nieuwscontrole

Door Jim Beame voor Anarchiel.com.

‘Whoever controls the media, controls the mind.’

Jim Morrison

De onafhankelijke media in Nederland zijn nagenoeg ter ziele. Steeds meer mediabedrijven zijn in steeds minder handen. Op een enkele uitzondering als De Groene Amsterdammer na, zijn de media in de loop der tijd overgenomen door almaar grotere corporaties die op hun beurt bijna allemaal in bezit zijn van slechts enkele machtige families. Vaak betreft het families met invloedrijke connecties en een dubieus verleden. De media vertegenwoordigen de belangen van de internationale corporaties, volgens de wereldberoemde onderzoeksjournalist John Pilger ‘de nieuwe heersers van de wereld.’1 Multinationals welke, sinds hun ontstaan in Nederland, winst en het tevreden stemmen van de aandeelhouders als enige drijfveer hebben.2

Waarheidsvinding en het juist informeren van het publiek zijn ondergeschikt. Bij hen geen andere dan de officieel geaccepteerde kijk op de terreuraanslagen van 11 september 2001. Bij hen geen twijfel over de missies voor ‘vrijheid’ en ‘vrede’ van de Verenigde Staten in Irak en Afghanistan. Bij hen geen kritische vragen over de vrijheidsberovende maatregelen ‘tegen terreur.’ Veelal blijken de media propaganda- en manipulatiekanalen van overheden die met de corporaties en banken al sinds de trias VOC – Wisselbank – Staten Generaal uit de zeventiende eeuw en ver daarvoor een onlosmakelijke eenheid vormen.3 Duidelijk komt de verstrengeling met de overheid naar voren in de Tweede Wereldoorlog als veel media hun ware gezicht tonen en wie ze werkelijk dienen: niet het volk maar de overheerser. In Nederland is er slechts een handjevol mensen dat het nieuws bepaalt. Wie zijn zij?

Het wereldnieuws verstrekt door een familie loyaal aan de banken, de kroon en de vrijmetselarij
Het nieuws uit de wereld bereikt het Algemeen Nederlands Persbureau via internationale persbureaus. Het belangrijkste en grootste ter wereld is het financieel georiënteerde Reuters, opgericht in 1851 door de naar Groot-Brittannië gevluchte en door koningin Victoria tot de adelstand verheven Israel Beer Josaphat (Paul) Reuter.4 Voor de stichting van dit persbureau werkt Israel in de bank van zijn oom.5 In 2008 fuseert de Reuters Group met de Canadese Thomson Corporation, op het moment van fusie een van ’s werelds belangrijkste mediagiganten met kranten als het prestigieuze The Times (1967, nu bezit v. R. Murdoch) en eigendom van de familie Thomson. De Thomson familie is de rijkste van Canada en staat op de 31ste plaats in Forbes Magazine van 2007. David Thomson, derde baron Thomson of Fleet, bekleedt thans het voorzitterschap van het nieuwe bedrijf Thomson-Reuters. Net als de familie Reuter destijds, zijn de Thompsons in 1964 door de Britse monarch tot de adelstand verheven: de wijze waarop de Kroon appelleert aan het statusgevoel en de ijdelheid van invloedrijke personen en zo hun loyaliteit koopt. De Grand Lodge van British Colombia refereert aan deze verheffing en ook aan het feit dat de oprichter van dit media-imperium is toegetreden tot de hogere gelederen van de vrijmetselarij – dé manier om macht en invloed te vergroten – en gerekend wordt tot een van zijn beroemdste representanten. 6

Net als Reuters is Thomson voor de fusie financieel gericht en is na de overname van Reuters zelfs marktleider op dit gebied.7 Thomson’s Financial’s standaard competitie tabellen (Thomson Financial’s Standard Leage Tables) geven overzichten met uitstaande schulden bij ‘investeringsbanken’ als Citygroup, Goldman Sachs en JP Morgan.8 Volgens Wikipedia leidt de Rothchild familie deze sectie van (Reuters-)Thomson: ‘De Rothchilds hebben de leiding op zich genomen van Thomson’s Financial’s competitie tabellen in investeringsbankieren, fusie- en overname deals in het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk en Italië.’9

Adolfs Nieuwe Papegaai’ nu in handen van royalistische nazaten nazi-collaborateur
Op haar beurt krijgt het Algemeen Nederlands Persbureau (ANP) het wereldnieuws binnen via de internationale persbureaus, waarvan het ‘onafhankelijke’ Reuters met zijn ‘ready-to-publish’ nieuws in twintig talen de voornaamste is. En inderdaad neemt het ANP de berichten in de regel zondermeer over. Op 28 juli 2004 bericht de NRC dat Reuters en het ANP een alliantie gaan sluiten.10

Het ANP is het Nederlandse persbureau dat nagenoeg alle media hier te lande van nieuws voorziet: omroepen, kranten, tijdschriften, websites, instellingen en overheden in binnen en buitenland. Op hun beurt reproduceren deze media, inclusief de ‘kwaliteitskranten’, dit nieuws zonder vragen. Het ANP, zo is Nederlanders altijd ingeprent, staat immers voor objectiviteit en betrouwbaarheid. In de oorlog werkt het ANP echter vlijtig samen met het nazi-regime en staat het bekend als ‘Adolfs Nieuwe Papegaai.’ Een getuige uit die tijd merkt op:

Ieder had wat een hekel aan die [ANP]journaals omdat ze net als de kranten een propaganda maken welke ons kermisachtig aandoet.’11

Sinds begin 2004 is het ANP niet langer een stichting maar een Naamloze Vennootschap, voor het leeuwendeel eigendom van investeringsmaatschappij NPM Capital (Nederlandse Participatie Maatschappij), onderdeel van de SHV holding. De Steenkool en Handels Vereniging is het grootste familiebedrijf in Nederland en in bezit van de familie Fentener van Vlissingen, een der machtigste en rijkste geslachten in Nederland. Het ANP is dus, zoals wikipedia stelt, een privé-onderneming.12

De godfather van de familie, Frits Fentener van Vlissingen, heeft het familiefortuin vergaard in de jaren vlak voor en tijdens de Tweede Wereldoorlog door uitgebreid met de nazi’s te collaboreren. Van 1937 tot 1945 bepleitte hij samenwerking met nazi-Duitsland als leider van het Deutsch-Niederländische Gesellschaft. Frits ontvangt drie onderscheidingen voor zijn verdiensten: voor zijn nazi-collaboratie twee van de Führer, waaronder het Kruis van Verdienste van de orde van de Duitse Adelaar13 en een ridderschap in de Orde van de Nederlandsche Leeuw van Hare Majesteit.14 Net als bij Israel Reuter en Roy Thompson heeft de Kroon zichzelf zo weer van een loyale discipel verzekerd. Over de collaboratie van de familie met representanten van nazi-Duitsland schrijft Arie van der Zwan in 2006 een boek getiteld ‘Hij overwon iedereen op een vrouw na.’15

De protestantse Fenteners behoren tot de intimi van de Oranjes, gelijk grootvader al trouw bevriend was met – aldus ondermeer Marco Venema van Ravage: voormalig SS-er en IG Farben medewerker – ‘Benno’ zur Lippe, wiens lidmaatschap van de nazi-partij NSDAP de regering in de doofpot probeerde te houden door valsheid in geschrifte (Volkskrant 06-12-95).16 Fentener zou zich in 1940 aan de nazi-top hebben aangeboden als stadhouder van Nederland – net als Bernhard – onderhield eveneens nauwe contacten met IG Farben, producent van Zyklon B en hielp de prins bij het arrangeren van de vlucht per KLM van tientallen nazi’s naar Argentinië, aldus Edwin de Roy van Zuydewijn.

