij tot zijn geluk verkocht aan Potiphar, de lijfwacht-kapitein van de pharao, en belandde rechtstreeks in het paleis! (Gen. 37:12-26).

Joseph was een prima slaaf, geplaatst boven alle andere slaven en controleerde alle hulpbronnen van zijn meester. Toen diens vrouw hem niet kon weerstaan, probeerde zij hem te verleiden. Tevergeefs, hij wees haar af uit louter integriteit. Maar uit woede over die afwijzing liet ze hem arresteren op beschuldiging van verkrachting. Hij zat 10 jaar in de gevangenis, waar hij de meest bevoorrechte en vertrouwde van alle gevangenen werd (Gen. 39:1-22). Tenslotte werd zijn kunst om dromen te verklaren bekend bij de Pharao, die geplaagd werd door boze dromen. Joseph werd ontboden uit de gevangenis en verklaarde hun betekenis.

Egypte zou zeven jaren voorspoed kennen, die gevolgd zouden worden door zeven jaren van vreselijke honger, de ergste ooit.  De Pharao vroeg Josephs advies en die antwoordde: U moet een eerlijk mens vinden en hem belasten met het verzamelen en opslaan van graan. Hef twintig procent belasting op de produktie, verzamel het en je hebt voedsel voor de hongerperiode (Gen. 40:1-41:36).

De Pharao was onder de indruk en benoemde Joseph tot Tweede Man. Plotseling, zo beweert de bijbel, was Joseph de op een na belangrijkste man in Egypte, boven de Raad van de Pharao, assistenten, dienaren, politici, en militairen!

Het werd een groot succes. De volgende zeven jaar werd er zoveel voedsel verzameld, dat het niet meer bijgehouden kon worden. Toen de honger kwam, werd het terugverkocht aan de Egyptenaren. Buitenlanders schoten erop af en kochten Egyptisch graan. De Pharao werd rijk en Joseph evenzo.

Ook Josephs broers werden toevallig door Jacob uitgezonden en kwamen heel toevallig terecht bij de graansilo waar Joseph werkte. Ze dachten, dat hij dood was en herkenden hem niet. Maar Joseph herkende hen wel en vergaf hen. Hij huilde van emotie, gaf een diner en liet zijn hele familie in Egypte wonen. Hij gaf hen land en voedsel, maar hij toont zijn goede kant alleen jegens zijn familie. Want terwijl de Egyptenaren bijna stierven van de honger, dwong hij hen hun eigendommen op te geven in ruil voor voedsel om hun families in leven te houden. Hij nam al hun geld en vee en vervolgens hun land en hun huizen. Toen ze niets meer over hadden, kocht hij HEN. Hij maakte de hele Egyptische bevolking tot pachters, die op staatseigendom woonden. Ze moesten allemaal op het land werken en twintig procent belasting betalen. In wezen werden alle Egyptenaren tot slaaf van Joseph gemaakt onder de wet van de Pharao. En Joseph bepaalde als Egyptische Wet dat vanaf dat moment 1/5 van de oogst naar de Pharao zou gaan.

Tot zover de essentie van het verhaal van Joseph in Egypte volgens het Oude Testament.

Commentaar op het verhaal van Joseph in Egypte

Logisch en historisch gezien is dit een belachelijk kolderverhaal. Rond de 16e eeuw v. Chr. werd Egypte overheerst door de Hyksos, een semitisch volk. Het is plausibel, dat zij Jacobs familie van zo’n 70 mensen wel zouden hebben binnengelaten, maar de Israëlieten beweren, dat ze heel Egypte hadden overgenomen, wat feitelijk door het Hyksos leger was gebeurd.

“Ja, dat was Oom Joseph (a.k.a. Uncle Joe, a.k.a. de USA), die in zijn eentje Egypte runde. Er waren geen Hyksos, hij deed het -samen met zijn familie- allemaal zelf.”

Maar vanuit een ander gezichtspunt weerspiegelt Josephs verhaal de wijze waarop de Israëlieten zichzelf zien. Joseph was kleiner jeugdiger, geliefder, eerlijker en begaafder dan zijn broers.

