AOW_ouderenarbeidsmarkt01cartoonIn mijn zoektocht naar informatie over de (on) betaalbaarheid van de AOW kwam ik de volgende link van het CBS tegen. Ik beschik nog niet over genoeg informatie om het volledige artikel over de AOW te schrijven dus neem dit artikel van mij svp met een korreltje zout. Ik denk dat de onderstaande link meer zegt dan 1000 woorden. 
 
Het is een animatie door het CBS van de bevolkingspiramide van ons land door de jaren heen, van 1950 tot 2050.  

 Je kan duidelijk de omslag zien die rond 1970 plaatsvond. En dat vanaf 1980 helder is dat de AOW kenmerken heeft van een piramide spel, en wellicht zelfs gesteld kan worden dat dit het grootste piramide spel is dat ooit is ondernomen in dit land. Het was volgens mij vanaf dat moment duidelijk dat het omslag stelsel an sich niet duurzaam houdbaar was als financieringsvorm. Men heeft daarna als oplossing een papieren AOW fonds geschapen waar eigenlijk helemaal geen geld in zat. Men heeft zich toen voorgenomen dat de staatsschuld eigenlijk moest worden afgelost. Maar ook dat gebeurde niet voldoende. Neen, in praktijk werd besloten de rekening  geheel in lijn met de socialistische gedachte door te schuiven naar iemand anders, in dit geval de volgende generatie.

 In 2020 is ongeveer 20 procent van de bevolking 65 plusser. En moeten we concurreren met landen met een veel gelijkmatiger opgebouwde bevolkingspiramide. Die dus veel minder ouderen moeten onderhouden en veel lagere ziektekosten zullen hebben. Een dergelijke situatie moet wel ten koste gaan van ofwel onze concurrentie positie ofwel onze welvaart. Regeren is vooruitzien en dit is een planbaar feit. Al zo ongeveer 30 jaar lang.

Ik zie niet in hoe maatregelen als over 10 of 20 jaar doorwerken tot je 67-ste genoeg kunnen zijn om dit betaalbaar te houden. De maatregelen hadden veel eerder genomen moeten worden, nu is het eigenlijk te laat en betaalt een volgende generatie de prijs. En betalen we allemaal de prijs door een achtergestelde concurrentiepositie en een slechter vestigingsklimaat. De jaren waarin Nederland beschikte over een groot arbeidspotentieel en veel aardgas zijn niet benut om een goede startpositie te kweken voor de jaren van de vergrijzing. Ze zijn zoals ik het zie misbruikt voor socialistische hobby’s.

 Als er 1 sterk argument is tegen de kwaliteit van de huidige democratische besluitvorming en die de immoraliteit van de socialistische gedachte in praktijk aantoont, is het deze wel. Alle kleinigheden zijn in dit land geregeld. Maar bij iets essentieels als de oude dagvoorziening wordt niet thuis gegeven. Men hoopt maar dat de toekomstige generatie (in veel moeilijkere omstandigheden) voldoende opbrengt om de uitkeringen in stand te houden. Men hoopt  er gewoon het beste van, net als Madoff……..

 NB, het is natuurlijk niet een echt Ponzi schema, maar net als bij een Ponzi schema is het dubieus of de toekomstige inleg voldoende is. Als ik factoren als concurrentiepositie, medische kosten en de daadwerkelijke AOW uitkeringen mee neem denk ik dat de vergrijzing en met name de reactie van de overheid tot op heden toch verdacht veel weg heeft van de beoefenaren van een Ponzi schema. Men weet dat het waarschijnlijk fout gaat, men waarschuwt de deelnemers niet, en hoopt er het beste van.

Ingezonden door HJ

8 REACTIES

 1. ja een piramide spel. Dat is wat ik altijd gezegd heb. En tegen de tijd dat ik mag genieten van mijn pensioen dan is er niks meer. Dus ik ben al hel bvroeg maar parttime gaan werken….ik ben niet gek om alles te gaan betalen aan belasting en het onderhouden van de ouderen…

 2. Om dit recht te trekken is o.a. de Mexicaanse griep uitgevonden (of nog erger, de injecties om deze griep tegen te gaan), oudjes weg en geld blijft in de knip. Overal is een oplossing voor, dat deze oplossingen doorgaans barbaars zijn, tja …..

  Als de staat zou moeten rapporteren zoals een bedrijf dat zou moeten doen, dan zou de staatschuld 700 mrd hoger uitvallen. Dan kom je op leuke bedragen per hoofd van de bevolking 😉

 3. Net zoals je annonimiteit niet wordt gewaarborgd door de overheid, is je pensioen ook niet veilig. Mocht de staatsschuld niet kunnen worden terugbetaald dan kan er altijd nog geld “geleend” worden van het ABP.

 4. Ik zie niet in hoe maatregelen als over 10 of 20 jaar doorwerken tot je 67-ste genoeg kunnen zijn om dit betaalbaar te houden

  1) er wordt dan ook al zo’n 10 jaar flink geld bijgestopt door BTW, etc

  2) Er komen dan dus ook meer maatregelen, zoals de Bosbelasting.

  3) Er komen bezuinigingen in andere ouderen-geralteerde voorzieningen zoals eigen bijdragen in de zorg, verzorgingtehuizen, AWBZ, etc De SP zal garen spinnen en weer wat zielige spotjes kunnen maken, maar gebeuren gata het toch.

  Ik herhaal het nogmaals: het probleem met de AOW is niet dat Nederland het niet kan betalen, maar enkel wie het gaat betalen. De babyboom wil dat de generaties na hen het 100% ophoesten. Liefst door het systseem te houden zoals het is. Omdat dat echter een extra belasting van 300 a 400 euro van per maan voor een Jan Modaal gezin betekent, zien we dat dat ijdele hoop is. Ook zij zullen dus gaan inleveren. Ook al zijn ze dan 65+ en ‘zielig’ en weerloos.

 5. Het is een specialiteit van de overheid te beschikken over de inkomsten van ongeboren generaties, die niet geraadpleegd kunnen worden.
  hugo van reijen

 6. Als de oudjes doodgaan, onvermijdelijk, is minstens 29% van hun vermogen sowieso staatseigendom. Een aardige terugbetaling, dacht ik. Aangezien bijna iedereen met 63 al in een uitkeringssituatie zit, zie ik alleen een voordeel wanneer men in de bijstand zit, of een deel AOW ontvangt (omdat de partner jonger is). In de WW of AOW ben je spekkoper want die gaan dan ook door t/m 67!

Comments are closed.