Geen verkeerd woord bij het ANP over het koningshuis, Shell of de Gasunie: Edwin de Roy van Zuydewijn beschuldigt het persbureau in een zeer lezenswaardige brief van promotie van regeringsstandpunten en het moedwillig vervormen van het nieuws ten faveure van het koningshuis en corporatieve belangen. Als nieuwsverspreider dient het ANP ook nog een ander doel, aldus De Roy, ondermeer refererend aan de demonisering van Pim Fortuyn:

Het aan de schandpaal nagelen van diegenen die de leugens die ons regeren trachten te openbaren.’17

De publieke omroep: gretig graaien naar uw belastinggeld met de zegen van de HEERE

Het ANP voorziet ondermeer de publieke omroep en de NOS van nieuws en bepaalt ook daar mede de kleur. Zeer onlangs op 6 mei dit jaar bracht Geen Stijl de NOS in opspraak toen deze het applaus voor koningin Beatrix bij de nationale dodenherdenking met 22 seconden had verlengd.18 Tijdens de doop van prinses Ariane op 20 oktober 2007, roept de menigte Maxima toe ‘Zorreguièta moordenaar’ voor zijn aandeel in het fascistische Videla-schrikbewind waaronder meer dan dertigduizend burgers verdwijnen, velen in zee vanuit vliegtuigen met opengesneden magen voor de haaien.19 In de NOS-rapportage, ook uitgezonden door RTL, heeft de Nederlandse Omroep Stichting alle onverkwikkelijke tegengeluiden weggefilterd.20 En zo zijn er legio voorbeelden van manipulatie te noemen.

De kritiekloze houding naar Amerika, het koningshuis, religie, Israël, het bedrijfsleven en de politiek; kortom de gevestigde orde, is in goede handen bij de machtigste man van de Nederlandse Publieke Omroep: NPO-bestuurder en hoofd ‘corporate communications’ Henk Hagoort. Zoals altijd een strategische en machtsbestendigende pion op de juiste post. Opgegroeid in een Veluws orthodox christelijk milieu, lid van de ‘zwarte kousen’ Gereformeerde Bond, voormalig docent aan fundamentalistische creationismebolwerken als de Evangelische Hogeschool en reformatorische Hogeschool De Driestar – waar homoseksuelen Untermenschen zijn, moslims afgodendienaars en vrouwen ondergeschikt – alsmede als ouddirecteur van de Evangelische Omroep, is hij een man naar het hart van kabinet Balkenende. Hagoort is daarentegen met zijn macht en opvattingen een serieuze bedreiging voor de (seculiere) (pers-)vrijheid.21

Ook in andere opzichten wordt het algemene publiek niet gediend. In plaats van inhoudelijke programma’s die een tegenwicht bieden aan de quizzen en soaps van de commerciële omroepen maar waar geen geld voor zou zijn, gaat uw belastinggeld op aan buitensporige zelfverrijking. Net als bij de commerciëlen zijn niet waarheidsvinding en eerlijke informatie de drijfveer maar harde pecunia: er is sprake van een verziekte graaicultuur.22 Televisiemaker Rik Felderhof zegt ‘niets te verwachten’ van de voorgestelde beloningscode en doet een boekje open over de exorbitante salarissen van presentatoren bij de publieke omroep van soms 800.000 euro per jaar naast de inkomsten uit hun privé-bedrijven (klik hier voor een overzicht van deze privé-bedrijven). Volgens Hangoort heeft ‘Felderhof blijkbaar niets begrepen van de maatschappelijke discussie’ en over Felderhofs opsomming van de vele mogelijkheden tot belastingontduiking zegt hij: ‘het stoort mij zeer, die bijna arrogante toon waarop hij de ontsnappingsroutes noemt.’ Op Hangoorts beschuldiging van arrogantie reageert ‘klokkenluider’ Rik: ‘Ik heb verteld wat veel mensen in Hilversum weten, maar wat blijkbaar niet openlijk verteld mag worden’, doelend op de democratische noodzaak voor de Nederlandse Publieke Omroep om transparant te zijn over de besteding van uw belastinggeld.23

Eigenaar RTL: ooit Hitler’s spreekbuis en uitbater van joodse slaven maar thans zionist
Voor berichten over ‘s werelds langste taart te Mexico’, de begrafenis van André Hazes, nipplegate of baby-bungelend-uit-raam van Michael Jackson, schakelt u over naar RTL, waar het werkelijk belangrijke wereldnieuws wordt besproken. RTL 4, 5, 6, 7, 8, 24 en radio 538 behoren tot de RTL-Group, eigendom van de Duitse mediacorporatie Bertelsmann en op zijn beurt privé-bezit van de familie Mohn, de aangetrouwde tak van het schatrijke uitgeversgeslacht Bertelsmann. Bertelsmann bezit tevens Random House, de grootste uitgever van de Verenigde Staten en Sony, eveneens actief in de mediawereld, en vormt samen met dit laatste bedrijf twee van de tien grootste mediagiganten ter wereld en de grootste van Europa.24

Om de mentaliteit en sfeer van deze private corporatie te proeven moeten we ook hier een blik werpen op de achtergronden. Op 2 oktober 2002 bericht de BBC dat Bertelsmann eindelijk de leugens over zijn nazi-verleden toegeeft.25 Het bedrijf maakt net als Philips en Fentener van Vlissingen in de oorlog zijn grootste winsten met, ondermeer, het drukken van antisemitische (jeugd)literatuur als ‘Het Kerstboek van de Hitlerjeugd’ en nazi-overheidspropaganda. Het bedrijf heeft direct overleg met Hitlers propagandaministerie en is, als het ANP, de spreekbuis van de nazi-autoriteiten. Bertelsmann maakt, gelijk Philips in Nederland, voor zijn productie uitgebreid gebruik van joodse slavenarbeid.26 SS-er Heinrich Mohn staat in de Tweede Wereldoorlog aan het hoofd. Ook zijn zoon en opvolger Reinhard was lid van de SS.

Reinhard en zijn familie behoren, aldus Forbes Magazine tot de 147 rijksten der aarde. Politiek, media en het corporate bedrijfsleven zijn als vanouds innig verstrengeld: Reinhard en Liz Mohn zijn, volgens Politik Global, in de media de hoofdsupporters van Angela Merkel en trouwe bezoekers van de Bilderbergconferenties.27 Tevens is Reinhard (ere)lid van de Club van Rome28 en – ondanks zijn verleden – samen met zijn vrouw eveneens van de ‘Jerusalem Foundation Germany.’29 Inmiddels staat dochterlief Brigitte aan het hoofd van het familie-imperium.

