vraagtekenjodocus1Een onderwerp wat wel eng vaak wordt aangespannen is het onderwerp van geloof. Vaak leidt dergelijke onderwerpen naar bepaalde discussies met betrekking tot de juistheid van geloof, en bepaalde concepten en gebeurtenissen binnen dit geloof, onafhankelijk welk geloof

Het geloof dient voor veel mensen als een schuilplaats in zware tijden, als een centrum voor zijn sociale contacten en zelfs als een hobby. Het geloof geeft ons goede voorbeelden van ´vrijwillige´ organisaties die de taken van een overheid deels overnemen, wat een uitzonderlijk mooie ontwikkeling is.

Anderzijds geeft geloof ons misschien nog wel meer problemen dan de overheid. Door het verleden heen is geloof een van de meest vooraanstaande reden geweest voor het geweld dat we zelfs in deze dagen nog kennen. Als bron wijs ik je graag naar elk willekeurig geschiedenisboek.

Bovenstaande feiten zijn echter niet sterk genoeg om geloof te beoordelen omdat het geloof niets meer dan een concept blijft.

Waar ik op breek is het feit dat het geloof totaal conflicteert met mijn atheïstische opvattingen. Cyterend uit  ´An atheist manifesto´ door Sam Harris: Atheïsme is niet een filosofie; het is niet eens een weergave van de wereld; het is een weigering om te het voornaamste te weigeren. Anders vertaalt: Atheïsme, in tegenstelling tot geloof, opereert niet op basis van wat men denkt, maar wat men weet.

Het atheïsme geeft voor mij dan ook genoeg materie om geloof als onrechtvaardig te interpreteren. Het idee dat mensen (soms zelfs kinderen) worden gevoed met feiten gebaseerd op niets. Het idee dat sommigen zo worden gehersenspoeld dat zij zichzelf opblazen in een drukke markt. Zelfs het punt waar mensen hun zondag ochtend opgeven om liederen te zingen en te luisteren naar meer argumentloze preken. Dit allen zijn voor mij argumenten genoeg om naar een wereld te werken die bewoond woord door empiristisch denkende individuen. Een wereld gebaseerd op logica.

Graag hoor ik jullie mening over geloof.

57 REACTIES

 1. @Paul Martens [29]:

  Er is niks zo moeilijk als het bewijzen dat iets wel of niet bestaat.

  Ik denk dat mensen de waarheid willen weten en niet of God wel of niet bestaat met argumenten die in de toekomst toch steeds bijgesteld moeten worden.

  Rationeel is een woord dat uitgevonden is voor mensen die bang zijn om grip op de mogelijkheden van de statische/dynamische ‘werkelijkheid’ te verliezen.

 2. @Oscar [24]:
  Die maken geen domme indruk. Dat zegt echter niets. Ik ken je niet, dus ik kan niet beoordelen of je dom bent. Je bent echter gelovig, dus ik ga er vanuit. Want inderdaad, ik ben je nooit intelligente mensen met een geloof tegen gekomen én alle mensen met een geloof die ik ooit heb ontmoet waren dom. Daarnaast is geloven een domme actie, het is gebaseerd op niets. En voor een domme actie moet men dom zijn.

 3. @Rothschild [28]:

  Uitstekend antwoord.
  Het leven is meer dan alleen wat wetenschap heeft ontdekt.
  Daar bestaan veel te veel aanwijzingen voor.
  Het is zelfs bekrompen om niet te willen inzien dat er meerdere dimensies zouden kunnen zijn.

  Het stuk van Walter Block is ook goed.
  Leren die regeerders hier dan e i n d e l ij k dat die verhalen over miljoenen doden die het christelijk geloof op zijn geweten zou hebben, louter uit de lucht gegrepen verhalen zijn, alleen bedacht om een eigen weerzin zogenaamd met feiten te ondersteunen.
  Flink demoniseren, zwart maken, om zo het eigen vale licht een schijn van glans te geven.

