VergifRED:
Dit artikel over invallen bij particulieren komt al snel na de poging tot inval in Den Haag. *)

Ook onderstaand artikel wijst naar een dictatoriale overheid. Misschien is het zinvol voor de objectiviteit om een weerwoord bij de overheid te vragen. Maar waar moet je dan zijn?
 

Fout Hout

Ad van Rooij, met zijn Ecologisch Kennis Centrum in Sint-Oedenrode, heeft de milieu vergiftiging door middel van gewolmaniseerd hout onder de aandacht van de Nederlandse rechtbanken gebracht. De Raad van State, het hoogste Nederlandse gezag, ondersteunt deze stelling. Het EKC heeft bewijzen dat het gewolmaniseerd hout in de restafval ovens van de Amercentrale verstookt wordt. Helaas heeft de uitstoot van kankerverwekkende Chroom 6 en Arseen door het verbranden van gewolmaniseerd hout ertoe geresulteerd dat het Nederlandse milieu is aangetast. De Chroom6-Arseen emissie is niet meetbaar omdat de luchtfilters te grof zijn. De verhoogde concentraties Chroom6-Arseen komen wel tot uitdrukking in de grondwater metingen.

 Bij ons in de eendenkooi sterven de ooievaarsjongen op het nest omdat het ernstig vervuilde water geen kikkervisjes meer bevat. Op 26 augustus 2008 schreef onze minister Balkenende dat hij niet langer een antwoord op de brieven van Ad van Rooij wilde geven omdat het te veel tijd kost de bijlagen met bewijzen door te lezen. De minister vindt ook dat zijn ambtenaren wel iets beters te doen hebben dan de lastige WOB verzoeken van Ad van Rooij te beantwoorden. Kennelijk vindt onze minister de gezondheid van de Nederlandse burgers niet belangrijk.

 In 2009 is de aanval op Klokkenluider Ad van Rooij zwaarder dan ooit tevoren geworden. Op 26 april 2009 is Ad van Rooij ernstig mishandeld en bijna dood getrapt. De politie heeft de aanvaller verhoord, maar de officier van justitie heeft besloten dat de agressieve man niet wordt vervolgd. Kennelijk mogen milieudeskundigen in Nederland in elkaar getrapt worden.

 Op 29 juli 2009 heeft de Nederlandse politie en het Regionaal Milieu bedrijf een inval gedaan op het erf van Ad van Rooij. De RMB heeft foto’s van al zijn slaapkamers gemaakt. Het Eindhovens Dagblad beschrijft de respectloze inval als volgt:

 “SINT-OEDENRODE – De eigenaar van een minicamping in Sint-Oedenrode is gisterochtend aangehouden omdat hij weigerde mee te werken aan een controle van het Regionaal Milieu Bedrijf (RMB). Volgens de politie Brabant-Noord had de dienst een machtiging om het hele terrein en de woning te inspecteren. De dienst voerde een integrale controle uit in het kader van een handhavingsprocedure die tegen de man loopt. Het RMB onderzocht tijdens de aangekondigde controle alle benodigde vergunningen. De medewerking van de man stokte toen ze zijn slaapkamer wilde inspecteren. De ingeschakelde politie heeft de man aangehouden.

De eigenaar van de minicamping is na verhoor diezelfde middag vrijgelaten. Nieuwsbron ED 30 juli 2009.” Waar heeft de RMB naar gezocht? Ad van Rooij heeft een onschuldige minicamping met paarden en pony’s en ik zou een dergelijke inval eerder bij de wolmaniseerfabriek in St. Oedenrode verwachten. Waarom heeft de RMB geen grond onderzoek en water onderzoek gedaan? Waarom moeten de slaapkamers van meneer van Rooij worden gefotografeerd? Waarom kan de RMB zonder huiszoekingsbevel maar wel met een ongesigneerd velletje van de burgemeester grof binnenvallen? Is dit omdat de gemeente St. Oedenrode niet blij is met de uitspraken van de Raad van State die het produceren van gewolmaniseerd hout verbiedt?

