IntolerantieEerder deze maand publiceerde de Bahcesehir-universiteit van Istanbul een wetenschappelijk onderzoek naar de sociale wensen van de Turkse burgers. Naar eigen zeggen diende deze studie om “extremistische uitwassen in Turkije te bestrijden”, maar de studie lijkt eerder net de vinger op de wonde te leggen.

Politiek wetenschapper Yilmaz Esmer baseerde zijn onderzoek op 2,000 interviews in een veertigtal steden en gemeenten verspreid over gans Turkije. Ik vind de uitslag gewoon beangstigend. “Religie en secularisme blijven de belangrijkste twistpunten in Turkije,” aldus Esmer, “maar het extreme nationalisme en religieuze fundamentalisme is de laatste jaren niet meer toegenomen.” Mooie woorden die de lading amper dekken.

Het antisemitisme is in Turkije wel al jaren aan een ferme opmars bezig en dat de graad van moslimextremisme in Turkije constant blijft, is eigenlijk ook maar een magere troost. Het tiert daar immers al decennia weelderig.

De onderzoeksresultaten liegen er niet om. 64% van de ondervraagden willen niet naast een joodse buur wonen. 76% niet naast een ongelovige. 74% niet naast een buur die alcohol drinkt. 52% niet naast een christen. 43% niet naast een Amerikaan. 27% niet naast een Westerling. 67% niet naast een ongehuwd koppel. 44% niet naast een familieloze alleenstaande.

75% is van oordeel dat de EU te seculier is en zich te hard moeit met de Turkse manier van leven. 62% vindt zijn godsdienst zijn belangrijkste karaktertrek. 81% vreest dat de EU Turkije wil christianiseren. Amper 17% kan zich vandaag nog vinden in de kemalistische scheiding van kerk en staat. Slechts 15% verkiest een democratisch bestel! De top-3 van minst populaire landen bestaat uit Israël, de Verenigde Staten en … de Europese Unie.

Esmer is duidelijk: “Turken kunnen in het algemeen weinig tolerantie aan de dag te leggen voor andere levensstijlen.” Dat is gelet op de uitkomst van zijn studie een understatement.

Nochtans is Turkije geen ver-van-ons-bedverhaal. Turkije is al tien jaar officieel erkend als kandidaat-lidstaat van de Europese Unie. En ook al heeft het Klein-Aziatische land nog maar één van de 35 toetredingsstappen uitgevoerd, toch blijft mogelijk Turks EU-lidmaatschap de gemoederen verhitten, zowel binnen de EU als in Turkije zelf.

Ondanks de weinig verhulde haat tegenover de Europese Unie en haar bondgenoten wil een meerderheid van de Turken toch graag dat zijn of haar land in de nabije toekomst EU-lid wordt. Een vreemde uitslag van deze studie naast al de rest, zou je denken… Althans tot je de hoofdbeweegreden in beschouwing neemt. Twee op de drie ondervraagde Turken vinden eventuele financiële voordelen het belangrijkste argument pro-toetreding. Boer, let dus op uw kippen! De Turken komen, en ze komen voor ons geld…

Turkije in de Europese Unie? Lange tijd was ik een voorstander omdat de EU na Turkse toetreding nooit meer een politiek project zou kunnen worden, maar nu denk ik er toch anders over. Turkije in de Europese Unie? Thanks, but no thanks!

Ingezonden door Vincent De Roeck,
beheerder van Libertarian.be en voorzitter van de Mises Youth Club.

15 REACTIES

 1. @Scepticus [1]: Ja, ik vraag me ook af wat daarmee exact bedoeld wordt.
  Ik denk dat ondanks Turkije erbij er nog projecten genoeg zouden zijn.

  Alleszins goed dat er weer iemand zich heeft bekeerd, en uitgesproken tegen de toetreding van Turkije is.

  Harde cijfers overigens!

 2. @Scepticus [1]: Hoewel ik niet de webmaster ben kan ik je wel mededelen dat hashcash wel meer opspeelt. Zo zag Hub deze week ook comments verdwijnen, en zelf heb ik er ook al last van gehad. Gewoon vanaf de PC.

  Op het moment dat het zich voordeed kon ik posten wat ik wilde, niets kwam er door. Korte tijd later wekte het wel weer, en sindsdien geen last meer gehad.

