Wakker Worden1De functiewaardering in het ambtenaren-apparaat is sterk afhankelijk van de hoeveelheid medewerkers die men aanstuurt en in welke schaal deze zitten. Dit is de perfecte motivatie voor ambtenaren om permanent te zoeken naar nieuwe taken en het toevoegen van personeel onder de eigen verantwoordelijkheid. En wanneer er formatieve beperkingen zijn, wijkt men uit naar stichtingen en zelfstandige bestuursorganen.

ICT is ook zo’n gebied waar menig ambtenaar reeds een plekje voor heeft bedacht in de eigen portefeuille.

Zo hebben het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en de Vereniging voor Nederlandse Gemeenten de ICTU (ICT Uitvoeringsorganisatie) opgericht. Dat is een stichting die louter werkt voor de overheid. Op de website www.ictu.nl staat dat deze club werkt aan een beter presterende overheid met behulp van slimme inzet van ICT.

Het ministerie van Economische Zaken is op haar beurt o.a. het initiatief Slim geregeld, goed verbonden gestart. Website: www.sggv.nl. Het doel hiervan is om met ICT een impuls te geven aan de concurrentiepositie van het Nederlandse bedrijfsleven door lastenverlichting. Waarschijnlijk zagen zij de overlap met de ICTU ook en is Slim geregeld, goed verbonden formeel een programmapunt van de ICTU. Zo verdienen twee ministeries aan hetzelfde project.

Dan heb je ook het NOiV: Nederland Open in Verbinging, www.noiv.nl die overheden moet helpen meer opensource software te gebruiken en interoperabiliteit te bevorderen. Dit is geen stichting maar een programmabureau. Wat dat precies is, weet ik niet. Naast het adviseren van de overheid over opensource software, wil deze club ook een adviesbureau zijn voor de hele wereld. Ze geven graag presentaties en voorlichting. Dit valt allemaal onder het Actieplan ‘Nederland Open in Verbinding waar de ICTU uiteraard ook een programmapunt voor heeft.

Het ministerie van Justitie kon niet achterblijven en kwam met de site www.veiliginternetten.nl. Daar kunt u lezen dat het op het internet wemelt van de terroristen en krijgt u tips hoe u deze terroristen kunt herkennen en kunt tegenhouden met een firewall. Kortom: handige PC-tips van het ministerie van Justitie met een sausje ideologie. Als je wilt weten wat een veilig wachtwoord is, moet je bij Justitie zijn.

Vervolgens heb je ook De gemeenschappelijke beheerorganisatie GBO.Overheid (www.gbo.overheid.nl) die publieke dienstverleners een samenhangende ICT-infrastructuur biedt zodat burgers en bedrijven betrouwbaar, snel en gemakkelijk elektronisch zaken met hen kunnen doen. Waar hebben we dat eerder gehoord.

Onder deze club valt op haar beurt Govcert (www.govcert.nl). Dit is het Computer Emergency Response Team van de Engelse Nederlandse overheid. Bij dit gezelschap staat veiligheid en ICT centraal. Zij concurreren met Justitie met hun site www.waarschuwingsdienst.nl. Deze doen hetzelfde als www.veiliginternetten.nl maar zijn wat technischer en minder terroristen-gefocust.

Ik heb er waarschijnlijk nog een paar gemist, maar dit geeft al een aardig beeld hoe vele ambtenaren hun best doen om hun portefeuilles met ICT te vergroten.

Het trieste is, dat niemand in de maatschappij hier op zat te wachten. Dit zijn volstrekt overbodige werkgelegenheids-projecten die geen enkele meerwaarde bieden.

Het wemelt op het internet van de analyses en casestudies over opensource software. Niet zelden opgesteld door onderzoek-bureaus die zich al jaren met dit onderwerp bezighouden. Wat moeten overtollige Kees en Janine met schaal 12 daar aan toevoegen?

Het wemelt op internet van de sites en forums over beveiliging, SQL-injections, XSS, password salting, SSL-vulnerabilities en noem maar op. Elke programmeur kan deze met drie klikken vinden en van 100 andere programmeurs lezen hoe zij problemen oplossen. Maar dan komt Govcert.NL met een boodschap in de wereld dat webapplicaties veiliger kunnen. Goh.

Beste overheid. De wildgroei van uw ICT-advies-clubjes is niet meer dan hobbyisme zonder toegevoegde waarde. Niemand, maar dan ook niemand die zich serieus met software en internet bezighoudt, zal naar de overheid gaan voor ICT-advies. U bent ongeveer 20 jaar te laat om hier enige autoriteit in te kunnen claimen. Bovendien geeft u beschamende voorbeelden hoe het niet moet. Een bedrijf dat al jaren onderzoek doet naar de veiligheid van websites, ontdekte dat 80% van de overheidswebsites onveilig is. Onveilige verbindingen, lekken, ongewenste informatie over de server etc. Alles waar de hele wereld al jaren van roept dat je dat niet moet doen. Govcert.nl was uiteraard niet bereikbaar voor commentaar.