 Het complete verhaal van de inval staat op http://www.sdnl.nl/ekc-aangifte-rmb.htm

 Ingezonden door Ronald van Uden *) Zie: Wij komen de woning controleren.
https://www.vrijspreker.nl/wp/2009/07/wij-komen-de-woning-controleren-deel-7-antwoorden-van-de-minister-van-binnenlandse-zaken-en-een-eerste-succes/#more-63002

21 REACTIES

 1. Ad van Rooij heeft inmiddels een boete van 10.000 euro van inspectie VROM en een transactievoorstel van maar liefst 2500 euro van het Centraal Justitieel Incasso Bureau gehad. De inspectie meent dat zijn camping Dommeldal niet voldoet aan het waterleidingbesluit artikel 17k en 17 q. Vervaldatum: 21 augustus 2009

 2. Verzonden: woensdag 29 juli 2009 9:30
  Aan: Ad van Rooij
  Onderwerp: uw vraag aan Vewin voorzitter
  Geachte heer Van Rooij, Via onze voorzitter vraagt u om een kopie van het convenant tussen het ministerie van VROM en Vewin over de uitvoering van het controleprograma legionellapreventie. Dit convenant heeft als doel de bevordering van de naleving van de regelgeving op het gebied van legionellapreventie en bevat enkele concrete afspraken daartoe. Voor u zijn de bepalingen over legionella in de Waterleidingwet van belang en daarmee bent u, zo begrijp ik uit uw correspondentie, heel goed bekend. Hoewel het convenant niet geheim is, voegt het niets toe aan uw wettelijke rechten/verplichtingen. U heeft daarom geen belang bij een kopie. Met vriendelijke groet, Vewin-directie

  Het gaat hier om de kwaliteit van ons drink water! Waarom krijgen de bezorgde burgers geen inzage in dit convenant? Is dit om de schade claims van doodzieke burgers te voorkomen? Als de Vewin niets heeft te verbergen dan kunnen zij het convenant toch ook openbaar maken?

 3. Het milieu en gezondheid is voor de overheid enkel belangrijk als men er wat aan kan verdienen.
  Mensen als Ad van Rooij zijn niet welkom in dit debat.

 4. Aan Jaap van der Heijden
  TK Groenlinks Geachte Heer van der Heijden, Een nog veel belangrijkere zaak is de zware mishandeling van milieudeskundige Ad van Rooij. Om zoveel mogelijk aandacht te trekken heb ik aan alle Nederlandse kranten een persbericht gestuurd. Helaas heeft de Nederlandse pers een hoge mate van censuur regels over zich heen liggen. Gelukkig heeft het “Guangzhou Radio & Television Network” wel aandacht voor deze zaak.
  Met vriendelijke groet,
  Ronald van Uden
  —– Original Message —–
  From: “GroenLinks”
  To: “Ronald van Uden”
  Sent: Tuesday, August 11, 2009 1:22 PM
  Subject: Re: eminent domain abuse in the netherlands
  Geachte heer Van Uden,Hartelijk dank voor uw e-mail aan ons, die wij in goede orde hebben ontvangen. Allereerst onze excuses voor de vertraagde reactie van onze kant. Gelet op het feit dat u de brief heeft gezonden aan minister Ter Horst, het een lokale aangelegeheid betreft en u geen specifieke vraag aan ons stelt hebben wij uw brief ter kennisgeving aangenomen. Uiteraard is ook GroenLinks van mening dat raadsleden zich niet schuldig mogen maken aan belangenverstrengeling. Met vriendelijke groet,
  Jaap van der Heijden
  Tweede Kamerfractie GroenLinks

 5. Wie goed doet niet altijd goed ontmoet. Dit gezegde gaat ook in deze situatie op. Ik wens meneer Ad van Rooij veel sterkte toe met deze niet altijd democratisch handelende overheid.

 6. Hier heeft de overheid veel te verbergen, maar kijk op www. het echte nieuws .org. De Heer Ad van Rooy staat 100% in zijn recht, maar de overheid neemt niet een goede positie in om hem te beschermen, omdat het de heren niet goed uitkomt, die elkaar afdekken de eerte en de tweede kamer justitie,die allerlei trucs bedenkt om hem op het verkeerde been te zetten en de maffia gaat maar rustig door,wat in houdt dat wij hier langszaam vergiftigd worden met toestemming van onze volksverlakkeraars. Zij allen moeten achter de bouten wat het zuur.nl ook heeft geconstateerd. Nederland is een fascistische staat aan het worden!