Josephs verlossing is Israëls verlossing. Na zijn processen klom Joseph op en werd Tweede Man in Egypte met grote macht. Hij was de redder van de Israëlitische clan tijdens de hongerperiode. Hij behield zijn waardigheid en eer en wordt nu herinnerd met plechtig respect. Zijn bijzonderheid wordt als vanzelfsprekend aangenomen. Zo werd de Israëlieten geleerd naar zichzelf te kijken.

Les 3: De Tweede Positie

Joseph werd Tweede Man na de Pharao, met alle macht, maar zonder echte verantwoordelijkheid. Alle beslissingen hadden de goedkeuring van de Koning en werden onder zijn verantwoordelijkheid genomen. Hij kon bij wijze van spreken het leger opdragen illegale arrestaties te verrichten en geheime processen te voeren zonder dat zijn betrokkenheid ooit bekend werd.

Regel 3: Streef naar een Tweede Positie, zodat je wel de eer hebt, maar niet de verantwoordelijkheid. Familieleden moeten zich tegen de supermacht aanvlijen en zijn macht gebuiken om hun doelen te bereiken.

Op grote schaal zien we, dat Zionistisch Israël m.b.v. Amerikaanse regering en media volledige controle heeft over het Amerikaanse leger, dat op elk moment naar het M.-Oosten gestuurd kan worden om oorlog te voeren. Israël is Joseph, Amerika is de Pharao, de Amerikaanse Zionisten zijn Josephs familie, de Israëlieten.

Een soortgelijke situatie als Joseph in Egypte speelt zich af in het boek Esther. Esther trouwt met de Koning van Perzie en tenslotte krijgen zij en haar neef Mordechai koninklijke toestemming al hun “vijanden” te doden onder alle 127 door Perzie gecontroleerde provincies. Ze doodden duizenden mensen en vaardigden een regel uit dat voor altijd jaarlijks een feest “Purim” genaamd zou worden gehouden om de slachting te gedenken. Tot op de dag van vandaag wordt dit feest gevierd onder mensen die zichzelf  “Joden” noemen.

Zo slachtten de Joden al hun vijanden met het zwaard af, vernietigden hen en deden wat zij wilden met diegenen die hen haatten” (Esther 9:5).

Ze vernietigden er 75.000. Dit gebeurde op de 13e van de maand Adar en op de 14e dag rustten zij en maakten er een dag van feestvreugde van.” (Esther 9:16-17)

Les 4: Controle

Joseph maakte nam de controle over Egyptisch voedsel toen er overvloed was. Later werd hun enige meest waardevolle hulpbron zijn sleutel naar weelde en macht. Hij profiteerde van de Egyptische ellende en deelde het met zijn familie.

Regel 4: Neem controle over iets, dat iedereen nodig heeft. Voedsel is altijd goed. Familieleden behoren de voedselvoorziening van outsiders te controleren. Het eerste wat je wilt is controle. Probeer controle te krijgen in tijden van welzijn. Je winst komt in tijden van crisis. Crisis is winst.

—————-

Bronnen:

Tony Malone, “The Zionist Manifesto”, 2007

Biblos

Eustace Mullins, “The World Order” (video 1h 38′)

43 REACTIES

 1. en wat wil je hier nu eigenlijk mee zeggen?

  Het zijn allemaal van die algemene strategische weetjes.

  Lijkt een beetje op astrologie, er staat altijd wel iets ‘waars’ in, maar is compleet onzin.. krijg hier hetzelfde gevoel bij..

  jammer jammer jammer van vrijspreker…

  beek [8] reageerde op deze reactie.

 2. ‘Neem controle over iets, dat iedereen nodig heeft’

  Ik kan de financiële wereld niet helemaal volgen maar het schijnt dat er geld is uitgeleend dat er helemaal niet is. Dat

 3. ‘Neem controle over iets, dat iedereen nodig heeft’

  Ik kan de financiële wereld niet helemaal volgen maar het schijnt dat er geld is uitgeleend dat er helemaal niet is. Dat geld is gebruikt om bijvoorbeeld huizen te kopen. Wie heeft er een huis dat helemaal betaald is? Omdat dat geld er helemaal niet is kan het nooit terugbetaald worden.

  Laten we maar hopen dat het verhaal van Jozef en zijn familie een fabeltje is.

 4. @nico
  “Laten we maar hopen dat het verhaal van Jozef en zijn familie een fabeltje is.”

