vraagtekenjodocus1Een onderwerp wat wel eng vaak wordt aangespannen is het onderwerp van geloof. Vaak leidt dergelijke onderwerpen naar bepaalde discussies met betrekking tot de juistheid van geloof, en bepaalde concepten en gebeurtenissen binnen dit geloof, onafhankelijk welk geloof

Het geloof dient voor veel mensen als een schuilplaats in zware tijden, als een centrum voor zijn sociale contacten en zelfs als een hobby. Het geloof geeft ons goede voorbeelden van ´vrijwillige´ organisaties die de taken van een overheid deels overnemen, wat een uitzonderlijk mooie ontwikkeling is.

Anderzijds geeft geloof ons misschien nog wel meer problemen dan de overheid. Door het verleden heen is geloof een van de meest vooraanstaande reden geweest voor het geweld dat we zelfs in deze dagen nog kennen. Als bron wijs ik je graag naar elk willekeurig geschiedenisboek.

Bovenstaande feiten zijn echter niet sterk genoeg om geloof te beoordelen omdat het geloof niets meer dan een concept blijft.

Waar ik op breek is het feit dat het geloof totaal conflicteert met mijn atheïstische opvattingen. Cyterend uit  ´An atheist manifesto´ door Sam Harris: Atheïsme is niet een filosofie; het is niet eens een weergave van de wereld; het is een weigering om te het voornaamste te weigeren. Anders vertaalt: Atheïsme, in tegenstelling tot geloof, opereert niet op basis van wat men denkt, maar wat men weet.

Het atheïsme geeft voor mij dan ook genoeg materie om geloof als onrechtvaardig te interpreteren. Het idee dat mensen (soms zelfs kinderen) worden gevoed met feiten gebaseerd op niets. Het idee dat sommigen zo worden gehersenspoeld dat zij zichzelf opblazen in een drukke markt. Zelfs het punt waar mensen hun zondag ochtend opgeven om liederen te zingen en te luisteren naar meer argumentloze preken. Dit allen zijn voor mij argumenten genoeg om naar een wereld te werken die bewoond woord door empiristisch denkende individuen. Een wereld gebaseerd op logica.

Graag hoor ik jullie mening over geloof.

57 REACTIES

 1. Ik ben van mening dat mensen twee manieren hebben om naar de wereld te kijken: op basis van emotie en op basis van logica.
  Mensen die hun emotie voorrang geven zijn onder andere gelovigen, maar ook bijvoorbeeld “linkse” mensen; als iets een slecht gevoel geeft dan is het slecht. Bijvoorbeeld; hulp geven aan een arm land voelt goed, dus is het goed. De logica-georiënteerde medemens zal zich afvragen of zijn actie, hulp verlenen, enige positief effect zal geven. Zo niet, dan wordt er dus geen hulp gegeven. In Afrika hebben we al tientallen jaren hulp gegeven, en het blijft daar een bende. Voor socialisten is dat geen probleem, het gaat hun om het goede gevoel.
  Gelovigen hebben een soortgelijke neiging: het voelt eenzaam als er geen grote broer/baas/god boven ons is, dus moet er wel iemand boven ons zijn. Socialisten, met hun almachtige staat, kunnen daar wel in meekomen denk ik. Ze tolereren alleen geen concurrentie. Er kan er maar één de machtigste zijn.

  Maar om mijn geblaat even te laten voor wat het is; logica, eerlijkheid, en dus rechtvaardigheid zijn altijd te prefereren boven blinde emotie. Voor mij persoonlijk betekent dat soms dat ik mijn gevoel opzij moet schuiven als klinkende argumenten iets anders suggereren. Gelukkig gebeurt dat niet zoveel.

 2. Wie getroost wordt door haar of zijn geloof, gelove.

  Maar ook wie niet gelooft in God, gelooft iets.
  Laat ieder geloven wat hij wil.

  Credo quia ineptum ( Ik geloof ,omdat het ongelofelijk is- TERTULLIANUS)

  Hugo van Reijen

 3. Theoretisch gezien vind ik atheïsme te sterk. Het afwijzen van een god is net zo min te rationaliseren als het bestaan van een god. Echter, het bestaan van een god is niet noodzakelijk om een uitleg te vinden voor ons bestaan en voor onze waarnemingen. Gecombineerd met het feit dat er geen directe aanwijzingen zijn voor een god maakt dat het onwaarschijnlijk is dat een god bestaat.

