Onlangs vroeg Geert Wilders om een rapportage over de kosten die immigratie over de afgelopen decennia met zich hebben meegebracht. Hiervoor viel hem veel kritiek ten deel uit de gebruikelijke hoek van het extreem-collectivisme en de gevestigde belangen, verenigd in allerhande gesubsidieerde partijen,  groepjes en clubs.Immigratie

Het is natuurlijk niet meer dan juist om een jaarlijkse evaluatie te maken over de immigratiekosten in samenhang met een verzorgingstaat. Dit heeft te maken omwille van de inwoners van een Nederland die op moeten draaien voor de enorme lasten van de massa-immigratie sinds de jaren 60 en 70. Zij hebben daar eenvoudigweg recht op.

In 1999 was er reeds een rapport gepubliceerd onder leiding van Pieter Lakeman, genaamd ‘Binnen zonder kloppen’, wat berichtte over de complete kostenstructuur van de eerder genoemde massa-immigratie. Het behoeft geen betoog dat dit zeer nadelig is uitgevallen voor Nederland.

Immigranten kosten veel geld, want men pleegt altijd in het begin een grote aanslag op de publieke voorzieningen, zoals huisvesting, gezondheidszorg, scholing, uitkeringen en criminaliteit, waarbij migranten, zoals tevens is gebleken, boven het gemiddelde uitstijgen.

Als men deze kosten in ogenschouw neemt en dat doet Pieter Lakeman, dan kan men gerust stellen dat de immigratie in onze verzorgingstaat op een financieel-economische debacle is uitgelopen. Het weekblad Elsevier had al een bedrag genoemd van in totaal €200 miljard euro, oftewel de complete opbrengsten van de aardgasbel.

De extreem-collectivisten en hun belangenclubjes konden dit nooit betwisten, vandaar dat men probeert allereerst het rapport te verdonkeremanen en wanneer er dan aandacht aan wordt besteed dit vervolgens te bagetelliseren. Als een politieke partij zoals de PVV dit aanhangig maakt, dan wordt deze partij beticht van onoirbare zaken, alhoewel de argumentatie voor deze betichting compleet ontbreekt.

Dit is natuurlijk het paard achter de wagen spannen en de extreem-collectivisten in ons parlement en daarbuiten weten dit uiteraard ook. Echter, deze eerder genoemde lieden beseffen dat als deze feiten gemeen goed worden, dan is het gedaan met hun gezag en hun bevriende belangenclubjes Hun financiering en subsidiëring loopt dan gevaar en dat moet ten koste van alles vermeden worden, zelfs met leugens, onwaarheden en intimidatie.

We weten nu uit diverse onderzoeksrapporten dat massa-immigratie sowieso slechte gevolgen heeft voor de sociale cohesie van een gemeenschap. Voeg daar tevens een enorm geldverspillende verzorgingstaat aan toe, dan is het leed niet meer te overzien.

De extreem-collectivistische belangenclubjes spinnen garen bij deze situatie, want zij worden via de belastingbetaler riant beloond voor hun dubieuze inspanningen. Dat moet eindelijk eens afgelopen zijn.

Mijn op klassiek-liberale leest gebaseerde voorstellen omtrent immigratie zijn de volgende:

1. Subsidies voor belangengroeperingen worden allemaal afgeschaft. Met andere woorden de belastingbetaler betaalt niets meer aan deze clubs en stichtingen, want zij dienen zich voortaan zelf in hun onderhoud te voorzien. Dit kan via sponsoring, donaties, collectes etc.

2. Immigranten moeten voortaan een bedrag betalen aan de Nederlandse overheid om zich hier te mogen vestigen. De Bahama’s vragen van residenten een eenmalig investeringsbedrag van $ 500.000 (€350.000). In Nederland moeten we kijken naar alle kosten die een immigrant met zich meebrengt en zorgen voor een depot erbovenop. Een voorbeeld zou zijn €250.000.

