nieuwscontrole

Door Jim Beame voor Anarchiel.com.

‘Whoever controls the media, controls the mind.’

Jim Morrison

De onafhankelijke media in Nederland zijn nagenoeg ter ziele. Steeds meer mediabedrijven zijn in steeds minder handen. Op een enkele uitzondering als De Groene Amsterdammer na, zijn de media in de loop der tijd overgenomen door almaar grotere corporaties die op hun beurt bijna allemaal in bezit zijn van slechts enkele machtige families. Vaak betreft het families met invloedrijke connecties en een dubieus verleden. De media vertegenwoordigen de belangen van de internationale corporaties, volgens de wereldberoemde onderzoeksjournalist John Pilger ‘de nieuwe heersers van de wereld.’1 Multinationals welke, sinds hun ontstaan in Nederland, winst en het tevreden stemmen van de aandeelhouders als enige drijfveer hebben.2

Waarheidsvinding en het juist informeren van het publiek zijn ondergeschikt. Bij hen geen andere dan de officieel geaccepteerde kijk op de terreuraanslagen van 11 september 2001. Bij hen geen twijfel over de missies voor ‘vrijheid’ en ‘vrede’ van de Verenigde Staten in Irak en Afghanistan. Bij hen geen kritische vragen over de vrijheidsberovende maatregelen ‘tegen terreur.’ Veelal blijken de media propaganda- en manipulatiekanalen van overheden die met de corporaties en banken al sinds de trias VOC – Wisselbank – Staten Generaal uit de zeventiende eeuw en ver daarvoor een onlosmakelijke eenheid vormen.3 Duidelijk komt de verstrengeling met de overheid naar voren in de Tweede Wereldoorlog als veel media hun ware gezicht tonen en wie ze werkelijk dienen: niet het volk maar de overheerser. In Nederland is er slechts een handjevol mensen dat het nieuws bepaalt. Wie zijn zij?

Het wereldnieuws verstrekt door een familie loyaal aan de banken, de kroon en de vrijmetselarij
Het nieuws uit de wereld bereikt het Algemeen Nederlands Persbureau via internationale persbureaus. Het belangrijkste en grootste ter wereld is het financieel georiënteerde Reuters, opgericht in 1851 door de naar Groot-Brittannië gevluchte en door koningin Victoria tot de adelstand verheven Israel Beer Josaphat (Paul) Reuter.4 Voor de stichting van dit persbureau werkt Israel in de bank van zijn oom.5 In 2008 fuseert de Reuters Group met de Canadese Thomson Corporation, op het moment van fusie een van ’s werelds belangrijkste mediagiganten met kranten als het prestigieuze The Times (1967, nu bezit v. R. Murdoch) en eigendom van de familie Thomson. De Thomson familie is de rijkste van Canada en staat op de 31ste plaats in Forbes Magazine van 2007. David Thomson, derde baron Thomson of Fleet, bekleedt thans het voorzitterschap van het nieuwe bedrijf Thomson-Reuters. Net als de familie Reuter destijds, zijn de Thompsons in 1964 door de Britse monarch tot de adelstand verheven: de wijze waarop de Kroon appelleert aan het statusgevoel en de ijdelheid van invloedrijke personen en zo hun loyaliteit koopt. De Grand Lodge van British Colombia refereert aan deze verheffing en ook aan het feit dat de oprichter van dit media-imperium is toegetreden tot de hogere gelederen van de vrijmetselarij – dé manier om macht en invloed te vergroten – en gerekend wordt tot een van zijn beroemdste representanten. 6

Net als Reuters is Thomson voor de fusie financieel gericht en is na de overname van Reuters zelfs marktleider op dit gebied.7 Thomson’s Financial’s standaard competitie tabellen (Thomson Financial’s Standard Leage Tables) geven overzichten met uitstaande schulden bij ‘investeringsbanken’ als Citygroup, Goldman Sachs en JP Morgan.8 Volgens Wikipedia leidt de Rothchild familie deze sectie van (Reuters-)Thomson: ‘De Rothchilds hebben de leiding op zich genomen van Thomson’s Financial’s competitie tabellen in investeringsbankieren, fusie- en overname deals in het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk en Italië.’9

Adolfs Nieuwe Papegaai’ nu in handen van royalistische nazaten nazi-collaborateur
Op haar beurt krijgt het Algemeen Nederlands Persbureau (ANP) het wereldnieuws binnen via de internationale persbureaus, waarvan het ‘onafhankelijke’ Reuters met zijn ‘ready-to-publish’ nieuws in twintig talen de voornaamste is. En inderdaad neemt het ANP de berichten in de regel zondermeer over. Op 28 juli 2004 bericht de NRC dat Reuters en het ANP een alliantie gaan sluiten.10

Het ANP is het Nederlandse persbureau dat nagenoeg alle media hier te lande van nieuws voorziet: omroepen, kranten, tijdschriften, websites, instellingen en overheden in binnen en buitenland. Op hun beurt reproduceren deze media, inclusief de ‘kwaliteitskranten’, dit nieuws zonder vragen. Het ANP, zo is Nederlanders altijd ingeprent, staat immers voor objectiviteit en betrouwbaarheid. In de oorlog werkt het ANP echter vlijtig samen met het nazi-regime en staat het bekend als ‘Adolfs Nieuwe Papegaai.’ Een getuige uit die tijd merkt op:

Ieder had wat een hekel aan die [ANP]journaals omdat ze net als de kranten een propaganda maken welke ons kermisachtig aandoet.’11

Sinds begin 2004 is het ANP niet langer een stichting maar een Naamloze Vennootschap, voor het leeuwendeel eigendom van investeringsmaatschappij NPM Capital (Nederlandse Participatie Maatschappij), onderdeel van de SHV holding. De Steenkool en Handels Vereniging is het grootste familiebedrijf in Nederland en in bezit van de familie Fentener van Vlissingen, een der machtigste en rijkste geslachten in Nederland. Het ANP is dus, zoals wikipedia stelt, een privé-onderneming.12

De godfather van de familie, Frits Fentener van Vlissingen, heeft het familiefortuin vergaard in de jaren vlak voor en tijdens de Tweede Wereldoorlog door uitgebreid met de nazi’s te collaboreren. Van 1937 tot 1945 bepleitte hij samenwerking met nazi-Duitsland als leider van het Deutsch-Niederländische Gesellschaft. Frits ontvangt drie onderscheidingen voor zijn verdiensten: voor zijn nazi-collaboratie twee van de Führer, waaronder het Kruis van Verdienste van de orde van de Duitse Adelaar13 en een ridderschap in de Orde van de Nederlandsche Leeuw van Hare Majesteit.14 Net als bij Israel Reuter en Roy Thompson heeft de Kroon zichzelf zo weer van een loyale discipel verzekerd. Over de collaboratie van de familie met representanten van nazi-Duitsland schrijft Arie van der Zwan in 2006 een boek getiteld ‘Hij overwon iedereen op een vrouw na.’15

De protestantse Fenteners behoren tot de intimi van de Oranjes, gelijk grootvader al trouw bevriend was met – aldus ondermeer Marco Venema van Ravage: voormalig SS-er en IG Farben medewerker – ‘Benno’ zur Lippe, wiens lidmaatschap van de nazi-partij NSDAP de regering in de doofpot probeerde te houden door valsheid in geschrifte (Volkskrant 06-12-95).16 Fentener zou zich in 1940 aan de nazi-top hebben aangeboden als stadhouder van Nederland – net als Bernhard – onderhield eveneens nauwe contacten met IG Farben, producent van Zyklon B en hielp de prins bij het arrangeren van de vlucht per KLM van tientallen nazi’s naar Argentinië, aldus Edwin de Roy van Zuydewijn.

