Person_Friedman_RoseHelaas is Rose Friedman, de weduwe van Milton Friedman, op 18 augustus op 98-jarige  leeftijd   overleden.

Hugo van Reijen

Rose Friedman en Milton zijn in Nederland vooral bekend door hun 10-delige TV serie: “Free to Choose”, die later in boekvorm is uitgegeven.  Dit boek is ook in het Nederlands vertaald en een groot succes geworden: “Aan ons de Keus”

Het voorwoord van de schrijvers eindigt met een goed advies. Vooral ook voor libertariers die wel eens verwachten dat iemand die zijn hele leven bewerkt is door staat, kerk en school propaganda, na een uur of een avond de libertarische moraal als de juiste gaat zien.

Rose en Milton:
“Iemand die binnen één avond te overreden is (of zelfs binnen 10 uur over 10 avonden verdeeld) is niet werkelijk overtuigd.  Hij kan binnen één avond opnieuw worden omgepraat door iemand met tegenovergestelde ideeën.
Overdenk de dingen op uw gemak, weeg de verschillende argumenten tegenover elkaar af,  laat het geheel kalm op u inwerken en neem er de tijd voor uw voorkeur tot uw overtuiging te laten uitgroeien.”

24 REACTIES

 1. Helaas zijn er gisteren ook diverse andere mensen overleden. Zeer betreurenswaardig, vooral voor de naasten.

  Misschien is het handig om uit te leggen wat Rose Friedman voor het libertarisme heeft betekend. Als dat hetzelfde is als Milton Friedman, dan is het niet veel.

  Voor de goede orde: Milton Friedman was een statist, die zich voordeed als vrije markt proponent. Niet mijn vriend.

  beek [2] reageerde op deze reactie.
  hugo van reijen [14] reageerde op deze reactie.
  ffi [19] reageerde op deze reactie.
  hugo van reijen [22] reageerde op deze reactie.

 2. @Andre [1]:

  De meetlat van Andre om anderen de maat te nemen, is buitengewoon streng, dat blijkt.
  Andre is wel consequent als anarcho-kapitalist.
  Of hij ook realistisch is, dat is een andere zaak.
  Sommige psychiatrische patienten zijn ook buitengewoon consequent: zij voelen zich geroepen om steeds b.v exact vijf maal hun voeten te vegen, of blijven consequent in het volhouden dat ‘de wereld’ het juist tegen hen heeft gemunt.

 3. Milton Friedman mag dan wel geen 100% libertariër zijn geweest, hij heeft uiteindelijk wel vele, vele malen meer betekend voor het begrip voor een vrije, liberale, markteconomie en de acceptatie van kapitalisme dan alle boze bloggers hier bijelkaar.

  Andre [4] reageerde op deze reactie.

 4. @kansloze libertarier [3]:

  Kom nou toch op zeg. De beste man was vóór de centrale bank als instituut, tégen geld als kapitaal goed en stond achter de policy van Reagan, onder wiens fantastisch “kapitalistische” beleid de tekorten behoorlijk zijn opgelopen.

  Hij heeft meer kapot gemaakt dan goed gedaan. Het was een schizofrene gek die op twee gedachten hinkte. Good riddance.
  Andre [6] reageerde op deze reactie.

 5. Heb zijn boek “Aan ons de keus” (of beter: hun boek, want samen geschreven) onlangs voor het eerst gelezen. Of hij nu wel of niet echt libertariër was, maakt mij niet zoveel uit.
  Wat ik geleerd heb van dit boek is een beter inzicht in de werkwijze van overheden, bijvoorbeeld ten tijde van de crisis in de 30-er jaren, en de verfoeilijke argumenten om bepaalde zaken collectief te verplichten, terwijl er vrijwillige alternatieven voor zijn.
  Bijvoorbeeld zijn idee over “onderwijs met tegoedbonnen” (om het maar even samen te vatten). Dat was geen goed idee, maar tenminste wél een alternatief voor het huidige staatsonderwijs. Een alternatief waar verder over gedacht moet worden en anders uitgewerkt zou kunnen worden.