  We kunnen helaas niet zonder hashcash, vanwege spammers. Hashcash kan (als ik het goed begrepen heb) wel weg als we registratie invoeren. Maar dat heeft weer andere consequenties, en is velen een gruwel. Is dus niet echt een oplossing.

  Kun je ‘nooit’ posten met je iPhone? Of soms/vaak wel?
  Devidas [8] reageerde op deze reactie.

 3. De VS en de paus willen graag dat Turkije bij de EU komen zou; ze zijn ook al natolid immers. En de enige seculiere staat met een moslimmeerderheid. Dus die ONS idee van scheiding van Kerk en Staat al (bijna) honderd jaar kent en daar af en toe stevig interne herrie over kreeg. Tot doden toe. En jawel het zijn gvd bijna allemaal enge moslims… net zoals andere europese landen vol met enge christenen zitten..
  Verder ligt Turkije exact op de grenslijnvan het MO en de EU en grenst ook aan de Midellandse Zee, waaraan een nog meer europes landen liggen en dat al HEEEL lang. En die turken waren net als wij ooit (ze waren gedurende WO I goed bevriend met de duitsers en werden zeer door hen gewaardeerd als militairen, Maar ach wat maakt dat nou uit voor mensen die bang zijn van een land waar nou net DE strijd van de moslimlanden zou moeten worden geholpen… Daar luijt het systeem het meest op het onze. En het is een jiong, dynamisch land met veel economische groei. In Duitsland zijn de turken al jaren DE GROEIERS in het midden-kleibedrijf, geen duitsers opent nog wat intussen. En zo kan ik doorgaan…
  Natuurlijk zit zo’n land lekker spannend in die ruk en trekpartij die islam-westen heet. Dat lijkt me niet echt gek en daarbij kunnen ze onze hulp best gebruiken.
  En JPB zou zeggen het zijn mensen met een trotse VOC-mentaliteit… Dus kom op.
  Kortom moet je tegen zijn omdat in een land ook ontwikkekeling en strijd zit? Kijk eens rond in Kaasland zou ik zeggen. Zijn wij dan ook niet meer zo goed of zo? Wat een gemier.
  De EU zakt enorm demografisch en dat ziet er zeer zorgelijk uit over 25 jaren. Zeker tenover een klimmend Azië en een grotere VS en Latijs-Amerika.. En dan zijn die K-turken dus onze buren met een sterk groeiende bevolking. Al spoedig groter dan ook Frankrijk en Duitsland.
  De enige die dat goed snapt is Sarko die met zijn mediterrannee project nog wat tracht te redden al is ie NU ook tegen toetreding op korte termijn…
  Europa kijk op de globe en pas op uwe Zaak… zou ik zeggen. Niet voor mij maar vor mijn nageslacht. Een economie zonder jeugd en dynamiek loopt niet: zie dat zakkende Japan.
  Dus kijk eens wat GEPOLITIEK en wat slimmer naar overmorgen en HELP die turken dan !

  Leon Sp.

 4. @ Scepticus & Surfer

  Ik bedoelde met die laatste alinea gewoon het volgende. Ik was tot voor kort nog een fervent voorstander van Turks EU-lidmaatschap. Turkije zou binnen afzienbare tijd door de demografische evoluties de grootste EU-lidstaat worden en zowel de Turkse economie als samenleving zijn onmogelijk inpasbaar in Europa. Vanuit een EU-fiel perspectief is Turkse toetreding een gigantische flater. Het zou de idee van “ever-closer union” onmiddellijk vernietigen en het politieke EU-project kelderen. Turkije is zeker politiek gezien onmogelijk integreerbaar in de EU, zeker als het daarin op termijn ook nog eens het meeste macht zou gaan hebben. Vandaar dat ik Turks lidmaatschap lange tijd genegen was: het zou de opkomende Europese Superstaat tegenhouden. En als alles een beetje inzit, zou het zelfs de ganse EU doen imploderen. Voor dezelfde reden (ik geef toe dat dit een weinig eerbare verrottingstrategie is) zijn bvb. vele Britten wel voorstander van Turks EU-lidmaatschap.