Geen verkeerd woord bij het ANP over het koningshuis, Shell of de Gasunie: Edwin de Roy van Zuydewijn beschuldigt het persbureau in een zeer lezenswaardige brief van promotie van regeringsstandpunten en het moedwillig vervormen van het nieuws ten faveure van het koningshuis en corporatieve belangen. Als nieuwsverspreider dient het ANP ook nog een ander doel, aldus De Roy, ondermeer refererend aan de demonisering van Pim Fortuyn:

Het aan de schandpaal nagelen van diegenen die de leugens die ons regeren trachten te openbaren.’17

De publieke omroep: gretig graaien naar uw belastinggeld met de zegen van de HEERE

Het ANP voorziet ondermeer de publieke omroep en de NOS van nieuws en bepaalt ook daar mede de kleur. Zeer onlangs op 6 mei dit jaar bracht Geen Stijl de NOS in opspraak toen deze het applaus voor koningin Beatrix bij de nationale dodenherdenking met 22 seconden had verlengd.18 Tijdens de doop van prinses Ariane op 20 oktober 2007, roept de menigte Maxima toe ‘Zorreguièta moordenaar’ voor zijn aandeel in het fascistische Videla-schrikbewind waaronder meer dan dertigduizend burgers verdwijnen, velen in zee vanuit vliegtuigen met opengesneden magen voor de haaien.19 In de NOS-rapportage, ook uitgezonden door RTL, heeft de Nederlandse Omroep Stichting alle onverkwikkelijke tegengeluiden weggefilterd.20 En zo zijn er legio voorbeelden van manipulatie te noemen.

De kritiekloze houding naar Amerika, het koningshuis, religie, Israël, het bedrijfsleven en de politiek; kortom de gevestigde orde, is in goede handen bij de machtigste man van de Nederlandse Publieke Omroep: NPO-bestuurder en hoofd ‘corporate communications’ Henk Hagoort. Zoals altijd een strategische en machtsbestendigende pion op de juiste post. Opgegroeid in een Veluws orthodox christelijk milieu, lid van de ‘zwarte kousen’ Gereformeerde Bond, voormalig docent aan fundamentalistische creationismebolwerken als de Evangelische Hogeschool en reformatorische Hogeschool De Driestar – waar homoseksuelen Untermenschen zijn, moslims afgodendienaars en vrouwen ondergeschikt – alsmede als ouddirecteur van de Evangelische Omroep, is hij een man naar het hart van kabinet Balkenende. Hagoort is daarentegen met zijn macht en opvattingen een serieuze bedreiging voor de (seculiere) (pers-)vrijheid.21

Ook in andere opzichten wordt het algemene publiek niet gediend. In plaats van inhoudelijke programma’s die een tegenwicht bieden aan de quizzen en soaps van de commerciële omroepen maar waar geen geld voor zou zijn, gaat uw belastinggeld op aan buitensporige zelfverrijking. Net als bij de commerciëlen zijn niet waarheidsvinding en eerlijke informatie de drijfveer maar harde pecunia: er is sprake van een verziekte graaicultuur.22 Televisiemaker Rik Felderhof zegt ‘niets te verwachten’ van de voorgestelde beloningscode en doet een boekje open over de exorbitante salarissen van presentatoren bij de publieke omroep van soms 800.000 euro per jaar naast de inkomsten uit hun privé-bedrijven (klik hier voor een overzicht van deze privé-bedrijven). Volgens Hangoort heeft ‘Felderhof blijkbaar niets begrepen van de maatschappelijke discussie’ en over Felderhofs opsomming van de vele mogelijkheden tot belastingontduiking zegt hij: ‘het stoort mij zeer, die bijna arrogante toon waarop hij de ontsnappingsroutes noemt.’ Op Hangoorts beschuldiging van arrogantie reageert ‘klokkenluider’ Rik: ‘Ik heb verteld wat veel mensen in Hilversum weten, maar wat blijkbaar niet openlijk verteld mag worden’, doelend op de democratische noodzaak voor de Nederlandse Publieke Omroep om transparant te zijn over de besteding van uw belastinggeld.23

Eigenaar RTL: ooit Hitler’s spreekbuis en uitbater van joodse slaven maar thans zionist
Voor berichten over ‘s werelds langste taart te Mexico’, de begrafenis van André Hazes, nipplegate of baby-bungelend-uit-raam van Michael Jackson, schakelt u over naar RTL, waar het werkelijk belangrijke wereldnieuws wordt besproken. RTL 4, 5, 6, 7, 8, 24 en radio 538 behoren tot de RTL-Group, eigendom van de Duitse mediacorporatie Bertelsmann en op zijn beurt privé-bezit van de familie Mohn, de aangetrouwde tak van het schatrijke uitgeversgeslacht Bertelsmann. Bertelsmann bezit tevens Random House, de grootste uitgever van de Verenigde Staten en Sony, eveneens actief in de mediawereld, en vormt samen met dit laatste bedrijf twee van de tien grootste mediagiganten ter wereld en de grootste van Europa.24

Om de mentaliteit en sfeer van deze private corporatie te proeven moeten we ook hier een blik werpen op de achtergronden. Op 2 oktober 2002 bericht de BBC dat Bertelsmann eindelijk de leugens over zijn nazi-verleden toegeeft.25 Het bedrijf maakt net als Philips en Fentener van Vlissingen in de oorlog zijn grootste winsten met, ondermeer, het drukken van antisemitische (jeugd)literatuur als ‘Het Kerstboek van de Hitlerjeugd’ en nazi-overheidspropaganda. Het bedrijf heeft direct overleg met Hitlers propagandaministerie en is, als het ANP, de spreekbuis van de nazi-autoriteiten. Bertelsmann maakt, gelijk Philips in Nederland, voor zijn productie uitgebreid gebruik van joodse slavenarbeid.26 SS-er Heinrich Mohn staat in de Tweede Wereldoorlog aan het hoofd. Ook zijn zoon en opvolger Reinhard was lid van de SS.

Reinhard en zijn familie behoren, aldus Forbes Magazine tot de 147 rijksten der aarde. Politiek, media en het corporate bedrijfsleven zijn als vanouds innig verstrengeld: Reinhard en Liz Mohn zijn, volgens Politik Global, in de media de hoofdsupporters van Angela Merkel en trouwe bezoekers van de Bilderbergconferenties.27 Tevens is Reinhard (ere)lid van de Club van Rome28 en – ondanks zijn verleden – samen met zijn vrouw eveneens van de ‘Jerusalem Foundation Germany.’29 Inmiddels staat dochterlief Brigitte aan het hoofd van het familie-imperium.

