ZeezeilsterLaura wil de wereld rondzeilen en zo een record op haar naam krijgen als jongste die dat gepresteerd heeft. Iemand van 16 heeft nu het record.

Wat in het nieuws het meest opvallend is, is de bemoeienis van allerlei overheidsinstanties. Jeugdzorg, onderwijsinspectie, Kinderbescherming, en vandaag de rechter. Dreigingen om de ouders uit hun ouderlijke macht te zetten en Laura uit huis te plaatsen zijn niet van de lucht. “Jeugdzorg” zou dan voor Laura moeten gaan zorgen!
De vraag komt dan op: “Waar bemoeien ze zich allemaal mee?”
 
Ik weet niet hoe de details zijn voor de reis. Hoe het technisch in elkaar zit, voedselvoorziening, financiering.

Als die reis met belastinggeld gesubsidieerd wordt, is het duidelijk dat wij er tegen zijn.

Maar als dat bvb door haar ouders wordt gefinancierd, en die ouders vinden het net als zijzelf verantwoord, dan hebben anderen daar geen boodschap aan.
Laura en haar ouders zijn dan zelf verantwoordelijk, en niemand heeft zich daar verder mee te bemoeien. (Zolang er geen misdaad in het spel is)

165 REACTIES

 1. Maar Hub, je weet toch wel dat iedere Nederlander toebehoort aan de Nederlandse Staat, en dat die feitelijk bepaalt welke vrijheden iemand heeft ?

  Kinderen zijn van groot belang voor de toekomst van de BV Nederland. Daarom, en mede ook in het kader van het Algemeen Belang vind ik het de gewoonste zaak van de wereld dat de daarvoor aangewezen autoriteiten zich over deze onverkwikkelijke zaak buigen !

  Zo’n kind hoort gewoon op school te zitten. Regels zijn regels.

  arjan [146] reageerde op deze reactie.

 2. Inderdaad hebben die ouders ook mijn sympathie.
  Ze weten, als ervaren wereldzeilers, ongetwijfeld welke capaciteiten hun dochter heeft.
  De overheidsbemoeizucht is hier zeer ergerlijk.
  En het dreigen met het ontzetten uit de ouderlijke macht, is ronduit misdadig.

 3. Waar bemoeid de overheid zich mee?
  Dat ze maar eens naar hun eigen gingen kijken, want daar zitten behoorlijk wat steken los bij dat soort.

  Maar ja, anderen mensen dreigen zodat ze zelf buiten schot blijven, dan valt het voor de meesten niet op.

 4. De ‘kinderbescherming’ heeft gepraat met mensen ‘uit haar omgeving’.
  Niet met het meisje zelf.
  Zo doen ze dat: zich baseren op roddel en achterklap.
  Dit meisje zet ze allemaal voor schut: die letterknechten met hun misselijke dossiers.

 5. @henk [6]:

  Idd, wat ze je in de kop proppen is op het indoctrinerende toe. Veel kennis wordt niet gedoceerd omdat het ‘de kapitalistische processen’ in de wereld niet dient.

  Maar goed.

  Wat dacht je van onderstaande mening:
  Vrijheid is gebonden aan regels anders riekt vrijheid puur naar ieders persoonlijke belang en bestaat er dus per definitie geen vrijheid.

  Iedereen wil zijn vrijheid claimen en dat gaat niet!

  beek [8] reageerde op deze reactie.

 6. Merkwaardig,…blijkbaar maakt de overheid zich zorgen om een meisje van 13.
  Maar als het beste kind een paar jaar ouder is mag ze zo het leger in om zich te offeren op het altaar van de leugenaars.
  Ik snap het wel maar kotsen moet ik er wel van..
  De overheid raakt steeds verder verwijderd van iedere redelijk te noemen ethische opvatting en is overduidelijk bezig met een agenda waarbij het volk slechts een middel is om daar te komen.
  Daarom is iedere discussie over links of rechts overbodig dan wel zwaar uit de tijd.
  Wie goed kijkt ziet dat de links rechts vermomming door de bewindslieden allang is afgeworpen.
  Zij dienen nu één agenda.

  beek [13] reageerde op deze reactie.