  Ik kan me wel vinden in het begrip “theologisch noncognitivisme”, wat grofweg stelt dat uitspraken over een god betekenisloos zijn omdat ze niet te verifiëren zijn.

  Frenkelfrank [4] reageerde op deze reactie.

 4. @Geert [3]: Het afwijzen van de kerstman of de paashaas is net zo min te rationaliseren als het bestaan van de kerstman of de paashaas. Dus het afwijzen van de kerstman of de paashaas vind je theoretisch gezien te sterk? De paus heeft wat mij betreft net zoveel geloofwaardigheid als de gemiddelde politicus, niets dus.
  Ik denk dat een rationeel iemand pas overtuigd zal worden van het bestaan van god, als er rationele argumenten tegenover staan.

  Hugo J. van Reijen [7] reageerde op deze reactie.
  Ratio [10] reageerde op deze reactie.
  Paul Martens [29] reageerde op deze reactie.

 5. Geloof geassocieerd met religie is m.i. verspilling van tijd, geld en mensenlevens. Pas als de religies zijn uitgebannen kunnen we bouwen aan een toekomst. Niet dat dit direct een verbetering zal zijn maar wel zonder ballast.

  Kijk als voorbeeld dichtbij maar eens naar dat zinloze uitkijken naar “gods koninkrijk” en ondertussen geen enkele zinvolle bijdrage leveren aan de maatschappij. Alleen kritiek leveren en je kinderen blootstellen aan de gevaren van het weigeren van bloed zoals bij de jehovah‘s. Jammergenoeg van zeer nabij meegemaakt.

 6. ´Geloven´ betekent volgens mij letterlijk ´vertrouwen dat iets waar is´ Aan de basis van dat vertrouwen ligt dus eigenlijk ´geen angst´ te hebben, want waarom zou je anders vertrouwen. Laat die ´angst´ of nog beter gezegd ´angst zaaien´ nu juist een cruciale rol spelen in volgens mij alle religies (boedisme uitgezonderd misschien?). ´Geloof of ik schiet´. Dat kan volgens mij maar een ding betekenen: Religies bestaan alleen maar binnen een politieke context. Staat en religie zijn tot op de dag van vandaag helemaal niet gescheiden zijn, nergens niet. Ook hier niet; 2000 jaar missiewerk heeft z´n doel allang bereikt, om het even in welke religie. Het zit allemaal diep in ons hoofd (zelfs atheisten kunnen er niet onderuit) Of om het anders te zeggen: Ik hoorde eens in een discussie over hoofddoekjes:`Mevrouw, die hoofddoek zit niet alleen op uw hoofd maar ook in uw hoofd´ Afschaffen dus die religies en weer gaan ´geloven´ en leren ´vertrouwen te hebben´.

 7. Ik krijg tegenwoordig vaak idee dat daar waar geld vroeger door anti-kapitalisten en vele anderen werd beschouwd als de ‘root of all evil’ dit nu aan religie wordt toegedicht.

  Voor de meeste gelovigen die ik ken geldt religie als een soort houvast.
  “Het geloof dient voor veel mensen als een schuilplaats in zware tijden, als een centrum voor zijn sociale contacten”
  Wil ik zonder meer onderschrijven.
  Het is mi voor de meesten een manier om om te gaan met zaken waartegen ze machteloos staan ; ziekte ,dood ,rampspoed en tevens vult het de behoefte aan gemeenschapszin.

  Dat geloof irrationeel is beseffen veel gelovigen ook dondersgoed, maar het lijkt me ook te ver gaan te beweren dat ‘gelovigen’ alle rationaliteit verloren zijn. Of alle zaken waarmee ze in het dagelijkse leven mee worden geconfronteerd vanuit hun geloof benaderen. (De een meer dan de ander natuurlijk).

