Politiek_red_devilEen toekomstige, niet 100 % bewezen “Global Warming” waaraan nog zoveel geleerden twijfelen, en die zelfs een komende koudeperiode voorspellen, wordt misbruikt om in arme landen verbetering van de leefomstandigheden te verhinderen.

Als er één bewijs voor de immoraliteit van naar macht strevende politici gewenst is, lees dan onderstaand verwijt: “Global Warming Efforts Called ‘Immoral’ in Africa 

Waarom zijn er ook in Nederland zo weinig nuchter nadenkende mensen die de Haagse politici tot de orde roepen?
 
Global Warming Efforts Called ‘Immoral’ in Africa 

Africans are battling AIDS, malaria, lung infections, intestinal diseases, war, malnutrition and other problems that kill millions each year, “and yet day after day, Africans are told the biggest threat we face is global warming.”

That’s the complaint of leading African social worker Fiona Kobusingye, coordinator of Congress of Racial Equality Uganda and the Kill Malarial Mosquitoes Now Brigade.

In a column for Townhall.com, Kobusingye writes that predictions of global warming disasters are being used “to justify telling Africans that we shouldn’t build coal or natural gas electrical power plants. It’s the almost total absence of electricity [that is] keeping us from creating jobs and becoming modern societies . . . These policies kill.

“The average African lifespan is lower than it was in the United States and Europe 100 years ago. But Africans are being told we shouldn’t develop, or have electricity or cars because, now that those countries are rich beyond anything Africans can imagine, they’re worried about global warming.

“Al Gore and [United Nations] climate boss Yvo de Boer tell us the world needs to go on an energy diet. Well, I have news for them. Africans are already on an energy diet. We’re starving!

“Al Gore uses more electricity in a week than 28 million Ugandans together use in a year. And those anti-electricity policies are keeping us impoverished.”

Not having electricity “means disease and death” in Africa, Kobusingye said. “It means millions die from lung infections, because they have to cook and heat with open fires; from intestinal diseases caused by spoiled food and unsafe drinking water; from malaria, TB, cholera, measles and other diseases that we could prevent or treat if we had proper medical facilities.

“Hypothetical global warming a hundred years from now is worse than this?

“Telling Africans they can’t have electricity and economic development — except what can be produced with some wind turbines or little solar panels — is immoral. It is a crime against humanity.”

Kobusingye concludes: “Uganda and Africa need to stop worrying about what the West, the U.N. and Al Gore say. We need to focus on our own needs, resources, and opportunities.”

10 REACTIES

 1. Een andere in het artikel niet vermeldde maatregel om de planeet te redden zijn de bio brandstoffen. Wil men deze grootschalig gaan inzetten, dan zal dit een opwaarts effect hebben op de voedselprijzen, ook in de derde wereld. Veel landbouwgrond thans gebruikt om voedsel te verbouwen zal gaan worden gebruikt voor biobrandstoffen. Gevolg is minder voedsel lokaal beschikbaar en dus hogere prijzen. Hierdoor zal voedsel niet langer betaalbaar zijn voor grotere groepen van de bevolking in de derde wereld, hetgeen nogal destabiliserend zal werken. De verdiencapaciteit van de armen in de ontwikkelingslanden ligt dan onder de prijs die nodig is voldoende voedsel te kopen om te blijven leven. Om massaal afsterven te voorkomen zouden dan weer grootschalige overheidsprogramma’s nodig zijn.

  Daarnaast zal het huidige landbouw areaal niet voldoende zijn en zullen er natuurgebieden moeten worden omgezet in landbouw grond. Het netto effect van deze operatie zou dan wel eens qua CO2 uitstoot negatief kunnen zijn.

  De klimaat hype wordt dus niet alleen gebruikt om andere landen te vertellen dat ze zich niet mogen ontwikkelen, maar heeft ook directere effecten in de vorm van hogere voedselprijzen in de derde wereld. En dit laatste kan een vrij massaal sterven van de onderklasse van de derde wereld ten gevolge hebben. Een inconvenient truth welke niet voldoende in de biobrandstoffen discussie wordt belicht.