 4. @Polity [25]:

  ‘De’ conflicten tussen het christelijk geloof en de islam. zegt P.
  Vooral alles vaag houden, kun je gewoon maar wat roepen.
  Wellicht kan P. zich eens verdiepen in die conflicten van hem, om vervolgens vast te stellen wie regelmatig de agressor was bij die conflicten???

  Zouden christenen zichzelf en hun gezinnen niet mogen verdedigen, P?
  Wat de denken van al die seculieren die conflicten hebben met de islam?
  Bedenk dat islam in de basis, de leer, en zijn voorbeeld. al gewelddadig is, wat bij het christelijk geloof niet het geval is.

 5. @Ratio [22]:

  Ik ratel over de gevolgen van Ratio’s infantiele opmerkingen. Gevolgen die hijzelf niet eens in de gaten heeft, zo schijnt het.

  Die Ratio heeft kennelijk nog nooit iets gelezen van C. S. Lewis, bijvoorbeeld? Zeker niet een dom persoon.

  In de christelijke wereld is intelleigentie net zo verdeeld onder de mensen als in de seculiere ewereld.
  Echter, intelligente mensen die tevens openlijk hun geloof belijden, worden al gauw vanwege dat geloof belachelijk gemaakt en gemeden. Ondanks hun intelligentie en bekwaamheden.
  Het is werkelijk ronduit dom te zeggen dat ‘de’ gelovigen dom zijn.
  Omdat zo’n slag in de lucht allesbehalve op feiten is gebaseerd.
  Slechts op een vooringenomen mening.

 6. @Rothschild [28]: Een mooie uiteenzetting van de zwaktepunten van de wetenschap. Echter de conclusie dat we dan toch maar weer in sprookjes moeten gaan geloven is uit de lucht gegrepen. Het is zaak om ons bewust te zijn van onze limitaties in het vergaren van kennis en om daar goed mee om te gaan, hetgeen mijns inziens in de natuurwetenschappen reeds het geval is.

  Wetenschap heeft geen antwoord op alle vragen van het leven, maar religie net zo min. Het verschil is dat een wetenschapper toegeeft dat hij niet alles weet en zijn onzekerheden kwantificeert, terwijl een priester maar wat uit zijn nek lult en mensen dan voorhoudt dat het de waarheid is.

  Rothschild [38] reageerde op deze reactie.

 7. @Geert [36]:

  ’terwijl een priester maar wat uit zijn nek lult en mensen dan voorhoudt dat het de waarheid is’

  De priester is net als met wetenschap geïndoctrineerd met een verhaal dat hij moet gaan verspreiden.
  Bij de priester ligt het verhaal vast en bij de wetenschap niet.

  Wil dit dan zeggen dat hij sprookjes verkoopt omdat zijn verhalen onrealistisch overkomen in een tijdbeeld van ‘materialistische ratio’?

  Dat dé gebeurtenissen mbt religie later als verhalen zijn verzameld en zijn opgeschreven als zijnde waarheid, geeft dan wel te denken. Echter…

  Waar hecht je meer waarde aan:

  1. Aan een waarheid die zich nog aan het ontwikkelen is maar eenzijdig in de maatschappij ratio materialistisch zit ingebakken in kapitalistische processen van de wereld?

  2. Of een waarheid die al klaar is en je niet kan rijmen met het dagelijkse leven maar volgens de geschiedenis degelijke(re) ankers van hoogwaardigere inzichten heeft?

  Geert [39] reageerde op deze reactie.
  Frenkelfrank [40] reageerde op deze reactie.

 8. @Rothschild [38]: Als ik mijn eigen handelingen wil plannen of verantwoorden dan baseer ik me liever op:
  1) Een benadering van de waarheid die gebaseerd is op herhaaldelijke waarnemingen, kritische toetsen en universele wetmatigheden,
  dan op
  2) Een filosofie die veelal volledig gebaseerd is op de uitspraken van een enkele profeet of op de schrijfsels in een enkel boek en die niet geverifieerd of gefalsificeerd kan worden.

  Dat de echte waarheid niet gevonden kan worden wil volgens mij niet zeggen dat elk willekeurig verzinsel gelijkwaardig is aan een methode die als doel heeft om de waarheid te benaderen.

