Stop3Gebrek aan regulering en het teveel aan hebzucht worden vaak genoemd als dé oorzaken van de huidige implosie van het monetaire systeem. Terwijl de werkelijke oorzaken van bankcrises volstrekt anders zijn en decennia geleden al scherp zijn benoemd door onder meer Ludwig von Mises. Eén van de belangrijkste oorzaken die Mises noemde is het bestaan van fractioneel bankieren in combinatie met expliciete (depositogarantiestelsel) en impliciete (centrale banken, too big to fail) steun. 
 
Kortom teveel regulering en dus verstoring. Fractioneel bankieren betekent dat banken slechts een deel van de direct opeisbare spaartegoeden als kasgeld aanhouden waardoor zij collectief in staat zijn de geldhoeveelheid op te blazen middels de bank multiplier. Hierdoor zijn in de loop der decennia meerdere monetaire kaartenhuizen gebouwd die telkens weer omver zijn gehaald als het vertrouwen wegviel, zo ook nu. 

Is het geen fraude wanneer een (rechts)persoon, in dit geval de bank, je belooft altijd in staat te zijn je tegoed terug te betalen, terwijl zij weet dat zij dit niet kan doen?
Zou je dat van een vriend accepteren? Romeinse juristen en verlichte filosofen hebben deze praktijken telkenmale veroordeeld als fraude.

Omdat de overheid het bankenkartel altijd goed kon gebruiken ter financiering van haar eigen expansiedrift, heeft zij deze zwendel gelegaliseerd. Bijvoorbeeld door ons spaargeld te garanderen, inmiddels tot 100.000 euro. Waarmee de belastingbetaler die niet meedoet aan het kaartenhuis en thuis geld aanhoudt de dupe is.

Kijkend naar de balans van ING zou iedere Nederlander moeten huiveren. Een tweede IJsland debacle ligt op de loer. Door het depositogarantiestelsel worden banken aangemoedigd grote risico’s te nemen, immers de winsten zijn voor hen, de verliezen voor de samenleving.

Waarom accepteren we dit juridische, ethische en economische gedrocht? Waarom, nu blijkt dat dit systeem keer op keer te wankel blijkt te zijn, schaffen we het depositogarantiestelsel niet af? Met als gevolg dat er veilige depots kunnen ontstaan waar iemand zijn kasgeld kan bewaren omdat de depothouder 100% reserves aanhoudt. Sterker nog, in tegenstelling tot je spaargeld nu, wat een vordering op de bank betreft, blijft het altijd je eigen geld en kun je het niet verliezen. Je krijgt weliswaar geen interest op deze rekening, maar waarom zou je daar behoefte aan hebben, als er ook geen risico is?
Vroeger spaarde men ook voor zijn oude dag door goudstukken op te potten. En op het moment dat je je geld voor lange tijd wilt uitlenen tegen interest met bijbehorend risico? Natuurlijk kunnen banken dan eventueel wel een rol spelen. De jacht op interest is helaas voor velen een bittere noodzaak geworden om de inflatie gecreëerd door centrale banken te compenseren, het andere punt van Mises.

Er is zoveel meer te vertellen over waarom het huidige systeem niet-liberaal, onethisch, corrupt en op grote schaal verstorend is, maar de traditionele media en met name de politiek, lopen logischerwijs niet warm voor de filosofen die dit al zo lang roepen.
Ik hoop dat de onlogische en gepolitiseerde doctrines van Keynes en Friedman worden doorprikt en de oplossingen van von Mises een belangrijke rol gaan spelen in het vormgeven van een nieuw monetair systeem.
Helaas ben ik hierover niet optimistisch.

Ingezonden door Paul Buitink
Vrije markt econoom en filosoof

17 REACTIES

 1. Interessant om nog te vermelden is dat zowel FD als NRCnext het niet wilden publiceren. En wel met de volgende redenen:

  FD zegt: “Wij kunnen uw verhaal niet publiceren omdat het onjuistheden bevat. Zo wordt het depositogarantiestelsel gevoed door de banken zelf. En verder is het uw goed recht te menen dat de inflatie wordt veroorzaakt door centrale banken, vooralsnog gaan wij ervan uit dat de centrale banken in het leven zijn geroepen om de inflatie in toom te houden. Dat ze daarbij fouten maken is een tweede.”
  A) klopt, maar bijv. ING is te groot om opgevangen te worden door de banken en dus komt de belastingbetaler vanzelf om de hoek en verder zijn ABN en Fortis en de facto ING al in handen van de belastingbetaler. B) FD doelt op prijsinflatie, de afgeleide van de werkelijke, monetaire inflatie. Dat centrale banken dit in toom houden, terwijl ze het juist creëren, kan niet en is een contradictie.