  Rothschild [2] reageerde op deze reactie.
  flap [3] reageerde op deze reactie.

 2. @HJ [1]:

  Biobrandstoffen kan ook niet eetbare olie zijn, zoals palmolie. En dit is nog catastrofaler…

  Maar winning uit o.a. algen, zou een esthetische optie kunnen zijn. Dus niet alle biobrandstoffen op een hoop gooien.

  Ik geloof meer in zonne-energie waar nog veel potentieel ligt en auto’s op elektriciteit.

  De voordelen van zonne-energie zijn overweldigend tegen andere alternatieven.

  – Het geheim van massa productie is ontdekt (steeds goedkoper en meer rendement)
  – We zitten op peak-oil dus recovery na kredietcrisis zou volgende crisis inluiden
  – Geen grondstoffen oorlogen meer (door de FED)
  – Het is schoon
  – Geen landschapsvervuiling
  – Geen slagschaduw
  – Macht en vrijheid over je eigen energie
  – Geen koelwater nodig dat voor problemen zorgt voor waterflora en fauna en het eventueel stilleggen door koelgebrek
  – Geen stroomuitval meer door decentrale backup
  – ect.

  Ideale situatie zou zijn:
  20% centrale kernenergie en 80% zonne energie.

  HJ [4] reageerde op deze reactie.

 3. @HJ [1]:
  De klimaat hype wordt dus niet alleen gebruikt om andere landen te vertellen dat ze zich niet mogen ontwikkelen, maar heeft ook directere effecten in de vorm van hogere voedselprijzen in de derde wereld. En dit laatste kan een vrij massaal sterven van de onderklasse van de derde wereld ten gevolge hebben. Een inconvenient truth welke niet voldoende in de biobrandstoffen discussie wordt belicht.

  Zou dat de misschien een leuke bijkomstigheid kunnen zijn? Of is het gewoon een integraal onderdeel van de klimaathype?

  HJ [5] reageerde op deze reactie.

 4. @Rothschild [2]:

  Kernfusie zou inderdaad ideaal zijn.

  Zonne energie is net als wind energie niet betrouwbaar genoeg.

  Bij zonne energie en wind energie dient een back up oplossing aanwezig te zijn. Daarnaast zal het slechts aanvullend zijn. Alhoewel de zonne energie cellen steeds beter worden, tijdens mijn vorige zomervakantie kwam ik in Alaska en Yukon meerdere keren een auto tegen op zonne energie. Een auto die ook over onverharde wegen reed en noordelijk van de poolcirkel was gekomen. Dus zelfs in gebieden waar je het niet zou verwachten kan zonne energie reeds nu een praktische optie zijn en moeten we niets uitsluiten. De techniek gaat hier sneller dan je denkt.

  Echter, er zijn nog genoeg kolen, er is ook nog flink wat olie, en als je niet gelooft in de man made global warming mythe is dat genoeg voor de komende eeuw of zo.

  Rothschild [8] reageerde op deze reactie.

 5. @flap [3]:

  Een ideologie dan wel geloof wordt al snel belangrijker dan individuele mensen. Utopistisch denken en religies zijn zoals de geschiedenis leert verantwoordelijk voor gigantisch veel doden.

  Ik ga niemand beschuldigen dat de doden een leuk neven effect zijn van de betreffende klimaat politiek. De denktrant die ik vermeld is niet zo origineel. Men dient dat zelf te kunnen bedenken. Stel, beschikbaar landbouw areaal voor wereldwijde voedselproductie is 100, we hebben in ieder geval zeg 15 daarvan nu opeens nodig voor de productie van biobrandstoffen, betekent in een situatie van groeiende wereldbevolking dat de overblijvende 85 niet genoeg is voor het voeden van de totale bevolking. Wellicht wordt er op de resterende 85 productievere landbouw bedreven, of vermindert de vleesproductie, dan nog is daardoor naar verwachting niet genoeg voedsel beschikbaar voor de armen in de derde wereld. In ieder geval zullen door deze schaarste de prijzen flink gaan stijgen. Is dit nu zo moeilijk om te bedenken?