  Het is een fabeltje, maar je wordt helaas gedwongen het als waarheid te slikken. 🙁

  Dat heet “religie”.

  Men accepteert nu eenmaal schuld”geld” (fiatgeld = Monopoly geld). Daarom raak je ingeval van niet-betaling van je hypotheekschuld wel je huis kwijt.

  Zie de link naar Eustace Mullins’ video, op 20′.

 5. @Jaap [1]:

  Die Spynose wil hier laten zien hoe ‘de’ Joden valse spelletjes en valse methoden gebruiken om de macht te verwerven.

  Zijn keuze voor deze geschiedenis is wel uitermate slecht.
  Immers, deze geschiedenis vertelt hoe Jozef voortdurend geplaagd wordt door anderen. Zijn broers die hem tegen zijn wil als slaaf verkopen.
  Jozef, zijn best doend, die daarna op grond van valse beschuldigingen in de cel wordt geworpen.

  Het zijn geheel onvoorziene gebeurtenissen (de dromen van mede gevangenen, en een droon van de farao) waardoor Jozef uit zijn miserabele omstandigheden gehaald wordt, en een erepositie krijgt.

  Omstandigheden waarop Jozef geen enkele invloed had.
  De geschiedenis laat zien hoe JHWH iemand uitredt op een totaal onverwachte manier. Iemand die naar wereldse maatstaven een volstrekt mislukt leven zou hebben gehad.
  Iemand die eveneens geen enkele macht had.

  Op een zeer opvallende wijze vertoont deze geschiedenis veel overeenkomsten met de geschiedenis van Christus.
  En ook dat kon een bijbelschrijver destijds onmogelijk voorzien.

  Spynose misbruikt de geschriften.

 6. Ook als je deze geschiedenis als louter verhaal beschouwt, is het een slecht voorbeeld voor Joden die macht zouden willen zoeken.
  Immers, die Jozef is voortdurend het slachtoffer van allerlei omstandigheden waarop hij geen enkele invloed heeft.
  Hij rolt mee met de golven, en komt dan, tot eigen verbazing, boven drijven als redder van een natie en van zijn eigen familie.

  Joden die dit ‘verhaal’ als voorbeeld zouden willen gebruiken om macht te verwerven, zouden zich tot het uiterste dienen te vernederen, en zich voortdurend dienen te schikken in al het beroerde en kwaadaardige dat de omgeving voor hen in petto heeft.
  Om dan gewoon maar af te wachten, of JHWH iets bijzonders voor hen in petto heeft.
  Fraaie ‘macht’, nietwaar?

  Dit verhaal schetst de macht van JHWH, tegenover de volledige onmacht van de mens Jozef.

 7. Ik lees hier altijd graag op vrijspreker ,maar dit slappe stukje van Spynose, daar draait mijn maag van om, het slaat kant nog wal en draait alleen maar om de zaken die Spynose wil aantonen, als het niet op vrijspeker stond had ik gedacht op een of ander socialistisch anti Semitische website te zijn belandt of zoiets, een nare smaak ,Spynose laat ons meekijken in zijn kennelijk boos (op de joden) binnenste,en daar schrik ik van.

  Slecht onderbouwd ook nog …, de Bijbel ,en met name het O.T. is geen politieke handleiding,maar een boek wat schrijft over het handelen van de schepper met de mens.
  Laat de verhalen in dat boek maar voor zichzelf sprekn en ga er niet me doen wat jij ervan wilt maken, dat doet men ook niet bij de werken van bekende libertariers, het zou goed zijn om de regels van interpretatie ook in deze in acht te nemen.dan komt er wat anders uit de bus.
  Sen Huwa [13] reageerde op deze reactie.

 8. Ik heb niets tegen “de joden” an sich. Daar gaat het artikel ook niet over.

  Het artikel geeft aan, hoe z.g. “goddelijke” boeken worden opgesteld en gebruikt door politieke groeperingen als i.c. Israëlieten dan wel Zionisten om bepaalde politiek- “religieuze” claims te leggen, terwijl die boeken tegelijk onderwezen en gebruikt worden als handleiding om de wereld te overheersen.
  Pineut [12] reageerde op deze reactie.

 9. @FlyByNight [10]:

  Zucht, daar gaan we weer. Het onderzoeken van het zionisme zou weer eens antisemitisme zijn. Hoe vaak ik dat politieke verzamelbegrip niet te pas en te onpas gebruikt hoor worden.

