Een stem maakt jouw idealen en leven tot een grote teleurstelling of tot een hel, het maakt je opstandig en agressief en hoe kan dat nu gebeuren. Je wereld stort in doordat één democratische stem heeft bepaald hoe jij moet en mag leven en wat je wel of niet mag doen en laten, dat maakt dat je ondergeschikte bent en onderdanig moet zijn. Je wordt gedwongen je geld en goederen en vrijheid in te leveren als men dat democratisch met één stem van de meerderheid heeft bepaald. 
 
En die ene stem kraait nu koning, want het heeft de macht over jou en anderen gekregen, je bent niet alleen, want er zijn 49 % van de stemmers die zo als jij ingehakt zijn. En dat is nog niet het ergste, onze hele maatschappij mag stemmen op personen die democratisch aangewezen zijn door een klein aantal partij bestuurders.Ook daar had weer een stem de doorslag welke vriend er boven aan de verkieslijst zou komen te staan. 49 % van de leden was het er niet mee eens,49 % van de bestuurders was het er niet mee eens en 49 % van de stem gerechtigden balen nu verschrikkelijk, ze zitten opgezadeld met bestuurders doordat het mogelijk was dat de democratie heeft bepaald dat een stem doorslaggevend is.

 Volgend jaar wordt er weer een gemeenteraadsverkiezing gehouden.

 Door een gemeenteraad worden uw persoonlijke belangen gediend of geschaad.

Daarom moet u dan niet naar de politici in den haag luisteren, maar vroegtijdig gaan inzien wat uw gemeente bestuur voor u kan betekenen, en wat ze met uw geld doen.

Een sociale naïeve bestuurder zal meer geld uitgeven voor datgene waar ze medelijden mee hebben dan aan u, en dat is een groot risico. Men zal immers veel geld gaan gebruiken waar het niet voor bestemd is. De gemeentelijke belasting en heffingen zijn “doel “belastingen en heffingen, en behoren daar dan ook aan besteed te worden. Op deze wijze berekenen ze ook de hoogte van de aanslagen, maar gaan ze geld in algemene middelen overhevelen, dan zult u te veel moeten betalen, en is het einde in zicht.

 De overheid, waar wij belasting aan betalen, regelt de geld inkomsten van de gemeente en daar behoren ze mee uit te kunnen komen. Uw doelbelasting wordt dus met een vaste bestemming opgelegd door uw gemeente, en daar wordt wel eens aan voorbijgegaan als de raad denkt dat ze private bedrijven of instellingen willen ondersteunen met subsidie of steun.

Daarnaast is dat oneerlijk tegenover anderen, met het gevaar dat het vriendjes politiek gaat lijken.

 Baat – belastingen en heffingen bestaan uit; onroerende- zaakbelasting, baatbelasting, forensenbelasting, toeristenbelasting., parkeerbelasting, hondenbelasting, reclamebelasting, precariobelasting, begrafenisrechten, havengelden, bouwgrondbelasting, leges, marktgeld, afvalstoffenheffing, reinigingsrecht, rioolrecht.

Dit zijn doelbelastingen,

 De gemeente behoort dus goed met uw geld om te gaan en als u constateert dat dit niet besteed wordt aan datgene waar het voor bestemd is, maar aan andere vrijgevigheden of speeltjes door een politieke partij ondersteund wordt, dan kunt u daar rekening mee houden bij het bepalen waar u uw stem aan geeft.

 Vindt u het belangrijk dat er veel geld naar andere takken vanuit de overheid zou moeten, dan zijn daar de geëigende wegen in de haag voor. Een milieu subsidie moet bijvoorbeeld komen vanuit den Haag, en niet vanuit de aan ons afgedwongen betalingen van een gemeente. Een privé ondernemer financieel steunen, of onjuiste investeringen van de gemeente, daar moet u als inwoner van de gemeente niet voor opdraaien, dat moet binnen de begroting haalbaar zijn, niet door de doelbelastingen en heffingen op te voeren zoals onlang in een gemeente plaats vond. Het tekort van de gemeente wordt nu opgelost door alle doel belastingen en heffingen met 1.8 % te verhogen.

 Opmerking; Doelbelastingen mogen niet meer dan 100% kostendekkend zijn. Een belastingrechter kan kijken of de belastingverordening de toets van kostendekkendheid kan doorstaan. Uit onderzoek blijkt dat jaarlijks een aantal belastingverordeningen door de belastingrechter geheel of gedeeltelijk onverbindend zijn geacht. Indien een belastingverordening de toets van de rechter niet kan doorstaan, wordt deze onverbindend geacht met als (ingrijpend) gevolg dat op basis van die belastingverordening geen belasting kan worden geheven.

Ingezonden door Reiny

2 REACTIES

 1. Democratie en de stem der meerderheid mag nooit de soevereigniteit van ELK individu aantasten.

  Daarnaast heb je bij de percentages geen rekening gehouden met niet-stemmers (en ongeldige stemmen). Bij een opkomstpercentage van 60% zijn er dus 40% niet-stemmers.

  De de geldige stemmen zijn er jouw 51% voor diegene die de macht over jou en anderen gekregen, en jouw 49% van diegene die ingehakt zijn.

  Derhalve 31% van de stemgerechtigden hebben gekozen voor de winnaar, 30% voor de verliezer en 40% hebben nergens voor gekozen.

  Waar is hier de meerderheid ?
  Waar is hier de legitieme macht ?

  Ik vind dat elke niet uitgebrachte stem ook geteld dient te worden, en als LEGE ZETEL in elk democratische vergadering aanwezig moet zijn. Dus 40% van 150 lege zetels in de tweede kamer !

  En over die belastingen : als we met zijn allen, met name de bedrijven, die als onbezoldigde belastinginners het meeste ophalen, nou eens zouden stoppen met belastingen afdragen ? Het kon in 1569, zie http://nl.wikipedia.org/wiki/Tiende_Penning

  Duke

 2. Iemand die democratie als rechtvaardiging voor alles ziet, moet geen enkel probleem hebben met groepsverkrachtingen.

Comments are closed.