Eigenaren Veronica, Net5, SBS6 gelieerd aan Bilderberg en Council of Foreign Relations
Net5, Veronica en SBS6 vallen onder het eveneens Duitse ProSiebenSat.1 Media.AG, na de RTL-Group de tweede mediagigant van Europa. ProSieben is voor het grootste deel in handen van private equity corporaties Permira/KKR: Kohlberg Kravis en Roberts. Henry Kravis, is samen met zijn neef George Roberts, een van de oprichters van KKR. Hij is tevens lid van het Council of Foreign Relations, zit in commissariaten van het Mount Sinaï Hospital en de Rockefeller Universiteit.30 Daarnaast bezoekt hij de Bilderberg conferenties en staat voor 2009 weer op de gastenlijst (tezamen met een grote delegatie Nederlanders te weten: Koningin Beatrix, Jaap de Hoop Scheffer, Ernst Hirsch Ballin, Neelie Kroes, Nout Wellink, Hans Weijers van Akzo-Nobel, Victor Halberstadt van de Rijksuniversiteit Leiden en Jeroen van Der Veer namens de Shell).31

Onder de titel ‘Take Back the Economy’ vinden er in de zomer van 2008 in een groot aantal steden protesten plaats tegen KKR omdat corporate opkopers als deze de kredietcrisis mede zouden hebben veroorzaakt teneinde goedkoop bedrijven te kunnen verwerven. (In de VS is de financiële crisis dan ongeveer een jaar oud. Bekijk deze veelzeggende videoclip).32

De machtige Berlusconi van de Lage Landen met familiefortuin uit plantagearbeid
De Nederlandse kranten hebben vrijwel allemaal geruime tijd geleden hun onafhankelijkheid en eigen identiteit verloren. De zichzelf ‘kwaliteitskranten’ noemende dagbladen Algemeen Dagblad, Trouw, NRC, Volkskrant en het Parool zijn in handen van één schatrijke Belgische familie (Vrij Nederland 15-05-09). De huidige representant van het van oorsprong Brabantse geslacht Van Thillo en bestuurder van De Persgroep corporatie, staat bekend als de ‘Berlusconi van de Lage Landen’, hoewel de door hem opgekochte ‘kwaliteitskranten’ zich tegenwoordig haasten om deze bijnaam en zijn reputatie van geldbelustheid en saneringsdrift te ontkrachten. Christian van Thillo die in het verleden bestuurder was bij bovengenoemde Bertelsmann, verkreeg zijn alias omdat hij het grootste deel van de kranten, tijdschriften en televisiezenders (w.o. VMM) in België bezit. Daarnaast is hij evenals Berlusconi zeer katholiek, ijdel, macho en houdt van snelle auto’s.33 Behalve de baas van Belgische en Nederlandse media is hij – komend uit een bankiersfamilie – tot voor kort lid van de Regentenraad van de Nationale Bank van België, daarnaast gedelegeerd bestuurder bij de Vlaamse Media Maatschappij, de Antwerpse Televisiemaatschappij, Mediafin en investeringsmaatschappij Carlton Capital Partners. Hoezo belangenverstrengeling?

De zeer katholieke en nationalistische familie Van Thillo maakt haar fortuin met de aankoop in de jaren dertig van een aantal rubber-, koffie- en palmolieplantages in de naar het voorbeeld van Nederlands Indië vormgegeven kolonie Belgisch Congo (1908-1960).34 E.D. Morel publiceert al in 1907 zijn aanklacht tegen de erbarmelijke omstandigheden op de rubberplantages in Belgisch Congo, ‘Red Rubber: The story of the rubber slave trade’ (klik hier voor de boektekst). De Belgische koning pleegde er op grote schaal genocide.35 Na Leopold II ging deze terreur van dwangarbeid, marteling, verminking, moord en concentratiekampen voort.36 In teksten van na 1945 beschrijven ooggetuigen de Belgische koloniale heersers, waaronder plantagebezitters, in termen als ‘wreed, onmenselijk, verdorven’ waarbij ‘winstbejag al vanaf het prilste begin het allerbelangrijkste [was]’ en behept met ‘nazi sympathie die volgens [Nasilowski, arts in Congo] door vele Vlamingen in de kolonie gekoesterd werd.’37 Frans Buelens beschrijft in ‘Congo 1885-1960, een financieel economische geschiedenis’ hoe de belangrijkste koloniale figuren als Van Thillo, Alard, Jadot, Lippens en Gugenheim met elkaar verbonden zijn en een internationale ‘high society’ creëren waarin verkondigd wordt dat koloniale exploitatie dient tot eer en glorie van het moederland. De betrokken bedrijven ‘behaalden in de koloniale periode een winstvoet die tot de allerhoogste ter wereld gerekend moeten worden.’38

De transformatie van het medialandschap tot melkkoe voor de aandeelhouders
De bedrijfsvoering van Van Thillo is exemplarisch voor de gehele sector mondiaal. Net als de plantages in Congo is het enige oogmerk hier: corporate winst voor de aandeelhouders. Waarheidsvinding en eerlijke informering van het publiek zijn volledig ondergeschikt. De opgekochte kranten van soms zeer diverse signatuur worden ‘geharmoniseerd’, wat inhoudt dat ze net als de politieke partijen allemaal dezelfde middentoon krijgen. Deze inhoudelijke monochromie bereikt Van Thillo door de werknemers die al te zeer een bepaalde kleur vertonen te ontslaan. Pol Deltour, secretaris generaal van de journalistenvakbond, kent de verhalen over Van Thillo’s liefde voor kranten:

die is er als het goed gaat. Maar anders is die liefde snel verdwenen. De krant als cultureel erfgoed, als een belangrijk instituut voor de democratie, dat doet hem niets. Arbeidsvoorwaarden en journalisten: interesseert hem niet. Het komt altijd terug op de cijfers en de waarde voor de aandeelhouders, wat dan zijn familie is. Dat maakt het ook weer cynisch.’(Volkskrant 27-01-09)

Oudjournalist bij De Morgen, John Vandaele zegt er het volgende over:

Wat er nu gebeurt met deze ontslagen is meer van hetzelfde. Opnieuw wordt de krant inhoudelijk bijgestuurd door het personeelsbeleid. […] Na verluidt werden ook vooral mensen ontslagen die zich tijdens de onderhandelingen met de eigenaar opwierpen als woordvoerders en leiders namens het personeel. […] …de kritische krant die De Morgen ooit was, dan spreek je toch over een verschil van dag en nacht. Daarmee is de transformatie van het Vlaamse medialandschap al heel ver gevorderd. […] Niemand heeft daarin zo’n grote rol gespeeld als Christian van Thillo. Hij introduceerde de echt commerciële krant. 39

Het merendeel van de regionale dagbladen in Nederland valt onder de Mecom-corporatie, een investerings corporatie uit Londen, Europa’s grootste uitgever van regionale bladen en eigendom van David Montgomery, net als Van Thillo bekendstaand als een harde, genadeloze saneerder.42

Telegraaf bliksemafleider voor de overheid en specialist in zondebokken in oorlogs- en vredestijd
Naast de Persgroep bestaat er in Nederland nog de internationaal opererende Telegraaf Media Groep, waar ondermeer Neerlands grootste dagblad De Telegraaf en een groot aantal tijdschriften onder vallen. De TMG is voor meer dan 30% in handen van de familie Van Puijenbroek, een katholiek geslacht van textielbaronnen dat naast familie Fentener van Vlissingen nog een klein aandeel van 28,4% procent in het ANP zou hebben. In de oorlog zijn zij navolgers van het door collaborateur en naoorlogs christenpremier Jan de Quay verdedigde rechts-autoritaire corporatisme. In de jaren dertig ondersteunt Van Puijenbroek de Corporatieve Concentratie – een voorloper van het Zwart Front – en andere rechts-autoritaire groeperingen. Het Zwart Front werd opgericht door een priester in opleiding en was een fel antisemitische, fascistische organisatie. Ook Prins Bernhard zou de familie frequenteren.40

De Telegraaf had lang een verschijningsverbod nadat de krant zich in de oorlog met de nazi’s had gecompromitteerd. De uitgever fungeerde als spreekbuis van de bezetter en drukte onder andere nazi-bladen als de Deutsche Zeitung den Niederlanden.41 Net als nu is de Telegraaf in die tijd al de bliksemafleider voor de overheid van de echte problemen en specialist in zondebokken. De Telegraaf van 17 mei 1942 schrijft:

Ieder die niet geheel van politiek inzicht verstoken is, weet, dat de Joden Duitschlands vijanden zijn en dat de achtergrond van den oorlog een laatste afrekening van het door Duitschland geleide Europa met het jodendom is. Duitschland heeft uit een instinctmatige behoefte aan reinheid van levenshouding van het eigen volk den joden het veelal op slinksche wegen [=wijzen] verkregen burgerrecht weer ontnomen en hen teruggebracht tot het uitgangspunt, voordat zij over Europa uitzwierven’ (Volkskrant 15-04-06).