3. Gezinshereniging wordt op dezelfde manier en voorwaarden behandeld.

4. Na 10 jaar residentie mag er een paspoort worden aangevraagd tegen betaling van eenzelfde bedrag, dus ook €250.000.

5. Wil de immigrant Nederland weer verlaten, dan krijgt deze de helft van het bedrag weer terug, ergo €125.000.

6. Wanneer immigranten misdrijven plegen, dan worden zij na het uitzitten van de straf rechtstreeks uitgewezen naar het land van herkomst en wordt het depot van €125.000 betaald aan de slachtoffers van deze misdrijven.

7. De ontwikkelingshulp wordt afgeschaft en de opbrengsten van deze hulp worden aangewend voor immigranten die bijvoorbeeld nu al zouden willen terugkeren naar hun land van herkomst.

8. Alle ontwikkelingslanden krijgen een bevoorrechte positie met betrekking tot hun exporten en vallen niet meer onder de quota of invoerheffingen, die Nederland tot nu toe heeft geheven.

9. Ook wordt het stichtingen en verenigingen toegestaan om te collecteren, loterijen, donaties etc. te organiseren om hun hulp aan ontwikkelingslanden voort te kunnen zetten.

10. Het ministerie van ontwikkelingssamenwerking wordt opgeheven en de departementen worden ondergebracht bij het ministerie van buitenlandse zaken.

Wanneer deze voorstellen zijn geïmplementeerd dan ontstaat er een gezonde basis voor het welslagen van de Nederlandse samenleving en is iedere immigrant welkom om zich in te zetten voor deze samenleving met haar waardesysteem van vrijheid en kapitalisme, waarin hij of zij het eigen geluk kan nastreven.

Bronnen:

Binnen zonder kloppen; Pieter Lakeman; 1999, Uitgeverij Meulenhoff, Amsterdam
The Commonwealth of the Bahamas; 2009, Department of Immigration, Hawkins Hill, Bahamas
Open borders and the Welfare State; Robert Rector, 21 juni 2007, Heritage Foundation, Washington D.C., USA
Immigration, Economic Growth, and the Welfare State; Benjamin Powell, 30 april 2005, The Independent Institute, Washington, D.C., USA
Immigration Plus Welfare State Equal Police State; Prof. George Reisman, 10 april 2006, Ludwig von Mises Institute, Auburn AL. USA

71 REACTIES

 1. Goed dat er hier eens aandacht aan besteed wordt.

  Het probleem is de combinatie van verzorgingsstaat en immigratie. Dat moet worden opgelost door de verzorgingsstaat op te heffen. Is er geen verzorgingsstaat dan zijn er ook nauwelijks kosten. Min of meer vrije immigratie met hoge uitkeringen zal een aanzuigende werking hebben en uiteindelijk bezwijkt zo’n systeem aan de kosten. Deze denkfout heeft ons dus dan al een paar honderd miljard gekost.

  Veel van de door de auteur aangedragen oplossingen zie ik eerlijk gezegd niet zo zitten omdat ze voorbij gaan aan de kern van het probleem. Er worden meer regeltjes ingevoerd, extra heffingen, en beperkingen op vrij verkeer van personen. Ik denk niet dat dit als een libertarische benadering te betitelen is. Wat natuurlijk wel een mooi voornemen is, is de ontwikkelingshulp afschaffen. Maar waar ik dan weer moeite mee heb is dit te vervangen door bevoorrechte posities te scheppen voor de handel van bepaalde landen. Een land een bevoorrechte positie geven gaat weer ten koste van iemand anders. En werkt contraproductief, ook voor het bevoordeelde ontwikkelingsland. Als de ontwikkelingshulp wordt afgeschaft, wat valt er dan nog onder te brengen bij BuZa? Bovendien zie ik maar een zwakke relatie tussen ontwikkelingshulp en immigratie, het is goed de hulp op te heffen maar de correlatie met immigratie vind ik vrij zwak.

