Meinungsfreiheit_stop_tyrannyOverheidsinterventie vereist tirannie, simpelweg omdat de overheid geen enkele dienst kan aanbieden zonder eerst deze elders weg te nemen of iemand te dwingen deze dienst te verlenen. De onwrikbare waarheid van deze stelling wordt bewezen door de machinaties van de Amerikaanse overheid aangaande haar voorgenomen interventies in de gezondheidszorg.

Een publieke dienst betekent in werkelijkheid de vernietiging van diensten. Daarom zijn politici er zo happig op om de overheid ‘diensten’ te laten aanbieden. Waar Obama erop hamert dat niemand bang hoeft te zijn voor zijn plannen omdat iedereen die tevreden is met zijn huidige ziektekostenregeling deze mag houden is de werkelijkheid dat die ‘huidige regeling’ binnenkort niet meer zal bestaan.

Immers, waar Obama zegt een ‘gezonde concurrentie’ na te streven is de realiteit dat de Staat geen concurrentie duldt. Het is immers onmogelijk voor commerciële, private marktpartijen om te concurreren met een ‘gratis’ overheidsdienst, waarvoor de premies middels dwang geïnd worden via dat andere instituut waar de Staat geen concurrentie duldt, de belastingmafia.

Het is voorspelbaar dat werkgevers, die nu hun personeelsverzekering via een commerciële marktpartij hebben geregeld en grote financiële voordelen kunnen behalen door deze contracten niet te vernieuwen maar deel te nemen aan de Staatsregeling, dat ook zullen gaan doen. Hierdoor zal de private sector uitgehold worden en nagenoeg verdwijnen, of gedwongen worden om namens de Staat haar diensten te gaan aanbieden, onder de condities van die Staat, zoals nu in Nederland ook het geval is.

Obama schermt graag met de ‘populariteit’ van Medicare bij senioren, maar verzuimt erbij te vertellen dat iemand die zijn hele leven voor zijn sociale zekerheidspensioen en Medicare premies betaald heeft, dit pensioen kwijtraakt als hij afziet van deelname aan Medicare (dat overigens op het punt staat failliet te gaan). Dus die ‘populariteit’ wordt middels chantage afgedwongen en mag waarachtige Orwelliaanse NewSpeak genoemd worden.

Waarom is het voor een overheid zo belangrijk om de gezondheidszorg te controleren? Niet alleen omdat het de macht geeft om te beschikken over leven en dood van haar onderdanen, al is dat zeker een belangrijke factor. Minstens zo belangrijk is echter de propagandafactor, de leugen dat iedereen “recht” heeft op gezondheidszorg. Maar dat is onzin, net zo’n onzin als dat iedereen “recht” zou hebben op een auto, of een huis, of een jacht.

Gezondheidszorg is een service, die verleend wordt door mensen die daar hun beroep van gemaakt hebben en hun brood mee verdienen. Wie daar gebruik van wil maken zal daar dus voor moeten betalen. Wie zich wil indekken tegen de risico’s van plotselinge hoge kosten kan daartoe een verzekering afsluiten. Dat is een contract, vrijwillig aangegaan tussen twee partijen, waarin precies wordt vastgelegd wat wel en niet door de verzekering gedekt wordt, anders gezegd, welke risico’s men zelf wenst te dragen, en welke men wil overdragen aan de verzekeraar.

Zodra de Staat ‘gratis’ (d.w.z. op kosten van de belastingbetaler) gezondheidszorg gaat bieden wordt zorg een privilege, waarbij de Staat eenzijdig bepaalt welke ‘gunsten’ men in het kader daarvan verleent en welke niet. Artsen kunnen niet meer bepalen welke behandeling of medicatie zij het meest doeltreffend achten, mensen kunnen niet meer bepalen wat ze wel of niet wensen te verzekeren, verzekeraars kunnen niet meer op premie concurreren; iedereen is aan handen en voeten gebonden door de Staat.

Door dit privilege als “recht” te verkopen wordt het fundamentele onderscheid tussen rechten en privileges steeds verder vertroebeld, hetgeen het voor de Staat eenvoudiger maakt onze echte rechten, met instemming van de burger, tot privileges om te buigen en deze vervolgens af te nemen. Daarbij heeft die burger steeds minder zicht op wat zijn echte rechten zijn.

Hoe groot de belangen van de Staat in deze kwestie zijn mag blijken uit de vreemde bochten waarin de pro-Obamacare-beweging (zeg maar The Democrats) zich kronkelen nu er toch verzet blijkt te ontstaan tegen de stoomwals-aanpak van het wetsontwerp van meer dan 1000 pagina’s dat door vrijwel niemand daadwerkelijk is gelezen. Dat lezen wordt ook actief ontmoedigd; men moet niet zo gefocust zijn op de ‘fine print’. Nancy Pelosi heeft Obamacare-critici al racistische Nazi’s genoemd.

