wounded soldiersVreemde titel? Dat zal best, maar toch wil ik deze drie begrippen eens naast elkaar leggen. Is er namelijk een verband te leggen tussen het bezit van een redelijk IQ, het mogen bezitten en gebruiken van een wapen en de beoordeling of een salaris toereikend is? In de loop van dit artikeltje wordt wel duidelijk waar ik heen wil.Laat ik met de begrippen salaris en IQ beginnen. Vastgesteld mag worden, dat de beoordeling van iemands salaris wel iets met IQ te maken heeft. Dat bent u hopelijk met me eens. Niet dat de baan inhoudelijk iets over het IQ van de werknemer zegt, maar het accepteren en beoordelen van iemands salaris ten opzichte van de inspanning die geleverd moet worden, dat zegt toch wel iets over iemands IQ.

Voorbeeld: een kantoorbaan van pakweg € 3000 bruto/maand vergelijken met werken in de plantsoendienst voor € 1400 bruto/maand, zegt in eerste instantie NIETS over het IQ van de desbetreffende werknemers. Maar de beoordeling om de beloning te relateren aan de inspanning, de bevrediging, de eigen interesse en wellicht de status van het werk zegt wél iets over het IQ. Iemand die “blind” voor het geld kiest, liever met stropdas hoog en droog op kantoor gaat zitten omdat hij een overall te “min” vindt en dan 40 jaar lang 40 uur per week “dood zit te zijn” aan een Ahrend-bureautje is misschien minder slim bezig dan de plantsoendienstmedewerker, die liever met zijn handen werkt, geniet van het buiten zijn en dit als opstapje ziet voor zijn studie Tuinarchitect en een eigen bedrijf daarin. Dus wat ik hiermee wil zeggen: salaris en IQ gaan in zoverre samen, dat er een stukje beoordeling aan te pas komt. Een soort “Wat zijn mijn opbrengsten in relatie tot mijn offers, inspanningen en risico’s?”-beoordeling. Kunt u het daarmee eens zijn? Mooi, dan gaan we verder.

Wapenbezit en IQ, gaat dat samen? Nou, ik mag hopen van wel. Dat iemand die een wapen bezit toch ook de meest elementaire hersencellen bezit om er verstandig mee om te gaan. Helaas laten de nieuwsberichten te vaak anders zien. Eén van de relaties tussen minimale hersenactiviteit en wapenbezit vind ik ook, dat je als bezitter van een wapen erkent risico te dragen. Waarom heb je anders zo’n ding? Juist, omdat je onder bepaalde omstandigheden werkt en risico’s loopt. Je moet het wapen kunnen en willen gebruiken, vaak in situaties ter bescherming van jezelf en/of anderen.

Tot zover de inleiding en nu het echte werk. Ik ben namelijk op de CAO’s gestuit van beroepsgroepen bij de overheid, die wapens mogen (moeten) dragen tijdens hun werk: politie, landmacht, luchtmacht, marechaussee en marine. Mensen die zelf bewust hebben gekozen om met of aan wapens te werken (bijvoorbeeld werktuigkundigen aan boord van een marinefregat), ze misschien zelf dragen uit hoofdzakelijk bescherming (politie) of ze gebruiken om daadwerkelijk vooraf vastgestelde agressie mee uit te oefenen (soldaten, piloten van gevechtsvliegtuigen of Apache helicopters).

Ik ga al die salarisschalen niet voorkauwen. Als u geïnteresseerd bent kunt u deze (stand 2008) bekijken op onderstaande links. Wat ik u wél wil vragen is het volgende:
1. Vergelijkt u de risico’s van uw werk én uw salaris/inkomen eens met dat van een medewerker bij defensie of bij de politie. Gaat u uw leven in de waagschaal leggen voor dat overheidssalaris? Of misschien erger nog: accepteert u een commando om anderen van het leven te beroven voor die paar duizend euro per maand?
2. Wat hebben die mensen (soldaten, politieagenten, marine) gedacht, toen ze hoorden wat ze gingen verdienen voor het werk dat, en de risico’s die, ze te wachten staan? Dat groene apenpakkie deed het hem of die strepen op de “pliesiewagen”? Of de “eer” (*proest*)?
3. Hoe dom, debiel en achterlijk (excuses voor het woordgebruik) moet je zijn om dergelijke risico’s te lopen voor je eigen leven, of als huurmoordenaar op te willen treden in dienst van de overheid? Voor zo weinig geld? Als je er überhaupt een geldbedrag tegenover kunt stellen, want voor hoeveel geld zet iemand zijn principes opzij om een huurmoordenaar te worden?
4. Mag ik stellen, dat het van weinig intelligentie getuigt om zulk werk te doen voor zo weinig geld? Zo ja, is het dan logisch, dat dergelijk onintelligente mensen juist diegenen zijn die volgens de wet wél legaal wapens mogen dragen?
5. Vrijheid van wapenbezit? Ik begin er nu wel heel positief over te worden. Niet omdat ik mij denk te moeten beschermen tegen intelligente criminelen die illegaal wapens dragen… Nee, juist ter bescherming tegen een stel leeghoofden die LEGAAL wapens mogen dragen.