  Kortom, punten 2 tm 7 laten het probleem intact. Waarom moet iemand betaald krijgen om naar zijn land van herkomst te gaan? Het iemand een paar ton voor een paspoort te laten betalen is de socialistische interpretatie van het marktdenken. Men noemt belasting prijs en stelt opeens marktwerking te hebben doordat men “prijs”mechanismes invoert…….

  Albert S. [6] reageerde op deze reactie.
  Hub Jongen [10] reageerde op deze reactie.

 2. Ik ben blij dat ik weg ben, ik vond het te duur worden en je mag niets als ondernemer,ja betalen en luisteren naar gezeur van ambtenaren, dus dat er emigranten naar Nederland gaan is voor mij ongeveer net zo begrijpelijk als dat een Afrikaan naar Ijsland wil of een Eskimo naar Botswana land.
  Wat het kost allemaal lijkt me een normale vraag,wat kost dit wat kost dat, fijn dank u minsters dat weten we dan ook weer ?
  En dan ?
  Het kan ook zijn dat er nieuwkomers zijn die iets aanbrengen waar ‘we’welwat aan hebben, mensen die mooi houtsnijwerk kunnen maken, Afrikaanse maskers en zo,of lekker kunnen koken, iets met insekten en slangen, koeskoes of Kiri kiri , je weet maar nooit.
  Die loempia Vietnamezen zijn wel goed bezig b.v.
  Kan Wilders naast iets vragen ook uitleggen wat hij gaat doen straks met 30 of 40 mensen in de kamer ?
  Niet dat ik daar veel belang bij heb,maar er zijn nog 16.000.000 landgenoten die dat wel willen weten, beter gezegd HOE hij iets gaat doen, samen met anderen, of alleen ruzie maken met alles en iedereen zoals nu ?

  peter [17] reageerde op deze reactie.

 3. De staat belooft altijd te veel met geld van een ander. De staat probeert op allerlei manieren mensen steeds meer van zich afhankelijk te maken. Pakken steeds meer geld af. Vergroten steeds hun macht ondersteunt door geweld.

  Gaan we nu hier ruzie maken hoe de dief zijn geld moet besteden?
  Vinden we dat de dief niet te veel geld aan x mag geven?
  Gaan we ook nog ruzie met x maken omdat x te veel geld van de dief krijgt? En de dief maar lachen.

  Oplossing: We schaffen de staat af en zorgen voor ons zelf. Ieder op zijn eigen manier.

 4. € 250.000,– als entree vragen gaat wel erg ver. Het zou goed zijn als er naar capaciteiten werd gekeken als iemand zich in Nederland wil vestigen. Als iemand veel geld meeneemt hoeft hij geen capaciteiten te hebben omdat hij aan zijn geld genoeg heeft.

  Dan blijven er over: de zielige medemens die te weinig capaciteiten heeft om in zijn eigen onderhoud te voorzien. Veel Nederlanders willen deze mensen helpen; niets mis mee, mits op eigen kosten. Deze hulpgevers zullen er al snel achter komen dat het veel goedkoper is om deze mensen in hun eigen regio te helpen.

  Half Nederland vindt dat zielige mensen geholpen moeten worden, maar als ze dat zelf moeten betalen dan hoeft het niet zo nodig meer.

  Roger Braun [14] reageerde op deze reactie.

 5. @HJ [1]: Daar ben ik het niet mee eens. Het is juist een zeer klassiek-liberale oplossing, want mensen moeten nu gaan betalen om ergens te mogen wonen. De kosten worden niet meer afgewenteld op de oorspronkelijke inwoners, zoals nu wel gebeurt. In een aantal landen werkt zo’n systeem al zeer succesvol en het is dus niet alleen acceptabel, maar ook een perfecte oplossing voor de enorme uitgaven die de ‘zieligheidsindustrie’ en de verzorgingstaat meebrengen. Bovendien als mensen anderen willen sponsoren, dan zijn ze daar vrij in, dan hoeft men alleen maar €250.000 te storten om dit mogelijk te maken.