Inmiddels bombardeert het Witte Huis de Amerikaanse burger met emails, variërend van propagandistische kettingbrieven die men geacht wordt door te sturen naar familie, vrienden en bekenden, tot oproepen om uitingen van kritiek op Obamacare (HR3200), waargenomen in emails of op weblogs, aan te geven bij de Staat via het email adres flag@whitehouse.gov. Mark Steyn schreef er dit briljante artikel over.

Afsluitend een citaat van Thomas Sowell waarbij ik me van harte aansluit:

I would rather see politicians hanged than see their children smeared

Inderdaad. Who is John Galt?

Bronnen (en naast het Mark Steyn artikel verplicht leesvoer voor wie wil bevatten hoe groot de tirannieke aspiraties van westerse overheden in het algemeen en dia van Obama in het bijzonder zijn):

A Public Option That Destroys All Options
Obama’s Email Stunt and the March to Fascism
Obama’s DNC Mouthpiece
America’s Mobocracy
De Whitehouse klik-oproep
HR3200 (pdf alert)

20 REACTIES

 1. Goed verhaal. Het is heel opmerkelijk hoe de Obama-manie zelf racistische Nazi trekjes heeft ontwikkeld. Kritiek op “de grote leider” wordt als “racisme” afgedaan, want Obama staat kennelijk boven de kritiek en is onfeilbaar. Het Steve Jobs effect; directeur van een computerfabriek (Apple) die graag kritiek geeft op andere computerproducenten, maar met advocaten dreigt waneer een ander hem op gelijke wijze van repliek dient.

  Het aangeven van critici bij de staat is bekende praktijk bij Nazi-, communistische-, en andere dictaturen.

  Maar ondanks alles zijn zelfs Obama fanboys nog niet half zo slaafs als het gemiddelde stemvee in Nederland, dat helemaal niets lijkt te geven om zijn vrijheid, privacy en geld.

  PS: fijn dat de alinea’s weer werken bij het “reaguren”.
  GB [4] reageerde op deze reactie.

 2. Ik ben in Bangkok verzekerd 2 volwassen en 2 kinderen voor de prijs van een verplicht verzekerde in NL,1200 euro per jaar vrijwillig, als je hier niet verzekerd wil zijn doe je dat niet zelf weten.
  Ik heb trouwens bekenden die niet verzekerd zijn en betalen als ze zo ver zijn dat er wat is,omdat de kans dat er wat aan de hand zal zijn klein is, dat is hun keuze/risico dan weer.

  *maar helpen ze je dan als je geen verzekerd bent en je krijgt een ongeluk of zo ?
  ja, het zijn Boedhhisten dat moet van Boeddha.
  in NL en de VS laten ze je sterven op de gang, had je maar moeten betalen.

  Sophia [20] reageerde op deze reactie.

 3. Goed stuk. Heb nog niet al je bronvermeldingen gelezen, maar ga dat zeker nog doen.

  De passage, dat men niet de “fine print” van een 1000 pagina’s tellend wetsontwerp moet gaan lezen is frappant voor de Obama-aanhangers. Gisteren een Belg gesproken die Obama roemde om zijn visie en geloof in de toekomst: “DAT ontbreekt nog in de EU, geloof, visie en denken in concepten”, zei hij.
  Toen ik hem vroeg concrete en rationele “Obama-argumenten” te noemen werd het stil. Het gesprek ging verder over EU, NL en België. Geen enkel concreet argument. En dat van nota bene een redelijk gefortuneerd zakenman “in ruste”.

  Wat ik wil zeggen: het is hier net zoals het tegenhouden van het lezen van de “fine print”. Ze willen gewoon dat je achter de visie aan loopt, achter de loze kreten, achter de concepten, zonder zelf na te denken. En het ingekakte, geconditioneerde gepeupel trapt er met grote voeten in.
  Om met Louis van Gaal te spreken: “Ben ik nou zo slim of zijn die anderen zo stom?”

 4. @Bon Vivant [1]:

  *Het is heel opmerkelijk hoe de Obama-manie zelf racistische Nazi trekjes heeft ontwikkeld. Kritiek op “de grote leider” wordt als “racisme” afgedaan, want Obama staat kennelijk boven de kritiek en is onfeilbaar.*

  Je wordt op je wenken bediend Bon Vivant! Lees het onderstaande linkje maar eens.

