JusticeDe titel van het stukje dat Guido agelopen zaterdag plaatste trok mijn bijzondere aandacht vanwege het gebruik van twee concepten die mij erg boeien. Wie mijn stukjes in het verleden las, weet dat. Maar ik kwam toch een beetje bedrogen uit. Behalve een “goede raad van Tante Kaat” over hoe we met zijn allen de overheid kunnen lamleggen door massaal te gaan Wob-ben en wat zijdelings, bij wijlen niet geheel correct* verklaarde, rechts- en politiek filosofische begrippen, bevatte het artikel weinig dat mijn honger kon stillen. Wat is recht? Wat is rechtvaardigheid? Wat is de relatie tussen beide? Is er een recht op rechtvaardigheid?

 Ik zal beginnen met het antwoord op de laatste vraag: NEE!  Ik besef dat heel weldenkend Nederland nu op zijn achterste poten gaat staan. Dit is toch ongehoord. Er moet gewoon een recht op rechtvaardigheid bestaan. Wel ik daag ze andermaal uit mij het bewijs te leveren. En dan zie ik het al komen: God wordt er bijgesleurd, of de grondwet. Maar dat volstaat niet (zie mijn eerdere stukjes). De meesten zullen het hierbij al opgeven. Een enkeling zal de moed hebben om de theorieën van het natuurrecht van naderbij te bekijken.

 Wat is rechtvaardigheid? Het is een erg moeilijk begrip. En het heeft minder met ‘recht’ vandoen dan de Nederlandse term op het eerst gezicht doet vermoeden. Het Engelse justice refereert meer naar het begrip just dat duidelijk meer in de ethische dan in de juridische sfeer licht. Rechtvaardig zijn wordt meestal gezien als een deugd. En het is in die zin dat de door Guido geciteerde uitspaak van Augustinus gelezen moet worden. Maar noch Guido, noch Augustinus’ citaat geven ons een antwoord op de inhoudelijke vraag.

 Het begrip is zo moeilijk te vatten, dat John Rawls er dikke boeken heeft over geschreven die zo moeilijk zijn dat behoorlijk intelligente mensen als Dirk Verhofstadt er alleen over schrijven wat anderen erover geschreven hebben. Ik moet toegeven dat A Theory of Justice ook in mijn boekenkast grotendeels ongelezen staat. En dat heeft deels te maken met mijn weerzin tegen het lezen van theorieen die zo complex geformuleerd zijn dat het al even moeiliijk wordt om ze te weerleggen. Dus moet ik voorlopig, tot de overheid (en mijn vrouw) mij de tijd gunt om het werk te lezen, Rawls Theory beoordelen aan de hand van de beoordeling van Verhofstadt die zelf Percy Lehnings overzicht gelezen heeft.

 Volgens Verhofdtadt/Lehning is ‘fundamentele gelijkwaardigheid’ en de Kantiaanse visie dat de mens geen middel maar een doel op zich is Rawls uitgangspunt om te besluiten dat mensen een aantal onaantastbare rechten hebben. Maar noch Rawls, Kant, Verhofstadt of Lehning lijken mij in staat om hun uitgangspunten en de relatie met hun conclusie te bewijzen. Het zijn filosofische axioma’s. We moeten ze maar aannemen omdat de grote Kant of  de belangrijke Rawls het zegt? Het spijt me: niet goed genoeg!

 “Het probleem, aldus Rawls, is het feit dat mensen niet dezelfde kansen hebben ingevolge verschillende natuurlijke bekwaamheden, de sociale achtergrond en het geluk of ongeluk waarmee de mens in de loop van zijn leven te maken krijgt. Daarom is verdeling nodig.” Daarom? Ik zie niet direct waarom het niet hebben van gelijke kansen reden zou zijn voor moeten herverdelen en hoe een dergelijk moeten zich verhoudt tot die zogenaamd onaantastbare rechten die een paragraaf eerder (in Verhofstadts verkorte versie van de verkorte versie, wel te verstaan) plechtig beloofd werden. Aantastbare onaantastbare rechten? Bestaat er zoiets?