De legitimiteit van nieuws wordt gedefinieerd door de machthebbers
Het opkopen en privatiseren van mediabedrijven door grotere internationale corporaties is sinds de tachtiger jaren onder druk van de Wereld Bank en het IMF begonnen en gaat nog steeds door. De kleintjes zijn schatplichtig aan de grote. Wereldwijd zijn er ongeveer vijf tot tien mediacorporaties die de toon zetten. De vijf grootste corporaties zijn Bertelsmann (Sony is onderdeel), Time Warner, Disney, Viacom en Rupert Murdoch’s News Corporation. Zij vormen een mondiaal commercieel mediasysteem gedomineerd door een klein aantal ultramachtige families dat zich beijvert om de vrije markt en commerciële waarden te verbreiden.

Prof. Robert McCesney, oprichter van Free Press, geeft op 26 februari 2009 een lezing getiteld ‘De strijd op leven of dood voor journalistiek en zelfbeschikking.’ Hij stelt dat de crisis in de nieuwsvoorziening hand in hand gaat met de huidige economische depressie. De reorganisaties, fusies en saneringen, het ontslag en de afname van met name kritische dagblad-, televisie- en radiojournalisten en het repeteren van geijkte opvattingen door de overblijvers, leidt tot een sfeer waarin corrupte politici en bestuurders als enige profiteurs floreren in het schemerlicht: een sfeer die de journalistieke autonomie en integriteit ondermijnt. Vergaande mediabesluiten nemen zij achter gesloten deuren. Deze crisis heeft zijn wortels in de periode voor de vlucht van het internet en voor de huidige depressie. Het kapitalisme dicteert al sinds de tachtiger jaren de journalistiek. De kakofonie aan visies en opvattingen uit de zestiger en zeventiger jaren is verdwenen.

De belangrijkste tekortkoming van de journalistiek al sinds haar ontstaan, aldus McCesney, is het blindelings steunen en vertrouwen op ‘officiële’ bronnen – de machthebbers – als de basis voor een nieuwsitem: ‘de legitimiteit van nieuws wordt gedefinieerd door de autoriteiten.’ Als een journalist hun officiële uitleg van de terreuraanslagen ter discussie stelt is hij ‘niet professioneel’ omdat hij zijn privé-ideologie op zou dringen. Er is niets mis met duidelijk kleurkeuzes van kranten: politiek, religieus of anderszins. Er is alles mis met de nivellering in de huidige media volgens opgelegde politiek correcte denkbeelden zonder alternatieven. Een vrije pers is een publiek goed en voorwaarde voor een vrije samenleving.43

Who controls your mind?
McCesney schrijft dat in de huidige samenleving journalistieke vrijheid en waarden die indruisen tegen de corporate belangen daarentegen worden onderdrukt. Het is ‘een ramp voor alles, behalve de meest oppervlakkige opvatting van democratie’ – een corporatocratie waarvan de vertegenwoordigers het eens zullen zijn met het motto van founding father John Jay:

‘Those who own the world, ought to govern it.’44

Noten
1 Zie John Pilger’s documentaire ‘The New Rulers of The World.’

2 Voor het ontstaan van de eerste mondiale corporaties en een beschrijving van hun ‘psychopathische persoonlijkheid’, zie anarchiel.com ‘Nederland: wieg van corporatie en wereldbank.’

3 Voor een beschrijving van de wisselwerking tussen staat, corporatie en bank vanaf de 17e eeuw, zie anarchiel.com ‘Nederland: wieg van corporatie en wereldbank.

4 Bron: wikipedia engels, 21 juli 2009.

5 ‘Paul Reuter’, Encyclopedia Brittanica student edition.

6 Grand Lodge of British Colombia, famous freemasons, www.freemasonry.bcy.ca

7 ‘Thomson wordt met overname Reuters marktleider’, MDweekly/ Financiële Dagblad 16-05-07.

8 Fact-archive.com, Thomson Financial League Tables.

9 The Rothchild Family, Wikipedia, Eng., geraadpleegd 21-07-09: ‘The Rothchilds have led the Thomson Financial League Tables in Investment Banking Merger and Aquisition deals in the UK, France and Italy.’

10ANP en Reuters sluiten alliantie’, NRC, 28-07-04, Zie ook Volkskrant van 29 juli.

11 Blz. 33, Bart van der Boom, ‘We leven nog. De stemming in bezet Nederland.’

12 ANP grotendeels eigendom van Fentener van Vlissingen. Zie verschillende bronnen: Volkskrant 26-11-03; Mediafacts.nl 25-11-03, ‘NPM Capital neemt belang in ANP’; Zeer lezenswaardige (!) brief v. Dr. Edwin de Roy van Zuydewijn, door hetzelfde ANP zwart gemaakt (zozeg.nl).

13Fentener van Vlissingen’ Instituut voor Nederlandse Geschiedenis.

14 Nederlandsch Economisch-Hstorisch Archief, Frederik Hendrik Fentener van Vlissingen

15 NRC, ‘Een heerser op vele fronten,’ 24-11-06.

16 Verleden Bernhard: Zie anarchiel.com, ‘Het Koningshuis’; ‘Prins Bernhard’, Marco Venema, Ravage. 212/Kleintje Muurkrant; ‘Regering poogde prins Berhard van nazi-lijst te laten schrappen’, Volkskrant 06-12-95; Ton Biesemaat, ‘Wilhemlmus als SS-lied.’ Zie voor achtergronden van Frist Fentener anarchiel.com‘Vroom dansen rond het Gouden Kalf’ deel V.

17 zozeg.nl, brief van Edwin de Roy van Zuydewijn over de achtergrond van het ANP.

18 ‘NOS trakteert Beatrix op extra lang applaus’, Geen Stijl, 06-05-09.

19 Voor de rol van Zorreguièta als minister van een schrikbewind en de houding van het koningshuis, zie anarchiel.com ‘Het koningshuis.’ Zie ook The Telegraph, ‘Dutch prince’s romance is now in doubt’, 28-01-01

20 GeenKroning.nl, demonstratie 20 oktober.

21 Bert Brussen, ‘De kruistocht van aankomend NPO-voorzitter Henk Hangoort’, 31-01-08, bbrussen.nl. Zie ook wikipedia: Henk Hangoort.

22 marketingtribune.nl, Jaap Barteldts, ‘De verziekte graaicultuur van de NPO’, 16-06-09.

23 NRC 19-07-09, ‘Publieke omroep bekritiseert Rik Felderhof’.

24 Thenation.com, ‘The Big Ten.’ Zie ook: Volkskrant 10-04-06, ‘Bertelsmann heeft plek in bijna elke huiskamer.’

25 BBC News, ‘Bertelsmann admits Nazi past’, 8 oktober 2002.

26 Voor de bedrijfsvoering van Philips (slavernij in Vught) en Fentener van Vlissingen in de oorlog & noten, zie anarchiel.com ‘Vroom dansen rond het Gouden Kalf,’ deel V.