  Je zet alle GEWONE burgers (want dat is het merendeel) die kritiek op jouw dictatoriaal bewind hebben weg als extreem rechtse rednecks en je hebt succes.
  Het werkt altijd! Kijk maar eens naar de comments op nujij. Ongelofelijk dat mensen gewoon ongenuanceerd oordelen over deze Obama criticasters op basis van zo’n eenzijdig artikel.

  http://www.nu.nl/algemeen/2058955/veel-meer-extreem-rechtse-milities-in-vs.html

  beek [5] reageerde op deze reactie.
  R. Hartman (NI) [6] reageerde op deze reactie.

 5. @GB [4]: Yeah, well…
  Komt uit dezelfde hoek die Wilders als ‘extreem rechts’ en ‘racistisch’ betitelt. Zegt me niet zoveel.

  Ook de fijne sneer dat een Fox presentator Obama voor ‘racist’ uitmaakte spreekt boekdelen; tenslotte liet Obama zelf zijn masker vallen toen hij die blanke politieman de les las, waarna hij een week nodig had om het tumult wat te sussen, inclusief een ‘beer summit‘. Om nog maar te zwijgen over zijn omstreden, veelbekritiseerde benoeming van de openlijk racistische Sotomayor.

  Neem alleen al een zin als deze:”Zij constateren de sterkste stijging in ruim tien jaar van de racistische bewegingen, die ook tegen allochtonen en inmenging van de overheid zijn.
  Lees maar eens goed; hier klopt heel veel niet aan.

  Of deze: “Zo zinspeelde de gouverneur van de zuidelijke staat Texas eerder dit jaar op afscheiding, uit woede over de overheidsrol bij het herstel van de economie.
  Ja hoor, echt extreem rechts, om voor je constitutionele soevereiniteit op te komen.

  Laat maar zitten…
  Bon Vivant [16] reageerde op deze reactie.

 6. @beek [5]:

  Ik heb toch stellig de indruk dat men die burger met kritiek op één hoop veegt met die extreem rechtse redneck.

  Zie onderstaand stukje uit het artikel;

  “Zo zinspeelde de gouverneur van de zuidelijke staat Texas eerder dit jaar op afscheiding, uit woede over de overheidsrol bij het herstel van de economie.”

  De overheidsrol bij het herstel van de economie is sowieso al een stompzinnige tegenstrijdigheid maar daar gaat het nog niet eens om;
  Wat heeft deze zinsnede te maken met het kopje van extreem rechtse milities? Is iemand die woedend is op de overheidsrol een extreemrechtse gek?? Het artikel suggereert dit en slaat dus als een tang op een varken.

  Edit; ik zie dat R. Hartman mij al voor is geweest 😉

  Bon Vivant [16] reageerde op deze reactie.

 7. @Anno Zijlstra [10]: Wie het ook geworden was in de VS (Palin/McCain, Bush III, Obama of de kerstman): het zomaar achter nietszeggende mensen aanlopen blijft dom. Het is geen keuze van de ene waardeloze nietsnut of de andere in de politiek, het is de keuze “wel of niet vertrouwen in de politiek”.
  Het vertrouwen op de “bescherming” van overheden, dat is pas dom. Niet zelf nadenken, vertrouwen op loze kreten en slogans zonder inhoud, dat is pas dom. Dat is wat het grootste deel van de bevolking doet, omdat ze te lui en te laks is om zich verder te verdiepen in dit soort zaken.
  Ik doe daar beslist niet aan mee, zoek verder dan het propagandenieuws in/op kranten en tv, dus ik vind mezelf daarom best slim. 😉
  Voor degenen die dit niet snappen: welterusten verder en slaap zacht.

  Herr Flick [13] reageerde op deze reactie.

 8. Goed artikel Hartman!

  @Anno Zijlstra [10]: Anno, een tijd terug dacht ik nog dat McCain beter zou zijn dan Obama. Zoals Bush beter was dan Al Gore, .. . Ik ben er achter gekomen dat het niet uitmaakt wie de verkiezingen wint.

  Dit is allemaal slechts schijn. De president van de VS is enkel de woordvoerder van de échte machtshebbers. Zowel McCain als Obama dansen op de fluitjes van de echte macht.
  Dit gaat niet over links en rechts. Het gaat om het ‘systeem’, de overheid, in stand te houden. Het gaat er om de mensen te doen geloven dat het gaat tussen Obama en McCain, terwijl het eigenlijk allemaal draait om slaafs het systeem te blijven volgen.
  Meer en meer Amerikanen hebben dit door.. Obama brengt helemaal geen change, maar doet gewoon verder zoals Bush deed. (Check The Obama Deception)

  Amerika wordt gestuurd door het militair industriële complex. Ik ben benieuwd hoe lang dit nog stand gaat houden. De Federal Reserve krijgt bakken kritiek over zich heen, Obama is ontmaskerd, … We’ll see.

