Onlangs vroeg Geert Wilders om een rapportage over de kosten die immigratie over de afgelopen decennia met zich hebben meegebracht. Hiervoor viel hem veel kritiek ten deel uit de gebruikelijke hoek van het extreem-collectivisme en de gevestigde belangen, verenigd in allerhande gesubsidieerde partijen,  groepjes en clubs.Immigratie

Het is natuurlijk niet meer dan juist om een jaarlijkse evaluatie te maken over de immigratiekosten in samenhang met een verzorgingstaat. Dit heeft te maken omwille van de inwoners van een Nederland die op moeten draaien voor de enorme lasten van de massa-immigratie sinds de jaren 60 en 70. Zij hebben daar eenvoudigweg recht op.

In 1999 was er reeds een rapport gepubliceerd onder leiding van Pieter Lakeman, genaamd ‘Binnen zonder kloppen’, wat berichtte over de complete kostenstructuur van de eerder genoemde massa-immigratie. Het behoeft geen betoog dat dit zeer nadelig is uitgevallen voor Nederland.

Immigranten kosten veel geld, want men pleegt altijd in het begin een grote aanslag op de publieke voorzieningen, zoals huisvesting, gezondheidszorg, scholing, uitkeringen en criminaliteit, waarbij migranten, zoals tevens is gebleken, boven het gemiddelde uitstijgen.

Als men deze kosten in ogenschouw neemt en dat doet Pieter Lakeman, dan kan men gerust stellen dat de immigratie in onze verzorgingstaat op een financieel-economische debacle is uitgelopen. Het weekblad Elsevier had al een bedrag genoemd van in totaal €200 miljard euro, oftewel de complete opbrengsten van de aardgasbel.

De extreem-collectivisten en hun belangenclubjes konden dit nooit betwisten, vandaar dat men probeert allereerst het rapport te verdonkeremanen en wanneer er dan aandacht aan wordt besteed dit vervolgens te bagetelliseren. Als een politieke partij zoals de PVV dit aanhangig maakt, dan wordt deze partij beticht van onoirbare zaken, alhoewel de argumentatie voor deze betichting compleet ontbreekt.

Dit is natuurlijk het paard achter de wagen spannen en de extreem-collectivisten in ons parlement en daarbuiten weten dit uiteraard ook. Echter, deze eerder genoemde lieden beseffen dat als deze feiten gemeen goed worden, dan is het gedaan met hun gezag en hun bevriende belangenclubjes Hun financiering en subsidiëring loopt dan gevaar en dat moet ten koste van alles vermeden worden, zelfs met leugens, onwaarheden en intimidatie.

We weten nu uit diverse onderzoeksrapporten dat massa-immigratie sowieso slechte gevolgen heeft voor de sociale cohesie van een gemeenschap. Voeg daar tevens een enorm geldverspillende verzorgingstaat aan toe, dan is het leed niet meer te overzien.

De extreem-collectivistische belangenclubjes spinnen garen bij deze situatie, want zij worden via de belastingbetaler riant beloond voor hun dubieuze inspanningen. Dat moet eindelijk eens afgelopen zijn.

Mijn op klassiek-liberale leest gebaseerde voorstellen omtrent immigratie zijn de volgende:

1. Subsidies voor belangengroeperingen worden allemaal afgeschaft. Met andere woorden de belastingbetaler betaalt niets meer aan deze clubs en stichtingen, want zij dienen zich voortaan zelf in hun onderhoud te voorzien. Dit kan via sponsoring, donaties, collectes etc.

2. Immigranten moeten voortaan een bedrag betalen aan de Nederlandse overheid om zich hier te mogen vestigen. De Bahama’s vragen van residenten een eenmalig investeringsbedrag van $ 500.000 (€350.000). In Nederland moeten we kijken naar alle kosten die een immigrant met zich meebrengt en zorgen voor een depot erbovenop. Een voorbeeld zou zijn €250.000.

3. Gezinshereniging wordt op dezelfde manier en voorwaarden behandeld.

4. Na 10 jaar residentie mag er een paspoort worden aangevraagd tegen betaling van eenzelfde bedrag, dus ook €250.000.

5. Wil de immigrant Nederland weer verlaten, dan krijgt deze de helft van het bedrag weer terug, ergo €125.000.

6. Wanneer immigranten misdrijven plegen, dan worden zij na het uitzitten van de straf rechtstreeks uitgewezen naar het land van herkomst en wordt het depot van €125.000 betaald aan de slachtoffers van deze misdrijven.