27 Politik-Global, Wochenmagazin fur Hintergrundinformationen zu Politik und Wirtschaft, 13-11-08 ‘Reinhard und Liz Mohn waren nicht nur medienseitig Hauptunterstützer der Merkel, sonder sind gleichseitig Dauer-Bilderberger.’

28 Clubofrome.org, Reinhard Bertelsmann.

29 Ledenlijst Jerusalem Foundation Germany (jerusalemfoundation.org).

30 www.cfr.org, Council of Foreign Relations: leadership & staff, Henry R. Kravis.

31 www.opednews.com, gastenlijst Bilderberg 2009/ Bilderberg Attendee List. Vergelijk de lijst van prisonplanet.com: Bilderberg 2009 Attendance List.

32 nieuwsuitamsterdam.nl, ‘Demonstation against private equity’, 5 juni 2008.

33 Welingelichtekringen.blogspot: ‘Liefhebbber van kranten en van winst’, 26-01-09.

34 Trends.be, ‘Famillie Van Thillo. Het rijk van Bill.’ Welingelichtekringen.blogspot: ‘Liefhebbber van kranten en van winst’, 26-01-09.

35 New York Times: ‘King Leopold’s Ghost: Genocide with Spin Control’, 01-09-98.

36 Indymedia.be 01-04-04, ‘Congo: ook na Leopold 2 ging de Belgische terreur voort.’ Jules Marchal ‘Dwangarbeid in Congo.’

37 Digitale Bibliotheek Nederlandse Letteren, DBNL.org, ‘Het beeld van Belgisch Congo in Poolse teksten na 1945.’ p.133/134.

38 www.pala.be, beschrijving Frans Buelens ‘Congo 1885-1960, een financieel economische geschiedenis.’

39 John Van Daele, ‘Van maatschappelijk project tot persgroepproduct’, 13-06-09.

40Ruilen en tuitelen’, De Groene Amsterdammer, 23-08-95. ‘De Zwartste krant van Nederland’, De Groene Amsterdammer 30-08-95.

41 Ned. Inst. voor Oortlogsdocumentatie, ww2archieven.nl, nr. 3350.

42 Publisr.nl, ‘David Montgomery: Regionale dagbladen in Nederland en Europa’ 11-06-09.

43 Prof. Robert McCesney, ‘The Life or Death Struggle for Journalism and Self-Government,’ 26-02-09, pdxjustice.org.

44‘Degenen die de wereld bezitten behoren haar te regeren.’ Robert McCesney, ‘The Global Media Giants’, www.fair.org

81 REACTIES

 1. @Bert [30]:

  Ik ben naast een duidelijk “ja” of “nee” als antwoord op mijn vorige vraag (over de morele basis van het gebruik van belasting-geld, zie hier), ook benieuwd naar antwoorden op de volgende vragen:

  1. Is het zo, dat het laten we maar zeggen “parochiale probleem” niet speelt bij de MSM ? Ik denk van wel. Elke MSM tracht een bepaalde doelgroep=parochie aan te spreken. Je begrijpt natuurlijk dat ik daarom vind, dat je bezwaren irrelevant zijn, omdat het meer een algemeen kenmerk is dat álle media betreft. Zoals Liberty 5-3000 al zei, is nieuws subjectief.

  Daar kun je dan wel elitair en snoeverig over doen, zoals ik jouw opmerkingen ervaar, maar daarmee schiet niemand wat op.

  En dus heb ik ook nog de volgende vragen:

  2. Wat is precies je probleem ?

  En vooral:
  3. Wat is je oplossing ?

 2. @31 Je hebt gelijk. De MSM kan ook dik verzuild zijn.

  Een probleem is er eigenlijk niet zo. Op forums laat ik het soms maar gewoon na om te reageren. Maar ik mag natuurlijk ook mijn mening geven.

  Er zit simpelweg onware informatie in het artikel, en dat geven andere reageerders ook aan. En als mensen zoiets voor zoete koek slikken, ontstaat een vreemd historisch- en realiteitsbesef bij mensen.

  En ik vind dat niemand dat eigenlijk moet willen. Hoewel meningen natuurlijk kunnen verschillen.

  Dat vind ik eng, griezelig, wanneer een publicist de geschiedenis manipuleert. Brrrrrr, moet ik helemaal niks van hebben.

  Een oplossing is aan een publicist zelf. Uit zelfrespect zou hij, of zij, objectief kunnen zijn, zich goed in kunnen lezen in een onderwerp, en toch objectief kunnen zijn. Voorbeelden, maar ook tegen voorbeelden durven noemen. Juist dat maakt een betoog vaak alleen maar sterker.

  En niet alles op alles zetten om een eenzijdig beeld te schetsen om een zo’n fel mogelijke hetze te voeren, die volgens verschillende reageerders ook absoluut onterecht is.

  Deze publicist is niet de enige die iets weet van het medialandschap, en hij is er bovendien niet al te best van op de hoogte.

  Een kundige redactie bij sites als Vrijspreker zou ook een oplossing kunnen zijn. Nu zijn het eigenlijk reageerders die wijzen op het bedenkelijke gehalte van deze publicatie.

  Misschien trekt het wel bezoekers naar Vrijspreker? Maar het is niet wat ik eigenlijk zoek. Ik kan uiteindelijk afhaken bij een site.

  Om even terug te komen op de media in de oorlog, ik noemde een paar bladen uit die tijd.

  Het Parool van Vrij Nederland is Trouw aan De Waarheid.

  En Het Parool, Trouw en Vrij Nederland vind ik erg goed. Bovendien bekleedde de vader van een vriend van mij een hoge functie bij Radio 1, hoofd politieke verslaggeving was die man. En die ken ik alleen maar als in en in integer. Dus ook mijn vrienden worden nog eens door de slijkt gehaald. Tsja, kan gebeurt.

  Overheidsslaaf [33] reageerde op deze reactie.

 3. @Bert [32]:

  Bert,

  Je hebt het constant over onware informatie. Maar het enige argument dat je daar tot nu toe voor gegeven hebt, is dat er ook verzetskrantjes waren. Verder pluk je lukraak niet ter zake doende zaken uit de lucht (universiteit van Leiden, 9-11, de vader van je vriend etc.).

  Tot nu toe heeft niemand (en jij zeker niet) aangetoond dat er een onwaarheid in dit verhaal zit.

  Onderbouw je mening eens. Geef ons dan eens een voorbeeld van zo´n onwaarheid.

  P.s. Je hebt mijn vorige reacties genegeerd. Zou je daar ook op kunnen reageren? Ze waren aan jou gericht.

 4. De redeneertrant van dit stuk is oppervlakkig, slecht onderbouwd en selectief. Neem dit citaat: “De Grand Lodge van British Colombia refereert aan deze verheffing en ook aan het feit dat de oprichter van dit media-imperium is toegetreden tot de hogere gelederen van de vrijmetselarij – dé manier om macht en invloed te vergroten – en gerekend wordt tot een van zijn beroemdste representanten.”

  De enige verwijzing om de stelling (macht en invloed vergroten via de vrijmetselarij) te onderbouwen is een verwijzing naar dit lidmaatschap door een provinciale Canadese vrijmetselaarsorganisatie. Kortom, de stelling (macht en invloed vergroten via de vrijmetselarij) wordt in het geheel niet onderbouwd.

  Het is maar een voorbeeld.

  Je kan als buschauffeur, huisarts, politicus of als directeur lid zijn van de plaatselijke duivenmelkersclub, maar daarmee heb je buiten die duivenmelkerij nog niet automatisch een gemeenschappelijke belang of gemeenschappelijke maatschappelijke, commerciële of politieke meningen. Integendeel vaak.

