Social System2Wanneer er in een land weinig sociale voorziening zijn, gaan de mensen meer investeren in hun sociale netwerk. Ik sprak onlangs met iemand die in Ecuador woont en die legde mij uit dat het daar heel normaal en zelfs van levensbelang is om veel aandacht te besteden aan de relaties binnen de familie alsook daarbuiten. Je kunt immers ziek worden of een ander lot treffen en dan is een goed sociaal netwerk van groot belang.

 

Dit is een eeuwenoud en natuurlijk systeem dat vooral in landen met minder ontwikkelde staats-sociale voorzieningen veel wordt toegepast.

In allerlei situaties zoals ziekte, de behoefte aan geld of een lening, huishoudelijke hulp en het repareren van de auto, wordt een beroep gedaan op het eigen sociale netwerk. En met succes, anders zouden deze netwerken niet bestaan.

 Persoonlijke sociale netwerken zijn buitengewoon kostbare en essentiële elementen van een samenleving.

 De houding van de staat tegenover deze essentiële sociaal-economische systemen is in de praktijk echter vijandig en desastreus. De staat propageert dat deze systemen niet werken en dat zij dat dus moet regelen. Dat begint uiteraard met belastingen maar de destructie is veel groter. Burgers worden systematisch van hun meest elementaire levens-vangnet weggeleid zodat deze als het ware atrofiëert en wegvalt.

Denk hierbij aan de individualisering, de toenemende werkdruk en de eindeloze stroom van onzin op de televisie waardoor mensen hun huizen niet meer uit gaan.

 Het u inkomen nodig, ga naar www.sozawe.nl of www.uwv.nl en vraag online een uitkering aan, u krijgt binnen drie weken bericht in uw brievenbus. Hebt u huishoudelijke hulp nodig, ga naar www.wmo.nl en voor gezelligheid zet u uw tv aan.

 Regel alles makkelijk en snel op overheid.nl maar ga vooral niet naar uw familie en uw buren. Aan uw buren hebt u niets! Dat zijn asocialen en mogelijk zelfs terrorsiten! Ga naar www.verlinkjebuurman.nl of www.mijnzooniseenterrorist.nl. Word je gepest, gediscrimineerd of asociaal behandeld, geef het aan bij uw overheid.

 Echter, zodra iedereen zijn eigen sociale netwerk heeft verpest, draait de overheid de sociale voorzieningen-kraan dicht. Daar zit je dan achter je tv met een stapel rekeningen, een zere rug en een kapotte auto voor de deur. Je buren ken je niet en je familie woont in een Vinexwijk 50 kilometer verderop.

 Echte waardevolle sociale voorzieningen creëer je zelf. Niet de overheid. Die maakt deze juist kapot.

 Maak eens kennis met de buren. Ga weer eens langs bij je zus. Dat is al eeuwenlang een veel betere sociale voorziening dan de overheid ooit zal kunnen bieden.

 Tot slot. Ik vroeg aan de Ecuadoriaan of er dan helemaal geen problemen zijn waar hij en zijn familie mee te maken hebben. Jawel, zei hij, en als eerste noemde hij de corruptie bij de overheid.

 Ingezonden door Sen Huwa

26 REACTIES

 1. Voor een organiseren van een gesprek met uw eigen netwerk ipv met een instantie kunt u een aanvraag doen bij de Eigen Kracht Centrale.
  Samen met een coördinator van de Eigen Kracht Centrale organiseert u dan een conferentie met uw eigen netwerk. Zie http://www.eigen-kracht.nl/
  Een mooie website is ook http://www.sharecare.nl/sharecare/
  waar u een zorgsite kunt aanmaken. Dan kun je als netwerk contact met elkaar onderhouden en informatie uitwisselen ook als je niet bij elkaar in de buurt woont.

  Sen Huwa [2] reageerde op deze reactie.
  Sen Huwa [3] reageerde op deze reactie.

 2. @Anne [1]:

  Interessante sites. Ik kende deze niet maar het principe spreekt mij erg aan.