7. De ontwikkelingshulp wordt afgeschaft en de opbrengsten van deze hulp worden aangewend voor immigranten die bijvoorbeeld nu al zouden willen terugkeren naar hun land van herkomst.

8. Alle ontwikkelingslanden krijgen een bevoorrechte positie met betrekking tot hun exporten en vallen niet meer onder de quota of invoerheffingen, die Nederland tot nu toe heeft geheven.

9. Ook wordt het stichtingen en verenigingen toegestaan om te collecteren, loterijen, donaties etc. te organiseren om hun hulp aan ontwikkelingslanden voort te kunnen zetten.

10. Het ministerie van ontwikkelingssamenwerking wordt opgeheven en de departementen worden ondergebracht bij het ministerie van buitenlandse zaken.

Wanneer deze voorstellen zijn geïmplementeerd dan ontstaat er een gezonde basis voor het welslagen van de Nederlandse samenleving en is iedere immigrant welkom om zich in te zetten voor deze samenleving met haar waardesysteem van vrijheid en kapitalisme, waarin hij of zij het eigen geluk kan nastreven.

Bronnen:

Binnen zonder kloppen; Pieter Lakeman; 1999, Uitgeverij Meulenhoff, Amsterdam
The Commonwealth of the Bahamas; 2009, Department of Immigration, Hawkins Hill, Bahamas
Open borders and the Welfare State; Robert Rector, 21 juni 2007, Heritage Foundation, Washington D.C., USA
Immigration, Economic Growth, and the Welfare State; Benjamin Powell, 30 april 2005, The Independent Institute, Washington, D.C., USA
Immigration Plus Welfare State Equal Police State; Prof. George Reisman, 10 april 2006, Ludwig von Mises Institute, Auburn AL. USA

71 REACTIES

 1. @Oscar [26]:

  Zoals in China

  Daar is de beheerder de baas geworden van de zaken van de eigenaar, of heeft het zich toegeëigend, ik heb het over de staat, het geheel.
  Toen ik in NL was waren de instanties de baas,ik moest b.verplicht betalen aan de Kamer van Koophandel, zo niet werd ik gedwongen terwijl die kamer een lege huls is ,ik moest al vast premie en belasting betalen voordat ik wat had verdiend, het argument was dat je heel veel fijne dingen kreeg zoals goed onderwijs en goede wegen en dijken om het water tegen te houden,en een leger ,ik zou mazzel hebben dat ik in NL mocht wonen,ik moest dankbaar zijn .
  Ik heb mazzel dat ik er niet meer woon vind ik zelf,nu heb ik die ‘verworvenheden’ ook maar niemand zegt dat dat bijzonder is ,dat hoort er bij want je betaald er voor en het is 10x meer betaalbaar/voordeliger, ik ben dan geen mede eigenaar,maar dat maakt ze niets uit.(en mij ook niet eigenlijk)
  Dat was in NL als wel mede eigenaar ook het geval,het maakt ze niets uit.
  Ik mocht dingen niet zoals mijn eigen burgemeester of staatshoofd kiezen, die kreeg ik van iemand aangerijkt, zo van:” hier heb je hem of haar,veel plezier”
  Zoals in China dus.

 2. @R. Hartman (NI) [29]:

  Teddy.
  De vrije markt was al de facto opgeheven voor Woodrow Wilson.

  Tenminste, als je een markt zonder overheidsbemoeienis als “vrije markt” verstaat.

  @Oscar [30]:

  Ik zei niet dat Teddy en FDR kapitalisten waren. Ik zei dat kapitalisten met behulp van Teddy (en FDR en andere “progressieve” politici) vrije competitie (de vrije markt) in Amerika de nek heeft omgedraaid.

  Lees “The Triumph of conservatism” van Gabriel Kolko.

  Kapitalisme is niet synoniem met vrije markt.

  Tony [33] reageerde op deze reactie.