De salarisschalen voor landmacht, luchtmacht en Marechaussee kunt u vinden op http://www.inoverheid.nl/artikel/arbeidsvoorwaarden/1350770/salaris-landmacht-luchtmacht-en-marechaussee.html
Die van de marine op http://www.inoverheid.nl/artikel/arbeidsvoorwaarden/1351028/salaris-bij-de-marine.html
En die van de politie op http://www.inoverheid.nl/artikel/arbeidsvoorwaarden/1351988/salaris-bij-de-politie.html

Veel vergelijkingsplezier enne… mocht u toevallig bij de pliesie werken of anderzijds in agressieve dienst van Hare Narigheid zijn, denkt u dan nog eens twee keer na, …alstublieft?

53 REACTIES

 1. Denkfout is dat die overheidsbanen waar je een geweer draagt weinig verdienen. Dat is niet zo. Iemand die uitgezonden wordt met enkel een MAVO diploma, verdient al snel meer dan een universitair geschoolde. En dat is het punt. Als je niet de capaciteiten of gewoon de zin hebt om lang in de schoolbanken te werken, is zo’n baan een alternatief als je toch goede centen wilt verdienen. Risico betaalt.

  Verder zijn die bestuurders van F16’s of Apache’s niet bepaald laaggeschoold.

  Zelfde geld ook voor hoger geschoolde. Ga voor Lockheed Martin werken en laat je uitzenden naar Afghanistan of Irak om daar bijvoorbeeld de radar installaties te ontwikkelen. Dat verdient pas écht goed! Waar ik woon in de VS recruteren ze vollop. Alleen ja, de nadelen hoef ik denk ik niet uit te leggen 😉

  En als agent is het leven ook al helemaal niet slecht. Goed salaris, zeer uitstekende secundaire voorwaarden, nihil kans op ontslag en dus job for life.

  Misschien zijn zij juist wel uber-intelligent? 🙂

  Paul Martens [4] reageerde op deze reactie.
  Paul Martens [6] reageerde op deze reactie.

 2. Goed stuk.

  Ik maak mij er al jaren zorgen over dat het geweldsmonopolie wordt uitgevoerd door mensen die sociaal-maatschappelijk wellicht niet het sterkst in hun schoenen staan.

 3. @Armin [1]: @nvdbeek [2]: En wat is dan wel een passend salaris om huurmoordenaar te spelen voor de overheid? Een ton per jaar? Twee ton? Drie?
  Je gelooft toch niet dat die toeslagen dit goedpraten?
  Blijft mijn vraag: hoe weinig hersencellen moet je actief laten werken om je voor welk bedrag dan ook hiervoor te lenen?

  Iemand ervaring met de werkelijke salarissen inclusief toeslagen van Jan Soldaat of Oom Agent? Dan verneem ik ze hier graag. Liefst van die functies die het werk “op straat” moeten uitvoeren en in het heetst van de strijd. Die bureau-olifanten interesseren me minder, al werken die ook mee aan hetzelfde, agressie initiërende, doel.

  En Armin: wat vindt jij “pas écht goed” verdienen? Ik bedoel dus:
  1. Wat is in jouw ogen een goed salaris?
  2. Welke risico’s mogen tegenover dat salaris staan?
  3. Welke morele offers moet je voor dat salaris brengen?
  Ik zie je antwoorden met spanning tegemoet.

  Daarbij overigens: hoog opgeleid hoeft niet te betekenen “hoog IQ”. Ik ken mensen met een cum laude voltooide rechtenstudie, die behalve boekenkennis absoluut geen idee hebben waar het in de werled om gaat. Geen enkele vaardigheid om zelfstandig te denken, te combineren, vindingrijk zijn of wat dan ook. Maar dat terzijde.

