Person_Dekker_LauraVandaag gaat de NL-rechter beslissen of Laura mag gaan zeilen. Laura (13)  wil zelf en haar ouders zijn ervan overtuigd dat zij het kan en zij hebben toestemming gegeven.
Waar bemoeit die rechter zich mee?

Mag een NL rechter zich bemoeien met een meisje dat maar voor één-derde deel “VAN ONS” is? Ze is toch twee-derde deel eigendom van Duitsland en Nieuw Zeeland? Voor uitgebreide voorbeschouwing en discussie, zie:

Mag Laura Dekker (13 jaar) gaan zeezeilen?

Onderwijs: Socialiseren – individualiseren of autonomiseren?

25 REACTIES

 1. Hub, overheden zien dat anders. Twee paspoorten wil zeggen dat twee overheden menen 100% eigenaar te zijn. Als dat problemen geeft, moet je maar hopen dat de betreffende landen onderling bereid zijn te beslissen wie waar de baas is. Anders zit jij met de gebakken peren.

  Voorbeelden zijn belastingheffing waar je soms gewoon twee aanslagen krijgt voor hetzelfde. Of Turkse jongens die daar dienstplicht moeten vervullen of een afkoopsom moeten betalen, ook al hebben ze dat land nooit betreden, etc

  Frenkelfrank [2] reageerde op deze reactie.

 2. @Armin [1]: Het is gewoon heel moeilijk om de overheid te kunnen betichten van enige redelijkheid, eerlijkheid, rechtvaardigheid. Overheden menen niet zozeer 100% eigenaar te zijn, maar ze doen gewoon waar ze zin in hebben met als enige restrictie de mate van acceptatie van de eigen bevolking. Als men het écht niet meer pikt, dan worden maatregelen teruggedraaid, maar verder is het vrijheid blijheid (voor de overheid dus).

 3. Als je voor de Nederlandse rechter staat dan mag en zal hij over je beslissen.
  Enige oplossing is niet naar de rechter gaan en de wegwezerik maken. Met een bootje ofzo.

 4. @flap [11]:

  Amsterdam centrum is na de wet bibob vast en zeker een stuk veiliger en gezelliger geworden, vraag maar na bij de ‘heren’ van fatsoen.

 5. @beek [5]: Rechters worden zelden gewraakt in dit land. Simpelweg omdat er

  a) geen procedure is onafhankelijkheid vooraf te onderzoeken. Dus als bedrijf A en B tegenover elkaar staan, wordt niet eens gekeken of rechter X werknemer was en zelfs is van een van die bedrijven. Aangezien de meerderheid van alle rechters minstens 1 nevenfunctie bekleed, en zelfs zo’n 50% officieel part-time rechter is en een andere baan ernaast heeft, is de kans op belangenvertrengeling niet ondenkbaar.

  b) nevenfuncties van rechters zijn geheim. Offiiceel niet, maar in de praktijk is er geen naleving op correcte opgave en geen sanctie bij ontdekking (door derden). De eventuele interne procedure van de beroepsgroep is bovendien niet openbaar.

  Sinds stabifix is er niets verandert.

  Maar in dit geval, is was de vraag van van den Heuvel of collega rechter die over de dochter van een collega mag oordelen, net zo zou oordelen als over de dochter van een niet-collega. Aangezien rechters ook mensen zijn, is het antwoord ‘Best mogelijk van niet’.

 6. @Sen Huwa [6]:

  Ja, de werkelijke reden! Post-calvinistisch egalitair! Gecultiveerde afgunst. De gebruikelijke neiging om iedereen die boven het maaiveld uitsteekt te willen onthoofden. Alles moet mooier, smaakvoller, deugdzamer, rijker, sexier, intelligenter, interessanter, stijlvoller, handiger, ambitieuser, heldhaftiger, ethischer en vastberadener is dan het eigen nietige ambtenarenpersoontje moet immers kapot.

  En dan het ook nog gooien op een bedreiging van de ontwikkeling. Volgens mij ontwikkel je een jaar alleen op zee meer dan twee jaar in de klas. Zelfkennis…..de waarachtige kennis.

 7. *Mag een NL rechter zich bemoeien met een meisje dat maar voor één-derde deel “VAN ONS” is?*

  Ze is helemaal niet “VAN ONS”.
  Wat mij betreft is ze 33% van haar vader, 33% van haar moeder en 33% van haarzelf.
  Als ze de leeftijd van 16 heeft bereikt (is m.i. een schappelijke grens) is ze 100% eigendom van zichzelf.
  In dit geval beslissen dus haar vader, moeder en Laura zelf over die zeiltocht.
  De overheid heeft helemaal niks te maken met hoe zij haar leven inricht.
  Daarbij komt natuurlijk ook dat ze de consquenties van haar handelen zelf moet aanvaarden en niet bij een eventuele mislukking moet gaan terugvallen op de overheid/belastingbetaler. Dat lijkt mij makkelijk in een contract vast te leggen.