 3. @Tony [32]:

  It was precisely in reaction to their impending defeat at the hands of the competitive storms of the market that business turned, increasingly after the 1900’s, to the federal government for aid and protection. In short, the intervention by the federal government was designed, not to curb big business monopoly for the sake of the public weal, but to create monopolies that big business (as well as trade associations smaller business) had not been able to establish amidst the competitive gales of the free market.

  http://www.lewrockwell.com/rothbard/rothbard16.html

 4. @Anno Zijlstra [22]: Vrouwenstemrecht? Goede vergelijking, maar volgens mij verwissel je wel twee partijen. Het is juist de PvdA die tégen gelijke rechten is voor vrouwen. Anders verliezen ze namelijk teveel stemmen … 😉

  Maar je pleidooi is wel typisch links elitair. Wilders is plat en onfatsoenlijk. Plat misschien en naar mijn smaak populistisch, maar niet onfatsoenlijk. Ik vind veel opvattingen van de SP en PvdA namelijk juist erg onfatsoenlijk. In de elitaire bestuurskringen in Europa, moet je je misschien wat rood om de kaken laten kleuren als ze horen hoeveel zetels hij krijgt, maar dat zou ook aan de elitaire kringen kunnen liggen. Misschien is diversiteit daar wel dun gezaaid.

  Jarenlang hebben namelijk zij juist al die populistische stemmen dankbaar vergaard. Nu diezelfde mensen echter op een andere populist stemmen, is het opeens zeer abject.

  Anno Zijlstra [35] reageerde op deze reactie.
  Oscar [38] reageerde op deze reactie.

 5. @Armin [34]:

  ik doe niet aan links /rechts denken het maakt nl niet uit de staat is links en rechts tegelijkertijd zo het ze zo uitkomt, haalt Wilders 40 zetels omarmen ze ook hem,de nieuwe Prins,warm onthaald bij het niet gekozen staatshoofd, en er zal de facto weinig tot niets veranderen.
  Wat Wilders doet is protest stemmen verzamelen om daarna een soort VVD beleid te gaan willen uitvoeren,dat kan echter niet want hij kan alleen wat bereiken binnen een coalitie met zijn oude vijand Rutte samen ,ze gooien het dus op een akkoordje met het CDA als die partij dat wil.
  De kans dat de PVV aan de zijlijn blijft staan roepen a la VLaams Belang acht ik erg groot.
  De lachende derde is de staat met haar personeel van hoog tot laag, jij lezer blijft te veel betalen en er verandert niets.
  Vertel ik iets nieuw ?
  Nee,je weet dat je de pisnag bent,de gebakken banaan,nu of straks, alleen heb je een uitkering of bijstand dan had je niets te verliezen en ben je slaaf, dankbaar voor de aalmoes die je maandelijks wordt toegeworpen.
  Nog net geen bedelaar,maar wel in de rangen van.
  Misschien is het wijs op Verdonk te stemmen, haal haar terug in de kamer,want verliest Verdonk haar ene plek dan lachen ‘de vaste jongens, ja ook Wilders’ hard,wil je dat ?
  Zij staat nog als enige tegen de rest en wil een zakenkabinet nu, dat idee is mogelijk een goed idee gegeven de omstandigheden.

 6. @Hub Jongen [10]: Oh. Ik vond de bedragen (punt 6) wel prima. Als ik me namelijk 2 keer per jaar een beetje laat treiteren/molesteren door immigranten, worden die weggestuurd en strijk ik Balkenendenorm “plus” op. Win-win situatie dacht ik zo waar ik wel 2 keer per jaar een blauw oog of een messnee in mijn arm voor over heb. Gaat dus niet door? 😉

 7. Ik citeer de kop van de site:
  De Vrijspreker streeft naar een maatschappij waarin ieder mens soeverein is: ieder mens heeft het recht zijn leven te leiden zoals hij zelf wil, zolang hij datzelfde recht van ieder ander respecteert.

  Tony [42] reageerde op deze reactie.

 8. @Armin [34]:

  En het is de PVDA die mensen beoordeelt op hun geslacht. Zo bestaat elke kandidatenlijst van de PVDA voor 50% uit vrouwen. Maar ja, men dient dan ook te bedenken dat Links nooit wat tegen discriminatie an sich heeft gehad. Dat scholen 90% meer subsidie krijgen voor een niet-westers allochtone leerling ten opzichte van een leerling wiens ouders in Griekenland of Canada zijn geboren en dat er discriminerende quota-wetten voor politiemensen kunnen worden aangenomen zonder dat er ook maar één medewerker van de vele anti-discriminatieclubs hierover zijn of haar beklag doet zegt genoeg. De grootste zelfverklaarde bestrijders van discriminatie discrimineren zelf bij het leven, en wel zodanig dat de gehele anti-discriminatiesector niet serieus te nemen is.