  Rothschild [41] reageerde op deze reactie.

 9. @Rothschild [38]: Echte wetenschappers hebben het nooit over “de waarheid”. De wetenschap produceert dan ook geen feiten, maar zéér goed onderbouwde meningen.
  Geloof produceert ook meningen, maar vrijwel altijd niet of zeer slecht onderbouwd. Dat hoeft ook niet, want dan is het namelijk geen geloof, maar wetenschap!

  “I refuse to prove that I exist,” says God, “for proof denies faith, and without faith I am nothing.”
  “But,” say Man, “the Babel fish is a dead giveaway, isn’t it? It could not have evolved by chance. It proves you exist, and so therefore, by your own arguments, you don’t. QED.”
  “Oh dear,” says God, “I hadn’t though of that” and promply vanishes in a puff of logic.

  Rothschild [42] reageerde op deze reactie.

 10. @Geert [39]:

  Punt 1 lijkt me definitief achterhaalt. We moeten baanbrekende ontdekkingen doen en dat kan niet in de systemen waarin we nu denken…

  Mainstream onderzoek wetenschap is zich aan het roeren op wereldschaal.

  http://www.soulsofdistortion.nl/dutch/SODA_chapter6.html

  Het idee dat God het licht en liefde van de wereld is, zoals vermeld in veel wereldreligies, kan letterlijk genomen worden na bestudering van het werk van Daniel Winter. Materie wordt gecreëerd uit puur licht (elektromagnetisme en torsiegolf-energie). We hebben aangetoond dat er een duidelijke relatie bestaat tussen liefde en de Gulden snede (Phi), deze relatie is nodig gebleken teneinde materie in stand te houden. Omdat het brandpunt van deze golven zelfreferentieel is, schept het zelfbewustzijn. Ieder atoom in het universum is bij gevolg zelfbewust en het universum als geheel is derhalve één bewust wezen: het universele bewustzijn, God is alles wat er bestaat, het is alom aanwezig, en almachtig. Hij is zich bewust van alle dingen die gaande zijn in het universum omdat hij het universele bewustzijn zelf is.

  Geert [43] reageerde op deze reactie.

 11. @Frenkelfrank [40]:

  ‘De wetenschap produceert dan ook geen feiten, maar zéér goed onderbouwde meningen.”

  De wetenschap produceert onderbouwde EENZIJDIGE (beta geïnformeerd/geïndoctrineerd) meningen of zelfs een dogma die in een puzzel van vaststaande wetmatigheden moeten vallen.

  Als je niet kan publiceren in ‘nature’….

  Goed om dat in je achterhoofd te houden.

 12. @Rothschild [41]: Ik vind het toch knap dat je een kritische houding ten opzichte van de wetenschap, wat nodig en nuttig is, kunt combineren met een blind vertrouwen in willekeurige andere onzin. Misschien moet je je geloof langs dezelfde meetlat leggen als wetenschap, en dan nog eens zien welke er beter uitkomt. Je bent je er toch wel van bewust dat wat je schrijft of citeert in deze post totaal onsamenhangend is?

  Rothschild [44] reageerde op deze reactie.

 13. @Geert [43]:

  ‘Ik vind het toch knap dat je een kritische houding ten opzichte van de wetenschap, wat nodig en nuttig is, kunt combineren met een blind vertrouwen in willekeurige andere onzin.’

  Een kritische houding is inderdaad essentieel :), lijkt me een open deur…

  Of iets wel of geen onzin is, interesseert me in minder mate omdat juist de meetlat (zoals ik van jou het interpreteer) gebaseerd is op de scheiding van Decartes, het materiële domein. Je kan de man afhankelijk van de toekomst blameren omdat hij het fout zag maar ook adoreren omdat de zoektocht door zijn gedachtegoed tot een ON-oplosbare puzzel heeft geleid (M-theorie), waardoor nieuwe inzichten (multi disciplinaire) en benaderingen een vlucht kunnen nemen.
  Hierdoor wordt de wetenschap niet op een eenzijdige maar op verschillende vlakken beoordeeld.
  Dit is ook daadwerkelijk aan de hand als je kijkt naar de HER-ontdekking van de ether…

  Kan je jezelf voorstellen dat mensen over 100 jaar ons gedachtegoed nu als dom ervaren. Net zoals ze vroeger dachten dat de aarde plat was en dat we nu met een knipoog naar het verleden kijken.