  Die meid komt er wel en heeft de overheid niet nodig om tegenslagen op te vangen.

 8. ik snap het niet. Balkenende wilde terug naar die VOC mentaliteit. Gaat dit meisje de wereld rond zeilen, wordt ze in de gevangenis, ehhh, onder toezicht gesteld.

 9. @Hub Jongen [8]: Het niet mogen zeilen is ook een tegenslag. Daar wordt ze dan toch ook volwassener van? De publiciteit om haar heen, een vader die zijn onvervulde jeugddroom via haar alsnog wil vewezenlijken om een record te vestigen: dat is toch ook een bijzondere ervaring?
  Maar laten we vooral elke puber zijn of haar wensen inwilligen. Opvoeding, verantwoordelijkheidsbesef, alles het zeegat uit.
  Ben wel benieuwd hoe de reacties hier zouden zijn geweest als Laura midden op de Atlantische Oceaan in moeilijkheden was geraakt, de overheid onder publieke druk een reddingsactie op poten had moeten zetten en de marine dus voor ettelijke miljoenen een tienrtje moet redden omdat ze zonodig een unieke ervaring moest opdoen. Dan was het land voor de reageerders hier ook weer te klein geweest.

  Tony [18] reageerde op deze reactie.

 10. @Fred [17]:

  “Het niet mogen zeilen is ook een tegenslag. Daar wordt ze dan toch ook volwassener van?”

  Je verwart “volwassen worden” met cynisme. Jij visie op “volwassen worden” is als de slaaf die “volwassen wordt” dankzij de dwingelandij van zijn baas.

  “Maar laten we vooral elke puber zijn of haar wensen inwilligen. Opvoeding, verantwoordelijkheidsbesef, alles het zeegat uit.”

  Hier laat je zien dat je ouders niet als de legitieme voogden ziet, maar de overheid. Het is niet aan de overheid om “wensen in te willigen, op te voeden, verantwoordelijkheid te nemen.” Het is niet aan de overheid om in te stappen waar het arbitrair vindt dat ouders iets niet goed doen, met uitzondering van aantoonbare, bewijsbare mishandeling, misbruik of doelbewust in gebreke blijven.

  Als dat wel zo zou zijn, leven we in een dictatuur. Maar misschien dat dat ook je goedkeuring kan wegdragen. Dat blijkt vooral uit je uitspraak, waaruit blijkt dat je met plezier het feit overslaat dat de ouders, haar echte voogden, toestemming hebben gegeven aan hun dochter, alsof wat ZIJ vinden totaal onbelangrijk is en het uiteindelijk de overheid is, en moet zijn, die bepaalt.

  “Ben wel benieuwd hoe de reacties hier zouden zijn geweest als Laura midden op de Atlantische Oceaan in moeilijkheden was geraakt, de overheid onder publieke druk een reddingsactie op poten had moeten zetten en de marine dus voor ettelijke miljoenen een tienrtje moet redden omdat ze zonodig een unieke ervaring moest opdoen.”

  De reactie zou zijn dat dit soort diensten legitiem zouden zijn in een libertarische situatie waar iedereen verantwoordelijk is voor zichzelf en waar belasting zou worden betaald voor bescherming van rechten lijf leden en goederen, en in de huidige situatie niet omdat iedereen nu gedwongen moet meeschuiven, en zelfs in DAT geval nog wordt verwacht dat mensen niet van hun vrijheid en rechten gebruik maken omdat dit “kosten” met zich mee zou brengen.
  Je lijkt voorbij te gaan aan het feit dat niet preventie door betutteling, maar beschermen van rechten en optreden tegen initiatie van geweld een kerntaak is van een minimale overheid.

  In jouw wereld hebben mensen een *plicht* om veilig te blijven ten koste van rechten, omdat het anders in de kosten zou lopen bij eventuele reddingsacties.
  We betalen nu belasting voor deze diensten, maar tegelijkertijd wordt er blijkbaar door sommigen verwacht dat we het bestaan van deze diensten onnodig maken door risico te minimaliseren, alsof we voor niets belasting betalen.

  Kortom, beste Fred. De ouders betalen geen belasting om dingen NIET te mogen doen. Maar om beschermd of gered te worden door dergelijke diensten als het iets misgaat bij het WEL doen van dingen.

  Iemand betaalt (gedwongen) belasting, gebruikt zijn vrijheid en wordt vervolgens bekritiseerd omdat hij het bestaan en optreden van (met belastinggeld betaalde) diensten nodig maakt, ook al heeft hij er al gedwongen voor moeten betalen. Het moet niet gekker worden.