  En wat onfatsoenlijkheid betreft…linkse mensen zijn meesters in het op zo onderkoeld mogelijke wijze de meest schandalige onzin voor te stellen en, erger, als wet aan te nemen. Veel mensen zien de verborgen agressie van linkse mensen niet.

  Anno Zijlstra [39] reageerde op deze reactie.

 9. @Oscar [38]:

  op zich vind ik het welgoed dat vrouwen en mannen gelijke op kunnen gaan voor kieslijsten, dat je daar moeite mee hebt begrijp ik niet,wat heeft dat met links/rechts denken te maken ?
  Het is toch al zielig dit hokjes denken,kom je hier veel tegen steeds.

  (verhuis dan naar Mekka , daar zijn de mannen nog ouderwets de baas)

  Oscar [40] reageerde op deze reactie.

 10. @Anno Zijlstra [39]:

  Ik vind mannetje-vrouwtje-mannetje-vrouwtje-mannetje-vrouwtje hokjesdenken. Ik vind mensen kandideren om andere redenen dan capaciteiten zot. Maar in het geval van de PVDA is dit partijseksisme een zegen. Ik word bijzonder optimistisch met al die Vogelaren, Hamers en Ter Horsten. Ik vind overigens het hele politieke bedrijf verwerpelijk. Iedereen die nastreeft om op agressieve wijze macht uit te oefenen over andere mensen verdient het om persona non grata verklaard te worden, verbaal door het slijk gehaald, uitgelachen, niet meer serieus te worden genomen en te worden geboycot.

  Ik wil niet dat mannen de baas zijn, ik wil wijzen op het seksisme van een politieke club die zich anti-seksistisch waant.

 11. van mij hoeft dat ook niet precies 50% v/m, maar feit is dat de vrouwen van ver moesten komen, nog nooit had NL een dame als premier en op veel overheidsbanen en in het zakenleven zitten meest kerels.
  Maar, moge de beste iets worden, dat weer wel.
  IJsland en Turkijke (jaha!) hadden wel vrouwelijke premiers of hebben, Turkije daar zou je het wellicht wat minder van hebben verwacht, maar ze was er ooit en hoe!
  Ja maar ,zegt men dan, het staatshoofd is een dame, en dat blijft zo als Koningin Maxima straks de baas wordt met Prins Wim.(carnaval):wink

 12. @Jeroen [37]:

  Je hebt het citaat nog eens onder de aandacht gebracht.
  En nu? Wat is je punt?

  Dat open en vrije immigratie onder alle omstandigheden libertarisch is?

  In dat geval zit je er naast.

  Aangezien het hier gaat over immigratie naar een verzorgingsstaat is het credo dat je aanhaalt helemaal niet van toepassing op dit onderwerp.

  Het credo is alleen van toepassing als immigratie niet ten koste gaat van het “recht van ieder mens zijn leven te leiden zoals hij zelf wil, zolang hij datzelfde recht van ieder ander respecteert.”

  Vrije immigratie naar een verzorgingsstaat is internationaal socialisme.

  Oscar [43] reageerde op deze reactie.

 13. @Tony [42]:

  Ja, en vrije immigratie wil evenmin zeggen dat mensen zouden mogen emigreren naar andermans privégrond wanneer de eigenaar dit onwenselijk vindt.

  Internationaal socialisten gebruiken immigratie om de door hen zo gehate westerse cultuur verder te ondermijnen. Let maar eens op, werkelijk alles wat de westerse cultuur ondermijnt is geliefd bij de neo-marxisten. Alles wat de functie van ondermijner van de westerse cultuur heeft verloren, zoals de laatste tijd bijvoorbeeld homosekuelen, laten zij vallen als een baksteen. Vóór 1980 was het bij sommige linksmensen zelfs hip om pedoseksualiteit te promoten, maar toen die promotie niet opportuun bleek om de westerse samenleving ten gronde te richten (het stuitte op te veel weerstand bij het stemvee en zelfs bij de, anders zo graag schandalige praktijken begroetende, progressieve intellectuelen) is men er van terug gekomen. Linksmensen houden ook niet zozeer van niet-westers allochtonen. Met heeft weinig op met in Nederland wonende Chinezen bijvoorbeeld. Komt omdat deze Chinezen niet tot doel hebben gesteld om alles te vernietigen.