 7. De overheid en de huidige (oude) media zijn hier het irritant figuur.
  Door structueel de zaak NIET te onderzoeken, ondanks alle feiten en bewijzen en de klokkenluider(s) te negeren. Zie hier de reactie van Balkenende:
  http://www.hetechtenieuws.org/2008-09-04.php

  Overigens deden de media het vroeger juist heel erg goed, zie bijv:
  http://www.youtube.com/watch?v=PjyYjBqUKlA&eurl=http%3A%2F%2Fwww%2Ehetechtenieuws%2Eorg%2F2007%2D12%2D29%2Ephp&feature=player_embedded
  Maar de laatste jaren mag het blijkbaar niet meer.

 8. @R. Hartman (NI) [12]:

  WAAR is Pamela toch gebleven?
  Ik las haar boek ‘Niemands knecht’ vele malen.
  Ze schrijft erg goed.
  Maar wellicht heeft ze ingezien dat ze zaken niet geheel correct heeft ingeschat?
  Het spijt me werkelijk niets meer van haar te vernemen.
  Zou ze ernstig zijn teleurgesteld in het Neder-libertarisme?

 9. Ik blijf het zeggen en dat is mond op mond reclame en die blijft echt wel hangen aan familie vrienden kinderen en kleinkinderen zeg het voort,dat de overheid niet te vertrouwen is en dat zij zich gedragen als maffiafiguren en niet enkel op dit vlak maar ook op anderen vlakken met de regenten aan de top! Die Pamela gaf Wim Kok ook een goed antwoord in de krant, waar zij toen voor schreef alleen kon de directie dat niet goed waarderen, maar helaas hij ook niet,omdat deze meneer ook medeplichtig is aan deze vergiftigings-zaak.

 10. Deze mensen, zowel de opdrachtgevers als de uitvoerenden (politie), …… Bizar, deze mens-vernietigende intentie.

  Angstwekkend, deze complete onredelijkheid, wetteloosheid.

  Nee, angst is een slechte raadgever; alle betrokkenen dienen gehoord te worden.

  Durft een politieman zich nog steeds te verschuilen achter het gegeven van “opdracht”?

  Hier op de aarde blijkt op het eind van het liedje het verhaal meestal juist andersom te zijn dan het zich primair liet aanzien. Niet Ad van Rooij is de boosdoener, maar de “tegenpartij”, welke in de aanval gaat, keurde – blijkbaar – gebruik van zeer dodelijk gif (voor mens, plant en dier) in tuinhout goed.

  De € 12.500,- boete is een afleidingsmanoeuvre. Boete verandert niets aan de gepleegde misdaden van toestaan van produktie, verkoop, gebruik en verbranden van zwaar giftig tuinhout. Degenen die dit (mede) toestonden, zoals bv. ex-minister Alders, Mw. Cramer zullen allen door de rechter gehoord dienen te worden. Transparantie is nodig om tot helderheid te geraken. Dat geldt voor “slachtoffers én daders”!

 11. Dat doet me denken aan een soortgelijk gevalletje zij het op wat kleinere schaal; een keurige dame wordt bij aankomst in australie door de douane urenlang vastgehouden met een hoop gezeur over haar bagage, alles even vergezocht. Op het laatst was ze het zat en begon te mopperen en tegen te sputteren, er was namelijk geen enkele aanleiding voor deze idioot grondige inspectie. Komen er allerlei douane- en politiehotemetoten bij met als gevolg: mevrouw moest mee naar het ziekenhuis voor een inwendig onderzoek! Even laten voelen wie de baas is he??

  Uiteraard was er helemaal niets gevonden.

 12. Hengelo/Zevenaar, 12/13 aug. 2009

  Aan het Henry George / Edward Bellamy Institute i.o.