  Ik moet een beetje lachen om de provincie Overijssel die dan aanhaakt door een visie te formuleren die ceremonieel moet worden ondertekend. Ik ben blij dat zij de Eigen Kracht Centrale ondersteunen en ik hoop dat zij zich er verder niet teveel mee bemoeien met bijeenkomsten, gala’s, beleidsstukken, studiereizen naar andere landen met vergelijkbare systemen etc. etc.

  Vergeef mij de ironie maar Eigen Kracht is Eigen Kracht.

 3. Een libertarier die pleit voor sociale verbanden.
  Ik vind dat net zoiets als een socialist die pleit voor het doen aan sport.

  Volstrekt menselijke zaken, die echter door een politieke beweging worden ingepalmd, alsof men alleen als socialist zal begrijpen dat sport leuk kan zijn, of alleen als libertarier zou begrijpen dat sociale verbanden nuttig zouden kunnen zijn.
  Dat weet ik als niet-libertarier ook wel, Huwa!

  Oscar [7] reageerde op deze reactie.
  Armin [8] reageerde op deze reactie.

 4. Want Huwa is dol op sociale verbanden, totdat…. het sociale verband ‘Nederland’ heet.
  Dat sociale verband is plotseling te verfoeien.

 5. @beek [4]:

  “Een libertarier die pleit voor sociale verbanden.
  Ik vind dat net zoiets als een socialist die pleit voor het doen aan sport.”

  Waarom? Als voorstander van vrijheid ben je natuurlijk ook voorstander van vrijwillige relaties!

 6. @beek [4]: Het is precies andersom. Sociale relaties worden kapot gemaakt door ‘sociale’ zekerheidstelsels. Daar zijn al hele onderzoeken naar gedaan en ook logisch. Immers mensen geven niet meer wat ze vinden dat de staat dat maar moet doen. Ze betalen immers genoeg belasting. En fraude plegen is moreel ook makkelijker bij een annonieme overheid (“Ik heb er recht op want …”) dan als het je eigen buren of kennissen zijn. Plus uiteraard dat bij hoge premie- en belastinginning mensen simpelweg ook minder te besteden hebben aan vrijwillige zaken.

  Libertariers zijn tegen deze onvrijwillige belastingheffingen. En wat blijkt nu, de sociale relaties waar juist de voorstanders van die heffingen en regels voor pleiten, worden afgebroken door deze heffingen en regels.

  Boer op Klompen [9] reageerde op deze reactie.

 7. @Armin [8]:
  Ja, sociale zekerheidsstelsels hebben idd een negatief effect op de sociale cohesie. Maar deze cohesie kent meestal ook een dwang, je conformeert je aan de normen van de gemeenschap of je wordt uitgestoten.
  Sociale vangnetten zijn juist ook voor een deel bedoeld om het individu minder afhankelijk van zijn sociale omgeving te maken, en het dus meer individuele vrijheid te geven.

  flap [10] reageerde op deze reactie.
  Ratio [13] reageerde op deze reactie.
  Armin [14] reageerde op deze reactie.

 8. @Boer op Klompen [9]: Nee, sociale vangnetten geven de burger niet meer individuele vrijheden, ze vereenzamen slechts de burger. Door het onderhouden van contact met de buren actief te ontmoedigen. ( Als u denkt dat de buurman iets slechts doet gelijk bellen en niet zelf kijken) creeert de overheid bewust individualiteit.. En mensen zijn als individu nu eenmaal makkellijker te onderdrukken dan als groep.

  Als de overheid echt het beste met de burger voor zou hebben dan zou het Douwe Egberts (u weet wel van de nationale burendag) een enorme zak soepsidie hebben gegeven om van deze burendag een groot integratiedebacel te laten worden.

  Boer op Klompen [11] reageerde op deze reactie.

 9. @flap [10]:
  “Door het onderhouden van contact met de buren actief te ontmoedigen. ( Als u denkt dat de buurman iets slechts doet gelijk bellen en niet zelf kijken) ”

  Leg mij eens uit hoe de overheid jou weerhoudt om een goed contact met je buren te hebben.
  En wantrouwen tov en/of verklikken van de buren lijkt me ook al geen uitvinding van het socialisme of de overheid.