  Paul Martens [6] reageerde op deze reactie.
  Armin [34] reageerde op deze reactie.

 4. Tja, al die agenten en soldaten hebben vaak de brainwash in hun hoofd. Die zien de overheid als ‘goed’, en zijn daadwerkelijk overtuigd van het nut van een sterke overheid tegen boeven, terroristen, hardrijders en ander schorriemorrie.

  Het zijn de mensen die ‘boeven willen vangen’, of gewoon avontuur willen, en toch een vast salaris.

  En ontevreden over hun salaris zijn ze niet echt:
  Een 36 urige werkweek, die je in vier dagen kan wegwerken. Zes keer per jaar ziek melden en gewoon 100% door betaald krijgen en de beoogde resultaten haal je met twee vingers in je neus. Aldus de column van een politieagente in politievakblad ALERT die haar baan helemaal geweldig vindt.

 5. @Armin [1]: @Paul Martens [4]: Volgens mij heb ik al een indicatie gevonden van die bonussen:

  http://www.inoverheid.nl/artikel/nieuws/1891580/jaloerse-militairen-verlaten-het-leger-om-bonus.html

  Een citaat uit dat artikel:
  Tandartsen, technici en verkeersleiders
  Defensie betaalt sinds een aantal jaren extra salaris aan personeel dat moeilijk te werven of te behouden is en waarvoor het bedrijfsleven in de rij staat. Het gaat hierbij om onder meer (tand)artsen, technici en verkeersleiders. Maar ook ‘special forces’ als commando’s en mariniers krijgen een vaste bonus.

  Dertig procent extra
  De premies bedragen voor de meeste categorieën vijf tot tien procent van het brutoloon. In zeer uitzonderlijke gevallen wordt er zelfs dertig procent boven op het reguliere loon overgemaakt.

  Flexibele beloning belangrijk instrument
  Defensie wil de flexibele beloning niet loslaten. “Het is een belangrijk instrument dat de afgelopen jaren op een krappe arbeidsmarkt uitstekend hielp om mensen te strikken voor moeilijke vacatures”, aldus een zegsman.

  Scheve ogen
  De defensiewoordvoerder meldt dat er geenszins wordt gestrooid met de extra beloning. “Het is echt maatwerk. Een commandant kan een ondergeschikte voordragen als deze schier onmisbaar is. Wij horen dan ook zelden dat het bij collega’s tot zulk scheve ogen leidt dat mensen ontslag nemen.”

  Nou, als dit een goede indicatie is, verdienen huurmoordenaars voor de overheid dus nauwelijks een ton bruto per jaar en lopen dus een hoop risico voor die centen. Ben blij dat ik dat geld gemakkelijker en moreel aanvaardbaarder kan verdienen.

 6. Belachelijk stukje.

  Hoeveel mensen worden in Nederland jaarlijks met vuurwapens gedood door mensen in overheidsdienst?

  Agenten wordt niet geleerd te moorden. De meeste zijn zelfs angstig om het vuurwapen te gebruiken, niet in de laatste plaats vanwege het interne onderzoek dat erna volgt. Hoeveel agenten worden jaarlijks vermoord/verwond omdat ze dat ding NIET durven gebruiken?

  De ex-16 piloten die ik ken verdienen na hun contracten bij de KLu behoorlijk geld in de burgerluchtvaart in Neder- of buitenland. Ik heb er nog nooit één horen pochen over een bombardement of andere missie, als ze er al over praten.

 7. Een soldaat die zijn land verdedigt, een huurmoordenaar?
  Wie ontbreekt het hier aan intelligentie, vraag ik mij af.

  Verder kiezen al die mensen vrij voor die beroepen van Martens. Waarom dan over hun intelligentie gaan zaniken?
  Armin toonde al aan hoe divers de functies zijn, en hoe verschillend de eisen die gesteld worden aan de intelligente vermogens.

  En als die mensen tevreden zijn met hun salaris, snap ik niet wat Martens dat verder aangaat.
  Het zal neerkomen op zijn bezwaren tegen belastingen.
  Maar als hij werkelijk vindt dat die functionarissen onderbetaald zijn, zal er dus meer belastinggeld naar dit soort functies moeten stromen.
  Dat wil hij waarschijnlijk ook niet.