  “Slecht onderbouwd ook nog …, de Bijbel ,en met name het O.T. is geen politieke handleiding,maar een boek wat schrijft over het handelen van de schepper met de mens.”

  Als er 1 boek is, dat om politieke redenen is gemanipuleerd, is het de Bijbel.

  “Laat de verhalen in dat boek maar voor zichzelf sprekn en ga er niet me doen wat jij ervan wilt maken…”

  Wat doet de kerk elke zondag: de Bijbelverhalen vertalen naar een moraal voor alle dag. Wilders: de Nederlandse cultuur is Christelijk-Joods. Wat staat er op de rand van de euro? Over welke hogere macht wordt elk jaar in de troonrede gesproken?

  Alle reden dus om eens kritisch te kijken naar de Bijbel en de technieken waarmee het volk ideologisch wordt gestuurd.

  beek [16] reageerde op deze reactie.
  beek [17] reageerde op deze reactie.

 10. Ja zucht….,

  Laat ik het eens duidelijker stellen ,
  omdat iets misbruikt wordt,maakt dat dan dat dat iets ook slecht is?
  De mooie title van Spynose zegt het al, van bijbel tot holocaust.
  Als dat geen insinuatie is ,die wijst naar een groot Joods complot,dan vraag ik me af wat ie dan bedoelt, als je een holocaust wilt ontdekken ,moet je wat meer in de Bilderbergers,en dat soort samenzweerders verdiepen ,en geloof me ,die zijn niet Zionistisch, een Zionist wil gewoon het Oude Israel weer herstellen zodat het opgejaagde joodse volk (door de eeuwen heen ) daar gewoon in alle rust wil wonen.
  Niks mis mee.
  Onderzoek wta anders ,iets nuttigers ofzo, maar dit is onzin,…Zucht.
  have a nice day.
  Sen Huwa [15] reageerde op deze reactie.

 11. @FlyByNight [14]:

  “Als dat geen insinuatie is ,die wijst naar een groot Joods complot,dan vraag ik me af wat ie dan bedoelt”

  Dat lijkt mij een goede houding.

 12. @Sen Huwa [13]:

  De bijbel is om politieke redenen gemanipuleerd?
  Dat betekent dat machthebberds de verhalen hebben verzonnen, om hun macht te vergroten?

  Hoe kan het dan dat in diezelfde bijbel zoveel machthebberds volledig in hun hemd worden gezet? En dat dat gedurende de eeuwen gewoon is blijven staan?
  Zelfs de misstappen van koningen als David en Salomo zijn gewoon vermeld, en gedurende duizenden jaren, tot vandaag aan toe, niet geschrapt in die geschriften.

  Huwa roept maar wat in het algemeen. Een loze leus.
  Het woord ‘manipulatie’ doet het al gauw goed bij zogenaamde vrijde ‘denkerds’.
  Due zien immers in alle hoeken en gaten manipulators aan het werk.

  Sen Huwa [19] reageerde op deze reactie.

 13. @Sen Huwa [13]:

  Wat doet de kerk elke zondag? Vraagt Huwa zich af.
  Men belijdt er zijn geloof bijvoorbeeld, Huwa. Mag dat eigenlijk niet van jou?
  Tevens is het in protestantse kerken gebruikelijk de preek van dominee kritisch tegen het licht te houden.

 14. Het vuile van dit artikel is, dat het machtsregels gaat destilleren uit geschiedenissen waarbij de hoofdpersoon geheel niet streefde naar een machtspositie, maar dat de omstandigheden hem door allerlei ’toevalligheden’ brachten in een positie waarin hij/zij zijn of haar volk kon redden van een gevaar: hongersnood in het geval van Jozef, een massale moordpartij op Joden in het geval van Esther.

  Spynose zit moedwillig die bijbelse geschiedenissen te verdraaien.
  Daarmee diskwalificeert hij zich voor de zoveelste maal.