  Devidas [8] reageerde op deze reactie.
  HJ [9] reageerde op deze reactie.

 6. @Anno Zijlstra [4]:

  Echt niet. De staat is de baas over jou zoals een boer de baas is over zijn koeien.
  De staat bepaalt wat je wel en niet mag. Jou zogenaamde aandeel in de staat kun je niet verkopen. Ik heb het aandeel ook niet gekocht. Je mag alleen de wei uit met toestemming (paspoort) van de boer en met toestemming van de boer waar je naar toe wilt.

 7. @Albert S. [6]:

  Ingrijpen in de markt lokt alleen maar verdere ingrepen uit. Om de verzorgingsstaat in stand te houden moeten we nu dus entree geld gaan heffen. En dat moet vervolgens weer gecontroleerd gaan worden door een leger controleurs. Gevolg is dat als de andere landen dat ook gaan doen het vrij verkeer van personen sterk wordt beperkt. En daardoor dan weer de welvaart.

  En stel dat je de legale immigratie tegen houdt, dan houd je niet de illegale immigratie tegen. Door de hoge uitkeringen icm het minimumloon en de armoedeval bij werken zullen veel klussen in dit land door illegalen vervuld moeten blijven worden. En deze worden gewoon in ziekenhuizen geholpen. En delen dus ook deels in een verzorgingsstaat. En krijgen een generaal pardon.

  De landen die een welvaartstoets hebben zijn vaak landen waar fiscale vluchtelingen naar toe wensen te gaan. Die landen proberen de vluchteling ook nog even te plukken. Wij zijn juist een fiscale vluchteling genererend land door onze verzorgingsstaat.

  Bovendien is het de facto afdwingen van te blijven leven in het land waar je geboren bent niet libertarisch en in mijn ogen een verwerpelijke beperking van mijn vrijheid. Wat is dan het volgende? Premie betalen als je in een andere stad gaat wonen? Want dan profiteer je immers toch ook van de gedane investeringen door de oorspronkelijke burgers van die stad?

  Albert S. [64] reageerde op deze reactie.

 8. @HJ [1]:
  “Kortom, punten 2 tm 7 laten het probleem intact.”
  Ik denk dat dit een pragmatische oplossing is, die de huiduge situatie aanzienlijk kan verbeteren. (even los van de bedragen0
  Maar het is inderdaad niet de libertarische definitieve oplossing.

  De staat, de overheid blijft betrikken en maakt de dienst uit, en dat blijft fout, immoreel.

  Zeg dat libertariers van A 9nu) naar B (vrijheid) willen, dan geeft het artikel een mogelijke positieve stap in die richting.

  HJ [11] reageerde op deze reactie.
  Paul Martens [36] reageerde op deze reactie.

 9. @Hub Jongen [10]:

  Dan probeer ik nu een wat pragmatischer antwoord te geven. Ik denk dat het de legale migratie inderdaad vrij effectief op slot zal zetten. Andere landen zullen dit immers ook doen. Echter:

  A] Er is ook wenselijke legale migratie van kenniswerkers. Deze wenselijke migratie wordt ook het slachtoffer. Daardoor daalt de welvaart wereldwijd.

  B] Weer een belastingvrij veld minder. Een nieuwe belasting roept verdere daaraan gerelateerde belastingen op. Als er entree heffingen bestaan dan zullen de collectivisten onder ons ook voor exit heffingen gaan strijden. Argumenten worden dan gebruikt als: die miljonairs zijn hier in dit land stinkend rijk geworden en willen nu ze over onze ruggen rijk geworden zijn elders in een belastingparadijs rentenieren. Dus een entree tax maakt een exit tax waarschijnlijker.

  C] Als legale migratie wordt beperkt neemt de illegale migratie altijd toe. Door de verzorgingsstaat weigeren we veel werk en dus zal de illegale migratie toenemen. En illegalen betalen geen premies en belastingen. Dus financieel schiet de staat er niet veel mee op als deze verschuiving optreedt.