  “Douwe Egberts (u weet wel van de nationale burendag)”
  nee, die ken ik alleen van de koffie, die ik geregeld een keer met de buren drink, ondanks het ‘ontmoedigingsbeleid’ van de overheid.

 10. @Boer op Klompen [9]:
  Je wordt ook gedwongen om te eten en te drinken, om oud te worden en dood te gaan. Dit zijn echter net zoals deel uitmaken van een gemeenschap natuurlijke processen. Deze ervaren we daarom niet als dwang. Persoonlijk zie ik dwang als door een andere persoon of meerdere personen actief gedwongen te worden iets wel of niet te doen. En dan nog is niet alle dwang slecht. Je wordt bijvoorbeeld (als het goed is) onder de dreiging van geweld(retributie) gedwongen geen geweld te initiëren(in een libertarische wereld dan).

  Maar dat maakt niets uit voor de consistentie van de libertarische theorie, want nergens wordt beweerd dat libertariërs pacifisten zijn en per definitie tegen dwang zijn. Enkel tegen de initiatie van dwang.

  Je hebt gelijk als je zegt dat “sociale” vangnetten de afhankelijkheid van de sociale omgeving verminderen. Er komt echter een andere afhankelijkheid voor in de plaats; de afhankelijkheid van die “sociale” vangnetten. En in tegenstelling tot je sociale omgeving, kunnen die “sociale” vangnetten kunnen met een knip van de vinger door de overheid van je weggepakt worden.

  En bovendien, je sociale omgeving (als die in hetzelfde land als jou woont) betaalt ook mee aan die “sociale” vangnetten. Maar nu worden ze gedwongen.

  R. Hartman (NI) [15] reageerde op deze reactie.

 11. @Boer op Klompen [9]: Eens, en om die reden ben ik dus ook geen libertarier, maar klassiek liberaal.

  Maar, onze sociale stelsel zijn veel en veel groter geroeid en in de verste verte geen vangnetten meer. het zijn in veel gevallen welvaart-behoud-vangnetten. Neem, de WAO/WIA. Gesticht als reactie op massale stakingen. De staat moest ook iets ‘geven’. Al een verkeerd uitgangspunt, maar het oorspronkelijke concept was wellicht nog te pruimen van echte arbeidsongeschikten. Maar het werd zo ruim gedefinieerd en niet nageleefd dat het een afvalbak werd voor werknemers die men kwijt moest. Bedrijven, overheid, vakbonden en ook de werknemers maakten dankbaar gebruik van deze pre-pensioen mogelijkheid. In de jaren 90 bleek het totaal uit d ehand gelopen te zijn met bijna een miljoen deelnemers. En nu wordt er al 15 jaar gepoogd het stelsel te hervormen.

  Punt is dat het een uitsteend stelsel is voor mensen die boven het minumum verdienen, maar weer niet teveel boven modaal. Daarboven heeft het systeem onvoldoende dekking. Daaronder geen dekking, want geen meerwaarde tov bijstand. Het is een welvaarts-behoud stelsel voor bepaald doelgroerpen. En de rest van Nederland mag dat betalen. Het systeem is een grote manier van misbruik van de annonimiteit, waardoor mensen op kosten van anderen met pensioen kunnen gaan.

  En ja, ik weet dat er ook echte ongeschikten in het systeem zitten, maar het merendeel kan gewoon werken. Immers, in buurlanden als Duitsland, Belgie en Engeland bestaat de WAO/WIA niet en daar gaan die mensen gewoon wél aan de slag.

  Was er sociale controle, was dit hele stelsel nooit van de grond gekomen. Sociale stelsels die boven het minimum uitkomen zijn moreel daarom niet alelen onnodig, maar moreel juist associaal.

