unhcrEen tijdje geleden las ik het volgende artikel.

“Te weinig werkende vrouwen in Nederland”.

Nederland moet meer doen om vrouwen aan het werk te krijgen. Dat vindt het mensenrechtencomité van de Verenigde Naties, schrijft de Volkskrant.

Het comité vindt dat de Nederlandse regering te weinig mogelijkheden voor kinderopvang biedt en wijst het lagere salaris van vrouwen ook aan als probleem. Binnenkort zal het eindrapport opgestuurd worden naar de tweede kamer, aldus de Volkskrant.

Ook het euthanasiebeleid van Nederland krijgt er van langs van het comité. Het leven van een terminale patiënt mag volgens VN pas beëindigd worden na een rechterlijke toets.

…….

Tot zover de media.

Het mensenrechten comité of de mensenrechtenraad bestaat uit 47 leden die worden verkozen uit de algemene vergadering van de VN. (Onder de leden van de mensenrechten de raad zijn onder andere landen als China, Saoedi-Arabië, Pakistan, Indonesië enzovoort vertegenwoordigd.)

Dit geeft meteen aan hoe de kwaliteit is van deze mensenrechten raad die de 30 universele mensenrechten moet waarborgen.

De rechten van de mens zijn weergegeven in 30 universele mensenrechten.

(U kunt ze op het internet vinden. Mensenrechten.org.)

De bovengenoemde punten van het (gedeeltelijke) rapport hebben op het punt van de telefoontaps (privacy) na geen betrekking op de 30 universele mensenrechten.

Het feit dat bovengenoemde opmerkingen niet of nauwelijks betrekking hebben op de mensenrechten geeft aan dat dit de zoveelste geldverslindende politieke instelling is.

Ik persoonlijk heb in ieder geval problemen met het feit dat mensen binnen een of andere instantie menen dat zij het recht hebben om mij rechten te verstrekken. Alsof zij deel uitmaken van een hogere macht.

Verder blijkt telkens ook weer dat diezelfde instanties mijn mensenrechten schenden of indien het ze uitkomt er een andere interpretatie aan geven.

Bijvoorbeeld die opmerking over te weinig werkende vrouwen in Nederland. In nummer 27 wordt duidelijk gesteld dat we allemaal het recht hebben op onze eigen manier van leven.

Als vrouwen dus verkiezen om niet te werken dan is dat volgens de mensenrechten hun goed recht.

Ook de vaagheid en tegenstrijdigheid in de 30 mensenrechten is het gevolg van een politiek spelletje om de indruk te wekken dat politici het toch wel goed menen met hun “burgers”.

Bijvoorbeeld: mensenrecht nummer 4 gaat over slavernij. Het stelt: niemand heeft het recht ons tot slaaf te maken. Wij kunnen niemand tot slaaf maken.

Mensenrecht nummer 25 stelde echter: wij hebben allemaal het recht op een goed leven. Moeders en kinderen, oudere mensen, werklozen of gehandicapten, alle mensen hebben het recht dat er voor hen gezorgd wordt.

Het recht voor de een betekent in hun “jargon” een plicht voor de ander en aangezien hier niet vermeld wordt dat er een beloning tegenover zal staan betekend het dus in feite, dat de een de slaaf is van de ander of dat ze beiden slaaf zijn.

De 30 mensenrechten zijn in mijn ogen door de tegenstrijdigheden en vaagheden overbodig en kunnen beter als volgt worden gewijzigd.

Het individu heeft het recht om met zijn leven, lichaam en eigendom te doen en te laten wat hij wil. Individuele vrijheid houdt daarom zowel persoonlijke als economische vrijheid in.

Geen enkel individu of collectief mag geweld, dwang of fraude initiëren tegen een ander of zijn eigendom. Elke samenwerking tussen individuen is gebaseerd op vrijwilligheid.

En dit zijn in mijn ogen de echte mensenrechten!