  En op deze manier rammelt het stuk van boven naar beneden. Subjectief en onwetenschappelijk broddelwerk, dat door het vermelden van allerlei bronnen probeert serieus over te komen. Desondanks staan er wel enkele juiste beweringen in, maar die worden zelden door de redeneertrant of de bronnen gestaafd. Er wordt verder (om het eigen gelijk te bewijzen) verwezen naar andere blogs als deze, die vaak een even groot (on)betrouwbaarheidsgehalte hebben. Op die manier kom je er natuurlijk wel…

 5. Anarchiel produceert een ‘conspiracy-nut’ verhaal optima forma.
  Waar men eertijds ( en op Vrijspreker nog steeds) altijd ‘de Joden’ zag als degenen die overal de macht hadden, Anarchiel schijnt zich op ‘de’ christenen te focussen als bron van alle kwaad.

  Daarbij worden talrijke vage verdachtmakingen (middels o.a. verwijzingen naar de nazi’s) niet geschuwd.
  Uiteraard tracht men indruk te maken met de vele verwijzingen, veelal naar zichzelf, of naar willekeurige quotes uit de uitgebreide internet-geruchten-machine.
  Die bol staat van de meest wilde verdachtmakingen en regelrechte onwaarheden.

  Wie de berichten van het ANP b.v leest, valt het op dat die berichten altijd zeer feitelijk zijn. Commentaar of subjectiviteit wordt zorgvuldig vermeden.
  Het is aan de krant of die zich verder gaat verdiepen in de berichten van de persbureaus.
  Die krant gaat veelal inkleuren: al naar gelang de kleur van die krant.
  De lezer weet dat.
  Die koopt die krant immers omdat de inkleuring hem bevalt.

  Aldus hebben die media hun ‘macht’ voornamelijk aan hun klanten te danken.

  Dan vergeet dit artikel ook nog eens de opiniebladen, die geheel naar eigen kleur allerlei zaken van eigen commentaar kunnen voorzien.
  In alle vrijheid, slechts beperkt door de financiele mogelijkheden.

  Dat het nieuws van de persbureaus louter manipulatie is, is louter ‘nuts’.
  Anarchiel is een afvalbak voor alle samenzweringsdwazen die er op internet te vinden zijn.

 6. En dat die zogenaamde MSM nauwelijks iets die met die ’truther 9/11′ verhalen doet, toont aan dat er nog eisen aan het gezonde verstand en de kennis van de journalist worden gesteld.
  Geen enkel medium wil zich met dergelijke nonsens belachelijk maken.
  Want al die ’truther’ claims zijn uitermate slecht onderbouwd.
  Dat die claims niet zomaar worden overgenomen, bewijst dat journalistiek aan eisen van vakmanschap dient te voldoen.
  Dit in tegenstelling tot de internet-blogschrijvers over de hele wereld: die kunnen schrijven wat zij maar willen. Kundigheid of kennis wordt op die conspiracy-blogs niet verlangd.

  Sen Huwa [38] reageerde op deze reactie.

 7. En dan wijst Anarchiel niet eens op de relatie krant-persbureau.
  Dat is een relatie klant-aanbieder.
  Als die aanbieder regelmatig onzin aanbiedt, bestaat er een grote kans dat die krant de berichten niet wil kopen.
  Hoe objectiever de berichten van de persbureaus zijn, hoe meer kranten hun berichten willen kopen.
  Vervolgens doen die kranten wel of niet iets met die berichten.

  Sen Huwa [39] reageerde op deze reactie.

 8. @beek [36]:

  De theorieën dat 911 is veroorzaakt door terroristen en dat de gebouwen zijn ingestort door vliegtuigen, zijn afkomstig van politici.

  De theorieën dat er explosieven zijn gebruikt, zijn afkomstig van architecten, ervaren brandweerlieden en wetenschappers.

  Ik neem persoonlijk liever iets aan van de laatste groep aan dan van de eerste.

  beek [41] reageerde op deze reactie.

 9. @beek [37]:

  Dat is wel een grappige redenering. Trek deze eens door naar de relatie tussen de koper van de krant en de krant zelf.

  Steeds minder mensen kopen een krant. De kranten moeten worden gesubsidieerd om te kunnen blijven bestaan. Waarom willen steeds minder mensen een krant kopen?

  Persoonlijk koop ik geen krant omdat ik:

  1. al betaald heb via belastingen;
  2. niet extra ga betalen voor propaganda.

 10. Daarbij doen al die blogs als Anarchiel natuurlijk niet aan wederhoor.
  Wat echte journalisten wel moeten doen: zij kunnen immers voor de rechter gesleept worden indien zij publiekelijk vals beschuldigen.

  Anarchiel vraagt niets aan de familie Fentener van Vlissingen bijvoorbeeld.
  Welnee. Roddelen en insinueren, dat is veel spannender natuurlijk.
  Want dat kan gewoon anoniem, zonder dat er verantwoording hoeft te worden afgelegd voor de verdachtmakingen en beschuldigingen.

  Sen Huwa [42] reageerde op deze reactie.

 11. @Sen Huwa [42]:

  Moest je daaraan denken? En dat zou interessant zijn?
  Ga toch fietsen man, met je Galactische Federatie en die zogenaamde vertegenwoordiger wiens anti-zionistische woorden je voor zoete koek slikt.

 12. @Sen Huwa [42]:

  Iets voor zoete koek slikken, raad ik iedereen af. Daarom lees ik ook geen kranten.

  Ik moest inderdaad meteen aan Guantanamo Bay denken. Daar zitten en zaten mensen vast zonder openbaarheid van de verdachtmakingen en verdenkingen tegen hen.

 13. @Beek

  Geachte heer Beek,

  Met stijgende verbazing heb ik hier kennis genomen van uw persoonlijke hetze tegen de website Anarchiel. Onder namen als Beek, Robvandam & Robson voert u uw kruistocht nu al een half jaar lang. U weet daarbij maar niet van ophouden. Heel gênant waren uw opmerkingen toen deze webstek tot site van de maand was uitgeroepen op Ekudos: http://www.ekudos.nl/artikel/173108/weblog_van_de_maand_anarchiel?page=1#comments

  Anarchiel.com onderscheidt zich door zijn artikelen buitengewoon goed te onderbouwen. Ieder eerlijk, welwillend mens zal dat onderkennen, ook al verschilt hij van mening. En dat mag! U daarentegen gebruikt oneigenlijke argumenten, probeert stemming te maken, verdraait moedwillig en schroomt niet u van de klassieke debunkmethoden te bedienen, overgoten met een zweem van redelijkheid. Kortom, de oneerlijkheid van uw (uiterst matig en fantasieloos maar op superieure toon geformuleerde) commentaren druipt ervan af.

  Wat beweegt u eigenlijk?

  In een tijd van universeel bedrog is het spreken van de waarheid een revolutionaire daad. Maar blijft u toch al uw (negatieve) energie steken in fanatiek debunken. Ik wens u veel succes verder met uw strijd.

  beek [46] reageerde op deze reactie.
  R. Hartman [48] reageerde op deze reactie.

 14. @H. van Zandwijk [45]:

  Ten eerste constateer ik dat Van Zandwijk helemaal nergens op ingaat.
  Ten tweede noemt hij ene Robvandan en ene Robson. Namen of personen die mij geheel onbekend zijn.
  Ik schreef NOOIT onder die namen, noch reageerde ik OOIT op die Anarchiel-site zelve.
  Derhalve kan het vervolg van bovenstaande reactie geheel langs mijn goed ingevette veren afglijden. Want de boze woordjes gelden duidelijk iemand anders.