 Een recht is veel makkelijker te definiëren. Ik heb in de theorie van Richard D. Fuerle een rechtstheorie gevonden die bijzonder bevattelijk (voor ieder met hoger dan debiel niveau intelligentie) uitlegt hoe uit een onmiskenbare reële feitelijke waarneming een recht kan worden afgeleid. Ik heb het vaak uitgelegd. Een recht is een aanspraak van een wilsbekwaam wezen op het gebruik van een materiële zaak die zijn geldigheid ontleent aan het feit dat er op dat gebruik geen enkele andere aanspraak gemaakt kan worden die op louter objectieve gronden prioriteit moet hebben. Het eerste en belangrijkste voorwerp waarop een wilsbekwaam wezen een (gebruiks)recht vestigt is zijn eigen lichaam. Hij krijgt het van zijn moeder, die het hare kreeg van haar moeder, die op haar beurt… Zo gaan we terug tot de eerste persoon die een wil verwierf. Wanneer dat precies was mag interessant zijn, maar is voor de rechtstheorie volstrekt irrelevant.

 Uit de gestelde definitie – tot het vinden van een betere kan ik niets anders dan deze hanteren en ik raad u ten zeerste aan om haar goed te onderzoeken – volgt vanzelf dat een recht op vrijheid, een recht op leven, een recht op meningsuiting niet kunnen bestaan. Vrijheid, leven en expressie zijn wel natuurlijke gevolgen van de rechten die erkend moeten worden. Het recht op het gebruik van het eigen lichaam wordt duidelijk geschonden wanneer iemand tegen zijn wil achter slot is gezet, als het leven ontnomen wordt, of wanneer het lichaam monddood wordt gemaakt. Bij toepassing van deze rechtstheorie is het niet nodig om tweeënhalf duizend jaar te palaveren over een concept als “vrijheid” of vierhonderd achtenzeventige, vaak onberijpbare artikelen te schrijven om het te bekomen.

 Aangezien rechtvaardigheid een ethisch concept is, kan het niet objectief gedefinieerd worden. Er zijn als het ware evenveel rechtvaardigheden als er rechtvaardigheidsbeoordelaars zijn. Ik vind het bijvoorbeeld heel onrechtvaardig dat ik weer eens een mooie vrije dag heb moeten verliezen aan het invullen van mijn belastingaangifte. De rakkers van Tax Justice Network hebben daar wellicht een heel andere mening over. En er bestaat geen rechter die het pleit kan beslechten zonder zichzelf buiten het rechtskader te begeven. “If people have conflicting claims, the theory must tell us which party wins”, shrijft Fuerle (mijn cursivering).

 Begrippen als fair, goed, billijk en rechtvaardig zijn oughts die niet uit de natuur kunnen worden afgeleid. A fortiori is het onmogelijk om tot een recht op rechtvaardigheid te besluiten. Het Nederlandse juridische model bejubbelen als deugdelijk omdat het met een halfbakken trias politica de rechten van haar onderdanen zou beschermen is al helemaal te gek. Het enige juridische model dat rechten beschermt is een model dat geen onderdanen heeft: de natuurrechtelijke anarchie.

 


* Bea en haar ministers horen in een striktere versie van een trias politica stelsel niet tot de wetgevende macht. Alleen de volksvertegenwoordiging hoort de wet te bepalen. In de meeste moderne democratieën heeft de uitvoerende macht wel invloed op de wetgevende, hetzij via initiatiefrecht, hetzij via medegoedkeuringsrecht of alleen vetorecht. In de praktijk is de uitvoerende macht vaak de motor van de wetgevende, en is de volksvertegenwoordiging slechts een nutteloze, geldverslindende praatbarak.

16 REACTIES

 1. Recht en Rechtvaardigheid.
  Is het niet eenvoudiger om het eerst eens te worden dat er maar één fundamenteel moreel recht is, dat intermenselijke acties goedkeurt, namelijk ieders recht op zijn eigen leven.