Eigenaren Veronica, Net5, SBS6 gelieerd aan Bilderberg en Council of Foreign Relations
Net5, Veronica en SBS6 vallen onder het eveneens Duitse ProSiebenSat.1 Media.AG, na de RTL-Group de tweede mediagigant van Europa. ProSieben is voor het grootste deel in handen van private equity corporaties Permira/KKR: Kohlberg Kravis en Roberts. Henry Kravis, is samen met zijn neef George Roberts, een van de oprichters van KKR. Hij is tevens lid van het Council of Foreign Relations, zit in commissariaten van het Mount Sinaï Hospital en de Rockefeller Universiteit.30 Daarnaast bezoekt hij de Bilderberg conferenties en staat voor 2009 weer op de gastenlijst (tezamen met een grote delegatie Nederlanders te weten: Koningin Beatrix, Jaap de Hoop Scheffer, Ernst Hirsch Ballin, Neelie Kroes, Nout Wellink, Hans Weijers van Akzo-Nobel, Victor Halberstadt van de Rijksuniversiteit Leiden en Jeroen van Der Veer namens de Shell).31

Onder de titel ‘Take Back the Economy’ vinden er in de zomer van 2008 in een groot aantal steden protesten plaats tegen KKR omdat corporate opkopers als deze de kredietcrisis mede zouden hebben veroorzaakt teneinde goedkoop bedrijven te kunnen verwerven. (In de VS is de financiële crisis dan ongeveer een jaar oud. Bekijk deze veelzeggende videoclip).32

De machtige Berlusconi van de Lage Landen met familiefortuin uit plantagearbeid
De Nederlandse kranten hebben vrijwel allemaal geruime tijd geleden hun onafhankelijkheid en eigen identiteit verloren. De zichzelf ‘kwaliteitskranten’ noemende dagbladen Algemeen Dagblad, Trouw, NRC, Volkskrant en het Parool zijn in handen van één schatrijke Belgische familie (Vrij Nederland 15-05-09). De huidige representant van het van oorsprong Brabantse geslacht Van Thillo en bestuurder van De Persgroep corporatie, staat bekend als de ‘Berlusconi van de Lage Landen’, hoewel de door hem opgekochte ‘kwaliteitskranten’ zich tegenwoordig haasten om deze bijnaam en zijn reputatie van geldbelustheid en saneringsdrift te ontkrachten. Christian van Thillo die in het verleden bestuurder was bij bovengenoemde Bertelsmann, verkreeg zijn alias omdat hij het grootste deel van de kranten, tijdschriften en televisiezenders (w.o. VMM) in België bezit. Daarnaast is hij evenals Berlusconi zeer katholiek, ijdel, macho en houdt van snelle auto’s.33 Behalve de baas van Belgische en Nederlandse media is hij – komend uit een bankiersfamilie – tot voor kort lid van de Regentenraad van de Nationale Bank van België, daarnaast gedelegeerd bestuurder bij de Vlaamse Media Maatschappij, de Antwerpse Televisiemaatschappij, Mediafin en investeringsmaatschappij Carlton Capital Partners. Hoezo belangenverstrengeling?

De zeer katholieke en nationalistische familie Van Thillo maakt haar fortuin met de aankoop in de jaren dertig van een aantal rubber-, koffie- en palmolieplantages in de naar het voorbeeld van Nederlands Indië vormgegeven kolonie Belgisch Congo (1908-1960).34 E.D. Morel publiceert al in 1907 zijn aanklacht tegen de erbarmelijke omstandigheden op de rubberplantages in Belgisch Congo, ‘Red Rubber: The story of the rubber slave trade’ (klik hier voor de boektekst). De Belgische koning pleegde er op grote schaal genocide.35 Na Leopold II ging deze terreur van dwangarbeid, marteling, verminking, moord en concentratiekampen voort.36 In teksten van na 1945 beschrijven ooggetuigen de Belgische koloniale heersers, waaronder plantagebezitters, in termen als ‘wreed, onmenselijk, verdorven’ waarbij ‘winstbejag al vanaf het prilste begin het allerbelangrijkste [was]’ en behept met ‘nazi sympathie die volgens [Nasilowski, arts in Congo] door vele Vlamingen in de kolonie gekoesterd werd.’37 Frans Buelens beschrijft in ‘Congo 1885-1960, een financieel economische geschiedenis’ hoe de belangrijkste koloniale figuren als Van Thillo, Alard, Jadot, Lippens en Gugenheim met elkaar verbonden zijn en een internationale ‘high society’ creëren waarin verkondigd wordt dat koloniale exploitatie dient tot eer en glorie van het moederland. De betrokken bedrijven ‘behaalden in de koloniale periode een winstvoet die tot de allerhoogste ter wereld gerekend moeten worden.’38

De transformatie van het medialandschap tot melkkoe voor de aandeelhouders
De bedrijfsvoering van Van Thillo is exemplarisch voor de gehele sector mondiaal. Net als de plantages in Congo is het enige oogmerk hier: corporate winst voor de aandeelhouders. Waarheidsvinding en eerlijke informering van het publiek zijn volledig ondergeschikt. De opgekochte kranten van soms zeer diverse signatuur worden ‘geharmoniseerd’, wat inhoudt dat ze net als de politieke partijen allemaal dezelfde middentoon krijgen. Deze inhoudelijke monochromie bereikt Van Thillo door de werknemers die al te zeer een bepaalde kleur vertonen te ontslaan. Pol Deltour, secretaris generaal van de journalistenvakbond, kent de verhalen over Van Thillo’s liefde voor kranten:

die is er als het goed gaat. Maar anders is die liefde snel verdwenen. De krant als cultureel erfgoed, als een belangrijk instituut voor de democratie, dat doet hem niets. Arbeidsvoorwaarden en journalisten: interesseert hem niet. Het komt altijd terug op de cijfers en de waarde voor de aandeelhouders, wat dan zijn familie is. Dat maakt het ook weer cynisch.’(Volkskrant 27-01-09)

Oudjournalist bij De Morgen, John Vandaele zegt er het volgende over:

Wat er nu gebeurt met deze ontslagen is meer van hetzelfde. Opnieuw wordt de krant inhoudelijk bijgestuurd door het personeelsbeleid. […] Na verluidt werden ook vooral mensen ontslagen die zich tijdens de onderhandelingen met de eigenaar opwierpen als woordvoerders en leiders namens het personeel. […] …de kritische krant die De Morgen ooit was, dan spreek je toch over een verschil van dag en nacht. Daarmee is de transformatie van het Vlaamse medialandschap al heel ver gevorderd. […] Niemand heeft daarin zo’n grote rol gespeeld als Christian van Thillo. Hij introduceerde de echt commerciële krant. 39

Het merendeel van de regionale dagbladen in Nederland valt onder de Mecom-corporatie, een investerings corporatie uit Londen, Europa’s grootste uitgever van regionale bladen en eigendom van David Montgomery, net als Van Thillo bekendstaand als een harde, genadeloze saneerder.42

Telegraaf bliksemafleider voor de overheid en specialist in zondebokken in oorlogs- en vredestijd
Naast de Persgroep bestaat er in Nederland nog de internationaal opererende Telegraaf Media Groep, waar ondermeer Neerlands grootste dagblad De Telegraaf en een groot aantal tijdschriften onder vallen. De TMG is voor meer dan 30% in handen van de familie Van Puijenbroek, een katholiek geslacht van textielbaronnen dat naast familie Fentener van Vlissingen nog een klein aandeel van 28,4% procent in het ANP zou hebben. In de oorlog zijn zij navolgers van het door collaborateur en naoorlogs christenpremier Jan de Quay verdedigde rechts-autoritaire corporatisme. In de jaren dertig ondersteunt Van Puijenbroek de Corporatieve Concentratie – een voorloper van het Zwart Front – en andere rechts-autoritaire groeperingen. Het Zwart Front werd opgericht door een priester in opleiding en was een fel antisemitische, fascistische organisatie. Ook Prins Bernhard zou de familie frequenteren.40

De Telegraaf had lang een verschijningsverbod nadat de krant zich in de oorlog met de nazi’s had gecompromitteerd. De uitgever fungeerde als spreekbuis van de bezetter en drukte onder andere nazi-bladen als de Deutsche Zeitung den Niederlanden.41 Net als nu is de Telegraaf in die tijd al de bliksemafleider voor de overheid van de echte problemen en specialist in zondebokken. De Telegraaf van 17 mei 1942 schrijft:

Ieder die niet geheel van politiek inzicht verstoken is, weet, dat de Joden Duitschlands vijanden zijn en dat de achtergrond van den oorlog een laatste afrekening van het door Duitschland geleide Europa met het jodendom is. Duitschland heeft uit een instinctmatige behoefte aan reinheid van levenshouding van het eigen volk den joden het veelal op slinksche wegen [=wijzen] verkregen burgerrecht weer ontnomen en hen teruggebracht tot het uitgangspunt, voordat zij over Europa uitzwierven’ (Volkskrant 15-04-06).