  Wat voor ‘goeds’ religie ons heeft gebracht is moeilijk te meten. maar:
  “Door het verleden heen is geloof een van de meest vooraanstaande reden geweest voor het geweld dat we zelfs in deze dagen nog kennen. Als bron wijs ik je graag naar elk willekeurig geschiedenisboek.”
  Is geloof werkelijk de bron geweest van al die ellende?
  Waren de meeste religieuze oorlogen niet gewoon ordinaire machtsconflicten, om territorium, invloed en goud?
  En werd religie daar niet gewoon met de haren bijgesleept om het moreel te rechtvaardigen? (zoals nu nog steeds gebuert)

  Als je net als ik niet gelooft in God en dus van mening bent dat de heilige geschriften door mensen zijn verzonnen en geschreven kun je volgens mijn niet anders concluderen dat er eigenlijk geen ‘religieuze’ conflicten bestaan , hooguit door de mens ideologisch geinspireerde machtsspelletjes.
  En dan rest nog de vraag of iedere aanhanger van een geloof bereid is deze spelletjes mee te spelen.

  Polity [14] reageerde op deze reactie.

 8. De staat is grootste vijand van de mens. Geloof gebruikt in het algemeen geen geweld. Staat gebruikt per definitie geweld om zijn macht te vestigen en te versterken. De staat heeft in allerlei oorlogen ver weg de meeste slachtoffers geeist, De staat probeert godsdienst te gebruiken om zijn macht te vergroten. Maar geloof kan zich ook tegen de staat keren. Laat de mensen die geloven geloven. Zolang ze maar geen geweld gebruiken. De staat berooft je van je vrijheid, niet het geloof.

  Roger Braun [15] reageerde op deze reactie.

 9. @Frenkelfrank [4]:
  Dit argument zie ik atheïsten regelmatig gebruiken. Het is echter een ongeldig argument. In tegenstelling tot het concept van god, zijn de concepten Kerstman en paashaas in de realiteit gebaseerd.

  Net als theïsten nemen atheïsten te veel aan over het concept van god. Zelf sommige agnostici doen dat.

  Verder denk ik dat geloof(niet in de zin van “niet zeker weten” of “vertrouwen hebben”) meestal een resultaat is van een verkeerde opvoeding. Gelovigen worden opgevoed om te geloven waardoor ze dom worden, en daardoor nog meer aan geloof vasthouden, waardoor ze nog dommer worden, enz. En dat zijn er ook nog mensen die het ongeluk hebben om met domheid geboren te worden.

  Als ik geen last zou hebben van geloof, zou het me weinig interesseren. Dit is jammer genoeg niet het geval. Ik wordt omringd door gelovigen(en daarom domme mensen) en ik woon in een democratie.

  Geloof zorgt voor een slechtere wereld, en hoop dat het zo snel mogelijk uit de wereld geholpen zal worden. Toename in geluk zal daarna snel volgen.

  beek [17] reageerde op deze reactie.
  Oscar [20] reageerde op deze reactie.

 10. Humm een bijzonder en kort door de bocht pleidooi!

  Quote “Door het verleden heen is geloof een van de meest vooraanstaande reden geweest voor het geweld dat we zelfs in deze dagen nog kennen. Als bron wijs ik je graag naar elk willekeurig geschiedenisboek”
  De eerste en tweede wereld oorlog? Oude oorlogen van Alexander de grote en Karel de grote? Vietnam? Afganistan? Irak? Allemaal oorlogen die geloof als belangrijkste reden hadden?

  Quote “Atheïsme, in tegenstelling tot geloof, opereert niet op basis van wat men denkt, maar wat men weet”
  Ohh, hoe weet jij dan zeker dat God niet bestaat?
  Dat is net zo min te bewijzen als dat God wel bestaat.
  (vandaar dat Atheisme ook een geloof is, dat geeft een leuke draai aan jou verhaal , nieuwe titel: is het Atheisme als geloof rechtvaardig? 😉 )

  Je ageert tegen:
  quotes: “Het idee dat mensen (soms zelfs kinderen) worden gevoed met feiten gebaseerd op niets”
  “…..te luisteren naar meer argumentloze preken”
  Maar komt met een verhaal zonder echte onderbouwing en zonder feiten?

  Daarnaast zou ik je de volgende interessante vraag willen stellen.
  Hoe stel je als Atheist vast wat goed en kwaad is?
  (want er is mijns inziens geen absoluut goed of fout zonder God’s wet)

  Bepaald ieder dat voor zichzelf?
  Is het de meerderheid die dat bepaald?
  Is het de overheid die dit bepaald?