  ‘kunt combineren met een blind vertrouwen in willekeurige andere onzin’.

  Wat ik wil zeggen is dat de Heilige geometrie (ongekristalliseerde oude wetenschap)veel aanknopingspunten bevat die superieur zijn aan de onze…

  De piramides van Cheops zijn beoordeeld door wetenschappers en ingenieurs (het team van C. Dunn)als ruimtevaart preciezie die zijn weerga niet kent. Dat bouwwerk kunnen wij met ‘moderne middelen’ onmogelijk kopiëren. Dat is een keihard klap in het gezicht…

  Dat er in het verleden een dynastie heeft bestaan die meer ontwikkeld was op een bepaald gebied lijkt me bij benadering vanzelfsprekend.

  ‘Je bent je er toch wel van bewust dat wat je schrijft of citeert in deze post totaal onsamenhangend is?’

  Mijn hele verhaal is bij lange na niet verteld en komt dan misschien zo over…
  Frenkelfrank [45] reageerde op deze reactie.

 14. @Rothschild [44]: Kan je jezelf voorstellen dat mensen over 100 jaar ons gedachtegoed nu als dom ervaren. Net zoals ze vroeger dachten dat de aarde plat was en dat we nu met een knipoog naar het verleden kijken.

  Natuurlijk wordt er over 100 jaar anders naar ons gekeken dan we nu doen. Waarschijnlijk snapt men er niets van dat we alsmaar dachten dat een overheid nodig is, en dat er inderdaad een god is.
  Overigens dachten vele zeelieden niet dat de aarde plat was; wat heeft een kraaiennest in een schip voor zin als de aarde plat is? Om over golfjes van een meter te kijken? Nee, om over de kromming van de aarde te kijken. Het was de RELIGIE die voorschreef dat de aarde plat was, en iedereen die er anders over dacht ging eraan.

  En dat men duizenden jaren iets heel knaps kon zal vast wel, maar dat heeft helemaal niets met religie te maken. Overigens geef je zelf aan dat juist wetenschappers toegeven dat die pyramides zeer precies zijn, dus wat is jouw punt? Dat wetenschappers wél open staan voor nieuwe inzichten?

  Oscar [47] reageerde op deze reactie.

 15. @Frenkelfrank [45]:

  ‘Het was de RELIGIE die voorschreef dat de aarde plat was, en iedereen die er anders over dacht ging eraan.’

  Niet alle religie, onderstaande :)….

  Middeleeuwse moslimwereld

  De islamitische geleerden die de theorie van een ronde Aarde aanhingen, gebruikten deze om de afstand en richting van enig punt op Aarde naar Mekka te berekenen. Dit bepaalde de qibla, of de richting van het bidden van de moslims. Moslim wiskundigen ontwikkelden de boldriehoeksmeting die bij deze berekeningen werd gebruikt. Ibn Khaldun zegt in zijn beroemde Muqaddimah duidelijk dat de wereld rond is.

  Er is ook een vers in de Koran [79:30] die wel vertaald wordt als “Hij schiep de Aarde in de vorm van een ei” wat suggereert dat men niet aannam dat de wereld plat was. De meeste vertalingen (“En daarna spreidde hij de Aarde uit”) suggereren dat dit vers uitgelegd kan worden als steun voor de platte Aarde-theorie.

  Religie bestaat uit opgeschreven verhalen…en je ziet dat verhalen zich aanpassen naar een tijdsbeeld.
  Dat deze verhalen minder waardevol zijn dan de hede ten daagse wetenschap of van geen toegevoegde waarde zijn lijkt me geen slimme stellingname.

  De meest oorspronkelijke vorm kan een bijzondere toegevoegde waarde hebben.