  Dus niet alleen ideologisch maar ook pragmatisch zie ik wat problemen aan de in het artikel gesuggereerde oplossingen. Het enige pragmatische is stapje voor stapje te beginnen met de afbouw van de verzorgingsstaat.

 10. Dit is inderdaad wel een vrij ingewikkelde en zo op het oog ook arbitraire manier om met immigratie om te gaan.

  Wat ik bedoel met arbitrair is dat deze maatregelen volledig uit de lucht gegrepen lijken te zijn en als zodanig makkelijk aangevallen kunnen worden, niet alleen op “moraliteit” (alhoewel dat vanuit het standpunt van extreem collectivisten logisch is), maar ook op basis van logica.
  Als men deze punten in de 2e kamer zou moeten verdedigen op basis van libertarisme/klassiek liberalisme, zou een tegenstander makkelijk aan kunnen tonen dat het daarmee weinig van doen heeft.

  Men zou bijvoorbeeld kunnen zeggen dat het libertarisme voor vrij verkeer van personen is, en dat deze maatregelen daar juist tegen zijn en men zou dan ook gelijk hebben.

  “Ik dacht dat u tegen de overheidsbemoeienissen was?” zou gevraagd worden. En dan mag er uitgelegd worden waarom de overheid dat soort bedragen vraagt en bijvoorbeeld ontwikkelingshulp gelden niet naar de belastingbetaler terugkeren, maar als oprotpremie naar immigranten.

  Men zou “anti-immigratie politiek” alleen kunnen verdedigen (in mijn ogen) door te stellen dat geen immigrant recht heeft naar Nederland te migreren, zolang er ook maar een halve Euro-cent op rekening komt van iemand die daar niet voor wil betalen. In de praktijk zou dit een extreme verlaging van het aantal immigranten betekenen, en alleen zij die iets te bieden hebben zouden komen, hetzij op eigen kosten, hetzij op kosten van iemand die zo iemand in zijn bedrijf zou willen hebben.

  Met half libertarisch/half pro-overheid maatregelen is het verhaal inconsistent en wordt het vol gaten geschoten.

 11. @Nico [5]: Helemaal mee eens,
  ik heb redelijk wat ervaring met migranten uit armere delen in de wereld, en er blijkt steeds dat degenen met geld zich door dergelijke maatregelen overal kunnen´inkopen´. Zo blijft het bekende probleem dat mensen met capaciteiten, maar zonder geld geen toegang hebben tot maatschappelijk functioneren en niet te vergeten bij kunnen dragen d.m.v. hun capaciteiten. Ik zie dat regelmatig in de universiteiten. De immigranten met geld zijn vaak luier dan die zonder. (Dat is mijn constatering maar het zou interessant zijn hieraan eens een ´wetenschappelijk´ onderzoek te wijden) De´gelukzoekers´ die hier niet welkom zijn, de regering praat er graag over, zijn over het algemeen juist de doorzetters en degenen met capaciteiten die de moed hebben om de halve wereld over te reizen om te slagen in hun leven. En dan hebben ze meestal ook nog een consumptiepatroon, zodat ze met weinig inkomsten toch nog rond kunnen komen. Daar kunnen wij hier als ´oorspronkelijke´ bewoners vaak nog een puntje aan zuigen. Het wordt wat mij betreft echt tijd dat ´geld´ een minder centrale rol gaat spelen in onze samenlevingen, zodat ieder individu het respect krijgt omwille van zijn kwaliteiten; Zorgt voor meer productie en uiteindelijk ook voor een eerlijker en vrijere economie. Hoe dit te bewerkstelligen is natuurlijk de ´trillion dollar question´ Daarop heb ik op dit moment ook niet direct een antwoord.

  Roger Braun [15] reageerde op deze reactie.

