socialism_gun1

Sociaal

Als rechtgeaard libertarier zat ik laatst, met de creditcard in de hand, in de wachtkamer van de dokter. Een verpleegster van het nabijgelegen verzorgingstehuis rolde een oude man op een rolstoel naar binnen. Even bekroop me een schuldgevoel. Want in de samenleving die ik graag zie zou deze man misschien helemaal niemand hebben om hem naar de dokter te rijden. Bovendien zou hij misschien geen geld hebben voor het consult.

Mensen kiezen linkse partijen omdat ze sociaal bewogen zijn. Ze willen dat alle kinderen naar school kunnen, iedereen naar het ziekenhuis kan, gehandicapten zorg krijgen, mensen zonder werk kunnen blijven eten en wonen etc.

Mensen die op rechtse partijen stemmen willen dit meestal ook. Maar ze willen dan wel dat de stimulans om te werken blijft bestaan.. Ze willen efficientere zorg en efficienter onderwijs en vinden dat links geld over de balk smijt.

Nu is er geen enkele reden om aan te nemen dat mensen plots a-sociaal worden als de overheid bijv. de gezondheidszorg niet zou regelen. Dat blijkt wel uit de populariteit die linkse partijen sinds mensenheugenis hebben. De overheid wil ons wel doen geloven dat we aso´s zijn. Terwijl de overheid juist a-sociaal gedrag in de hand werkt, door ons alle verantwoordelijkheid te ontnemen.

Waarom zou ik bijvoorbeeld mijn oude buurvrouw iedere avond een bord eten brengen als de overheid haar ´tafeltje dek je´ betaalt. En dan vragen ze zich af waarom ouderen vereenzamen. Er wordt toch voor ze gezorgd? De overheid ontneemt mij mijn geld zodat ik niet om haar hoef te geven. Daarmee ontneemt de overheid mij ook het gevoel van weldaad (het woord zegt het al) dat je krijgt van het voor een ander zorgdragen.

Volgens psychologen komt er al dopamine vrij in de hersenen bij het geven van een kleine financiele gift. Hoeveel dopamine zouden we wel niet kunnen verwachten als we het bedrag dat we jaarlijks kwijt zijn aan belastingen, zouden doneren? Dit in tegenstelling tot de stresshormonen die de salarisstrook teweeg brengt.

Op 17 april 2008 telde het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 4.184 ambtenaren. En dat is slechts een heel klein deel van het totale aantal mensen dat zich met Volksgezondheid bezighoudt. Want vervolgens heb je nog honderden adviesraden, onderzoeksbureaus, planbureaus, instituten, informatiepunten en colleges. Ziekenhuizen hebben zelfs kunstcommissies, die van ons geld leuke schilderijen uitzoeken, onder het genot van een mooie rode wijn. Terwijl doodzieke mensen maanden moeten wachten op een operatie.

Bedrijven kunnen dat veel beter en efficienter. Vooral als wij bepalen welk zorg-bedrijf onze gift zal ontvangen. Maar dat heeft Stefan Molyneux al in deze video aangetoond.
Stuur die hele Haagse bende maar naar huis. In zaken noemen ze dat: Cut out the middle man. Wij doneren en betalen geld. De gezondheidszorg en liefdadigheidsorganisaties, zijn de ontvanger. Den Haag kan daar tussenuit.

Wij kunnen veel beter zorgen dan zij dat kunnen. We doen het graag. We zijn het alleen verleerd. Verhuftering noemt Den Haag dat. Ik noem het versocialisering. Of Verbalkenendisering. Want de verhuftering, dat zijn zij. Sociaal, dat zijn wij. (Al is Koenders wel heel sociaal naar Afrikaanse dictators. En Bos voor de banken. Dat dan weer wel…)

Ingezonden door Jeffrey Ruigendijk

19 REACTIES

 1. Kijk naar particuliere zorginstellingen (of bijv. particulier onderwijs). Dan zie je meteen dat het beter, goedkoper en efficiënter kan. Zowel in NL als in het buitenland.
  Je artikeltje is prima, maar hoe krijgen we het in die botte linkse hersens van de rest van de bevolking geslagen, dat alles wat de overheden aanpakken te duur, te laat en te inefficiënt is?

  Zo… dat is er uit. Op naar het weekeinde.

 2. Mooi en lovenswaardig streven! Alleen hoe praktisch in te voeren? Door de ongelijkheid momenteel globaal, heeft dit systeem geen schijn van kans. Alleen al de afhankelijkheid van grondstoffen, waar iedereen die macht heeft aanspraak op maakt. Als niet van binnenuit bij de mens de behoefte en bewustwording vrijkomt dat zo´n systeem beter is valt zoiets alleen van bovenaf in te voeren. Dat heet dus ´onder dwang´. Spreekt dan weer tegen principe van ´vrijheid´. Is dat dan de gevreesde Nieuwe Wereld Orde? (met dubbele agenda dan…)
  We hebben dringend behoefte, denk ik, aan een hernieuwde, voor iedereen duidelijke definitie van ´vrijheid`

  Andre [8] reageerde op deze reactie.
  R. Hartman (NI) [9] reageerde op deze reactie.

 3. @Roger Braun [7]:

  “We hebben dringend behoefte, denk ik, aan een hernieuwde, voor iedereen duidelijke definitie van ´vrijheid`”

  Wat mij betreft niet. Waar ik behoefte aan heb (ik kan namelijk niets over “wij” zeggen, ik ken ze niet eens !) is dat er méér mensen komen die mijn gedachtengoed delen. Niet van bovenaf, maar van onderaf.