  ‘En dat men duizenden jaren iets heel knaps kon zal vast wel, maar dat heeft helemaal niets met religie te maken.’

  Het gaat om de boodschap van het bouwwerk en dit lijkt alles te maken te hebben met ‘de ether’.
  Dat alles uit golven bestaat en materie het resultaat is van een brandpunt van platonische vormen. Net als de geest (het bewustzijn) zich voortbeweegt als torsie (Russische onderzoek) golven of elektro magnetische golven volgens phi spiralen…

  Dit kan en zal naar mijn mening alles op zijn kop zetten mbt religie en bewustzijn als onderdeel van het materiële domein..

  Voor deze stellingname zijn veel sterke argumenten naar voren te brengen die gehakt maken van ‘de wetenschap’ zoals we die nu kennen!
  Frenkelfrank [48] reageerde op deze reactie.

 16. @Frenkelfrank [45]:

  “Het was de RELIGIE die voorschreef dat de aarde plat was, en iedereen die er anders over dacht ging eraan.”

  Pas in de 19de eeuw werd de mythe, als zou men in de Middeleeuwen geloofd hebben dat de aarde plat was in zwang. De aanstichters waren John B. Draper en Andrew Dickson White. Zij baseerden zich ondermeer op een fictieverhaal van Washington Irving. Deze geschiedvervalsing is overigens een erg succesvolle. Tot op heden kom ik mensen tegen die deze hardnekkige mythe blijven herhalen. Je zult echter veel moeite moeten doen om ook maar één historicus te vinden die zou ontkennen dat in de Middeleeuwen de Europeanen, en ook de kerk, het Aristoteliaanse wereldbeeld aanhingen waarbij de aarde werd voorgesteld als bolvormig. (En de aarde als centrum van de wereld, dát wel).

 17. @Rothschild [46]: Dat alles uit golven bestaat en materie het resultaat is van een brandpunt van platonische vormen. Net als de geest (het bewustzijn) zich voortbeweegt als torsie (Russische onderzoek) golven of elektro magnetische golven volgens phi spiralen…

  Helemaal geweldig. En wat heeft dat met religie te maken? Feit is en blijft dat wetenschap zich laat leiden door argumenten, en religie door dom geloof. Ik denk niet dat dat laatste ons enige vorm van vooruitgang zal bieden, integendeel.

  Wat die golven betreft: kom eens met echt onderzoek, en dan praten we verder. Tot die tijd is het wat mij betreft gewoon een religie.

  Voor deze stellingname zijn veel sterke argumenten naar voren te brengen die gehakt maken van ‘de wetenschap’ zoals we die nu kennen!
  Welke dan? En de wetenschap zal een nieuwe theorie, gebaseerd op “vele sterke argumenten”, maar wat graag onderzoeken, zoals dat in het verleden heel vaak gebeurd is. What is your point dude?

 18. ‘Feit is en blijft dat wetenschap zich laat leiden door argumenten, en religie door dom geloof.’

  De tijd dat een onderzoeker als eerste de berg van ontwetendheid bestierde ligt al ver achter ons. Nu klimmen whizzkids met steeds betere computers en formules de berg op om ‘aan te tonen’ hoe alles in elkaar zit. Maar om nu een experiment over bv. de zwaartekracht überhaupt te beschrijven, gaat al te ver.

  Let op! Dit beweer ik niet, maar een aantal Nobelprijs winnaars. Maar ik kan me daarin ook zeker vinden op grond van experimenten die ik uitgevoerd heb.

  Dus argumenten…het is maar waarin je in gelooft.
  De wetenschap laat zich nu vooral leiden door idioterie.

  ‘En wat heeft dat met religie te maken?’
  hier een link, wat golven met religie te maken hebben.
  http://www.soulsofdistortion.nl/dutch/SODA_chapter11.html

  Verder blijkt uit geschriften dat mensen de wereld om ons heen heel anders zagen dan dat wij die nu zien. Dit anders uitzien kan vertaald worden naar wat wij nu zien met telescopen.