  Polity [27] reageerde op deze reactie.
  Paul Martens [30] reageerde op deze reactie.

 11. “Een atheïst houdt van zichzelf en zijn medemens in plaats van een god.
  Een atheïst weet dat de hemel iets is waar we nu samen aan moeten werken – hier op aarde – zodat alle mensen ervan kunnen genieten.
  Een atheïst denkt dat hij niet geholpen kan worden door gebed maar dat hij zelf zijn eigen overtuiging en kracht moet vinden om het leven tegemoet te gaan, om ermee te worstelen, het te onderwerpen en ervan te genieten.
  Een atheïst denkt dat hij alleen in de kunde van hemzelf en de kunde van zijn medemens het begrip kan vinden dat voor een bevredigend leven kan zorgen. Daarom zoekt hij naar zelfkennis en kennis van zijn medemens liever dan naar kennis van een god.
  Een atheist weet dat een ziekenhuis gebouwd moet worden in plaats van een kerk.
  Een atheïst weet dat een daad gedaan moet worden in plaats van een gebed.
  Een atheïst streeft naar betrokkenheid in het leven en niet naar een ontsnapping aan de dood. Hij wil ziekten overmeesterd zien, armoede overwonnen, oorlog uitgesloten. Hij wil dat mensen andere mensen begrijpen en liefhebben. Hij weet dat we niet kunnen vertrouwen op gebed, noch om actie vragen in gebed, noch hopen op het eind van alle problemen in het hiernamaals. Hij weet dat we op elkaar moeten letten en op onze eigen levens; dat we verantwoordelijke personen zijn, en dat onze taak hier ligt en de tijd nu is.”

  Eens gevonden op het prachtige I-net en gecombineerd met een strofe uit een compositie van Peter Schat; “er is maar één hemel, het leven dat de mens gegeven is. Wie hier weer vertrekt maakt een plaats vrij in de hemel. Uit liefde en respect zal hij hem mooier en rijker willen achterlaten dan hij hem aantrof, dat is zijn eer”

  Verwoord dit mijn instelling vele malen beter dan dat ik zelf zou kunnen.

  Ik begrijp nog steeds niet waarom mensen hun grootste geschenk van moeder natuur weigeren te gebruiken ter faveure van oude vertellingen en mooi praters.

  Yatta

 12. @Boer op Klompen [8]:
  Is geloof werkelijk de bron geweest van al die ellende?

  Ik heb nergens aangegeven dat geloof de letterlijke bron van de vele conflicten is geweest, het is echter wel een van de grootste spelers.

  Waren de meeste religieuze oorlogen niet gewoon ordinaire machtsconflicten, om territorium, invloed en goud?

  In zeer veel gevallen is dit zeker waar, echter moet je niet vergeten dat geloof vaak als wapen werd gebruikt, zowel tegen de eigen bevolking als tegen de vijand. De vele kruistochten zijn hier natuurlijk een simpel voorbeeld van.

 13. @Roger Braun [15]: @Roger Braun [15]:

  Macht en hiërarchie staan staan normaal gesproken in de godsdienst los van geweld. Je kunt zelf je godsdienst vrijwillig kiezen. In de VS zijn vele libertaire mensen godsdienstig. Ze vinden allerlei teksten in de bijbel die ze inspireren om zich te verzetten tegen de staat. Dat was ook zo in de communistische landen. Laat de islam zich tegen de macht van de staat verzetten. Prima. Ik steun ze daarin.
  In een vrije markt hebben bedrijven ook macht. Er kan ook een hiërarchie betaan maar ze gebruiken geen geweld. De staat heeft het geweldsmonopolie. Politieke macht = geweld

 14. @Ratio [10]:

  Ratio praat als een kip zonder kop.
  Hij wordt omringd door gelovigen, en dat beschouwt hij al als ‘last’ hebben van religie.
  Moet, of Ratio het land verlaten, of dienen alle Nederlandse gelovigen het land te verlaten?
  Of beveelt Ratio ghetto’s aan?