 15. @Sen Huwa [19]:

  OK. Wat is er dan fout aan wat die kerk doet?
  Dat de leden in de bijbelse geschiedenissen geloven?
  Dat mogen zij: in die getuigenissen geloven.
  Tot dusver heb ik op deze site steeds zeer matige en ondermaatse aanvallen op die bijbel gezien.
  Wel fanatieke, hoewel de gelovigen in die bijbel steeds tot kleine minderheden behoren.
  Net als bij die Joden: ook een zeer kleine groep, maar des te fanatieker aangevallen.
  En waar er grote aantallen seculiere Joden zijn, gooit Spynose hen de bijbel naar het hoofd alsof zij die bijbel zouden volgen.
  Wat vals is.

  Sen Huwa [22] reageerde op deze reactie.

 16. En dan dat oude verhaaltje dat de manipulatie zo subtiel zou zijn.
  Zo subtiel dat niemand, behalve Huwa uiteraard, dit in de gaten zou hebben.
  Maar een Huwa slaagt er tevens niet in de subtiliteit ervan duidelijk te maken.
  Misschien wil hij dat niet eens, want is het veel leuker jezelf als de grote doorgronder te beschouwen en de rest als een onwetende kudde.

  Al die lieden die zogenaamd wel in de gaten hebben hoe ‘de rest’ wordt gemanipuleerd, doen gewoon aan geheimzinnigdoenerij en borstklopperij.

  Zelden hebben zij feiten tot hun beschikking.
  Het blijft steeds maar steken in vage algemeenheden.

 17. @Sen Huwa [22]:

  Alweer geen duidelijk antwoord, want indien het werkelijk zo duidelijk was, had Huwa dat gewoon beknopt kunnen uitleggen.
  Dat doet hij niet!
  Hij komt gewoon met die algemene dooddoener: veel lezers begrijpen het wel (kent hij die lezers?), jij echter niet.
  Dus nogmaals: WAT is de subtiele manipulatie die in de geschiedenis van Jozef verborgen zit?!

 18. @Spy-Nose [2]:
  Ja jongen; beetje een dooddoener dat antwoord van je.
  Ik vraag me eigenlijk af of die serie van je relevant is aan de rest van de Topics op Vrijspreker. Daarnaast vind ik het niet eens enige nieuwswaarde hebben naast dat het ook nog eens totaal oninteressant is.

  Ik neem aan dat je zeer zeker niet aan zelfreflectie doet.
  Jouw stukjes druipen van de Jodenhaat, dat weet je dan weer wel maar dit toegeven zal je niet. In de laatste 5 stukkies van je gingen gingen er 4 over Joden en het Zionisme. Tsja… (meestal begint het met: ‘Ik ben geen Jodenhater of anti-semiet maar…)
  Ik ken er nog eentje: ‘Ik heb niets tegen homo’s maar…’
  Maakt verder niet uit, fascisten zijn er ook op de wereld. Het is alleen opmerkelijk dat je zodra je je aluhoedje opdoet gelijk de Joden overal de schuld van geeft. Je stukkies zijn bewonderingswaardig zeer uitgebreid (of de feiten kloppen is een andere discussie) maar je bent obsessief bezig je afschuw tegenover het Joodse volk te vertalen in zogenaamde ‘geschiedenislessen en waarschuwingen’.
  Het is veelzeggend dat je jouw stukkies totaal anoniem voorlegt aan de lezer van Vrijspreker.nl.
  Wat wil je bereiken met het pseudoniem “Spynose?” Hoe oud ben je? Hoe infantiel ben je? Een echte vrijspreker gebruikt heel normaal zijn eigen naam. Wat is dat toch?

  Beek: ‘Spynose misbruikt de geschriften.’
  Spynose ‘gelooft totaal niet de de bijbel maar refereert hier dan wel weer aan om zogenaamde slechte zaken als voorbeeld te noemen. Hoe hypocriet ben je dan???
  Daarnaast is het een verhaal van 2000 jaar geleden en dat mannetje denkt nog steeds dat die generatie exact dezelfde levenswijzes en/of wat dan ook hanteert.
  -Ik heb nog nooit een Jood gezien die zichzelf opblies in een Duits restaurant. (“Zo slachtten de Joden al hun vijanden met het zwaard af, vernietigden hen en deden wat zij wilden met diegenen die hen haatten” (Esther 9:5).

  Ach ja… alles in de naam van vrije meningsuiting.
  En dat is prima.

  *Moderator edit* laatste regel verwijderd wegens in strijd met huisregels.

  Spy-Nose [31] reageerde op deze reactie.