  Dat betekent dat de mens dan ook het recht heeft om alle rationele handelingen te verrichten om dat leven in stand te houden en er ook van te genieten. Alles zolang hij geen inbreuk maakt op de gelijke rechten van andere mensen.

  Alle andere rechten staan hiermee in verband of zijn er van af te leiden.

  We spreken dan niet over de miljoenen regels die politici bedacht hebben en in dikke boeken presenteren als “rechten”.

  Hoewel dit mogelijk dieper gaat dan het Libertarisme (het is objectivisme) zie ik geen probleem met het objectief beoordelen van dit moreel principe.
  Het genoemde voorbeeld van gedwongen worden door anderen om eem dag te besteden om je belastingpapieren in te vullen, is duidelijk een schending van dat basisrecht.

 2. @Hub Jongen [2]: heb je enig idee waarom het volk dat slikt en zich als schapen in de communistische heilstaat laat drijven?

  Tweeledig. Enerzijds volkomen desintresse en anderzijds een misplaatst vertrouwen in onze overheid.. Al loopt dat laatste op het moment met rasse schreden terug, misschien is dit wel de tijd om nog wat hartnekkiger aan de stoelpoten van de gevestigde orde te gaan zagen.

 3. Beste Hub,

  Wat je voorstelt is een variant van het sociaal contract: rechten zijn rechten omdat we het over eens zijn. Edoch, een dergelijke theorie werkt niet tegen zij die niet instemmen. En blijkbaar zijn er erg veel mensen, misschien wel een overgrote meerderheid, die het met jouw contract niet eens zijn. Neem van mij aan dat je nooit tot een 100% instemming komt. En je kan niemand dwingen om het met de conventie eens te zijn. Dat is een contradictie in terminis met de soevereiniteit zelve.

  Een conventionele rechtstheorie is “I believe, […] deeply flawed. Any attempt to “fix” them will result in makeshift, patchwork theory that surely cannot be valid. Moreover, these theories do not fully meet all the criteria for an acceptable theory of rights.” (Richard D. Feurle)

  Hub Jongen [6] reageerde op deze reactie.

 4. @Arjen [5]:
  Zoals ik jou begrijp, bestaan er dus geen “Rechten”?

  Dan zou niet kloppen: “Is het niet eenvoudiger om het eerst eens te worden dat er maar één fundamenteel moreel recht is, dat intermenselijke acties goedkeurt, namelijk ieders recht op zijn eigen leven.”

  Dat zegt dan weer dat als jouw leven niet van jou is, dan is het van 1 of meer anderen? En die mogen dan ermee doen wat zij willen?

 5. Deze snap ik niet. Een rechtstheorie is een theorie die rechten probeert te verklaren. Het zou redelijk debiel zijn om het bestaan van het onbestaande te willen verklaren. Natuurlijk bestaan rechten. De vraag is hoe verklaren we het, hoe bewijzen we het. En conventie is geen geldige verklaring. Een conventionele verklaring draagt overigens een cirkelredenering in zich: als het zelfsbeschikkingsrecht van een conventie afhangt, waar komt dan het recht om een overeenkomst te sluiten vandaan? Van het zelfbeschikkingsrecht dat we door de conventie proberen te verklaren?

  De laatste zin is bij van Dun geleend, denk ik. Maar klopt het wel dat uit “mijn leven is niet van mij” moet volgen “mijn leven is van iemand anders”. Is het zo dat iets altijd van iemand moet zijn? Wat valt er onder ‘iets’? Wat betekent ‘iemand’? Waarom is iets altijd van iemand? Ik denk hierover na.

