medicinAgnes Kant van de SP constateert dat de wachtlijsten in de zorg weer oplopen. Dat is op zich een neutrale constatering maar mevrouw Kant geeft aan dat dit het bewijs is dat marktwerking in de zorg niet werkt.

Je kunt hier en daar wat plukjes prijs-differentiatie invoeren maar daarmee heb je nog geen vrije markt. Als één zo’n experimenteel plukje niet werkt, kun je niet zeggen dat het hele principe van vrije marktwerking voor de gezondheidszorg niet geschikt is.

De gezondheidsmarkt is in haar fundament alles behalve een vrije markt. Ten eerste is de ziektekosten-verzekering volledig dichtgetimmerd door de overheid. Waar ik vroeger zelf een hoog eigen risico kon bepalen en daardoor substantieel minder premie hoefde te betalen, heb ik deze keuze praktisch niet meer. Het is een collectieve eenheidsworst geworden waarbij de verschillende aanbieders elkaar concurreren op niet meer dan enkele euro’s met sterk overeenkomende pakketten. Als je niet een van deze uitgekauwde pakketten neemt, ben je strafbaar. Het is meer een soort belasting geworden dan een verzekering.

Vervolgens kun je ook niet altijd kiezen wat voor zorg je wilt. De overheid en de verzekeringsmaatschappijen hebben voor u besloten wat geneeskunde is, wat werkt en wat goed voor u is. Het is niet aan u om te bepalen wat voor u gezond is en wat een geneesmiddel is. U betaalt verplicht elke maand een vast bedrag en als u iets mankeert, bepalen anderen wat u mankeert en welke middelen u waar tegen welke prijs kunt krijgen om weer beter te worden. Indien u iets anders wilt, dient u dat extra te betalen. Tenminste, als de door u gewenste behandelmethode niet door de overheid überhaupt is verboden.

De invoering van vrije prijsvorming voor bepaalde operaties doet niets af aan dit fundamentele gebrek aan marktwerking in het gehele systeem.

Mevrouw Kant is er uit: marktwerking werkt niet voor de zorg en moet daarom worden teruggedraaid. Mevrouw Kant, uw conclusie is voorbarig, het invoeren van marktwerking in de zorg is nog helemaal niet serieus geprobeerd.

Sen Huwa

4 REACTIES

 1. Voor vrijsprekers is dit natuurlijk bekende koek. Je zocht op internet naar de beste auto, maar als je een hartoperatie moet ondergaan liet je je als een mak schaap verwijzen en had je in dit land niets te kiezen. Terwijl de keuze in deze je levensverwachting direct beinvloedde. Maar je kreeg de informatie niet om deze keuze afgewogen te maken. In de regio Nijmegen heeft dat de nodige slachtoffers gekost omdat de mortaliteitscijfers van het universiteitsziekenhuis bij hartoperaties aldaar geheim gehouden werden. Totdat de hoge sterftecijfers zo opvielen dat de afdeling zelfs met de in NL geldende faalvriendelijke verhoudingen tussen geneesheren onderling wel (tijdelijk) gesloten moest worden. En zo zijn er meer voorbeelden.

  Om een markt te laten werken is meer nodig dan nu. Er moet echte marktwerking zijn, informatie asymetrie (met name mortaliteitscijfers) moet worden doorbroken, keuze vrijheid moet aanwezig zijn. Mensen die niet op een wachtlijst willen komen maar meteen willen worden geholpen moeten die keuze hebben door een hogere premie te betalen. En diegenen die meer betalen moeten de behandelplek en de beste geneesheer kunnen kiezen. Anderen die bereid zijn hun operatie in Thailand of Turkije te ondergaan of enige tijd te wachten of voor geneesheren met subprime performance durven te kiezen betalen minder premie. Als je nog minder wil betalen kies je een verzekering die alleen merkloze geneesmiddelen vergoedt indien die er zijn. Je moet kunnen kiezen om algemeen onderhoud (zoals voor vrouwen soms bijvoorbeeld de pil, of een griepprik voor bejaarden) al dan niet te verzekeren. Tarief differentiatie naar leeftijd moet kunnen, net zoals bij bijvoorbeeld autoverzekeringen Randstedelingen meer betalen dan provincialen. Het moet veel gemakkelijker worden een organisatie te stichten waar medische handelingen mogen worden verricht. DBC-A handelingen moeten zoveel mogelijk DBC-B handelingen worden. Veel medische ingrepen zijn intussen gewoon gestandaardiseerde productiehandelingen. Artsen willen de medische halo in stand houden, maar dat is voor veel ingrepen onzin. Medische handelingen zijn vaak te vatten in protocollen en daar kan je met kansberekening gemakkelijk een prijs aan hangen (dus DBC-B segment). De performance van gezondheidsinstellingen moet net als de performance van beursgenoteerde ondernemingen gecontroleerd en gepubliceerd worden zolang de gezondheidsorganisatie publieke middelen accepteert. Enzovoort, enzovoort. Het is niet zo moeilijk om de verbeterpunten voor de gezondheidszorg en marktwerking aldaar te benoemen.

  Het is niet juist mensen die meer voor een betere gezondheidszorg willen betalen deze keuze te onthouden, net zoals het fout is mensen met een hogere risico tolerantie tegen hun wens een te hoog verzekeringsniveau door de strot te duwen. Wat we nu hebben is duidelijk geen marktwerking.

  Overigens ben ik van mening dat uitingen van de SP en haar medewerkers op deze site eigenlijk genegeerd moeten worden omdat dat een verspilling is van de blijkbaar beperkte bandbreedte van deze site. Tenzij deze opmerkingen een humoristische inslag hebben.

  Overheidsslaaf [2] reageerde op deze reactie.

 2. Nog even een oneliner mijnerzijds:
  Wie zegt dat de vrije markt niet werkt, zegt dat de vrije natuur niet werkt.

 3. Marktwerking is natuurlijk een prima manier om in te spelen op verschillende behoefteniveaus van consumenten. Zo presenteert zich voor elke groep consumenten een specifieke aanbieder.
  Maar wat als nou zou blijken dat voor een bepaalde levensreddende handeling geen winstgevende markt bestaat? Valt dan het aanbod weg? Gaat de aanbieder misschien failliet?
  En wat te denken van low-budget operaties voor die minder draagkrachtige doelgroep? Ach meneer, uw kiezen trekken we wel gewoon, u kunt toch geen prothese betalen. Hier heeft u een massa geproduceerd kunstgebitje en dan gaat het wel weer een tijdje.
  Oh, u heeft een nier nodig? Jammer, maar die meneer op de privékamer heeft hem net gekocht.

  Goed, Agnes Kant kan wel eens doordrijven en het is een feit dat in de zorg (maar ook in het Openbaar Vervoer bijvoorbeeld) nooit echte marktwerking is doorgevoerd.
  Als je bedenkt aan welke mechanieken een markt hangt kun je je afvragen of het echt wel zo goed is in dit soort sectoren vrije marktwerking toe te staan. En voor de twijfelaars met gezondheidsklachten: Er is altijd iemand die rijker is dan jij.

Comments are closed.