  R. Hartman (NI) [16] reageerde op deze reactie.
  Sen Huwa [17] reageerde op deze reactie.

 12. @Armin [14]: “Maar, onze sociale stelsel zijn veel en veel groter geroeid en in de verste verte geen vangnetten meer. het zijn in veel gevallen welvaart-behoud-vangnetten”

  Eens, en om die reden ben ik dus ook geen klassiek liberaal, maar libertariër. 😉

 13. @Armin [14]:

  De WAO/WIA en de WW worden niet betaald uit de algemene middelen. Het zijn verzekeringen waarbij de premies worden opgebracht door de werkgevers en de werknemers. Dit zijn dus geen belastingen maar verzekeringspremies.

  Ca. 10 jaar geleden stelde het toenmalige GAK vast dat er geen premies meer hoefde te worden geheven want het fonds liep over!

  Toen kwam de overheid en plunderde de fondsen.

  Dit was eigen spaargeld. Niets minder.

  Hub Jongen [18] reageerde op deze reactie.
  Armin [21] reageerde op deze reactie.

 14. @Hub Jongen [18]:

  Laat ik voorop stellen dat ik niet enthousiast ben over het feit dat deze verzekering collectief en verplicht is geregeld.

  Werkgevers en werknemers dragen zelf financieel zorg voor de fondsen van de WIA en de WW. Vroeger werd dit belegd bij de bedrijfsverenigingen. De overheid stelde alleen het wettelijke kader vast. De fondsen zijn derhalve het gespaarde bezit van de werkgevers en de werknemers. Nogmaals: dit heeft niets met belastingen en algemene middelen te maken. Tenminste: dat had het niet maar heeft het nu wel.

  De fondsen zaten zo vol dat er voor een bepaalde tijd helemaal geen premie meer nodig was. De overheid zag een andere oplossing voor de overvolle fondsen en plunderde deze leeg.

  Om nog meer grip op dit geldsysteem te krijgen, wijzigde de overheid de structuur zodanig dat zij niet alleen wetgever was maar ook uitvoerder. De bedrijfsverenigingen werden Uitvoeringsinstellingen en toen werd alles UWV. Nu had de overheid nog maar 1 partij op wie zij invloed uit diende te oefenen.

  Toen de fondsen geplunderd waren, was er nog maar 1 oplossing om dit te verantwoorden aan de eigenaren van de fondsen. Zij waren helemaal niet ziek. Er was niet genoeg geld etc. Dat laatste klopt, maar de oorzaak daarvan lag niet bij de eigenaren maar bij de overheid.

  Je ziet ook hier dat alles dat collectief en onder regie van de overheid wordt geregeld, uiteindelijk leidt tot enorm verlies en regelrechte diefstal. Dit neemt niet weg dat de origine van deze verzekeringen niets met belastingen te maken heeft.

 15. Ik geef weleens het volgende voorbeeld.

  Stel je hebt twee fotocamera’s voor op vakantie. Eentje verzeker je tegen diefstal en verlies en de andere niet. Je maakt de premie over aan de maatschappij en je ontvangt de polis.

  Je gaat op vakantie en je verliest de camera die was verzekerd tegen diefstal en verlies. Je gaat naar de verzekeraar om het verzekerde bedrag te claimen.

  Dan krijg je te horen dat tijdens jouw vakantie camera-verzekeringen zijn gecollectiviseerd door de overheid. De medewerkster geeft aan nu ambtenaar te zijn geworden en vraagt of u nog meer camera’s heeft. Ja, die heeft u. Nou, zegt de ambtenaar, dan heeft u toch geen schadeuitkering nodig?

  Wanneer u aangeeft dat u premie hebt betaald voor een verzekering van de gestolen camera, en dat deze niets te maken heeft met de andere camera, antwoordt de ambtenaar dat dit erg asociaal is. Wij kijken niet naar wat u hebt verloren, maar naar wat u nog hebt! Hoe durft u een schadeclaim in te dienen op kosten van de samenleving terwijl u een goed werkende camera hebt?
  Armin [22] reageerde op deze reactie.