  Dan moet ‘het’ geloof de wereld uit, aldus deze denkerd.
  ‘Het’ geloof? Dat is een heleboel.
  Dienen alle boeken en alle herinneringen aan al die geloven in de hele wereld vernietigd te worden.
  Dient een anti-geloof-politie erop toe te zien dat nergens ter wereld ouders hun kinderen nog ‘besmetten’ met religieuze overtuigingen.
  Daar is zeker een wereld-regering voor nodig.

  En als dat dan allemaal is gelukt, wordt ‘de’ mens (ook natuurlijk alle gelovigen die in heropvoedingskampen zijn opgesloten) eindelijk gelukkig.

  Die Ratio praat als een infantiele utopist.
  Een utopie is in zekere zin ook een geloof.
  Laat hij beginnen bij zichzelf, zou ik zeggen.

 15. Waarheid en God zijn bij mij equivalente begrippen. “Empiristisch denkende” individuen? Als daar mee wordt bedoelt zowel logisch als empirisch dan kan ik daar geen afwijzing van religie uit afleiden. Ook de religieuze ervaring is immers van empirische aard.

 16. Ieder mens is vrij te denken wat hij wil. Het is zijn lichaam. Je moet dat echter ook van anderen respecteren. Dus geen geweld. Je mag je wel verdedigen tegen geweld. Je bent de baas over je eigen lichaam en je bezit. Niet de staat. Daar gaat het om.
  Je mag dus geloven wat je wil. Ook al is het onzin en dom.
  Alleen anderen niet dwingen met geweld.

  Oscar [21] reageerde op deze reactie.

 17. @Oscar [20]:
  Je kunt het vooringenomenheid noemen, maar ik noem het liever ervaring. Bewijs jij maar eens dat je niet dom bent.

  Was weer te verwachten dat beek zou gaan ratelen over eventuele totalitaire en gewelddadige oplossingen die ik wel eens in gedachten zou kunnen hebben, en daarbij ook nog eens het falen de werkelijke betekenis van zekere zinnen te doorzien (ik heb last van gelovigen omdat ze me omringen? hmprf).

  Beek bewijst weer eens mooi hoe dom gelovigen zijn en die Oscar denkt dat ik geraakt wordt door zinnen als “Dus ik ben een dom mens?”. Reactie 21 is ook niet bepaald een mooi staaltje denkwerk.

  Oscar [24] reageerde op deze reactie.
  beek [35] reageerde op deze reactie.

 18. “Door het verleden heen is geloof een van de meest vooraanstaande reden geweest voor het geweld dat we zelfs in deze dagen nog kennen. Als bron wijs ik je graag naar elk willekeurig geschiedenisboek.”

  Kun je een top-10 lijstje opstellen met de grootste moordenaars van de vorige eeuw?

  Ik heb het sterke vermoeden dat zeker de helft van de personen op die lijst atheïsten waren. Als je vervolgens corrigeert voor het relatieve aantal atheïsten is dat erg veel.

  Polity [25] reageerde op deze reactie.

 19. @GW [23]:
  En daar heb je helemaal gelijk in, we hebben een eeuw overleefd vol geweld waarvan inderdaad een behoorlijk deel niet aan het geloof te koppelen valt, 1e en 2e wereldoorlog, USSR, Chinese burger oorlog etc. Ook daarvoor zijn zeer veel conflicten onafhankelijk van geloof, neem bijv. Kolonisatie.

  Toch kan je niet ontkennen dat er ook een verschrikkelijk hoeveelheid geweld op de naam van het geloof staat. Opnieuw wijs ik graag naar de conflicten tussen het christendom en de Islam wat zelfs dezer dagen nog een rol speelt. (al hoewel het niet echt meer het christendom tegen de islam is ;))

  Ik zie religie als een grote speler in de redenen achter veel conflicten die dezer dagen lopen maar die ook in het verleden hebben gespeeld (om maar niet te gaan speculeren over wat te toekomst ons zal brengen).

  beek [34] reageerde op deze reactie.

 20. @Oscar [24]:

  Natuurlijk, afhankelijk van jouw opvattingen van geloof, persoonlijk zie ik religie als iets kwaads omdat het kompleet tegen de wetenschap in gaat. Opmerkingen als “We hebben geen feiten nodig want we weten gewoon dat het klopt” slaan voor mij volkomen de bom.