  Ik schrijf dit op de dag van CONVENTIE (GG) i.v.m. de vergadering morgen in Zevenaar op de dag van het ONWAARSCHIJNLIJKE. Gezien de agenda vind ik dit beslist nodig n.a.v.:
  1.Een anderhalf uur durende telefoongesprek van/met Andre Fleere;
  2.Het almaar niet kunnen bereiken van Jan Parmentier;
  3.De toestand bij de familie van Rooij in St. Oedenrode enzovoort . . . . . om kort te gaan, verdachtmakingen alom en dat kan/mag zo niet langer; dit ook vanwege de Alzheimer bij mijn echtgenote Diny thuis in Hengelo Ov..

  Daarom dient er een verantwoorde voortgang plaats te gaan vinden, zeker ook gezien agendapunt 8: Ad van Rooij. Dit nu, wil ik in het licht stellen van het volgende:
  • DE ZONDAG Interview van de TCT op 3 dec. 2006 onder de noemers: Levenlange strijd tegen het grote onrecht; Jan Parmentier (57, inmiddels 60) luis in de pels;
  • De TCT van 8 aug. 2009 bodemvervuiling onder de kop: Saneren of vooruitschuiven, met speciale aandacht voor: De Ladder van Lansink (75) van het CDA;
  • De TCT van Zondag 13 aug. 2006 (op de kop af 3 jaar geleden) REPORTAGE ‘Nederland is de weg kwijt’ BURENGERUCHT door Ton de Jong;
  • De Telegraaf van 28 nov. 2006 opent met de kop:
  LAAT ZE VRIJ! Telegraaf-reporters in cel;
  NVJ: Dit is aanval op vrije pers.

  Mede daarom maakten we ons druk voor de landelijke verkiezing in die tijd middels de ontstane Lijst 14, in feite benaggeld door Robert Verlinden met het geld van de Bellamy Stg, Toine van der Lee, Bram Snoek, Jan van Aken, enz., maar zeker ook door de Raad van State {ik beschik over vijf verschillende Minuutakten van dezelfde zitting en ze kloppen niet).

  Vandaar hierachter en hierbij naast het genoemde ter verdere boekstaving: Voorlopig kort verslag over de voortgezette agenda ALV (van 26 juni 2004), gehouden op 2 april 2005 i.v.m. de verantwoorde omzetting van IVB in Bellamy Stg en enkele aanverwante documenten aangaande de AVP (Alternatieve VolksPartij) van Toine van der Lee t/m de formele opzegging door Dhr. A. Snoek en Mw. J.R. Snoek-Evers buiten mij om op 26 sept. 2006, nu aangevuld met informatie over de prachtige film: Het Land van Kok (Herman Kok in Hoogland bij Amersfoort) dankzij de jarenlange inzet van Huib Schoonhoven, Karen Kuiper en Kees Vlaanderen.
  Verder de verwikkelingen met Dr. M.M. Tuk-Koek en Mr. G.H. in ’t Veld inzake Dortu/advies t/m het Persbericht van Ad van Rooij (EKC B.V.) de dato 1 aug. 2009, overgaand in de TCT van 3 aug. jl. met de kop: ‘Bij een crisis duikt Balkenende altijd even weg’ + uit HUMAN (zomer 2009) over EMOTIE: IK VOEL, DUS IK BESTA? het artikel HET BUIKGEVOEL VOLGENS ANTON ZIJDERVELD door Martijn Meijer: gevaarlijke emoties in de politiek, een lezenswaardig artikel en het past in mijn beleving hierbij. Tot zover Wim Wolbrink Sr.

 13. Misstanden zijn helaas moeilijk met miscommunicatie aan te kaarten en op te lossen. De wijze waarop de heer Van Rooij zijn boodschap aan jan en alleman probeert te verkopen, stoot velen echter meer af dan dat hij ze overtuigd. Telkens te vervallen in complottheorieen doet af aan de kern van zijn boodschap, nl. dat we wel degelijk te maken hebben met ernstige problemen.

 14. hallo lieve mensen, hier is meer “goede” dingen over Marja Tuk te lezen. Dit blog is fantastisch, mijn complimenten daarvoor. Maar volgt u mijn link, daar kunt u nog meer over het “goede” karakter van Marja , eh dr m.m.tuk-koek, lezen. Ze is een “schat” van een vrouw.

Comments are closed.