  Ervan uitgaande dat ik geen denkfout maak in mijn redenering betekent dit dat men bewust in de biobrandstof discussie dit aspect (sterven van de onderklasse in de derde wereld zonder aanvullende beleidsmaatregelen) niet meeneemt. Dat betekent dat men ofwel deze denktrant niet zelf heeft bedacht, ofwel dat men deze mensen als wisselgeld ziet in het redden van de planeet. (ofwel dat ik toch ergens fout zit in mijn redenering).

  Dus ik weet het antwoord niet. Ofwel mijn aangedragen redenering is niet valide, ofwel deze is wel valide maar de bij het beleid betrokken politici zijn te dom dit te bedenken (niet waarschijnlijk) ofwel ze hebben dit ook bedacht en dit sterven interesseert hun totaal niet omdat het doel de middelen heiligt.

  flap [6] reageerde op deze reactie.

 6. @HJ [5]: De enige denkfout die ik kan ontdekken is dat je nog denkt dat ‘ de planeet redden’ doel is en een paar arme negers die overlijden wisselgeld zijn.

  Die hele planeet maakt de heren en dames geen barst uit!! Het is gewoon de volgde zwendel om de bevolking nog afhankellijker te maken van een paar obscure clubjes. Ja daar gaan een hoop mensen aan overlijden, maar die zijn geen wisselgeld, maar gewoon onderdeel van het grote plaatje, mensen die geen geld hebben om eten te kopen zullen ook geen geld hebben voor eender welke belasting dan ook en zijn derhalve overbodige planeetvulling.

  Rothschild [7] reageerde op deze reactie.

 7. @flap [6]:

  Daarom decentralisatie, en zonne energie is daar de oplossing voor op dit moment.

  Tesla zou de beste oplossing/uitvinding ter wereld hebben bedacht met de tesla coil…

  Helaas door geldgebrek en het niet investeren door de heer J.P. Morgan (J.P. Morgan Chase bank nu) is het afgeketst omdat er geen meter op kon!

  J.P. Morgan is een handlanger van Rothschild die de FED heeft opgericht..
  J.P. Morgan onderdrukt de goudprijs op COMEX met triljarden…door shorts.

  Een boevenbende..

 8. @HJ [4]:

  Nogmaals,

  we moeten af van die olie…omdat het wordt te duur om dat goedje naar boven te halen. De prijs gaat even afgezien van de speculatie door de criminelen van Goldman Sachs en de monetaire inflatie van de dollar, als een speer omhoog als het weer beter gaat.

  In de beginjaren 1 liter olie om 99 omhoog te halen.
  Nu 1 om er 3 omhoog te halen.

  Afgezien van de spanningen om oorlog te voeren…

  We zijn teveel afhankelijk van multinationals die steeds machtiger worden.

  Als we nu flink investeren in zonne energie, zijn we van het hele energie probleem verlost. Gewoon groot aanpakken en klaar, ieder mens heeft een stukje macht.
  Ook nu weer gaan de grote jongens als RWE met andere zelf projectje mbt zonne energie doen! Dus kunnen we toch WEER blijven betalen!!!

  http://www.zonnepaneelofferte.nl/blog/60/Duitse-bedrijven-investeren-400-miljard-in-groot-zonneproject-/

  Trouwens waarom trok Shell zich terug uit Helmond toen de PV Industrie als kool begon te groeien?
  Ik vind dit een geweldige vraag als zeg ik het zelf. Deze vraag werd niet aan de heer Van der Veer gesteld door mevrouw Polak. Ik snap het nog steeds niet.

  De PV industrie was booming, in Duitsland werken meer mensen in de zonnecel industrie dan de auto industrie!
  Here we go..

  PV industrie geldt als een van de grootste groeisectoren van deze eeuw, met 50% groei dit jaar mondiaal en dat is een ineenstorting…

  HJ [9] reageerde op deze reactie.

 9. @Rothschild [8]:

  Het vermeldde Duitse project zal indien geslaagd nog steeds maar een beperkt deel van de energiebehoefte dekken.