  Hier een interessant filmpje over die multi-disciplinair denken…
  http://video.google.com.au/videoplay?docid=4773590301316220374

 19. Nou, misschien geloof ik wel in verschillende goden:

  Ik ken een geleerde die zegt: Er is één god, n.l. de gravitatiekracht.

  Een andere geleerde zegt: Er is één god, n.l. statistiek.

  Ze komen er niet uit met zijn tweeën.

  Mijn oplossing zou zijn: aardig bedacht allebei, maar ik geloof het allemaal wel. Gaan jullie je gang maar. Als jullie elkaars hersens maar niet inslaan, want wie zijn jullie, dat je dat recht meent te hebben? Verder bemoei ik me er niet mee, als jullie mij maar met rust laten.

  Ik heb wel een advies aan die gelovigen. Geloof het of niet: het is leven en laten leven. Dat is rechtvaardigheid.
  Oscar [51] reageerde op deze reactie.

 20. @Spy-Nose [50]:

  “Ik heb wel een advies aan die gelovigen. Geloof het of niet: het is leven en laten leven. Dat is rechtvaardigheid.”

  Ja, maar dat advies heeft u hopelijk ook aan atheisten. Geloof gerust in het oemba-oemba monster, het socialisme, Karl Marx of het Niets, maar laat uw kalasjnikovs thuis.

  Overigens vond ik die lijst van vooraanstaande gelovige libertariers in dat artikel van Walter Block, waar Peter mee kwam, indrukwekkend.

  Spy-Nose [52] reageerde op deze reactie.

 21. @Oscar [51]:

  “Ja, maar dat advies heeft u hopelijk ook aan atheisten. Geloof gerust in het oemba-oemba monster, het socialisme, Karl Marx of het Niets, maar laat uw kalasjnikovs thuis.”

  Uiteraard. Dit is een universele waarde.

  Maar het lijkt er wel eens op, dat gelovigen (iets) meer waarde hechten aan hun eigen specifieke waarden en universele waarden daarbij opzij zetten.

  En dat laatste geldt vooral ook voor allerlei kwalijke ideologieën, zoals het Marxisme, dat in wezen een afdeling van de Satanskerk vertegenwoordigt.

  Wat die lijst van Walter Block betreft: inderdaad indrukwekkend. Maar Amerikanen bevinden zich nu eenmaal in een andere positie dan Europeanen. Het voert mij te ver om daarop hier in te gaan, maar er hangt veel af van je positie in en je perceptie van de omringende gemeenschap.

  Ik blijf erbij, dat de notie, dat jouw groep/natie in gods naam voortreffelijker is dan welke andere ook, op termijn funest is voor vreedzame relaties en daarom moreel verwerpelijk.

  Het Amerikaanse interventionisme is m.i. mede gebaseerd op een bepaalde kwalijke joods-christelijke interpretatie van de bijbel.

  Zie mijn serie artikeltjes “De Weg naar een Nieuwe Wereldorde”.
  Oscar [53] reageerde op deze reactie.
  beek [54] reageerde op deze reactie.

 22. @Spy-Nose [52]:

  Dat opzij zetten hangt helemaal van de persoon af, lijkt me niet inherent aan het wel of niet gelovig zijn. Ik vind het jammer dat gelovige en niet-gelovige libertariers van gelovigen en niet-gelovigen vaak karikaturen maken. Domme, dogmatische kwezels enerzijds en gevoelloze, zielloze stalinisten anderzijds.

  Libertarisme is geloofsneutraal. Men kan zowel langs rationele weg als langs empirische weg(inclusief plotselinge inzichten of ‘het licht zien’) op het non-agressie beginsel terecht komen.

  Die omringende gemeenschap is niet helemaal een verklaring. Zelf ben ik een Europeaan die een atheistische opvoeding heeft gehad en is de omringende gemeenschap voor een groot deel atheistisch. Guido Hülsmann, een Europeaan, staat ook in het rijtje.

  “Ik blijf erbij, dat de notie, dat jouw groep/natie in gods naam voortreffelijker is dan welke andere ook, op termijn funest is voor vreedzame relaties en daarom moreel verwerpelijk.”