  Martens heeft dus geen alternatief, behalve dat het leger, politie e.d. worden afgeschaft.
  Laat hij daar dan over schrijven.

  Truckdriver [9] reageerde op deze reactie.
  pcrs [11] reageerde op deze reactie.

 8. @beek [8]:

  Helaas is het NL leger (ook ik heb in dienst gezeten), al lang niet meer uitsluitend bedoeld voor de verdediging van ons land. Het is niet meer of minder dan een machtsmiddel dat door de politiek naar eigen goeddunken, voor al dan niet economische doelen kan en wordt ingezet.

 9. Je kunt je inderdaad afvragen wat al die huurmoordenaars beweegt. Ik zag wel dat de recessie goed is voor de aanmeldingen bij de landmacht, die waren verdubbelt.

  Vast niet de mensen met de beste kansen die geen andere uitweg zien dan te doden in een ver land voor een geringe hoeveelheid geld. Ik heb er ook wel enigszins medelijden mee. Het minimumloon, subsidie van landbouwers en belastingen snijden het pad naar een ethische baan af en dan zien ze geen andere mogelijkheid dan dit.

 10. @beek [8]:
  “Een soldaat die zijn land verdedigt, een huurmoordenaar?
  Wie ontbreekt het hier aan intelligentie, vraag ik mij af.”
  Beek natuurlijk. Iemand die moord voor geld is een huurmoordenaar. Ook als hij met artillerie een dorp in Afghanistan in puin schiet om nederland voor een invasie te behoden.
  Gelukkig legt de broer van Balkenende er een oliepijpleiding aan, dus verdienen ‘we’ er toch nog wat aan. Die pijleiding zal wel niet te verdedigen zijn geweest met personeel dat gefinancierd werd uit de opbrengsten ervan.

  beek [12] reageerde op deze reactie.
  Paul Martens [13] reageerde op deze reactie.

 11. @pcrs [11]: Bespaar je de moeite pcrs. Er zijn mensen die halstarrig blijven weigeren om het verschil te zien in jezelf te verdedigen tegen geweld van buitenaf en zelf geweld initiëren door “op missie” te gaan in landen waar we niets te zoeken hebben.

  Klein adviesje: zulke mensen gewoon negeren. Ik lees de commentaren niet eens meer, als er bepaalde namen boven staan.

  slijmerigesluipslak [14] reageerde op deze reactie.
  beek [17] reageerde op deze reactie.
  pcrs [29] reageerde op deze reactie.

 12. @Paul Martens [13]:

  Martens bedoelt Beek, dat blijkt gewoon.
  Waarom hij daar zo geheimzinnig over doet?
  Overigens blijkt regelmatig dat hij bijdragen van Beek wel degelijk leest.
  Hoe kan hij ze anders modereren?

 13. @slijmerigesluipslak [16]: @Sen Huwa [18]: @slijmerigesluipslak [19]: En zo blijkt maar weer, dat het collectivistische wereldomvattende systeem zo rot is als een ei van 3 jaar oud.
  Moet ik het dus maar accepteren, dat ik ongewild zaken ondersteun omdat mensen voor mij beslist hebben aan welke contracten en samenwerkingen ik mee schijn te moeten doen?
  Ofwel: door middel van ook een klein deeltje van mijn belastingen, accijns en BTW financier ik gedwongen de gruwelen in Irak mee. Zoals jij (terecht) stelt: niet alleen voor Nederland, maar ook voor alle bij de NAVO aangesloten landen. Denk daar eens over na, hoe belachelijk en absurd dit is. Meebetalen voor onder andere wat Sen Huwa schrijft: de leugenachtige smerigheid van enkele Amerikaanse machthebbers.

  Aan dat systeem wil ik mij gaarne onttrekken.

  slijmerigesluipslak [23] reageerde op deze reactie.

 14. @Sen Huwa [18]:

  Vooral extremistische moslims hebben die doden op hun geweten: die offeren met het grootste gemak onschuldige Irakezen op, voor hun politiek islamisme.

  Amerikanen lopen niet zomaar allerlei burgers op te blazen.
  Die proberen juist dat gewelddadig extremisme een halt toe te roepen: dat moet wel met (tegen)geweld.

 15. @slijmerigesluipslak [16]: “Onze contractuele bondgenoten zijn aangevallen”

  Eh, dat wordt beweerd, ja. Maar nergens heeft men daar bewijzen van kunnen overleggen, en al helemaal niet dat die ‘aanvallen’ uit Irak of Afghanistan kwamen.