  En ach, dat ze nu allebei dood zijn is triest voor de nabestaanden. Ben benieuwd of hun boeken nu opeens in herdruk gaan, dat iedereen opeens wakker wordt. Ik hoop het maar.
  Want dat kan het boek wél zijn voor veel ingekakte sufferds: een wekker om eens even heel goed na te gaan denken door wie en wat je al die jaren bent geconditioneerd en opgevoed.

  Andre [7] reageerde op deze reactie.

 6. @Paul Martens [5]:

  “een wekker om eens even heel goed na te gaan denken door wie en wat je al die jaren bent geconditioneerd en opgevoed.”

  Friedman was een statist waarvan sommigen menen te kunnen constateren dat hij een libertariër is – sorry, was.

  Typisch geval van kuddegedrag en wilde, ongefundeerde persoonsverering, voornamelijk gebaseerd op zijn invloed op diverse regeringen, die maar al te blij waren dat er iemand was die het quasi-kapitalisme binnen een collectief, afgedwongen systeem iets wist op te rekken, ter meerdere eer en glorie van diezelfde machthebbers uiteraard, dat spreekt.

  Laat je niet voor de gek houden. “Contents not as advertised”.
  hugo van reijen [13] reageerde op deze reactie.

 7. @Andre [6]:

  En voor wie te lui is om het artikel te lezen, hier even een relevant stukje:

  And so, as we examine Milton Friedman’s credentials to be the leader of free-market economics, we arrive at the chilling conclusion that it is difficult to consider him a free-market economist at all. Even in the micro sphere, Friedman’s theoretical concessions to the egregious ideal of “perfect competition” would permit a great deal of governmental trust-busting, and his neighborhood-effect concession to a government intervention could permit a virtual totalitarian state, even though Friedman illogically confines its application to a few areas. But even here, Friedman uses this argument to justify the State’s provision of mass education to everyone.

  Uiteraard zijn gefundeerde weerleggingen van het artikel welkom.

 8. @Andre [6]:

  Mag ik hieruit concluderen dat Andre het concept van de Mormonen-kerk bewonderenswaardig vindt?
  Een concept overigens dat ook in de christelijke wereld lange tijd gangbaar was.
  Paulus zei het al: ‘Wie niet werkt, zal ook niet eten’.

 9. “Overdenk de dingen op uw gemak, weeg de verschillende argumenten tegenover elkaar af, laat het geheel kalm op u inwerken en neem er de tijd voor uw voorkeur tot uw overtuiging te laten uitgroeien.”

  Helaas hebben deze twee overleden mensen “de dingen” wellicht iets té gemakkelijk overdacht..

 10. Milton Friedman was bovenal een pragmatisch persoon. Hij noemde zichzelf een Libertarier met een kleine l , maar had zeer grote waardering voor libertarische denkbeelden en wees in dit verband altijd op zijn zoon David.

  Schoolvouchers waren voor hem een tussenstadium dat uiteindelijk zou leiden tot een systeem zonder vouchers.

  Rose Friedman was de enige die in een discussie met hem de discussie kon winnen.

  Het echtpaar heeft zeer grote betekenis gehad bij de verspreiding van kapitalistische denkbeelden en heeft de wereld vermoedelijk triljoenen dollars opgeleverd door de navolging en toepassing van deze kapitalistische ideeen, die op volstrekt heldere wijze werden uitgelegd en verklaard.

  Hugo van Reijen

  Andre [12] reageerde op deze reactie.

 11. @Andre [7]:

  Een persoon dynamischer, onvermoeibaarder en meer tot discussie bereid dan Milton Friedman zal men zelden tegenkomen.

  Hugo van Reijen

 12. @Andre [1]:

  Rose Friedman was de echtgenote van een van de beste economen die ooit geleefd hebben.

  Bovendien was zij de moeder van de originele en baanbrekende David en de grootmoeder van een jongen die nu in de zee een nieuw onafhankelijk land wil stichten.

  Daarbovenop was zij zelf ook een econoom , die zich levenslang inzette voor echt en onvervalst kapitalisme.

  Het is moeilijk , waar ook ter wereld een familie te vinden, die zoveel werk heeft verzet voor het promoten van vrijemarktkapitalisme: niet om de eigen zakken te vullen
  ( Milton weigerde ondanks talloze verzoeken op principiele gronden commissaris te worden van welke bedrijf dan ook), maar om de wereld een betere plaats te maken.

