privacy 2Prins Willem-Alexander en prinses Maxima willen niet dat vakantiefoto’s van het koninklijk gezin worden verspreid.

De beelden zijn een inbreuk op de privacy van het prinselijk paar, zo stelt de Rijksvoorlichtingsdienst.

Volgens Prins Willem Alexander levert het ”een onaanvaardbare druk op voor onze kinderen. We willen dat ze kunnen participeren in het leven van alledag.”

Tot zover de media.

Wat is privacy?

Volgens het woordenboek is: het onopgemerkt voor anderen kunnen zijn.

Wikipedia heeft een wat uitgebreidere omschrijving en luidt als volgt: privacy is een afweerrecht dat de persoonlijke levenssfeer beschermt. Het recht op privacy wordt ook wel omschreven als het recht om met rust te worden gelaten.

Privacy is een ruim begrip: het gaat onder meer om de bescherming van persoonsgegevens, de bescherming van het eigen lichaam en van de eigen woning, de bescherming van familie- en gezinsleven, en het recht om vertrouwelijk te communiceren via, brief, telefoon, e-mail en dergelijke. Privacy betekent dat men dingen kan doen zonder dat de buitenwereld daar inbreuk op maakt of zelfs weet van heeft.

Natuurlijk heeft hij helemaal gelijk alleen met dit verschil dat het leven van alledag voor hem en zijn familie anders is, dan voor de “gewone burger”.

De “gewone burger” wordt constant geconfronteerd met inbreuk op zijn/haar privacy en dat alles in naam of uit naam van de koningin, de moeder van prins Willem Alexander dus.

Als staatshoofd wordt er in haar naam wetten uitgevaardigd, die onder welk voorwendsel dan ook de privacy, zoals boven omschreven, geweld aandoen.

Neem bijvoorbeeld de identificatieplicht. Waarom moet ik mij op willekeurig welk moment, zonder ergens verdacht van te zijn, moeten kunnen legitimeren? (Het recht om met rust gelaten te worden.)

Waarom worden internetproviders en telefoonmaatschappijen gedwongen om uw e-mail berichten en telefoongesprekken een halfjaar te bewaren? (Vertrouwelijk communiceren.)

Waarom moet er een vingerafdruk in mijn paspoort? (Bescherming van het eigen lichaam.)

De overheid zegt en dus ook het staatshoofd dat dit nodig is om het terrorisme te bestrijden!

Ook worden er veel meer foto’s van u en uw auto genomen, dan de vakantiekiekjes van Prins Willem Alexander, vanwege de vele camera’s die door de overheid geplaatst zijn om over uw veiligheid te waken en omdat de overheid wil weten wat u doet. (Bescherming van familie- en gezinsleven.)

Over privacy gesproken, er is een bekend instituut, belastingdienst genaamd die in naam van de koningin alles van u wil weten met betrekking tot: samenstelling van het gezin, woonomstandigheden (eigen huis), inkomen, spaartegoeden (in Nederland en in het buitenland), bedrijfsresultaten, en andere privé gegevens, om u als beloning voor de verstrekte informatie de helft of meer van uw inkomen af te nemen. (Het recht om dingen te doen zonder dat de buitenwereld daar inbreuk op maakt of zelfs weet van heeft.)

En natuurlijk krijgt Prins Willem Alexander hier een beetje van om zijn vakantie te financieren.

U ziet het begrip privacy is een wassen neus en geld waarschijnlijk voor een heel klein gedeelte van de bevolking, de zogenaamde elite.

Ik heb hier maar een paar voorbeelden gegeven, maar aan de hand van de omschrijving van privacy door Wikipedia, kunt u zelf vaststellen hoeveel privacy u eigenlijk heeft.

31 REACTIES

  1. Nou heeft die zak hooi nog gewonnen ook… Mag ik nou ook een aanklacht indienen tegen de staat voor het zonder mijn toestemming en bij iedere willekeurige gelegheid het opzettellijk negeren van mijn privacy d.m.v. cameraopnamen???

Comments are closed.