  NRCnext: ik citeer “U snijdt een interessant thema aan, maar uw stuk is voor het brede lezerspubliek van nrc.next te specialistisch. We moeten scherp selecteren. Onze voorkeur gaat (deze keer) uit naar andere bijdragen.”

  Duidelijk. De traditionele media blijven hangen in vastgelopen doctrines.

  Het Front [4] reageerde op deze reactie.
  Rothschild [15] reageerde op deze reactie.
  Armin [17] reageerde op deze reactie.

 2. @Paul Buitink [1]:

  Wie is de eigenaar van deze kranten? Juist! Van de krant hoeven we 0,0 te verwachten, en dan willen ze dat je nog betaalt ook voor dat wc papier. Wij, de belastingbetaler, zijn alleen de lul zolang we blijven betalen, zolang we het pikken, en volgens mij is het boilingpoint voor de meesten bereikt.

  Paul Buitink [9] reageerde op deze reactie.

 3. @Hub Jongen [5]: Volgens de link van Paul Buitink blijft de staatsgarantie van 100.000 intakt. Nu was het in eerste instantie een speeltje van Bos, straks is het gewoon de zoveelste richtlijn uit Europa.

  Met het groeien van dat kwaad, voel ik mij ook navenant extra financieel gepakt op een of andere manier, want wouter kan alles wel beloven of afschuiven op Europa uiteindelijk zijn het wel de burgers die zulke fiasco’s kunnen betalen.

  Paul Buitink [7] reageerde op deze reactie.

 4. @flap [6]: Inderdaad, zo groeit een speeltje stiekem uit tot een ‘wet’ en kan eea ontaarden in een tweede IJsland drama op het moment dat ING omgaat. En dit is niet ontdenkbaar. Met een paar drukken op de knop trekken buitenlandse ‘spaarders’ zo ING Direct leeg.

 5. @Het Front [4]: Klopt. Maar ik moest het proefondervindelijk ervaren om er zeker van te zijn. Ik denk overigens dat het eenzijdige nieuws niet altijd (vaak wel) komt omdat de kranten propagandaspeeltjes zijn van politici en bedrijven maar ook omdat de meeste journalisten en ‘experts’ als gevolg van permanente indoctrinatie zelf verstrikt zijn geraakt in doctrines en dogma’s. Dit begint uiteraard op school al. Geprivatiseerd onderwijs zou dit grotendeels verhelpen.

 6. uitstekend verhaal.

  voor iedereen die hier meer over wil lezen raad ik aan: ‘wat heeft de overheid met ons geld gedaan?’ van Murray Rothbard.

  gratis te downloaden van http://www.rothbard.be

  FD las ik vroeger met veel plezier, echter sinds ik me verdiept heb ik in het libertarisme en Oostenrijkse school economie erger ik me aan meer dan de helft van de artikelen (‘Frustration Daily’) en met deze weigering hebben ze zich echt compleet gedesavoueerd.

  Paul Buitink [13] reageerde op deze reactie.

 7. Inderdaad zeer storend dat er in de MSM totaal geen aandacht is voor de oostenrijkse school. Men blijft hangen in het voor de overheid, bankwereld en politiek voordeligere keynesiaanse model.

  Het depositogarantiestelsel kan pas afgeschaft worden als het monopolie op geld en geldcreatie bij de overheid wordt weggehaald. Door de zelfgecreeërde inflatie ben je in principe verplicht om het geld (tegen rente als compensatie op die inflatie) op een bank te zetten waardoor de macht bij die overheid en banken blijft. Het is inderdaad een verderfelijk en corrupt systeem dat ze maar al te graag in stand houden.

  Het FD is een flutkrant en het NRC is ook 3x niks. Heel zelden koop ik ze nog wel eens maar voor 90% haal ik mijn info van het net.
  De Volkskrant vind ik in deze tijden nog het meest divers en realistisch vwb verslaggeving over de kredietcrisis.