 7. Het is inderdaad raar dat al deze instanties zich er opeens mee bemoeien, echte familie drama’s die zich onder hun neus afspelen, gaan ongemerkt aan hen voorbij.
  Zolang de familie en sponsoren het betalen, vind ik het prima. Ik ben alleen bang dat op het moment er iets fout gaat, dat de familie al snel naar de overheid kijkt en dat hulp vanuit de belasting pot wordt betaald.

 8. @cybermongool [9]:

  De school zie ik persoonlijk als een zgn. slaafse opleiding voor de latere verplichte belastingafdracht die vol zit met leugens,die je leert om afgescheiden te zijn van de rest van de wereld.

  Hoezo samenleving?

  Waarom:

  Je leert te verlangen naar, maar tegenlijker tijd bang te zijn voor macht, en bang te zijn voor je vermogen om er wijs mee om te gaan.

  Emotie is macht en dus leer je in dit programma om emotionele cognitie te ontkrachten en te onderdrukken.

  Je word geprogrammeerd te geloven dat wat “buiten je is belangrijker is dan wat binnen in je is”, en jezelf voortdurend af te leiden met de belangrijker, externe aspecten van de werkelijkheid.

  Je word naar scholen gestuurd die er op zijn ingesteld om creativiteit en persoonlijke identiteit in de kiem te smoren om brave, ijverige leerlingen’ te kweken die hun leraren gehoorzamen en de regels opvolgen.

  Dan kom je terecht in een economische structuur die je verder programmeert om de autoriteiten te gehoorzamen, voor anderen te werken en anderen onevenredig de vruchten te laten plukken, van jou energie en werk.

  Maw.

  Je leert dat je om te overleven door het systeem moet knokken om succesvol te zijn.

  beek [16] reageerde op deze reactie.

 9. @M. van den Heuvel [15]:

  Maar… dit geldt voor elke gemeenschap waarin men opgroeit.
  Pleit Van den Heuvel dus voor volledige isolatie bij het opgroeien?
  Dat middel schijnt echter nog beroerder te zijn.
  Isolering leidt duidelijk tot dys-functioneren in een groep.
  Aangezien het functioneren in een groep een levensvoorwaarde is, is het willen vermijden ervan, te beschouwen als een soort noodlot voor de betrokkenen.
  Lijkt mij moreel gezien beslist geen aanbeveling!
  Hoewel ik toegeef dat eenlingen soms zeer noodzakelijke doorbraken hebben bewerkstelligd (ik denk aan Semmelweis, of prof. Smalhout).
  Toch kan men vaststellen dat deze eenlingen wel degelijk een algemeen belang op het oog hebben gehad.

  Men kan vaststellen dat de wolfskinderen b.v., geen enkele nuttige bijdrage aan de mens hebben kunnen geven.
  Zij waren volstrekt ge-isoleerd, en hen was aldus elke bijdrage aan de menselijkheid bij voorbaat ontnomen.

  Groepsverbanden zijn voor de mens hoogst noodzakelijk.

  M. van den Heuvel [17] reageerde op deze reactie.

 10. @beek [16]:

  “Groepsverbanden zijn voor de mens hoogst noodzakelijk.”

  Dit klopt, zonder gemanipuleer en dat is wat ik bedoel wat je op school leert.

  Alles wat je op school leert is een (verplicht) samen gesteld pakket van misleidingen door overheden gemaakt.

  Het werkelijke recht op leven word ons dan ook zo ontnomen.

 11. @beek [21]:

  Je spuit eerst je gal, komt dan als volgt met een oordeel: “Je roept wel erg algemeen iets in de ruimte.”
  om iets te ontkrachten.

  Goede raad voor jou.

  Ga je eigen eerst eens afvragen waarom je leeft, ga dan als volgt met iemand praten die ontwikkeld/begaafd is, en dan bedoel expliciet niet iemand die (af)gestudeerd is.

  Maar iemand die paranormaal begaafd is.
  Bij mij in de zeer directe omgeving zitten zeer hoogbegaafden/ontwikkelden.

  Daarover heb ik vorige week met iemand een discussie gehad hier op de Vrijspreker.

  Dit is voor velen een onbekende wereld, die we allemaal dienen te kennen.
  Maar door bovenstaande misleidingen niet in de openbaarheid bespreekbaar is/zijn.