 19. Een aantal reageerders hier zijn duidelijk bevreesd voor de hedendaagse Jozef en zijn handlangers, maar ze zullen dit niet toegeven. Kritiek op de goede Jozef kan je duur komen te staan. Velen zijn hier tegen uitbuiting, maar als de uitbuiter Jozef heet dan komen de woorden antisemitisme, complottheorie en Auschwitz tevoorschijn en wordt daarmee de discussie gesmoord.

  De vergelijking tussen het verhaal van Jozef in Egypte en de hedendaagse zionisten in de VS – toevallig familie van Jozef – vind ik interessant.

  Misschien is Vrijspreker niet het meest geschikte platform voor dit soort berichten, maar waar kan dergelijk materiaal geplaatst worden zonder overvloedig en uitsluitend geconfronteerd te worden door zwak begaafde kaalkopjes? Moet de schrijver van dit stukje voor dit soort berichten verkassen naar een dergelijk webforum? Of is kritiek op Jozef gewoon ongehoord?
  Paul Martens [26] reageerde op deze reactie.
  Spy-Nose [28] reageerde op deze reactie.

 20. @Nico [25]: Precies, je HOEFT het niet te lezen en je HOEFT er ook niet op te reageren.

  En als je er beargumenteerd op reageert (positief of negatief), dat is prima en leerzaam voor iedereen.

  Maar… er zijn van die mensen die hun bek graag bewegen en er dan lucht doorheen blazen (want spreken kan ik dat niet noemen) én er zijn mensen die dit principe toepassen als reageerders op fora. Die moeten gewoon reageren. Vraag om aandacht, denk ik.

  beek [27] reageerde op deze reactie.
  Spy-Nose [28] reageerde op deze reactie.

 21. @Paul Martens [26]:

  Martens schijnt niet te snappen dat een reactie vooral voor andere lezers bedoeld is.
  Kwestie van evenwicht, na een demoniserend artikeltje.
  ‘Vragen om aandacht’. Noemt de om aandacht vragende Martens dat.

 22. @Sen Huwa [22]:
  Precies, het gaat om de inspiratie van het (neo-)Zionisme d.m.v. een aantal religieuze (“goddelijke”) boeken om de wereldhegemonie te veroveren.

  @Pineut [12]:
  Mijn bedoeling is de historische lijnen en connecties aan te geven, waarlangs het (proto-)Zionisme zich heeft ontwikkeld. Dan zal ook blijken, wie zich van de religieuze geschriften hebben bediend en wie ermee aan de haal gegaan zijn.

  De Protocollen zijn een juridische vervalsing en tot dusver is het origineel nog steeds niet boven water gekomen. Maar er zijn natuurlijk altijd lieden die -grappig genoeg- per abuis geloven, dat een “vervalsing” hetzelfde is als een “verzinsel”.

  Die mensen zouden wellicht beter eerst een taalcursus kunnen volgen.

  @Nico [25]:
  “Moet de schrijver van dit stukje voor dit soort berichten verkassen naar een dergelijk webforum? Of is kritiek op Jozef gewoon ongehoord?”

  Ik tracht bezoekers aan het denken te zetten, maar er zullen altijd mensen zijn die al lang zijn “uitgedacht”. 😉

  Die kan men in beginsel alles wijs maken, maar dat is uiteraard net niet mijn bedoeling. 8)

  @Paul Martens [26]:
  “Die moeten gewoon reageren. Vraag om aandacht, denk ik.”

  Ja, die hebben weinig uitlaatkleppen en komen niet verder. 😉
  beek [30] reageerde op deze reactie.

 23. @Sen Huwa [22]:

  Wat men met de verhalen mag doen?
  Nee, dat zei je NIET.
  Je zei dat de verhalen zelf al politiek gemanipuleerd waren.
  Wat nogal absurd is, gezien het feit dat de machthebberds volledig in hun hemd worden gezet, in die geschriften.
  Men verheerlijkt hen zeker niet.
  David was een man naar Gods’ hart. Desalniettemin zijn zijn misstappen onverbloemd vermeld als misstappen.

 24. @Spy-Nose [28]:

  Zeker ben ik uitgedacht.
  En jij kan, zo blijkt (want ik heb mij eveneens in vele contra’s verdiept) werkelijk niks beduidends toevoegen, dan slechts wat oude onzin.

Comments are closed.