 15. @H. van Zandwijk [45]: Gezien de steeds terugkerende beweringen van posten onder andere namen door onze huistrol beek hecht ik eraan hier even te benadrukken dat beek voor zover na te gaan uitsluitend onder zijn eigen nick post.
  Daar wil ik nog aan toevoegen dat bekend is dat beek niet RobvanDam is; verder wil ik er niet teveel over zeggen.
  Laat het volstaan te melden dat bekend is wie wel en wie niet onder verschillende namen opereren; beek hoort daar dus niet bij.

  beek [49] reageerde op deze reactie.

 16. @33 Albert Vermeulen (@34) vat het naar mijn mening uitstekend samen. Ik ben het ook voledig eens met @35

  Bovendien blijkt uit veel van de artikelen op Anarchiel zeer zwakke hisrtorische kennis, of de geschiedenis wordt gemanipuleerd.

  Ik noemde niet alleen de verzetskranten, maar ook het persbureau NOVUM (niet dat dit betere kwaliteit hoeft te leveren). Verder de aandacht die er zeker is voor Afghanistan, zoals aangetoond met het artikel van De Morgen. En dit zijn maar enkele voorbeelden.

  Albert Vermeulen vat de kern van het geheel uitstekend samen.

 17. Ik moet zeggen dat ik het eens ben met Beek en Rob van Dam. Ik heb eerder het idee dat “Anarchiel” onder verschillende namen publiceert.

  @45 “In een tijd van universeel bedrog is het spreken van de waarheid een revolutionaire daad.”

  Het artikel, en in het algemeen ook de site Amarchiel, gooit nog een schepje bovenop het universeel bedrog, zoals misleiding. Ook voldoende aangetoond door Beek.

  Een hetze voert eigenlijk “Anarchiel”, en dan in het bijzonder tegen de MSM, waarbij er geen onderscheid wordt gemaakt tussen media in het geheel, en in het bijzonder nieuwsmedia. En dat is erg dom.

  @Sen Huwa Door al de informatie die er op het internet is te vinden, loopt de oplage van de papieren krant achteruit.

  Sen Huwa [52] reageerde op deze reactie.

 18. @Bert [51]:

  “Door al de informatie die er op het internet is te vinden, loopt de oplage van de papieren krant achteruit.”

  Helemaal mee eens.

  Als je in de krant niets anders leest dan Al Qaida en Bin Laden,
  terwijl op internet een wereld aan andere informatie opengaat,
  is het niet vreemd dat de mensen de krant de rug toe keren.

 19. We zouden haast vergeten waar dit draadje over gaat:
  wie bepalen het nieuws en wat is hun achtergrond.

  Dit draadje gaat niet over Anarchiel tenzij enkelen vinden dat Anarchiel zich in invloed kan vergelijken met de MSM.

  Ik heb in alle reacties nog geen claim gelezen dat Reuters een zijtak is van de Nederlandse vereniging van huisvrouwen
  en dat RTL en Veronica eigendom zijn van Bart Smit.

  Zo weerlegbaar is het artikel dus ook weer niet.

 20. @53 Ik denk dat het nooit de bedoeling van een artikel kan zijn, dat de ene bewering waar is, de andere bewering is twijfelachtig, en een andere bewering is aantoonbaar onjuist

  Wie het eens is met het artikel, kan in elk geval nooit meer beweren dat de media tot de linkse kerk behoren 🙂

 21. Hallo lieverds!

  En dan doel ik natuurlijk op Beek en Bert. Aan Beek hoef ik geen moeite meer te besteden, dat weet iedereen die Vrijspreker.nl leest. Kusje voor Beek en dan hup hup weer rap de kerk in om je brein verder te laten hersenspoelen. Dagdag!

  Wat Bert betreft: volgens mij hebben we daar toch echt te maken met RobVanDam, die ook voor Ekudos schrijft. Nogmaals, ik DENK met hem te maken te hebben gezien zijn gelijksoortige schrijfstijl. Robvandam/Bert vindt het nodig om continu te blijven hakken op ALLES wat er op Anarchiel.com komt te staan. Geen idee waarom precies, maar ik vermoed een aandachtsprobleem:

  Want ik heb gelukkig pas een keer of vijfhonderd van de heer RobVanDam mogen horen dat ZIJN ARTIKEL OOIT EENS IN DE KAMER BEHANDELD IS! Ik heb private messages van Robvandam mogen ontvangen (toen ie me nog wel lief vond blijkbaar) waarin TELKENS wordt gehamerd op ZIJN ARTIKEL DAT KAMERVRAGEN HEEFT DOEN OPROEPEN. Kom op Robvandam/Bert: dat interesseert me namelijk geen reet. Politiek is een toneelspel en jouw fixatie op dat toneelspel is je goed recht, maar ik kan NIETS met politiek en vind het een belachelijke zinloze uitvinding. Had ik toch wat meer je ARTIKEL DAT KAMERVRAGEN HEEFT DOEN OPROEPEN de hemel in moeten prijzen? Had je Anarchiel.com dan wel lief gevonden?

  Beste Bert: je mag Anarchiel.com intens haten, geen enkel probleem en je goed recht. Maar is het echt nodig om ons CONTINU af te schilderen als gevaarlijke en gestoorde gekken die maar wat in de ruimte staan te roepen? Da’s namelijk wel erg kort door de bocht als je het mij vraagt. Je mag het natuurlijk niet met ons eens zijn maar alsjeblieft, doe dat eens op een wat respectvollere manier svp. Daar hebben volgens mij veel meer mensen iets aan.

  En kom op Beek! Je zou de kerk weer ingaan, niet stiekem verderlezen! Oude trol van me!

  beek [75] reageerde op deze reactie.

 22. Goed artikel, bedankt!

  De aanvallen op de auteur kloppen enkel op het punt dat de “goeie” dingen van MSM inderdaad niet aan bod komen. Maar moet dat dan? En doet dat iets af aan de feiten die aangehaald worden tegen MSM? Ik dacht van niet.

  Het is klaar en duidelijk dat macht is verdeeld onder politiek, industrie en de media. Dit is al een oud onderwerp waar de meerderheid van de mensen het over eens zijn, maar als het met voorbeelden wordt uiteengezet zou het plots niet meer waar zijn?

  Kijk ook September Clues over hoe de MSM de 911 beelden manipuleerde.
  http://www.youtube.com/watch?v=AXda5Kn2LAM

  @ Bert : “Anderzijds is het helemaal duidelijk, dat op het Pentagon een Boeing is neergekomen. Honderden mensen hebben het gezien. Er lagen wrakstukken, enzovoorts.”

  Dat zal wel, check
  http://www.youtube.com/watch?v=j5FhQc-LJ-o

  Over De Morgen in het bijzonder, is er nog dit erg goed artikel te lezen:
  http://www.vrijvanzegel.net/blog2/index.php?/archives/326-De-prijs-van-wijsheid.html

  Anyway, wat mij erg stoort aan MSM is dat ze belangrijke dingen niet laten verschijnen, of weggemoffeld, .. En de headlines laten domineren door oppervlakkigheid en de slip van Britney Spears.

  Het wordt mij ook steeds duidelijker dat het niet zo gaat over Links vs Rechts. Ik heb gemerkt dat in duistere clubjes zoals The Club of Rome zowel linksen als rechtsen zitten, met dezelfde akelige ideëen.
  Laat links & rechts vechten om een been, de echte machtshebbers lopen er wel mee heen.