 12. @Roger Braun [14]: Het is grappig om te constateren dat mijn laatste zin precies weergeeft de centrale rol die ´geld´ speelt. Waarom zou het eigenlijk na te streven zijn om een ´trillion dollar´ te winnen met het beantwoorden van een vraag? Ik weet het is volstrekt legitiem en het staat ieder vrij dat als streven te hebben, maar het geeft wel aan hoe ´common´ het is geworden om in termen van ´geld´ de maatschappij in te richten en zelfs taal en gebruiken te beinvloeden.

  Tony [18] reageerde op deze reactie.

 13. @peter [13]:

  Jij beweerde dat je voor een deel eigenaar bent van de Nederlandse staat.

  Ik reageerde daarop door te zeggen dat je je aandeel niet kunt verkopen. Iets waar je eigenaar van bent moet je ook kunnen verkopen. Anders ben je geen eigenaar, Met bezit kun je doen wat je wilt. Je bent er de baas over. Aandelen kun je verkopen en kopen.

  Meer heb je dacht ik niet beweerd.

 14. @Anno Zijlstra [2]:

  Samen met anderen zeg je. De meerderheid vind dat je mag stelen. Dus je mag stelen. (belasting, inflatie) Vind je dat je zo samenwerkt? Samenwerking is vrijwillig. Staat is gebaseerd op dwang met geweld. Zo werk je niet samen.

  Als iemand niets wil doen. Prima maar ik geef hem geen geld. Als mensen in moeilijkheden zitten wil ik ze best vrijwillig helpen. Liefde is vrijwillig en geen dwang.

  Anno Zijlstra [22] reageerde op deze reactie.

 15. @Roger Braun [15]:

  Roger, het zijn tegenstanders van geld die aan geld een grote rol hebben gegeven.

  Immers, wie vinden geld zo belangrijk dat ze bereid zijn in hun idealisme mensen op grote schaal te beroven en deze roof “overheid” te benoemen?

  Nu is het zo dat er inderdaad kapitalisten zijn die foute dingen doen. Maar de meesten verdienen gewoon op basis van diensten of producten die ze leveren.

  De obsessie met andermans geld is echter breedgedragen. Die obsessie noemen we “belasting”, en als die obsessie nog groter wordt, noemen we het “progressieve inkomensbelasting” (oftewel inkomensafhankelijk)

  Sterker nog, alle modere samenlevingen zijn gebaseerd en geconstructeerd op de obsessie die mensen hebben met andermans geld. Zonder andermans geld bestaan de huidige samenlevingen niet eens.

  Ik heb het altijd ironisch gevonden dat de huidige samenlevingen datgene uitfoeteren waarop ze teren, als de vlo die het bloed vervloekt van de hond waarop hij leeft.
  Roger Braun [21] reageerde op deze reactie.

 16. Ik zie niet in waarom een bende in Den Haag het recht zou hebben om te bepalen wie er wel gratis in Nederland mag verblijven en wie er 250k voor zou moeten dokken.

  Schaf voorzieningen af en het probleem is van de baan. Productieven die zich hier wilden vestigen om hier de handen uit de mouwen te steken, zouden nog steeds komen (maar ze zijn ook van harte welkom!) en het soort dat alleen maar kwam om uit de ruif te eten, blijft voortaan weg. En daarmee is het probleem van de baan, zonder dat je als etatist grenzen gaat trekken, paspoorten gaat invoeren en mensen wier wiegje elders stond gaat discrimineren door 250k te vragen om hier te mogen komen productief zijn.
  De enige rechtvaardiging daarvoor zou zijn dat de nieuwkomers “zomaar” profiteren van voorzieningen van de autochtonen, maar ten eerste geldt dat voor elke pasgeborene en je laat ouders bij de geboorte ook geen 250k dokken omdat hun kind mee profiteert van snelwegen etc. en ten tweede toont de auteur daarmee aan dat hij in feite berust met de collectivistische status quo (afgezien van immigratie) i.p.v. te ijveren voor privatisering van voorzieningen zoals snelwegen etc.
  Als die in prive handen zijn, dan geldt voor elkeen (waar ook zijn wiegje stond) dat ie betaalt voor gebruik (per keer dan wel met een of andere abonnementsformule)en dat ie dus als nieuwkomer (op welke leeftijd dan ook) niets verschuldigd is aan wie al langer in NL woonde.
  Ik vraag me trouwens af of Albert even consequent is en elke (autochtone) Nederlander die emigreert 250k wil schenken voor zijn aandeel in de infrastructuur waar ie jarenlang heeft aan bijgedragen en die hij nu achterlaat en zelf niet meer benut/verslijt.