  Na het lezen van het boek “Een Brug Te Ver” van de VB-Europarlementsleden Philip Claeys en Koen Dillen, en na het lezen van deze Turkse studie ben ik stilaan van gedachten veranderd. Ik blijf er nog steeds van overtuigd dat Turkije in de EU het ganse Uniemodel zal vernietigen, en dat het een goed neveneffect zal zijn, alleen betwijfel ik nu of het wel zo’n slim idee is om Turkije lid te laten worden. Het is en blijft met vuur spelen. Stel dat we ze toelaten en ze er wonder boven wonder (bvb. door voortdurend met anti-islamracisme te schermen als de andere landen tegen een Turks voorstel zouden stemmen) in zouden slagen om de Unie bij elkaar te houden én de politieke unionisering verder te laten gaan, dan zitten we opgescheept met dit fascistisch intolerant islamistisch land binnen onze grenzen. Misschien is het eigenlijk toch té risicovol om resoluut voor Turks EU-lidmaatschap te gaan.

 5. @ Scepticus: “Het is toch altijd een politiek project geweest?”

  Neen, fout. Tot voor het Verdrag van Maastricht van 1992 was de EEG een pure economische alliantie die geleid werd door technocraten. Pas nadien stak het spook van “ever closing union” de kop op en werden de technocraten plots politieke machthebbers; bureaucraten met politieke macht zonder politieke legitimiteit. Ik wil terug naar de situatie van voor Maastricht. Daniel Hannan noemde dat verdrag trouwens terecht “the Treaty too far”.

  @ Surfer: “Ik denk dat ondanks Turkije erbij er nog projecten genoeg zouden zijn.”

  Natuurlijk zullen er altijd voldoende projecten zijn binnen de EU want geen enkele bureaucratie zal zichzelf ooit opheffen. Ze zullen steeds met nieuwe projecten aan komen draven om hun eigen bestaan te legitimeren en hun eigen macht uit te breiden. Daar ging deze tekst echter niet over. Die ging over het grote allesomvattende project sinds het Verdrag van Maastricht, dat van “ever closing union”, het grote politieke unieproject dat al lang niet meer focust op economische maar op politieke integratie. Ik wil dat project zien verdwijnen, en dit liever vandaag dan morgen.
  surfer [7] reageerde op deze reactie.

 6. @Vincent [6]: Zo kunnen we weer helemaal volgen, bedankt voor de toelichting!
  Turkije erbij halen om de reden die je aanhaalt is inderdaad véél te riskant.
  Ik kan zelf geen enkel element bedenken wat pro-toetreding zou pleiten. Zowel financieel, sociaal, cultureel, politiek, geografisch, of individueel, op geen enkel vlak verwacht ik een positieve inbreng van Turkije bij de EU. En dat is zacht uitgedrukt.

 7. Met de EU wil ik überhaupt niets te maken hebben, maar de NL grenzen mogen wat mij betreft open voor de Turken(verschrikkelijk collectivistische benaming eigenlijk). Voor een dergelijke gedachtegang hoef je geen cultuurrelativist te zijn, slechts een vrije markt liefhebber. Ik geloof in een vrij verkeer van individuen (tesamen met zijn/haar goederen en diensten).

  .M [10] reageerde op deze reactie.
  Tony [12] reageerde op deze reactie.

 8. @Devidas [9]: Ben ik met je eens. Maar zolang we in de reele wereld leven, waarin NL heus niet uit de EU stapt en de enige vraag is, Turkije erin of niet, ben ik (nog steeds) van mening dat hen erin een goede zaak is, daar het het uiteenvallen van de unie kan versnellen.

 9. Ik heb in ieder geval één ding met de turken gemeen nl de afkeer voor de EUSSR.
  Maar ALS Turkije er ooit inkomt moeten we zo snel mogelijk maken dat wij er uit gaan!
  De gemiddelde turk een ultranationalist. Daarnaast is ie zeer traditioneel en totaal onvrij in zijn denken en handelen.
  Als individu prima te pruimen maar in groepsverband liggen ze zwaar aan de leiband van de gemeenschap en de moskee.
  Persoonlijke vrijheid hebben ze niet en je moet op dit moment maar eens proberen om je (in het openbaar) aan de ramadan te ontrekken.
  Ik zie daar voorlopig geen verandering in komen. Sterker nog; ik geloof dat het erger wordt!

  Dat een geloofsfundamentalist als Erdogan een grote meerderheid van stemmen krijgt zegt genoeg over hoe het land er voor staat.
  Istanbul, Bodrum of Alanya is geen Turkije.

 10. @Devidas [9]:

  Ziehier hoe het libertarisme vooral dient als zelfmoordmiddel.