 23. Ik kijk er met ‘buitenlandse ogen na”, NL is en klein land en men spreekt er een streek/regio taal.
  Wie zijn de mediabazen:
  1 de staat (met de omroepen)
  2 een Belg ,een Britse onderneming en de Telegraaf Holding en dan nog wat losse eigenaren van wat kleiner werk.
  Dat vind ik nogal divers voor iets als een EU regio landje als NL.
  Kan men het nieuws sturen ?
  Niet als met de BBC,AlJazeera,TV5 en CNN kan ontvangen.
  In Italie is alles in handen van de Premier,die vervolgens lak aan alles heeft en met schoolmeisjes flikflooit en ze vinden het nog mooi ook.
  Niet mopperen in NL denk ik .
  tip:
  http://www.urkerland.nl

 24. Interessante bronvermeldingen, dus zo gaat de toekomst eruit zien. Van gerucht naar gerucht. Altijd al vermoed dat die Global Village vooral een dorp zou zijn.

  Enfin, een deel van de analyse van de eigenaren zal best kunnen kloppen. De fam. Bertelsmann bezit veel, Rupert Murdoch ook. Het hele stuk gaat er echter onuitgesproken vanuit dat die paar families die alles bezitten zich ook daadwerkelijk bezig houden met de inhoud en hun media kennelijk aansturen. Murdoch heeft wat rechtse kranten en tv-zenders opgericht en opgekocht. Dat klopt, maar of hij de hoofdredactie van Fox News dagelijks belt om ze te voorzien van opdrachten, durf ik te betwijfelen.
  Ik vermoed dat het de eigenaren (die families delen trouwens veelal het eigendom met flink wat aandeelhouders) worst zal zijn, zolang de winstmarges goed zijn. Als objectief nieuws verkoopt, zal het objectief zijn. Is er geld met linkse boodschappen te verdienen, dan zullen er linkse media verschijnen. Is er geld met samenzweringstheorieën te verdienen, dan krijgen we media die maar blijven doorleuteren over Kennedy die het WTC opblies.

  Kortom door het aantonen hoe de media in handen zijn van enkelen, bewijs je nog niet dat daardoor het nieuws ook werkelijk wordt gemanipuleert. Eigendomsverhoudingen kunnen een aanwijzing zijn, maar als bewijs is het te licht. Ook het mogelijk oorlogsverleden van opa en overgrootvader wil niet zeggen dat huidige erfgenamen nog net zo fascistisch zijn. Net zo min zegt het lidmaatschap van de Vrijmetselarij iets over of dan ook het nieuws gemanipuleerd wordt.

  Who ever controls the media, controls the mind. Dat is nog maar de vraag. In een totalitair regime als de SU werkte het al niet, in een theocratie als Iran ook al niet. Terreur, vervolging, moord en concentratiekampen zijn veel effectiever.
  Dus hoe werkt dat beinvloeden van onze geest door media dan in een democratie? Helaas, daar krijgen we geen antwoord op. Het hele stuk suggereert daarom alleen maar dat enkele Vrijmetselaarsfamilies met een bedenkelijk oorlogsverleden ons pogen te beïnvloeden. En hé, oorlogsverleden, Vrijmetselaar: een goede verstaander heeft daar genoeg aan. Waarom dan nog verder onderzoeken of het allemaal wel klopt dat die media dat doen?

  richard [60] reageerde op deze reactie.

 25. nieuws is handel, en als nieuws in een krant staat of weekblad en je kunt er advertenties mee verkopen kan dat winst opleveren, sommige werden er rijk mee de meesten niet.
  We hebben internet dus zijn kranten en weekbladen uit de tijd, geen dubbeltje zou ik in de gedrukte media stoppen,hooguit in internet zaken, of internet TV.
  Dan zouden enkelen het nieuws beiinvloeden ?
  Kan niet nieuws is nieus en komt over ons als het weer,niet te stoppen en niet te sturen.
  Zelfs aan de Birma spoorweg (WOII) hadden ze een radio ergens vertopt,en de Jap stond er boven op.
  Dan zouden een paar eigenaren alles beheersen ?
  Ik zou zeggen toy,toy,toy, maar ik zie het niet als zakenlijk interessant, de eerste de beste handige interjongen begint morgen zijn internet krant met gratis gejat nieuws.
  Vroeger had je nog kranten venters op straat,nu werkt de Telegraaf nog zo:” wilt u een gratis krant,de dikke zaterdagkrant ?”
  Nee, dank u wel, ik kan het zo van internet plukken zonder dat pak papier.
  Het Open Lucht Museum in Arnhem is rijp voor de laatste drukpers van de oude media:” kijk Jantje zegt Opa, ze kwamen vroeger alles op papier gedrukt aan huis brengen iedere dag”.
  Dat Jantje dan tegen Opa zegt dat ze gek waren klopt min of mee.

 26. @Fred [58]:

  De suggestie die jij uit de tekst denkt te kunnen halen dat media-eigenaars de redacties volgens de auteur persoonlijk zouden willen beinvloeden, is je eigen invulling.

  Het enige dat het artikel zegt is dat corporaties-de macht-geld (=een pot nat) niet geinteresserd zijn in waarsheidsvinding maar in vermeerdering van winst/macht en dat dat het nieuws kleurt.

  De verslaggeving staat dan ook in dienst van het geld en de macht en niet in dienst van de burger, zegt de schrijver. Vandaar dat de MSN het andere 9/11 verhaal niet onderzoeken. Vandaar dat de MSN de privacyafbraak nauwelijks aandacht geeft en vrijwel niets zegt over de biometrische database en het persoonsbewijs. Vandaar dat we niets horen over de miljoenenprotesten in Frankrijk. Vandaar dat er nauwelijks een context wordt aangeboden.

  Nee, de corporatieve machthebbers bemoeien zich natuurlijk niet met wat Pietje schrijft. De schrijver beweert dat helemaal niet! Nogal wiedes. Maar zij bepalen wel de toon en wat “correct” is.

  Verder toont het artikel o.a. aan wat boven al is gezegd. Nl. dat:

  -de diversiteit afneemt omdat de mediabedrijven in steeds minder handen komen.
  -Het gevaarlijk is dat nieuws klakkeloos wordt overgeschreven van internationale persbureaus, omdat zij niet zo onafhankelijk zijn als ze pretenderen.
  -De grote nieuwsbedrijven graag tegen de macht (koningshuizen, banken, corporaties) aanschuren, en vaak zelfs die macht zijn (dat media uiteindelijk kiezen voor de overheid blijkt het duidelijkst uit hun massale collaboratie in de oorlog, op enkele kleine ONAFHANKELIJKE kranten na).
  -Veel nieuwsbedrijven zijn ontstaan uit immorele activiteiten, en er geen enkele reden is om aan te nemen dat daar verandering in gekomen is. Het gaat om MENTALITEIT: vroeger en nu. De optiek is meer dan ooit nog steeds hetzelfde: W I N S T !!!

  “Who controls the mind” is enkel een prikkelende rethorische vraag. Desondanks is het duidelijk dat het merendeel hier in Nederland nog steeds gelooft in het officiele WTC-verhaal, denkt dat er met de burgerrrechten niets aan de hand is en dat er een gigantische pandemie voor de deur staat. Geen invloed?

  De beweringen over de eigenaren zijn gestoeld op feiten en uitvoerig gedocumenteerd. De noten heeft de auteur bijgevoegd zodat men zelf de bronnen kan onderzoeken. Het zou mooi zijn als men dat doet alvorens te roepen “Het is een leugen.” Maar ik weet het: het artikel schopt tegen de heilge huisjes en de algemeen geaccepteerde “waarheden”.

Comments are closed.