 16. @Sen Huwa [17]: De WAO/WIA en de WW worden niet betaald uit de algemene middelen

  Los van de discussie wat nu precies het verschil is, want dat is behoorlijk arbitrair (Je noemt heel slim de AOW bijvoorbeeld al niet), maakt dat voor mijn verhaal geheel niets uit.

  Het is een voorbeeld van een sociaal stelsel, wat associaal uitgepakt heeft.

  Sen Huwa [23] reageerde op deze reactie.

 17. @Sen Huwa [20]: Goed voorbeeld, alleen vergeet je een element.

  De verzekering werd niet genationaliseerd, maar was dat al voor je op vakantie ging. Je was verplicht verzekerd tegen één standaard camera. Of je nu uberhaupt een camera had, of je nu een gewone wegwerp had of zere dure met telelens of één of twee, je was verplicht verzekerd tegen die ene gewone.

  Toen je terugkwam van vakantie en je dure telelens gejat was, kom je tot de ontdekking dat de polisvoorwaarden aangepast waren, en zelfs het bedrag voor de gewone camera niet gedekt was.

  Waar jij tegen ageert is dat laatste. Waar Hub en anderen tegen ageerde is dat je uberhaupt verplicht verzekerd bent.

  Wat ik echter vooral zo associaal vind, is dat ik als telelens eigenaar vooraf al wist dat die hele verzekering voor mij onzinnig was en enkel was om de gewone modale fotografeerder welvaartvastheid te geven. Immers die betaalde veel minder premie dan hij bij een private had moeten betalen.

  Dat ik verplicht verzekerd ben is logisch in een staatstelsel, want anders had ik nooi willen meebetalen aan die vakbonds-werkgevers-overheids deal. En dat de voorwaarden uiteindelijk ook voor de gewone modale fotografeerder aangepast zouden worden is logisch, want dat is zo met elk staatssysysteem. Immers bij staatssystemen geldt altijd, of het is veel te riant en valt om (AOW) of juist te duur voor de betrokkenen en wordt afgeroomd (WW, WIA/WOA – *).

  *) Je verhaal betreft afromen is niet geheel correct, want het geld is er nog steeds alleen wel genationaliseerd. Het is dus niet verbrast aan andere zaken. Anders dan bijvoorbeeld Clinton in de USA wél gedaan heeft met de WW en AOW kassen daar. En heel links Nederland maar roepen dat hij zo goed was, want hij had wel mooi een overschot op de begroting …

  Sen Huwa [24] reageerde op deze reactie.

 18. @Armin [21]:

  De AOW is een volksverzekering en dat is in technische zin wat anders dan een werknemersverzekering. Dat technische onderscheid wilde ik naar voren halen.

  Ik denk dat ik wel begrijp dat je deze aan elkaar gelijk stelt vanwege het verplichte karakter en de thans feitelijke situatie dat de overheid beheerder van de potten is geworden.

  Armin [25] reageerde op deze reactie.

 19. @Armin [22]:

  Toen de WAO werd ingevoerd, werd verdiencapaciteit verzekerd. Als je in staat was 40.000 per jaar te verdienen en je door ziekte nog maar 20.000 kunt verdienen, ben je voor 50% arbeidsongeschikt. Dat was de kern van de WAO. Dit principe is totaal veranderd in: wat kun je nog wel?

  Indien verzekeringsmaatschappijen een dergelijke polis zouden ontwikkelen waar men op basis van vrije wil aan deelneemt, heb ik daar geen bezwaar tegen. Van mij mag je alles verzekeren, als je dat zelf wilt.

  Het gaat mis zodra het verplicht wordt en de overheid met haar tengels niet van het geld kan blijven.

  Er zijn inderdaad nog wel fondsen maar die zijn dusdanig geoormerkt (staatsschuld bijv.) dat deze niet meer volledig kunnen worden gebruikt waarvoor ze zijn gemaakt.
  Armin [25] reageerde op deze reactie.