  En dan zou het vreemd zijn waarom sommigen het libertarisme als volstrekt onhaalbaar en naïef bestempelen.

  Wat is dat toch met dat gebrek aan logica? Waarom moet de hang naar vrijheid ten koste gaan van rationeel denken?

  Wat mij betreft is iedere libertarier die in de huidige omstandigheden voor open grenzen is, geen haar beter dan een socialist.

  Het is werkelijk een gotspe dat je iets tegen collectivisme hebt als je iedereen via open grenzen uitnodigt op wat uiteindelijk ook MIJN kosten zijn.
  Jouw ideaal is op die manier een initiatie van geweld jegens mij, want de kosten van het opvangen van die gasten komen ook gedeeltelijk op MIJN rekening.

  Dat is nauwelijks nog libertarisme te noemen, maar gewoon internationaal socialisme (iedereen mag meegenieten van collectieve voorzieningen).
  Dan kun je wel zeggen dat je tegen die collectieve voorzieningen bent, maar daar schiet ik als gedwongen meebetaler helemaal niets mee op.

  Mensen van buiten hebben pas vrij verkeer-rechten als men in de praktijk ook daadwerkelijk zelf voor de kosten opdraait, en eerder niet.
  En aangezien ze in de huidige situatie NIET zelf voor die kosten zouden opdraaien, hebben ze ook geen recht op vrij verkeer richting Nederland.
  Dat vrij verkeer van personen is gebaseerd op een op dit moment gewoon NIET bestaand onderliggend principe.

  Als je een huis wil bouwen begin je ook niet bij het dak.

  Ik persoonlijk verwerp ELK libertarisme dat geen hierarchie heeft in de manier waarop dingen zouden moeten veranderen.
  Ik ben voor je vrijheid om van een klif af te lopen. Maar niet als je mij daarin meesleurt.

  Andre [13] reageerde op deze reactie.

 11. @Andre [13]:

  Het maakt volstrekt niet uit of je wel of niet het libertarisme vertegenwoordigt. Het blijft “zelfmoord” in de zin zoals ik die bedoel.

  Echter, van collectivisten kan ik die waanzin wel verwachten, dus die neem ik op dit onderwerp sowieso niet serieus.

  Vandaar ook dat ik zeg: “Wat mij betreft is iedere libertarier die in de huidige omstandigheden voor open grenzen is, geen haar beter dan een socialist. ”

  Dus mocht jij noch Devidas een libertarier zijn, dan is dat een misvatting van mijn kant, en wellicht in dat opzicht een “generalisatie”. Het punt dat ik maak verandert er echter niet door. Totaal niet.

  De beschuldiging van generalisatie is dan ook nogal onbelangrijk in dat geval. Alsof iemand per ongeluk voor libertarier aanzien het belangrijkste punt van kritiek zou zijn. Lekker belangrijk.

  Als iemand voor verhoging van belastingen is, en ik iemand “dom” noem als ik vermoed dat hij – als libertarier – voor verhoging van belastingen is, lijkt het me ook niet bepaald een belangrijk punt van kritiek dat ik er per ongeluk van uitga dat hij libertarier is als hij dat in werkelijkheid niet is.

  (ik weet dat open grenzen, in tegenstelling tot hogere belastingen vaak wordt gezien als “libertarisch”, maar jouw punt van kritiek was over de generalisatie, niet over de inhoud van mijn punt)

  Het enige dat zou veranderen op basis van WAT iemand is als hij open grenzen voorstelt, is hoe serieus ik iemand sowieso op dit soort onderwerpen neem. Ik nam Devidas juist serieus omdat ik ervan uit ging dat hij libertarier is.

  Als hij dat toevallig *niet* is, komt zijn oproep tot open grenzen in een ander licht te staan en wordt een dergelijke oproep meteen ook een stuk begrijpelijker in de zin dat het goed past bij andere collectivistische nonsens.

  Dus, beste Andre, vanwaar mijn generalisatie?

  Sorry, mijn fout. Hij is dus mogelijk een collectivist. Nu worden “open grenzen” opeens een stuk verstandiger.

 12. Turkije ligt niet in Europa. Dat is voor mij al reden genoeg. Daarbij, als geografie geen criterium zou zijn, wil ik eerst pro-westerse landen als Israël, Australië en Nieuw-Zeeland zien toetreden.

Comments are closed.