  Tony [44] reageerde op deze reactie.
  beek [45] reageerde op deze reactie.

 14. @beek [45]:

  Sommige Libertariers steunen alles wat het Westerse kapitalisme kan ondermijnen?

  Interessant. Maar afhankelijk van hoe je “kapitalisme” definieert niet eens zo heel erg vreemd.

  Buiten het gebruik van geweld (wat inderdaad anti-libertarisch zou zijn) zou ik er echter geen logische of morele inconsistentie in zien.

  Oscar [49] reageerde op deze reactie.

 15. @beek [45]:

  Sinds de Frankfurter Schule is ondermijning van westers kapitalisme niet voldoende. De hele westerse beschaving moet ten gronde worden gericht. Dit cultuur-marxisme is veel wijder vertakt en qua ideologie veel dieper in de samenleving gedrongen dan het internationaal socialisme van vóór WO II. De millieubeweging, de pacifistisch socialisten, de anti-kernwapensbeweging, de anti-racisme clubs, pro-palestina clubs, de dierenactivisten, de klimaatbeweging, filmmakers die vaders systematisch afschilderen als lulletjes, rechtsgeleerden die daders meer willen beschermen dan slachtoffers, promotors van defiguratieve beeldende kunst en seriele muziek, de cultuurrelativisten….allemaal ter ondermijning van de westerse cultuur.

  Het wordt tijd voor een krachtig tegenoffensief. Dat is noodzakelijk, na tientallen jaren hersenspoeling.

  beek [48] reageerde op deze reactie.
  R. Hartman (NI) [54] reageerde op deze reactie.

 16. @Oscar [47]:

  Zo zie ik het ook. Inderdaad.
  “Het’ westen heeft een hegemonie over de gehele wereld (denk alleen maar aan de commumistische partij van China, die kapitalistisch eigendom begon toe te staan) verkregen, domweg omdat bleek, dat er existentiele voordelen aan verbonden bleken te zijn.
  Echt links diende voornamelijk te demoniseren, om mensen te overtuigen.
  Echter, ik zie sommige libertariers zich van dezelfde technieken bedienen: demoniseer voornamelijk, waarbij allerlei feiten van ondergeschikt belang schijnen te zijn.

  Dat is uiteraard geen aanbeveling, als men moreel superieur wil schijnen.

  Oscar [50] reageerde op deze reactie.

 17. @Tony [46]:

  Het komt nog steeds voor dat mensen geschokt zijn als ik uitleg dat kapitalisme betekent dat de productiemiddelen in handen zijn van niet-agressiemonopolisten (met ultieme jurisdictie) , niet meer en niet minder. Hoe meer verstrengeling met agressiemonopolisten, hoe minder kapitalistisch. Vol ongeloof zijn ze vaak als ik uitleg dat het Leger des Heils veel, veel kapitalistischer is dan bijvoorbeeld Shell en ABN AMRO.

  Tony [51] reageerde op deze reactie.

 18. @beek [48]:

  “Echter, ik zie sommige libertariers zich van dezelfde technieken bedienen: demoniseer voornamelijk, waarbij allerlei feiten van ondergeschikt belang schijnen te zijn.”

  Kan u hiervan twee voorbeelden noemen?

 19. @Oscar [49]:

  Dan definieer jij kapitalisme als vrije markt; vrijwillige uitwisselingen van diensten, producten en waarden etc zonder bemoeienis of ondersteuning door overheid(sinstellingen).

  Ik neem aan dat je dan ABN Amro en Shell ziet uit uitingen van (economisch) fascisme?

  Ik kan me daar wel in vinden, maar anderen noemen het verschil een verschil tussen vrijemarktskapitalisme en staatskapitalisme. Weer anderen gewoon een verschil tussen vrije markt en kapitalisme (kapitalisme is hier dus het woord voor het mengsel bedrijfsleven/industrie met overheid/staat).

  Het maakt niet zoveel uit, maar het verwart mensen wel. Iets in mij doet me vermoeden dat het scheppen van verwarring in de terminologie ook bewust is.

  Ik zelf omschrijf het in ieder geval als een verschil tussen vrije markt en staatskapitalisme.