  Mijn groep/natie? Dat bedoel ik dus met een karikatuur. Net zoals mijn gelovige libertarische vrienden weer de atheistische regimes van de Sovjet-Unie uit de kast halen. De functie hiervan is mij niet geheel helder want volgens mij beseffen gelovige libertariers ergens wel dat atheistische libertariers een ander soort atheisten zijn dan stalinisten en beseffen atheistische libertariers ergens wel dat gelovige libertariers een ander soort gelovigen zijn dan de gelovigen die warm voorstander zijn van gedwongen collectivisme.

  “Mijn groep/natie” dus….Ik ben een hyperindividualist die behalve de rede ook de ervaring een belangrijke rol toekent in het exploreren van de werkelijkheid. Het zou niet consistent zijn om een aaneenschakeling van logische gedachten niet en plotselinge inzichten en numineuse ervaringen wél tot louter als breinchemie te beschouwen. Dat het sowieso absurd is om iets dat ook empirisch is enkel als stofjes in de hersenen te beschouwen laat ik even ter zijde. Ik vraag me altijd af waarom atheisten die zich erop voor laten staan pure rationalisten te zijn, maar desondanks geen solipsist, zoveel moeite hebben met God. Tenzij je na het gaan van de weg der ervaring tot de conclusie bent gekomen dat je niet alleen bent, maar dat er ook sprake is van één of meerdere individuen buiten je, is ‘ik ben niet alleen’ een stelling die niet getoetst is. Met de rede alleen is solipsisme niet te bevestigen of te verwerpen en dus zul je bij je ervaring te rade dienen te gaan. Soms is er namelijk een catharsis nodig om tot inzicht te komen. Wie dat ontkent mag mij eens schakel voor schakel uitleggen hoe hij op een louter rationele manier voorbij het solipsisme is gekomen. Ik ben altijd uitgegaan van niet-weten, gevoel en rede. En ik neem niets aan, wat ik niet getoetst heb. Maar ik misken het numineuse en hermetische in de ervaring niet. Waarom zou ik om die reden ineens ‘dom’ zijn of onderdeel van een eigen ‘groep/natie’? Waarom zouden Lew Rockwell en Guido Hülsmann ineens niet meer te vertrouwen zijn? Hoeveel dogmatiek is er als mensen die hyperindividualisten zijn, en waarachtig een non-agressie standpunt verdedigen, zonder er verder bij na te denken in het kamp van de voorstanders van de ‘groep/natie’ worden beschouwt enkel omdat zij geen atheisten zijn? Mocht deze dogmatiek exemplarisch voor het atheisme zijn dan zie ik de toekomst van die levensbeschouwing somber in…

  Spy-Nose [55] reageerde op deze reactie.
  Spy-Nose [57] reageerde op deze reactie.

 23. @Spy-Nose [2]:

  Spynose schijnt te menen dat Walter Blocks’ positieve opmerkingen over het christelijk geloof, vooral worden veroorzaakt door de sociale Amerikaanse omgeving waarin hij leeft (dominant christelijk).
  Europeanen (en zeker Nederlanders) zouden daar geen last van hebben, en daardoor kritischer kunnen staan tegenover het christelijk geloof.
  En alszodanig een waarheid kunnen claimen die meer rationeel zou zijn.

  Aangezien Spynose eveneens zo’n kritische houding heeft, zou ik kunnen geloven dat Spynose zo redeneert, omdat de sociale omgeving waarin hij leeft, deze ‘visie’ als dominante heeft.
  Spynose is dus gewoon een Europeaan die denkt als de meerderheid van die Europeanen (Nederlanders).

  Aangezien hij sociale invloeden m.b.t. Walter Block een afdoende verklaring schijnt te vinden voor de mening van Block over het christelijk geloof, (waardoor de opvattingen van Block als minder volwaardig worden beschouwd), kan men de opvattingen van Spynose eveneens alszodanig verklaren: sociale omgevingsfactoren drijven hem ertoe, derhalve is zijn waarheidsclaim slechts te beschouwen als die van een kind van zijn tijd.