  Ik ben zeker niet egoïstisch genoeg om de mensen die een religie volgen te willen verplichten dit niet te doen want dat gaat kompleet tegen mijn individualistische principes in. Toch wil ik graag werken aan de ‘verbetering’ van de mensheid en ik geloof dat realisme daar een belangrijk onderdeel van is.

 21. @Olaf [11]:
  De eerste en tweede wereld oorlog? Oude oorlogen van Alexander de grote en Karel de grote? Vietnam? Afganistan? Irak? Allemaal oorlogen die geloof als belangrijkste reden hadden?

  Zie hiervoor ook mijn voorgaande reactie. Ik heb nooit aangegeven dat religie de hoofdreden of zelfs maar de meest bekwame reden is voor al het geweld aller tijden.

  Ohh, hoe weet jij dan zeker dat God niet bestaat?
  Dat is net zo min te bewijzen als dat God wel bestaat.
  (vandaar dat Atheisme ook een geloof is, dat geeft een leuke draai aan jou verhaal , nieuwe titel: is het Atheisme als geloof rechtvaardig? )

  Sorry, maar dan heb je atheïsme duidelijk verkeerd begrepen. Atheïsme is geen geloof te noemen omdat atheïsme alleen punten accepteert als deze ook bewezen kunnen worden. Daarom verteld atheïsme ons duidelijk het niet kan zeggen of een god wel of niet bestaat.

  Je ageert tegen:
  quotes: “Het idee dat mensen (soms zelfs kinderen) worden gevoed met feiten gebaseerd op niets”
  “…..te luisteren naar meer argumentloze preken”
  Maar komt met een verhaal zonder echte onderbouwing en zonder feiten?

  Zie bovenstaande verklaring van atheïsme 🙂

 22. Meneer de schrijver stelt dat de definitie van logica het volgende is…

  LOGICA: oorzakelijk determinisme dat gebaseerd is op Newtoniaanse fysica

  Onderstaande is een uiteenzetting van de geschiedenis die het een en ander toch minder zwart-wit laat denken…Misschien schrijf je hierna een ander stuk?????

  Vierhonderd jaar geleden nam de Franse filosoof René Descartes (1596-1650) DE VRIJHEID om de wereld onder te verdelen in twee domeinen, een materieel domein en een spiritueel domein. Het spirituele domein werd het onderwerp van de religie en het materiële domein werd toegekend aan de wetenschap. Het was de start van een onafhankelijke reis van een wetenschappelijke gemeenschap van geleerden die zichzelf bevrijdden van de tot dan toe dogmatische vastgestelde wetenschappelijke feiten zoals die gedicteerd werden door de christelijke kerk met de Bijbel in de hand als de enige bron van de heilige waarheid.

  Isaac Newton (1642-1727) werd later beschouwd als de grondlegger van de moderne Westerse wetenschap die gedurende 200 jaar toonaangevend was tot het begin van de 20e eeuw. Daarna maakte Einstein met zijn algemene en speciale relativiteitstheorie een eind aan de hegemonie van de Newtoniaanse fysica. Uitgangspunt van de Newtoniaanse fysica is het oorzakelijk determinisme. Dit betekent dat men er vanuit gaat dat de natuur volledig kan worden bestudeerd en gedetermineerd op dezelfde manier als we de werking van een machine bestuderen. Laten we zeggen dat we willen weten hoe een klok tikt, dan moeten we, wanneer we alles over een klok aan de weet willen komen, ieder tandwiel van de klok apart onderzoeken om zo uiteindelijk de werking van de gehele klok te begrijpen. Dit is hoe de natuur werd bestudeerd sinds de dagen van Newton en lang daarna.

