Person_Rothbard_economicsIn een recent artikel wijt Professor Paul De Grauwe het falen van de voorspellingen van economen terecht aan hun onrealistische modellen. Zij baseren zich namelijk op twee absurde hypotheses; deze van de “rationele verwachting” en deze van de “efficiënte markt”.
Professor De Grauwe stelt dat economie een andere soort wetenschap is dan fysica, waardoor modellen opstellen en voorspellingen doen veel moeilijker wordt. Hoe ga je bijvoorbeeld een economische crisis experimenteel proberen te verklaren? Ga je alle variabelen constant kunnen houden (de vraag, het aanbod, de rente, de verwachtingen van mensen, … ), zoals een fysicus dat doet in zijn labo?
 
Gecontroleerde experimenten in de economie gelijkend op deze in de fysica, zijn dus quasi onmogelijk, zelfs in de meest totalitaire maatschappij. Een ander soort wetenschap vraagt logischerwijze een andere methodologie. Professor De Grauwe roept, na het falen van het huidige paradigma, dan ook op tot het uitvinden van een nieuwe (macro-economische) theorie. Wat hij niet zegt, is dat er reeds een economische school bestaat die niet lijdt aan de ziekten van de huidige macro-economie. De naam van deze school is de Oostenrijkse school. Deze economische strekking bestaat al meer dan honderd jaar en haar oorsprong ligt nog vele honderden jaren eerder. De Oostenrijkse school gebruikt geen modellen die menselijk gedrag negeren, maar vertrekt juist van het feit dat mensen doelgericht handelen en leidt daaruit economische principes af. Terwijl de mainstream economen de crisis ontkenden terwijl ze al bezig was, hadden de Oostenrijkse economen ze lang van tevoren zien aankomen. De youtube-video waarop één van hen, Peter Schiff, in 2006 en 2007 de crisis herhaaldelijk voorspelt op de Amerikaanse televisie, geldt als een opvallend bewijs hiervan (hij is al meer dan 1,5 miljoen keer bekeken).

Hulp vragen in verband met de crisis aan economen volgens wiens modellen de crisis niet kan bestaan, is niet verstandig. Zich tot de Oostenrijkse school wenden is dit des te meer. Het paradepaardje van de Oostenrijkse school is namelijk hun verklaring voor de steeds wederkerende plaag van crisissen: de ABCT (Austrian Business Cycle Theory). Voor deze theorie kreeg de econoom Friedrich von Hayek in 1974 de Nobelprijs economie. De ABCT acht het artificieel verlagen van de rente door de centrale bank als cruciaal om de economie op een pad van onstabiele groei te sturen (de bubbel). De vereenvoudigde versie van de theorie gaat als volgt. De centrale bank creëert geld en drijft zo de rente lager. Deze lage rente leidt tot optimisme op de markt en verleidt ondernemers tot investeren en het uitbreiden van productie. Wanneer de centrale bank minder (of minder snel) geld creëert en de rente terug stijgt, blijken al deze investeringen onhoudbaar en staan we aan de rand van de crisis. Als je de rente bekijkt van de laatste jaren, worden de bubbel en daaropvolgende crisis makkelijker te begrijpen.

Het recept van de Oostenrijkse school om zo snel mogelijk weer over te kunnen gaan naar een stabiele situatie is verrassend eenvoudig; niets doen. Op die manier kunnen foute investeringen verdwijnen en middelen terug naar hun juiste plaats in de economie, daar waar de consument ze wil. Juist het in leven houden van bedrijven en het bijcreëren van geld door de centrale bank, leidt tot het ophopen van foute investeringen en het aanslepen van de depressie.

Het voorkomen van een volgende crisis is, volgens de Oostenrijkse school, enkel mogelijk zo de centrale bank zich onthoudt van geldcreatie en het manipuleren van de rente.

Hopelijk toont deze korte uiteenzetting voor de wanhopende macro-economen een mogelijke uitweg. Naast het – weerom – verder prutsen aan modellen zijn er andere, vruchtvollere manieren om aan economie te doen. Deze zijn te vinden in de boeken van Ludwig von Mises, Friedrich von Hayek en Murray Rothbard.

Ingezonden door Simon Van Wambeke
Bestuurslid LVSV Leuven

9 REACTIES

 1. “…zoals een fysicus dat doet in zijn labo?…”

  De zogeheten ‘Large Hadron Collider (LHC)’, een variante vorm van laboratorium, heeft o.a. tot doel het bestaan aan te tonen van de zogeheten ‘Higgs boson’.