  Waar dacht je dat we eigenlijk belasting voor betalen, Fred? Zodat politie, ziekenhuispersoneel, en kustwacht lekker kunnen gaan klaverjassen in de baas zijn tijd omdat de overheid mensen dwingt risico te vermijden?

  Typisch het omdraaien van rechten naar plichten (of het niet gebruiken van rechten) in wat zogenaamd een “vrije” samenleving zou moeten zijn.
  Hetzelfde fenomeen zie je als individuen aan vrije meningsuiting doen, en enkele figuren zo handig zijn te stellen dat omdat hij met zijn vrije meningsuiting dreigementen op zich afroept, hij zelf ook maar voor zijn eigen beveiliging moet betalen, alsof hij dat al niet via de afgedwongen belasting doet.

  De “vrije samenleving” waarover collectivisten het hebben is dan ook een Orwelliaanse farce.

  Fred [19] reageerde op deze reactie.
  beek [22] reageerde op deze reactie.

 11. @Fred [19]:
  “Je veronderstelt nogal veel over wat ik denk en wie ik ben.”
  Zoals ik Tony’s uitgebreide (en wat mij betreft correct beargumenteerde) reactie lees interpreteert hij slechts jouw presentatie in je eerdere reactie. En eerlijk gezegd kom je op mij ook zo over.

  “Ondertussen schijn je te vergeten dat het hier een 13-jarige betreft.”
  Wat jij vergeet is dat het niet JOUW 13-jarige betreft. Dus wat geeft jou (of wie dan ook behalve de ouders) het recht om je daarmee te bemoeien?

  Als de staat besluit zich met de opvoeding van jouw kind te bemoeien, omdat zij vindt dat jouw aanpak te wensen over laat, roep je dan ook: OK overheid, je hebt gelijk? Of komt het dan ineens te dichtbij?

  Of waan jij je veilig voor arbitraire inmenging?

  First they came for piglet…

 12. @Fred [19]:

  Het is nogal vreemd dat je er vanuit gaat dat ik niet begrijp vanuit welke hoek je argumentatie komt, als je vervolgens doodleuk opnieuw laat blijken dat ik in mijn inschatting gelijk had.

  Voor wat betreft die vader, ook in dat geval is het niet aan jou of de overheid om motieven in twijfel te trekken.

  Het enige wat er toe doet is de aard van de handeling waar het hier om gaat (een hobby of sport), of de betreffende persoon het zelf wil (en dat is zo) en of er sprake is van mishandeling of misbruik of doelbewuste verwaarlozing (daar is geen sprake van), en of de overheid zich ermee dient te bemoeien als daar geen sprake van is.

  Overigens zitten de collectivisten blijkbaar wel op weer een slachtoffer van hun bemoeizucht te wachten.

  Verder sluit ik me bij R. Hartman aan.

 13. @Tony [18]:

  Tja.. Tony, ik vind dit een goede reactie.
  Het voorzorgprincipe van de overheid kan leiden tot het doden van elk initiatief. Initiatief brengt altijd risico’s met zich mee.
  Als de poging van deze Laura (die het zeezeilen met de paplepel kreeg ingegoten) mislukt, zie ik graag dat mijn belastinggeld wordt gebruikt om alles te doen om haar te redden.
  Maar dat mijn centen worden gebruikt om zo’n ambitie in de kiem maar vast te smoren, dat bevalt mij ook niet.
  De ene 13-jarige is niet te vergelijken met een of ander gemiddelde van een 13-jarige.
  Leerrecht is nog altijd een recht.
  Socialisten weten van rechten altijd weer onderdrukkende plichten te maken.

  beek [23] reageerde op deze reactie.

 14. @beek [22]:

  Dit klinkt heerlijk eenvoudig en simpel allemaal, als alleen mijn wil zou geschieden.

  Maar.. Een ander kan, met de inzet van ZIJN belastinggeld, precies het omgekeerde vinden.
  En dan ontstaat er een probleem: wie heeft het meeste recht om namens zijn belastinggeld te spreken?
  Wie gaat dat vaststellen?
  Kom ik toch weer bij die democratie terecht.

  flap [24] reageerde op deze reactie.

 15. @flap [24]:

  Sommigen zijn niet opgewassen tegen de vrijheid die het afwezig zijn van een overheid met zich mee brengt: ze willen niet dat dergelijke problemen opgelost worden zodat ze tóch indirect invloed uit kunnen oefenen als ze het eens zijn met de Mening van de Dag dan wel hun handen in onschuld kunnen wassen op het moment dat dat niet zo is onder verwijzing naar “de democratie”.

  Rare jongens, die democraten..

Comments are closed.