 20. @Sen Huwa [23]: Nee. Ik heb nooit het worodt premie of belasting gebruikt. Ik vind ze redelijk arbitrair, maar zelfs als je dat ivm doel wel wilt maken, is het eerlijk om ook AOW mee te nemen. Zoals ik in mijn andere betoog aangaf zijn alle overheidstelsel gedoemd of ten onder te gaan aan hun riantheid zoals de AOW, of afgeroomd te worden (zoals de WW en de WAO/WIA). Jij suggereerde dat WAO/WIA een slecht voorbeeld zou zijn omdat het een verzekering is. Dat onderscheid is dus arbitrair, omdat je dan ook de AOW moet mee nemen. Of anders de zorg-basisverzekering die ook al een tekort heeft vanaf dag één.

  Maar zoals ik in mijn andere post betoogde, was mijn kritiek vooral gericht tegen het feit dat de verzekering associaal was. Niet zozeer omdat die verplicht was en niet zozeer omdat die aangepast werd (dat is namelijk iets wat altijd gebeurt bij staatsverzekeringen), maar omdat op voorhand de voorwaarden al zo waren dat bepaalde groepen bevoordeeld werden tov anderen. Het hele stelsel was al associaal vanaf dag 1.

  @Sen Huwa [24]:

  De zogenaamde verdiencapaciteit was namelijk afgetopt naar boven en onder. Dat is wat ik aangaf met mijn telelens verhaal. Mensen met een laag inkomen (wegwerpcamera) hadden niets aan deze verzekering omdat die vrijwel niets extra’s dekten dan wat ze al hadden via de bijstand. En mensen die meer verdienden (de grote telelens) hadden geen voldoende dekking. Het stelsel was enkel voor de middeninkomens relevant.

  Vakbonden en linkse politieke partijen, doen wel altijd voorkomen dat de arme arbeider die fysieke arbeid doet de grootste WAO/WIA klanten zijn, maar de cijfers wijzen uit dat het merendeel kantoorbanen zijn en al helemaal niet de lagere inkomens. Nee, precies als je verwacht de middeninkomens. Kankergevallen – die altijd in beeld komen bij programma’s als 2 Vandaag – zijn heel zeldzaam. Merendeel is verder geestelijk of niet medisch aantoonbare rugpijn.

  Dat is dus associaal omdat enerzijds die middeninkomens natuurlijk helemaal geen zwakke schouders zijn, die geholpen moeten worden. Anderzijds omdat de andere groepen wel verplicht moeten meebetalen om de premie laag te houden voor die middengroepen.

  Dat die middengroepen uiteindelijk te maken kregen met een poliswijziging, klopt, maar doet daar niets aan af.

  Exact om die reden was het ook verplicht, want veel groepen (telelens en wegwerp) zouden meteen al inzien dat die polis niet relevant was voor hen. En een deel van de middengroep zou ook al niet willen verzekeren. Wellicht omdat ze – terrecht – de staat niet vertrouwden dat de polisvoorwaarden niet zouden wijzigen. Of wellicht omdat ze gewoon die hele verzekering onzin vonden.
  Maar ja, dan zouden de wel verzekerden een of hogere premie moeten betalen, of meteen vanaf dag 1 al dat sobere pakket gekregen hebben. En dat wilde de vakbonden niet … Immers de WAO was opgestart als overeenkomst met die vakbonden die toen aan het staken waren.

  Overigens verzekeringsmaatschappijen hebben WAO-achtige polissen op de markt. Hier neem je op basis van vrije wil aan deel. Alleen deze zijn duurder of beperkter (zoals ongesdchikt voor één baan wil inderdaad niet zeggen dat je geen andere baan hoeft te nemen of dat enkel arbeidsgerelateerde aandoeingen uitkering geven). Vakbonden wisten dit heel goed, en wisten dat het onmogelijk was zo’n aantrekkelijke polis als de WAO te krijgen, zonder de staat erbij te betrekken. Enkel die kon immers mensen dwingen mee te betalen tegen hun zin in.

  Sen Huwa [26] reageerde op deze reactie.

Comments are closed.