  Oscar [52] reageerde op deze reactie.

 20. @Tony [51]:

  Ik zie kapitalisme als: productiemiddelen in het bezit van niet-agressors(spulletjes in handen van mensen die je niet in elkaar slaan als je ze niets doet, in Jip en Janneke taal). Binnenkort verschijnt hierover een artikel van mijn hand op de Vrijspreker.

  Ja, maar ik gebruik liever de term socialisme of sociaal-democratische economie. Een enkele keer economisch fascisme. In een artikel van educatieve aard of als ik een politiek-ideologische lading wil vermijden dan noem het corporatisme.

  Verwarring alom. Corporatisme (ik schrijf nu iets van educatieve aard) wordt door de socialisten de vrije markt genoemd, door de radicale socialisten en de communisten kapitalisme en door de links-anarchisten, die de voormalige communistische dictaturen ook staatskapitalisties noemden, staatskapitalisme.

  Ja, volgens mij is die verwarring ook bewust gezaaid. Veel mensen die een afkeer hebben van de verstrengeling van bedrijfsleven en staat denken vaak dat het kapitalisme is waar zij tegen zijn. Veel VVD’ers die de verstrengeling van het bedrijfsleven en de staat toejuichen, zijn er vaak niet van op de hoogte dat zij feitelijk GEEN voorstander van kapitalisme zijn. Vandaar dat wij als libertarier ook de taak hebben duidelijk te maken dat wij niet voor meer Shell-achtige bedrijven zijn, maar voor meer Leger des Heils achtige bedrijven. Ik gebruik deze voorbeelden natuurlijk ook om te prikkelen. En om duidelijk te maken dat wij geen corporatisme/’vrije markt’/’marktwerking’/neo-liberalisme/fascistische economie voor staan.

  Tony [55] reageerde op deze reactie.
  R. Hartman (NI) [56] reageerde op deze reactie.

 21. Speciaal voor kinderen en licht verstandelijk gehandicapten…het verschil tussen kapitalisme en socialisme uitgelegd!

  Kapitalisme: alle spulletjes in handen van mensen die je niet in elkaar slaan als je hun ook niet elkaar slaat.

  Sociaal-democratie: de helft van de spulletjes in handen van mensen die vinden dat ze je in elkaar mogen slaan als je je spulletjes niet aan ze geeft. Als je je spulletjes niet aan ze geeft, dan slaan ze je in elkaar.

  Communisme: mensen die vinden dat ze je in elkaar mogen slaan en dood mogen maken, slaan je in elkaar of maken je dood en pakken alle spulletjes af en geven een heel klein beetje van die spulletjes terug, zolang het maar geen spulletjes zijn waar je andere spulletjes mee kunt maken.

  Radicaal communisme(Pol Pot): mensen die vinden dat helemaal niemand spulletjes mag hebben maken je dood, pakken alle spulletjes af en de mensen die niet dood zijn moeten een klein beetje spulletjes lenen. Bijvoorbeeld kleren.

 22. @Oscar [47]: Fijn te zien dat er meer mensen de fnuikende invloeden van de FS aangeven. Als ik de doelstellingen van de FS uiteenzet, en hoe hun destructieve invloed overal om je heen waarneembaar is, krijg ik reacties als “De FS is allang ter ziele” en “Er wordt nogal veel bij elkaar gezocht om maar een punt te kunnen maken” (als ik verwijs naar de video en speech van Bill Lind betreffende de History of Political Correctness).

  Het is maar waarvoor je de ogen wilt sluiten, natuurlijk. Want de hippie-beweging met al hun ongeremde seks was toch wel spannend. “Bevrijdend” en zo, en het was uiteraard ook hoog tijd dat de overdreven preutsheid eens een opdonder kreeg.

  Maar zoals meestal sloeg de balans door naar de andere kant, en juist dat morele verval was een speerpunt in de machinaties van de FS. Een meesterzet.

  Andre [57] reageerde op deze reactie.
  Oscar [58] reageerde op deze reactie.

 23. @Oscar [52]:

  Ik zou het geen socialisme of sociaal-democratie noemen.

  Naar mijn mening heb je industriele magnaten aan de ene kant, en sociaal-democraten aan de andere kant.

  Alhoewel beide kampen hun eigen belangen zoveel mogelijk proberen te dienen, is het compromis tussen hen de middenweg, oftewel corporatisme.