  Hij schiet dus in eigen voet, als hij zo blijft redeneren.

  Waar de bijbelgelovige hier vooral tegen de algemene stroom inroeit.
  Wat voor Spynose een aanbeveling zou kunnen zijn: immers, de opvattingen worden gehuldigd, ONDANKS de hoofdstroom in Nederland.

 24. @Oscar [3]:
  “Waarom zouden Lew Rockwell en Guido Hülsmann ineens niet meer te vertrouwen zijn? Hoeveel dogmatiek is er als mensen die hyperindividualisten zijn, en waarachtig een non-agressie standpunt verdedigen, zonder er verder bij na te denken in het kamp van de voorstanders van de ‘groep/natie’ worden beschouwt enkel omdat zij geen atheisten zijn? Mocht deze dogmatiek exemplarisch voor het atheisme zijn dan zie ik de toekomst van die levensbeschouwing somber in…”

  Als mijn standpunt zo dogmatisch overkomt heb ik mij waarschijnlijk niet zorgvuldig genoeg uitgedrukt. Laat ik het anders proberen uit te drukken: de realiteit kent diverse aspecten en kan op verschillende wijzen geduid worden.

  Bij een ander referentiekader hoort ook een andere expressie. M.a.w. Je kunt jezelf onder bepaalde omstandigheden als “lid” van een groep beschouwen, terwijl je je onder andere omstandigheden bij een andere groep thuis zou voelen.

  De grens tussen atheisme en religiositeit is niet altijd scherp te trekken, al was het maar omdat de term “god” onbepaald is, zoals ik in #50 al parabolisch heb aangegeven.

  I.c. hebben we het over twee werelden, de Oude en de Nieuwe Wereld.

  En buiten dat is god voor sommigen een oude grijsaard met een baard, voor anderen een boosaardig monster of boeman, voor weer anderen “de God van Israël” en wat Dries meer zei. 😉

  Daarbij is mijn ervaring met de meeste gelovigen, dat ze mij een concreet antwoord op de vraag: “Wie is God, of wat versta je onder de term “God”?” schuldig blijven. En dan zijn we gauw uitgepraat.

  Ik stel me voor later nog verder op je reactie in te gaan.

  Tenslotte dit: mocht er op termijn sprake zijn van één (verplichte) wereldgodsdienst, bvb. in het kader van de NWO, dan is “God” voor mij vanaf dat moment het zinnebeeld van Leviathan.

 25. @Paul Martens [30]:

  Deze redenering gaat gewoon niet op in het dagelijks leven.
  Ten eerste heeft een eigenaar van een goed. al meer rechten m.b.t. dat goed, dan een willekeurige niet-eigenaar.
  De eigenaar hakt zijn eigen boom om, b.v., de niet-eigenaar is niet gerechtigd hetzelfde te doen.

  Dan zijn er taken die uitbesteed zijn aan professionelen.
  Een rechter kan iemand tot een gevangenisstraf brengen: een leek kan dat niet zomaar.
  Oom agent kan een bekeuring uitschrijven: een leek niet zomaar.
  Maar oom agent heeft die bevoegdheid alleen in functie.
  Tijdens uw verjaarspartijtje kan hij u niet zomaar bekeuren.

  Kortom: sommige mensen hebben bevoegdheden die andere mensen niet hebben.

 26. @Oscar [53]:
  “…zonder er verder bij na te denken in het kamp van de voorstanders van de ‘groep/natie’ worden beschouwt enkel omdat zij geen atheisten zijn? Mocht deze dogmatiek exemplarisch voor het atheisme zijn dan zie ik de toekomst van die levensbeschouwing somber in…”

  Ik begreep, dat het Walter Block was, die een lijst had samengesteld, waarin hij een aantal mensen categoriseert.

  Ik heb het hen niet gevraagd, maar ik zou me kunnen voorstellen, dat die lijst voor kritiek vatbaar is, zodra er nader onderzoek zou plaatsvinden.

  Overigens verwijs ik nogmaals naar mijn vorige reactie.

Comments are closed.