De legitimiteit van nieuws wordt gedefinieerd door de machthebbers
Het opkopen en privatiseren van mediabedrijven door grotere internationale corporaties is sinds de tachtiger jaren onder druk van de Wereld Bank en het IMF begonnen en gaat nog steeds door. De kleintjes zijn schatplichtig aan de grote. Wereldwijd zijn er ongeveer vijf tot tien mediacorporaties die de toon zetten. De vijf grootste corporaties zijn Bertelsmann (Sony is onderdeel), Time Warner, Disney, Viacom en Rupert Murdoch’s News Corporation. Zij vormen een mondiaal commercieel mediasysteem gedomineerd door een klein aantal ultramachtige families dat zich beijvert om de vrije markt en commerciële waarden te verbreiden.

Prof. Robert McCesney, oprichter van Free Press, geeft op 26 februari 2009 een lezing getiteld ‘De strijd op leven of dood voor journalistiek en zelfbeschikking.’ Hij stelt dat de crisis in de nieuwsvoorziening hand in hand gaat met de huidige economische depressie. De reorganisaties, fusies en saneringen, het ontslag en de afname van met name kritische dagblad-, televisie- en radiojournalisten en het repeteren van geijkte opvattingen door de overblijvers, leidt tot een sfeer waarin corrupte politici en bestuurders als enige profiteurs floreren in het schemerlicht: een sfeer die de journalistieke autonomie en integriteit ondermijnt. Vergaande mediabesluiten nemen zij achter gesloten deuren. Deze crisis heeft zijn wortels in de periode voor de vlucht van het internet en voor de huidige depressie. Het kapitalisme dicteert al sinds de tachtiger jaren de journalistiek. De kakofonie aan visies en opvattingen uit de zestiger en zeventiger jaren is verdwenen.

De belangrijkste tekortkoming van de journalistiek al sinds haar ontstaan, aldus McCesney, is het blindelings steunen en vertrouwen op ‘officiële’ bronnen – de machthebbers – als de basis voor een nieuwsitem: ‘de legitimiteit van nieuws wordt gedefinieerd door de autoriteiten.’ Als een journalist hun officiële uitleg van de terreuraanslagen ter discussie stelt is hij ‘niet professioneel’ omdat hij zijn privé-ideologie op zou dringen. Er is niets mis met duidelijk kleurkeuzes van kranten: politiek, religieus of anderszins. Er is alles mis met de nivellering in de huidige media volgens opgelegde politiek correcte denkbeelden zonder alternatieven. Een vrije pers is een publiek goed en voorwaarde voor een vrije samenleving.43

Who controls your mind?
McCesney schrijft dat in de huidige samenleving journalistieke vrijheid en waarden die indruisen tegen de corporate belangen daarentegen worden onderdrukt. Het is ‘een ramp voor alles, behalve de meest oppervlakkige opvatting van democratie’ – een corporatocratie waarvan de vertegenwoordigers het eens zullen zijn met het motto van founding father John Jay:

‘Those who own the world, ought to govern it.’44

Noten
1 Zie John Pilger’s documentaire ‘The New Rulers of The World.’

2 Voor het ontstaan van de eerste mondiale corporaties en een beschrijving van hun ‘psychopathische persoonlijkheid’, zie anarchiel.com ‘Nederland: wieg van corporatie en wereldbank.’

3 Voor een beschrijving van de wisselwerking tussen staat, corporatie en bank vanaf de 17e eeuw, zie anarchiel.com ‘Nederland: wieg van corporatie en wereldbank.

4 Bron: wikipedia engels, 21 juli 2009.

5 ‘Paul Reuter’, Encyclopedia Brittanica student edition.

6 Grand Lodge of British Colombia, famous freemasons, www.freemasonry.bcy.ca

7 ‘Thomson wordt met overname Reuters marktleider’, MDweekly/ Financiële Dagblad 16-05-07.

8 Fact-archive.com, Thomson Financial League Tables.

9 The Rothchild Family, Wikipedia, Eng., geraadpleegd 21-07-09: ‘The Rothchilds have led the Thomson Financial League Tables in Investment Banking Merger and Aquisition deals in the UK, France and Italy.’

10ANP en Reuters sluiten alliantie’, NRC, 28-07-04, Zie ook Volkskrant van 29 juli.

11 Blz. 33, Bart van der Boom, ‘We leven nog. De stemming in bezet Nederland.’

12 ANP grotendeels eigendom van Fentener van Vlissingen. Zie verschillende bronnen: Volkskrant 26-11-03; Mediafacts.nl 25-11-03, ‘NPM Capital neemt belang in ANP’; Zeer lezenswaardige (!) brief v. Dr. Edwin de Roy van Zuydewijn, door hetzelfde ANP zwart gemaakt (zozeg.nl).

13Fentener van Vlissingen’ Instituut voor Nederlandse Geschiedenis.

14 Nederlandsch Economisch-Hstorisch Archief, Frederik Hendrik Fentener van Vlissingen

15 NRC, ‘Een heerser op vele fronten,’ 24-11-06.

16 Verleden Bernhard: Zie anarchiel.com, ‘Het Koningshuis’; ‘Prins Bernhard’, Marco Venema, Ravage. 212/Kleintje Muurkrant; ‘Regering poogde prins Berhard van nazi-lijst te laten schrappen’, Volkskrant 06-12-95; Ton Biesemaat, ‘Wilhemlmus als SS-lied.’ Zie voor achtergronden van Frist Fentener anarchiel.com‘Vroom dansen rond het Gouden Kalf’ deel V.

17 zozeg.nl, brief van Edwin de Roy van Zuydewijn over de achtergrond van het ANP.

18 ‘NOS trakteert Beatrix op extra lang applaus’, Geen Stijl, 06-05-09.

19 Voor de rol van Zorreguièta als minister van een schrikbewind en de houding van het koningshuis, zie anarchiel.com ‘Het koningshuis.’ Zie ook The Telegraph, ‘Dutch prince’s romance is now in doubt’, 28-01-01

20 GeenKroning.nl, demonstratie 20 oktober.

21 Bert Brussen, ‘De kruistocht van aankomend NPO-voorzitter Henk Hangoort’, 31-01-08, bbrussen.nl. Zie ook wikipedia: Henk Hangoort.

22 marketingtribune.nl, Jaap Barteldts, ‘De verziekte graaicultuur van de NPO’, 16-06-09.

23 NRC 19-07-09, ‘Publieke omroep bekritiseert Rik Felderhof’.

24 Thenation.com, ‘The Big Ten.’ Zie ook: Volkskrant 10-04-06, ‘Bertelsmann heeft plek in bijna elke huiskamer.’

25 BBC News, ‘Bertelsmann admits Nazi past’, 8 oktober 2002.

26 Voor de bedrijfsvoering van Philips (slavernij in Vught) en Fentener van Vlissingen in de oorlog & noten, zie anarchiel.com ‘Vroom dansen rond het Gouden Kalf,’ deel V.