  In het socialisme, of de langzame, democratische versie ervan sociaal-democratie, is er geen privé-bezit. Socialisten zouden niets liever willen maar weten dat ze de hulp van industrialisten nodig hebben.

  Een compromis tussen twee voetbalclubs maakt de uitslag ook niet 0-1 of 1-0. De uitslag is een gelijkspel.

  Om die reden zou ik het dan ook gewoon economisch fascisme, staatskapitalisme of corporatisme noemen.
  Socialisme is het niet, en ik beschouw sociaal-democratie slechts als een tijdelijk staakt-het-vuren d.m.v. democratie. Laatstgenoemden proberen hun visie op te leggen via indoctrinatie dmv media en onderwijs, taalvervuiling, sociale experimenten, misinformatie/leugens over tegenstanders, infiltratie in vijandige kampen om deze van binnenuit ideologisch om te vormen etc.

  R. Hartman (NI) [56] reageerde op deze reactie.

 24. @Oscar [52] en
  Tony [55]:
  Als ik jullie discussie lees zijn jullie het feitelijk eens, alleen geeft Oscar nog even fijntjes de perceptie verschillen t.a.v hetzelfde fenomeen aan, afhankelijk van de positie van de waarnemer t.o.v. het politieke midden (corporatisme alinea). Vond ik scherp weergegeven.

  Corporatisme is inderdaad niets anders dan economisch fascisme, maar daar zijn die ‘waarnemers’ het dus meestal niet over eens, kwestie van belangenverstrengeling. Corporatisme hoort bij de ‘maakbare economie’, de natte droom van de socialisten, of, meer algemeen, de collectivisten.

 25. @R. Hartman (NI) [54]:

  De Frankfurter Schule is aan de macht! Ze hebben in 1968 de macht gegrepen en alles wat in de jaren ’60, ’70, ’80, ’90 en in deze eeuw progressief wordt gevonden komt direct of indirect uit de kokers van die lieden der Frankfurter Schule en aanverwanten(mensen als Sartre, Foucault, Cohn-Bendit, Chomsky, PC-intellectuelen op Amerikaanse universiteiten etc.). Ja, de Frankfurter Schule is zelf ter ziele. Maar Karl Marx was ook al bijna veertig jaar dood toen de Sovjet-staat gesticht werd.

  Die vrije seks was om het gezin te ondermijnen.

  De pro-homobeweging was om het gezin te ondermijnen.

  Het feminisme was om de kracht van de westerse mannen aan te tasten.

  De verzorgingstaat was en is om de familiebanden te ondermijnen.

  Abstract expressionisme, ‘poepkunst’, hoekige ornamentloze betonarchitectuur, seriele muziek, popmuziek, graffiti, casual kleding, tattoeages, piercings was en is om mensen van hun culturele tradities te vervreemden.

  Selectief anti-religieus. De hetze tegen westerse religie was en is om volksgemeenschappen uiteen te drijven, particuliere caritas tegen te gaan en mensen voor te bereiden op de afgod genaamd Staat. Niet-westerse religie heeft een ondermijnende werking, vandaar de interesse van de hippies in oosterse religies en de socialistische steun aan de islam.

  Natuur-en millieubewegingen was en is tegen westers kapitalisme.

  Anti-racisme die zo wordt toegepast dat het ten nadele van westerlingen uit valt, was en is om het westen te ondermijnen.

  Bejubeling van Keynesiaanse economie, omdat het destructief is. Om de westerse beschaving te ondermijnen.

  Tegen nationalisme, omdat het haaks staat op de het internationalisme en internationalisme ondermijnt de westerse beschaving.

  Tegen strenge bestraffing van criminelen, omdat criminelen de beschaving ondermijnen.

  Pacifisme: selectief pacifisme, het zijn de westerlingen die zich niet mogen verdedigen. Kernwapens: eenzijdige ontwapening, het zijn de westerlingen die zich moeten ontwapenen.

  Selectief anti-conservatief: men is tegen conservatieve westerlingen, maar voor conservatieve niet-westerlingen(zolang die de westerse beschaving ondermijnen).

  Selectief pro-progressief: men is voor progressieve westerlingen, maar tegen progressieve niet-westerlingen die het ondermijnende effect van bepaalde niet-westerse culturen willen tegen gaan.