  Hugo van Reijen

  Paul Martens [15] reageerde op deze reactie.
  Andre [20] reageerde op deze reactie.

 13. @hugo van reijen [14]: Hoewel ik het met jouw argumenten eens ben, Hugo, ben ik iemand met (nog) geen idolen op het vlak van libertarisme. Zo ook niet Friedman. Maar zoals ik eerder probeerde aan te geven: Friedman’s opvattingen zet (zette) mensen tenminste aan het denken. Ongeacht wat daar tot nu toe concreet uit is voortgevloeid… of niet is voortgekomen.
  Al met al zeker een belangrijke speler die onze missie gedeeltelijk zeer goed heeft ondersteund. Maar ook André heeft zeker een punt: sommige ideeën waren niet geheel en al libertarisch.
  Volgens mij kunnen we rustig concluderen dat Rose en Milton zeer zeker goede economen waren die ook “out of the box” konden denken.

 14. @Anno Zijlstra [16]:

  De Friedmans waren grote voorstanders van legalisering en wezen ook op de medicinale effecten van bij voorbeeld marihuana voor lijders aan glaucoma en andere ziekten.

  In Reagan’s tijd betreurden zij het bijzonder dat Attorney General Edwin Meese the 3rd hiervan niet te overtuigen was.

  Na zijn pensionering heb ik hierover met Edwin verschillende keren van gedachten gewisseld, maar er was geen wrikken aan.

  Hugo van Reijen

 15. Ik heb Friedman er nog eens op nageslagen,maar ik sta wel achter zijn ideen grotendeels.
  Realist.
  De keren dat ik mijn eigen individualiteit gebruikte ging het goed.(en niet deed wat ‘men’ vond)
  Ik keek nadat ik uit NL was weer eens naar een vestiging in NL, als NL ondernemer,fout!, ik moest geloof ik alsvast belasting betalen of premie, direkt de stekker er weer uitgetrokken natuurlijk.
  Nu doen we zaken met Sarkozy zijn staat,dat gaat beter, ook de EU.

  I am favor of cutting taxes under any circumstances and for any excuse, for any reason, whenever it’s possibl
  MF

 16. @ffi [19]:

  Inderdaad ! Een opmerkelijke familie (die trouwens errug veel voor de wereld heeft betekend), waarvan zoonlief het niet helemaal eens is met zijn vader zaliger. Dat schijnt in de beste families voor te komen, waarvan akte.

  @hugo van reijen [14]:

  Dat “vrije markt kapitalisme” dat Milton Friedman opgepikt heeft van zijn mentor Irving Fisher heeft niets maar dan ook he-le-maal NIETS met vrije markt te maken. Het meest verhandelbare goed, namelijk geld, moest onder controle van een centrale bank vallen. Zoals ik al zei was hij schizofreen op dat vlak.

  Het soort “vrije markt kapitalisme” dat MF voorstond zet mensen op het verkeerde been: alles blijft onder controle van de staat + centrale bank; geld is uitgezonderd van de vrije markt. De resultaten van die opzet kun je dagelijks om je heen zien. Het is een puinhoop.

  hugo van reijen [21] reageerde op deze reactie.

 17. @Andre [1]: @ffi [19]:

  Heb deze discussies gevoerd naar aanleiding van de voor mij aantrekkelijke geldtheorieen van Von Hayek, die wil dat instellingen die geld uitgeven met elkander concurreren door middel van het handhaven van de waarde van de munteenheid. Ik wou dat het kon.

  Hugo van Reijen

  Andre [24] reageerde op deze reactie.

 18. @hugo van reijen [22]:

  Wat mij betreft mogen ze ook op andere zaken dan alleen de waarde van de munteenheid concurreren. Ik heb wél het donkerbruine vermoeden, dat het gelduitgevende bedrijf met de hoogste efficiëncy en de hoogste toename van de geldwaarde, m.a.w. het intrinsiek grootste voordeel voor de klanten van dat geld, behoorlijk populair kan gaan worden.

  Het kan allemaal, maar het mag niet van Onze Grote Roergangers.

  We hebben het dan over dit soort types:

  http://www.eyeblast.tv/public/checker.aspx?v=GdnzkUqGuz

  Zie ook http://www.lewrockwell.com/blog/lewrw/archives/33720.html

Comments are closed.