 4. @Roger Braun [7]: “van bovenaf” impliceert inderdaad “dwang”. En dwang betekent macht. En macht betekent dat het van bovenaf niet gaat werken. Er is namelijk nog nooit een machthebber bereid gebleken zijn macht vrijwillig op te geven.

  Invoering van libertarisme van bovenaf is dan ook een schoolvoorbeeld van een contradictio in terminis.

  Als je inderdaad behoefte hebt aan een nieuwe definitie van vrijheid, bekijk dan de animatie hiernaast (rechtsboven) even. Het is de enige definitie die je nodig hebt.
  Overheidsslaaf [10] reageerde op deze reactie.

 5. @R. Hartman (NI) [9]:
  Denk je niet dat door een actieve libertarische partij kan zorgen voor steun van onderaf? De meeste mensen weten niet eens dat er zoiets bestaat als libertarisme, laat staan dat er daadwerkelijk een kans is dingen te veranderen.

  Zou het, als een libertarische partij verkozen wordt, ook ‘dwang van bovenaf’ zijn, of spreek je dan van een beweging die verspreid is van onderaf?

  R. Hartman (NI) [11] reageerde op deze reactie.

 6. @Overheidsslaaf [10]: Interessante vraag. Ik denk eigenlijk het laatste, maar du moment een libertarische overheid begint met de privileges op te heffen en de rechten in ere te herstellen velen dat toch als dwang van bovenaf zullen zien.

  En zoals hierboven gesteld moet nog blijken hoe standvastig de libertarische opvattingen worden gerespecteerd als men de macht eenmaal geproefd heeft. Zie bv. Guy Verhofstadt, ooit libertariër en nu een vuige socialist. Het schijnt dat Cohn Bandit ook ooit libertarische opvattingen gehad heeft, maar daarvan heb nooit iets terug kunnen vinden. Zijn huidige opvattingen zijn naar ik aanneem genoegzaam bekend…

 7. @R. Hartman (NI) [14]: En “macht betekent dat het van bovenaf niet gaat werken.”= subjectief

  “Er is namelijk nog nooit een machthebber bereid gebleken zijn macht vrijwillig op te geven.”

  Jawel, tijdens het romeinse keizerrijk was het gebruikelijk om de keizer volmacht te geven in tijden van nood (enemy at the gate), als het gevaar overwonnen was gaf de keizer de macht terug aan de senaat. Meerdere keizers hebben dit braaf gedaan.

  Waarom zou iemand die goed werk doet vrijwillig zijn macht opgeven? Dit gebeurd alleen onder druk. En daar is niks mis mee.
  Pim Damen [18] reageerde op deze reactie.

 8. @Ted [13]:

  Inderdaad.
  En daarmee toon je de zwakte van Neder-libertariers aan: zij kennen slechts de gesmeerde gang van zaken, gebaseerd op eerlijkheid, vertrouwen, oprechtheid, waarheid, en dienstbaarheid, die in Nederland (door het christelijk geloof) gangbaar is.
  Vandaar uit dromen zij zich een nog betere wereld, die zonder dat christelijk geloof, maar met het libertarisme, zou kunnen bestaan.
  Ze hebben geen enkele weet van de chaos en de rotzooi die particulieren zonder de christelijke moraal, ervan kunnen maken.

  beek [17] reageerde op deze reactie.
  Pim Damen [19] reageerde op deze reactie.

 9. @beek [16]:

  Dit zou kunnen blijken uit het feit dat de libertarische filosofie vooral aanslaat in landen die sterk doordesemd zijn met de christelijke beginselen (Amerika voorop).
  De filosofie borduurt voort op deze beginselen.
  Maar de christelijke beginselen zouden wel eens belangrijker voor de beschaving kunnen blijken te zijn geweest, dan de libertarische.
  Immers, de totale vrijheid zonder de christelijke beginselen, is veelal een uiterst onaangename situatie, behalve voor lieden die de algehele amoraliteit voorstaan.

  Het Neder-libertarisme wil zelfs als alternatief gaan gelden voor de christelijke beginselen!
  Vandaar het hevige verzet tegen het christelijk geloof.

  Pim Damen [19] reageerde op deze reactie.

 10. @Thomas Schouten [15]:
  Correctie..
  Dat was een dictator en voorbeeld is jullius caesar (alleen gaf hij de macht niet af en benoemde zichzelf dictator voor het leven ” Dictator perpetuo “)
  in het keizerrijk van Rome was er geen dictator gezien er maar weinig democratie was maar een mer pure vorm van aristocratie . De senaat was machteloos en de keizer had alle touwtjes in handen en had dus al volmacht een dictator (zoals de romeinen het gebruikte, de term) was niet nodig.

 11. @beek [17]:
  @beek [16]:

  De christelijke grondbeginselen hebben niets met libertarisch te maken .
  ” eerlijkheid, vertrouwen, oprechtheid, waarheid, en dienstbaarheid” zijn geen christelijke deugden gezien het een van de vele instanties is die in de loop van de geschiedenis dit nimmer getoond heeft enkel het tegendeel .

  Dit zijn menselijke attributen en daarom is het libertarisme zo humaan.
  Dogma heeft niemand ooit goed gedaan.
  En het christendom heeft ons eeuwen lang dom gehouden.

  Ach.. mensen zijn tegenwoordig en net als toen niet meer dan schapen die al blatent de herder achterna hollen om vervolgens als kabab broodje te worden verkocht.
  BEEEEEEEEE

Comments are closed.