27 Politik-Global, Wochenmagazin fur Hintergrundinformationen zu Politik und Wirtschaft, 13-11-08 ‘Reinhard und Liz Mohn waren nicht nur medienseitig Hauptunterstützer der Merkel, sonder sind gleichseitig Dauer-Bilderberger.’

28 Clubofrome.org, Reinhard Bertelsmann.

29 Ledenlijst Jerusalem Foundation Germany (jerusalemfoundation.org).

30 www.cfr.org, Council of Foreign Relations: leadership & staff, Henry R. Kravis.

31 www.opednews.com, gastenlijst Bilderberg 2009/ Bilderberg Attendee List. Vergelijk de lijst van prisonplanet.com: Bilderberg 2009 Attendance List.

32 nieuwsuitamsterdam.nl, ‘Demonstation against private equity’, 5 juni 2008.

33 Welingelichtekringen.blogspot: ‘Liefhebbber van kranten en van winst’, 26-01-09.

34 Trends.be, ‘Famillie Van Thillo. Het rijk van Bill.’ Welingelichtekringen.blogspot: ‘Liefhebbber van kranten en van winst’, 26-01-09.

35 New York Times: ‘King Leopold’s Ghost: Genocide with Spin Control’, 01-09-98.

36 Indymedia.be 01-04-04, ‘Congo: ook na Leopold 2 ging de Belgische terreur voort.’ Jules Marchal ‘Dwangarbeid in Congo.’

37 Digitale Bibliotheek Nederlandse Letteren, DBNL.org, ‘Het beeld van Belgisch Congo in Poolse teksten na 1945.’ p.133/134.

38 www.pala.be, beschrijving Frans Buelens ‘Congo 1885-1960, een financieel economische geschiedenis.’

39 John Van Daele, ‘Van maatschappelijk project tot persgroepproduct’, 13-06-09.

40Ruilen en tuitelen’, De Groene Amsterdammer, 23-08-95. ‘De Zwartste krant van Nederland’, De Groene Amsterdammer 30-08-95.

41 Ned. Inst. voor Oortlogsdocumentatie, ww2archieven.nl, nr. 3350.

42 Publisr.nl, ‘David Montgomery: Regionale dagbladen in Nederland en Europa’ 11-06-09.

43 Prof. Robert McCesney, ‘The Life or Death Struggle for Journalism and Self-Government,’ 26-02-09, pdxjustice.org.

44‘Degenen die de wereld bezitten behoren haar te regeren.’ Robert McCesney, ‘The Global Media Giants’, www.fair.org

81 REACTIES

 1. Op zich een artikel waar men wel over na kan denken, maar bijzonder eenzijdig en erg slecht geschreven.

  Zo betrekken Trouw, Elsevier en MSN hun nieuws van het persbureau NOVUM. Wordt niet eens genoemd. Veel nieuws is naast Reuters afkomstig van The Associated Press, waar uitstekende verslaggevers werken, wordt ook niet genoemd.

  Trouw, Het Parool, Vrij Nederland en De Waarheid waren verzetsbladen in de oorlog en leverden uitstekend werk.

  Het is een erg eenzijdig artikel, waarvan de bronnen die worden genoemd ook niet al te betrouwbaar zijn. De site Anarchiel eigen laten we maar zeggen, met een boel gebazel in de ruimte.

  Een grote hetze tegen de zogenoemde mainstream media, door een site die het zelf ook niet zo nauw neemt met de waarheid en het gebruik van goede bronnen en niet bepaald op de hoogte is van de situatie. En dat soort crap wordt dan weer over de lezers uitgegoten. Erg eigenlijk.

  Jan B. [2] reageerde op deze reactie.
  Sen Huwa [3] reageerde op deze reactie.
  Anarchiel [4] reageerde op deze reactie.

 2. @Bert [1]:

  AP en Reuters zijn zeker in handen van de illuminati.
  Lees het boek van Joris Luyendijk: ‘Het zijn net mensen’ eens.

  Die man is geen ‘aluhoedje’, maar stelt wel vast dat de grote persbureaus ‘het verhaal’ bepalen.

  De meeste journalisten moeten daarin mee, ook al zijn ze het niet eens met het beleid.

  Sinds 1900 bestaat er geen vrije pers meer.
  De media is een grote propagandamachine in handen van de allermachtigsten, om mensen als jij de illusie van objectiviteit te geven.

 3. @Bert [1]:

  Dit lijkt een klassieke debunk-reactie: “jouw bronnen deugen niet!” Hier en daar wat zout strooien over details en dan de psycho-emotionele trap na: “gebazel, crap …”

  Details zijn interessant maar kunnen mij in dit verhaal niet heel veel schelen. De bottom line is dat de MSM te ziek zijn om aangeraakt te worden.

  Wanneer ik iets in de krant lees, dan voel en weet ik dat het niet klopt. Als ik mijn mening wil vormen op basis van meer informatie, ga ik juist naar sites als Anarchiel, Vrijspreker, Niburu, Fourwinds10 etc.

  Op internet weet je nooit wat waar is en wat niet.

  Van het nieuws in de MSM weet je in ieder geval wel zeker dat het niet klopt.

  Erg eigenlijk.
  Hub Jongen [7] reageerde op deze reactie.

 4. @Bert [1]:

  *geeft Bert een warme knuffel*

  Als je het zo goed weet, beste Bert, waarom schrijf je dan niet zelf een artikel of begin je zelf een weblog? Met jouw niet eenzijdige en sterk gefundeerde informatie, afkomstig uit superbronnen, kun je vast heel wat beters neerzetten dan die paupers van Anarchiel.com dat kunnen.

  Wanneer kan ik je creatie komen bewonderen? Ik ben zoooo benieuwd!

  Sen Huwa [5] reageerde op deze reactie.

 5. Van het verhaal van Anarchiel weet ik dat het in ieder geval in grote lijnen klopt maar Bert heeft ook gelijk want het is niet één pot nat. Maar er zijn ook andere invloeden die een rol spelen zoals de abonnementen- en reclameinkomsten.

  In de Telegraaf probeerde men enkele jaren geleden de lezer bij de discussie over ‘normen en waarden’ te betrekken. De zaak kwam al goed op gang en veel lezers zonden enthousiast hun brieven in. Totdat op een dag iemand schreef “Maar die sexadvertenties, dat kan dan toch eigenlijk ook niet meer.” Waarschijnlijk heeft dit geleid tot spoedoverleg op het hoogste niveau want er heeft nooit meer een reactie of artikel in de krant gestaan die naar ‘normen en waarden’ verwijst.

 6. Compliment Jim voor het vele werk om al die bronnen bij elkaar te zoeken.
  Er komt heel duidelijk uit, zoals Sen Huwa opmerkt
  @Sen Huwa [3]:
  “De bottom line is dat de MSM te ziek zijn om aangeraakt te worden.”

  Toch vind ik een contradictie die je mogelijk kunt/wilt uitleggen:
  Je schrijft:
  a) “Het kapitalisme dicteert al sinds de tachtiger jaren de journalistiek ”
  en
  b) “Er is alles mis met de nivellering in de huidige media volgens opgelegde politiek correcte denkbeelden zonder alternatieven. Een vrije pers is een publiek goed en voorwaarde voor een vrije samenleving ”

  “Opgelegde politiek correcte denkbeelden” hebben niets met kapitalisme te maken, in tegendeel.

 7. Keer op keer wordt in dit artikel teruggegrepen op de tweede wereldoorlog of kolonialisme. Iedere keer indien iemand uit de familie van de aandeelhouders of het management met de verliezende partij uit WO II geheuld heeft wordt dat aangedragen. Ik vind dat non argumenten die nergens toe doen en niets toevoegen.