  In de Newtoniaanse fysica wordt het atoom beschouwd als een puntdeeltje in de ruimte. Wanneer we de inwendige structuur van het atoom willen begrijpen, moeten we het uit elkaar nemen en ieder inwendig deel ervan bestuderen. Wanneer we hiermee klaar zijn en het kleinst mogelijke deeltje hebben ontdekt, het kleinste radertje van de klok zogezegd, dan weten we uiteindelijk alles over het atoom wat er te weten valt, zo was lange tijd de heersende redenering. De wetenschap heeft altijd precies deze aanpak gevolgd. Zo heeft men een reusachtige deeltjesversneller gebouwd bij CERN (Conseil Européen pour la Recherche nucléaire), de Europese Organisatie voor Nucleair Onderzoek in Zwitserland, om materie te studeren door haar uit elkaar te halen. In deeltjes-versnellers wordt materie gebombardeerd met deeltjes die zijn versneld tot bijna de lichtsnelheid. Als een atoom wordt getroffen door een versneld deeltje, valt het uiteen als fijn porselein en al deze brokstukken worden bestudeerd in een nevelvat om de inwendige structuur van het atoom aan te tonen.

  De wetenschap heeft op deze manier al een hele verzameling deeltjes ontdekt waaruit het atoom bestaat, we kennen de elektronen, de neutronen en de protonen. De neutronen en protonen bestaan op hun beurt weer uit quarks. De lange lijst van allerlei verschillende deeltjes gaat maar door en lijkt eindeloos. Fysici ontdekken nog steeds weer nieuwe deeltjes in hun deeltjesversnellers en deze ontdekkingen halen de krantenkoppen allang niet meer! Ze hebben al zo’n driehonderd verschillende deeltjes ontdekt en gecatalogiseerd!

  Volgens de Newtoniaanse fysica is de fysieke wereld die we buiten onszelf ervaren zuiver objectief van aard, hetgeen betekent dat wetenschappelijke experimenten niet afhankelijk zijn van de waarnemer die het experiment uitvoert. De wetenschap heeft een protocol opgesteld waarin wordt voorgeschreven hoe alle wetenschappelijke experimenten dienen te worden uitgevoerd alvorens te worden geaccepteerd. Dit protocol benadrukt dat experimenten reproduceerbaar moeten zijn voor andere wetenschappers overal ter wereld. Newtoniaanse fysica beweert dat alle verschijnselen in de uiterlijke fysieke wereld een materiële oorzaak moeten hebben – de oorzaak moet te vinden zijn in meetbare krachten en energievelden die een interactie aangaan met het fysieke object.

  Van bewustzijn wordt aangenomen dat het ook een materiële oorzaak heeft. In de Newtoniaanse fysica is bewustzijn het secondaire effect van chemische en elektrische processen die plaatsvinden in de hersenen. Anders gezegd is bewustzijn eenvoudigweg een bijproduct van het fysieke brein en heeft het geen oorzaak in zichzelf.

  Het wereldbeeld dat hierboven geschetst wordt door de Newtoniaanse fysica is tot op de dag van vandaag nog steeds het meest populaire wereldbeeld; zo ziet de meerderheid van de moderne westerse wereld hun wereld. Geen wonder want de Newtoniaanse fysica is ook perfect van toepassing op de macrokosmische wereld van materiële objecten die wij waarnemen met onze zintuigen. Het is hoe we verwachten dat de wereld werkt wanneer we ‘s morgens wakker worden, de ogen openen en een nieuwe dag aanvangen.

  Het is bekend dat iemands gedachtegang onder andere gevormd wordt uit indoctrinatie (via maatschappij, bv. onderwijs en sociologie) van modellen van de wetenschap. Deze modellen moeten houvast geven om de wetenschap verder te ontdekken en te laten uitkristalliseren en anderzijds aan processen die het wereldbeeld bepalen. Modellen zijn modellen en worden dan ook jaarlijks bijgesteld. Echter, wordt het (middelbaar) onderwijs hier tegenwoordig ook snel en adequaat op aangepast?

  De Newtoniaanse fysica hebben de meesten van ons geleerd op de middelbare school en die is nog steeds van toepassing op onze macroscopische wereld. De omloopwetten van de planeten zoals deze door Johannes Kepler bijvoorbeeld werden vastgesteld, worden vandaag de dag nog steeds door NASA gebruikt om de banen van hun raketten te berekenen en ze zijn gebaseerd op pure Newtoniaanse fysica.