  Voorkeur voor niet-westerse allochtonen die de westerse cultuur ondermijnen. Chinezen, Indiers en Latijns-Amerikanen, tenzij ze links zijn, daar is men niet zo dol op.

  Geschiedenisonderwijs met de nadruk op de misdaden van westerlingen, terwijl de positieve prestaties worden verzwegen of gebagateliseerd.

  De mentale ziekte van het cultuur-marxisme zit diep geworteld in de samenleving en heeft de afgelopen vier decennia nauwelijks tegenwicht gehad. Stap voor stap zullen we die wortels tegengif dienen te brengen om de Westerse wereld uit de nachtmerrie van autodestructie en zelfhaat te laten ontwaken.

 26. @Andre [57]:

  Understanding Grassroots Tactics: Alinsky’s Rules for Radicals*

  Saul D. Alinsky (1909 – 1967) is the father of modern American radicalism. He developed strategies and tactics that convert the enormous emotional energy of grassroots groups into effective anti-government, anti-institutional, and anti-corporate activism.

  His ideas are widely taught today as a set of model behaviors and actions, and used with an emotional commitment to victory that goes well beyond those who become his targets.
  Grassroots pressure on large organizations will grow. Studying Alinsky’s rules and developing empathetic counteractive strategies can level the playing field, especially during high-profile public debate and decision making.

  Here are eight of Alinsky’s 13 Rules for Radicals. They take advantage of the patterns of weakness, arrogance, repeated mistakes, and miscalculations large organizations and their leadership make:

  1. Power is not only what you have, but what the target thinks you have.

  2. Never go outside the expertise of your people. Feeling secure stiffens the backbone.

  3. Whenever possible, go outside the expertise of the target. Look for ways to increase insecurity, anxiety, and uncertainty.

  4. Make the target live up to its own book of rules. If the rule is that every letter or E-mail gets a reply, send thousands.

  5. Ridicule, especially against organizational leaders, is a potent weapon. There’s no defense. It’s irrational. It’s infuriating. It also works as a key pressure point to force concessions.

  6. A good tactic is one your people enjoy. They’ll keep doing it without urging and come back to do more. They’ll even suggest better ones.

  7. Keep the pressure on. Never let up. Keep trying new tactics to keep the opposition off balance. As the target masters one approach, hit them with something new.

  8. Pick the target. Target an individual, personalize the attack, polarize and demoralize his/her supporters. Go after people, not institutions. Hurting, harassing, and humiliating individuals, especially leaders, causes more rapid organizational change.

  This sampling of Alinsky’s rules illustrates why opposition groups enjoy opposing and why corporations and institutions fail to win. Simply put, large organizations are never as committed to victory as their opposition is committed to defeating them. There are few surprises here, just unprepared organizations.

  * Adapted from Rules for Radicals: A Pragmatic Primer for Realistic Radicals by Saul D. Alinsky,
  copyright 1971, revised edition 1989, Vintage Books, New York

 27. Wat immigratie betreft heb ik ook een leuke. Het was in 2001. Ik was getrouwd met een Indonesische en dan ga je bij de IND om een verblijfsvergunning vragen. Kreeg ze niet omdat ik als ondernemer niet kon aantonen dat ik de laatste drie maanden genoeg had verdiend. Wat ik daarvoor had verdiend maakte blijkbaar niet uit. Wat schetste mijn verbazing toen ik nog geen drie weken later een aanslag van de Dienst der Belastingen kreeg om over mijn verdiensten maar even 30.000 gulden te betalen. Bij de belastingen verdiende ik dus genoeg. Toen ik de IND daarnaar verwees, zeiden ze dat ze daar niets mee te maken hadden… Ik woon niet meer in Nederland en heb het een stuk beter. Bij de dokter betaal ik omgerekend 1 euro consult. Gebit reinigen? 4 euro 50 cent. Mocht ik ooit een implantaat nodig hebben, dan kost me dat, schrik niet 120 euro. Nachtje slapen in een ziekenhuis kost 5 euro en 34 cent. Het is hier altijd zomer en ik word positief gediscrimineerd omdat ik een blanke ben. Uiteraard ben ik bij mezelf verzekerd en iet bij e e n van die graaiganussen in Nederland. Ga zo door Nederland! Nederlanders eruit en kansarmen erin!

Comments are closed.