  Net als met discussies over slavernij, moet ik me schuldig voelen voor wat verre voorvaderen misdaan hebben? Of au contraire, moet ik dankbaarheid verwachten van volken die we in het verleden geholpen hebben (bijv de Denen die we tegen de Zweden hebben beschermd).

  Ik zie niet in waarom een bedrijf of een familie anno 2009 “besmet” is omdat ze in de tweede wereldoorlog niet de kant van de winnaars hebben gekozen. Helaas wordt dat in dit artikel keer op keer aangedragen.

  Dat kranten een winstdoelstelling hebben is helder en dat al te kritische berichtgeving over het functioneren van bijvoorbeeld de belastingdienst deze winst in gevaar kan brengen weten we. Dat in deze maatschappij de politieke discussies vaak over details gaan en niet over hoofdzaken is ook een gegeven. Maar om daarvoor de oorzaak te zoeken in de tweede wereldoorlog gaat me te ver.

  Verder is dit natuurlijk een heel interessant onderwerp dat gelukkig op sites als Vrijspreker nog wel behandeld wordt.

  Hub Jongen [12] reageerde op deze reactie.

 8. Gevestigde media verliezen monopoly in informatievooriening. Post vervangen door e-mail. Vermaaksindustrie failliet dankzij grootschalig vrijdelen (free-sharing). Overheid geen grip op vrijplaats die internet heet. Hoe lang geef je internet nog? Internet als bindmiddel tussen zelfdenkende individuen, of als het ultieme instrument voor Big Brother: we gaan het zien.

 9. “AP en Reuters zijn zeker in handen van de illuminati”

  En daar hebben we weer zo’n aluhoedje die ook weer eens wat op internet heeft gelezen. Op de MSM is veel aan te merken, maar slecht geschreven onzinblogjes zijn helemaal een ramp.

 10. Opvallend dat er du moment een “onzinblogje” een artikel publiceert waarin de MSM op de pijnbank wordt gelegd, er ineens een aantal figuren opduiken die zulks zonder ook maar één inhoudelijke weerlegging ridiculiseren. Je zou er bijna wat van gaan denken..

 11. @HJ [8]:
  “Verder is dit natuurlijk een heel interessant onderwerp dat gelukkig op sites als Vrijspreker nog wel behandeld wordt”

  Niet alleen interessant maar ook heel belangrijk.
  Om de juiste beslissingen voor je handelen te nemen, is het goed als je de waarheid, de feiten kent.
  De nieuws-(feiten)-voorziening speelt essentiele rol.

  De Vrijspreker stelt hoge prijs op feitenkennis. Immers de libertarische filosfie is daarop gebaseerd.
  Zodra er onjuistheden hier binnensluipen, waardoor ook veroorzaakt, stellen we correctie van lezers zeer op prijs. Wel graag met feitelijke antwoorden en zonder emotionele kreten.

 12. Helemaal eens met HJ en John. Bovendien worden in het artikel de verzetsbladen Trouw, Het Parool, Vrij Nederland en De Waarheid niet genoemd.

  Dit is een van de aspecten waardoor het een bijzonder eenzijdig artikel is, zoals ik al zei, de site Anarchiel eigen.

  @Sen Huwa Voor juiste informatie moet men volgens mij juist niet bij blogs als Anarchiel, Niburu, Argusoog, Grenswetenschap zijn. De onzin en flauwekul die daar wordt verspreid is niet te tellen, en bovendien weer erg eenzijdig, vrijwel nooit hoor en wederhoor.

  Dat er naast nieuwsvoorziening ook een boel entertainment is, dat wil het publiek waarschijnlijk graag.

  Wat de verslaggeving over het buitenland betreft, vind ik de Nederlandse kranten, zeker op internet, erg beknopt.

  Naar mijn mening kan men het beste het nieuws van verschillende kranten raadplegen, een boel overlap, maar een boel vult elkaar ook aan, en daarnaast de authentieke bronnen zoeken achter de artikelen.

  Ondanks wat een aantal anderen hebben aangedragen, blijf ik het een erg eenzijdig artikel vinden, er worden alleen argumenten tegen de mainstream media ingebracht en de geschiedenis wordt zeer eenzijdig belicht. Het is eigenlijk een grote scheldpartij.

  Dat de Telegraaf en RTL ook achter de achtergronden aan zitten wat betreft de inval in Irak, hoe ook Netwerk, TrosRadar, EenVandaag, NOVA aandacht besteden aan de farmaceutische industrie en vaccinaties, dat er nog Zembla en Noorderlicht zijn, we horen het niet.

  Het is een miezerabel eenzijdig epistel van iemand die ook nog de belastingcenten erbij sleept om af te geven op de mainstream media, zonder zelf een stukje journalistiek neer te zetten. Bah. Geschreven voor eigen parochianen.

  Overheidsslaaf [15] reageerde op deze reactie.
  Andre [18] reageerde op deze reactie.

 13. In het artikel staat bijvoorbeeld: “Bij hen geen twijfel over de missies voor ‘vrijheid’ en ‘vrede’ van de Verenigde Staten in Irak en Afghanistan.”

  Dit is volstrekte onzin. De Belgische krant De Morgen is in het bezit van de familie Van Thillo. Deze week stond daar een artikel over een Britse militair die niet terug wil naar Afghanistan en nu voor de krijgsraad kan komen. Ook de Coalitie tegen de Oorlog wordt genoemd.

  Britse soldaat veroordeelt publiekelijk oorlog in Afghanistan

  Een Britse soldaat die voor de krijgsraad moet verschijnen omdat hij weigerde naar Afghanistan terug te keren, heeft in Downing Street een brief afgegeven waarin hij zijn weigering uitlegt en de Britse premier Gordon Brown oproept de troepen terug te trekken. Joe Glenton, die door leden van de coalitie Stop the War vergezeld werd, is de eerste militair in actieve dienst die de oorlog in Afghanistan publiekelijk veroordeelt.

  Soldaat eerste klas Joe Glenton (27) is ervan overtuigd dat de oorlog niet gewonnen kan worden en betreurt dat “de moed en volharding van kameraden-soldaten een instrument geworden zijn van het Amerikaanse buitenlands beleid”.

  Dood en vernieling zaaien
  “De oorlog in Afghanistan beperkt het risico op terreur niet, verbetert geenszins het leven van de Afghanen en zaait dood en vernieling in het hele land. Groot-Brittannië heeft niets te zoeken in dit land”, schrijft de militair ter attentie van Brown. “Ik denk ook niet dat onze zaak in Afghanistan goed of rechtvaardig is. Ik smeek u, Mijnheer, onze soldaten naar huis te halen.”

  Joe Glenton moet maandag voor de krijgsraad verschijnen omdat hij tussen 2007 en 2009 deserteerde en omdat hij weigerde naar Afghanistan terug te keren. Hij riskeert maximaal twee jaar cel.

  Volgens een peiling die deze week werd bekendgemaakt, meent 58 procent van de Britten dat de oorlog in Afghanistan tot mislukken gedoemd is. Het Britse leger verloor er in juli 22 manschappen, de zwaarste maandbalans sinds oktober 2001. (belga/jv)
  30/07/09 17u40

  http://www.demorgen.be/dm/nl/990/Buitenland/article/detail/950142/2009/07/30/Britse-soldaat-veroordeelt-publiekelijk-oorlog-in-Afghanistan.dhtml

  Fiets leker naar de maan, Jim Beame met Anarchiel achterop zou ik zeggen. Jammer dat de redactie van Vrijspreker niet wat beter op bronnen let, waardoor er bij dit soort artikelen een redactionele noot geplaatst kan worden dat het eenzijdig is, en men er ook een heleboel onzin in aantreft. Onzin met een grote “O”.