  Ik ben dan ook verbaasd dat de VS een onlibertarisch stukje als dit zonder meer op de site plaatst, d.w.z. zonder “warning” vooraf op gekleurde achtergrond waarbij aangegeven wordt dat dit een stuk voor discussie is waar de VS niet noodzakelijkerwijze volledig achter staat.
  Overigens blijf ik onverminderd een fan van Alberts stukjes over economie, monetair beleid en goud, maar deze draad over immigratie kan ik even niet plaatsen op een libertarische website.

 17. Het zou al een goed begin zijn als men illegalen die (ook na normale aanvraag) geweigerd zijn om hier te mogen blijven, ook effectief worden uitgewezen en gezet.

 18. @Tony [18]: ´Nu is het zo dat er inderdaad kapitalisten zijn die foute dingen doen. Maar de meesten verdienen gewoon op basis van diensten of producten die ze leveren.´

  Zeker, maar aan kapitalisme is ´an sich´niets mis. Het is de combinatie met ´ons´ geldsysteem waar de problemen liggen. Ik zou zeggen dat d.m.v. de manipulatie van het geldsysteem door ´(kartel) kapitalisten die foute dingen doen` de afhankelijkheid van ´hun´ geld de rest van de mensen verder doet verwijderen van het echte kapitaal, nl. inzet en capaciteit van de mens zelf en niet een een of ander leuk trucje om ´snel´ geld te verdienen. Dat is nu het geval.

  Dat de (r)overheid zich ermee wil bemoeien is slechts schone schijn. Ze is overgeleverd aan de wil van het grootkapitaal, rechtsom of linksom. Regulering van de financiele markten? laat me niet lachen. Het corporatisme wordt geen strobreed in de weg gelegd. Zonder kunnen we immers niet leven, zeggen ze.

  Beetje offtopic maar niet minder interessant: Consumeren is ons doel geworden en daar hebben we geld voor nodig. ´Hun´geld. Wie een uurtje tijd heeft, kijke deze video: zeer interessante stelling

  http://www.livevideo.com/media/playvideo_fs.aspx?fs=1&cid=55E901413AFD4DD18F3366E0F8262DA6

  Tony [24] reageerde op deze reactie.

 19. @peter [17]:

  ik ben Christen,we helpen anderen in nood onbaatzuchtig, ook vluchtelingen, als het echte vluchtelingen zijn dan,we zijn een humane staat geen besloten vennootschap met aandeelhouders.
  Verder vind ik dat we open moeten staan voor talenten,mensen met capaciteiten, dan kan een verpleger zijn, laborant,arst,ondernemer, klein of groot,ik vind dat idee van geld storten onwijs dus.
  Ik snap natuurlijk best dat de teneur is dat men van klaplopers af wil of ze überhaupt niet wil hebben, die wil niemand .
  Dat we ze toch hebben en krijgen ligt aan de regeringen die we gehad hebben, daar kan beter op toegezien worden,als dat de klacht is ga ik er in mee.
  Het is nu al zo dat we met de huidige beroepsbevolking niet alle vacatures kunnen vervullen dat wordt erger omdat we vergrijzen, dus zal men open moeten staan voor talenten van ook buiten de EU, dat de PVV hier niet aan wil zegt iets over de kortzichtigheid van die partij.
  Het doet me aan dorps politiek denken, een dorp waar ineens wat meer mensen ‘uit de grote stad komen wonen’,de dorpelingen denken dan ook ‘dat ze alles over willen nemen’.
  Met het PVV /Wilders denken zijn we aangeland in de dagen van Swiebertje de zwerver zonder vaste woon of verblijfplaats waar Bromsnor moeite mee had maar die op steun mocht rekenen van de Burgemeester en zijn huishoudster.
  Wilders zou een goede wethouder zijn van de Gemeente Dionawerstal of Staphorst wellicht Veray.
  Hekking de wethouder van van Kooten en de Bie.
  Dat deze club met 30 of 40man in de kamer komt is on Nederlands , en ook weer niet, want dan stemmen er dus zoveel mensen op die partij , dus worden we een soort Appenzell , Appenzell is het meest conservatieve kanton van Zwitserland dat het langste vrouwenstemrecht tegen wist te houden.
  Als er grappoen worden gemaakt in Zwitserland gaan ze over mensen uit Appenzell, ik verwacht ook grappen over PVVers straks.
  Twee PVVers uit Apelscha gaan naar Parijs , als ze in een café aan een tafeltje zitten in Montmartre komen er twee wulpse dames bij ze aan tafel zitten, eentje tekent een ledikant op en bierviltje, zegt de ene PVVer tegen de ander: “zeg Harmen hoe weten die dames nu dat wij meubelmakers zijn ?”
  hahahaha etc

  http://en.wikipedia.org/wiki/Appenzell

  speetjens leon [25] reageerde op deze reactie.
  Armin [34] reageerde op deze reactie.

 20. Zo zag ik het nog niet maar je hebt best een punt! Die Geert is inderdaad Onnederlands dus niet echt cultureel bij ons geíntegreerd. Zijn intolerantie en hatgedoe past beter bij… juist, Al_qaida! Zou er daar nu er zoveel weggeknald worden nog een goed betaalde plek voor hem zijn?
  De bewaking is daar prima geregeld en wij zijn van die dure VVD-hater af die onze centen verknoeid aan een persoonlijke haatcampagne.
  Dus dank je voor je zienswijze! Best wat verademend na al die berekenende a-solidaire knulletjes.

  Leon Speetjens speetjensml apestaart orange.fr

  ik@Anno Zijlstra [22]:

  Oscar [28] reageerde op deze reactie.

 21. Als de verzorgingstaat is afgeschaft, van criminaliteitsbestrijding een serieuze zaak wordt gemaakt, terwijl het mogelijk is jezelf beter te verdedigen dan zullen heel erg veel problemen omtrent immigranten verdwijnen. Er zal een massaremigratie op gang komen, daar ben ik van overtuigd.

 22. @speetjens leon [25]:

  Wanneer je een Nederlandse sociaal-democratische politicus, voorstander van rijkswegen, het minimumloon en de verzorgingstaat, die(schande o, schande) het stenigen van overspeligen en het van de berg gooien van homoseksuelen schandalig vindt (dan ben je bij de D’66 en ter linker zijde van die partij op z’n minst een reactionair en zo niet een fascist) vergelijkt met een organisatie als Al Qaida dan ben je al het gevoel voor verhoudingen kwijt. (Al Qaida is namelijk een groep vrijheidstrijders die zich dapper weren tegen de Grote Satan en zijn Zionistische handlangers en streven naar dar-us-salaam op aarde[en wie wil dat nou niet?])

  En wat verstaat u onder a-solidaire knulletjes?

 23. @Tony [24]:

  Teddy en Franklin D. waren dan ook geen kapitalisten, maar statisten(en ook nog eens calvinisten, afstammelingen van Nederlandse kwezels). De term kapitalisme is in de loop der jaren helemaal vertroebeld. Ik kom zelden iemand tegen die weet wat het betekend.

  Tony [32] reageerde op deze reactie.

Comments are closed.