WaddenzeeWaddenfonds open voor milieu, energie en innovatie. De Subsidieregeling Wet op het Waddenfonds is uitgebreid. Vanaf de derde tender kunnen ook relevante projectvoorstellen worden ingediend op het gebied van milieu en energie en onderzoek en innovatie. De Subsidieregeling van het Waddenfonds is namelijk uitgebreid met de hoofdstukken Milieu en met Onderzoek, Ontwikkeling en Innovatie. 
 
Deze uitbreiding gaat in na publicatie in de Staatscourant, voorzien voor donderdag 9 juli.De uitbreiding van de regeling zal voor het eerst van toepassing zijn bij de derde tender van het Waddenfonds. Deze tender zal worden geopend twee maanden na de vaststelling van het nieuwe Uitvoeringsplan Waddenfonds 2009 – 2014. Naar verwachting gebeurt dat in september, waarna de tender twee maanden later van start kan. Projecten kunnen gedurende een periode van zes weken worden ingediend. Uiterlijk acht maanden nadien wordt de uitslag bekend gemaakt.

Vanuit het Waddenfonds is in een periode van 20 jaar 800 miljoen euro beschikbaar voor investeringen in dit gebied. Omdat de kokkelvisserij eenmalig is gecompenseerd, resteert er 677,4 miljoen euro voor overige projecten. Projectvoorstellen moeten gericht zijn op één of meer van de volgende doelen:

 • Vergroten en versterken van de natuur- en landschapswaarden van het Waddengebied;
 • Verminderen of wegnemen van externe bedreigingen van de natuurlijke rijkdom van de Waddenzee;
 • Duurzame economische ontwikkeling in het Waddengebied en een substantiële transitie naar een duurzame energiehuishouding;
 • Ontwikkelen van een duurzame kennishuishouding ten aanzien van het Waddengebied.

Ook nog even lekker maken !!10 miljoen extra voor groene innovaties
Ministers Cramer (VROM) en Van der Hoeven (EZ) hebben 10 miljoen euro extra vrijgemaakt voor duurzame innovaties. Zij ondersteunen hiermee de komende 3 jaar naar verwachting ruim 250 bedrijven.

 

De bewindsvrouwen willen met de extra steun de effecten van de kredietcrisis voor de maakindustrie te beperken. Zij slaan hiermee twee vliegen in een klap. Het extra geld geeft de economie een impuls: het steunt midden- en kleinbedrijven (MKB) bij ontwikkeling en toepassing van bijvoorbeeld hoogwaardig hergebruik, efficiëntere productieprocessen en schonere producten en diensten.

Dat lost tegelijkertijd ook maatschappelijke vraagstukken innovatief op. Duurzame innovaties kunnen economische groei steeds meer aanzwengelen, bijvoorbeeld doordat ze ook op buitenlandse markten worden verhandeld.

Om het geld snel beschikbaar te krijgen voor het bedrijfsleven, wordt de 10 miljoen euro ingezet als budgetverhoging van het bestaande programma Milieu en Technologie. De miljoenen worden dit jaar en de aankomende twee jaren gespreid ingezet bovenop het reguliere subsidiebudget van Milieu & Technologie.

Het programma Milieu & Technologie is elk jaar overtekend. Dit jaar zijn er ook al veel aanvragen binnengekomen vanuit het MKB. Het programma is bedoeld voor MKB-bedrijven in de maakindustrie, van chemie tot bijvoorbeeld apparatenbouw en ondersteunt zowel technisch onderzoek als onderzoek ter voorbereiding van een geslaagde marktintroductie van milieuvriendelijke innovaties.
SenterNovem, een uitvoeringsorganisatie van de overheid, voert dit voor de ministeries van VROM, EZ, LNV en VenW uit.

Ingezonden door Reiny

1 REACTIE

 1. Bastiat draait zich om in zijn graf.

  Het betreft hier het uitdelen van gestolen geld aan bedrijven om markttechnisch zinloze arbeid te verrichten: de vraag komt vanuit de overheid.

  Dat geld plus de inefficiëncy voor het innen daarvan is aan de markt onttrokken en gaat ten koste daarvan. De resources die de bedrijven inzetten kunnen óók niet meer voor arbeid in de markt ingezet worden.

  Ergens anders, we weten niet waar, wordt dus minder geld verdiend ter grootte van het geld dat uitgekeerd wordt aan de bedrijven. Daar bovenop is de inefficiency die is toegepast om dit te realiseren, ook weggegooid geld (belasting innen, doorsluizen, beleid, etc. etc.). We hebben hier te maken met een gevalletje broken window fallacy.

  De hele stimulerings-nonsens is Keynesiaanse hogwash die ons allen klauwen vol geld kost.. en ten goede komt aan een paar bedrijven plus de bureaucraten die er bij betrokken zijn. Inkomensherverdeling noemt men zoiets.

Comments are closed.