  “Op interessante gewichtigdoenerij zit niemand hier, ik althans niet, te wachten!”

  “Je moest eens weten” (zonder eigendunk) !!
  beek [23] reageerde op deze reactie.

 12. Ja ze mag, waar is die Hyves voor steun?
  Nee, kinderbescherming.. die hebben wel betere dingen te doen zou je denken…

 13. @beek [8]:

  Links/rechts boeit niet, zeker in de VS niet…

  Wat ik duidelijk wil maken en van de Heuvel zegt het gedeeltelijk bij nr 15. al:

  Echt potentieel doorslaggevend onderzoek (vooruitgang) wordt weggedrukt door multinationals met politieke onderdrukking door vergaarde macht. Dit vindt op grote schaal plaats.

  Waarom blijven we Newton leren, waarom kijken we nog steeds naar Niels Bohr en waarom leren we nog steeds Eindstein???

  Het dient namelijk de kapitalistische processen.

  Je kan ook zeggen we verbranden/vernietigen de troep en bouwen alles weer van begin op.
  Dus geen indoctrinatie van onzin meer, zodat er nieuwe vrije benaderingen ontstaan.

  M. van den Heuvel [25] reageerde op deze reactie.
  beek [29] reageerde op deze reactie.
  henk [38] reageerde op deze reactie.
  Armin [77] reageerde op deze reactie.

 14. valt niet altijd mee, die zure smaak van Vrijheid,
  allerlei overheidsinstanties, nooit te bedonderd u en mij te beroven van een vrije adem staan natuurlijk ook nu weer te popelen Laura te behoeden van een ‘onverantwoordelijke trip’ rond de wereld.
  Deze letterslaven weten kennelijk veel beter wat goed voor ons is dan wijzelf. Wist u dat deze lieden een bonus op hun jaarsalaris krijgen indien ze een uithuisplaatsing weten te initiëren !? Vast niet…

 15. Van mij mag ze gaan. Het meisje ziet er slim genoeg uit, en gedraagd zich verstandiger dan volwassenen die ik ook wel eens op tv zie.!!

  En een jaartje wat afstand van die voorgekauwde troep kan alleen maar goed zijn voor zo’n kind.

 16. @Rothschild [24]:

  Waren Einstein, Newton, Bohr, in dienst van ‘het’ kapitalisme?
  Dat is een zeer boude bewering, die op zijn minst een of andere aanwijzing daarvoor verdient.

  Want de gedachte dat een vrije samenleving dergelijke ontdekkingen mogelijk maakte, is eveneens geldig.
  Waarom zou ‘het’ kapitalisme verantwoordelijk zijn voor deze wetenschappelijke ontdekkingen?
  Waarom zou ‘het’ kapitalisme als enige (!) niet de ruimte hebben geboden om zulke grote ontdekkingen te doen?!

  Ik stel slechts vast dat deze zogenaamde bankier vooral interssant aan het doen is.
  Concreet wordt hij maar niet.

  Rothschild [67] reageerde op deze reactie.
  Rothschild [68] reageerde op deze reactie.

 17. @M. van den Heuvel [28]:

  Over een paar levens terug komen?
  DAT is wel de meest lafhartige benadering die ik hier ooit ben tegengekomen.
  Want daar is heden geen enkel antwoord op natuurlijk.
  Kun je altijd hooghartig roepen:
  ‘Kom na een paar levens maar eens verder met mij praten.’

  Dooddoener van jewelste.
  Je zal wel gel;ijk hebben, Van den Heuvel! Na een paar levens!
  Intussen moeten we het rooien met het het huidige onderwijs.
  En heb je nog steeds niet duidelijk gemaakt wat er te verbeteren valt ten aanzien van de vakken die ik noemde!

  Want als men in volgende levens gelooft, moet men op zijn minst kunnen aangeven wat er in de huidige levens dan zo al mankeert.
  ZEKER als men vanuit DIE visie het huidige onderwijs zomaar in het algemeen aanvalt.

  Doodse stilte zal wel het antwoord zijn.
  Hoe vaak ik dat al heb meegemaakt.

  Fred [56] reageerde op deze reactie.
  M. van den Heuvel [70] reageerde op deze reactie.

Comments are closed.