  Het artikel straalt nonsens en onzin uit. Met te verwijzen naar dit bikkelharde artikel in De Morgen is dat voldoende aangetoond.

  Je zou ter plekke over je nek gaan van het artikel van Jim Beame, en je vergelijkt wat De Morgen onder de aandacht brengt.

  Hoe durft die dwaas te zeggen dat er dus geen kritische noot is over Afghanistan?

  Zonder kranten als De Morgen zou dit juist nooit naar buiten komen.

  Overheidsslaaf [16] reageerde op deze reactie.

 14. @Bert [13]:
  Ik denk dat iedereen hier begrijpt dat dit artikel, ondanks dat het voor het grootste deel feitelijk juist is, slechts 1 kant van het verhaal belicht.

  Waar het om gaat is dat de mainstream media pretendeert onafhankelijke feiten te brengen, die door een groot deel van de bevolking als zoete koek geslikt worden. Wij weten dat dit het internet is, en dat we zelf moeten denken. Dàt is het verschil.

  Wat mij betreft heeft Jim Beam goed aangetoond dat:
  -Het gevaarlijk is dat nieuws klakkeloos wordt overgeschreven van internationale persbureaus, omdat zij niet zo onafhankelijk zijn als ze pretenderen.
  -De grote nieuwsbedrijven graag tegen de macht (koningshuizen, banken, corporaties) aanschuren, en vaak zelfs die macht zijn.
  -Veel nieuwsbedrijven zijn ontstaan uit immorele activiteiten, en er geen enkele reden is om aan te nemen dat daar verandering in gekomen is.

  Alleen al deze drie punten zijn voldoende reden om geen enkele krant of omroep te vertrouwen.

  P.s. De actualiteitenprogramma´s die je noemt zijn sterke argumenten vóór Jim-s verhaal.

  Sen Huwa [17] reageerde op deze reactie.

 15. @Bert [14]:

  Kranten brengen vaak verhalen van beide kanten. Ze zijn daar erg goed in, onafhankelijkheid pretenderen. Maar uiteindelijk slaat de balans altijd door naar wat de overheid graag ziet. Dit geldt ook voor de Staats TV.

  Alle wc-eend onderzoeken die de overheid laat uitvoeren als ze weer eens de mist in gaan zijn daar een goed voorbeeld van. Eerst belicht de media beide zijden, als het onderzoek is afgerond wordt er nog wat gesputterd, en daarna is het klaar.

  Ook alle proefballonnetjes die de overheid oplaat worden worden door de media voorbereid. De krant creeert draagvlak. Als er plots veel verhalen verschijnen over identiteitsdiefstal e.d. op internet dan kun je er donder op zeggen dat de overheid een aanval op de vrijheid op het internet gaat inzetten. Tot nu toe heb ik de meeste proefballonnetjes perfect kunnen voorspellen door ´onafhankelijke´ kranten te lezen.

  De overheid beinvloedt de journalist al vanaf het moment dat hij zijn eerste stapje in de kleuterschool zet. Ik geloof best dat journalisten zelf geloven dat ze onafhankelijk zijn. De eigenaar kan niet persoonlijk ieder verhaal in zijn krant/programma aanpassen. Maar de generale toonzetting druipt van de top van de piramide naar beneden. Als een journalist teveel tegen de ´algemene´ waarheid ingaat, wordt ´ie ook altijd ontslagen.

  Kranten deugen niet. Daarom hebben ze ook minder en minder lezers. Zelfs de gratis kranten worden met argwaan bekeken. Totdat de overheid het internet gaat stukreguleren, kun je dag zeggen tegen je kranten. Terecht.

 16. @Overheidsslaaf [15]:

  Dat is heel goed gezegd. Als ik Anarchiel lees, begrijp ik heel goed vanuit welke visie hij dit schrijft. Anarchiel claimt ook niet anders. Als ik Niburu.nl lees begrijp ik vanuit welke achtergrond artikelen worden geplaatst. Het team van Niburu claimt ook niet anders. Artikelen op vrijspreker.nl dienen gelezen te worden met Libertarisme op de achtergrond. De meesten begrijpen dat wel.

  Ik begrijp ook heel goed vanuit welke achtergrond de MSM hun nieuws brengen en Jim heeft dat eens op een rijtje gezet.

  Maar dat is dan opeens vloeken in de moskee, want de MSM roepen altijd heel hard zij onafhankelijk en onpartijdig zijn. Er is geen grotere leugen dan deze.

 17. @Bert [13]:

  “Het is een miezerabel eenzijdig epistel van iemand die ook nog de belastingcenten erbij sleept om af te geven op de mainstream media, zonder zelf een stukje journalistiek neer te zetten. Bah. Geschreven voor eigen parochianen.”

  Dat roept wat vragen op bij mij:

  – wie zijn die “eigen parochianen” volgens jou ? Kun je die specificeren ?
  – er zijn mensen die als consument uit eigen vrije wil het produkt dat de publieke MSM produceert niet af wensen te nemen. Vind jij het moreel verantwoord dat er geld afkomstig van die mensen aan die publieke MSM wordt besteed ?

  Andre [31] reageerde op deze reactie.

 18. @andre De “eigen parochianen” zijn de mensen die in de MSM alleen maar kwaad zien, die overal de Bilderberg achter zien, die steeds willen lezen dat het allemaal van “ons belastinggeld” gaat, die kritiekloos een boel aannemen wat wordt beweerd, dat het 1 groot complot is tegen de burgers, om een aantal punten aan te halen.

  Het geld dat naar de publieke MSM gaat, daar sta ik zeer kritisch tegenover. Waarom moet ons geld uitgedeeld worden bij spelprogramma’s enzovoorts. Of naar presentatots gaan die 5 keer Balkenende verdienen? Zulk soort dingen zie ik ook wel.

  De embedded journalistiek in Uruzgan, weerzinwekkend. Alleen bij De Pers houden ze de moed erin met Arnold Karskens. Ongelofelijk vaak citeert de mainsream Verhagen of Van Middelkoop, zonder het te verifieren, echt erg. BBC, Guardian, AP, AFP staan er veel kritischer tegenover.

  Ik ga best in een aantal dingen mee in het artikel. Maar zoals ik, hopelijk, heb aangetoond, is het eenzijdig en staat er onjuiste informatie in.

  Misschien volgt die Jim Beame de mainstream media niet eens? Hij is in elk geval erg slecht op de hoogte. Ik gaf ook al aan, wat buitenlands nieuws betreft is de Nederlandse media zeer beknopt. Regelmatig heb ik kranten ook geschreven, wanneer ik er onjuiste informatie in vond.

  Maar in het artikel hierboven barst het van de onjuiste informatie, en bovendien is het eenzijdig. Ik aalde Het Parool, Trouw, Vrij Nederland en De Waarheid al an wat de oorlog betrof.

  In een goede krant moet eigenlijk een artikel om met de Amerikanen mee te doen in Irak, gewoon naast een artikel kunnen staan om niet mee te doen in Irak.

  Zulk soort dingen ziet men ook in Israelische kranten, een stuk Voor de invasie in Gaza, maar daarnaast ook: waarom niet die invasie in Gaza.

  New York Times over Bagram gevangenis in Afghanistan:
  http://topics.nytimes.com/top/reference/timestopics/subjects/b/bagram_air_base_afghanistan/index.html

  Verdomd, een krant als The New York Times besteedt er erg veel aandacht aan.