  Je kan je dan tegelijkertijd afvragen of men tegenwoordig niet te specialistisch aan het graven is in verschillende ontdekte wetenschappelijke deelgebieden en hierdoor wetenschappelijke verbanden uit het oog verloren raken. Zo heeft de revolutie van de natuurkunde rond 1900 die werd veroorzaakt door het werk van Einstein een grote impact over hoe wij nu denken en doen. Hij is een verrijking voor de wetenschap geweest en werd geprezen door zijn schakelingen tussen theorie en de praktijk (het aanschouwelijk maken). De kwantumgravitatie theorie die de puzzel zou kunnen oplossen met betrekking tot de algemene relativiteitstheorie in combinatie met kwantummechanica, blijkt nog steeds niet te bestaan en ook de in te vullen snarentheorie waaruit de m-theorie volgt lijkt nog niet tot bevredigde resultaten te leiden. Het leidt echter tot ergernis omdat er zich een mono-wetenschapsstudie blijkt te vormen die puur en alleen op wiskunde is gebaseerd omdat men geen idee heeft hoe experimenten hieromtrent uitgevoerd zouden kunnen worden. Het is min of meer een magische boek of geloof waarin antwoorden kunnen worden gevonden die we voorheen in de bekende theoretische vergelijkingen niet konden vinden.

  Juist in het heen en weer gaan tussen flexibele conceptuele kaders en feitenmateriaal in combinatie met het aanschouwelijk maken ligt een essentieel deel van de vooruitgang. Waarom zou feitenmateriaal zich uitsluitend moeten beperken tot natuurkunde? Juist de verschillende combinaties van disciplines natuurkunde, filosofie, esoterische leringen, religie, Heilige geometrie en mythen zullen tot nieuwe inzichten leiden maar ook tot herontdekken en herschrijven van geschiedenis. De documentaire ‘Thunderbolts of gods’ en het boek ‘ontheemde zielen ontwaken’ laat onder andere deze verbanden zien. Wanneer men alle wetenschappelijke kennis uit de samenleving verwijdert, zou men dan bij het herontdekken bij benadering op dezelfde wetenswaardigheden, modellen en formules uitkomen?

  Wetenschap=feiten en Religie=fictie lijkt me daarom ook ONZIN omdat het (voor ons) ongekaderde dynamische gebieden/definities zijn.
  beek [33] reageerde op deze reactie.
  Geert [36] reageerde op deze reactie.

 23. @Frenkelfrank [4]: Het is echter heel rationeel te beredeneren/bewijzen, dat god niet bestaat. Dus is atheïsme te rationaliseren.
  Beschrijf wat god (welke god dan ook) is en van elke omschrijving is het tegendeel te bewijzen.
  In oktober zitten de schrijvers van de Vrijspreker bij elkaar en ik zal vragen hoe ik mijn “bijbelstudie” op Vrijspreker kan/zal/mag publiceren. Daarin kun je het bewijs van het niet bestaan van god terugvinden. Het is te lang om nu hier te posten.
  Wat je kunt doen is een beschrijving geven (liefde, alwetend, almachtig en dat soort beschrijvingen) van wat jij god vindt, daar zal ik dan de tegenargumenten voor geven.

  Rothschild [31] reageerde op deze reactie.

 24. @Olaf [11]: “Hoe stel je als Atheist vast wat goed en kwaad is?
  (want er is mijns inziens geen absoluut goed of fout zonder God’s wet)

  Bepaald ieder dat voor zichzelf?
  Is het de meerderheid die dat bepaald?
  Is het de overheid die dit bepaald?”

  Universele moraal is het antwoord. Als het voor mij niet juist is om een ander mens te doden, dan is dat ook niet juist voor een soldaat, een gelovige of de combinatie van die twee in de vorm van een fanaticus.
  Als het voor mij niet juist is om jouw geld af te pakken en aan een ander te geven (ook al vind ik dat een beter doel voor jouw geld), dan is dat ook niet juist voor een kerk, een overheid of de combinatie van beide in de vorm van een overheid met een religieuze achtergrond (Nederland, moslim-landen, enz.).
  Als het voor mij niet juist is om jou onware en niet onderbouwde verhalen op de mouw te spelden, is dat ook niet juist voor een gelovige, priester, pastoor, imam, paus of welke religieus gehandicapte dan ook.

  beek [56] reageerde op deze reactie.

Comments are closed.