LP_Nederland„Hebzucht met John Stossel”

Sinds Michael Douglas’ Gordon Gekko in 1987 in de film ‘Wall Street’ voor het eerst in de geschiedenis voor een groot publiek de woorden ‘goed’ en ‘hebzucht’ in een zin bij elkaar bracht, is de discussie erover niet meer verstomd. Filmmaker Oliver Stone had de figuur van Gekko gedeeltelijk gebaseerd op die van Ivan Boesky, een geruchtmakend en controversieel financier, die op 16 mei 1986 in zijn promotievoordracht op de School of Business Administration in Berkeley zei: “Hebzucht is in orde, tussen twee haakjes… Ik denk dat hebzucht gezond is. Je kunt hebzuchtig zijn en je toch goed voelen over jezelf”
 

Begerigheid en welvaart

In deze 50 minuten durende documentaire wordt Hebzucht onthuld als een van de belangrijkste motoren van menselijke vooruitgang en welvaart.
Hebzucht is een motivator die aan ernstige afkeuring blootstaat. Het wordt ontmoedigd bij de eerste verschijnselen ervan in jonge kinderen. Het krijgt de schuld van onnoemelijk veel kwaad in fictie en in de werkelijkheid. Het woord-zelf is een scheldwoord.

John Stossel laat in deze solide libertarische documentaire zien dat begerigheid niet die slechte naam verdient. Stossel geeft toe dat hebzucht sommige mensen er toe aanzet om te stelen en bedriegen maar -de overheid terzijde- dit zijn uitzonderingen, want hebzucht motiveert ons om harder te werken, te innoveren, en om samen te werken met anderen. (RED: Dat stelen en bedriegen is duidelijk immoreel en anti-libertarisch!)
En nog belangrijker, het zet die weinige creatieve genieën waar al het andere van afhankelijk is, aan om die nieuwe ideeën leven in te blazen die de hele wereld vooruit helpen.

Maar waarom wordt er dan zoveel kwaad gesproken van begerigheid? Omdat, zegt David Kelly van het Objectivistisch studie-instituut de Atlas Society, het lijkt dat hebzuchtige mensen een groter deel van de economische koek krijgen en daarmee rijk worden ten koste van alle anderen. Hij stelt dat begerige mensen echter compleet-nieuwe koeken maken zoals hoge-snelheids computers en levensreddende medische behandelingen.

Dit argument is belangrijk voor libertariërs omdat overheidsoptreden vaak wordt gerechtvaardigd als een noodzakelijk tegenwicht tegen de uitwerking van hebzucht. Als echter begerigheid bij nader inzicht toch niet zo slecht is dan kan misschien dat ingrijpen niet worden gerechtvaardigd.

Hebzucht en Adam Smith
Natuurlijk is het inzicht dat zelfbelang sociaal nuttig is niet nieuw.
Adam Smith merkte op dat mensen die hun eigen winst nastreven het publieke belang bevorderen “als geleid door een onzichtbare hand”.
En Ayn Rand schreef het zelfs expliciet in het boek ‘De deugdzaamheid van zelfzuchtigheid’.
 
Volgens Citizen Review Online is dit Stossels beste werk tot nu toe: “Stossel heeft zijn gebruikelijke voortreffelijke werk gedaan door zijn standpunten op kristalhelder duidelijke wijze en onpartijdig uiteen te zetten, waarbij hij een mengeling van kleurrijke voorbeelden laat zien. Belangrijker nog, hij doet dit terwijl hij geen fluwelen handschoenen gebruikt. Hij vergelijkt zelfs ergens, het goede gedaan door de koning van de hoogrenderende obligaties Michael Milken in positieve zin met het werk van Moeder Theresa!”

Over de maker
John Stossel (7 maart 1947) is een onderzoeksjournalist, libertarische columnist, schrijver, en nieuwsco-presentator op de ABC Nieuws Show 20/20.
Hij maakt vaak gebruik van zijn tijd op tv om zijn libertarische opvattingen uit te dragen, en het wantrouwen van de kijkers tegen het vrij marktkapitalisme en economische concurrentie te bestrijden. „Ik ben er een beetje beschaamd over hoe lang het duurde om de dwaasheid van overheidsingrijpen in te zien. Het duurde waarschijnlijk 15 jaar voordat ik werkelijk wakker werd en inzag dat bijna alles wat de overheid probeert te doen, het alleen maar erger maakt. [ ] Het is mijn taak om de schoonheid van de vrij markt te verklaren.” Hij is de maker van een serie een uur durende specials met een kritische kijk op overheidsregulering, censuur, en ongegronde vrees, met titels als ‘John Stossels Politiek-Incorrecte gids voor de Politiek’ en ‘Onzinwetenschap: wat je weet dat misschien niet zo is’. John heeft ook 2 boeken geschreven, ‘Give Me A Break’, en ‘Mythes, leugens, en domweg stupiditeit’. Met ondersteuning van een libertarisch Fonds, hebben Stossel en ABC News een serie onderwijsmateriaal voor openbare scholen geproduceerd getiteld “Stossel in het klaslokaal”.
______________________________________________________

AGENDA
20.00 u:         Verwelkoming
20.15 u:         Huishoudelijke mededelingen / Voorstelrondje / Kennismaking met medelibertariërs
20.30 u.:        Vertoning van ‘Greed with John Stossel’
21.20 u:        Pauze
21.30 u:         Discussie
23.30 u:         Afsluiting
_______________________________________________________________________________________________
Volgende LP Bijeenkomst dinsdag 1 september om 20 uur
Details volgen nog
_______________________________________________________________________________________________ Locatie en routes

1 REACTIE

 1. De Belgische staat kan nog maar voor 40 procent gefinancierd worden

  Federale staat houdt niets over
  dinsdag 04 augustus 2009
  Auteur: Guy Tegenbos
  http://www.standaard.be/Artikel/Detail.aspx?artikelId=MU2DDNBU
  BRUSSEL – De federale staat is het grootste slachtoffer van de crisis en van de wijze waarop de federatie België is georganiseerd. Hij kan nog maar 40 procent van zijn uitgaven financieren.

  Ivo;
  Dat is zoals in het Verenigd Koninkrijk waar staatsobligaties niet kunnen verpatst worden.

  The FTSE-100 – Contrary Behaviour?
  Written by Nigel Hawkins
  Sunday, 02 August 2009 06:02
  http://www.adamsmith.org/blog/tax-and-economy/the-ftse%11100-%e2%80%93-contrary-behaviour?–200908023920/

  Zoals ik aldaar opmerk::
  \What’s the problem?
  If HM government can no longer be financed, then it should go out of business.

Comments are closed.