 6. Bij de eerste regels dacht ik het al en na de eerste allinea wist ik het zeker: Arjen is back!

 7. Het lijkt er zowaar op, dat Arjen iets heeft opgestoken van die discussie met Huub Mooren destijds.

 8. DE VOLKSGEZONDHEID IN NEDERLAND VERKANKEREN EN HET VOLK DER NEDERLANDEN VLEUGEL LAM EN MOND DOOD MAKEN

  overheid en chemische rest industrie zaten in de jaren 80 a 90 op gescheept met klasse 1 gevaarlijke kanker verwekkende zwarte lijst stoffen deze waren normaal op geslagen in zwaar gewapende meters dikke betonnen bunkers naast het radio aktief afval dat kosten de overheid en de chemische rest industrie miljarden gulden toen die tijd en hebben sinds de jaren 80 a 90 goedkopere manier gevonden hier in nederland die miljarden euro s gingen op leveren ten koste van de volksgezondheid hier in Nederland waar onder de verhoogde kanker gevallen vandaag de dag zijn ontstaan wij kunnen spreken dat er met opzet door middel van geld en collusie massa moord wordt veroorzaakt. dit zijn zwarte lijst stoffen die door de EU al jaren geleden aan banden zijn gelegd maar nog steeds worden her gebruikt door middel van afvalbeheersplan van minister Cramer ministerie van Vrom. ook zijn er in de bestrijdings middelingen wet bewust gaten geslagen door de overheid om deze klasse 1 kanker verwekkende stoffen te kunnen her gebruiken in meerdere producten en die weer terug te brengen bij de consument. Wel te verstaan onze gevaarlijke klasse 1 kanker verwekkende zwarte lijst stoffen van de chemische rest industrie vervolgens worden de zwarte lijst stoffen dan tot impregneer middel vervaardigt door Hickson Garantor te Nijmegen.deze zeer grote firma haalde ook de gevaarlijke stoffen op bij de metaal fabrieken en erts smelterijen hier in Nederland. Vervolgens word dit goedje tot diep in de kern van schoon hout gespoten deze stoffen zijn chroom 6, arseen zuur,koper 2.als dit proces is gebeurd wordt het hout vervolgend naar de hout fabriek gebracht om daar vervolgens te worden vervaardigt tot tafels,stoelen,schuttingen,vloeren,paaltjes,hekken,tuinhuisjes de overheid heeft op de manier collusie weten te vormen met de chemische rest industrie,ook heeft de overheid zich zelf immuun gemaakt door de twee gestelde pikneer arresten van de raad van state en aan het hooft van de raad van state staat als voorzitter koningin Beatrix die aandelen had in bilton en Shell en die op haar beurt jaren geleden schadalen hadden veroorzaakt met dumpen van chemische rest stoffen het plaatje is nu compleet.tevens mocht u aangifte willen doen u vervolgends door de overheid buiten spel wordt gezet door de politie,rechters,nationale en europese ombudsman,europese parlement te brussel.alle wegen worden geblokkeerd en afgesloten naar gerechtigheid en zwaar de kop ingedrukt.het probleem van deze zwarte lijst stoffen bestaat nu al zo 20 tot 30 jaar en het verkankeren van nederland neemt in meerder maten toe,overheid verteld de burger niets over her gebruik van zwarte lijst stoffen waardoor op deze manier de burger dom word gehouden en weinig tot niets komt te weten en waardoor ook uit eindelijke massa moord in nederland is ontstaat rechten worden geschonden

  afzender:verzet_tegen_onrecht@casema.nl

  R. Hartman (NI) [11] reageerde op deze reactie.

 9. @m.meijer [10]: Ik heb u al eerder verzocht geen enorme lappen tekst op de site te plempen. Nu valt het met de omvang van deze nog mee, de leesbaarheid is echter nog droever dan de eerste.

  Interpunctie is niet voor niets onderdeel van de Nederlandse taal, evenals kapitalen op de juiste posities. Ook indeling in alinea’s bevordert de leesbaarheid.

  Ook deze tekst lijkt, net als uw vorige, domweg gekopieerd en geplakt. Slecht voor uw geloofwaardigheid. Heeft u zelf geen mening?