11 REACTIES

 1. Naar aanleiding van dit artikel keek ik even bij Wikipedia om nog eens te zien war UNHCE ook alweer precies betekende.
  Enkele interessante zinnen:

  “Het instituut van de United Nations High Commissioner for Refugees (Hoge Commissaris voor de Vluchtelingen van de Verenigde Naties) werd ingesteld in 1950. Zijn opdracht is de juridische bescherming van vluchtelingen en het zoeken van duurzame oplossingen voor hun bestaanszekerheid. Hij coördineert en stimuleert de materiële hulp van overheden en ngo’s.
  In de jaren negentig had de UNHCR een jaarbudget van gemiddeld ruim een miljard dollar.
  Ruud Lubbers was eebn tijd VN Hoge Commissaris.
  Per vluchteling kan de UNHCR gemiddeld 250 dollar per jaar besteden. Ter vergelijking: in de Europese Unie wordt elke koe met 700 dollar per jaar gesubsidieerd.”

  Het beëindigen van die subsidie voor die koeien zou dus ook heel wat geld opleveren! Nu doen!

 2. 99% van alle organisaties die beginnen met UN… zijn volkomen kolder.

 3. Aaron Russo heeft eens ene Rockefeller geciteerd wat ongeveer het volgende inhoud: Als vrouwen werken heeft de staat eerder invloed op kinderen. Dat is waarom figuren als Rockefeller de hele emancipatiebeweging financieel gesteund hebben. Daarbij heeft het voor overheden het bijkomend voordeel dat er bij meer mensen belasting geïncasseerd kan worden.

 4. Wat een dom artikel. De UNHCR is de vluchtelingenorganisatie van de VN. Zij helpen werledwijd tientallen miljoenen mensen. Niemand anders doet dat. Vaak mensen die zijn verdreven door oorlogen die het westen is begonnen zoals in Irak en Afghanistan.

  De OHCHR is het mensenrechtenagentschap. Dit agentschap neemt het wereldwijd op voor de rechten van de mens, vrouwen, kinderen, minderheden, inheemse bevolkingsgroepen, gevangenen enzovoorts.

  Het werk dat beide organisaties verrichten is groots. De schrijver zou zich beter eerst in het werk van deze organisaties kunnen verdiepen, voordat hij/zij deze, naar mijn mening, enorme domme en kortzichtige onnozelheid over ons uitgiet.

  Het past wel mooi in het straatje van de hetze die er op deze site tegen de VN wordt gevoerd.

  Marcel [7] reageerde op deze reactie.

 5. @Marcel [7]: Precies. Ook wel: “Useless Nations” en “Usurper Nations”.
  De reactie van ‘Bert’ is ‘een beetje dom’, of in ieder geval niet ‘optimaal geïnformeerd’.

  Het simpele feit dat de meerderheid van de mensenrechtencommisie bestaat uit landen waar het met die mensenrechten niet zo nauw genomen wordt, en dat een land als Zimbabwe voorzitter van die club kan zijn zou elk weldenkend mens iets moeten zeggen…

 6. De verenigde naties is niet meer van deze tijd, banen zijn er eenvoudig niet, omdat wij niet meer kunnen concurreren met china india brazilie enz, die alle werkgelegenheid hier weghalen, omdat wij hier met een ambtenarenapparaat en opveters opgeschept zitten, waar je U tegen zegt. Kletskoek dat is nog het enigste wat die commissie uitkraamt.

 7. Men is waarschijnlijk niet goed geinformeerd over wat voor geweldig werk de VN verrichten.

  Ik ben wel van mening dat er foute landen op het gebied van de mensenrechten in die raad zitten. Misschien is het motief dat ze de mensenrechten gaan verbeteren doordat ze erin zitten, zoals met de Olympische spelen voor China, en dan wordt het misschien beter.

  Naar mijn mening moeten ze eerst maar verbeteren.

  Maar ja, ook de VS zou er nooit in kunnen, met die gruwelijke schendingen van Guantanamo Bay.

  Blijft het nog wel erg dom om de UNHCR, de vluchtelingenorganisatie, die ook geweldig werk verzet, te noemen als het over de mensenrechten raad gaat.

  De schrijver hoort warschijnlijk her en der eens een klok luiden, maar waar de klepels hangen heeft de schrijver geen kaas gegeten.

  Dan kan men beter maar de mond houden in plaats van met onzin te komen.

 8. Tjonge, wat een “load of crap” zeg.

  Lees ajb Marike Stellinga – “De mythe van het glazen plafond”. Dat is ten minste iemand met hersens die op basis van feiten tot conclusies komt.

  Opheffen die UNHCR.

Comments are closed.