Wanneer ICT voldoende is uitgemolken, gaat de overheid zich misschien richten op de reiswereld. Dan krijg je 27 advies-stichtingen die de burger moeten adviseren welke landen leuk zijn, waar je lekker kunt eten en waar de minste terroristen zitten. Natuurlijk, we hebben al een reisbranche die dit al jaren doet maar dat houdt onze ambtenaren op zoek naar nieuwe uitdagingen, echt niet tegen.

De overheid: altijd bereid om iets te doen waar niemand om vraagt.

Ingezonden door Sen Huwa

5 REACTIES

 1. “Niemand, maar dan ook niemand die zich serieus met software en internet bezighoudt, zal naar de overheid gaan voor ICT-advies.”
  .
  Dat heb je goed gezien. Het is hilarisch want wat kun je leren van die sukkels, behalve hoe je het niet moet doen? Iets met chipkaarten mischien? Zelfs een kudde dronken apen had het project van de OV chipkaart beter gedaan dan het Ministerie van Brokkenmakers en Betweters.
  .
  Je spot met het reisadvies, maar is de USSA (geek tikfout) staan de raamambtenaren in de startblokken -onder de bezielende leiding van Sint Obama- om de burger ongevraagd thuis op te zoeken om hen daar “voor te lichten” over hoe zij hun koters moeten opvoeden.
  .
  En terug in NL zijn de ambtenaren ook druk bezig “iets te doen” voor de “creatieve industrie”. Men hoopt zeker dat de vermeende hipheid van deze bedrijfstak ook een beetje op hen afstraalt.
  .
  “Overheid” zou een officiele term voor een organisatie-ziekte moeten zijn. “Uw bedrijf heeft overheid mevrouw”. “Oh hemeltje kan ik er nog iets van redden?” “Nee, helaas het is terminaal, maar misschien is er een opkoper te vinden.”
  .
  PS: de nieuwe website oogt goed, maar het is een slechte zaak als je nu hier, net als bij andere forums, puntjes moet gaan tikken tussen de alinea’s. Deze staan niet voor niets gescheiden.

  R. Hartman (NI) [3] reageerde op deze reactie.
  R. Hartman (NI) [4] reageerde op deze reactie.

 2. Onder deze club valt op haar beurt Govcert (www.govcert.nl). Dit is het Computer Emergency Response Team van de Engelse Nederlandse overheid.
  >
  Het woord Engelse dient doorgehaald te worden.

 3. @Bon Vivant [1]: “Je spot met het reisadvies, maar is de USSA (geek tikfout) staan de raamambtenaren in de startblokken -onder de bezielende leiding van Sint Obama- om de burger ongevraagd thuis op te zoeken om hen daar “voor te lichten” over hoe zij hun koters moeten opvoeden.”

  Wel tikfout(en): ‘is’ moet ‘in’ zijn, en ‘geek’ ‘geen’ ;-0

  Overigens is in Engeland zo’n project al enige tijd gaande…
  (de staat ontkent het gebruik van CCTV echter)

  Je opmerking aangaande het verdwijnen van witregels ondersteun ik van harte. Belemmert de leesbaarheid nogal.

 4. Het ITC drama bij van de overheid.

  Het mislukken van ITC projecten schijnt de normaalste zaak van de wereld te zijn en kost miljarden, en de oplossingen zijn noch niet in zicht. Dit grapje kost net zoveel als de Betuwelijn ons per jaar kost. Het zijn onzichtbare projecten en vallen daardoor niet op en niemand die zich er aan stoort.

  Verschillende instanties van de overheid betalen enorme afkoopsommen doordat de politiek vaak andere gedachten krijgt. De kamer wil oplossingen zien, de Minister wil scoren , en niemand heeft vaak het automatiseringsysteem op tijd klaar doordat bestuurders steeds tussentijdse aanpassingen willen. Meestal zijn het dus de politieke processen die vertraging veroorzaken , met daarbij nog de wurggreep van de aanbesteding procedure en het ontbreken van kennis bij de overheid.

  Een op de vijf projecten komt nooit klaar en het kost miljarden. In doorsnee kost een ICT project tien miljoen Euro maar er zijn ook projecten die boven de honderd miljoen Euro komen.

  Informatie betekend macht voor de overheid, maar als je ziet wat het kost zou je verwachten dat er meer structuur in de aanbesteding en afwikkeling zou komen.

  Welke bestuurder maakt hier een einde aan, want het is verspilling van geld van de burger zonder dat er ook maar enige controle op zit.

Comments are closed.