  Ziet o.a.: http://en.wikipedia.org/wiki/Large_Hadron_Collider

  Echter ondanks pogingen, zijn deze pogingen om het bestaan van DNA aan te tonen, vermetel. Er is nog geen spoor van deze ‘Higgs boson’ en de ‘Large Hadron Collider (LHC)’ is al aan reparatie toe.

  Deze ‘Higgs boson’ is noodzakelijk om het bestaan van DNA te bewijzen/aan te tonen. En dus ook van virusen, zoals op deze site vermeld is onder het onderwerp: “Bent u ook ongevraagd proefkonijn bij de volgende vaccinatiecampagne?” .

  De zogenaamde ‘wetenschap’, voor een, al dan niet met voorzien van bijvoeglijke bepaling ‘academisch’ berust op ‘postulaten’. Kortom verzinselen, in het Engels ‘fiction’.

  Het aan een ijskast of i.d. doen hechten van een magneet, is uitvoerbaar. Volgen we echter de tekst van zogenaamde ‘Wetten van Newton’ is het echter onmogelijk.

  Er is kennelijk wel iets aan de hand, maar niet hetgeen men ons, o.a. via scholing heeft willen doen geloven. De implicaties van het geloven in deze ficties, is niet alleen van toepassing op natuurwetenschappen, maar ook op economie in allerlei varianten, en gaat zo maar door.

  .

  Armin [9] reageerde op deze reactie.

 2. economen vinden het geweldig om inefficientie en irrationaliteit tot bon ton te verklaren. Daarmee valt de overheid mee te rechtvaardigen die hun salaris betaalt. Zo lijkt het immers of de irrationaliteit en inefficientie iets is dat vanuit de burgers onstaat en vervolgens ook onvermijdelijk in de overheid terecht komt.
  Mensen die namens de overheid hun akties rechtvaardigen zijn echter niet inefficient. Dat zijn ze alleen als je hun doelstellingen als het helpen van de burger beschouwd. Als je echter de doelstelling herformuleert tot het melken van de burger, is er bijna geen efficientere organisatie te verzinnen.

  Hub Jongen [3] reageerde op deze reactie.

 3. Proficiat, uitstekende analyse. Hoogleraren als De Grauwe blijven hardnekkig het onvermijdelijke ontkennen en dat is dat de overheid en centrale banken met hun wettige betaalmiddelen de oorzaak zijn van alle ellende.

 4. @Hub Jongen [3]:
  gewillig is een relatief begrip. Als je kinderen helemaal met propaganda overgooit in de Madrassas vanaf jonge leeftijd, geven ze zich ‘gewillig’ op als zelfmoordenaar.
  De ‘vrijwillige’ belastingkoeien hier zijn ook niet helemaal vrij gelaten in hun ontwikkeling. Op vele manieren werd ze de deugdzaamheid van de zelfopoffering ingegoten.

 5. @Anton [1]: De Higgs boson en DNA hebben geheel niets met elkaar te maken. Je kletst. teveel rare sites gelezen? DNA is verder al lang aangetoond.

  In wetenschappelijk zin, doro hypothese en toetsen.

  Wetenschap is namelijk het doen van hypothesen en deze toetsen. Of door middel van gedaschtenexperimenten, zoals de Oostenrijkse school of Einstein of als het kan in het echt, zoals met de LHC.

  In de economie is het echter lastig om te experimenteren, en dus kun je niet veel anders dan observeren en proberen via modellen d erealiteit te benaderen. Zodra je dan lukt, kun je proberen te experimenteren. Ook dit is normale wetenschap.

  Probleem is echter, dat experimenten ruis hebben en igv modellen soms toch niet de realiteit bevatten.

  Probleem is daarom meer het vertrouwen dat bepaalde mensen in modellen hebben, en niet zozeer dat modellen an sich abject zijn.

  Overogens maakt de poster van het artikel een ouderwetse fout. Namelijk, dat modellen uitgaan van een efficiënte markt. Dat doen ze sinds de jaren 70 niet meer. Dat is dan ook mijn grootste kritiek op de Oostenrijkse school. Hun kritiek was valide op de economische wetenschap zoals die tot de jaren 70 bestond. Vandaag de dag echter zijn er veel beter alternatieven. het wordt tijd dat zij meebewegen met de tijd.

  De huidige crisis is minstens even goed te verklaren met andere economische theorieen.

Comments are closed.