  Zonneenergie is tot op heden slechts renderend door de soms enorme overheidssubsidies voor zonne energie tegelijkertijd gecombineerd met hoge heffingen op fossiele brandstoffen. Kortom, door overheidsingrijpen wordt de energiemarkt verstoord en vindt er een suboptimale allocatie plaats. Steen en bruinkool zijn vele malen goedkoper en daar is er nog genoeg van. Dus de overheid lost hier een niet bestaand probleem op door gigantisch veel geld rond te gaan pompen. Als je niet in man made global warming gelooft dan zijn zonne energie cellen totaal overbodig.

  Het klopt dat de winning van olie steeds lastiger wordt en eindig is. Maar het is aan de markt om te bepalen wanneer olie te duur is in verhouding tot de alternatieven. Als er overigens speculanten voor eigen risico en rekening speculeren met termijncontracten voor olie dan moeten ze dat vooral doen. Er zijn altijd twee kanten aan speculatie, de ene partij, de speculant, biedt de andere partij zekerheid door nu reeds iets te kopen of een toekomstige prijs af te spreken. Dit soort contracten kunnen dus een win-win situatie opleveren.

 10. Het milieu gaat gewoon om geld !!

  Gefinancierde milieu projecten in het buitenlanden aantallen per land.
  Mexico 1; Jamaica 1; Guatemala 1 ; Nicaragua 1; Costarica 1; Colombia 2 ; Equador 2; Peru 2 Brazilië 21;Chili 2 ; Argentinië 2; Malediven 2; Nepal 2 ; China 39.; Zuid Korea 2; Egypte 1; Zuid Afrika 2 ; Oeganda2; Srilanka 3 ; India 21; INDONESIA 2; Malediven 1; Filippijnen 2.

  Dat zijn ook de landen waar kolencentrales staan en een veelvoud van C02 produceren wat wij weer moeten oplossen. Als Greenpeace en andere milieufanaten nu eens niet dwars gelegen hadden met kerncentrale met daarop aansluitend kernsplitsing , dan waren wij deze centrales niet nodig geweest en zouden wij geen 8.5 miljard euro aan milieuheffingen hoeven betalen. Elders staan immers ook kerncentrales , en worden er bij onze buren nog kolen centrales gebouwd. Zou Duitsland misschien geen afkoopsom betalen aan milieu organisaties

  Windmolens ; De Deense conservatieve regering concludeerde een paar jaar geleden dat windenergie te duur werd. De hoge subsidies in combinatie met het intensieve gebruik van windenergie had de Deense elektriciteitsprijzen tot de duurste van Europa gemaakt. Minister Bendt Bendtsen van Economische Zaken besloot de subsidie op de bouw van windmolens te schrappen. De plannen voor de aanleg van drie windmolenparken in zee verdwenen in de ijskast. Toch ging ook Bendtsen ervan uit dat windenergie over een aantal jaren rendabel zou worden en dus zonder subsidie kan, maar dat was een onjuiste inschatting.

  Kerncentrale ; 250 windmolens met een vermogen van 6 MW, dat zijn supergrote windmolens op masten zo hoog als de Martinitoren. Om die te vergelijken met een kerncentrale van 1.500 MW, een nette moderne centrale, komt meer kijken. Helaas gaat de vergelijking niet op. Een kerncentrale met 1.500 MW aan vermogen levert namelijk 1.500 MW aan stroom, volcontinu.

  Bij een windmolen wordt alleen het vermogen geleverd als het netjes constant windkracht 5 is. In de praktijk levert een dergelijke molen maar 20% daarvan. Voor 1 kerncentrale heb je dus 250 maal 5 is 1.500 windmolens nodig. En die moeten zover uit elkaar staan dat ze elkaar niet in de weg zitten. Daar heb je al bijna de hele Noordzee voor nodig. En dan nog heb je 0,0 aan stroom als het even niet waait, dus moet er naast die 1.500 windmolens toch nog weer een kerncentrale worden geplaatst.

Comments are closed.