  Indien u serieus genomen (of zelfsmaar gelezen) wilt worden dient u enige aandacht aan uw opmaak, en daarmee dus uw leesbaarheid te geven. Wilt u dat niet, dan kunt u zich de moeite van het reageren beter besparen; dat is in ieders voordeel.

  Zoals u nu post wekt u slechts irritatie op.

 10. het valt wel mee met de text en nee dit is niet gekopieerd ik word toch zo ziek van al die spijkers op laag water zoekers het gaat om de boodschap niet meer niet minder en jammer als er enige fouten in zitten en ja deze ik zeker geloof waardig omdat het op de waarheid is gebaseerd er zullen altijd mensen zijn die dit ten alle tijden buiten beeld dreigen te brengen ik sta boven dit alles en mijn antwoord terug is dat de vorige text inderdaad te lang was maar het verhaal dient te worden verspreid omdat we alle tegen massa vergiftiging international aan kijken daarom moest het verhaal zo lang zijn een uit zondering dus.het betekent niet dat deze text iets te vewijte valt ook al heeft deze spel fouten,dan moeten ze hier maar mee leren leven.zie het complete plaatje waarom het uit eindelijk gaat niet meer niet minder ik geef geen antwoord meer terug

  R. Hartman (NI) [13] reageerde op deze reactie.

 11. @m.meijer [12]: Zucht. Als u niet voldoende respect voor uw publiek op kunt brengen om enige moeite te steken in de opmaak van uw boodschap moet u niet verwachten dat iemand die woordenbrij gaat lezen. Heeft niets met “spijkers op laag water” te maken, maar alles met wellevendheid.

 12. ik verwacht niets als het een belangrijk bericht is wordt het toch wel gelezen,of er nu wel of geen spel fouten in zitten dan moeten ze daar maar mee leren leven het gaat immers om de boodschap en niet de taal kunst.en juist dit is inderdaad
  spijkers op laag water zoeken en mocht je deze web pagina bezitten wat doe dan moeilijk dan haal je het bericht er gewoon weer van af zonder achter elkaar comentaar te geven ik sta immers voor veel meer dan ooit iemand voor mogelijk had kunnen houden ik heb namelijk tegen politiek al meer dan 15 jaar gestreden en weet tot de kern wat daar speelt en ik kan u 1 ding zeggen het is gericht om 90 procent van de wereldwijde bevolking uit te roeien dat betekent ook u en ik dus.wat sta je nog spijkers op laag water te zoeken elke dag kan de laatste zijn en zo als het er nu uit ziet heeft iedereen nog 20 jaar dus maak er wat van u laaste 20 jaar van uw leven daarna kunt u een andere leven gaan verwachten die niet leuk zal zijn maar eerder gericht is een leven te beeinigen.

 13. @m.meijer

  U heeft vast een goede boodschap, maar u doet teveel bladiebla. Zoals u schrijft, leest niemand..iets met aangeleerd gedrag en hersenfunctionaliteit…zonde van u tijd. Daarnaast brengt u het niveau van deze site drastisch naar beneden en dan meneer Meijer geeft u tegenstanders voer voor hun laster.

  Nou daag

 14. Recht is recht als het niet krom is. Wat doet het recht het vaart geheid vaste koers vooruit. met een doel recht te behalen door het krome te laten waarvoor het dient rechte voorne trekken met de bedoeling het makelijker te maken voor een visie die de rechter ook denkt aftestemmen op de grond rechten in de Nederlansdse samenleving om onderdak schoeisel en te eten en te drinken (maslov) piramide gewijs recht op deze zaken is dat wij u en ik het verzaken dat de mens gelijke rechten heeft maar wij als naaste een andere niet in zijn rechten laat om zelf te beschikken over het feit dat er armen zijn die onderdrukt worden door de rijken in geest ziel en lichaam welk recht hebben wij het recht af te pakken van hen die alle grondstoffen en bestaansrecht is afgenomen omdat een ander zijn recht belangrijker vind dus krome beweerredenen te gebruiken het recht te buigen inplaats zelf te buigen en in te leveren zodat het recht verdeeld word.

Comments are closed.