  Alleen doet de Amerikaanse regering er niks mee. En de alternatieve media kauwen nog steeds 11 september uit, maar weten dit volgens mij niet eens. Over hoe het NU in Kaboel is, hoor je ze ook niet.

 19. @Bert [23]:

  Enkele jaren geleden kwam Jimmy Walter naar Nederland. Deze rijke Amerikaan was een van de eersten die een doordacht weerwoord had tegen de officiële 911-theorie.

  Op de bijeenkomst waren diverse MSM-journalisten uitgenodigd.

  Er verscheen NIETS in de kranten over het opmerkelijke verhaal van deze man. Los van de vraag of hij gelijk had of niet, had zijn verhaal een ENORME nieuwswaarde. Terwijl de hele wereld zichzelf fundamenteel verbouwde vanwege theorie A, kwam hij met theorie B. De kranten vulden hun pagina’s echter met verkrachtingen en ander slecht nieuws.

  Theorie B bleef echter doorklinken en toen lieten de MSM wel van zich horen. Theorie B werd als complottheorie volledig geridiculiseerd. Nieuwslezers gniffelden openlijk bij het aankondigen van dit onderwerp.

  De MSM zitten in een dilemma. Bepaalde nieuwsonderwerpen mogen eenvoudigweg niet worden gepubliceerd. Indien echter via andere kanalen wel toenemende aandacht aan deze verboden onderwerpen wordt besteed, wordt het negeren onhoudbaar.

  Met de vaardigheid van een koorddanser zoeken de MSM naar een balans tussen negeren, ridiculiseren en gewoon een beetje aandacht geven.

  Deze koorddanser doet dus alles een beetje. Daarom kun je hen betrappen op het verzwijgen alsook hen roemen om hun artikelen. Van alles zijn dus voorbeelden te noemen.

  Per saldo is dit echter een misselijk makende vorm van hypocrisie.

 20. Wie bepalen het nieuws in Nederland?

  Voor wie kiezen we?
  – De oude afhankelijke media (MSM) die vooral aandacht schenkt aan hypes en vermaak.
  – De nieuwe onafhankelijke media die meer kritisch is en onderzoekt.

  Zie hier het verschil tussen de oude media en de nieuwe media:
  http://www.oudemedia-nieuwemedia.nl

 21. Je geeft een mooi voorbeeld, @Sen Huwa, iemand die eigenlijk tot het establishment behoort, maar zich met zijn kapitaal in ging zetten voor waarheidsvinding en een heleboel doet voor non-profitorganisaties. Zo kan het dus ook.

  In de VS maakten kranten er in de eerste maanden na 11 september al melding van, dat mensen op de grond in Shanksville verklaarden dat de Boeing daar door een gevechtsvliegtuig was neergehaald.

  Later bleek ook gewoon uit onderzoeken, dat de passagiers nooit in de cockpit zijn geweest. daar is helemaal niks geheims meer aan.

  Maar denk je eens in, ik ben niet zo’n complotter hoor, maar een organisatie, of een samenwerkingsverband van elementen, wie het ook zijn, die in staat zijn om een halve Amerikaanse stad in een ochtend te verwoesten.

  Misschien wordt het wel niet dieper uitgezocht, omdat de VS worden gechanteerd? Zo van, zoek het eens dieper uit, dan ligt volgende maand Detroit plat.

  Anderzijds is het helemaal duidelijk, dat op het Pentagon een Boeing is neergekomen. Honderden mensen hebben het gezien. Er lagen wrakstukken, enzovoorts.

  En nu zijn er sites, die beweren dat er helemaal geen Boeing is neergekomen daar. Dat is dan ook onzin.

  Jim Beame citeert hier de Volkskrant trouwens wel maar al te graag.

  (…)”‘die is er als het goed gaat. Maar anders is die liefde snel verdwenen. De krant als cultureel erfgoed, als een belangrijk instituut voor de democratie, dat doet hem [Van Thillo] niets. Arbeidsvoorwaarden en journalisten: interesseert hem niet. Het komt altijd terug op de cijfers en de waarde voor de aandeelhouders, wat dan zijn familie is. Dat maakt het ook weer cynisch.’(Volkskrant 27-01-09)” (…)

  Wat dat ANP en andere nieuwsmedia in de oorlog bereft, de Duitsers gingen medestanders op plaatsen neerzetten, en er waren mensen die gewoonweg voor de Duitsers gingen werken.

  Anderzijds zijn er verhalen bekend, dat arbeiders onderstellen voor treinen maakten, die naar Duitsland gingen, maar die zo slecht in mekaar waren gezet dat die onderstellen geen lang leven beschoren was.

  De universiteit Leiden ging in elk geval dicht in de oorlog. Staking uit solidariteit met het verbannen van joodse docenten en studenten, of een maatregel van de Duisers, omdat de universiteit niet in de Duitse pas wilde lopen. Moet ik nog even nazoeken.

  Het zegel van de universiteit werd verstopt in het graf van een hoogleraar in een kerk. Dat kregen de Duitsers niet te pakken.

  Daarom, het artikel is ook zo eenzijdig als maar kan zijn. Als Vrijspreker tot de mainstream media zou behoren, siert zulk soort artikelen een site niet, om het nog zwak uit te drukken.

  Sen Huwa [27] reageerde op deze reactie.

 22. @Bert [26]:

  Als men een onderwerp niet langer kan ridiculiseren en ontkennen, zal men doen alsof iedereen het toch al weet en men daar vooral niet interessant over moet doen.

  Men zegt dan “daar is helemaal niks geheims meer aan”.

  De eenzijdigheid die jij bemerkt, klopt wel denk ik. Sites als deze laten een ander geluid horen. Om het verborgene aan te tonen, moet je het uitlichten, in contrast plaatsen.

  Je kunt in een vegetarisch restaurant heel boos worden dat men geen vlees op het menu heeft staan, maar waarom ben je daar dan naar binnen gegaan?

  Libertarisme heeft volgens mij overigens niets met veganisme of vegetarisme te maken.

 23. Ik zit er geen seconde mee van wie de krant of de TV zender is (of weekblad), als het een onderneming betreft zal er altijd een rijke eigenaar zijn, en als er een familie ‘de baas’is zal ze willen dat hun bedrijf zo goed
  mogelijk rendeert.
  De rest is pure onzin wat er staat, niemand beïnvloed mij, en ja natuurlijk zal een bron een eigen belang hebben, dat heeft de haring koopman bij u op de hoek ook, dat mag van mij.(kan me niets schelen eigenlijk)

 24. @27 Als een publicist anderen erop aanspreekt dat ze niet objectief zijn, dan mag men van die publicist verwachten dat hij dat zelf wel is. Alhoewel, waarom?

  Anders stijgt hij niet uit boven het potje nat waarvan hij anderen beschuldigt.

  @28 ziet het meteen, een aantal anderen zien het ook meteen. Maar een boel mensen gaan bijvoorbeeld uit van de oprechtheid, eerlijkheid, objectiviteit van een publicist. Omdat er misschien geen punten zijn die niet overeenkomen met hun referentiekader? Of ze behoren tot de parochie, die ik al noemde.

  Of men met een stukje als dit bijvoorbeeld twijfelaars of mensen die het er niet mee eens zijn, over de streep trekt, is twijfelachtig. Wie al zo denkt als deze publicist, hoeft van de strekking van het artikel ook niet overtuigd te worden.

  Andre [31] reageerde op deze reactie.

Comments are closed.