  Je zou je eens moeten afvragen waarom RTL4 nu in hoger beroep gaat omdat Balkenende, ondanks de WOB, weigert te openbaren wat nu wel precies de reden is geweest om ‘mee te doen’ in Irak. Dat mag dus kennelijk niet bekend worden.

  Op jouw posts afgaand hoeven ze die kosten niet te maken, ze kunnen het gewoon aan jou vragen…

  Heeft meer te maken met een briefje van Blair (die op sommige blogs consequent treffend met ‘Bliar’ wordt aangeduid) dat niemand mag zien dan met wat anders. Maar daar weet jij vast niets van.

  beek [25] reageerde op deze reactie.
  slijmerigesluipslak [30] reageerde op deze reactie.
  Armin [33] reageerde op deze reactie.

 16. @R. Hartman (NI) [24]:

  Nu zijn er meer landen met grote oliereserves.
  Toch heeft Amerika die niet aangevallen.
  Er is dus duidelijk meer aan de hand geweest, dan alleen oliebelangen.
  De vliegtuigkapers van 9/11, kwamen overwegend uit Saoedi-Arabie. Amerika heeft dat land niet angevallen, waaruit veel blijkt:

  1. Niet alleen olievoorraden waren aanleiding tot de inval.
  2. Een logica valt weg, namelijk dat Amerikanen 9/11 zelf op touw zouden hebben gezet. om aldus een inval in Irak te kunnen rechtvaardigen (want, als het zo zou zijn, hadden die Amerikanen Irakese kapers moeten ‘bedenken’).
  3. Amerika heeft niet eens een bijzondere behoefte om haar democratie zomaar overal op te leggen: niet in Saoedi-Arabie bijvoorbeeld.

  Hieruit concludeer ik dat Amerika werkelijk het gewelddadig extremisme tegen onschuldige burgers wil bestrijden.

  Herr Flick [26] reageerde op deze reactie.

 17. @beek [25]:

  Amerika is overduidelijk de hoeder van de Vrije Wereld. STerker nog, ze hebben het uitgevonden. Wij moeten ze dankbaar zijn voor het feit dat zij ons beschermd hebben. Laat ons bidden tot Onze Lieve Heer om nog meer goeds uit de koker van dit fantastische vrije land. Moge God, de Almachtige Barmhartige, hun en ons beschermen.

 18. @Paul Martens [27]:

  Ik lees deze site best wel veel.
  Maar het kolderieke van dat argument ben ik niet tegengekomen.
  Of ik zou mij moeten verlaten op de schrijfsels van ene Ron Paul Fan.
  Maar die persoon is nauwelijks nog serieus te nemen.

 19. @Paul Martens [13]:
  je hebt gelijk, het is wel eens moeilijk jezelf in te houden. Welke bal zweeft voor een open doel ? denk je dan. Hitler viel Nederland tenslotte ook binnen uit zelfverdediging. Je kunt er kennelijk alle kanten mee op. Het goede nieuws is, dat hij nog wel de neiging heeft om de agressie als zelfverdediging uit te leggen. Kennelijk zit er nog een grammetje moreel besef, dat doorheeft dat de initiatie van geweld verkeerd is.
  Dat grammetje moreel besef dat overgebleven is van toen hij 3 jaar was en ruzie had met een jongetje uit de straat en zei:”Maar hij begon!”
  Toen werd hij volgens de bijbel onderwezen en god zei:”gij zult niet doden” en vermoordde toen iedereen behalve Noach. En toen de woordvoerder der staat tegen hem zei:”Gij zult niet stelen en om dat te handhaven gaan we van je stelen”, zag hij het niet meer. Mission accomplisched.

  beek [31] reageerde op deze reactie.

 20. @R. Hartman (NI) [24]:

  Er zijn veel dingen die ik niet weet/ken.
  Dat er een briefje van de voormalig premier van het Verenigd Koninkrijk op internet staat wil ik best geloven. Waarom en door wie dat briefje op internet staat kan ook bij een verduidelijking horen. Het spiegelhuis kent vele vervormingen.

  Dat bondgenoten zijn aangevallen staat volgens u niet buiten kijf?

  R. Hartman (NI) [42] reageerde op deze reactie.

Comments are closed.