  Herr Flick [13] reageerde op deze reactie.
  Anno Zijlstra [14] reageerde op deze reactie.

 9. @Paul Martens [11]:

  Juist !

  Wie citeerde hier laatst ook al weer Lowieke van Gaal ?

  “Ben ik nou zo slim, of ben jij nou zo dom ?”

  Werkelijk grandioos.

  @surfer [12]:

  En alweer juist !

  Het aantal mensen dat inziet dat men in wezen constant bij de neus genomen wordt, dient te groeien. Zegt het voort, zegt het voort !

 10. @surfer [12]:

  Laat ik zeggen dat ik McCain een aardige man vind, held ,man van stavast, geen doetje, mijn kritiek zit meer in de aanpak hoek, ik vond zijn keuze voor Palin een grote miskleun,ook al omdat de republikeinen wel goede vrouwen hebben, met bestuurlijke ervaring.
  Dan Iran, Obama is daar in 2011 weg McCain had dat niet gedaan, evenals die rare bajes op Cuba sluiten.
  Verder denk ik dat McCain geen entree heeft overal zoals Obama,dat is een voordeel, Obama is meer handig diplomatiek, denk even aan wat hij in derde wereld landen voor impact heeft.
  De crisis had McCain niet zo fors aangepakt, Obama zijn aanpak zorgt voor een vlot herstel nu.(en stijgende schulden, maar die hadden ze toch al)

  De gezondheidzorg dienst aangepakt te worden, doet Obama,McCain had dit zeker niet gedaan en alles bij het oude gelaten.
  Was McCain een slechte president geweest ?
  Ik denk het niet, de man heeft veel ervaring,maar de credits die Obama heeft werken in het voordeel van de USA,denk even aan Midden Amerika, en Zuid Amerika de buren van de VS,onder Bush was die relatie beneden het vriespunt gedaald,nu klaart de lucht weer op.
  Echt oordelen kan nu nog niet, zelfs een jaar is te kort, over 3 jaar weten we meer, ik denk dat Obama een slimme gast is , en slimme mensen doen vaak slimme dingen.

 11. @R. Hartman (NI) [6]: @GB [7]:

  Tja, dit is retoriek van het niveau dat je vroeger tegenkwam in “kommunistiese” landen. Oostblok en zo. Daar is men intussen iets wijzer geworden, maar hier is het behoorlijk achteruit gegaan.

  Binnenkort is het 20 jaar geleden dat de Berlijnse muur viel. Zou men het in West Europa nog willen vieren, anders dan binnen het kader van EU propaganda?

 12. @Bon Vivant [17]:

  Er is bijna geen mens die doorheeft wat een liederlijke onzin Keynes heeft gedebiteerd. Hazlitt heeft dat ooit helemaal afgekraakt, maar bijna geen mens kent het boek: The Failure of “New Economics”, An Analysis of the Keynesian Fallacies. Kun je gratis downloaden op http://www.mises.org

  Zogenaamde economen zijn allemaal in zijn geest opgeleid, zonder dat men bijvoorbeeld het Oostenrijkse alternatief heeft kunnen bestuderen. Je kunt het ze bijna niet eens kwalijk nemen. Triest blijft het, dat wel.

 13. @erdebe [15]: Dank je. Net je stuk bij Stan gelezen, helder, waar ene Cor meende e.e.a. ‘gedateerd’ te kunnen noemen uitsluitend omdat Duns “niets van die burgeroorlog” merkt als-ie “in Denver over straat loop[t]”.

  Da’s net zo iets als roepen dat Global Warming ‘echt’ is, omdat je ‘dat kunt voelen’, iets dat door de HVV redactie dan weer wel (terecht) belachelijk wordt gemaakt. Tja.

 14. @Anno Zijlstra [2]:

  Mijn neefje (nu 19jr) woont in de USA waar hij ook geboren is.
  Hij is niet verzekerd omdat hij de premie niet kan betalen!!!

  Het is dus GEEN keuze of je wel of niet verzekerd bent.
  Hij heeft een inkomen van 1000 US dollar per maand en werkt de nachtdiensten bij een plaatselijk tankstation met kleine shop.

  Hier in Nederland is de premie ook steeds hoger aan het worden.
  Het is dat het in Nederland wettelijk verplicht is dat mensen zich moeten verzekeren EN als je een gering inkomen hebt je een toeslag kunt krijgen van maximaal 53 euro per maand (dacht dat het max 53 euro was).

  Komend jaar gaat die premie met zeker 10 euro per maand omhoog.

  Dat lijkt niets maar voor mensen met kleine baantjes is dit veel geld. En niet iedereen heeft het geluk dat hij/zij een HBO opleiding heeft kunnen volgen, niet iedereen bezit immers die capaciteiten.

Comments are closed.