 8. @The Red Pill [11]: Dat is inderdaad een goed boek. Het beste boek tot nu toe vind ik “Money, Bank Credit and Economic Cycles” van Jesus Huerta de Soto. Gekocht bij mises.org maar ook gratis te downloaden via mises.org. Ron Paul verwijst er in “End the Fed” ook naar. Zelfs Jean-Claude Trichet zegt erover “It is indeed a remarkably, stimulating and thought provoking summa”. Niet dat hij er iets mee doet natuurlijk… Wel 800 pagina’s. Aanrader voor iedereen! En zou verplichte kost moeten zijn op universiteiten en misschien zelfs middelbare scholen. Op de Erasmus Universiteit geven ze nog steeds macro-economie (Keynes, Friedman) op basis van het boek Macroeconomics van Olivier Blanchard. 10 jaar geleden toen ik studeerde ook al, en deze Blanchard is inmiddels ’topeconoom’ bij IMF, need I say more.

  Devidas [14] reageerde op deze reactie.

 9. @Devidas [14]: Ja, online in de presale via Amazon. Paar weken al in huis. Goed boek, met name de gespreksverslagen van Ron Paul met resp. Volcker, Greenspan en Bernanke.

 10. @Paul Buitink [1]: Nee, FD heeft gelijk. Vroeger was geldschepping een staatszaak. Soms was er een goudstandaard, vaak ook niet, maar in alle gevalen bepaalde politici – vaak niet gekozen – heveel geld er gedrukt werd. De centrale bank was een poging politici verder weg te zetten.

  Niet zo’n geslaagde poging, maar allicht beter dan als politici xzoals in Zimbawe zelf aan de geldpers zaten.

  De centrale bank heeft echter in het monetarisme de taak om de geldschepping precies even hoog te houden als de eocnomosche groei. Zo wordt deflatie voorkomen, en tevens een te hoge inflatie. Omdat dat moeilijk is, mikt men op een kleine overshoot.

  Immers inflatie is ook volgens niet-klassieke economen beter dan deflatie. Immers, we leven niet in een perfecte wereld eb vakbonden etc doen aan prijsstarheid. daarnaast is er natuurlijke prijsstarheid, waar met name de laatste 25 jaar (dus na de Oostenrijkse school leer) veel studie aan gedaan is. Lichte inflatie is volgens vrijwel alle economen te preferen. Misschien dat sommigebn het hier niet mee eens zijn, maar shrijf daar dan een stuk over. Immers, het is dan niet de centrale bank die abject is, maar hun opdracht. (Misschien moet ze zich wel beperken tot internationale wisselkoersen of zo.)

  Het artikel is dus ook onjuist over het monetarisme, dat helemaal niet zegt dat je geld moet drukken om economische redenen. Friedman waarschuwde daar juist expliciet altijd voor. Dat bepaalde mensen het toch doen is een andeer zaak. Immers, centrale banken doen veel meer dan inflatie betuigelen en doorgaans ook groei aanwakkeren. Dat heeft o.a. tot de huidige crisis geleid. Val dus die additionele opdrachten aan.

  Het stuk is verder dus ook een zeer slecht stuk, omdat het deze belangrijke nuances mist. De oostenrijkse school kritiek is dan ook grotendeels achterhaald. Niet omdat ze onjuist is, maar omdat economen het daar al lang over eens zijn. Meeste van de leer i al lang overgenomen door nieuw-monetarisme en de nieuw-klassieken.

  Werkelijke economische discussie is sinds de laatste boeken van Rotherbard enorm vorouit gegaan. Tijd dat de Oostenrijkse school meegaat.

  Wat het stuk zou kunnen betogen, is dat allerlei politieke beleidsmedewerkers echter nog die oude principes gebruiken. Echter dan nog, zou het een matig stukje zijn. Immers, politici zijn politici en doen altijd domme dingen.

  Wil het echt actueel zijn, zou het moeten beschrijven, waarom hogere beleidsmedewerkers de fout in gegaan zijn door moderne monetaire leer te gebruiken (de FED baseerde zich niet op keynes, maar op monetaire methoden), juist omdat de neveneffecten zo groot zijn. Precies ook van Friedman aangaf; je moet geen monetair beleid voeren omdart het niet zou werken, maar juist omdat het zo ‘goed’ werkt. (Goed in kwantitatief, niet kwalitatief).

  Het stuk vecht tegen dingen die niet actueel zijn en vaak ook niet ter discussie staan.

Comments are closed.